Kaj kažejo njegova dela in predvsem nedela, ki bi jih moral opraviti, da bi dokazal to, za kar se prodaja. Da je opozicija udbomafiji, katera je stalno predmet njegovih govoranc. Nikoli pa ni predlagal narodu tega, kar so naredili skoraj v vseh post komunisti?nih državah, ki jim gre danes vse bolje, saj so razgradili komunisti?ne monopole, omrežja, klike in škodljive združbe. To se naredi lahko samo z zakonom, ki ga narod sprejme preko zastopnikov v DZ ali neposredno na referendumu. (Vsaki izgovori kako ni mogel, kako ni imel ve?ine, kako je bil preglasovan so izviti iz trte, dejstvo, je da konkretnega predloga nikoli ni dal, niti ni podprl predlogov, ki jih predlagamo drugi za Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod.)

Ivan Janez Janša je prera?unano za celotno obdobje od leta 1990 sedel polovico ?asa v takih ali druga?nih foteljih izvršilne veje oblasti, torej v razli?nih t.i. pomladanskih ali pa komunisti?nih vladah. Nikoli ni bilo konkretnega predloga z njegove strani narodu, naj izvede t.i. LUSTRACIJO ali pa? kar je bolj pravilen izraz, odpravo komunisti?nih privilegijev, ki jih še danes neprivilegirani ljudje v tej državi pla?ujemo.

POGLEJMO, ZAKAJ IN KAKO JE MOGO?E, DA SE O TEM VES ?AS SAMO GOVORI, NIKOLI PA SE NE PREDLAGA NI?ESAR, KAR BI VSAKA ZDRAVA IN NEOBREMENJENA OPOZICIJA PARTIJI NAREDILA.

 
"Ko je Božidar Spasi??

Božidar Boža Spasic, rodio se 6.januara 1949. godine u ?a?ku. Porodica se odmah preselila u Beograd tako da je srednju školu i Pravni fakultet završio u Beogradu.

Po diplomiranju zaposlio se u Privrednoj komori Jugoslavije a nakon toga u Institutu za medjunarodni radni?ki pokret. Godine 1979 zaposlio se u Službi državne bezbednosti SFRJ gde je radio svo vreme u upravi za borbu protiv teroristi?kih ustaških i šiptarskih bandi.

(Se oporš?amo, ker ni prevoda a upamo, da je možno razumeti kdo je gospod, ki je odgovoril na naše vprašanje kaj ve o Ivanu Janezu Janši, kot agentu UDBE)


Po življenjepisu sode?, ki ga je zapisal sam Ivan Janez Janša, bi rekli, da trditev gospoda Spasi?a drži.

 

Bav?ar in Janša na kongresu ZSMS (Zveza socialisti?ne mladine Slovenije) leta 1982

Leta 1982 se je zaposlil na Republiškem sekretariatu za ljudsko obrambo, kasneje pa je postal svetovalec na sekretariatu Izvršnega sveta skupš?ine Socialisti?ne republike Slovenije. O?itno je Ivan Janez Janša ves ?as bil zvest in predan ?lan ZSMS, ZKS in drugih partijskih organizacij v SRS. To dokazujejo še nekateri drugi dokumenti.

 


UDBOVSKA AFERA JBTZ ODSKO?NA DESKA ZA PRIDOBITEV VISOKIH POLOŽAJEV IVANA JANEZA JANŠE IN DRUGIH PARTIJSKIH POVZPETNIKOV - KOMSOMOLCEV (Podmladka partije)

Pisalo se je leto 1988, v Evropi so se že dogajale velike spremembe, padal je Berlinski zid, v domala vseh post komunisti?nih državah je bilo ?utiti pomlad. Tudi v Sloveniji je bilo spri?o nemogo?ih gospodarskih razmer, vse ve?ji hiperinflaciji in kaoti?nem splošnem stanju mo? vsak dan pri?akovati, da bo po?ilo. To se je zgodilo, ko je slovenska UDBA dobila od zvezne UDBE iz Beograda opozorila, da imamo v Sloveniji kontrarevolucijo. Za?ele so se množi?ne preiskave pri raznih ljudeh, da bi našli akterje tega letaka, ki je objavljen v nadaljevanju:

Iz knjige OPS - Gibanje novega tiso?letja - Druga?na politika, amgistra Janeza Š?eka, ki jo je izdal v samozaložbi leta 1998. Ste slišali kdaj o tej knjigi v medijih? Niste, avtor pa je bil v za?etku leta 1999 umorjen na Šmarni gori, a prikazano je bilo, da je naredil samomor.

