Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Združenje v Gibanju OPS
Osveščeni Prebivalci Slovenije
Ruska ulica 2
1000 Ljubljana


Evropske institucije in evropski ter svetovni mediji

 

Zadeva: Gladovni protest majorja Ladislava Trohe z osrednjo zahtevo po odgovornosti (kazenski in materialni) zaradi opustitve dolžnih ravnanj pooblaščenih uradnih oseb, političnih funkcionarjev ter odgovornih urednikov notranje političnih redakcij RTV SLO od leta 1990 do danes

1. Leta 1945 so bili v Sloveniji izvršeni množični umori političnih nasprotnikov. Gre za grobo oceno preko 40.000 ali več nedolžnih ljudi.

a) Gibanje OPS zahtevamo kazensko odgovornost zadnjega predsednika CKZKS Milana Kučana, ki je zagotovo vedel za množične povojne umore in tega v novi državi Sloveniji ni prijavil v na novo nastalim organom pregona.

b) Zahtevamo kazensko odgovornost vseh drugih javnih funkcionarjev prejšnjega režima, ki so prav tako vedeli za množične umore, pa tega niso prijavili organom pregona.

c) Zahtevamo kazensko odgovornost vseh vrhovnih državnih tožilcev po letu 1990, ki so opustili dolžna ravnanja in niso po črki zakona in Ustave RS preganjali storilcev množičnih umorov s sumom na genocid.

d) Zahtevamo kazensko odgovornost vseh glavnih urednikov na RTV SLO in sicer notranjepolitičnih redakcij, ki niso ali pa so povsem premalo problematizirali dejstvo medvojnih in povojnih umorov, ko so s tem opustili dolžno ravnanje, ki bi ustvarilo pritisk javnosti, da bi organi pregona korektno opravili svoje delo.

2. Leta 1990 je bilo uničenih 80% arhivov Komunistične partije Slovenije oz. njene zločinske politične policije OZNE in UDBE, v katerih so bili listinski dokazi o množičnih medvojnih in povojnih umorih na Slovenskem.

a) Zahtevamo kazensko in materialno odgovornost zadnjega predsednika CKZKS Milana Kučana, ker ni kot vrhovni šef Partije poskrbel, da bi arhivsko in dokumentarno gradivo bilo varno shranjeno v Arhiv RS.

b) Zahtevamo kazensko odgovornost vseh vrhovnih državnih tožilcev po letu 1990, ki so opustili dolžna ravnanja in niso po črki zakona in Ustave RS preganjali storilcev, ki so uničili / skrili arhivsko gradivo.

c) Zahtevamo kazensko odgovornost vseh dosedanjih direktorjev Arhiva RS, ki so prav tako opustili dolžna ravnanja, ko niso zoper nikogar podali kazenskih prijav oz. tega niso zahtevali od policije oz. tožilstva.

d)  Zahtevamo kazensko in materialno odgovornost vseh dosedanjih ministrov za kulturo, ki niso v vseh teh letih naredili ničesar, da bi se odkrili storilci kaznivih dejanj, ki so leta 1990 uničili / skrili 80% arhivov in arhivskega gradiva OZNE in UDBE.

e) Zahtevamo kazensko odgovornost vseh glavnih urednikov na RTV SLO in sicer notranjepolitičnih redakcij, ki niso ali pa so povsem premalo problematizirali izginotje 80% arhivskega in dokumentarnega gradiva, s čimer so prav tako opustili dolžna ravnanja, ki bi izvršila pritisk javnosti na organe pregona, da bi opravili svoje delo, za kar jih davkoplačevalci plačujemo.

3. V letih 1991, 92, 93 se je zgodila ilegalna trgovina z orožjem v še neugotovljeni višini takrat konvertibilnih tujih denarnih valut. Treba je imeti v mislih dejstvo, da je bila takrat Slovenija kot novonastala država pod mednarodnim embargom.

a) Zahtevamo kazensko odgovornost vseh vrhovnih državnih tožilcev po letu 1990, ki so opustili dolžna ravnanja in niso z doslednim strokovnim preiskovalnim delom preganjali storilcev kaznivih dejanj v zvezi z ilegalno trgovino z orožjem.

b) Zahtevamo kazensko odgovornost dosedanjih ministrov za obrambo, ki niso sprožili kazenskih postopkov v zvezi z ilegalno trgovino z orožjem.

c) Zahtevamo kazensko odgovornost vseh dosedanjih urednikov notranjepolitičnih redakcij RTV SLO, ki niso oz. so premalo dosledno in vztrajno problematizirali ilegalno trgovino z orožjem, da bi izvršili pritisk javnosti na organe pregona, da bi svoje delo opravili dosledno po črki zakona in Ustave RS.

4. V času za večino neuspele slovenske tranzicije, ki še vedno traja, je prišlo do divjih privatizacij, ko je groba ocena, da je slovenski narod oškodovan za preko 150 MLRD Eur.

a) Zahtevamo kazensko in materialno odgovornost vseh dosedanjih državnih vrhovnih tožilcev, ki so opustili dolžna ravnanja in s tem dopustili oškodovanje družbenega premoženja.

b) Zahtevamo kazensko in materialno odgovornost vseh dosedanjih ministrov za finance, ker niso storili ničesar, da bi zaščitili družbeno premoženje pred storilci kaznivih dejanj. S tem so opustili dolžna ravnanja in niso ravnali v skladu z dobrim gospodarjenjem.

5. V času za večino škodljive neuspele slovenske tranzicije od leta 1990 do danes so iz naših državnih bank na različne načine izropali za cca 20 MLRD Eur našega denarja.

a) Zahtevamo kazensko in materialno odgovornost vseh dosedanjih vrhovnih državnih tožilcev, ker so opustili dolžna ravnanja in niso s kazenskim pregonom preprečili oz. prijeli osumljencev kaznivih dejanj, ki so oškodovali slovenske državne banke.

b) Zahtevamo kazensko in materialno odgovornost vseh dosedanjih guvernerjev Banke Slovenije, ki so opustili dolžna ravnanja, ker niso sprožili potrebnih kazenskih prijav zoper škodljiva ravnanja članov uprav državnih bank in članov njihovih nadzornih svetov.

c) Zahtevamo kazensko in materialno odgovornost vseh dosedanjih članov nadzornih svetov v državnih bankah, ki niso sprožili kazenskih prijav zoper člane uprav, iz katerih so nekateri nemoteno odnašali naše MLRD Eur. Tudi v tem primeru gre za opustitev dolžnih ravnanj pooblaščenih oseb, kar je hudo kaznivo dejanje.

d) Zahtevamo kazensko in materialno odgovornost vseh dosedanjih ministrov za finance, ki so prav tako opustili dolžna ravnanja, ker niso zahtevali kazenskega pregona zoper odgovorne guvernerje Banke Slovenije, članov nadzornih svetov bank in članov uprav v državnih bankah.

6. Zahtevamo, da se popravijo povzročene krivice od leta 1945 do danes v tolikšni meri kot je to sploh še mogoče.

a) Zahtevamo, da se iz vseh množičnih grobišč odkoplje oz. izvzame iz rudnikov in brezen posmrtne ostanke umorjenih, da se ugotovi DNK pokojnih. Javno se pozove še živeče svojce k ugotavljanju DNK. Izdela se mrliške liste in se omogoči prekop na pokopališča svojcev (stroške krije državni proračun). Ostale, ki ne bodo identificirani ali pa svojci tega ne želijo, se jih pokoplje v skupni grobnici.

b) Zahtevamo, da se pripravi zakon o popravi krivic zaradi komunističnega nasilja in se na podlagi prijav svojcev umorjenih določi poštena odškodnina po vzgledu Zakona o žrtvah nasilja 2. svetovne vojne x 2 zaradi zamude.

c) Zahtevamo, da se popravijo vse krivice oškodovanih v času vladavine komunizma in v času za večino škodljive tranzicije, ko so bili posamezniki in skupine nadzorovani, šikanirani, onemogočani in preganjani. Mnogi v različnih montiranih kazenskih in sodnih postopkih. Na podlagi prijav oškodovancev na pristojno tožilstvo, v katerem se odpre poseben oddelek za popravo krivic, se za trpljenje določi vsakomur posebej pošteno odškodnino. Odškodnino se nakaže iz proračuna takoj, katero se kasneje izterja od konkretnih uradnih oseb, ki so se podpisale pod škodljive odločbe ali sodbe.

7. Zahtevamo, da se zoper Ladislava Troho ustavijo vsi montirani kazenski postopki (v katerih je že polnih 11 let), da se ustavijo vse izvršbe, ki so posledica načrtnega finančnega in duševnega uničenja njega in njegove družine od leta 1994 naprej s popolno zlorabo oblasti.

Ladislav Troha zahteva odškodnino za povzročeno materialno in nematerialno škodo, povzročeno s strani državnih organov, ki so morali po naročilu udbomafije, da bi obračunali z njim, njemu ter družini onemogočali normalno življenje. Zahteva tudi povračilo materialne in nematerialne škode zaradi ropa velike vrednosti (60.000 Eur + pričakovani dobiček) v njegovem družinskem podjetju, ko organi pregona v treh letih niso ukrenili ničesar konkretnega, da bi izsledili storilce in vrnili ukradeno.
Ladislav Troha zahteva, da se ocenjeno materialno in nematerialno škodo takoj nakaže njegovi družini, saj je zaradi omenjenih dejstev ostala brez sredstev za preživetje. Po tem pa se izplačano izterja od pooblaščenih uradnih oseb, ki so škodo povzročili.

8. Zahtevamo takojšnje odprtje povsem zaprtega medijskega prostora za vse iniciative, politične stranke in skupine ter posameznike, ki nismo del 20% privilegirane komunistične oligarhije. Vseskozi smo dosledno blokirani, cenzurirani ali v najslabšem primeru dosledno diskreditirani, kar je tudi kazenska odgovornost vseh urednikov in direktorjev na RTV SLOVENIJA.


Zaključek
Ker je vpletenih več oseb, ki so v sostorilstvu z naklepom opuščala dolžna ravnanja, gre za organizirano hudodelsko združbo, ki jo je treba tako tudi kazensko obravnavati. Po teži oškodovanja oziroma povzročene materialne in nematerialne škode celotni slovenski skupnosti pa gre za VELEIZDAJO SLOVENSKEGA NARODA.

Zato pozivamo vse evropske institucije, da se vključijo v kazenski pregon in po proučitvi teže kaznivih dejanj opravijo neodvisno kazensko preiskavo s pomočjo tožilcev iz Haaga za osebami, ki so povzročile in dovolile materialno oropanje ter mentalno pohabljenje slovenskega naroda.

Da se zahteve uresničijo, je major Ladislav Troha z dnem 9. junija 2014 ob 9.00 uri pred poslopjem Vlade in Predsednika RS zastavil največ, kar ima – ŽIVLJENJE. Z gladovno stavko bo vztrajal do popolne uresničitve zahtev ali do svojega zadnjega daha.

Ladislav Troha, predsednik Gibanja OPS

NEMŠKA VERZIJA / DEUTSCH

Europäische Institutionen als auch europäische und weltweite Medien

 Betreff:

-         Hungerstreik des Major Ladislav Troha.

-         Unmittelbare Forderung zur Übernahme von Verantwortung (strafrechtilich und finanziell).

-         Nichterfüllung und Aufgabe von Pflichten verantwortlicher Amtspersonen, politicher Funktionäre als auch Redakteure der Redaktion RTV SLO für Innenpolitik von 1990 bis heute.    

 1.   Im Jahr 1945 kam es in Slowenien zur Massenermordung von politischen Gegnern. Es handelt sich um geschätzte 40.000 unschuldige Personen.

a)     Die Bewegung OPS verlangt eine strafrechtliche Verantwortung des letzten Amtspräsidenten der s.g.  CKZKS Herrn Milan Kučan, der von den Ermordungen die nach dem Krieg stattfanden wusste und über diese den neuen Staat Slowenien nicht benachrichtigt hat. Ebenfalls wurden die neuen Organe der Fahndung nicht informiert..

b)     Wir verlangen eine strafrechtliche Verantwortung für alle anderen Funktionären die von den Ermordungen wussten und selbst auch keine Fahndung veranlassten.

c)      Wir verlangen eine strafrechtliche Verantwortung aller Staatsanwaltschaften ab 1990, die ihren Verpflichtungen diesbezüglich nicht nachkamen obwohl das laut Verfassung der Republik Sloweniens so verlangt wird. Es handelt sich um Täter mit Verdacht auf Genozid.

d)     Wir verlangen eine strafrechtliche Verantwortung aller verantwortlichen Redakteure der RTV SLO  Redaktion für Innenpolitik die die Themen nicht oder nur minimal problematisierte d.h. sowohl im Bezug auf die Ermordungen zur Zeit des Krieges sowie dannach. Nach unserer Auffassung deutet das auf eine Vernachlässigung der Pflichten, denn es wäre zu einem Druck auf die Öffentlichkeit gekommen, der die Organe der Fahndung zur Erledigung Ihrer Arbeit verpflichtet hätte.

2.   1990 wurden 80% der Archive der kommunistischen Partei Sloweniens vernichtet bzw deren politische Verbrechen. Die Urkundenbeweise über die Ermordungen während und nach dem Krieg waren Bestandteil des Archives das es heute nicht mehr gibt.

a)     Wir verlangen meterielle Verantwortung des letzten Amstpräsidenten Milan Kučan der als oberster Parteichef nicht dafür gesorgt hat, dass im Archiv der Republik Slowenien Urkundenbeweise sicher bewahrt werden.

b)     Wir verlangen strafrechtliche Verantwortung aller obersten Staatsanwälte die es versäumt haben nach 1990 den Regelungen laut Verfassung der Republik Sloweniens nachzukommen und ebenso nicht nach den Vernichtern (oder unbekanntem Verbergens) des Archives, fahnden.

c)      Wir verlangen strafrechtliche Verantwortung aller bisherigen Archivdirektoren der Republik Slowenien, die Ihren Verpfichtungen nicht nachkamen. Sie hätten die Vernichter oder Verberger ausfindig machen müssen bzw. Anzeige erstatten sollen.

d)     Wir verlangen strafrechtliche und materielle Verantwortung aller bisherigen Kulturminister die bislang nichts dafür getan haben um die Täter ausfindig zu machen. Das Archiv wurde 1990 in Anteil von 80% vernichtet bzw versteckt. Sämtliche Urkundenbeweise des Geheimdienstes OZNA und UDBA (Geheimdienste).

e)     Wir verlangen die Verantwortung aller Redakteure des nationalen Fehrnsehkanales RTV SLO bzw deren Chefredakteure für innerpolitische Themen, die über das Thema grössten teils geschwiegen haben oder sie nur andeutungsweise veröffentlichten. Sie kamen ihren Verpflichtungen nicht nach. Ein Druck auf die Öffentlichkeit hätte eine Fahndung nach den Tätern augelöst. Das RTV SLO wird von Steuerzahlern bezahlt und sollte dem ganzen Volk mit Informationen dienen.

3.   In den Jahren 1991, 92, 93 kam es zum illealen Handel mit Waffen. Der Verdienst ist nach wie vor nicht bekannt. Die Waffen wurden mit kovertibilen ausländischen Währungen bezahlt. Man muss dabei beachten, dass Slowenien ein neuer Staat war und deshalb dem zwischenstaatlichem Embargo unterlag.

a)     Wir verlangen strafrechtliche Verantwortung aller obersten Staatsbeamten nach 1990, die Ihren Verpflichtungen nicht nachkamen um nach dem illegalen Handel mit Waffen zu fahnden. Wir verlangen strafrechtliche Verantwortung aller bisherigen Verteidigungsminister, die keine Fahndung im Bezug auf illegalen Waffenhandel veranlasst haben.

b)     Wir verlangen die Verantwortung aller Redakteure des nationalen Fehrnsehkanales RTV SLO bzw deren Chefredakteure für innerpolitische Themen, die über das Thema illegalen Waffenhandels grösstenteils geschwiegen haben oder sie nur andeutungsweise veröffentlichten. Sie kamen ihren Verpflichtungen laut Verfassung nicht nach. Ein Druck auf die Öffentlichkeit hätte eine Fahndung nach den Tätern augelöst. Das RTV SLO wird von Steuerzahlern bezahlt und sollte dem gesamten Volk mit Informationen dienen.

4.   Zur Zeit des erfolglosen slowenischen Űberganges, der noch heute stattfindet kam es zu »wilden« Privatisationen. Eine grobe Schätzung besagt, dass das slowenische Volk infolge dessen über 150 MLRD Eur Schaden tragen muss.   

a)     Wir verlangen strafrechtliche und materielle Verantwortung aller Staatsbeamten, die ihren Pflichten nicht nachkamen und durch ihre Taten das gesellschafliche Vermögen schädigten. 

b)     Wir verlangen strafrechtliche und materielle Verantwortung aller bisherigen Finanzminister die nicht dazu beitrugen das gesellschaftliche Vermögen vor Tätern zu schützen. Sie haben es aufgehoben  Ihren Pflichten nachzukommen und demnach nicht wirschaftlich gehandelt wie es laut Regelung verlangt wird.  

5.   In der Zeit des erfolglosen slowenischen Übergangs von 1990 bis heute haben sie aus unseren nationalen Banken auf verschiedene Art und Wiese cca 20 MLRD Eur aus unseren Banken geplündert.

a)     Wir verlangen strafrechtliche und materielle Verantwortung aller verantwortlichen Staatsämter, weil Sie ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen sind. Durch Fahndungen hätte man Verdächtigen auf die Spur kommen können und derartige Taten, die dem slowenischen Volk schaden, verhindern können.

b)     Wir verlangen strafrechtliche und materielle Verantwortung aller Guvaneure der Bank Slowenien wegen aufgehobener Pflicht, solche Taten zu melden und nach ihnen zu fahnden. Das gleiche gilt für alle Mitglieder der Bankverwaltung slowenischer Staatsbanken als auch deren Aufsichtsräte. 

c)      Wir verlangen strafrechtliche und materielle Verantwortung aller bisherigen Aufsichtsräte staatlicher Banken die keine Fahndung gegen die Aufsichtsräte der Banken aus denen diese Milliarden EUR ungeschoren weggetragen wuveranlasst haben. Auch in diesem Fall kam man den Verpflichtungen nicht nach. Das ist eine Straftat..

d)     Wir verlangen strafrechtliche und materielle Verantwortung aller bisherigen Finanzminister, die ebenso Ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen sind, weil sie keine Fahndung gegen die Guvaneure der Bank Sloweniens und den Aufsichtsräten der Banken als auch Vorstandsmitgliedern eingeleitet haben. 

6.   Wir verlangen die Richtigstellung aller verursachten Unrechtigkeiten beginnend 1945 bis heute und zwar in einem wie nur möglichen Masse. 

a)     Wir verlangen die Ausgrabung aller Massengräber bzw die Ausnahme menschlicher Überreste aus den Erzbergwerken und Standorten, um die DNK der Toten festzustellen. Öffentlich soll man die Verwandten zur DNK Feststellung der Verstorbenen einladen. Lebende Verwandte sollen zur DNK Festlegung berufen werden. Es soll ein Totenschein ausgestellt werden um ein Begräbnis in Familiengräbern zu ermöglichen werden (auf Kosten des Staatshaushaltes). Andere oder in Falle, dass Verwandte es nicht wünschen sollen in einem ordentlichen Gemeinschaftsgrab bestattet werden. 

b)     Wir verlangen die Richtigstellung kommunistischer Gewalt. Die Verwandtschaft soll eine angemessene Entschädigung laut Gesetz von Kriegsopfern des 2. Weltkrieges x 2 wegen Verzugs, erhalten.

c)      Wir verlangen, die Richtigstellung von Unrecht zur Zeit der kommunistischen Regierung und dem grossten Anteil des Überganges als einzelne Personen und Gruppen kontrolliert, schikaniert, ausgeschalten und vertieben wurden. Viele durch zurechtgebogene Straf – und Gerichtsprozesse. Auf Grundlage einer Meldung der Geschädigten soll eine zuständige Anwaltschaft  zur Beseitigung des Unrechts ermöglicht werden. Jedem einzelnen soll eine gerechte Entschädigung zugeteilt werden die sofort aus der Staatskasse ausgezahlt wird und von den konkretne Amtspersonen, die die schädlichen Bescheide und Urteilsbegründungen unterzeichnet haben.

7.   Wir verlangen, da die zurechtgebogenen Strafverfahren gegen Ladislav Troha eingestellt werden, aller Vollzüge, zurückgestellt werden weil sie einen absichtlich verursachten finanziellen und seelischen Ruin als Folge für ihn und seine Familie darstellen. Es handelt sich seit 1994 um einen absoluten Missbrauch von behördlicher Obrigkeit.

8.    Ladislav Troha verlangt eine Entschädigung für meterielle und unmaterielle Schäden die seitens Statsorgane verursacht wurde in dem man der Geheimdienstmafia UDBA Folge leistete und ihn als auch seine Familie daran hinderte normal zu leben. Er verlang ausserdem eine Rückerstattung für materielle und unmaterielle Schäden einer Plünderung seines Familienunternehmens (60.000 eur + erwarteter Gewinn) als die Fahndungsorgane nichts konkretes unternahmen um die Täter ausfindig zu machen und das gestohlene zurückzuforden. 

Ladislav Troha verlangt, dass die geschätzte Summe für materielle und unmaterielle Sch¨den sofort an ihn und seine Familie überwiesen wird weil er infolge der genannten Taten vollkommen mittellos ist. Das hindert ein Überleben der Familie. Nach der Auszahlung soll ds Geld von den Verantwortlichen Amtspersonen, die den Schaden verursacht haben, zurückgefordert werden.

9.   Wir verlangen eine sofortige Öffnung von  für Initiativen, politischen Parteien und Gruppen als auch Einzelpersonen die nicht Teil der 20% priviligierten kommunistischen Oligarhie sind, geschlossenen Medien. Die genze Zeit über sind wir geblockt, zensuriert oder im schlimmsten Falle konsequent diskreditiert. Auch dies obligt einer Strafverantwortung der Direktoren bei RTV Slowenien und soll gefordert werden.

Abschluss:

Weil es sich um mehrere Pesonen handelt, die ihren Verpflichichtungen nicht nachkamen und es absagten diese zu erfüllen, handelt es sich um eine Verbrecherbande. Laut Schwierigkeitsgrad bzw materiellen und nicht materiellen Schadens der gesamten slowenischen Allgemeinheit handelt es sich um Hochverrat des slowenischen Volkes – Landesverrat.

Deshalb berufe ich alle europäischen Institutionen sich in die Straffahnung mit ein zu beziehen. Es sollen Straftaten durchgesehen, unabhängige Untersuchungen mit Hilfe von Staatsämtern in Haag eingeleitet werden gegen die Personen die materielle Plünderung als auch mentale Verstümmelung verursacht oder erlaubt haben. naroda.

Damit sich die Forderungen des Major Ladislav Troha erfüllen hat er am 9. Juni 2014 um 9.00 Uhr vor dem Gebäude des Präsidenten der Republik Sloweniens alles was er geben kann eingesetzt – sein LEBEN. Mittels Hungerstreik wird er auf seiner Meinung bis zur Erfüllung seiner all seiner Forderungen oder seinem letzten Atembug beharren

Ladislav Troha, predsednik Vorsitzender der Initiative OPS (aufgeklärte Befölkerung Sloweniens)

 

 

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali že razumete, da je KORONA PLAN-DEMIJA začetek ODKRITE vojne SATANISTOV zoper celotno človeštvo?
 
Trenutno je na strani
Prisotni 149 gostov .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili

Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?