Prispevki različnih avtorjev Prispevki različnih avtorjev Ustavimo mučenje gospe Milene Tanko!

Ustavimo mučenje gospe Milene Tanko!

logo za ops dopis.jpg - 3.38 Kb


Združenje v Gibanju OPS (Osveščeni Prebivalci Slovenije)

Ruska ulica 2

1000 Ljubljana

www.gibanje-ops.com

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


ZZZS
Gospod Samo Fakin


Miklošičeva cesta 24

1000 Ljubljana

Datum: 22.11.2014

 

ZADEVA: Bistvene ugotovitve s sestanka na ZZZS z dne 21.11. 2014 in zahteva za prekinitev mučenja vaše zavarovanke gospe Mileno Tanko.

 

Na sestanku, katerega smo se s strani Gibanja OPS udeležili Milena Tanko, Jože Tanko, Irena Star, Franc Pahor, Stanislav Sivec in Ladislav Troha, smo razumeli, da vodja območne enote ZZZS Ljubljana gospod Sušelj trdi, da se gospe Mileni Tanko v Švici ni zgodilo, kar je zapisala v poročilu njena spremljevalka in prevajalka gospa Baumann in gospa Tanko sama.


Povedal je, da ne držita dve stvari v poročilu: da gospa Tanko ni imela problemov že ob vstopu na kliniko v Baslu, ko so zavarovanki ob vstopu razložili, da ne bo mogla na pregled in zdravljenje, saj nima stalnega naslova v Švici, da bi ji tja poslali račun in ostale dokumente. Problem sta rešili, ko je gospa Baumann posredovala osebju svoj naslov, na katerem stalno biva v Švici.

Gospod Sušelj trdi tudi, da ne drži zavarovankina trditev, da ni delal aparat za slikanje 3D in je zaradi tega morala prekiniti zdravstveno obravnavo po navodilu zdravnika, ki ji je dejal, naj se dogovori za drug termin, ko bo aparat deloval. Gospod Sušelj je dejal, da tega zdravnik v svojem dopisu ni zapisal, kar očitno za gospoda Sušlja pomeni, da njihova zavarovanka in njena spremljevalka lažeta. Dejal pa je še, da se denar za zdravljenje ni porabil namensko in bo morala zavarovanka sama kriti stroške za t.i. zdravljenje v Švici, kjer ni opravila ničesar, ker ji niso niti slikali zobovja, ker so imeli v okvari aparat za slikanje 3D.

Vodja ZZZS območne enote trdi tudi, da je razlog za prekinjeno zdravljenje na strani zavarovanke, saj po trditvah zdravnika iz Švice zavarovanka zdravniku ne zaupa, in če zaupanja v zdravnika ni, pa zdravljenje ni mogoče. To, da gospa Tanko ne zaupa zdravniku (čeprav ima za to utemeljen razlog), je povsem subjektivna ocena zdravnika, ki sploh ne drži, saj je zavarovanka kljub temu, da se je zgodilo, kar se je, prosila pisno, naj ji dajo nov termin in je to povsem konkretna pobuda zavarovanke, ker želi, da ji že enkrat nekdo pomaga.


Po drugi strani ima v skladu s slovensko zakonodajo bolnik pravico, da si izbere svojega zdravnika. To pomeni, da bi lahko zavarovanka (če do zapletov na kliniki z zahtevo po stalnem naslovu bivališča in nedelovanja aparata ne bi prišlo) dejala, da si ne želi zdravljenja s strani tega zdravnika in za to ne bi rabila navajati nobenega razloga. Pa tega ni storila, ampak je zdravnik enostransko odpovedal nadaljnje obravnavanje zavarovanke in to zato, ker je prejel s strani ZZZS spremni dopis zavarovanke gospodu Sušlju in gospodu Fakinu, ki so ga prevedli in mu ga poslali.


Ta dopis ni bil namenjen zdravniku v Švici, temveč gospodoma, ki vodita ZZZS, in je bil ta spremni dopis s strani ZZZS zlorabljen, da bi zavarovanki pri zdravniku v Švici škodil. Korektno bi bilo, da je ZZZS ne da je pošiljala zdravniku v Švico, kar je zapisala zavarovanka njim, poslala poizvedbo, kaj se je dogajalo, da ni opravila konkretnih pregledov, da ni izvida oziroma poročila in ni načrta zdravljenja. Tako bi dobili obe plati zgodbe, ki bi ju med seboj primerjali.


