Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Združenje v Gibanju OPS
Osveščeni Prebivalci Slovenije
Ruska ulica 2
1000 Ljubljana


Evropske institucije in evropski ter svetovni mediji

 

Zadeva: Gladovni protest majorja Ladislava Trohe z osrednjo zahtevo po odgovornosti (kazenski in materialni) zaradi opustitve dolžnih ravnanj pooblaščenih uradnih oseb, političnih funkcionarjev ter odgovornih urednikov notranje političnih redakcij RTV SLO od leta 1990 do danes

1. Leta 1945 so bili v Sloveniji izvršeni množični umori političnih nasprotnikov. Gre za grobo oceno preko 40.000 ali več nedolžnih ljudi.

a) Gibanje OPS zahtevamo kazensko odgovornost zadnjega predsednika CKZKS Milana Kučana, ki je zagotovo vedel za množične povojne umore in tega v novi državi Sloveniji ni prijavil v na novo nastalim organom pregona.

b) Zahtevamo kazensko odgovornost vseh drugih javnih funkcionarjev prejšnjega režima, ki so prav tako vedeli za množične umore, pa tega niso prijavili organom pregona.

c) Zahtevamo kazensko odgovornost vseh vrhovnih državnih tožilcev po letu 1990, ki so opustili dolžna ravnanja in niso po črki zakona in Ustave RS preganjali storilcev množičnih umorov s sumom na genocid.

d) Zahtevamo kazensko odgovornost vseh glavnih urednikov na RTV SLO in sicer notranjepolitičnih redakcij, ki niso ali pa so povsem premalo problematizirali dejstvo medvojnih in povojnih umorov, ko so s tem opustili dolžno ravnanje, ki bi ustvarilo pritisk javnosti, da bi organi pregona korektno opravili svoje delo.

2. Leta 1990 je bilo uničenih 80% arhivov Komunistične partije Slovenije oz. njene zločinske politične policije OZNE in UDBE, v katerih so bili listinski dokazi o množičnih medvojnih in povojnih umorih na Slovenskem.

a) Zahtevamo kazensko in materialno odgovornost zadnjega predsednika CKZKS Milana Kučana, ker ni kot vrhovni šef Partije poskrbel, da bi arhivsko in dokumentarno gradivo bilo varno shranjeno v Arhiv RS.

b) Zahtevamo kazensko odgovornost vseh vrhovnih državnih tožilcev po letu 1990, ki so opustili dolžna ravnanja in niso po črki zakona in Ustave RS preganjali storilcev, ki so uničili / skrili arhivsko gradivo.

c) Zahtevamo kazensko odgovornost vseh dosedanjih direktorjev Arhiva RS, ki so prav tako opustili dolžna ravnanja, ko niso zoper nikogar podali kazenskih prijav oz. tega niso zahtevali od policije oz. tožilstva.

d)  Zahtevamo kazensko in materialno odgovornost vseh dosedanjih ministrov za kulturo, ki niso v vseh teh letih naredili ničesar, da bi se odkrili storilci kaznivih dejanj, ki so leta 1990 uničili / skrili 80% arhivov in arhivskega gradiva OZNE in UDBE.

e) Zahtevamo kazensko odgovornost vseh glavnih urednikov na RTV SLO in sicer notranjepolitičnih redakcij, ki niso ali pa so povsem premalo problematizirali izginotje 80% arhivskega in dokumentarnega gradiva, s čimer so prav tako opustili dolžna ravnanja, ki bi izvršila pritisk javnosti na organe pregona, da bi opravili svoje delo, za kar jih davkoplačevalci plačujemo.

3. V letih 1991, 92, 93 se je zgodila ilegalna trgovina z orožjem v še neugotovljeni višini takrat konvertibilnih tujih denarnih valut. Treba je imeti v mislih dejstvo, da je bila takrat Slovenija kot novonastala država pod mednarodnim embargom.

a) Zahtevamo kazensko odgovornost vseh vrhovnih državnih tožilcev po letu 1990, ki so opustili dolžna ravnanja in niso z doslednim strokovnim preiskovalnim delom preganjali storilcev kaznivih dejanj v zvezi z ilegalno trgovino z orožjem.

b) Zahtevamo kazensko odgovornost dosedanjih ministrov za obrambo, ki niso sprožili kazenskih postopkov v zvezi z ilegalno trgovino z orožjem.

c) Zahtevamo kazensko odgovornost vseh dosedanjih urednikov notranjepolitičnih redakcij RTV SLO, ki niso oz. so premalo dosledno in vztrajno problematizirali ilegalno trgovino z orožjem, da bi izvršili pritisk javnosti na organe pregona, da bi svoje delo opravili dosledno po črki zakona in Ustave RS.

4. V času za večino neuspele slovenske tranzicije, ki še vedno traja, je prišlo do divjih privatizacij, ko je groba ocena, da je slovenski narod oškodovan za preko 150 MLRD Eur.

a) Zahtevamo kazensko in materialno odgovornost vseh dosedanjih državnih vrhovnih tožilcev, ki so opustili dolžna ravnanja in s tem dopustili oškodovanje družbenega premoženja.

b) Zahtevamo kazensko in materialno odgovornost vseh dosedanjih ministrov za finance, ker niso storili ničesar, da bi zaščitili družbeno premoženje pred storilci kaznivih dejanj. S tem so opustili dolžna ravnanja in niso ravnali v skladu z dobrim gospodarjenjem.

5. V času za večino škodljive neuspele slovenske tranzicije od leta 1990 do danes so iz naših državnih bank na različne načine izropali za cca 20 MLRD Eur našega denarja.

a) Zahtevamo kazensko in materialno odgovornost vseh dosedanjih vrhovnih državnih tožilcev, ker so opustili dolžna ravnanja in niso s kazenskim pregonom preprečili oz. prijeli osumljencev kaznivih dejanj, ki so oškodovali slovenske državne banke.

b) Zahtevamo kazensko in materialno odgovornost vseh dosedanjih guvernerjev Banke Slovenije, ki so opustili dolžna ravnanja, ker niso sprožili potrebnih kazenskih prijav zoper škodljiva ravnanja članov uprav državnih bank in članov njihovih nadzornih svetov.

c) Zahtevamo kazensko in materialno odgovornost vseh dosedanjih članov nadzornih svetov v državnih bankah, ki niso sprožili kazenskih prijav zoper člane uprav, iz katerih so nekateri nemoteno odnašali naše MLRD Eur. Tudi v tem primeru gre za opustitev dolžnih ravnanj pooblaščenih oseb, kar je hudo kaznivo dejanje.

d) Zahtevamo kazensko in materialno odgovornost vseh dosedanjih ministrov za finance, ki so prav tako opustili dolžna ravnanja, ker niso zahtevali kazenskega pregona zoper odgovorne guvernerje Banke Slovenije, članov nadzornih svetov bank in članov uprav v državnih bankah.

6. Zahtevamo, da se popravijo povzročene krivice od leta 1945 do danes v tolikšni meri kot je to sploh še mogoče.

a) Zahtevamo, da se iz vseh množičnih grobišč odkoplje oz. izvzame iz rudnikov in brezen posmrtne ostanke umorjenih, da se ugotovi DNK pokojnih. Javno se pozove še živeče svojce k ugotavljanju DNK. Izdela se mrliške liste in se omogoči prekop na pokopališča svojcev (stroške krije državni proračun). Ostale, ki ne bodo identificirani ali pa svojci tega ne želijo, se jih pokoplje v skupni grobnici.

b) Zahtevamo, da se pripravi zakon o popravi krivic zaradi komunističnega nasilja in se na podlagi prijav svojcev umorjenih določi poštena odškodnina po vzgledu Zakona o žrtvah nasilja 2. svetovne vojne x 2 zaradi zamude.

c) Zahtevamo, da se popravijo vse krivice oškodovanih v času vladavine komunizma in v času za večino škodljive tranzicije, ko so bili posamezniki in skupine nadzorovani, šikanirani, onemogočani in preganjani. Mnogi v različnih montiranih kazenskih in sodnih postopkih. Na podlagi prijav oškodovancev na pristojno tožilstvo, v katerem se odpre poseben oddelek za popravo krivic, se za trpljenje določi vsakomur posebej pošteno odškodnino. Odškodnino se nakaže iz proračuna takoj, katero se kasneje izterja od konkretnih uradnih oseb, ki so se podpisale pod škodljive odločbe ali sodbe.

7. Zahtevamo, da se zoper Ladislava Troho ustavijo vsi montirani kazenski postopki (v katerih je že polnih 11 let), da se ustavijo vse izvršbe, ki so posledica načrtnega finančnega in duševnega uničenja njega in njegove družine od leta 1994 naprej s popolno zlorabo oblasti.

Ladislav Troha zahteva odškodnino za povzročeno materialno in nematerialno škodo, povzročeno s strani državnih organov, ki so morali po naročilu udbomafije, da bi obračunali z njim, njemu ter družini onemogočali normalno življenje. Zahteva tudi povračilo materialne in nematerialne škode zaradi ropa velike vrednosti (60.000 Eur + pričakovani dobiček) v njegovem družinskem podjetju, ko organi pregona v treh letih niso ukrenili ničesar konkretnega, da bi izsledili storilce in vrnili ukradeno.
Ladislav Troha zahteva, da se ocenjeno materialno in nematerialno škodo takoj nakaže njegovi družini, saj je zaradi omenjenih dejstev ostala brez sredstev za preživetje. Po tem pa se izplačano izterja od pooblaščenih uradnih oseb, ki so škodo povzročili.

8. Zahtevamo takojšnje odprtje povsem zaprtega medijskega prostora za vse iniciative, politične stranke in skupine ter posameznike, ki nismo del 20% privilegirane komunistične oligarhije. Vseskozi smo dosledno blokirani, cenzurirani ali v najslabšem primeru dosledno diskreditirani, kar je tudi kazenska odgovornost vseh urednikov in direktorjev na RTV SLOVENIJA.


Zaključek
Ker je vpletenih več oseb, ki so v sostorilstvu z naklepom opuščala dolžna ravnanja, gre za organizirano hudodelsko združbo, ki jo je treba tako tudi kazensko obravnavati. Po teži oškodovanja oziroma povzročene materialne in nematerialne škode celotni slovenski skupnosti pa gre za VELEIZDAJO SLOVENSKEGA NARODA.

Zato pozivamo vse evropske institucije, da se vključijo v kazenski pregon in po proučitvi teže kaznivih dejanj opravijo neodvisno kazensko preiskavo s pomočjo tožilcev iz Haaga za osebami, ki so povzročile in dovolile materialno oropanje ter mentalno pohabljenje slovenskega naroda.

Da se zahteve uresničijo, je major Ladislav Troha z dnem 9. junija 2014 ob 9.00 uri pred poslopjem Vlade in Predsednika RS zastavil največ, kar ima – ŽIVLJENJE. Z gladovno stavko bo vztrajal do popolne uresničitve zahtev ali do svojega zadnjega daha.

Ladislav Troha, predsednik Gibanja OPS

NEMŠKA VERZIJA / DEUTSCH

Europäische Institutionen als auch europäische und weltweite Medien

 Betreff:

-         Hungerstreik des Major Ladislav Troha.

-         Unmittelbare Forderung zur Übernahme von Verantwortung (strafrechtilich und finanziell).

-         Nichterfüllung und Aufgabe von Pflichten verantwortlicher Amtspersonen, politicher Funktionäre als auch Redakteure der Redaktion RTV SLO für Innenpolitik von 1990 bis heute.    

 1.   Im Jahr 1945 kam es in Slowenien zur Massenermordung von politischen Gegnern. Es handelt sich um geschätzte 40.000 unschuldige Personen.

a)     Die Bewegung OPS verlangt eine strafrechtliche Verantwortung des letzten Amtspräsidenten der s.g.  CKZKS Herrn Milan Kučan, der von den Ermordungen die nach dem Krieg stattfanden wusste und über diese den neuen Staat Slowenien nicht benachrichtigt hat. Ebenfalls wurden die neuen Organe der Fahndung nicht informiert..

b)     Wir verlangen eine strafrechtliche Verantwortung für alle anderen Funktionären die von den Ermordungen wussten und selbst auch keine Fahndung veranlassten.

c)      Wir verlangen eine strafrechtliche Verantwortung aller Staatsanwaltschaften ab 1990, die ihren Verpflichtungen diesbezüglich nicht nachkamen obwohl das laut Verfassung der Republik Sloweniens so verlangt wird. Es handelt sich um Täter mit Verdacht auf Genozid.

d)     Wir verlangen eine strafrechtliche Verantwortung aller verantwortlichen Redakteure der RTV SLO  Redaktion für Innenpolitik die die Themen nicht oder nur minimal problematisierte d.h. sowohl im Bezug auf die Ermordungen zur Zeit des Krieges sowie dannach. Nach unserer Auffassung deutet das auf eine Vernachlässigung der Pflichten, denn es wäre zu einem Druck auf die Öffentlichkeit gekommen, der die Organe der Fahndung zur Erledigung Ihrer Arbeit verpflichtet hätte.

2.   1990 wurden 80% der Archive der kommunistischen Partei Sloweniens vernichtet bzw deren politische Verbrechen. Die Urkundenbeweise über die Ermordungen während und nach dem Krieg waren Bestandteil des Archives das es heute nicht mehr gibt.

a)     Wir verlangen meterielle Verantwortung des letzten Amstpräsidenten Milan Kučan der als oberster Parteichef nicht dafür gesorgt hat, dass im Archiv der Republik Slowenien Urkundenbeweise sicher bewahrt werden.

b)     Wir verlangen strafrechtliche Verantwortung aller obersten Staatsanwälte die es versäumt haben nach 1990 den Regelungen laut Verfassung der Republik Sloweniens nachzukommen und ebenso nicht nach den Vernichtern (oder unbekanntem Verbergens) des Archives, fahnden.

c)      Wir verlangen strafrechtliche Verantwortung aller bisherigen Archivdirektoren der Republik Slowenien, die Ihren Verpfichtungen nicht nachkamen. Sie hätten die Vernichter oder Verberger ausfindig machen müssen bzw. Anzeige erstatten sollen.

d)     Wir verlangen strafrechtliche und materielle Verantwortung aller bisherigen Kulturminister die bislang nichts dafür getan haben um die Täter ausfindig zu machen. Das Archiv wurde 1990 in Anteil von 80% vernichtet bzw versteckt. Sämtliche Urkundenbeweise des Geheimdienstes OZNA und UDBA (Geheimdienste).

e)     Wir verlangen die Verantwortung aller Redakteure des nationalen Fehrnsehkanales RTV SLO bzw deren Chefredakteure für innerpolitische Themen, die über das Thema grössten teils geschwiegen haben oder sie nur andeutungsweise veröffentlichten. Sie kamen ihren Verpflichtungen nicht nach. Ein Druck auf die Öffentlichkeit hätte eine Fahndung nach den Tätern augelöst. Das RTV SLO wird von Steuerzahlern bezahlt und sollte dem ganzen Volk mit Informationen dienen.

3.   In den Jahren 1991, 92, 93 kam es zum illealen Handel mit Waffen. Der Verdienst ist nach wie vor nicht bekannt. Die Waffen wurden mit kovertibilen ausländischen Währungen bezahlt. Man muss dabei beachten, dass Slowenien ein neuer Staat war und deshalb dem zwischenstaatlichem Embargo unterlag.

a)     Wir verlangen strafrechtliche Verantwortung aller obersten Staatsbeamten nach 1990, die Ihren Verpflichtungen nicht nachkamen um nach dem illegalen Handel mit Waffen zu fahnden. Wir verlangen strafrechtliche Verantwortung aller bisherigen Verteidigungsminister, die keine Fahndung im Bezug auf illegalen Waffenhandel veranlasst haben.

b)     Wir verlangen die Verantwortung aller Redakteure des nationalen Fehrnsehkanales RTV SLO bzw deren Chefredakteure für innerpolitische Themen, die über das Thema illegalen Waffenhandels grösstenteils geschwiegen haben oder sie nur andeutungsweise veröffentlichten. Sie kamen ihren Verpflichtungen laut Verfassung nicht nach. Ein Druck auf die Öffentlichkeit hätte eine Fahndung nach den Tätern augelöst. Das RTV SLO wird von Steuerzahlern bezahlt und sollte dem gesamten Volk mit Informationen dienen.

4.   Zur Zeit des erfolglosen slowenischen Űberganges, der noch heute stattfindet kam es zu »wilden« Privatisationen. Eine grobe Schätzung besagt, dass das slowenische Volk infolge dessen über 150 MLRD Eur Schaden tragen muss.   

a)     Wir verlangen strafrechtliche und materielle Verantwortung aller Staatsbeamten, die ihren Pflichten nicht nachkamen und durch ihre Taten das gesellschafliche Vermögen schädigten. 

b)     Wir verlangen strafrechtliche und materielle Verantwortung aller bisherigen Finanzminister die nicht dazu beitrugen das gesellschaftliche Vermögen vor Tätern zu schützen. Sie haben es aufgehoben  Ihren Pflichten nachzukommen und demnach nicht wirschaftlich gehandelt wie es laut Regelung verlangt wird.  

5.   In der Zeit des erfolglosen slowenischen Übergangs von 1990 bis heute haben sie aus unseren nationalen Banken auf verschiedene Art und Wiese cca 20 MLRD Eur aus unseren Banken geplündert.

a)     Wir verlangen strafrechtliche und materielle Verantwortung aller verantwortlichen Staatsämter, weil Sie ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen sind. Durch Fahndungen hätte man Verdächtigen auf die Spur kommen können und derartige Taten, die dem slowenischen Volk schaden, verhindern können.

b)     Wir verlangen strafrechtliche und materielle Verantwortung aller Guvaneure der Bank Slowenien wegen aufgehobener Pflicht, solche Taten zu melden und nach ihnen zu fahnden. Das gleiche gilt für alle Mitglieder der Bankverwaltung slowenischer Staatsbanken als auch deren Aufsichtsräte. 

c)      Wir verlangen strafrechtliche und materielle Verantwortung aller bisherigen Aufsichtsräte staatlicher Banken die keine Fahndung gegen die Aufsichtsräte der Banken aus denen diese Milliarden EUR ungeschoren weggetragen wuveranlasst haben. Auch in diesem Fall kam man den Verpflichtungen nicht nach. Das ist eine Straftat..

d)     Wir verlangen strafrechtliche und materielle Verantwortung aller bisherigen Finanzminister, die ebenso Ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen sind, weil sie keine Fahndung gegen die Guvaneure der Bank Sloweniens und den Aufsichtsräten der Banken als auch Vorstandsmitgliedern eingeleitet haben. 

6.   Wir verlangen die Richtigstellung aller verursachten Unrechtigkeiten beginnend 1945 bis heute und zwar in einem wie nur möglichen Masse. 

a)     Wir verlangen die Ausgrabung aller Massengräber bzw die Ausnahme menschlicher Überreste aus den Erzbergwerken und Standorten, um die DNK der Toten festzustellen. Öffentlich soll man die Verwandten zur DNK Feststellung der Verstorbenen einladen. Lebende Verwandte sollen zur DNK Festlegung berufen werden. Es soll ein Totenschein ausgestellt werden um ein Begräbnis in Familiengräbern zu ermöglichen werden (auf Kosten des Staatshaushaltes). Andere oder in Falle, dass Verwandte es nicht wünschen sollen in einem ordentlichen Gemeinschaftsgrab bestattet werden. 

