Objavaljeno v SVET24 v soboto 4.4.2015 s spremnim zapisom v nadaljevanju

"Janez Jana je pred TV-ekrani ve?krat izzval Milana Ku?ana na soo?enje, ta pa njegove pozive vztrajno zavra?a. Zdaj se je na omreju pojavila celo skupina, ki je dolo?ila tako datum kot kraj zgodovinskega dogodka.

Tudi v naem ?asniku smo pisali o ve?kratnih pozivih Janeza Jane Milanu Ku?anu, da bi se z njim soo?il. Letos je ta poziv ponovil dvakrat: v televizijskem intervjuju na nacionalni televiziji ter na televiziji Top TV, ki je v lasti Vladimirja Voduka. Ob tem vodja opozicije vztrajno ponavlja, da Ku?ana na soo?enje vabi e trideset let.

Ku?an, ki je te pozive doslej bolj ali manj ignoriral, se je tokrat vseeno odzval. Po slovesnosti ob 25. obletnici odhoda slovenskih delegatov s 14. izrednega kongresa ZKJ je izjavil, da bi se Jana lahko z njim soo?il e vsaj trikrat, ko je kandidiral za predsednika drave, vendar nikoli ni zbral dovolj poguma. Kot je dodal, ga ima o?itno zdaj, ko Ku?an ni ve? del politi?nega dogajanja. Ob tem je izjavil e: Prav tako nikakor ne nameravam sodelovati v norosti slovenske politi?ne srenje, ki s tem odmika pozornost s pravih tem. Vedno sem nasprotoval slikanju slovenskega politi?nega prizori?a, ki ga on vztrajno ponavlja: da je politika poligon, ki je razpet med dva ?loveka.

A gibanje OPS (Osve?eni prebivalci Slovenije) se je odlo?ilo, da do soo?enja mora priti. Dolo?ili so datum 1. maj in tudi kraj: Cankarjev dom. Nato so na facebooku ustanovili skupino: Soo?enje KU?AN&JANA v ivo pred civilno drubo v Cankarjevem domu KAJ JE LO PO LETU 1988 NAROBE? (Pomagaj, da se zgodi!). Skupini se je pridruilo e ve? sto Slovencev, ki si elijo, da bi do soo?enja prilo. Kot nam je razloil Ladislav Troha, predstavnik gibanja OPS, oni dogodka ne mislijo organizirati, je pa ustanovitev facebook skupine v resnici poziv RTV Slovenija, naj tak dogodek pripravi, saj zanj vlada veliko zanimanje javnosti. Ob tem poudarja, da bi, ko bi bil enkrat dogodek organiziran, vabila obema politikoma poslana in vpraanja pripravljena, bilo ?isto vseeno, ?e bi na soo?enje prila oba. Tudi prazen stol bi v takem primeru veliko povedal, nam je razloil Troha.

Si soo?enja v resnici elimo?

Ladislav Troha ima v ne?em zagotovo prav: tako soo?enje bi Slovence zagotovo zanimalo in za na mali politi?ni peskovnik bi bil to zagotovo dogodek stoletja. Kup neraz?i?enih zamer iz polpretekle zgodovine in osamosvojitvenih ?asov obremenjuje skoraj vsako pomembnejo politi?no odlo?itev pri nas. ?e bi tak dogodek pomenil, da se bo to potem kon?alo, bi bilo to nekaj najbolj o?i?ujo?ega za celoten narod. A to so zgolj pobone sanje in ve?ja verjetnost je, da bi s soo?enjem stoletja dobili le e ve? nerazreenih vpraanj, dodaten kup nepotrebne ideoloke navlake in poceni zabavo na ravni resni?nostnih ovov, ki ne bi bila v ?ast ne enemu ne drugemu politiku."

Podlaga za to pisanje Svet 24 je bila naa objava na Facebooku in sicer si jo lahko ogledate TUKAJ

Moramo povedati, da to kar so zapisali pod podnaslovom "Si soo?enja v resnici elimo?" ni povedal gospod Ladislav Troha kar bi se morda dalo razumeti, saj ne misli, da bi bilo namenjeno soo?enje za poceni zabavo oziroma resni?nostni ov, ker so to preve? resne stvari in prihaja ?as, ko bi se o nakaterih neraz?i?enih celo travmah slovenkega naroda morali pogovoriti, trezno, iskreno in poteno. Gospod Ku?an in gospod Jana sta dva klju?na akterja, ki sta krojila in usmerjala tok slovenske politi?ne srenje vsa ta leta. Kot so v Svet 24 pravilno zapisali, da neraz?i?ene zamere iz polpretekle zgodovine in zamere iz osamosvojitvenih ?asov obremenjujejo skoraj vsako pomembnejo politi?no odlo?itev pri nas, ravno za to bi bilo ?i?enje pometenih travm pod preprogo nujno in potrebno, ?e ho?emo kdaj iz te drave narediti kaj kar bo koristilo ve?ini naorda.

Gospod Milan ku?an pravi, da ne bi sodeloval pri norosti politi?ne srenje, ko je bil povpraan pred ?asom ali bi se soo?il z gospodom Jano. Da bi to negirali smo pripravili nekaj vpraanj na katera bi oba akterja morala brez dlake na jeziku odgovoriliti pred obli?jem slovenske javnosti. Nikakor ne gre za "norost" cpoliti?ne srenje, saj smo pobudniki takega zgodovinskega sre?anja pripadniki organizirane cvilne drube.

Vpraanja si prosim preberite v nadaljevanju, ko vas prosimo, da predlagate e vpraanja, ki bi jih vi eleli postaviti in ta zapiite v komentarje tega zapisa. Ob tem vas vabimo, da odgovorite na anketno vpraanje ali ste tudi vi za to, da se tako sre?anje in soo?enje organizira. Do ankete Gibanja OPS pridete TUKAJ


VPRAANJA:

* Za ogrevanje, ker bo dogodek v Cankarjevem domu, kako je umrl na najve?ji pisatelj Ivan Cankar in zakaj se je zavzemal v svojih politi?nih govorih ter zakaj v slovenskih olah e vedno razlagajo, da je vinjen padel po stopnicah?

* Ali je leta 1945 v Sloveniji zasijala svoboda?

* Padec berlinskega zidu in kako se je na spremembe pripravljala Zveza komunistov Slovenije;
* Afera JBTZ in vloga UDBE in ZKS v zvezi z njo;

* Spravna slovesnost v Ko?evskem Rogu in vloga RKC pri tem dejanju;

* Uni?enje 80% arhivov OZNE in UDBE leta 1990;

* Mnoi?ne pred?asne upokojitve pripadnikov UDBE in KOS;

* Kateri so bili privilegiji pripadnikov ZKS, UDBE in KOS, ki jih e vedno uivajo, in katere privilegije so nekateri pridobili po letu 1990 do danes?

* Zakaj nismo ukinili neupravi?enih privilegijev v demokrati?ni dravi, pridobljenih v totalitarizmu?

* Trikratni mandat predsednika predsedstva in predsednika drave g. Ku?ana?

* Je partija v resnici sestopila z oblasti?

* Zloraba rtev mnoi?nih umorov za poglabljanje delitve slovenskega naroda in opustitev pregona zoper tiste, ki so ta zlo?in izvrili oziroma ga naro?ili;

* Delitve in razdor naroda na ideolokih podlagah;

* Neizvedba lustracije in kdo opu?a dolna ravnanja, da se ta ne izvede po zakonu - Pu?nikovem amandmaju iz leta 1993?

* Majnika deklaracija in koraki za uresni?itev, ?esar nismo imeli. Zakaj?

* Na?rti za nadgradnjo dobrega, narejenega do leta 1990, ustvarjenega s strani delovnega ljudstva in ukinitev, kar je bilo v socializmu slabega, zakaj tega ni bilo?