Ugotovili smo še, da je bila ZZZS obveščena s pritožbo zavarovanke na zapisnik z dne 12. 11.2014, da ni prejela izvida medicinske obravnave v Švici in tudi ne poročila. Gospod Sušelj je dejal, da mora zavarovanka sama zahtevati manjkajočo dokumentacijo. To ne drži, saj je ZZZS kot plačnik storitev dolžna poskrbeti, da bo plačala samo tisto, kar je bilo dejansko opravljeno. Na računu, ki ga je prejel ZZZS in zavarovanka na naslov svoje znanke v Švici, je zapisano v specifikaciji računa, poleg izdelave fotografij – ortopan, tudi izvid in poročilo. Slednjih dveh pa ni prejela niti zavarovanka in kot kaže tudi ne ZZZS. Zahtevamo, da ZZZS v skladu s svojimi pravili in sicer v skladu z 264. členom teh svojih pravil strokovno in pravno pomaga, da zavarovanka prejme to, kar je izvajalec zaračunal in ji ni poslal. Ko vemo, da je dolžan (ker jo je pregledal) izdelati izvid in poročilo v skladu z medicinsko stroko ter etiko.


Na sestanku in že prej smo iz dopisa izvajalca iz Švice ugotovili, da je gospe Tanko odrekel zdravljenje na njihovi kliniki in s tem je ZZZS nedvomno seznanjena. Zato je neverjetno in zelo neodgovorno, da gospod Sušelj vztraja, da ima zavarovanka pravnomočno veljavno odločbo za zdravljenje na tej kliniki in pravi, naj jo izkoristi, ko natančno ve, da to ni mogoče, ker ji je zdravnik zdravljenje enostransko odpovedal in ji je v svojem zapisu predlagal, naj si najde kakšno drugo kliniko za zdravljenje.


Ugotavljamo, da gre za sprenevedanje vodje Območne enote ZZZS Ljubljana gospoda Sušlja, ker zavarovanko ZZZS še naprej pošilja na zdravljenje na kliniko, ki ji je zdravljenje odpovedala, kar se je zgodilo brez njene krivde. Namesto, da bi ZZZS zavarovala pravice svoje zavarovanke, se postavlja na stran izvajalca, h kateremu jo je poslala, kar je nezaslišano in nedopustno.


ZZZS s takim obnašanjem nadaljuje mučenje svoje zavarovanke, saj je znano dejstvo, da je morala doseči odločbo za zdravljenje v tujini z gladovno stavko. Odločba za zdravljenje v Švici je bila izdana zaradi gladovne stavke gospe Tanko, da bi najpomembnejše predstavnike države, na katere se je obračala, in slovensko javnost prepričali, da je zavarovanka dobila s strani ZZZS najboljšo možno rešitev, a se je pokazalo, da je to klinika, na kateri te zaradi slabe komunikacije med ZZZS in Kliniko odpravi že administrativno osebje.


Ko z željo po zdravljenju samoiniciativno odpraviš to prepreko, potem pa naletiš na drugo, ko ti razložijo, da je problem nedelujoča aparatura. Mar res kdo misli, da zdravnik, če bi želel res pomagati, ne bi poslal gospo Tanko na neko drugo kliniko v bližini, kjer imajo identičen aparat za slikanje 3D?


Napotnica v Švico je bila še eden od slepilnih manevrov Stomatološke klinike v Ljubljani in ZZZS, ki vseskozi delujeta v simbiozi, da gospa Tanko ne pride do ustrezne obravnave oziroma nujnega zdravljenja, saj se ji zdravstveno stanje zaradi nestrokovnega in škodljivega dela več odgovornih oseb v preteklosti slabša in to vse bolj vpliva tudi na psihično zdravje. Gospa Tanko poleg tega, da preživlja neznosne bolečine zobovja in čeljustnih sklepov, preživlja tudi mobing in pravo tiranijo s strani ZZZS.

 

Po zapletu v Švici, za katerega ni sama odgovorna popolnoma nič, je morala čakati in vmes obveščati inšpektorja za Javno upravo, skoraj mesec in pol, da je dosegla včerajšnji sestanek, na katerem je morala namesto rešitev za zdravljenje poslušati nove obtožbe gospoda Sušlja, ki trdi, da zavarovanka laže. Ne samo ona, očitno tudi njena znanka, ki jo je spremljala na kliniko v Švici in je dogajanje in zaplete povsem resnično in korektno zapisala v svojem poročilu. .


Upamo, da se zavedate, da je v zvezi z gospo Tanko kršena Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic, ki pravi v svojem 3. členu: »
Prepoved mučenja

Nikogar se ne sme mučiti ali nečloveško in ponižujoče z njim ravnati ali ga kaznovati.«

In Ustava RS:

»18. člen (prepoved mučenja) Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočem kaznovanju ali ravnanju. Na človeku je prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene poskuse brez njegove svobodne privolitve.«


Natančno to zavarovanki že nekaj let, odkar se je zamerila določenim vplivnim osebam na Stomatološki kliniki v Ljubljani, počne ZZZS v sodelovanju s Stomatološko kliniko. Namesto, da bi svoji zavarovanki pomagali, jo gospod Sušelj zaničuje, o njej širi neresnice, jo obtožuje, da laže, in pljuva po njenem dobrem imenu in časti. O čemer priča njegov zapis svojim sodelavcem po dogodkih v Švici, v katerem je zapisal, da kot pričakovano tudi v Švici zavarovanka ni bila zadovoljna in je to del njene strategije, da bi dobila odškodnino.


S tega razloga zaničevanja je bila ob gladovni stavki dana tudi izjava s strani ZZZS za javnost, da je zavarovanko obdelovalo že 72 zdravnikov, pa ji nihče ni mogel pomagati. No, to izjavo, ki je popolna izmišljotina, da bi ZZZS škodila svoji zavarovanki, bo treba dokazati z medicinskimi dokumenti, ki so edina pravna podlaga za take obtožbe naše članice v javnosti, ko je gospod Sušelj na sestanku dejal, da zavarovalnica nikoli ne prejme za nobenega pacienta njegovih izvidov ali poročil, ker gre za osebne stvari. Od kje potem pravica in podlaga, da se za gospo Tanko s strani ZZZS širijo v javnosti take neresnice???


Zahtevamo, da se ZZZS za vse povzročeno gorje javno opraviči svoji zavarovanki gospe Mileni Tanko in ji takoj izda novo odločbo za zdravljenje v tujini in sicer kot ji narekujejo pravila, ki med drugim pravijo, naj pošljejo zavarovanko, če so v Sloveniji izčrpane možnosti zdravljenja, na najbližjo kompetentno kliniko v tujini.


Potrebno je urgentno zdravljenje, zato je nujno urediti obisk tuje klinike tako, da bo obravnavana takoj in po protokolu, ki jo terja medicinska stroka in etika. Strokovnjak mora na podlagi dosedanje medicinske dokumentacije ugotoviti, kaj se je v preteklosti dogajalo, kakšno je trenutno stanje, vzroki, da je stanje, kakršno je, in načrt zdravljenja z možnimi različicami ter prognozo in morebitni možni zapleti. Samo takšen pristop bo temelj za nadaljnje zaupanje naše članice zdravniku in kliniki, na kateri se bo oglasila po izdani novi odločbi, ki naj jo ZZZS izda najkasneje v roku 3 dni.


V izogib obveščanja vseh mednarodnih institucij pozivamo vse odgovorne v institucijah države, ki ste ta dopis dobili, da se zganete in po svojih najboljših močeh pomagate gospe Tanko, da se mučenje prekine in bo osvobojena neznosnih bolečin celotnega zobovja in čeljustnih sklepov ter psihičnega mučenja s strani določenih brezsrčnih oseb, ki so si očitno dali za cilj, da gospa Tanko zaradi groznih fizičnih in psihičnih bolečin celo umre. To pa so metode, ki bi se morale v tej državi končati vsaj do leta 1990.


Je pa tudi čas, Predsednik Republike Slovenije in predsednik Vlade RS, da zahtevata odgovornost za ljudi v sistemu zdravstva, ki so bili dolžni ukrepati, pa niso ali pa so celo delali v smer, da se do zdravstvenih težav ni pristopilo celovito, strokovno in tudi ne človeško. Se vama ne zdi že žalostno, da morata ob vsem strateškem delu in kopico pomočnikov in sodelavcev na vseh ravneh ukvarjati s posamičnimi problemi posameznikov?


Varuhinja človekovih pravic pa ta dopis vzemite kot zadnje opozorilo za strokovno in moralno ter etično ukrepanje, preden o vaši oholosti, ko je treba preprečiti mučenje, obvestimo EU varuha ČP in še koga ter nehajte nasedati zavajanjem s strani ZZZS, ki blati gospoda Tanka, moža gospe Milene Tanko, da je prepovedal pomoč Stomatološki kliniki in ZZZS, saj je povsem jasno, da je ta klinika sama ugotovila, da nimajo ustreznih znanj in sposobnosti ter očitno še najmanj volje, da bi jo lahko ustrezno zdravili in jo ozdravili.


ZZZS pa ni ponudila nobene pomoči za urejanje zdravljenja v Švici, kot navajate, gospa Nussdorfer, v svojem zapisu, ker je zdaj očitno tudi, da je izdala napačno potrdilo za plačilo stroškov, ki ga v Švici niso prepoznali, saj bi ZZZS morala izdati običajen mednarodni obrazec E 112, da ne bi bilo zapletov s stalnim naslovom že pri vstopu v kliniko. ZZZS ne pomaga svoji zavarovanki in to je po opisanih dogodkih zelo jasno vidno.


Dolžnost vseh v državnem sistemu pa je ZZZS prisiliti, da bo gospa Tanko deležna najvišje možne zdravstvene oskrbe tako doma kot v tujini, saj ji to zagotavljajo vse mednarodne konvencije in domača pozitivna zakonodaja ter davkoplačevalci in plačniki prispevkov za zdravstveno varstvo, ki ta sistem vzdržujemo in imate zaradi tega vsi še vedno plače. Ustavite nečloveško mučenje gospe Milene Tanko!

 

Vse dobro in hvala za takojšnje ukrepanje ter odgovore!

Ladislav Troha, predsednik Gibanja OPS


Dostavljeno na vpogled in takojšnje ukrepanje:

Predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor

Predsednik Vlade RS, gospod Miro Cerar

Predsednik Državnega Zbora RS, gospod Milan Brglez

Varuhinja Človekovih Pravic, gospa Vlasta Nussdorfer

Ministrica za zdravje RS, gospa Milojka Kolar

Zastopnica pacientovih pravic, gospa Mojca Mahkota

Predsednik Svobodnih sindikatov Slovenije, gospod Dušan Semolič

Osebni zdravnik, gospod Peter Rus

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali ste za to, da se ukine prisilno plačevanje RTV dajatve, ker RTV SLO dokazano ne deluje v skladu z zakoni in USTAVO RS
 
Trenutno je na strani
Prisotni 118 gostov in 1 član .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Podpišite, če želite živeti v najkrajšem možnem času najkasneje pa v 10-ih letih v taki državi Sloveniji!
****************************
****************************

Sprenevedanje oblastnika in novinarke, odlika takih ljudi je, da kar jim ne ustreza preprosto ignorirajo

Kazenska prijava zoper osumljenega g. Mira Cerarja

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 25-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Začnite RAZMIŠLJATI in DELOVATI!

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Po petnajstih letih aktivnega delovanja se Gibanje OPS prvič predstavi na RTV SLO


Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Zaseben pogovor z gospodom tovarišem Borisom Štefanecom, kdo je v resnici, si boste iz te korespondence vtis ustvarili sami

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

NEZASLIŠANO: Eden od elementov podtalnega genocida nad slovenskim narodom je tudi dvojno obdavčevanje slovenskih delovnih migrantov v Avstrijo!

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

BRUTALNA TIRANIJA NAD DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE, KOT BI BILI KRIMINALCI

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Voz je boljševikom ušel po bregu!

Karakterne lastnosti BOLJŠEVIKOV

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Ustavimo mučenje gospe Milene Tanko!

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

IZJAVA ZA JAVNOST

1. dan gladovne stavke+DNEVNIK nadaljevanja

Ladislav Troha o svojem "incidentu" na RTV SLO, stavkovnih zahtevah in pričakovanih novih poizkusih diskreditacij režimskih medijskih trobil in udbovskih plačancev

Kratka kronologija

ZAHTEVAMO ODGOVORNOST OD LETA 1990 DO DANES - GLADOVNA STAVKA DO UVELJAVITVE ZAHTEV LADISLAVA TROHE

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

ZBOR SLOVENSKEGA NARODA ZA OSVOBODITEV RTV SLO

Združimo vse zdrave sile v Sloveniji in naše ljudi iz tujine v KOALICIJI KARANTANIJA

Bo Slovenija vstala od mrtvih?

slovenija na kriu1.bmp - 1.60 Mb

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

PETICIJA - REKLAMACIJA ZA ZAVRNITEV PLAČEVANJA VSILJENEGA RTV PRISPEVKA

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

Kaj storiti, da pridemo Slovenci iz te blodnje v temi, razlaga prvega in drugega koraka za uresničitev VIZIJE za Slovenijo do leta 2024

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Bo Ivan Janez Janša odšel v zapor?