b)     Wir verlangen die Richtigstellung kommunistischer Gewalt. Die Verwandtschaft soll eine angemessene Entschädigung laut Gesetz von Kriegsopfern des 2. Weltkrieges x 2 wegen Verzugs, erhalten.

c)      Wir verlangen, die Richtigstellung von Unrecht zur Zeit der kommunistischen Regierung und dem grossten Anteil des Überganges als einzelne Personen und Gruppen kontrolliert, schikaniert, ausgeschalten und vertieben wurden. Viele durch zurechtgebogene Straf – und Gerichtsprozesse. Auf Grundlage einer Meldung der Geschädigten soll eine zuständige Anwaltschaft  zur Beseitigung des Unrechts ermöglicht werden. Jedem einzelnen soll eine gerechte Entschädigung zugeteilt werden die sofort aus der Staatskasse ausgezahlt wird und von den konkretne Amtspersonen, die die schädlichen Bescheide und Urteilsbegründungen unterzeichnet haben.

7.   Wir verlangen, da die zurechtgebogenen Strafverfahren gegen Ladislav Troha eingestellt werden, aller Vollzüge, zurückgestellt werden weil sie einen absichtlich verursachten finanziellen und seelischen Ruin als Folge für ihn und seine Familie darstellen. Es handelt sich seit 1994 um einen absoluten Missbrauch von behördlicher Obrigkeit.

8.    Ladislav Troha verlangt eine Entschädigung für meterielle und unmaterielle Schäden die seitens Statsorgane verursacht wurde in dem man der Geheimdienstmafia UDBA Folge leistete und ihn als auch seine Familie daran hinderte normal zu leben. Er verlang ausserdem eine Rückerstattung für materielle und unmaterielle Schäden einer Plünderung seines Familienunternehmens (60.000 eur + erwarteter Gewinn) als die Fahndungsorgane nichts konkretes unternahmen um die Täter ausfindig zu machen und das gestohlene zurückzuforden. 

Ladislav Troha verlangt, dass die geschätzte Summe für materielle und unmaterielle Sch¨den sofort an ihn und seine Familie überwiesen wird weil er infolge der genannten Taten vollkommen mittellos ist. Das hindert ein Überleben der Familie. Nach der Auszahlung soll ds Geld von den Verantwortlichen Amtspersonen, die den Schaden verursacht haben, zurückgefordert werden.

9.   Wir verlangen eine sofortige Öffnung von  für Initiativen, politischen Parteien und Gruppen als auch Einzelpersonen die nicht Teil der 20% priviligierten kommunistischen Oligarhie sind, geschlossenen Medien. Die genze Zeit über sind wir geblockt, zensuriert oder im schlimmsten Falle konsequent diskreditiert. Auch dies obligt einer Strafverantwortung der Direktoren bei RTV Slowenien und soll gefordert werden.

Abschluss:

Weil es sich um mehrere Pesonen handelt, die ihren Verpflichichtungen nicht nachkamen und es absagten diese zu erfüllen, handelt es sich um eine Verbrecherbande. Laut Schwierigkeitsgrad bzw materiellen und nicht materiellen Schadens der gesamten slowenischen Allgemeinheit handelt es sich um Hochverrat des slowenischen Volkes – Landesverrat.

Deshalb berufe ich alle europäischen Institutionen sich in die Straffahnung mit ein zu beziehen. Es sollen Straftaten durchgesehen, unabhängige Untersuchungen mit Hilfe von Staatsämtern in Haag eingeleitet werden gegen die Personen die materielle Plünderung als auch mentale Verstümmelung verursacht oder erlaubt haben. naroda.

Damit sich die Forderungen des Major Ladislav Troha erfüllen hat er am 9. Juni 2014 um 9.00 Uhr vor dem Gebäude des Präsidenten der Republik Sloweniens alles was er geben kann eingesetzt – sein LEBEN. Mittels Hungerstreik wird er auf seiner Meinung bis zur Erfüllung seiner all seiner Forderungen oder seinem letzten Atembug beharren

Ladislav Troha, predsednik Vorsitzender der Initiative OPS (aufgeklärte Befölkerung Sloweniens)