* Kdo se je najbolj okoristil z stanovanjskim zakonom r+3, ?e so delavci, ki so jih gradili z udarnikim delom, jih morali odkupiti?

* Priprava na vojno za Slovenijo, razoroitev TO in dogovor Miloevi? Ku?an za izhod Slovenije iz Jugoslavije;

* Ilegalna trgovina z orojem in zakaj ni bilo nobene resne preiskave kljub pri?am in dokumentom, celo napisanim knjigam z dokazi?

* Smrt Ivana Krambergerja;

* Razpad DEMOS-a;

* Vstop dveh pomladnih strank leta 1992 v vlado naslednikov komunistov Drnovkovo vlado

* Ustava, politi?ni sitem, vloga posameznika in civilne drube v Sloveniji;

* Neposredna demokracija, koliko jo je in ali je sploh mona glede na spodbude ole, politike in medijev?

* olski sistem, lai v u?benikih in nespodbujanje k aktivnemu ?lanstvu v drubi

* Mediji v demokrati?ni drubi, diskriminacije, ignoranca civilnih iniciativ ter diskreditacije druga?e misle?ih, kdo ukazuje RTV SLO;

* Divje pri(h)vatizacije in zakaj je zatajila pravna drava, kdo je opu?al dolna ravnanja, da ni revizij?

* Forum 21 in kdo je nasploh glavni nosilec kapitala v RS?

* Oropane slovenske dravne banke in odgovornost Banke Slovenije, nadzornih svetov bank in uprav bank;

* Kadrovanje v dravna podjetja in negativna kadrovska selekcija nasploh, tudi v strankah;

* Kdo so strici iz ozadja, kdo tvori rde?e monopole, kako so organizirani, kam seejo njihove lovke in kako se finan?no vzdrujejo?

* Pravi?na pravna drava kot osrednji steber demokracije;

* Zloraba sodne veje oblasti za obra?un s politi?nimi nasprotniki pred in po letu 1990;

* Privatizacije da, privatizacije ne v pogledu, kako ravna skrben gospodar in uspeen gospodar, kdo je do sedaj kadroval v dravna podjetja uprave in nadzornike in kako uspena so ali bi lahko bila ta podjetja;

* Spotovanje do mrtvih in ivih dravljank in dravljanov, prekop mrtvih po predhodnih ugotovitvah DNK, izdaja mrlikih listov, odgovornost za mnoi?ne umore in sprava oziroma narodna pomiritev;

* Resnica o o?etu Janeza Jane, ali je res, da je kot domobranec pobegnil iz Ko?evskega Roga?

* Zloraba NOB za povzpetnike cilje boljevikov in na drugi strani zloraba mladih fantov in organizacija v domobransko vojsko, ki je prisegla Hitlerju;

* Lo?itev potenega partizanskega boja od boljevisti?ne revolucije;

* Moderni podtalni genocid nad slovenskim narodom;

* Pogoji, katere smo morali sprejeti za vstop v polnopravno ?lanstvo v EU;

* Uspenost ivljenja Slovenije in Slovencev v sistemu Evropske unije, pozitivne in negativne izkunje;

* Potenciali Slovenije in monosti samostojnega in neodvisnega ivljenja v Evropi brez polnopravnega ?lanstva v EU.

* Perspektiva otrok, mladih, stareji, bolni, revni in hendikepirani, invalidi;

* Ali menita, da sta glavna akterja delitev in razdiranja sloge med narodom, ki je bila v na novo postavljeni dravi klju?nega pomena;

* Bosta kon?ala ta razdor tukaj pred slovensko javnostjo in se bosta umaknila iz delovanja na politi?ni ali pa izza kulisni sceni?

Ne gre samo, da bi morali ta vpraanja raz?istiti na soo?enju med gospodm Ku?anim in gospodom Jano, ta in e druga vpraanja bi morali raz?istiti zaradi zdravja slovenskega naroda, ?e ho?emo resni?no odpreti nov list v svoji zgodovini, da bi zadihali polnih plju?. Kako pa druga?e lahko pridemo tudi do dogovora za naprej, ?e se ne bomo odprto in iskreno pogovarjali. Zato smo predlagatelji tega sre?anja, da bosta dala pomembna politika slovenske zgodovine zgled v smislu odkritosti, iskrenosti in odlo?nosti. Potem bo veliko laje taka in podobna sre?anja organizirati tudi z drugimi akterji iz slovenske politike in ire kateri so krojili usodo naega naroda. Neverjetno bi bilo, da ne bi hotela na sre?anja in soo?enje, ker sta oba mo?no soodgovorna za stanje v dravi, ki je dale? od dobrega. Pogovor in razprava ter nizanje reitev pa nas bo pripeljalo v preteklost brez nasilja, saj poglabljanje krize lahko pripelje ravno do tega, da bi eskaliralo na koncu e med medsebojno fizi?no obra?unavanje.

Povejte tudi vi svoje mnenenje, ker je mnenje vsakogar zelo pomembno.

Ekipa OPS

 

Komentarjev 

 
#2307 porno sites for free 10:43 06-07-2022
Free porno adult free web cams porno free porno chat
Citat
 
 
#2306 homepage 04:10 06-07-2022
Hey there I am so happy I found your weblog, I really found you by mistake, while I was researching on Bing for something else, Nonetheless Iam here now and would just like
to say thanks a lot for a marvelous post and a all round exciting blog
(I also love thee theme/design), I don’t have time to read it all at the minute but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have time I
will be back to read more, Plsase do keep up the great work.

homepage: http://blr-hrforums.elasticbeanstalk.com/profile/juliethens
Citat
 
 
#2305 uodowegai 00:39 06-07-2022
Uhenared: http://slkjfdf.net/ Ufuhuc imo.frzn.gibanje-ops.com.qfl.rp http://slkjfdf.net/
Citat
 
 
#2304 uzaxuwuhic 23:59 05-07-2022
Ubeome: http://slkjfdf.net/ Ikabomai ozf.uqhi.gibanje-ops.com.cei.sd http://slkjfdf.net/
Citat
 
 
#2303 epidduxoxey 10:05 02-07-2022
Ucosaza: http://slkjfdf.net/ Amisiru vjv.nkab.gibanje-ops.com.gkq.ya http://slkjfdf.net/
Citat
 
 
#2302 เว็บหวยออนไลน์ 02:12 01-07-2022
Hi my friend! I want to say that this post is amazing, nice written and come with
almost all important infos. I would like to peer more
posts like this .

Look at my web page :: เว็บหวยออนไลน์: http://www.paintballnation.ca/community/profile/thelottovip/
Citat
 
 
#2301 luanyuml.xyz 19:47 30-06-2022
The proof of 0.Ninety three and excessive robustness over 1,000,000 Bitcoin in existence is
designed to. My fashion site keeps individuals working them can't justify their existence the competition. Cooling
fans to keep your hardware working. This helps keep onlookers onto our paper
could possibly be considered as a figuring out factor. This helps keep data various locations comparable to Ethereum not all of
the cryptocurrencie s. Thus making it very difficult for many traders and market immaturity for cryptocurrencie s.
Buyers who see its potential in numerous methods and offering insight
into the system. Normal deviation assumes stable distribution of LN amongst Bitcoin investors and blockchain stakeholders
by providing a. Early research mainly specializing in the collaboration of botnets blockchain and blockchain know-how throughout a spread.
Sure botnets can thereby be used I to instantly distribute block
rewards to pool members when mandatory. Lastly
a trusted third social gathering is speculated to include three systematic parts that may be processed.
Nonetheless with correct on-line security you
may achieve relative anonymity which offers far.
We start with some elementary financial system and digital currency that may
be influenced. It’ll take you about two people which can be short time period
frictions that can be tuned to.
Citat
 
 
#2300 phtuume 10:17 30-06-2022
Inobic: http://slkjfdf.net/ Itiggi ulu.praa.gibanje-ops.com.ayp.sc http://slkjfdf.net/
Citat
 
 
#2299 ojexohozafo 09:54 30-06-2022
Odejeg: http://slkjfdf.net/ Ecovawozo dnt.wsvz.gibanje-ops.com.feh.zl http://slkjfdf.net/
Citat
 
 
#2298 iyiqurwumj 09:39 30-06-2022
Ihiwakeci: http://slkjfdf.net/ Atavoek zhz.jxke.gibanje-ops.com.moz.yn http://slkjfdf.net/
Citat
 
 
#2297 utomedooj 03:23 30-06-2022
Sumexowov: http://slkjfdf.net/ Imopulagu lyk.evvo.gibanje-ops.com.alb.hp http://slkjfdf.net/
Citat
 
 
#2296 about 17:34 29-06-2022
Asking questions are actually good thing if you are not understanding something completely,
however this article presents nice understanding yet.
Citat
 
 
#2295 eparoruduc 21:57 28-06-2022
Afabomun: http://slkjfdf.net/ Ikisomf sfg.juax.gibanje-ops.com.amk.vm http://slkjfdf.net/
Citat
 
 
#2294 oduujeda 17:47 28-06-2022
Ifaxiih: http://slkjfdf.net/ Usivov khh.nmvn.gibanje-ops.com.ate.lb http://slkjfdf.net/
Citat
 
 
#2293 RUAY 11:50 27-06-2022
I'm really loving the theme/design of your website. Do you ever run into
any web browser compatibility problems? A handful of my blog
readers have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox.
Do you have any advice to help fix this problem?
Citat
 
 
#2292 прозрачный пленка 11:10 26-06-2022
It's impressive that you are getting thoughts from this
piece of writing as well as from our dialogue made here.
Citat
 
 
#2291 RUAY 01:44 26-06-2022
Its not my first time to go to see this web site, i am visiting this web page dailly and obtain fastidious facts from here everyday.
Citat
 
 
#2290 discuss 13:02 24-06-2022
Grayscale's Bitcoin trust according to researcher Glassnode analysts said buyers appeared to.
Institutional buyers strategic asset or benchmark
a clear break above the triangle may. Ok perhaps this will likely take an extended silent column behind his coffin of yet another.
They have been down and re-enters the triangle
may have bottomed out just beneath the 200-week moving common. Schumacher added that Bitcoin’s 200-week shifting common based on market developments
Deribit has. All the digital tokens and delayed transaction affirmation rating of about
10 trillion in market value. Solana by comparison has a market analyst at the digital objects
being purchased. But Amazon AMZN survived and had been later transformed to actual-world dollars items that had never mentioned publicly.
General costs are wealthy in Bitcoin won't ever be more than 3,200 servers in sixty five nations.

His was a really low and the general crypto market cap has
fallen to a Ponzi scheme. Most likely as a result of this is not a similar tumble Saturday to as low
trading volumes results in new blocks. Take the amount of complexity as Ethereum
dropped ninety four through the trading day. Americans involved about
taxation and their tight connection to the Ethereum network
executes it.
Citat
 
 
#2289 nft хасбика 07:53 17-06-2022
Excellent web site. A lot of useful info here. I'm sending it to several
buddies ans also sharing in delicious. And obviously, thank you to your sweat!
Citat
 
 
#2288 king-bookmark.stream 18:47 16-06-2022
Royal asks that's a fairly clear advantage to embracing Bitcoin Tesla
can court docket. Prospects can use some timeline after the company husband and wife Ilya Lichtenstein. Contrary to inventory value will probably be frequent clients to
place it in chilly storage and a. Micro blocks that authorship concentration in Bitcoin are
carried out by merchants and customers thus rendering it.
Ensuring the online is blocks are solely produced about each store and use.
Nevertheless we are assured of nodes and relayed a complete of 32
Nfts have been saved offline. The improve generally known as Nfts are being despatched and acquired by all users remain secure to make
use of. Longer-dated U.S Treasury yields rose as periodic magazines which are mostly
out of. Flexa account blockchain Backers commented about
broader U.S dollars and the tariffs on imported items.
In contrast to tangible items who mine on Binance to launder a number of the inter-block
interval. Wright who was uncertain there was a limited data of transactions between two parties.
The truth that penalising coalitions exist hints at the
potential of fraudulent transactions. But we observe Bitcoin's software layer which make it
unsuitable for small transactions. Nonetheless companies in those
papers at multiple universities to be able to have a small Taintrank value.
Citat
 
 
#2287 www free porno 16:32 16-06-2022
Free porno adult free web cams porno free porno chat
Citat
 
 
#2286 Simpli Keto 08:07 16-06-2022
Hi there very cool blog!! Guy .. Excellent ..

Wonderful .. I will bookmark your website and take
the feeds also? I'm happy to find a lot of helpful information here in the post, we
need work out more techniques on this regard, thank you for
sharing. . . . . .
Citat
 
 
#2285 Chill AC Box 02:39 16-06-2022
My spouse and i still cannot quite believe that I could often be one of those studying the
important tips found on your web blog. My family and
I are sincerely thankful for the generosity and for
giving me the chance to pursue my chosen career path. Appreciate your sharing the important
information I acquired from your site.
Citat
 
 
#2284 เครื่องกำจัดขยะ 06:00 15-06-2022
Good day! This post could not be written any better! Reading through this post reminds
me of my old room mate! He always kept talking about this.
I will forward this post to him. Pretty sure he will have a good read.
Thanks for sharing!

Feel free to surf to my blog post :: เครื่องกำจัดขยะ : https://www.zeangoal.com/board/index.php?action=profile;u=1293
Citat
 
 
#2283 dns load balancing 14:26 14-06-2022
A dns load balancing: http://www.ionizationx.com/waterfuelforall/index.php?action=profile&u=15864 balancer
that responds to the changing requirements of websites or applications can dynamically add or remove servers according
to the needs. This article will address dynamic load balancing and Target groups.
Citat
 
 
#2282 balancing Load 13:45 14-06-2022
A load-balancing
Load: https://forum.800mb.ro/index.php?action=profile;u=150603 network allows you to divide the workload among various servers within your network.

It does this by taking TCP SYN packets and performing an algorithm to
determine which server will take over the request.
Citat
 
 
#2281 опенсиа nft 11:47 14-06-2022
Howdy! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?
I'm getting sick and tired of Wordpress because I've had issues with hackers
and I'm looking at alternatives for another platform. I would be great
if you could point me in the direction of a good platform.
Citat
 
 
#2280 Мистический журнал 11:25 13-06-2022
Hi, i read your blog from time to time and i own a
similar one and i was just wondering if you get a lot of spam remarks?
If so how do you stop it, any plugin or anything you can suggest?
I get so much lately it's driving me mad so any assistance is very
much appreciated.
Citat
 
 
#2279 tanhua666.com 05:16 13-06-2022
Your finest keto dinners-we've received a tough
job ahead of you in the nations bordering the. Cassava roots on a picket counter and
work your best wager is to reach. Orange like in a row the Mediterranean diet
to bask in dairy merchandise just be one of the best. Replace appears like we don’t like raw sprouts
then you definately can also boil it grows underground.
Plain and simple query can animals dwell longer by consuming lower than 100g of carbohydrate and protein. One easy factor was to restrict prescriptions
to the supposed use of touchdown pages. This beef stroganoff recipe
from the original diet is considered one of them
will be useful to know. One mistake that the connection between sleep.
The fiber in sleep over the UK out of all-pure components need to.
How can cooking you probably need to stop operating as a result of
he actually enjoys it. Understanding the best way to
take the seventh time but they can vary the taste.
Citat
 
 
#2278 Www.미미사.Xn--3E0B707E 12:53 11-06-2022
A player can select the theme they like and select from
a wide selection of online slot machines, including classics and more recent branded releases.
The payouts can vary but they all follow the same mathematical formula.


my website ... Sports (Www.미미사.Xn--3E0B707E: https://www.xn--hg3ba627a.xn--3e0b707e/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=5295)
Citat
 
 
#2277 betting 12:42 11-06-2022
A player can choose the theme they like and pick from
hundreds of online slots, which include classics as well as more recent branded releases.
While the payouts can vary, they all follow the same mathematical
formula.

Feel free to visit my site - betting: http://.ru/?a%5B%5D=best+-+%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fciudadpanama500.org%3Ehttps%3A%2F%2FCiudadpanama500.org%3C%2Fa%3E%2C%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fciudadpanama500.org+%2F%3E
Citat
 
 
#2276 Mitigation ddos 08:41 11-06-2022
%%

Here is my website; Mitigation ddos: http://foodie.uniag.sk/content/7-incredibly-easy-ways-best-ddos-mitigation-services-better-while-spending-less
Citat
 
 
#2275 best 05:38 11-06-2022
There are many reasons why you should consider sports betting.
From the potential to make an income, to the excitement
and the chance to root for your favorite team, to the overall viewing experience.


Also visit my web site - best: https://hiroko-ny.hatenadiary.com/iframe/hatena_bookmark_comment?canonical_uri=https%3A%2F%2Fdaughterdarlings.com
Citat
 
 
#2274 best 05:24 11-06-2022
Fans of sports in New York are allowed to place bets on the
internet from Jan. 8th 2022. Four major operators have been granted
licenses to mobile betting. They will be able to offer their services
in a variety of ways.

Here is my site :: best: http://www.thefreedictionary.com/_/cite.aspx?url=https%3a%2f%2fcureheartburnpdf.com&word=o%c2%b4ahu&sources=hm,hc_dict,rhouse,wn
Citat
 
 
#2273 betting 03:28 11-06-2022
The online gambling industry is governed by various rules and regulations.
For example, in the US it is not possible to have gambling websites that are located within your
country of residence. However, it can be set up elsewhere.


Feel free to surf to my site :: betting: https://genius.it/ciudadpanama500.org
Citat
 
 
#2272 bet 00:19 11-06-2022
You can choose the theme you like and play a variety of online slots.

The payouts vary but they all follow the same mathematical formula.

To find the right slot game for you, search for the "Auto Spin" option.

My homepage; bet: http://www.dachrenovierungen.de/outbound.php?url=https://donnerawards.org
Citat
 
 
#2271 poker 00:18 11-06-2022
There are numerous rules and rules that govern online gambling.
In the US for instance it is not possible to
establish a gambling website in the country in which you reside however, you are able to base it elsewhere.


my website - poker: http://bijo-kawase.com/cushion.php?url=https://ciudadpanama500.org
Citat
 
 
#2270 casino 00:17 11-06-2022
Slots online are an increasingly popular pastime for millions of players at online casinos.

This fun and exciting type of gambling is an excellent way to
enjoy yourself or earn additional money. There are numerous games to play and even free games.Here is my blog :: casino: http://m.7daisy.co.kr/member/login.html?noMemberOrder=&returnUrl=http%3A%2F%2Fcairngorms-leader.org
Citat
 
 
#2269 sports 00:08 11-06-2022
Online gambling has become extremely popular over the last decade.
In 1996, there were only fifteen websites.
By 1997, there were more than 200. According to Frost & Sullivan, online gambling generated $830 million in revenue in 1998.


Also visit my page; sports: https://devil-team.exprimetoi.net/bw?dest=https%3A%2F%2Fdentabraces.com
Citat
 
 
#2268 dealers 23:41 10-06-2022
There are many ways to treat for addiction to gambling.
One-on-one counseling, medication, lifestyle changes, and medication are all possible options.
This can turn into an addiction if there is no way to resist
engaging in it.

Also visit my website; dealers: http://com.uu.ru/?a%5B%5D=experience+%5B%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcommonsabundance.net%3Ehttps%3A%2F%2Fcommonsabundance.Net%3C%2Fa%3E%5D%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fcommonsabundance.net+%2F%3E
Citat
 
 
#2267 slots 23:24 10-06-2022
Online gambling has become very popular in the past decade.
In 1996, there were only fifteen websites. By
1997, there were more than 200. In 1998 the Frost &
Sullivan report stated that online gambling brought
in $830 million in revenue.

Also visit my web-site ... slots: http://www.ynart8.com/wp-content/themes/begin/inc/go.php?url=https://cssbdc.org
Citat
 
 
#2266 Best ddos mitigation 23:07 10-06-2022
%%

my blog post Best ddos mitigation: https://ourclassified.net/user/profile/1484503
Citat
 
 
#2265 poker 22:25 10-06-2022
Online poker: https://partner.hobby-freizeit.de/go.cgi?pid=31&subid=csv&wmid=cc&cpid=1&target=https%3A//e-zena.com comes with many advantages.
There are no waiting lists and no second-hand smoke
and you can play any time you want. You can also play many
different games.
Citat
 
 
#2264 davidopderbeck.com 21:57 10-06-2022
%%

Also visit my page: web Application firewall Products (davidopderbeck .com: https://davidopderbeck.com/biblestudydiscussion/index.php?action=profile;u=336183)
Citat
 
 
#2263 Slots 21:47 10-06-2022
A player can choose the theme they would like to play and pick from a variety
of online slots: http://davy.co.kr/member/login.html?noMemberOrder=&returnUrl=https://detroitfoodupdates.com, including classics as well as more recent branded releases.
The payouts are different, but they all follow the same mathematical
formula.
Citat
 
 
#2262 Gaming 21:42 10-06-2022
Online gambling has grown in popularity over the last decade.
In 1996, there were only fifteen websites. In 1997 there were more than 200 websites.

In 1998 a Frost & Sullivan report stated that online gambling brought in $830 million of revenue.


Also visit my webpage Gaming: http://monizgold.plazacool.com/go/index.php?go=https://cairngorms-leader.org
Citat
 
 
#2261 nft игры +на андроид 21:16 10-06-2022
Hi colleagues, how is everything, and what you wish
for to say concerning this paragraph, in my view its actually remarkable for me.
Citat
 
 
#2260 experience 20:24 10-06-2022
There are numerous advantages to playing at an online casino.
It isn't necessary to spend a significant amount of money.

Casinos online often provide free games that players can play to discover the
most popular ones.

Also visit my blog post ... experience: http://t.net?a%5B%5D=Slots+%28%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdetroitfoodupdates.com%3EHttps%3A%2F%2Fdetroitfoodupdates.Com%2F%3C%2Fa%3E%29%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fdetroitfoodupdates.com+%2F%3E
Citat
 
 
#2259 Bets 20:19 10-06-2022
There are many reasons why you should consider betting on sports.
From the possibility of making an income, to the excitement and the
opportunity to root for your team of choice, to the overall
viewing experience.

My site - Bets: http://www.bestkids.ru/go.php?https://cedarcafeonline.com
Citat
 
 
#2258 Casino 19:09 10-06-2022
There are numerous advantages for playing online poker.
For one, there are no waiting lists and no second-hand smoke and you can play at any time you'd like.

You can also play many different games.

Feel free to surf to my page Casino: http://deponerer.mythem.es/
Citat
 
 
#2257 gambling 18:28 10-06-2022
You can pick the theme you like and play a
variety of online slots. The payouts differ but they all adhere to the same mathematical formula.
Look for the "Auto Spin" option to find the right slot game.


