O DOBRODELNOSTI NA SLOVENSKEM

Grobe besede na plakatu, bodo rekli nekateri brez razmisleka. A kako grobo, brutalno in tiranijsko je zaradi svojega pohlepa in oblastnikega napuha uni?evati ivljenja nas vseh, naih otrok in nemo?nih starejih??? A to pa ni pregrobo, kar po?ne privilegirana komunisti?na oligarhija e od leta 1941?

Zdaj pa k dobrodelnosti.

Zadnje ?ase se pojavlja ogromno dobrodelnih akcij, za katere se kot pobudniki oglaajo razne TV, glasbene itd. zvezde Torej, nekdo se spomni, da bi se el dobrodelnost, zbiranje donacij v razli?nih oblikah v obliki materialnih dobrin, v obliki denarnih sredstev, Spraujem se, kaj naj bi to pomenilo. Ali zgolj dejstvo, da je ?lovek res tako dober, ali stoji za tem kaj drugega

Sem ?lovek, ki se ukvarja predvsem z VZROKI. V konkretnem primeru pomislim, koliko ljudi dnevno potrebuje pomo? v raznih oblikah materialne dobrine, denarna sredstva,Vedno ve? jih je! Vedno ve? ljudi se znajde na t.i. drubenem obrobju. Na nek na?in so vse te dobrodelne akcije podaljevanje nae skupne agonije. Je dajanje potuhe in mirjenje oz. blaenje napete situacije. Namesto z vzroki se mnogi ukvarjajo s posledicami.

Vpraam se, zakaj npr. ena glasbenica potrebuje aktivacijo v take dejavnosti? Zaradi dobrodelnosti same? Verjamem, da ne, kajti vidim, da nje vzroki ne zanimajo, saj ?e bi se odpravili vzroki, njena samopromocija skozi to ne bi bila ve? mogo?a, ker reveev ve? ne bi bilo.

Tudi sama sem e darovala, skupaj z bratom pa sva pred mnogimi leti zbirala obla?ila in druge potreb?ine za begunski center v enem izmed krajev. Za naju ni vedela cela vesoljna Slovenija, vedeli so ljudje, ki so od naju prejeli zbrane potreb?ine. Nikjer nikoli nisva tega obeala na velik zvon, na tiho sva se povezala s prijatelji v Sloveniji in v sosednji Italiji. Sproila sva akcijo, zbirala in vozila v begunski center. Brez velikih besed, brez pompa, brez misli na neko priznanje ali celo nagrado za to. Pomembno nama je bilo samo to, da so potreb?ine prile v prave roke (brez posrednikov) v roke ljudem, ki so to zares potrebovali. In bili za to hvaleni.

Odpravimo vzroke, ki so ljudi pahnili v bedo in jih je na drubenem obrobju vse ve?. Odprimo delovna mesta, spodbudimo ljudi k delu, dajmo spet delu vrednost, naj bodo ljudje poteno pla?ani za svoje delo, pa bo vse druga?e. Slovenija ima te monosti, le kolesje dajmo pognati v drugo smer. Potem ne bo la?nih, ne bo obuboanih in ne bo potrebnih vse ve? humanitarnih organizacij, ko vodilni nikoli no?ejo povedati, kakne imajo pla?e.

Vzroke za vse ve?jo bedo najdete tukaj, na spletnih straneh nae civilne organizacije, pa tudi, kako jih onemogo?iti in odstraniti, da bomo potem lahko odpravili tudi negativne posledice. TUKAJ je zapis, ki ga nih?e ne more negirati z argumenti, ker jih preprosto ni.

In e nekaj odlomkov, mogo?ih misli in resnic iz knjige Kahlila Gibrana - PREROK

O DARU

Malo dajete, ko dajete od svojega bogastva. Resni?no dajete ele takrat, ko dajete del sebe. Kaj pa je vae premoenje, ?e ne kup are, ki jo ljubosumno hranite iz strahu pred stisko jutrinjega dne?

Nekateri dajejo le malo od svojega obilja, a dajejo zato, da bi poeli PRIZNANJE. In njihova skrita elja pokvari ves dar.

Drugi pa imajo malo, a vse razdajo. Samo ti zares verujejo v ivljenje in v dobro ivljenja in njihova zakladnica se nikoli ne izprazni. Nekateri dajejo z veseljem in to veselje je njihovo pla?ilo.

Podpiite pobudo za sprejem Zakona OPS, da odpravimo vzroke, ki povzro?ajo vse to razsulo.

Andreja Repe

Delujmo, sodelujmo za VNOVI?NO ZDRUITEV SLOVENSKEGA NARODA, za Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije!