Ustavimo mučenje gospe Milene Tanko!

logo za ops dopis.jpg - 3.38 Kb


Združenje v Gibanju OPS (Osveščeni Prebivalci Slovenije)

Ruska ulica 2

1000 Ljubljana

www.gibanje-ops.com

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


ZZZS
Gospod Samo Fakin


Miklošičeva cesta 24

1000 Ljubljana

Datum: 22.11.2014

 

ZADEVA: Bistvene ugotovitve s sestanka na ZZZS z dne 21.11. 2014 in zahteva za prekinitev mučenja vaše zavarovanke gospe Mileno Tanko.

 

Na sestanku, katerega smo se s strani Gibanja OPS udeležili Milena Tanko, Jože Tanko, Irena Star, Franc Pahor, Stanislav Sivec in Ladislav Troha, smo razumeli, da vodja območne enote ZZZS Ljubljana gospod Sušelj trdi, da se gospe Mileni Tanko v Švici ni zgodilo, kar je zapisala v poročilu njena spremljevalka in prevajalka gospa Baumann in gospa Tanko sama.


Povedal je, da ne držita dve stvari v poročilu: da gospa Tanko ni imela problemov že ob vstopu na kliniko v Baslu, ko so zavarovanki ob vstopu razložili, da ne bo mogla na pregled in zdravljenje, saj nima stalnega naslova v Švici, da bi ji tja poslali račun in ostale dokumente. Problem sta rešili, ko je gospa Baumann posredovala osebju svoj naslov, na katerem stalno biva v Švici.

Gospod Sušelj trdi tudi, da ne drži zavarovankina trditev, da ni delal aparat za slikanje 3D in je zaradi tega morala prekiniti zdravstveno obravnavo po navodilu zdravnika, ki ji je dejal, naj se dogovori za drug termin, ko bo aparat deloval. Gospod Sušelj je dejal, da tega zdravnik v svojem dopisu ni zapisal, kar očitno za gospoda Sušlja pomeni, da njihova zavarovanka in njena spremljevalka lažeta. Dejal pa je še, da se denar za zdravljenje ni porabil namensko in bo morala zavarovanka sama kriti stroške za t.i. zdravljenje v Švici, kjer ni opravila ničesar, ker ji niso niti slikali zobovja, ker so imeli v okvari aparat za slikanje 3D.

Vodja ZZZS območne enote trdi tudi, da je razlog za prekinjeno zdravljenje na strani zavarovanke, saj po trditvah zdravnika iz Švice zavarovanka zdravniku ne zaupa, in če zaupanja v zdravnika ni, pa zdravljenje ni mogoče. To, da gospa Tanko ne zaupa zdravniku (čeprav ima za to utemeljen razlog), je povsem subjektivna ocena zdravnika, ki sploh ne drži, saj je zavarovanka kljub temu, da se je zgodilo, kar se je, prosila pisno, naj ji dajo nov termin in je to povsem konkretna pobuda zavarovanke, ker želi, da ji že enkrat nekdo pomaga.


Po drugi strani ima v skladu s slovensko zakonodajo bolnik pravico, da si izbere svojega zdravnika. To pomeni, da bi lahko zavarovanka (če do zapletov na kliniki z zahtevo po stalnem naslovu bivališča in nedelovanja aparata ne bi prišlo) dejala, da si ne želi zdravljenja s strani tega zdravnika in za to ne bi rabila navajati nobenega razloga. Pa tega ni storila, ampak je zdravnik enostransko odpovedal nadaljnje obravnavanje zavarovanke in to zato, ker je prejel s strani ZZZS spremni dopis zavarovanke gospodu Sušlju in gospodu Fakinu, ki so ga prevedli in mu ga poslali.


Ta dopis ni bil namenjen zdravniku v Švici, temveč gospodoma, ki vodita ZZZS, in je bil ta spremni dopis s strani ZZZS zlorabljen, da bi zavarovanki pri zdravniku v Švici škodil. Korektno bi bilo, da je ZZZS ne da je pošiljala zdravniku v Švico, kar je zapisala zavarovanka njim, poslala poizvedbo, kaj se je dogajalo, da ni opravila konkretnih pregledov, da ni izvida oziroma poročila in ni načrta zdravljenja. Tako bi dobili obe plati zgodbe, ki bi ju med seboj primerjali.


Ugotovili smo še, da je bila ZZZS obveščena s pritožbo zavarovanke na zapisnik z dne 12. 11.2014, da ni prejela izvida medicinske obravnave v Švici in tudi ne poročila. Gospod Sušelj je dejal, da mora zavarovanka sama zahtevati manjkajočo dokumentacijo. To ne drži, saj je ZZZS kot plačnik storitev dolžna poskrbeti, da bo plačala samo tisto, kar je bilo dejansko opravljeno. Na računu, ki ga je prejel ZZZS in zavarovanka na naslov svoje znanke v Švici, je zapisano v specifikaciji računa, poleg izdelave fotografij – ortopan, tudi izvid in poročilo. Slednjih dveh pa ni prejela niti zavarovanka in kot kaže tudi ne ZZZS. Zahtevamo, da ZZZS v skladu s svojimi pravili in sicer v skladu z 264. členom teh svojih pravil strokovno in pravno pomaga, da zavarovanka prejme to, kar je izvajalec zaračunal in ji ni poslal. Ko vemo, da je dolžan (ker jo je pregledal) izdelati izvid in poročilo v skladu z medicinsko stroko ter etiko.


Na sestanku in že prej smo iz dopisa izvajalca iz Švice ugotovili, da je gospe Tanko odrekel zdravljenje na njihovi kliniki in s tem je ZZZS nedvomno seznanjena. Zato je neverjetno in zelo neodgovorno, da gospod Sušelj vztraja, da ima zavarovanka pravnomočno veljavno odločbo za zdravljenje na tej kliniki in pravi, naj jo izkoristi, ko natančno ve, da to ni mogoče, ker ji je zdravnik zdravljenje enostransko odpovedal in ji je v svojem zapisu predlagal, naj si najde kakšno drugo kliniko za zdravljenje.


Ugotavljamo, da gre za sprenevedanje vodje Območne enote ZZZS Ljubljana gospoda Sušlja, ker zavarovanko ZZZS še naprej pošilja na zdravljenje na kliniko, ki ji je zdravljenje odpovedala, kar se je zgodilo brez njene krivde. Namesto, da bi ZZZS zavarovala pravice svoje zavarovanke, se postavlja na stran izvajalca, h kateremu jo je poslala, kar je nezaslišano in nedopustno.


ZZZS s takim obnašanjem nadaljuje mučenje svoje zavarovanke, saj je znano dejstvo, da je morala doseči odločbo za zdravljenje v tujini z gladovno stavko. Odločba za zdravljenje v Švici je bila izdana zaradi gladovne stavke gospe Tanko, da bi najpomembnejše predstavnike države, na katere se je obračala, in slovensko javnost prepričali, da je zavarovanka dobila s strani ZZZS najboljšo možno rešitev, a se je pokazalo, da je to klinika, na kateri te zaradi slabe komunikacije med ZZZS in Kliniko odpravi že administrativno osebje.


Ko z željo po zdravljenju samoiniciativno odpraviš to prepreko, potem pa naletiš na drugo, ko ti razložijo, da je problem nedelujoča aparatura. Mar res kdo misli, da zdravnik, če bi želel res pomagati, ne bi poslal gospo Tanko na neko drugo kliniko v bližini, kjer imajo identičen aparat za slikanje 3D?


Napotnica v Švico je bila še eden od slepilnih manevrov Stomatološke klinike v Ljubljani in ZZZS, ki vseskozi delujeta v simbiozi, da gospa Tanko ne pride do ustrezne obravnave oziroma nujnega zdravljenja, saj se ji zdravstveno stanje zaradi nestrokovnega in škodljivega dela več odgovornih oseb v preteklosti slabša in to vse bolj vpliva tudi na psihično zdravje. Gospa Tanko poleg tega, da preživlja neznosne bolečine zobovja in čeljustnih sklepov, preživlja tudi mobing in pravo tiranijo s strani ZZZS.

 

Po zapletu v Švici, za katerega ni sama odgovorna popolnoma nič, je morala čakati in vmes obveščati inšpektorja za Javno upravo, skoraj mesec in pol, da je dosegla včerajšnji sestanek, na katerem je morala namesto rešitev za zdravljenje poslušati nove obtožbe gospoda Sušlja, ki trdi, da zavarovanka laže. Ne samo ona, očitno tudi njena znanka, ki jo je spremljala na kliniko v Švici in je dogajanje in zaplete povsem resnično in korektno zapisala v svojem poročilu. .


Upamo, da se zavedate, da je v zvezi z gospo Tanko kršena Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic, ki pravi v svojem 3. členu: »
Prepoved mučenja

Nikogar se ne sme mučiti ali nečloveško in ponižujoče z njim ravnati ali ga kaznovati.«

In Ustava RS:

»18. člen (prepoved mučenja) Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočem kaznovanju ali ravnanju. Na človeku je prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene poskuse brez njegove svobodne privolitve.«


Natančno to zavarovanki že nekaj let, odkar se je zamerila določenim vplivnim osebam na Stomatološki kliniki v Ljubljani, počne ZZZS v sodelovanju s Stomatološko kliniko. Namesto, da bi svoji zavarovanki pomagali, jo gospod Sušelj zaničuje, o njej širi neresnice, jo obtožuje, da laže, in pljuva po njenem dobrem imenu in časti. O čemer priča njegov zapis svojim sodelavcem po dogodkih v Švici, v katerem je zapisal, da kot pričakovano tudi v Švici zavarovanka ni bila zadovoljna in je to del njene strategije, da bi dobila odškodnino.