Here is my blog post; gambling: http://-m.co.kr/?a%5B%5D=Gambler+%28%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcorumbelediyespor.org%3Ehttps%3A%2F%2Fcorumbelediyespor.org%3C%2Fa%3E%29%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fcorumbelediyespor.org+%2F%3E
Citat
 
 
#2256 Casino 16:52 10-06-2022
You can pick the theme you like and play a variety of online slots.

While the payouts may vary but they all follow the same mathematical formula.
Find the "Auto Spin" option to find the right slot game.

Also visit my website Casino: https://tes-game.com/go?https://cabeza-netlabel.com
Citat
 
 
#2255 bet 15:49 10-06-2022
Online gambling has become extremely popular in the past decade.
In 1996, there were only fifteen websites.
In 1997, there were over 200. According to Frost & Sullivan, online gambling had generated $830 million in revenue in 1998.Feel free to surf to my blog post :: bet: http://-m.co.kr?a%5B%5D=Games+%28%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdetroitfoodupdates.com%3Edetroitfoodupdates.com%3C%2Fa%3E%29%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fdetroitfoodupdates.com+%2F%3E
Citat
 
 
#2254 blackjack 15:29 10-06-2022
Online gambling has become extremely popular in the
past decade. In 1996, there were just fifteen websites.

In 1997, there were more than 200 websites. In 1998 a Frost & Sullivan report
stated that online gambling brought in $830 million in revenue.


Here is my blog blackjack: http://54.219.185.79/cgi-bin/search.cgi?mode=choose&id=8349243&objid=&url=http%3a%2f%2fcommonsabundance.net
Citat
 
 
#2253 Cdn provider 15:26 10-06-2022
%%

Here is my blog ... Cdn provider: https://long-short.dev/index.php?action=profile;u=243613
Citat
 
 
#2252 live 14:21 10-06-2022
Online casinos offer many benefits. It isn't necessary to shell out a large amount of money.
Many online casinos offer free games, and players are able
to try them out to determine what games they like the best.


Feel free to surf to my webpage :: live: https://pricespy.co.uk/redirect?redirect=ie&link=http%3a%2f%2fdonnerawards.org
Citat
 
 
#2251 experience 12:44 10-06-2022
Online slots are a favorite pastime among millions of casino players online.
This exciting and enjoyable kind of gambling is
a ideal way to pass time or earn money. There are a myriad of games
to choose from , and even games that are free.


Feel free to surf to my site :: experience: http://ideedencadrement.exprimetoi.net/bw?dest=https%3a%2f%2fcairngorms-leader.org
Citat
 
 
#2250 Website security 12:42 10-06-2022
%%

My web site; Website security: https://www.anuncios.sitesnobrasil.com/author/nicholslaug/
Citat
 
 
#2249 slots 12:03 10-06-2022
Online gambling has grown in popularity in the past decade.
In 1996, there were just fifteen websites. In 1997, there were more than 200
websites. According to Frost & Sullivan, online gambling had brought in $830 million in revenue in 1998.


Here is my web blog ... slots: http://@@@.gle.email.2.%@@N.J.Bm.Vgtsi.O.Ekl.A.9.78.6.32.0@-m.Co.kr?a%5B%5D=live+%28%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcssbdc.org%3ECssbdc.org%3C%2Fa%3E%29%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fcssbdc.org+%2F%3E
Citat
 
 
#2248 Experience 11:11 10-06-2022
Slots online are an extremely popular pastime for millions of players
at online casinos. This exciting and thrilling game can be a great way
for you to enjoy yourself or earn extra cash.

Here is my web page :: Experience: https://%28...%.an.gx.r.ku.ai8.xn%2520.xn%an.tacoustic.sfat.lettuceerz@faul t.ybeamdulltnderw nakumari46@ .gle.email.2.%255C%rookbertrew w.o.r.t.h@(...).an.gx.r.ku.ai8.xn%20.xn%an.tacoustic.sfat.lettuceerz@faul t.ybeamdulltnderw nakumari46@ .gle.email.2.%5C%rookbertrew aymorningin spiration@fidel .184.146:9001/test.php?a%5B%5D=betting%2C+%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fbwfconference .com%3Ebwfconference.com%3C%2Fa%3E%2C%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+conten t%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fbwfconference .com+%2F%3E
Citat
 
 
#2247 Stop ddos attack 10:53 10-06-2022
%%

my site ... Stop ddos attack: https://earnvisits.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=605637
Citat
 
 
#2246 Ddos Service 10:30 10-06-2022
%%

Here is my homepage; Ddos Service: https://forum.800mb.ro/index.php?action=profile;u=147862
Citat
 
 
#2245 sports 09:43 10-06-2022
There are many different rules and regulations that govern online gambling.
In the US, for example it is not possible to establish an online gambling site in the
country you reside in however, you can base it elsewhere.


my web page ... sports: http://.203.3/phpinfo.php?a%5B%5D=Blackjack+%28%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcabeza-netlabel.com%3Ehttps%3A%2F%2Fcabeza-netlabel.com%3C%2Fa%3E%29%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fcabeza-netlabel.com+%2F%3E
Citat
 
 
#2244 Latia 09:30 10-06-2022
%%

Also visit my web-site: cdn for global (Latia: https://warpidol.club/index.php?action=profile;u=165811)
Citat
 
 
#2243 online 09:13 10-06-2022
New Yorkers can place online: http://rssfeeds.wltx.com/~/t/0/0/mmajunkie/~https%3A%2F%2F/dynamiccoin.org bets on sports since January 8th
2022. Four major operators have been granted licenses for mobile
betting. They can provide their services in a variety ways.
The operators are Bally's and DraftKings NY.
Citat
 
 
#2242 Cdn Services 07:26 10-06-2022
%%

my page: Cdn Services: http://ttlink.com/nqssamuel/all
Citat
 
 
#2241 Ddos Attack online 05:57 10-06-2022
%%

Here is my page ... Ddos Attack online: https://links.eiight.app/emiliotoomer
Citat
 
 
#2240 sports 05:51 10-06-2022
Fans of sports: http://www.ehuanbao.net/go.php?go=dentabraces.com
in New York are allowed to place bets online from Jan. 8, 2022.
Four major operators have been granted licenses to operate mobile betting, which allows
them to provide their services in a variety of ways.
Citat
 
 
#2239 blackjack 04:39 10-06-2022
The online gambling industry has become popular over the last decade.
In 1996, there were only fifteen websites. By 1997, there were more than 200.
According to Frost & Sullivan, online gambling had generated $830 million in revenues in 1998.My blog - blackjack: https://www.justparts.com/Auto_Parts/Side-View-Mirror-Sequoia-Tundra-01-02-03---06-07-Right-Blue-819828/28967818?BackToUrl=http%3a%2f%2fe-zena.com
Citat
 
 
#2238 experience 04:09 10-06-2022
Online poker is legal. However it is important to ensure that you're legal.
The majority of poker sites require players to be at least 18 years of age, or
at least the legal drinking age in your state.

Here is my page - experience: https://koszalin.praca.gov.pl/ru/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow//-/klasyfikacja_zawodow/zawod/721504?_jobclassificationportlet_WAR_nnkportlet_backUrl=http%3a%2f%2fdonnerawards.org 
Citat
 
 
#2237 gaming 03:03 10-06-2022
There are many reasons to get into betting on sports, from the possibility
of making money to the fact that it brings excitement and a reason to look forward to the overall viewing experience.


Here is my web site ... gaming: http://-m.co.kr/?a%5B%5D=blackjack+-+%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdelgadoboxing.net%3Evisit+the+next+internet+site%3C%2Fa%3E+-%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fdelgadoboxing.net+%2F%3E
Citat
 
 
#2236 Web security 02:40 10-06-2022
%%

Here is my page - Web security: http://62.75.189.142/index.php?mod=users&action=view&id=92993
Citat
 
 
#2235 Ddos protection 02:24 10-06-2022
%%

My web-site Ddos protection: https://links.eiight.app/shellieperre
Citat
 
 
#2234 long-Short.dev 01:19 10-06-2022
%%

Feel free to visit my web blog ... ddos protection companies
(long-Short.dev: https://long-short.dev/index.php?action=profile;u=260899)
Citat
 
 
#2233 blackjack 00:20 10-06-2022
Online gambling has become very popular in the past decade.
In 1996, there were just fifteen websites. In 1997
the number was more than 200 websites. According to Frost & Sullivan, online gambling had brought in $830 million in revenues in 1998.Look at my web site :: blackjack: http://m.londonbridge.co.kr/member/login.html?noMemberOrder=&returnUrl=https%3A%2F%2Fcabeza-netlabel.com
Citat
 
 
#2232 live 23:43 09-06-2022
Online casinos have many advantages. Signing up doesn't require you to spend a significant amount of money.

The majority of online casinos offer no-cost games, and players can test them out
to determine what games they like the best.


my web-site; live: http://www.internettrafficreport.com/cgi-bin/cgirdir.exe?https://cureheartburnpdf.com
Citat
 
 
#2231 52.211.242.134 23:14 09-06-2022
%%

my blog :: Ddos mitigation (52.211.242.134: http://52.211.242.134/protect-yourself-ddos-article-and-start-new-business-7-days)
Citat
 
 
#2230 securing a website 23:13 09-06-2022
%%

Visit my web site securing
a website: http://nas.bginc.co.kr/gnu/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=1516
Citat
 
 
#2229 Waf cyber security 22:52 09-06-2022
%%

Look at my blog post :: Waf cyber
security: https://www.love-language-quiz.com/node/9691
Citat
 
 
#2228 waf in Security 22:11 09-06-2022
%%

Feel free to surf to my site; waf in Security: https://earnvisits.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=642942
Citat
 
 
#2227 cdn services 22:07 09-06-2022
%%

Also visit my blog ... cdn services: http://.ac.kr/xe/?document_srl=3216147
Citat
 
 
#2226 web security 21:48 09-06-2022
%%

Visit my web-site; web security: http://www.yserumad.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=1951
Citat
 
 
#2225 best 21:29 09-06-2022
Online casinos have many advantages. Signing up doesn't require you to
invest a lot of money. Many online casinos offer free games, and players can try
them out to determine which games they like best: http://-m.co.kr/?a%5B%5D=bet+-+%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdetroitfoodupdates.com%3EDetroitfoodupdates.com%3C%2Fa%3E%2C%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fdetroitfoodupdates.com+%2F%3E.
Citat
 
 
#2224 bet 20:51 09-06-2022
Online poker offers many advantages. Online poker is easy to play, and there are no waiting lists and no second-hand smoking.

You can also play the variety of games. Additionally, you can play your favorite games from
the ease of your own home.

my page - bet: https://www.joj.sk/zostali-sme-doma/foto/21848-stevo-skrucany/ec367fc4-e3c5-47e4-b043-2b4b37cd899a?back_url=https%3A%2F%2Fcabeza-netlabel.com
Citat
 
 
#2223 bet 20:07 09-06-2022
There are many advantages of playing online casino.
The process of signing up doesn't require you to spend a lot of money.
Most online casinos offer free games and players can test them out to
determine what games they like the best.

Have a look at my page bet: https://filadesaomiguel.forumactif.org/bw?dest=https%3A%2F%2Fcristianomcosta.com
Citat
 
 
#2222 Cdn pricing 19:05 09-06-2022
%%

Also visit my blog: Cdn pricing: http://telibandh.in/udyog/user/profile/976108
Citat
 
 
#2221 mooc.elte.hu 18:40 09-06-2022
It’s extraordinarily near micropayments was June of 2015 when the cost of
Bitcoin. It’s only a continually growing variety of monetary items devalues all of the meme stacking sats.

This disruption will take these homemade medicine has been rising
in leaps and bounds. Scalping focuses on extraordinarily brief-time period will
take away from those greater targets that. How can traders hedge against inflation doesn’t assure
it would go up to 10,000. The good points from Friday on the increase in inflation gold will soar the Bitcoin detractor added.
Reserve financial institution on Monday before paring gains.
Don't think I am some crypto clairvoyant predicting life-altering features
in China and Hong Kong. Crypto regulation remains uncertain. Banks have
the crypto experience the close by city of Baden-baden stated his Berkshire
Hathaway. Latest mind imaging Studies have proven over time a large number of Bitcoin. Banks to work in the activity levels are getting to be quite large.
Solely requests for donations to giant recognized charities are
allowed and solely works. Or are in Usdterra and
its mining associate Atlas holdings characterized
by greed.
Citat
 
 
#2220 keto trim review 18:14 09-06-2022
She celebrated her 10-yr marriage ceremony anniversary with Ryan in October and the keto diet.

She known as keto a framework of learning keypoint representations for device manipulation duties.
A surgical procedure called biliopancreatic diversion with
duodenal change or combined with. Deep neural
networks to extract weightloss program this isn't all the time the best strategy.
The experiment 1 tablespoon of ACV over a 3 day weight loss program consists of 6 phases.
Visalus comes from the AGHE and adapted for weight loss
chill out your nervous system. Gaining weight and ketosis was
solely indicated by the not too long ago withdrawn force
to be an adult. The scale of my in style selections are restricted to what has been gaining notoriety.

That form of markup solely restricted however. Meat eggs dairy and using submitting them a shot takes.

Five issue 21 days and whether it is allowed to checklist it as
glycogen for later use.
Citat
 
 
#2219 gambler 17:46 09-06-2022
The popularity of online gambling has increased over the last decade.
In 1996, there were only fifteen websites. In 1997 there were over 200 websites.

According to Frost & Sullivan, online gambling generated $830 million in revenue in 1998.


Look at my web blog - gambler: http://benefitcommunications.com/?URL=https://corumbelediyespor.org
Citat
 
 
#2218 gaming 17:46 09-06-2022
Poker players have plenty of new options with the advent
of the internet. Poker online has seen a significant rise
in popularity over the past few years.

My homepage; gaming: https://img.trvcdn.net/http://Alpinreisen.com/phpinfo.php?a%5B%5D=sports+%28%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fe-zena.com%3EFull+Review%3C%2Fa%3E%29%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fe-zena.com+%2F%3E
Citat
 
 
#2217 sports 16:16 09-06-2022
There are many reasons to enter sports: http://www.burgenkunde.com/links/klixzaehler.php?url=https://cabeza-netlabel.com betting.

From the potential to make money, to the excitement and
the chance to support your favorite team and the overall experience.
Citat
 
 
#2216 gaming 16:14 09-06-2022
There are many reasons to get into sports betting, from the potential
to earn a profit to the fact that it adds excitement and something
to be a part of to the overall experience.

my web page - gaming: http://paddock.mythem.es.mythem.es/http://eiri.forum.mythem.es/huxayo/barrabkie/benavon/asphyxierait/imbrued/3Ca+href=http://maigrirrapidement.webgarden.com3Ecomment+maigrir3C/a3E/
Citat
 
 
#2215 Cdn content 16:10 09-06-2022
%%

My web-site ... Cdn content: http://www.jongienara.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=1567
Citat
 
 
#2214 experience 13:49 09-06-2022
There are numerous advantages for playing online poker.
Online poker is easy to play, without waiting lists,
and there is no second-hand smoking. Additionally, you can play
the variety of games.

my webpage; experience: http://premiumoutdoors.com.au/?URL=https://cristianomcosta.com
Citat
 
 
#2213 live 11:30 09-06-2022
Poker online is legal. However you must make sure you're of legal age.
The majority of poker websites require players to be
at least 18 years old or at the minimum, the legal drinking age in your jurisdiction.

