Moša Pijade, Milovan Djilas in Josip Broz preko trupel do totalitarne oblasti

Spoštovani!

Tole je izjava znanega jugoslovanskega boljševika Moše Pijadeja na 1. zasedanju AVNOJ-a v Biha?u leta 1942

»... Zato je potrebno ustvariti tolikšno množico brezdomcev, da bodo ti postali ve?ina v državi. Zato moramo požigati. Streljali bomo in se umikali. Nemci nas ne bodo našli, a iz maš?evalnosti bodo požigali vasi. Potem bodo vaš?ani, ki bodo ostali brez strehe, sami prišli, in mi bomo imeli narod ob sebi in bomo na ta na?in postali gospodarji razmer. Tisti, ki nimajo ne hiše, ne zemlje, ne živali, se nam bodo hitro pridružili, ko jim obljubimo velik rop. Težje bo s tistimi, ki imajo vsaj kakšno posest. Njih bomo navezali nase s predavanji, gledališ?em, predstavami in drugo propagando. Tako bomo postopoma obredli vse kraje. Vaš?an, ki ima hišo, polja in živino, delavec, ki prejema pla?o in ima kruh, je za nas brez vrednosti. Mi moramo iz njih narediti brezdomce, proletarce ... Samo nesre?niki postanejo komunisti, zato moramo ustvariti nesre?o in množice spraviti v obup. Mi smo smrtni sovražniki vsake blaginje, reda in miru ...« ( dokument iz arhiva Vojnoistorijskog instituta v Beogradu, fascikel Štab vrhovne komande JVUO pod oznako K-2,30/12)

Zakaj je potrebno razumeti doktrino boljševisti?ne revolucije? Zato, da bi razumeli, kaj se nam dogaja danes v Sloveniji in tudi še kje druge. Ampak, ker živimo tukaj, nas zanima, kaj se v našem domu dogaja. Ve se, da so boljševiki plenili in preganjali ljudi še posebej med in takoj po drugi svetovni vojni. Med vojno so skrbeli, da so bile povzro?ene ?im ve?je žrtve med pripadniki NOB in med civilnim prebivalstvom. Provocirali so okupatorja, da je ta iz maš?evanja požigal cele vasi in naselja. En tak primer so Dražgoše, o katerih si lahko ve? preberete TUKAJ, v katerih si novodobni boljševiki prirejajo proslave, da vsako leto manipulirajo, ?eš, kakšne bitke so to bile za narodovo svobodo. No, resnico nekateri poznamo. Leta 1945 se je v Sloveniji okupator samo zamenjal. Hitlerjanci poraženi od zaveznikov so odšli, totalitarno oblast so prevzeli Stalinovi in Brozovi boljševiki preko tiso?e trupel nedolžnih ljudi.

Med vojno so rušili, uni?evali in spravljali ljudi ob vse, po vojni pa so organizirali udarniške akcije in samoprispevke, da je narod pod njihovo taktirko delal in gradil. Za to so ga še nadzirali in ustrahovali ter bogato živeli na njegov ra?un. Tako je bilo do leta 1990, ko naj bi s tem nehali in bi sestopili z oblasti. Neko? je dejal neki skupini Slovencev v Avstriji nek hrvaški emigrant, ko so se pogovarjali o dobrih plateh socializma - boljševizma, da bodo videli, kaj se pravi boljševizem - komunizem, ko bodo sinovi in h?ere prevzeli komando od starih boljševikov - komunistov, kar se je zgodilo po letu 1990.

Po letu 1990 se je zgodilo ravno to, da so boljševiki - komsomoljci - podmladek prevzeli od svojih predhodnikov vzvode oblasti in so pohlepno planili na to, kar so generacije delovih ljudi ustvarile skozi desetletja z odrekanjem, udarniškimi v nemogo?ih delovnih razmrah in ve?inoma s samoprispevki. Izvedli so divjo pri(h)vatizacijo, ko seveda tudi stari boljševiki niso držali križem roke in so preko starih vez in navez ter spletenega omrežja plenili, kar jim je prišlo pod roke ali pa z roko v roki s svojimi nasledniki. Treba je bilo obvladovati tudi vse nadzorstvene institucije, da so tolerirale tako roparsko po?etje, seveda selektivno po potrebi in kakor za koga. Pesek v o?i naivni "raji" je nekaj obsojenih tajkunov, da se vse drugo ropanje in roparje prikrije.

V tem se zgodovina ponavlja, da najprej povzro?iš sto tiso?e revežev, potem pa organiziraš njihovo reševanje oziroma jih u?iš životariti z milostno socialno podporo in odpustki pri malih položnicah. In glej ga tovariša Luka Mesca, ki že obljublja odpis dolgov revežem, obubožanim in poniževanim. Kdo pa je ta mladi nadebudnež, ?e ne še en povzpetnik iz mlajše generacije komunisti?no - boljševisti?nih povzpetnikov, ki jih angažirajo iz kadrovskega centra boljševisti?ne oligarhije, ki narodu nastavlja vedno nove in nove limanice kot po teko?em traku?

 

Cerar po?asi stopa po poteh svojih propadlih predhodnikov in treba bo nekaterim, ki so jih z manipulacijami vrinili v DZ, okrepiti pozicije in angažirati še koga, da bo znova dovolj za ohranjanje statusa quo, ki pa se za narod rapidno slabša. Slišati je, da se je lotil ustanavljati stranko še bivši predsednik Tuerk, ki se ne more sprijazniti s pozicijo, na kateri tone v pozabo. Oligarhija skratka že ogreva nove igralce z rezervne klopi, drugim že znanim pa umetno s partijsko propagando v ugrabljenih medijih dviguje reitinge. Za poznavalce, kako delujejo, je vse skupaj tako prozorno, da sili na bruhanje. Naivni, nevedni in zmanipulirani pa bodo najbrž znova padli na populizme, ?eš, glej, kako je dober ta mlad fant, da nam bo odpisal nekaj nepla?anih položnic za vsiljen RTV prispevek in ra?un za mobilni telefon pri državnemu podjetju Telekomu. Kje bo po tem ta denar manjkal? A v njegovem žepu? Poceni reklama na naš ra?un, ker tega denarja po tem ne bo v prora?unu.

Ljudje si želijo pošteno delati in pošteno zaslužiti, a so jim to onemogo?ili boljševisti?ni tatovi in prevaranti, goljufi in povzpetniki, ki desetletja ropajo in uni?ujejo vse, kar jim pride pod roke. Trenutni uradni dolg naše države je tak:

Vedno so boljševiki delovali tako, ker niso znali druga?e zaradi negativne kadrovske selekcije svojih lakajev in nesposobnežev, ko posledi?no niso ustvarjali dodane vrednosti, ampak so vedno znali samo prekomerno trošiti, da so, ko je zmanjkalo, najeli nov kredit na narodova ramena. Narod pa mol?e nosi bremena.

Kredit na kredit, to pa pomeni kakšnih 17.000,00 eur po vsakem, ki živi v tej deželi. Od zibeli do groba. Ob preko 150 izropanih milijardah je ?udno, da Slovenija sploh še obstaja. VZROKE BO TREBA ODPRAVITI in ti TI?IJO RAVNO V TAKIH POVZPETNIKIH KOT JE MLADI TOVORI-Š LUKA MESEC TER VSA NJEGOVA TOVORI-ŠIJA, KI ODNAŠA IZ TEGA MRAVLJIŠ?A VSE, KAR SE DA ODNESTI, ŽE ODKAR SE JE TUKAJ POJAVILA. IDEJ ZA VEDNO NOVE REVOLUCIJE JIM PA RES NIKOLI NE ZMANJKA.

Najbolj zanimivi so in smešni, ko kri?ijo o neoliberalizmu, vladavini kapitala in grdih kapitalistih, ki da so krivi za vse ve?jo naroda, medtem pa pozabijo povedati, da so raub špekulativni kapitalisti ravno oni, njihovi o?etje in matere, bratje in sestre ter strici, ki so uni?ili to deželo in njih nastavili, da manipulirajo in zavajajo narod. Delujejo v stilu roparja, ki poln plena prite?e iz banke in kri?i: "PRIMITE TATU!" in kaže nekam dale? stran od sebe.

Ni?, spoštovani gospe in gospodje, v tej deželi ni prepuš?eno naklju?ju. Nih?e ne pride na listo za izvolitev kar tako kot nobena politi?na opcija ne pride na naslovnice ?asopisov in v obravnave na TV in radijskih postajah, ?e ni to nekdo naro?il urednikom ugrabljenih medijskih trobil.

Bog se jih usmili, saj ne vedo, kaj delajo, in to v 21. stoletju leta 2015! Kaj bo pa potem, ko bo dokon?no zmanjkalo plena in novih kreditov ve? ne bo? Se bo ponovila zgodba z Jugoslavijo, ki se je sesula sama vase? No, upamo, da jim vsaj nove državljanske vojne ne bo uspelo zanetiti, preden bodo zbežali tja, kjer imajo shranjen denar, naropan od naroda. Namre?, ne pozabite, ravno taka miselnost, ki nam še vedno vlada, je na teh tleh leta 1941 bratomorno vojno že povzro?ila. Zato opozorilo ni odve?, ampak je povsem na mestu. Ne pustite se sprovocirati.

Ekipa OPS