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

Drugačne in boljše Slovenije ne moremo graditi brez vas

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

OPS srečanje v Mariboru

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

OBRAČAMO SE NA VAS, KER VEMO, DA BOSTE RAZUMELI IN BOSTE POMAGALI, ZAUPAMO VAM IN VAS SPOŠTUJEMO

Bili smo na srečanju OPS z odločnimi Ljudmi v Luciji pri Portorožu

O dobrodelnosti na slovenskem

DELAMO ZA SLOVENIJO, NAŠO ŠIRŠO DRUŽINO, KATERE ČLANI IN ČLANICE STE TUDI VI!

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

RESNICA NAS BO OSVOBODILA! PREDLOG DELOVANJA ODLOČNIH LJUDI ZA VNOVIČNO ZDRUŽITEV SLOVENSKEGA NARODA!

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Osvoboditev, Očiščenje, Preporod Slovenije!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

Ali ti veliki Čas je prešinil srce in razum, ali stoletni tvoj strah je izginil, prevzel te pogum?

Srečanje za dogovor KAJ STORITI

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

ZAKAJ MORA UPOKOJENI ŠVICARSKI PODJETNIK DR. ČANŽEK PRI SVOJIH 85 LETIH DEŽURATI NA INTERNETU IN BLATITI VSAKOGAR, KI JE TRN V PETI UDBO-KOMUNISTIČNI NOMENKLATURI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

OBVESTILO IN OPRAVIČILO!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 100 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

KOALICIJA KARANTANIJA OPERIRA Z LAŽNIMI PODATKI PRAVIJO NEKATERI, KI SE BOJIJO, DA BI SLOVENSKI NAROD SPREGLEDAL IN ZMAGAL!

LADISLAV TROHA POJASNI KAKO SE JE UGRABIL SAM

PRIHAJA ČAS ZA TRDNO, NEOMAJNO IN ODLOČNO ALTERNATIVO VSEM OBSTOJEČIM LEVO DESNO ANGAŽIRANIM STRANKAM, KI SO V 22 LETIH DELOVANJA SPRAVILE SLOVENIJO IN SLOVENSKI NAROD V GROZLJIV POLOŽAJ

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

POZIV ZA ORGANIZACIJO PREDSTAVITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA NASLEDNJE DESETLETNO OBDOBJE! 2013 - 2023

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Nov poizkus diskreditacije iz obupa, lakaji uničevalcev Slovenije pisarijo ostudne pamflete

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024

korak 1 - 27.paril.jpg - 50.40 Kb

KORAK ŠTEVILKA 1 ZA URESNIČITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA OBDOBJE 2014 - 2024


KORAK ŠTEVILKA 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024, KORAK ZA URESNIČITEV ŠT. 2 - DODATNA ARGUMENTACIJA IN OPIS


KORAK ŠTEVILKA 3 - POSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE, ONEMOGOČANJE PRAVIH TATOV, VRAČANJE POKRADNEGA, ODPRAVA KRIVIC


KORAK ŠTEVILKA 4 - UVEDBA VSE BOLJ NEPOSREDNE DEMOKRACIJE - VLADAVINE LJUDSTVA


korak t. 5.jpg - 30.37 Kb

KORAK ŠTEVILKA 5 - ZAGON VSEH INTELEKTUALNIH IN GOSPODARSKIH POTENCIALOV, RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

KORAK ŠTEVILKA 6 - PREHRANSKA, VODOOSKRBNA IN ENERGIJSKA SAMOZADOSTNOST IN ČISTEJŠE OKOLJE

KORAK ŠTEVILKA 7 - DUHOVNI, ETIČNI IN MORALNI PREPOROD SLOVENSKE DRUŽBE

opslogo.jpg - 5.00 Kb

cirk1.jpg - 3.18 Kb

Z nakupom izjemno zanimive knjige za razumevanje sedanjosti, pomagate delovanju Gibanja OPS

Intervju Ladislava Trohe za internetni kanal "ZDAJ PA DOST!"

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

KOALICIJA KARANTANIJA ZA ZMAGO NA PARLAMENTARNIH VOLITVAH

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA udbofašistoidna prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Stare igralce je treba umakniti, nastaviti pa mlade-"nove obraze", a sistem bo šel naprej svojo pot kot do sedaj...?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Vlado RS nove revolucionarne tehnologije za izboljšanje kakovosti življenja ne zanimajo

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili


Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Radio LASER iz Slovenj gradca podira slovenski medijski zid

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?