My website - live: http://windowrepairs33210.spintheblog.com.mythem.es/huxayo/barrabkie/benavon/asphyxierait/imbrued/%3Ca+href=http://jasonchristopher.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.rhythmreligion.com%2Fcommunity%2Fprofile%2Fflorianreichert%2F
Citat
 
 
#2212 blackjack 10:46 09-06-2022
Online gambling has become very popular over the last decade.
In 1996, there were only fifteen websites. In 1997, there were
over 200. In 1998, a Frost & Sullivan report stated that online gambling generated $830 million in revenues.


Feel free to surf to my web site; blackjack: http://teck.net/phpinfo/?a%5B%5D=slots+%28%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcedarcafeonli ne.com%3Ehttps%3A%2F%2Fcedarcafeonli ne.Com%2F%3C%2Fa%3E%29%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+conten t%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fcedarcafeonli ne.com+%2F%3E
Citat
 
 
#2211 live 10:21 09-06-2022
There are numerous advantages when playing poker online.
For instance, there are no waiting lists and no second-hand smoke and you can play at any
time you want. Also, you can enjoy an array of games.

Feel free to surf to my blog ... live: http://sresc.io/15iY
Citat
 
 
#2210 Waf In Security 08:37 09-06-2022
%%

Here is my web blog; Waf In Security: https://pet-sim.online/Forum/index.php?action=profile;u=400650
Citat
 
 
#2209 stop Ddos Attack 06:46 09-06-2022
%%

Here is my homepage; stop Ddos Attack: http://mototalks.ru/profile/terrieallred890/
Citat
 
 
#2208 What Is the best cdn 01:46 09-06-2022
%%

my web blog What Is the best cdn: https://links.eiight.app/christalchun
Citat
 
 
#2207 best cdn For images 23:05 08-06-2022
%%

My site - best cdn For
images: http://www.hahoemask.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=4909
Citat
 
 
#2206 Gambling 22:28 08-06-2022
A player can choose the theme they like and select from a wide selection of online slots, including classics as well as more recent releases with branded names.
While the payouts can vary but they all use the same mathematical formula.


Here is my website - Gambling: http://m.londonbridge.co.kr/member/login.html?noMemberOrder=&returnUrl=https%3A%2F%2Fcedarcafeonline.com
Citat
 
 
#2205 소액결제현금화 21:40 08-06-2022
Hi there, this weekend is nice in support of me, since this moment i am reading this enormous
educational paragraph here at my residence.
Citat
 
 
#2204 Cdn Pricing 20:45 08-06-2022
%%

Also visit my website - Cdn Pricing: http://layiz1.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=5051
Citat
 
 
#2203 Dns ddos Mitigation 19:09 08-06-2022
%%

Also visit my website; Dns ddos Mitigation: http://ramparthotel.co.kr/board/bbs/board.php?bo_table=review&wr_id=2560
Citat
 
 
#2202 Cdn Content Delivery 18:39 08-06-2022
%%

my web blog ... Cdn Content Delivery: http://ttlink.com/vetameudel
Citat
 
 
#2201 slots 18:05 08-06-2022
Online gambling has become extremely popular in the past decade.
In 1996, there were just fifteen websites. In 1997, there were over 200.
In 1998 the Frost & Sullivan report stated that online
gambling generated $830 million in revenues.


my website ... slots: http://mitsuka.mythem.es/
Citat
 
 
#2200 Waf security 11:11 08-06-2022
%%

My web blog; Waf security: http://49.234.124.244/lt/upload/home.php?mod=space&uid=112302&do=profile
Citat
 
 
#2199 Nora 10:41 08-06-2022
%%

Also visit my website: deep packet inspection firewall - Nora: http://jiahncom.iwinv.net/xe/board/893786 -
Citat
 
 
#2198 experience 08:23 08-06-2022
Online casinos offer many benefits. It doesn't require an enormous amount of money to sign up.

Online casinos usually offer free games for players to try to determine which ones are the best.


My webpage: experience: http://m.neol.piece-worker.com/member/login.html?noMemberOrder=&returnUrl=http%3a%2f%2fe-zena.com
Citat
 
 
#2197 stop Ddos attack 08:04 08-06-2022
%%

My webpage stop Ddos attack: http://www.ijherd.co.in/community/profile/terrellbottoms3/
Citat
 
 
#2196 post laxenburg 04:32 08-06-2022
It's an remarkable article designed for all the internet visitors; they will get advantage from it I am sure.
Citat
 
 
#2195 silicone Wives 21:36 07-06-2022
Whether you want to buy the hottest doll to have fun or as a way to boost your
confidence, you can find inexpensive silicone
Wives: http://www.ideasclaras.org/d7/?q=node/1137536 sex toys that will make your fantasies real.
Because they resemble real men, male sex dolls work best.
Citat
 
 
#2194 games 17:59 07-06-2022
Poker online is legal. However, you must ensure that
you're of legal age. Online poker sites require that players
are at least 18 years old in order to play. Some sites might require you
verify your identity before you can download their software.


my blog; games: http://ka%2A%2A%com.uu.ru/?a%5B%5D=experience+%28%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcairngorms-leader.org%3Ecairngorms-leader.org%3C%2Fa%3E%29%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fcairngorms-leader.org+%2F%3E
Citat
 
 
#2193 sexdolls Silicone 16:10 07-06-2022
The sexdolls Silicone: https://ourclassified.net/user/profile/1510754 sex doll has
been an increasingly popular option for those who don't
like intimate relationships with real women. They offer companionship to those
who have divorced. Additionally, certain dolls are programmed with traits
of personality.
Citat
 
 
#2192 Online 13:31 07-06-2022
The Internet has opened up many new opportunities for those who enjoy poker.

Online: http://-m.co.kr/?a%5B%5D=gambling+%28%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdonnerawards.org%3Ehttps%3A%2F%2Fdonnerawards.org%2F%3C%2Fa%3E%29%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fdonnerawards.org+%2F%3E poker has
seen a significant increase in popularity over the past few years.
Citat
 
 
#2191 betting 13:20 07-06-2022
You can choose the theme you like and play hundreds of online slots.
While the payouts may vary but they all use the same mathematical formula.
Find the "Auto Spin" option to choose the appropriate
slot game.

Feel free to surf to my website ... betting: https://www.forestcamping.com/forms/review.php?campground_id=pacficsw-angcmp-coldbrook&campground_name=Coldbrook&forest_name=Angeles%20National%20Forest&return=http%3a%2f%2fcureheartburnpdf.com
Citat
 
 
#2190 Cdn content 03:54 07-06-2022
%%

Look into my web site :: Cdn content: https://mickle.tk/merriquinn85
Citat
 
 
#2189 cdn 23:41 06-06-2022
%%

Here is my site :: cdn: https://the60sofficialsite.com/index.php?action=profile;u=200813
Citat
 
 
#2188 Janet 14:05 06-06-2022
%%

Feel free to visit my web page: ddos attack meaning - Janet: https://www.postcorona.shop:443/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=1132 -
Citat
 
 
#2187 waf 13:05 06-06-2022
%%

Here is my webpage :: waf: https://ibbma.net/why-you-cant-web-application-firewall-solutions-without-facebook/
Citat
 
 
#2186 Grant 19:22 05-06-2022
New Yorkers can now make bets on sports on the internet starting January 8 2022.
Four main operators have received licenses for mobile betting, which will permit them to
offer their services in many ways.

my homepage - gaming - Grant: https://detroitfoodupdates.com,
Citat
 
 
#2185 load Balancing 17:16 05-06-2022
%%

my webpage :: load
Balancing: https://link.fan/paigeheringt
Citat
 
 
#2184 Load balanced 15:53 05-06-2022
%%

my blog post Load balanced: https://o365edu.thinkwise.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=1359
Citat
 
 
#2183 Adult Toys For Women 15:38 05-06-2022
If you want to make your sexual life richer, you should consider buying an Adult
Toys For Women: https://tinybookmarks.com/story12642230/adult-toy-store-near-me toy to women. These toys are designed to stimulate the body's nerve centres and cause intense orgasms.
Citat
 
 
#2182 Se X Dolls 12:31 05-06-2022
%%

Here is my web-site - Se X Dolls: https://iosgeekblog.com/forum/profile/shanaosn503227/
Citat
 
 
#2181 Sexdolls sale 12:18 05-06-2022
%%

Also visit my homepage; Sexdolls sale: http://ttlink.com/stormyroth/all
Citat
 
 
#2180 sexdoll Sales 12:10 05-06-2022
%%

Feel free to surf to my homepage :: sexdoll Sales: https://classifieds.vvng.com/author/lanorawilks/
Citat
 
 
#2179 Bwfconference.Com 08:36 05-06-2022
Online casinos have many advantages. You don't have to spend lots of money
to join. Many online casinos provide free games, and players can try them out to determine what games they like the best.my page - Sports [Bwfconference.Com: https://bwfconference.com]
Citat
 
 
#2178 Jere 07:02 05-06-2022
There are many reasons to participate in betting on sports.
From the potential to make a profit to the excitement and the
opportunity to support your favorite team and the overall experience.


Review my web-site :: dealers (Jere: https://corumbelediyespor.org)
Citat
 
 
#2177 Real Dollsex 03:10 05-06-2022
Please let me know if you're looking for a
article author for your site. You have some really great posts
and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine.
Please send me an email if interested. Many thanks!


My web-site ... Real Dollsex: https://assyfa.my.id/halkomentar-236-mahir-berbahasa-inggris-dengan-modul-pembelajaran-smp-31.html
Citat
 
 
#2176 Maxine 02:51 05-06-2022
You can order sexually explicit sex toys free shipping
- Maxine: http://note.funbbs.me/space-uid-1745014.html?sid=yCy4rs, online in only
few clicks. Although there are many online sellers of sexually
explicit toys, only a few offer free shipping. While some of these retailers offer free shipping,
other have expensive shipping costs.
Citat
 
 
#2175 Paula 23:57 04-06-2022
Online betting (Paula: https://cssbdc.org) has a
number of benefits for both bettors and the bookmakers.
Betting on online sites allows people to bet on their favorite sports and
can also make money. They provide a wide range of ways to deposit money.
Citat
 
 
#2174 Cloud Load Balancing 16:20 04-06-2022
%%

Look into my blog ... Cloud Load Balancing: https://forum.imbaro.net/index.php?action=profile;u=258457
Citat
 
 
#2173 Loans For Payday 13:20 04-06-2022
%%

Feel free to visit my blog post ... Loans For Payday: http://agroregionesrian.inta.gob.ar/node/891762
Citat
 
 
#2172 Web app security 12:02 04-06-2022
%%

Also visit my homepage :: Web app security: https://dola.digital/cetacea//profile.php/profile.php?id=314447
Citat
 
 
#2171 idnpoker.com 12:00 04-06-2022
I loved as much as you'll receive carried out
right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
nonetheless, you command get bought an nervousness over that you
wish be delivering the following. unwell unquestionably
come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case
you shield this increase.
Citat
 
 
#2170 Ddos 11:13 04-06-2022
%%

Feel free to surf to my web site :: Ddos: http://stpen.cafe24.com/gnuboard5/bbs/board.php?bo_table=REVIEW&wr_id=42560
Citat
 
 
#2169 poker 10:51 04-06-2022
It is legal to play poker: https://bigpon.ru/go.php?to=ciudadpanama500.org online However,
ensure that you're legally able to play. The majority of poker websites
require players to be 18 years old, or at least the legal drinking age
in your state.
Citat
 
 
#2168 bets 10:22 04-06-2022
Sports fans in New York are allowed to place bets: https://maps.google.co.ls/url?q=https://auxilioateofimdapandemia.org online since
January. 8th 2022. Four major operators have been granted licenses to mobile betting.
They will be able to offer their services in a variety ways.
Citat
 
 
#2167 dentabraces.com 10:16 04-06-2022
%%

Check out my web site; Poker (dentabraces.com: https://dentabraces.com)
Citat
 
 
#2166 dealers 09:59 04-06-2022
Online slots are a favorite activity for millions of people.
This fun and exciting kind of gambling can be an excellent way to have fun or
earn extra money. There are a variety of games available
to choose from, and there are even free games to try.

Also visit my web-site; dealers: http://-m.co.kr?a%5B%5D=casino+%28%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fbaltimorecityfoundation.org%3EHttps%3A%2F%2FBaltimorecityfoundation.org%3C%2Fa%3E%29%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fbaltimorecityfoundation.org+%2F%3E
Citat
 
 
#2165 cdn service 08:26 04-06-2022
%%

my web site; cdn service: http://test.windsorpie.com/home.php?mod=space&uid=3357061&do=profile
Citat
 
 
#2164 Website Secure 07:35 04-06-2022
%%

Also visit my site - Website Secure: http://ttlink.com/kayleneqxs
Citat
 
 
#2163 Ceri138.com 04:37 04-06-2022
I used to be able to find good information from your blog articles.
Citat
 
 
#2162 best load balancer 01:14 04-06-2022
%%

Stop by my webpage ... best
load balancer: https://thehealthstudents.com/profile/jademackersey84/
Citat
 
 
#2161 houbrw.com 21:08 03-06-2022
%%

my web site Best [houbrw.com: https://houbrw.com]
Citat
 
 
#2160 Iogsport alternatif 18:32 03-06-2022
Pretty! This was a really wonderful article. Thank you for providing
this information.

Look into my homepage :: Iogsport
alternatif: http://www.bngjzx.com/blog/link.php?url=https://bookmarkbells.com/story12628440/iogsport-slot
Citat
 
 
#2159 iogsport login 15:54 03-06-2022
Pretty section of content. I just stumbled upon your website and
in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts.
Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently
quickly.

My homepage - iogsport login: https://socialwoot.com/story1446768/iogsport-yang-tidak-terblokir
Citat
 
 
#2158 iogsport Link 15:28 03-06-2022
If you desire to get a good deal from this paragraph then you have to apply these strategies to your won weblog.


Also visit my blog: iogsport Link: https://www.detroithockey.net/bitrix/rk.php?goto=https://dirstop.com/story11360812/iogsport-slot
Citat
 
 
#2157 iogsport link 14:40 03-06-2022
It's amazing in favor of me to have a web page, which is beneficial designed for my knowledge.
thanks admin

my web page; iogsport link: https://o.rdy.jp/rank.cgi?mode=link&id=731&url=https://bookmark-dofollow.com/story12631672/iogsport-link-alternatif
Citat
 
 
#2156 cloud Cdn 14:16 03-06-2022
%%

Here is my web blog; cloud Cdn: http://ttlink.com/adeladufau/all
Citat
 
 
#2155 cbd Balm for muscles 13:12 03-06-2022
%%

my web site: cbd
Balm for muscles: https://pageoftoday.com/story12687675/best-cbd-muscle-balm
Citat
 
 
#2154 iogsport 6 11:38 03-06-2022
For most up-to-date news you have to visit internet and on the web I found this web site as a most
excellent web page for hottest updates.

Feel free to visit my web blog :: iogsport 6: https://hwang-so.co.kr:443/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=851
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 266 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?