Karakterne lastnosti BOLJŠEVIKOV

Boljševizem se je pojavil leta 1903, ko je prišlo v ruski komunistični partiji do razkola med Leninom in Martovom. Radikalni Lenin, ki je zagovarjal trdo roko izvajanja komunistične revolucije, je s svojimi boljševiki zmagal, rival Martov, ki je zagovarjal mehkejše pristope, je bil s svojimi manjševiki poražen.

Leninov nauk je veleval, da bo boljševistična revolucija uspešna samo, če boljševiki v državi, v kateri jo izvajajo, umorijo najmanj 10% najboljših ljudi, ki so cvet inteligence, razvoja in napredka naroda. Boljševiki Broz, Kardelj, Kidrič, Maček, Ribičič in drugi, ki se izšolali na boljševistični šoli Đerđinski in so organizirali OF (beri boljševistično revolucijo), so ta Leninov nauk dosledno izvajali ves čas zlorabe NOB in še posebej takoj po drugi svetovni vojni leta 1945, ko so lezli preko deset tisoče trupel naših najboljših ljudi na totalitarno oblast in jih oropali življenj, dostojanstva in premoženja.

Potem pa so po Stalinovem zgledu, ki je nadaljeval delo Lenina, organizirali vse tako, da so s svojo politično policijo UDBO vzdrževali stalni strah v ljudeh, ki so molčali, delali udarniško in plačevali davke in samoprispevke. To je boljševistični duh, ki se ga Slovenci nismo otresli niti po letu 1990 vse do danes, saj so se boljševiki na prehod iz odkritega enoumja v t.i. demokracijo zelo dobro pripravili in si nadeli maske demokrature. Miselnost v njihovih glavah je ostala povsem enaka kot je bila od samega začetka, ko se je na teh tleh sploh pojavila. Imeti vse pod kontrolo in pleniti sadove žuljev naroda in živeti brezskrbno življenje na njegov račun.

Najlažje spoznamo boljševika tako, da vemo, kakšne so njegove karakteristike:

KARAKTERISTIKE BOLJŠEVIKOV

1. Sladkobesednost in površinski šarm – tendenca k milozvočnosti in uglajenosti; privlačnost, šarmantnost, gladek in tekoč govor. Šarm boljševika v nobenem slučaju ne vsebuje sledi sramu, niti strahu ali skrbi. Boljševiku nikdar ne zastane jezik.

2. Grandiozna samovrednost – velik napihnjen pogled na svoje sposobnosti s pretirano samozavestjo, močna trdoglavost, narcisoidnost in hvalisanje. Boljševik praviloma nikoli ne drži besede, niti se ne opraviči, ko ne naredi kar je obljubil, da bo storil.

3. Patološko laganje – lahko je umerjeno ali pretirano; v umerjeni formi bodo zviti, prebrisani, pretkani, skrivnostni.
V ekstremni formi: so goljufivi, lažnivi, zahrbtni, potuhnjeni, manipulativni in nepošteni.

4. Varanje in manipulacija – poslužujejo se vsakovrstnih prevar, da bi dosegli neko osebno korist. Krasi jih pohlep, napuh in predrznost.

5. Boljševik se nikoli ne pokesa niti za svoje zločine in nima občutka krivde – pomanjkanje občutka ali obzira za izgubo, bolečino in trpljenje žrtev; tendenca k ravnodušnosti, pristranskosti, hladnokrvnosti in popolno pomanjkanje empatije. So oholi, prezirajo in omalovažujejo svoje žrtve.

6. Plitki občutki – emocionalno siromaštvo, omejen obseg ali globina občutkov. Kazanje hladnosti, čeprav družba kaže ekstrovertiran značaj.

7. Neobčutljivost in pomanjkanje empatije – pomanjkanje občutkov do ljudi;  hladen, prezirljiv, brezobrazen, netakten značaj, ki pa ga skrivajo. Ko jih kdo pritisne ob zid z argumenti, takrat to jasno pokažejo in niso nikoli pripravljeni priznati, da se motijo, priznati zmoto in se povleči nazaj. 

8. Boljševiki imajo radi parazitski življenjski stil – namerna, manipulativna, sebična in finančna odvisnost od drugih. Niso sposobni in nočejo živeti od svojega dela, vedno vse uredijo tako, da živijo na račun drugih in za to ne izbirajo sredstev. 

9. Boljševik, ne spoštuje navadnih ljudi, vedno vas bo TIKAL, pa tudi, če vas je srečal prvič v življenju. Če vi vikate njega, mu to zelo godi, a on ne vika, ker se s tem čuti manjvrednega, vika pa vse, ki jih on določi, da jih je treba spoštovati. Vodje, ki so za kakšne tri stopnje višje kot je on sam na primer.

10. Zgodnji problem v obnašanju zaradi boljševistične vzgoje – razne vrste vedenja do 13. leta, vključno z laganjem, prevarami in drugim, a v šoli so vedno uspešni, ker je sistem narejen tako, da so favorizirani in tudi, če jim ne gre, boljševiki na položajih poskrbijo, da se jih potisne naprej. 

11. Impulzivnost – izvajanje nalog brez razmišljanja in dobrega planiranja, nesposobnost upreti se negativnim nagonom, pomanjkanje premišljenosti, nepredvidljivost in vedno izgovarjanje na druge, da niso stvari narejene.

12. Nesprejemanje odgovornosti za svoje postopke, za neopravljene naloge in napake – niso v stanju izpolnjevati svojih obvez in vedno najdejo za to izgovore kot tudi za napake in škandale, v katere so vpleteni ali odgovorni.  Pomanjkanje vesti, pomanjkanje predanosti delu, negiranje svoje osebne odgovornosti in poskusi manipulacije drugih.

13. Boljševiki  že od rane mladosti zaznavajo, da se razlikujejo od večine drugih ljudi. Imajo sposobnost, da se medsebojno prepoznajo in se družijo. V zvezi s tem spadajo med tiste, ki so vključeni v različnih tajnih ali poltajnih društvih. Glej društvo direktorjev in elite YES ali Forum 21 ali Društvo 11, Združenje Manager ipd… S pomočjo teh društev, podobno celicam raka napredujejo čez vse pore družbenega  sistema in zavzemajo ključne funkcije s protekcionizmom. Korupcija, klientelizem in nepotizem jim je normalna zadeva kot beli dan.

Kljub njihovim pomanjkljivostim v smislu psihološkega ali moralnega zavedanja ter etike, o kateri javno redno in vseskozi govorijo, boljševiki razvijajo neka svoja osebna znanja, katera si potem dajejo na razpolago samo svojim, kar je nekaj, kar ni običajno pri ljudeh z naravnim zdravim pogledom na svet.

Hitro se naučijo medsebojno prepoznati. Zavedajo se, da se njihov svet razlikuje od sveta, v katerem živi večina navadnih ljudi, ki nimajo privilegijev. Oni gledajo na nas z distance kot na neko eksotično manjvredno človeško vrsto, čeprav tega ne kažejo, ker igrajo ljudske osebnosti, ki da jim je mar za vsakega posameznika in to tudi ves čas razlagajo ter si s pojavljanjem med ljudmi, tudi reveži, brezdomci in ob naravnih nesrečah tako delajo reklamo ljudskosti. 

Postajajo eksperti za naše slabosti. Včasih izvajajo brezbrižne eksperimente nad nami.

Boljševiki nikoli ne morejo doumeti pogleda normalne osebe na svet, čeprav to velikokrat poskušajo. Rezultat njihovih naporov je zgolj njihova nenehna igralska vloga ali maska, izza katere skrivajo svoj boljševistični brezbrižen značaj, ki ga pokažejo takrat, ko pregloboko pogledajo v kozarec, ki jih sprosti ali pa, ko mislijo, da jih ne snemajo mikrofoni, ali pa, ko jim prekipi, ko so potisnjeni v kot  in namesto argumenta uporabijo mišice. 

Za razliko od odprto agresivnih boljševikov, ki so to lahko bili še v odkritem boljševističnem režimu pred letom 1990, je veliko več tistih, ki po letu 1990 spadajo v skupino tako imenovanih skrivnih boljševikov. 

Glavne karakteristike so:


1. Vedno se prizadevajo, da se stvari delajo tako, kakor oni mislijo, da je potrebno. Vedno jim je najpomembnejša zmaga, položaj in denar. Vladati drugim. 

2. Ko gre za pridobivanje boljševistične moči, so ambiciozni in dominirajo nad drugimi. Vedno težijo na vrh, da kontrolirajo druge. Uporabljajo različne strategije, ki so se jih naučili do svojih vzornikov še iz časa enoumja, a jih prilagajajo zdajšnjemu času, da bi pridobili prednost pri medčloveških odnosih.

3. Trudijo se, da bi bili zelo kulturni, šarmantni in zapeljivi. Poznajo načine, kako dobro izgledati in kako zmagati. Vedno vedo, kaj vam govoriti z zelo izbranimi besedami, za kar redno obiskujejo retorične šole za vaš denar, da pozabite na svoj občutek v trebuhu, ki vam govori, da jim nikakor ne verjemite.

4. Boljševiki so zahrbtni, potuhnjeni, maščevalni…Zelo, tudi, ker imajo svoje službe za raziskovanje javnega mnenja, vedo, kako na vsaki človeški slabosti obrniti stvari v svojo prid, da se obdržijo in utrdijo svoj položaj. Če ugotovijo, da so zgrešili, vedo, kako ujeti človeka - narod v trenutku nezavednosti in nepripravljenosti. Če ugotovijo, da ste jih v nekaterih stvareh prekosili ali ste dobili več od njih, bodo poskušali situacijo preobrniti sebi v korist ali se vam bodo maščevali. Borbo ne smatrajo zaključeno, dokler sami ne zmagajo.

5. Z obzirom, da boljševiki nimajo vesti, ne obstaja nič, kar bi jih zaustavilo na njihovi poti. Razlikujejo pravilna dejanja od napačnih, vendar ne dovolijo, da jim kdo prekriža pot. Varajo sebe in druge v zvezi s tem, kar v resnici delajo. Cilj opravičuje sredstva, ne glede na posledice za soljudi. 

6. Izkoriščajo ljudi, s katerimi so v skupnosti. Na ljudi gledajo kot na šahovske kmete v igri. So arogantni, kot vodje trpinčijo, šikaniraji in izvajajo mobing nad podrejenimi.

7. Boljševiki pozivajo soljudi, naj gledajo naprej, ker naj bi bila zgodovina nepomembna. To seveda govorijo takrat, ko bi se s pomočjo raziskovanja zgodovine ljudje osvestili in bi spoznali, kakšne vse zločine so boljševiki počeli nad narodom v preteklosti. Ko jim ustreza in se hvalijo o svojih domnevnih (zlaganih) zaslugah za narod (na kakšnih svojih praznovanjih), pa pozivajo, naj vendar narod gleda v preteklost in na njihove (domnevne) zasluge.

8. Boljševiki so pogosto dobri strategi, izključno za svoje dobro. Večinoma so preokupirani z zunanjim izgledom, s formo, ker vedo, da ljudje zaradi njihovega kreiranja sistema nasedajo predvsem na zunanje forme. Ni pomembno  kaj boljševik pove, pomebno je kako pove, saj so povzročili pri večini, da se osredotočajo na izgled. Niso v stanju, da se kaj naučijo na osnovi lastnih izkušenj kot je to v primeru pri normalnih ljudeh.

9. Nimajo smisla za odločitve, kdaj je resnično potreben boj, niti mimogrede pa ne poznajo v boju s komerkoli »fair- play-a«. Za njih vsakdanje življenje predstavlja bitko in vsak, ki jim prekriža pot, ga imajo avtomatsko za svojega sovražnika. Obsedeni so z zmagami, vedno so voljni in pripravljeni na borbo za voljo ohranitve svojih pozicij in kopičenja materialnega ter neupravičenih privilegijev. So pravi snobi, radi živijo razkošno življenje kar so se učili že od svojega vzornika BROZA.

10. Konstruktiven ali »fair« boj je njim nepoznan. Razumejo, da je vsak tak boj lahko prevelika zguba za njihov položaj ali žep. Po navadi pa so boljševiki premalo inteligentni in delovni, da bi se s komerkoli lahko spuščali v konstruktiven in pošten boj. Zato za svoje zmage uporabljajo laži, prevare in manipulacije ter mišice, ki so podprte z denarjem.

11. Boljševiki so sebični in egocentrični, ko to največkrat očitajo prav drugim, in celemu narodu razlagajo, da je narod sebičen in zavisten. Ne morejo razumeti, da nimajo pravice imeti vse, kar želijo, zato si vedno vzamejo, pa tudi, če za druge ne ostane nič. Po vsaki uspešni manipulaciji drugih njihov ego postaja vse večji.

12. Resnično nimajo spoštovanja do drugih ljudi, tudi ne občutijo empatije. Poznajo emotivne slabosti drugih ljudi. So mojstri, da izzovejo željene emotivne reakcije pri drugih ljudeh. Od tod tudi režirani protesti množic in izpeljava dirigiranih tudi krvavih revolucij in sprememb sistemov, ko vedno ostanejo glavni oni, pa tudi, če to počno iz ozadja preko svojih nameščencev v ospredju.

13. Boljševiki brezkompromisno kradejo ideje in intelektulano drugo lastnino navadnim ljudem in jo uporabljajo ter prodajajo, kot svoje domislice in ideje. O materialni lastnini, ki so si jo nagrabili pa ne bomo razglabljali, ker vemo kdo se je že leta 1945 naseljeval v vile z njihove strani pregnanih ustvarjalnih ljudi.

14. Boljševiki favorizirajo multikulturnost, spodbujajo in ustvarjajo razmere, da se avtohtono prebilvalstvo izseljuje v druge države, uničujejo tradicionalno družino in favorizirajo vse oblike drugačnih skupnosti. Favorizirajo in reklamirajo enako spolno usmerjenost. Favorizirajo in spodbujajo splav.

Ko boljševiki zasedejo ključne funkcije v sistemu vodenja države, takrat se prične proces »boljševizacije« naroda. Neki psihologi uporabljajo pojem »boljševiška trans personalizacija«. To pomeni, da gre za prenos boljševističnih lastnosti in načina razmišljanja boljševika na »normalne« ljudi.

Gre za spodbujanje preko šolskega sistema, medijev in na druge načine, da se še drugi nalezejo takega razmišljanja in delovanja, saj tako dosežejo, da jim veliko ljudi ne more ničesar očitati, ker so tudi sami podlegli kraji, laži in manipulacijam. Seveda navadni ljudje na malo, boljševiki pa na veliko.

Prenos simptomov te bolezni - raka na človeško populacijo se še posebej izvaja s pomočjo medijev, ki so pod njihovo kontrolo. Ta vrsta mentalnega programiranja se lahko prepozna po odsotnosti duše pri boljševikih urednikih in njihovih skrbno izbranih podložnih novinarjih.

Boljševika lahko odkrijemo s pomočjo grafološke analize in v vsakdanjem življenju, ko ga opazujemo kaj počne.  Ponavadi misli nekaj, govori nekaj drugega in dela povsem nekaj tretjega. Nima usklajenih misli, besed in dejanj.

Če bodo karteli, multinacionalke, korporacije, združenja, podjetja in države kadrovali osebe, ki so brez moralnih vrednot, ki so glavna značilnost za boljševike, na vodilna delovna mesta, lahko pričakujemo še večjo represijo take vodilne boljševistične elite. 

V razmislek in bodoče ravnanje ter pomoč za ugotavljanje zakaj je Slovenija vse bolj zavožena država. Jo morda še vedno vodijo BOLJŠEVIKI?

Ekipa OPS

 

Komentarjev 

 
#2 Tadejka 20:45 05-01-2015
In v Parku Sveta Evrope blizu predsedniške palače stoji kip Borisa Kidriča v drži, ki nazorno kaže lastnosti navedenega ... Smo leta 2015 ...?
Citat
 
 
#1 Andrej 12:03 05-01-2015
Vse te karakteristike boljševikov, ki ste jih opisali po točkah niso karakteristike boljševokov. To so karakteristike psihopata ali sociopata, kar boljševiki v veliki večini tudi so. Srečno v novem letu 2015 in vse dobro. Osti jarej!
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali že razumete, da je KORONA PLAN-DEMIJA začetek ODKRITE vojne SATANISTOV zoper celotno človeštvo?
 
Trenutno je na strani
Prisotni 149 gostov .
AKTUALNO

Prosimo, če pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Tako se je začelo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NAČRT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HOČEMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašistična tiranija se že izvaja,revščina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Senčar, dr. medicine, VSA ČAST!

OPOZORILO ČLOVEŠTVU!

Priče smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še načrtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo različni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zločinu zoper človeštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo največji zločin zoper človeštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVEČJA LAŽ V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


Črni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci domače in svetovne masonerije že začeli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odločno zoper NWO, razkril vsote podkupnine, če bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na največji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janežič Ambrožič?

Zastrašujoča RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že začelo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija ječi pod tiranijo fašističnh državnih organov. To čaka tudi Slovenijo!

TO BO POVZROČILO CEPLJENJE-ČIPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo doseči popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KONČANA!

V Nemčiji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TURČIJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

Čipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠČITNE" maske?

Naša nova članica, gospa profesorica Monika Maku sporoča oblastnikom

Kako je mogoče, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega začetka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj načrt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resničnega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper človeštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega značaja!

Vseslovenski zbor Osveščenih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ČIPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠČITNE" MASKE VOJNIH DOBIČKARJEV

Virusov, ki bi skakali iz človeka na človeka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJOČIM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižgač" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDEČI VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv miličnikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvijač, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas hočejo ČIPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zločin nad človeštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokončno spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hlače!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tisoče milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si čiste vode, KORONA VIRUS je največja
prevara človeštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse več pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?