S tega razloga zaničevanja je bila ob gladovni stavki dana tudi izjava s strani ZZZS za javnost, da je zavarovanko obdelovalo že 72 zdravnikov, pa ji nihče ni mogel pomagati. No, to izjavo, ki je popolna izmišljotina, da bi ZZZS škodila svoji zavarovanki, bo treba dokazati z medicinskimi dokumenti, ki so edina pravna podlaga za take obtožbe naše članice v javnosti, ko je gospod Sušelj na sestanku dejal, da zavarovalnica nikoli ne prejme za nobenega pacienta njegovih izvidov ali poročil, ker gre za osebne stvari. Od kje potem pravica in podlaga, da se za gospo Tanko s strani ZZZS širijo v javnosti take neresnice???


Zahtevamo, da se ZZZS za vse povzročeno gorje javno opraviči svoji zavarovanki gospe Mileni Tanko in ji takoj izda novo odločbo za zdravljenje v tujini in sicer kot ji narekujejo pravila, ki med drugim pravijo, naj pošljejo zavarovanko, če so v Sloveniji izčrpane možnosti zdravljenja, na najbližjo kompetentno kliniko v tujini.


Potrebno je urgentno zdravljenje, zato je nujno urediti obisk tuje klinike tako, da bo obravnavana takoj in po protokolu, ki jo terja medicinska stroka in etika. Strokovnjak mora na podlagi dosedanje medicinske dokumentacije ugotoviti, kaj se je v preteklosti dogajalo, kakšno je trenutno stanje, vzroki, da je stanje, kakršno je, in načrt zdravljenja z možnimi različicami ter prognozo in morebitni možni zapleti. Samo takšen pristop bo temelj za nadaljnje zaupanje naše članice zdravniku in kliniki, na kateri se bo oglasila po izdani novi odločbi, ki naj jo ZZZS izda najkasneje v roku 3 dni.


V izogib obveščanja vseh mednarodnih institucij pozivamo vse odgovorne v institucijah države, ki ste ta dopis dobili, da se zganete in po svojih najboljših močeh pomagate gospe Tanko, da se mučenje prekine in bo osvobojena neznosnih bolečin celotnega zobovja in čeljustnih sklepov ter psihičnega mučenja s strani določenih brezsrčnih oseb, ki so si očitno dali za cilj, da gospa Tanko zaradi groznih fizičnih in psihičnih bolečin celo umre. To pa so metode, ki bi se morale v tej državi končati vsaj do leta 1990.


Je pa tudi čas, Predsednik Republike Slovenije in predsednik Vlade RS, da zahtevata odgovornost za ljudi v sistemu zdravstva, ki so bili dolžni ukrepati, pa niso ali pa so celo delali v smer, da se do zdravstvenih težav ni pristopilo celovito, strokovno in tudi ne človeško. Se vama ne zdi že žalostno, da morata ob vsem strateškem delu in kopico pomočnikov in sodelavcev na vseh ravneh ukvarjati s posamičnimi problemi posameznikov?


Varuhinja človekovih pravic pa ta dopis vzemite kot zadnje opozorilo za strokovno in moralno ter etično ukrepanje, preden o vaši oholosti, ko je treba preprečiti mučenje, obvestimo EU varuha ČP in še koga ter nehajte nasedati zavajanjem s strani ZZZS, ki blati gospoda Tanka, moža gospe Milene Tanko, da je prepovedal pomoč Stomatološki kliniki in ZZZS, saj je povsem jasno, da je ta klinika sama ugotovila, da nimajo ustreznih znanj in sposobnosti ter očitno še najmanj volje, da bi jo lahko ustrezno zdravili in jo ozdravili.


ZZZS pa ni ponudila nobene pomoči za urejanje zdravljenja v Švici, kot navajate, gospa Nussdorfer, v svojem zapisu, ker je zdaj očitno tudi, da je izdala napačno potrdilo za plačilo stroškov, ki ga v Švici niso prepoznali, saj bi ZZZS morala izdati običajen mednarodni obrazec E 112, da ne bi bilo zapletov s stalnim naslovom že pri vstopu v kliniko. ZZZS ne pomaga svoji zavarovanki in to je po opisanih dogodkih zelo jasno vidno.


Dolžnost vseh v državnem sistemu pa je ZZZS prisiliti, da bo gospa Tanko deležna najvišje možne zdravstvene oskrbe tako doma kot v tujini, saj ji to zagotavljajo vse mednarodne konvencije in domača pozitivna zakonodaja ter davkoplačevalci in plačniki prispevkov za zdravstveno varstvo, ki ta sistem vzdržujemo in imate zaradi tega vsi še vedno plače. Ustavite nečloveško mučenje gospe Milene Tanko!

 

Vse dobro in hvala za takojšnje ukrepanje ter odgovore!

Ladislav Troha, predsednik Gibanja OPS


Dostavljeno na vpogled in takojšnje ukrepanje:

Predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor

Predsednik Vlade RS, gospod Miro Cerar

Predsednik Državnega Zbora RS, gospod Milan Brglez

Varuhinja Človekovih Pravic, gospa Vlasta Nussdorfer

Ministrica za zdravje RS, gospa Milojka Kolar

Zastopnica pacientovih pravic, gospa Mojca Mahkota

Predsednik Svobodnih sindikatov Slovenije, gospod Dušan Semolič

Osebni zdravnik, gospod Peter Rus