Oddaja "UROK DEPALE VASI" je umaknjena z vseh portalov RTV zaradi kršenja avtorskih pravic menda!? Vendarle je zdaj spet na voljo za ogled TUKAJ

Agent leve strani Milan Smolnikar v UKC Ljubljana po akciji v Depali vasi

Poklical sem na RTV SLO, ker je nisem našel v arhivu oddaj, da bi si jo ogledal, ker mi sino?i ni uspelo. Videl sem samo od tam naprej, kjer je bilo govora o na?rtovanem državnem udaru in zgražanje nad tem, da je bila policija v polni bojni pripravljenosti.

O tem lahko povem, da smo pripadniki profesionalnega dela Specialne brigade MORiS imeli ukaz, da za ?asa trajanja izredne seje Državnega zbora po?akamo v vojaški bazi Škrilj pri Ko?evski Reki (bilo nas je okoli 100 izurjenih za izvajanje specialnih nalog) za možnost hitrega posredovanja. Druga?e smo ob 15.00 uri zapustili vojaško bazo, ker smo vsak dan odhajali domov.

Torej, glede na to, da nismo smeli domov in smo imeli izmerjen ?as za opremljanje in prihod v bojnih razmerah do Ljubljane 45 minut, bi lahko padel ukaz za pohod na Ljubljano. Tega potem ni bilo, je pa v bazo okoli 24. ure prišel brigadir Krkovi? in nam sporo?il, kakšna je situacija po tem, ko je padel obrambni minister.

Brigadir Krkovi? prejema odlikovanje vrhovnega poveljnika OS RS Milana Ku?ana

Popolnoma jasno je, da je bilo zaradi ukaza (naj ?akamo v bazi, kar pomeni na pol mobilizirano stanje) grobo kršeno na?elo nepoliti?nega udejstvovanja vojaške enote. ?e se v Državnem zboru razpravlja o umiku politika z njegovega položaja, to v demokrati?ni družbi ne bi smelo povzro?iti, da je specialna enota v pripravljenosti za posredovanje.

Po mojih podatkih bi se državni udar zgodil, ?e bi se zadeve odvile druga?e kot so se. Ivan Janez Janša je obramboslovec in ve, da je vojna po Klavzevitzu nadaljevanje politike z druga?nimi sredstvi. V rokavu je imel tudi grožnjo Drnovšku in ostalim z realno vojaško silo, s katero je morda tudi zagrozil, oziroma so vedeli, da je njena uporaba možna.

Od leve proti desni: brigadir Zupan, pribo?nik brigadirja Krkovi?a Njavro Darko, brigadir Anton Krkovi? in takratni obrambni minister Ivan Janez Janša

Ko gledam nazaj, je bila Specialna brigada primarno ustanovljena za fizi?no izvedbo trgovanja z orožjem in za morebiten nasilen prevzem oblasti. Ko sem se za?el zavedati nekaterih stvari in sem izvedel še za nekatere akcije, ko je šlo za popolno zlorabo vojakov s strani politika, mi je postalo povsem jasno, kako mo?no smo bili vsi zlorabljeni kot pripadniki vojaške enote. Ampak takrat smo povsem naivno verjeli, da novo politi?no vodstvo pa? ne more biti pokvarjeno kot je bilo prejšnje. Zdaj je vse bolj jasno, da je samo vprašanje, katera generacija udbo-komunistov (med katere v mlajšo nedvomno sodi tudi Ivan Janez Janša) je bolj pokvarjena.

Že takrat, leta 1991, sta se smejala neumnim Slovencem, ki bodo nasedli delitvi na leve in desne

Ivan Janez Janša je ra?unal, da se bo ob igranju žrtve (Depalo vas je povzro?il sam, a o tem malo kasneje) ponovno (kot na Roški pred nekaj leti) zgodilo ljudstvo. Pozabil pa je, da so takrat mediji bili na njegovi strani, ko so podpihovali revolt ljudstva, ko naj bi mu sodili v tujem - srbskem jeziku, še posebej po tem, ko je UDBA že naredila na?rt z Igorjem Bav?arjem in njegovim odborom, kako speljati afero JBTZ in navidezne spremembe pod svojo kontrolo. Po Depali vas ni bilo tako, ker so mediji prikazali Smolnikarja kot žrtev, Janši pripadni novinarji so bili prešibki, da bi na?rt Janše uspel. Tukaj je šlo za prvi odkriti spopad levo desne udbomafije, kdo bo glavni. Za?elo pa se je med njimi lomiti, ko je Janša izvedel za pošiljko orožja preko mariborskega letališ?a, ki jo je druga stran hotela preprodati ne da bi za to vedel obrambni minister. Treba je vedeti, da sta z Bav?arjem kot notranjim ministrom to ves ?as po?ela skupaj.

Verjel je, da se bodo zgodile velike ljudske množice v njegovo podporo, pri?akoval je padec vlade, ko naj bi vlado zapustil tudi Peterle, a se niti eno niti drugo ni zgodilo. Specialna enota MORiS bi posredovala, ?e bi policija uporabila silo zoper narod in bi ob tem zavarovala še vse strateške objekte, kar bi dejansko pomenilo državni udar. V Ljubljani je že bila manjša skupina specialcev MORiS-a, ki je nadzirala delovanje specialne enote policije, ko so že bile puškine cevi uperjene v pripadnike policije.

K sre?i zadeve niso šle v smer eskalacije nasilja, ker kot re?eno množi?ne podpore Janši ni bilo in Peterle ni šel iz Vlade, kar je pomenilo Janši nož v hrbet od kolega. Po mojih podatkih je Drnovšek zaradi grožnje z vojaško silo Janši obljubil, naj umiri strasti, ker bo tako in tako prevzel vladanje po njegovem odhodu. To se je potem na nek na?in tudi zgodilo. 2004 - 2008, ko se je LDS dokon?no izpel (naredil vse najve?je svinjarije - predvsem divje pri(h)vatizacije)  je Janša dobil volitve tako reko? brez boja.

Kaj je potem naredil, vsi dobro vemo. Ni?, razen to, da je za?el govoriti, kako moramo govoriti o stvareh, ki nas povezujejo in ne o tistih, ki nas razdvajajo. Namesto da bi udaril po rde?ih monopolih z LUSTRACIJO, se je zadovoljil s stol?kom predsednika vlade in je o?itno podpiral lomastenje po naših bankah, saj je znano, da so v ?asu 2004 - 2008 razdelili iz NLB in NKBM in drugih bank najve? tajkunskih kreditov. Spiskov še danes ni, ker se ve, da so imeli vsi od tega koristi. Kot od trgovine z orožjem, ki je kon?ala pod preprogo, ker drug drugega držijo za nekaj.AKCIJA DEPALA VAS, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI

Bil sem poveljnik Odreda za hitre intervencije pri Specialni brigadi MORiS, a sem za spremljanje Smolnikarja izvedel bolj tako mimogrede. Nekaj tednov so menda izvajali dogovore med Kunstljem in njim, da bi ga navlekli, da bo prevzel inkriminirane dokumente. Krožila je šala, ko so ga posneli, ko je govoril s Kunstljem preko telefona in ga je ta povabil v Ko?evsko Reko na skrivni sestanek...Smolnikar pa je dejal: "A da bi dol hodil, dav? je p..da..."

Druga?e pa so Smolnikarja operatino spremljali pripadniki oddelka za posebne namene, ki je bil neposredno podrejen poveljniku Specialne brigade MORiS brigadirju Krkovi?u, poveljeval mu je pribo?nik poveljnika brigade. Kasneje so dobili naziv PARAVOMO o katerih piše neko? pripadnik, danes skesanec Kunstelj.

Ravno v ?asu, ko se je zgodila famozna akcija v Depali vasi, sem se vra?al z delovnega obiska iz ZDA, ki smo ga imeli pri ameriških specialnih enotah - marincih. Na letalu Adrie, ko smo že leteli iz Frankfurta, sem videl na naslovnici ?asopisa Republika (ki je takrat še izhajala) povitega Smolnikarja in odebeljen naslov, da se je na dale? videlo, da so pripadniki PARA VOMA pretepli civila.

Groza, sem takoj rekel kolegom. Tole bo štala... Takoj, ko sem prišel na letališ?e, sem iz prve govorilnice poklical takrat mojega prijatelja, ker sem vedel, da je bil v ekipi spremljanja Smolnikarja, da iz prve roke izvem, kaj se je zgodilo in zakaj so ga morali pretepsti. Na sre?o je bil doma, ker takrat še ni bilo mobitelov, da bi se klicali, kadar bi želeli, kot danes.

Takole mi je opisal potek akcije. rekel je, da so vse pripravili, da bi Smolnikarju podtaknili ponarejene "vro?e" dokumente, za katere se je ves ?as zanimal in je Kunstlja nova?il, da mu jih dobavi iz arzenala Specialne brigade MORiS. Šlo naj bi za dokumente, ki bi dokazovali trgovino z orožjem in ?rne nabave brigade, kar se ti?e opreme, vozil in orožja ter okoriš?anje posameznikov iz brigade na ?elu s Tonetom Krkovi?em pri teh nabavah.

Odpravili so se v Ljubljano, ko se je Kunstelj dogovoril s Smolnikarjem, z ve? ekipami, da potem, ko bo Smolnikar prejel dokumente, agenta blokirajo, ga posnamejo, zato je šla z njimi tudi snemalna ekipa brigade, ki je bila angažirana v drugem avtomobilu. Kunstelj in Smolnikar naj bi se dobila zve?er na Petrolu v Domžalah, kjer bi mu naj Kunstelj predal dokumente.

Vse je steklo in že se je zmra?ilo je dejal. Ves ?as je poveljujo?i imel neposredno radijsko zvezo s Krkovi?em, ki je bil takrat stacioniran v pisarni z Janšo na MORS na Kardeljevi ploš?adi v Ljubljani. Vse v redu je poro?al po radijski zvezi tudi Kunstelj, ko se je peljal proti cilju, kjer naj bi predal inkriminirane dokumente agentu Draga Kosa, ki je imel Smolnikarja na povodcu in menda na pla?ilni listi kot zunanjega sodelavca.

Ali je nekdo izdal ali pa je Smolnikar nekaj za?util, še danes ni jasno. (op.p avtorja) Vendar tik pred tem, preden je Kunstelj prišel na mesto dogovora (Petrol pred vstopom v Domžale), je Smolnikar speljal brez, da bi ga po?akal, da mu izro?i dokumente. Z ve?jo hitrostjo je peljal po vzporedni cesti Domžale - Ljubljana, ki pelje mimo Depale vasi. Ker so imeli specialci MORiS-a ve? vozil in radijske zveze, so bili takoj obveš?eni, kaj se je zgodilo. Enako tudi vrh, ki je akcijo neposredno vodil in spremljal iz MORS je še povedal moj takratni prijatelj in vojaški kolega.

Vprašal sem ga, zakaj vendar niso prekinili akcije, ?e je bilo jasno, da Smolnikar ni prejel dokumentov. Mislil sem, da pa?, ?e akcija propade, to ponoviš enkrat drugi?, ?e je to še sploh možno na ta na?in. Odvrnil je, da je padel ukaz, naj ga blokirajo.

PRAVILNO BI BILO, ?E BI SMOLNIKAR DOKUMENTE SPREJEL GA PO TEM BLIKRATI, POKLICATI CIVILNO POLICIJO IN MEDIJE, DA BI POLICIJA OBDELAL UJETEGA AGENTA, JAVNOST PA BI PREKO MEDIJEV VIDELI UJETEGA AGENTA. TAK JE BIL NA?RT. KER DOKUMENTOV NI SPREJEL, SO MORALI RAVNATI DRUGA?E.

Kunstelj jih je obvestil, kam pelje Smolnikar, in v Depali vasi ga je pri?akala zaseda.

Moral je ustaviti, ko ga je zadaj z avtomobilom že blokiral tudi Kunstelj in še eno vozilo.  Poveljujo?i akcije, ki je bil poleg mojega prijatelja, se je po njegovoem pri?evanju povsem izgubil in na vprašanja Krkovi?a sploh ni odgovarjal. Na radijsko zvezo se je javil po tem moj prijatelj in poro?al o stanju, da so Smolnikarja z vseh strani blokirali, on pa se je v avto zaklenil s centralnim zaklepanjem, da je vtaknil noge v volan in se drži za volan kot klop. Krkovi? je ukazal naj vodenje akcije prevzeme on in mu je izdal ukaz: "RAZBIJ, IZVLECITE GA VEN IN V AVTO ODDAJ DOKUMENTE!"

Razbili so stranska stekla, zadnje steklo in ospredje, ki se vidi na fotografiji

Tako je prijatelj izdal ukaz kolegom v akciji. S kopiti orožja Heckler Hoch so razbili stekla avtomobila, z udarci po njem pa je tudi Smolnikar spustil volan avtomobila in izvlekli so ga iz avtomobila in ga aretirali. Snemalna ekipa MORiS je snemala in posnetki bi morali še vedno nekje obstajati.

Moj prijatelj pa je, ker so vsi imeli ?rne usnjene rokavice, na grobo z roko pometel steklo s prednjega sovoznikovega sedeža in potem nanj odložil šop dokumentov, ki naj bi jih Smolnikar prejel od Kunstlja na Petrolu v Domžalah, pa jih ni. To je potem pokazala tudi forenzi?na preiskava kriminalistov, ki jim ni bilo težko ugotoviti, da so bili dokumenti položeni na sovoznikov sedež že po tem, ko so nanj padla razbita stekla.

Še dolgo po tem so se fantje, ki so bili angažirani v to noro akcijo smejali, ko je bil med njimi tudi sicer zelo dober vojak, a je imel bolj piskajo? glas. Ko je Smolnikarja dregal s kopitom puške med rebra in vzklikal: "Kurba pejt ven, pejt ven kurba izdajalska, pejt ven..." (Smolmikar je bil nekaj ?asa pripadnik MORiS-a, a smo njega in še nekaj njegovih pajdašev odslovili zelo kmalu tudi zaradi kraje bencina na lokalni bencinski ?rpalki, ko je pisal, da je polnil rezervoar službenega vozila, v resnici je nalil rezervoar svojega avtomobila).

Iz vsega povedanega s strani prijatelja in sodelavca ter kasnejših informacij, ki sem ji še dobil ter izvedbo akcije na silo, kljub temu, da Smolnikar ni nasedel akciji podtikanja dokumentov, sem sklepal in to ni bilo težko, da je Ivan Janez Janša hotel afero, ker je imel v glavi na?rt, kako bo ta afera dvignila narod, ki bo zahteval padec vlade s protesti. Z odhodom SKD oz. Lojzeta Peterleta (ki je o?itno dobil druga?en ukaz udbe) iz vlade bi ta dejansko padla in zgodile bi se pred?asne volitve, na katerih bi zaradi nove popularnosti, ker je Janša razkrinkal velikega agenta druge strani, dobil ve?ino.

Vse to se ni zgodilo, zgodila se je samo še ena zloraba pripadnikov vojske v politi?ne namene in za igrice prekup?evalcev z orožjem.

Zelo dobro bi bilo, ko bi se res pripravil dokumentarec in bi dali izjave vsi, ki smo bili tako ali druga?e neposredno vpleteni v te intrige levo desnih prevarantov, ki med sabo tekmujejo za oblast, kdo bo bolj oropal narod in zasedel ve? klju?nih mest s svojimi podaniki.

Dokumentarna oddaja gospoda Jožeta Možine z naslovom "Urok Depale vasi" ima veliko lukenj, sicer sem zaradi prezasednosti ujel, kot že re?eno zgoraj, samo zadnji del, kjer je govora o tem, da je bila policija v polni bojni pripravljenosti, pripadnike specialne enote MORiS pa prikazuje, kako smo se ukvarjali z obi?ajnimi zadevami, ko seveda ne pove, da smo bili v bazi Škrilj v pripravljenosti, da interveniramo v Ljubljani. Ali bi se res, pa je vprašanje, ker sem takrat že vedel toliko stvari, da bi mo?no premislil, kako izvršiti tak ukaz, ?e bi ga dobil. Kako to, da urednika oddaje ni zanimalo še kakšno drugo mnenje ljudi, ki smo bili takrat poveljujo?i v Specialni brigadi MORiS, res težko razumem!? V kontekstu, da je Možina slepo pripaden Janši, pa? lažje razumem, da bi bile izjave nekega Trohe popolnoma odve?.

Še vedno mi hodijo po glavi besede, ki mi jih je neko? za šankom v Ko?evski Reki izrekel pripadnik PARA VOMA, da se boji, da me bodo morali neko? ubiti. Bodo res morali to storiti?

Ladislav Troha

p.s.

NAJNOVEJŠE: Do zapisa Kaj o aferi Depala vas meni skesanec PARAVOMA Mitja Kunstelj, ki je bil enako, kot drugi vojaki SV zlorabljen pa pridete s klikom na tole vro?o fotografijo:

 

Komentarjev 

 
#76 web page 19:37 11-08-2022
Hi there everyone, it's my first go to see at this website, and piece of writing iis genuinely fruitful in support of me, keep up posting
these articles.
web page: http://dev.inglobetechnologies.com/helpdesk/index.php?qa=35957&qa_1=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82-n59-metal-metal-metal-masters-amon-amarth
Citat
 
 
#75 tadalafil 20mg 01:21 10-08-2022
I visited multiple sites but the audio quality for audio songs existing at this web page is genuinely superb.
Citat
 
 
#74 canada pharmacy 07:30 09-08-2022
I loved as much as you'll receive carried out right here.
The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
nonetheless, you command get bought an impatience over that
you wish be delivering the following. unwell unquestionably come
further formerly again since exactly the same nearly a lot
often inside case you shield this increase.
Citat
 
 
#73 canadian pharmacies 05:13 08-08-2022
I every time emailed this blog post page to all my associates,
for the reason that if like to read it afterward my
contacts will too.
Citat
 
 
#72 pharmeasy 21:57 07-08-2022
This blog was... how do I say it? Relevant!!
Finally I've found something which helped me.
Appreciate it!
Citat
 
 
#71 website 20:54 06-08-2022
After going over a few oof the log articles on your site, I truly appreciate your way of writing a blog.
I saved it to my bookmak site list andd will bee checking back in the near future.
Please visit my website too and tell me your opinion.
Pump muscle for women website: https://savieno.com/community/profile/zaracisco107159/ pump muscle for women
Citat
 
 
#70 Обмен бтк на киви 20:14 06-08-2022
Very good info. Lucky me I recently found your website by chance (stumbleupon).
I've saved it for later!
Citat
 
 
#69 cialis pills 11:02 05-08-2022
Very good blog you have here but I was curious about if you knew of any community forums that cover the
same topics talked about here? I'd really love
to be a part of online community where I can get comments from other experienced
individuals that share the same interest. If you have any recommendations ,
please let me know. Bless you!
Citat
 
 
#68 canadian pharmacies 22:45 04-08-2022
Hi there this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors
or if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog
soon but have no coding knowledge so I wanted to get guidance
from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!
Citat
 
 
#67 online pharmacy 05:37 04-08-2022
Currently it appears like Wordpress is the preferred blogging
platform out there right now. (from what I've read) Is that what you're using on your blog?
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
OsveĹľi

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 257 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?