UDBA je mrzli?no iskala ta dokument tudi pri Ivanu Janezu Janši, našli pa so vojaški dokument, zaradi katerega bi lahko bil še v tako totalitarni državi aretiran samo tisti, ki ga je ukradel iz arzenala vojske, in ne tisti, ki so ga imeli pri sebi. Teoreti?no bi lahko tak vojaški dokument imelo na tiso?e državljanov in zagotovo ne bi organi zaprli tiso?e ljudi, pri katerih bi našli vojaški dokument. Torej vojaški dokument je bil zgolj izgovor, da so priprli ?etverico, ko so najbrž s tem hoteli dokazati zvezni UDBI, da so prijeli akterje kontrarevolucije, ki je izhajala iz tega dokumenta.

Ivana Janeza Janšo in ostale tri je UDBA aretirala in zgodil se je narod  na Roški ulici v Ljubljani, afera pa je dobila službeni naziv Afera JBTZ (Afera Janša, Borštner, Tasi? in Zavrl). Povod za vstajo naroda je bil sprožen v trenutku, ko so mediji za?eli razglašati in poudarjati, da bodo Janši in ostalim aretiranim sodili v tujem - srbskem jeziku. Nekdo je moral zelo dobro vedeti, da nikoli ne gre narod na ulice in trge v proteste zaradi vzrokov, vedno se zgodi za vstajo nekakšen povod. Napoved sojenja v tujem jeziku je bil ta klju?en povod.

Janša na zaslišanju v priporu na Roški nasmejan in s sladoledom v roki

Toda pozor, ne pozabite, da smo takrat živeli v totalitarizmu in bi lahko organi zlahka s silo policije in vojske razgnali protestnike, ki so na Roško sicer hodili na mirne demonstracije. Vedite, da bi se sila tudi zgodila, ?e ne bi imeli vsega pod kontrolo. Takoj so formirali Odbor za ?lovekove pravice in za vodenje namestili udbovca Igorja Bav?arja, kolega "antikomunista in antiudbovca" Ivana Janeza Janše. Odbor za ?lovekove pravice je pridobil v štirinajstih dneh 100 tiso? ?lanov. Formirali so razli?ne tematske forume, postavili na vrh njih svoje ljudi, da so odganjali sproti vse kar je hotelo korenite pozitivne spremembe.


Ta mož izhaja iz udbovske družine, sam pa je za?el delati za UDBO takoj po tem, ko so ga zasa?ili v šoli za mili?nike v Tacnu, kamor je hodil, kot dijak te šole, ko je po pri?evanjih poznavalcev preprodajal pištole.

Kako vam gre skupaj, da je udbovec od glave do pete reševal iz pripora priprtega Ivana Janeza Janšo, s katerim sta kasneje zasedla prestižna stol?ka? Oba sta postala najprej sekretarja za notranje zadeve in obrambo, kasneje pa ministra teh dveh represivnih resorjev, ki sta v o?itno dogovorjeni vojni za Slovenijo odigrala klju?no vlogo. Pošteno pla?ilo oziroma nagrada za odli?no izpeljano prevaro navideznih sprememb. Iz ve? virov pridobljeni podatki (tudi iz knjige Rotarja "Padle maske") pravijo, da ju je kadroval nih?e drug kot visok ?lan udbe Niko Kav?i?, vodja vzporedne udbovske ekonomije za  Slovenijo ter o?e Ljubljanske banke in vodja finan?nega sektorja udbe tako reko? do leta 2011, ko je kon?al svojo življenjsko pot.

Ko to vemo, je lažje razumeti, zakaj Ivan Janez Janša leta 2004, ko so ga namestili na sedež predsednika vlade RS, na povodcu ni posegel v srce napajanja udbovsko mafijske zveri, ki ga ima v bankah, zavarovalnicah in energijskih podjetjih. Leta 2011 je Ivan Janez Janša v kamere izdahnil, da ves ?as njegovega predsednikovanja na mestu predsednika vlade ni vedel, kaj se je dogajalo v bankah. Pravilno bi bilo povedati, da ni smel vedeti, kaj se dogaja v bankah, kljub temu, da se je ta ?as 2004 - 2008 iz teh bank podelilo najve? tajkunskih in drugih kreditov za propadle projekte brez ustreznih zavarovanj ali pa teh sploh ni bilo.

Preberite hvalospeve v medijskem trobilu DELO s klikom na njegovo fotografijo in ne pozabite na povezavo med njim, Bav?arjem ter Janšo, ki je tukaj opisana. ?igav kader sta bila torej prijatelja Bav?ar in Janša?

Zelo logi?no je tudi, da so, ko se je izpel LDS, dolo?ili za vodenje Vlade leta 2004 postaviti novega ZSMS povzpetnika, komsomolca Ivana Janeza Janšo. Spomnite se, da je na volitvah zmagal brez kakšnega velikega boja, sestavil vlado in vladal na povodcu polna štiri leta. Seveda pa je takoj, ko je prevzel, za?el govoriti, kako je treba poudarjati stvari, ki nas združujejo, povezujejo in ne o stvareh, ki nas razdvajajo. O razgradnji udbovsko-komunisti?nih monopolov ni bilo niti besedice, kaj šele dejanj, ki bi to naredila.

Ko je 2011 odšel v ve?na loviš?a Janšev boter Niko Kav?i?, eden najpomembnejših udbovcev, se je Ivan Janez Janša precenil in je hotel pose?i tja, kamor je vsakemu nameš?encu na predsedniškem stol?ku STROGO PREPOVEDANO pose?i. V banke in podjetja v državni lasti. Zato je za?elo padati z vseh koncev po njem, kar ni težko narediti, ?e imajo za ?loveka obremenilne dokaze. Sprožili so ulico, ki ga je rušila s protesti in druge državne institucije na povodcu mafije. KPK je zadala odlo?ilni udarec, ko ga je vprašala, od kje mu 200 tiso? evrov premoženja.

Nameš?enki udbo-mafije Alenki Bratušek na kraj pameti ne pride, da bi zares prevzela krmilo predsednice vlade in bi naredila, kar bi moral narediti vsak neodvisen in pošten predsednik. Seveda tega do sedaj ni storil nih?e, ker so bili vsi lutke udbomafijske združbe, ki nam kroji usodo vsakdana že od leta 1945. Leta 1988 do leta 1992 so se zgolj prerazporedili in prestrukturirali na nove pogoje vladanja, ko je bilo treba stopiti v skrito ozadje. Naj ne bo pomete, Janša ni želel pose?i v banke in še kam drugam, ker bi hotel dobro narodu, ampak je hotel o?itno prevzeti vlogo svojega botra oziroma svojega mentorja ali u?itelja. Napaka, so še drugi, ki jim je ta vloga pripadla po smrti Kav?i?a, ker je UDBA še vedno povsem jasno hierarhi?no urejena. Je vprašanje, kdo je nadomestil Nika Kav?i?a na mestu, ki mu je pripadal do smrti.

Za zanimivost naj spomnimo, kaj je Janševa SDS zapisala v svoji resoluciji leta 1999, kar se ti?e privatizacije državnih bank. To zares zanimivo resolucijo si, prosimo, preberite, ko v njej najdete tudi zapis o odnosu do totalitarne preteklosti in zahtevo za odpravo dediš?ine totalitarnega režima. Besede, besede, besede, ko gre pri tem ?vekanju za zelo mo?no pomanjkanje dejanj. Po njih dejanjih jih boste prepoznali. Resolucijo iz 8. maja 1999 dosežete s klikom TUKAJ.

?e malce pomislimo s svojimi možgani in zložimo mozaik, potem je povsem jasno, da si je udbo-partija leta 1990 postavila navidezno opozicijo v podobi novih obrazov in zaslužnežev za navidezne demokrati?ne spremembe, ko so nekateri naivno mislili, da se bodo korenite spremembe iz totalitarizma zgodile kar same po sebi. Za mnoge je demokracija za?ela delovati, ko so sami dobili fotelj pri oblastniškem koritu. Na primer udbovec Peterle, prvi predsednik "demokrati?ne vlade" in njemu podobni "novi" obrazi, ki so šli velike demokrati?ne spremembe, iz katerih se je rodila demokratura in raub špekulativni kapitalizem.

Boste morda zdaj bolje razumeli kako je urejena hierarhija, ki je tukaj za tiste, ki ne morejo razumeti celo narisano.

upm struktura slo.jpg - 106.90 Kb

Seveda so odgovorna mesta na t.i. desni lahko zasedali samo kompromitirani in taki, ki bi si s predlogom LUSTRACIJE, ki je bila in je edino orodje naroda, da bi se razvila demokracija, sami sebi odrezali vejo, na katero se se usedli in so na njej še danes.


Vprašajte se, zakaj stranke, ki jih v svoji nedavni resoluciji (december 2013) podpira najve?ja ljudska stranka v EU parlamentu no?ejo ni? slišati o navodilu iz 5. to?ke omenjene resolucije o Sloveniji, ki pravi v dveh to?kah tole:

"4. EPP v celoti podpira svojo ?lanico Slovensko demokratsko stranko (SDS), ki je glavni igralec v slovenski politiki, kot tudi Novo Slovenijo – krš?anske demokrate (NSi) in Slovensko ljudsko stranko (SLS)."

5. EPP poudarja potrebo po nepristranskem in neodvisnem sodstvu v vseh državah EU. V tem kontekstu pozivamo na sprejem striktnih lustracijskih zakonov v vseh državah EU, ki tega še niso storile, kakor tudi na transparentnost in javno preglednost pri procesu implementacije takšnih zakonov."


Vprašajte se, zakaj Ivan Janez Janša ne podpre Zakona OPS, ki je skalpel naroda, da izreže rakasto tvorbo in je povsem usklajen z Resolucijo Sveta Evrope 1096 ter lansko Resolucijo za Slovenijo najve?je politi?ne skupine v EU parlamentu (EPP) Evropske ljudske stranke? Ampak verjemite, to je klju? do prepotrebnih korenitih pozitivnih družbenih in politi?nih sprememb. To je zgolj poprava napake iz leta 1990, ko tega koraka Slovenija ni naredila in so udbokomunisti lahko zato uzurpirali oblast.

IVAN JANEZ JANŠA VE?NA ŽRTEV, S KATERO SE IDENTIFICIRAJO MNOGE POSAMEZNICE IN MNOGI POSAMEZNIKI, KI SE IMAJO TUDI SAMI ZA ŽRTVE. 

O?itki o ilegalni trgovini z orožjem, ki nikoli ni dobila sodnega epiloga. Razlog je samo eden in je pojasnjen na tem plakatu. Vprašati pa se morate, kakšen nadzor smo ves ?as pla?evali, da ni bil zmožen na zatožno klop, kljub vsem dokazom in pri?am, pripeljati vse akterje nedovoljene trgovine z orožjem.

arozarji.jpg - 181.30 Kb

Afera Patria in namerno skrpucalo - obtožni predlog (na neugotovljenem ?asu, ob neugotovljenem ?asu, na neugotovljen komunikacijski na?in) tožilke, ki je žena udbovca, se vle?e že sedem let. Na koncu, ?e bo tako kazalo in se bodo tako dogovorili, bo Ivan Janez Janša rehabilitiran in bo znova predstavljen kot veliki junak. Vseskozi rabijo drug drugega, da mobilizirajo volivke in volivce, ki sploh še hodijo na volitve. Možen pa je še kak drug scenarij, ki bo sproduciral nasilje na ulicah in trgih. Zato ne nasedajte in si preberite, prosimo, ta ZAPIS.

T.i. levi gredo na volitve, da volijo proti Janši, desni pa za to, da podpirajo svojo ve?no žrtev in so proti levim. 60% volivk in volivcev so paralizirali ravno s tem, ko so afere in aferice brez epiloga priskutile ljudem vse, kar se ti?e slovenske politike. Mnogi vedo, da ni rešitev leve dol, Janševe gor ali obratno, kar se nam dogaja že 23 let, temve? je skrajni ?as levim in desnim akterjem onemogo?iti, da še naprej delijo, kregajo, razdirajo in omogo?ajo vladanje stricem iz ozadja.  

Smo natan?no napovedali, kdo bo sestavil vlado 2011, ko je volitve dobila sicer Jankovi?eva instant Pozitivna Slovenija, kar je možno samo v Sloveniji. Lahko preberete TUKAJ

In še za konec: 

JAVNA VPRAŠANJA IVANU JANEZU JANŠI, na katera naj odgovori, na katera si boste odgovorili tudi vi, ?e bo mol?al.

1. Kdaj ste podpisali pristopnico za delo zlo?inski politi?ni policiji Zveze komunistov UDBI?

2. Ali ste delali za zvezno UDBO - SDV  ali KOS (Kontra obveš?evalna tajna služba JA) in Tajno nemško obveš?evalno službo BND in kdaj so vas znova?ili vanje?

3. Ali je res, da je vaš o?e pobegnil pred smrtjo v Ko?evskem Rogu iz brezna, kjer so pobijali domobrance, in kako je mogo?e, da ste kljub temu sodelovali s krvniki svojega o?eta tako, da ste delovali v vseh mogo?ih partijskih organizacijah in ste jih tudi vodili?

Se vam ne zdi ?udno, da se ta dva ?loveka, ki sta ves ?as usodno delila Slovenijo, nista nikoli sre?ala na kakšni okrogli mizi, da bi ju novinarji izprašali zakaj to po?neta? Deli in vladaj je njihov na?rt, ki jim je v popolnosti uspel.

4.Kako je mogo?e, da ste kljub vedenju, kakšen teror so zganjali udbokomunisti nad slovenskim narodom, ko so pri pohodu na totalitarno oblast umorili in pregnali preko  100.000 naših ljudi, vseskozi z njimi sodelovali, sklepali z njimi kravje kup?ije in gnile kompromise, ter sedeli z njimi v isti vladi naprimer LDS-ovi, udbovca Drnovška že leta 1993?


5. Zakaj niste nikoli slovenskemu narodu predlagali zares edino možno rešitev za razgradnjo udbo-komunisti?nih monopolov in za pretrganje udbo-komunisti?nih omrežij, LUSTRACIJO, kar so naredile domala vse post komunisti?ne države, ki so danes ?lanice EU in jim gre vse bolje?


6. Ali ste vedeli, da vas je iz pripora na Roški reševal ?lovek, ki je bil nesporno sodelavec UDBE in je zanjo delal, poleg tega pa je bil vsaj takrat vaš dober prijatelj, Igor Bav?ar?


7. Ste kdaj slišali za stara slovenska reka, da iste vrste pti?i skup letijo ali pa da gliha vkup štriha?


8. Zakaj niste in ne upoštevate Resolucije 1096 Sveta Evrope in najnovejše Resolucije Evropske ljudske stranke EPP, ki vas usmerja k izvedbi lustracijske zakonodaje in zakaj ne podprete Zakona OPS, ki je v Državnem zboru blokiran od 28. aprila 2011, blokiran je od vložitve dveh civilnih organizacij tudi medijsko?


9. Ali se zavedate, da ste skupaj s gospodom Peterletom in še nekaterimi drugimi navideznimi opozicionarji udbopartiji glavni odgovorni, da leta 1990 niti kasneje nismo izvedli LUSTRACIJE, kar se vse bolj kaže kot klju?na anomalija, zaradi katere tranzicija v Sloveniji ni uspela, Slovenija pa je izropana, prezadolžena, gospodarsko ter socialno uni?ena, da o moralnem stanju slovenskega naroda niti ne govorimo?


10. Zakaj po tolikih porazih na volitvah niste, kot veliki demokrat, zmožni prepustiti vodenja stranke SDS novemu vodstvu, ki bi stranko demokratiziralo in bi naredilo prave korake za razgradnjo komunisti?nih monopolov in omrežij, o katerih vi zgolj govorite, že odkar ste stopili na politi?ni parket leta 1988 s zrežirano afero JBTZ???


Za odgovore se vnaprej najlepše zahvaljujemo. Morebiten vaš molk bo podal zadovoljive odgovore na vsa naša vprašanja.

 

Z UNI?EVALCI IN VELEIZDAJALCI SLOVENSKEGA NARODA NI KRAVJIH KUP?IJ IN NI GNILIH KOMPROMISOV. JE SKRAJNI ?AS, DA JIH Z ZAKONOM OPS POSTAVIMO NA MESTA, KI JIM PRIPADAJO. V ZAPORE, NA ZAVODE ZA ZAPOSLOVANJE, DA BODO ZA?ELI DELATI, KAR ZNAJO, IN NA SMETIŠ?E ZGODOVINE Z NJIHOVO IDEOLOGIJO VRED!

(S klikom na plakat pridete do ljudske pobude, ki jo na dnu podpišete, da vstopite v KOALICIJO DOBRIH LJUDI, ki se zavedamo, da zlo vedno zmaga tam, kjer dobri ljudje ne ukrepajo)


Ekipa OPS

DELUJMO, SODELUJMO IN UKREPAJMO ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije!