Oddaja "UROK DEPALE VASI" je umaknjena z vseh portalov RTV zaradi kršenja avtorskih pravic menda!? Vendarle je zdaj spet na voljo za ogled TUKAJ

Agent leve strani Milan Smolnikar v UKC Ljubljana po akciji v Depali vasi

Poklical sem na RTV SLO, ker je nisem našel v arhivu oddaj, da bi si jo ogledal, ker mi sino?i ni uspelo. Videl sem samo od tam naprej, kjer je bilo govora o na?rtovanem državnem udaru in zgražanje nad tem, da je bila policija v polni bojni pripravljenosti.

O tem lahko povem, da smo pripadniki profesionalnega dela Specialne brigade MORiS imeli ukaz, da za ?asa trajanja izredne seje Državnega zbora po?akamo v vojaški bazi Škrilj pri Ko?evski Reki (bilo nas je okoli 100 izurjenih za izvajanje specialnih nalog) za možnost hitrega posredovanja. Druga?e smo ob 15.00 uri zapustili vojaško bazo, ker smo vsak dan odhajali domov.

Torej, glede na to, da nismo smeli domov in smo imeli izmerjen ?as za opremljanje in prihod v bojnih razmerah do Ljubljane 45 minut, bi lahko padel ukaz za pohod na Ljubljano. Tega potem ni bilo, je pa v bazo okoli 24. ure prišel brigadir Krkovi? in nam sporo?il, kakšna je situacija po tem, ko je padel obrambni minister.

Brigadir Krkovi? prejema odlikovanje vrhovnega poveljnika OS RS Milana Ku?ana

Popolnoma jasno je, da je bilo zaradi ukaza (naj ?akamo v bazi, kar pomeni na pol mobilizirano stanje) grobo kršeno na?elo nepoliti?nega udejstvovanja vojaške enote. ?e se v Državnem zboru razpravlja o umiku politika z njegovega položaja, to v demokrati?ni družbi ne bi smelo povzro?iti, da je specialna enota v pripravljenosti za posredovanje.

Po mojih podatkih bi se državni udar zgodil, ?e bi se zadeve odvile druga?e kot so se. Ivan Janez Janša je obramboslovec in ve, da je vojna po Klavzevitzu nadaljevanje politike z druga?nimi sredstvi. V rokavu je imel tudi grožnjo Drnovšku in ostalim z realno vojaško silo, s katero je morda tudi zagrozil, oziroma so vedeli, da je njena uporaba možna.

Od leve proti desni: brigadir Zupan, pribo?nik brigadirja Krkovi?a Njavro Darko, brigadir Anton Krkovi? in takratni obrambni minister Ivan Janez Janša

Ko gledam nazaj, je bila Specialna brigada primarno ustanovljena za fizi?no izvedbo trgovanja z orožjem in za morebiten nasilen prevzem oblasti. Ko sem se za?el zavedati nekaterih stvari in sem izvedel še za nekatere akcije, ko je šlo za popolno zlorabo vojakov s strani politika, mi je postalo povsem jasno, kako mo?no smo bili vsi zlorabljeni kot pripadniki vojaške enote. Ampak takrat smo povsem naivno verjeli, da novo politi?no vodstvo pa? ne more biti pokvarjeno kot je bilo prejšnje. Zdaj je vse bolj jasno, da je samo vprašanje, katera generacija udbo-komunistov (med katere v mlajšo nedvomno sodi tudi Ivan Janez Janša) je bolj pokvarjena.

Že takrat, leta 1991, sta se smejala neumnim Slovencem, ki bodo nasedli delitvi na leve in desne

Ivan Janez Janša je ra?unal, da se bo ob igranju žrtve (Depalo vas je povzro?il sam, a o tem malo kasneje) ponovno (kot na Roški pred nekaj leti) zgodilo ljudstvo. Pozabil pa je, da so takrat mediji bili na njegovi strani, ko so podpihovali revolt ljudstva, ko naj bi mu sodili v tujem - srbskem jeziku, še posebej po tem, ko je UDBA že naredila na?rt z Igorjem Bav?arjem in njegovim odborom, kako speljati afero JBTZ in navidezne spremembe pod svojo kontrolo. Po Depali vas ni bilo tako, ker so mediji prikazali Smolnikarja kot žrtev, Janši pripadni novinarji so bili prešibki, da bi na?rt Janše uspel. Tukaj je šlo za prvi odkriti spopad levo desne udbomafije, kdo bo glavni. Za?elo pa se je med njimi lomiti, ko je Janša izvedel za pošiljko orožja preko mariborskega letališ?a, ki jo je druga stran hotela preprodati ne da bi za to vedel obrambni minister. Treba je vedeti, da sta z Bav?arjem kot notranjim ministrom to ves ?as po?ela skupaj.

Verjel je, da se bodo zgodile velike ljudske množice v njegovo podporo, pri?akoval je padec vlade, ko naj bi vlado zapustil tudi Peterle, a se niti eno niti drugo ni zgodilo. Specialna enota MORiS bi posredovala, ?e bi policija uporabila silo zoper narod in bi ob tem zavarovala še vse strateške objekte, kar bi dejansko pomenilo državni udar. V Ljubljani je že bila manjša skupina specialcev MORiS-a, ki je nadzirala delovanje specialne enote policije, ko so že bile puškine cevi uperjene v pripadnike policije.

K sre?i zadeve niso šle v smer eskalacije nasilja, ker kot re?eno množi?ne podpore Janši ni bilo in Peterle ni šel iz Vlade, kar je pomenilo Janši nož v hrbet od kolega. Po mojih podatkih je Drnovšek zaradi grožnje z vojaško silo Janši obljubil, naj umiri strasti, ker bo tako in tako prevzel vladanje po njegovem odhodu. To se je potem na nek na?in tudi zgodilo. 2004 - 2008, ko se je LDS dokon?no izpel (naredil vse najve?je svinjarije - predvsem divje pri(h)vatizacije)  je Janša dobil volitve tako reko? brez boja.

Kaj je potem naredil, vsi dobro vemo. Ni?, razen to, da je za?el govoriti, kako moramo govoriti o stvareh, ki nas povezujejo in ne o tistih, ki nas razdvajajo. Namesto da bi udaril po rde?ih monopolih z LUSTRACIJO, se je zadovoljil s stol?kom predsednika vlade in je o?itno podpiral lomastenje po naših bankah, saj je znano, da so v ?asu 2004 - 2008 razdelili iz NLB in NKBM in drugih bank najve? tajkunskih kreditov. Spiskov še danes ni, ker se ve, da so imeli vsi od tega koristi. Kot od trgovine z orožjem, ki je kon?ala pod preprogo, ker drug drugega držijo za nekaj.AKCIJA DEPALA VAS, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI

Bil sem poveljnik Odreda za hitre intervencije pri Specialni brigadi MORiS, a sem za spremljanje Smolnikarja izvedel bolj tako mimogrede. Nekaj tednov so menda izvajali dogovore med Kunstljem in njim, da bi ga navlekli, da bo prevzel inkriminirane dokumente. Krožila je šala, ko so ga posneli, ko je govoril s Kunstljem preko telefona in ga je ta povabil v Ko?evsko Reko na skrivni sestanek...Smolnikar pa je dejal: "A da bi dol hodil, dav? je p..da..."

Druga?e pa so Smolnikarja operatino spremljali pripadniki oddelka za posebne namene, ki je bil neposredno podrejen poveljniku Specialne brigade MORiS brigadirju Krkovi?u, poveljeval mu je pribo?nik poveljnika brigade. Kasneje so dobili naziv PARAVOMO o katerih piše neko? pripadnik, danes skesanec Kunstelj.

Ravno v ?asu, ko se je zgodila famozna akcija v Depali vasi, sem se vra?al z delovnega obiska iz ZDA, ki smo ga imeli pri ameriških specialnih enotah - marincih. Na letalu Adrie, ko smo že leteli iz Frankfurta, sem videl na naslovnici ?asopisa Republika (ki je takrat še izhajala) povitega Smolnikarja in odebeljen naslov, da se je na dale? videlo, da so pripadniki PARA VOMA pretepli civila.

Groza, sem takoj rekel kolegom. Tole bo štala... Takoj, ko sem prišel na letališ?e, sem iz prve govorilnice poklical takrat mojega prijatelja, ker sem vedel, da je bil v ekipi spremljanja Smolnikarja, da iz prve roke izvem, kaj se je zgodilo in zakaj so ga morali pretepsti. Na sre?o je bil doma, ker takrat še ni bilo mobitelov, da bi se klicali, kadar bi želeli, kot danes.

Takole mi je opisal potek akcije. rekel je, da so vse pripravili, da bi Smolnikarju podtaknili ponarejene "vro?e" dokumente, za katere se je ves ?as zanimal in je Kunstlja nova?il, da mu jih dobavi iz arzenala Specialne brigade MORiS. Šlo naj bi za dokumente, ki bi dokazovali trgovino z orožjem in ?rne nabave brigade, kar se ti?e opreme, vozil in orožja ter okoriš?anje posameznikov iz brigade na ?elu s Tonetom Krkovi?em pri teh nabavah.

Odpravili so se v Ljubljano, ko se je Kunstelj dogovoril s Smolnikarjem, z ve? ekipami, da potem, ko bo Smolnikar prejel dokumente, agenta blokirajo, ga posnamejo, zato je šla z njimi tudi snemalna ekipa brigade, ki je bila angažirana v drugem avtomobilu. Kunstelj in Smolnikar naj bi se dobila zve?er na Petrolu v Domžalah, kjer bi mu naj Kunstelj predal dokumente.

Vse je steklo in že se je zmra?ilo je dejal. Ves ?as je poveljujo?i imel neposredno radijsko zvezo s Krkovi?em, ki je bil takrat stacioniran v pisarni z Janšo na MORS na Kardeljevi ploš?adi v Ljubljani. Vse v redu je poro?al po radijski zvezi tudi Kunstelj, ko se je peljal proti cilju, kjer naj bi predal inkriminirane dokumente agentu Draga Kosa, ki je imel Smolnikarja na povodcu in menda na pla?ilni listi kot zunanjega sodelavca.

Ali je nekdo izdal ali pa je Smolnikar nekaj za?util, še danes ni jasno. (op.p avtorja) Vendar tik pred tem, preden je Kunstelj prišel na mesto dogovora (Petrol pred vstopom v Domžale), je Smolnikar speljal brez, da bi ga po?akal, da mu izro?i dokumente. Z ve?jo hitrostjo je peljal po vzporedni cesti Domžale - Ljubljana, ki pelje mimo Depale vasi. Ker so imeli specialci MORiS-a ve? vozil in radijske zveze, so bili takoj obveš?eni, kaj se je zgodilo. Enako tudi vrh, ki je akcijo neposredno vodil in spremljal iz MORS je še povedal moj takratni prijatelj in vojaški kolega.

Vprašal sem ga, zakaj vendar niso prekinili akcije, ?e je bilo jasno, da Smolnikar ni prejel dokumentov. Mislil sem, da pa?, ?e akcija propade, to ponoviš enkrat drugi?, ?e je to še sploh možno na ta na?in. Odvrnil je, da je padel ukaz, naj ga blokirajo.

PRAVILNO BI BILO, ?E BI SMOLNIKAR DOKUMENTE SPREJEL GA PO TEM BLIKRATI, POKLICATI CIVILNO POLICIJO IN MEDIJE, DA BI POLICIJA OBDELAL UJETEGA AGENTA, JAVNOST PA BI PREKO MEDIJEV VIDELI UJETEGA AGENTA. TAK JE BIL NA?RT. KER DOKUMENTOV NI SPREJEL, SO MORALI RAVNATI DRUGA?E.

Kunstelj jih je obvestil, kam pelje Smolnikar, in v Depali vasi ga je pri?akala zaseda.

Moral je ustaviti, ko ga je zadaj z avtomobilom že blokiral tudi Kunstelj in še eno vozilo.  Poveljujo?i akcije, ki je bil poleg mojega prijatelja, se je po njegovoem pri?evanju povsem izgubil in na vprašanja Krkovi?a sploh ni odgovarjal. Na radijsko zvezo se je javil po tem moj prijatelj in poro?al o stanju, da so Smolnikarja z vseh strani blokirali, on pa se je v avto zaklenil s centralnim zaklepanjem, da je vtaknil noge v volan in se drži za volan kot klop. Krkovi? je ukazal naj vodenje akcije prevzeme on in mu je izdal ukaz: "RAZBIJ, IZVLECITE GA VEN IN V AVTO ODDAJ DOKUMENTE!"

Razbili so stranska stekla, zadnje steklo in ospredje, ki se vidi na fotografiji

Tako je prijatelj izdal ukaz kolegom v akciji. S kopiti orožja Heckler Hoch so razbili stekla avtomobila, z udarci po njem pa je tudi Smolnikar spustil volan avtomobila in izvlekli so ga iz avtomobila in ga aretirali. Snemalna ekipa MORiS je snemala in posnetki bi morali še vedno nekje obstajati.

Moj prijatelj pa je, ker so vsi imeli ?rne usnjene rokavice, na grobo z roko pometel steklo s prednjega sovoznikovega sedeža in potem nanj odložil šop dokumentov, ki naj bi jih Smolnikar prejel od Kunstlja na Petrolu v Domžalah, pa jih ni. To je potem pokazala tudi forenzi?na preiskava kriminalistov, ki jim ni bilo težko ugotoviti, da so bili dokumenti položeni na sovoznikov sedež že po tem, ko so nanj padla razbita stekla.

Še dolgo po tem so se fantje, ki so bili angažirani v to noro akcijo smejali, ko je bil med njimi tudi sicer zelo dober vojak, a je imel bolj piskajo? glas. Ko je Smolnikarja dregal s kopitom puške med rebra in vzklikal: "Kurba pejt ven, pejt ven kurba izdajalska, pejt ven..." (Smolmikar je bil nekaj ?asa pripadnik MORiS-a, a smo njega in še nekaj njegovih pajdašev odslovili zelo kmalu tudi zaradi kraje bencina na lokalni bencinski ?rpalki, ko je pisal, da je polnil rezervoar službenega vozila, v resnici je nalil rezervoar svojega avtomobila).

Iz vsega povedanega s strani prijatelja in sodelavca ter kasnejših informacij, ki sem ji še dobil ter izvedbo akcije na silo, kljub temu, da Smolnikar ni nasedel akciji podtikanja dokumentov, sem sklepal in to ni bilo težko, da je Ivan Janez Janša hotel afero, ker je imel v glavi na?rt, kako bo ta afera dvignila narod, ki bo zahteval padec vlade s protesti. Z odhodom SKD oz. Lojzeta Peterleta (ki je o?itno dobil druga?en ukaz udbe) iz vlade bi ta dejansko padla in zgodile bi se pred?asne volitve, na katerih bi zaradi nove popularnosti, ker je Janša razkrinkal velikega agenta druge strani, dobil ve?ino.

Vse to se ni zgodilo, zgodila se je samo še ena zloraba pripadnikov vojske v politi?ne namene in za igrice prekup?evalcev z orožjem.

Zelo dobro bi bilo, ko bi se res pripravil dokumentarec in bi dali izjave vsi, ki smo bili tako ali druga?e neposredno vpleteni v te intrige levo desnih prevarantov, ki med sabo tekmujejo za oblast, kdo bo bolj oropal narod in zasedel ve? klju?nih mest s svojimi podaniki.

Dokumentarna oddaja gospoda Jožeta Možine z naslovom "Urok Depale vasi" ima veliko lukenj, sicer sem zaradi prezasednosti ujel, kot že re?eno zgoraj, samo zadnji del, kjer je govora o tem, da je bila policija v polni bojni pripravljenosti, pripadnike specialne enote MORiS pa prikazuje, kako smo se ukvarjali z obi?ajnimi zadevami, ko seveda ne pove, da smo bili v bazi Škrilj v pripravljenosti, da interveniramo v Ljubljani. Ali bi se res, pa je vprašanje, ker sem takrat že vedel toliko stvari, da bi mo?no premislil, kako izvršiti tak ukaz, ?e bi ga dobil. Kako to, da urednika oddaje ni zanimalo še kakšno drugo mnenje ljudi, ki smo bili takrat poveljujo?i v Specialni brigadi MORiS, res težko razumem!? V kontekstu, da je Možina slepo pripaden Janši, pa? lažje razumem, da bi bile izjave nekega Trohe popolnoma odve?.

Še vedno mi hodijo po glavi besede, ki mi jih je neko? za šankom v Ko?evski Reki izrekel pripadnik PARA VOMA, da se boji, da me bodo morali neko? ubiti. Bodo res morali to storiti?

Ladislav Troha

p.s.

NAJNOVEJŠE: Do zapisa Kaj o aferi Depala vas meni skesanec PARAVOMA Mitja Kunstelj, ki je bil enako, kot drugi vojaki SV zlorabljen pa pridete s klikom na tole vro?o fotografijo: