TRETJI - ZADNJI POZIV LJUDEM NA POLOŽAJIH, DA PRESTOPIJO NA STRAN NEPRIVILEGIRANEGA DELA SLO LJUDSTVA - seznam nekaterih oseb in privilegijev

Spoštovani neprivilegirani ljudje!


Še posebej tisti, ki še vedno ne razumete kako so v prejšnejm totalitarnem režimu - socializmu, ki so mu človeški obraz samo naslikali, živeli komunistični privilegiranci. S klikom na ta dokument si boste morda ustvarili sliko o življenju komunistične buržuazije, ki nas je prepričevala, da živimo v odličnem za vsakega človeka pravičnem sistemu, kjer smo vsi enaki in enakopravni. Seveda ni sem nihče niti pisniti, če je spregledal, da je med nami veliko partijskih privilegirancev, ki živijo, kot kapitalisti z razliko, da ti slovenski komunistični privilegiranci niso nič ustvarili sami ampak so tiste, ki so ustvarjali kapital iz roda v rod, pregnali, moge tudi usmrtili, jih z nacionalizacijo oropali premoženja, tudi vile v katere so se naselili sami.

Zanimivo je videti na seznamih vse te priimke in se spomniti kje so njihovi hčere in sinovi danes, ko je človek kar zgrožen, ko viidi kako se je kontinuiteta ohranila tudi po letu 1990, ko so z špekulacijami in malverzacijami prišli do družbenega kapitala. Izcvedli so novo ropanje, tokrat vsega kar je narod v socilizmu z odrekanjem, v večinoma slabih delovnih pogojih, z samoprispevki, ob sobotah, nedeljah in praznikih za borno plačilo ali pa so bila to udarniška dela za partijo in Tita, ustvaril.

Uradni dokument iz leta 2009

DA BOSTE MORDA MALO BOLJE RAZUMELI KAJ NAM JE SLOVENCEM POVZROČIL PREVZEM OBLASTI LETA 1945 S STRANI BOLJŠEVIKOV, TAKO IMENOVANIH KOMUNISTOV, KI SO SE POVSEM ZGLEDOVALI PO NJIHOVIH TAVARIŠIH IZ SOVJETSKE ZVEZE.

Lenin je učil, da če hočejo prevzeti totalitarno oblast in izvesti boljševistično revolucijo, morajo v državi pobiti najmanj 10% pametnih, ustvarjalnih ljudi, podjetnikov, tovarnarjev in drugih. To so leta 1945 tudi naredili. Kliknite na fotografijo in si oglejte vsaj začetek zelo zanimivivega filma o komunističnih zločincih.

Umorjeni ljudje v Hudi jami v Barbarinem rovu rudnika pri Laškem

Preberite v nadaljevanju še tole in se vprašajte kaj je povzročil ta opevani socializem, ki ga nekateri še vedno tako ljubite zaradi nenehne komunistične propagande in se vprašajte kdo so ljudje, ki tako propagando zganjajo in si razsvetlite poglede z resnico, ki pove, da so isti ljudje, ki so ustvarili komunistični totalitarizem, ustvarili leta 1990 namesto resnične demokracije demokraturo in namesto urejenega tržnega ekonomskega sistema raubarski špekulativni kapitalizem.

Po koncu prve svetovne vojne, je Slovenija leta 1918 vstopila v Kraljevino SHS; ki se je leta 1929 preimenovala v Kraljevino Jugoslavijo. Glede na vzorce gospodarske rasti in razvoja, je Slovenija veljala za najbolj razviti del kraljevine. Pregled države, ki ga je opravila Library of Congress v ZDA ugotavlja, »da je bila pred drugo svetovno vojno Jugoslavija ena izmed najmanj razvitih delov Evrope. Ukinitev fevdalizma je za seboj pustila 75 odstotkov prebivalstva pod pragom revščine in v celoti odvisnega od majhnega in neučinkovitega kmetijstva.« Nadalje študija ugotavlja, da »je bila gospodarska rast vztrajna, a zmerna,« ter, da je bil »v letu 1938 dohodek na prebivalca 30 odstotkov pod svetovnim povprečjem.«[8]

Do leta 1929 je slovensko gospodarstvo z hitro rastjo industrijske proizvodnje doživelo dobo ekonomskega razcveta. V času prve Jugoslavije je po ustavnih spremembah izrazit državni intervencionizem ter protekcionizem v začetku tridesetih let 20. stoletja zavrl visoke stopnje gospodarske rasti in industrijske proizvodnje.

Vstop Slovenije v politično skupnost južnoslovanskih narodov je bil na začetku zaznamovan z hitrim gospodarskim napredkom, ki ga je Slovenija podedovala iz časa avstrijskega cesarstva. Med leti 1900 in 1910 je Slovenija v povprečju rasla po 2,4 odstotni stopnji, kar pomeni, da se ob takšni dinamiki rasti realni BDP na prebivalca podvoji vsakih 30 let. Realni dohodek na prebivalca v Sloveniji v času prve Jugoslavije je po oceni Ljuba Sirca dvakrat presegal jugoslovansko povprečje. V letu 1939 je bila raven plač v Sloveniji že skoraj v celoti primerljiva z ravnjo realnih plač v Avstriji.

Po koncu druge svetovne vojne je Slovenija zdrsnila v drugo jugoslovansko politično unijo, ki je pod vplivom stalinizma uvedla centralno-plansko gospodarstvo s popolno ukinitvijo zasebne lastnine proizvodnih dejavnikov ter s prehodom v ekonomski sistem sovjetskega tipa. Komunistični ekonomski sistem je po Informbiroju doživel manjše spremembe vendar je bila zasebna lastnina še vedno prepovedana. Prehod v komunistično gospodarstvo je za Slovenijo pomenil konec sorazmerno svobodne podjetniške pobude, ki jo je Slovenija podedovala iz avstrijskega cesarstva.

Ukinitev podjetniške pobude je hkrati sovpadala z številčno imigracijo izobražencev, obrtnikov in podjetnikov v razvitejše dele sveta, predvsem v ZDA, Kanado, Avstralijo in Argentino. Hkrati sta državljanska vojna in komunistični teror druge svetovne vojne zaznamovali začetek razvojne stagnacije in padca življenjskega standarda Slovenije glede na razviti zahodne države" Padli smo na 30% naprimer Avstrijskega standarda in vsi kazalci kažejo na povečanje tega razkoraka.

In ponavljamo, če hočemo kdaj povrniti ugled in ekonomsko moč Slovenije kar bo pomenilo vzpostaviti tudi visok ekonomski standard vseh nas, ki tukaj živimo, potem je nujno takoj opraviti s STARO KOMUNISTIČNO MISELNOSTJO, ki je prisotna v vseh vodilnih strukturah naše države.

To pa lahko in bomo naredili samo na en način. Z ZAKONOM OPS bomo odslovili vse vodilne in vodstvene kadre, ki so nas do sem pripeljali na delovna mesta, ki jih bodo znali opravljati. Takoj je potrebna nova kadrovska selekcija za vsa odgovorna mesta a zdaj samo še po kriterijih stroke, morale in etike. Negativna kadrovska selekcije, ko kadrovanje na odgovorna mesta v državi poteka še vedno zgolj iz 20% privilegiranega kadrovske bazena nas je pripeljala v stanje, ki je grozljivo in vask dan bolj gledamo v prepad.

ZADNJI POZIV

VSEM POLITIKOM IN POLITIČNIM FUNKCIONARJEM, JAVNIM IN DRŽAVNIM USLUŽBENCM NA VODILNIH IN VODSTVENIH POLOŽAJIH, VSE, KI SO BILI V ČASU TRANZICIJE ALI PA SO DANES NA VODILNIH IN VODSTVENIH POLOŽAJIH V PODJETJIH, KI SO V VEČINSKI DRŽAVNI LASTI, IN VSE, KI S SVOJIH POLOŽAJEV NA PRIMER V MEDIJIH, SINDIKATIH, STANOVSKIH ORGANIZACIJAH IN OD DRUGJE VPLIVAJO NA USODO SLOVENSKEGA NARODA, DA NEMUDOMA PRESTOPIJO NA STRAN NEPRIVILEGIRANEGA SLOVENSKEGA NARODA IN SODELUJEJO PO SVOJIH NAJBOLJŠIH MOČEH ZA OSVOBODITEV, OČIŠČENJE IN PREPOROD SLOVENIJE. TO BO SPROŽIL ZAKON OPS, KO GA BOMO SPREJELI Z VEČINSKO LJUDSKO VOLJO V DRŽAVNEM ZBORU ALI NA REFERENDUMU, KO JE ŠE VEDNO IN ŽE DVE LETI IN POL BLOKIRAN V DRŽAVNEM ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE.

S PRESTOPOM NA STRAN NEPRIVILEGIRANEGA DELA NARODA, ZA KAR IMAJO POZVANI ČAS STORITI DO 31.12.2013 DO 24.00 URE, SI ZAGOTOVIJO:

DA NE BODO IZLOČENI V SKLADU S 7. ČLENOM ZAKONA OPS IZ POSTOPKA NOVEGA KADROVANJA, RAZEN, ČE SE BO V POSTOPKU REVIZIJ OŠKODOVANJA DRUŽBENE LASTNINE, POSAMEZNIKOV ALI SKUPIN UGOTOVILO, DA SO STORILI KAKRŠNOKOLI KAZNIVO DEJANJE.

PRESTOP NA STRAN NEPRIVILEGIRANEGA LJUDSTVA POZVANI IZVEDEJO TAKO, DA SE PODPIŠEJO POD LJUDSKO POBUDO (PETICIJO) ZA SPREJEM ZAKONA OPS (TUKAJ) IN SESTOPIJO S SVOJEGA VODILNEGA ALI VODSTVENEGA POLOŽAJA TER AKTIVNO SODELUJEJO PRI JAVNEM NAZNANJANJU NEPRAVILNOSTI IN KAZNIVIH DEJANJ, KI SO NANJE NALETELI PRI SVOJEM DELU. TO STORIJO TAKO, DA JIH OPIŠEJO NA SPLETNI STRANI GIBANJA OPS ali V KAKŠNEM DRUGEM MEDIJU TER AKTIVNO JAVNO DELUJEJO ZA SPREJEM ZAKONA OPS S POZIVANJEM DRUGIH PREKO VSEH RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV JAVNEGA OBVEŠČANJA, TE SPLETNE STRANI IN Z NAGOVARJANJEM OD UST DO UST.

PO PRETEKU ZGORAJ DOLOČENEGA ROKA (ČE PRESTOPA NE BO) BOMO ŠTELI, DA SO VSI ZGORAJ POZVANI K PRESTOPU TA POZIV IGNORIRALI IN SO V SOSTORILSTVU Z UNIČEVALCI SLOVENSKE DRŽAVE IN SLOVENSKEGA NARODA POVSEM MORALNO IN KAZENSKO ODGOVORNI ZA POVZROČANJE NADALJNJE ŠKODE SLOVENSKEMU NARODU.

NAJ SPOMNIMO IN POUDARIMO:

Sprejetje Zakona o Odpravi Privilegijev Socializma in škodljive 22 letne tranzicije (preberite, prosimo, vsebino Zakona OPS TUKAJ) bo omogočilo:

1. KADROVSKO PRENOVO SLOVENSKE DRUŽBE, ko bodo na vsa odgovorna mesta izbrani ljudje po načelu pozitivne in poštene kadrovske selekcije, izključno v skladu z merili dejanske stroke, morale in etike;

2. POSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE, ki bo z novimi kadri v vrhovih sposobna izvršiti vse potrebne revizije, pripeljati pred sodišče prave kriminalce in veleizdajalce slovenskega naroda in povrniti večji del pokradenega narodovega premoženja nazaj v narodovo blagajno.

3. ZAGON VSEH GOSPODARSKIH IN DRUGIH POTENCIALOV s povrnjenim pokradenim denarjem, racionalizacijo javne uprave in vsemi razpoložljivimi viri v surovinah, inovacijah, patentih in pridnih rokah ter znanju ljudi. Razcvet SLO gospodarstva, izvoz po celem svetu. Znižanje davkov in prispevkov, povečanje dohodkov delavnih ljudi in upokojencev (Minimalna plača bo med 1.200,00 in 1.500,00 zdajšnjih evrov v najkrajšem možnem času.)

4. GOSPODARSKI RAZVOJ SLOVENIJE TRI GLAVNE SMERI:

a.) Drobno gospodarstvo - butična proizvodnja izdelkov z visoko dodano vrednostjo narejenih iz surovin, ki jih imamo doma.

b.) Proizvodnja in storitve z vrhunskimi tehnologijami z visoko dodano vrednostjo;

c.) Eko vrhunski turizem in pridelava zdrave hrane.

5. VODO-OSKRBNA, ENERGIJSKA IN PREHRANSKA SAMOZADOSTNOST SLOVENIJE. Vse pogoje imamo, da to v doglednem času dosežemo (10-15 let).

6. NEPOSREDNA DEMOKRACIJA. Z novo družbeno pogodbo - DRUGAČNO in RES DEMOKRATIČNO USTAVO, z novim šolskim sistemom, ki bo vzgajal aktivnega in odgovornega državljana, s spodbudo vseh politikov, medijev, bo Slovenija postopoma prešla v vse bolj neposredno demokracijo - LJUDSKO VLADO, ko bo ljudstvo odločalo o vseh pomembnejših vprašanjih neposredno. OBLAST BO TAKO RES POVSEM V ROKAH LJUDSTVA.

7. ETIČNI, MORALNI IN DUHOVNI PREPOROD SLOVENSKE DRUŽBE.
Z drugačnimi pozitivnimi zgledi v ospredju države, s poudarjanjem pozitivnih zgledov s strani medijev, z drugačnim šolskim sistemom, ki bo vzgajal v skladu z tradicionalnimi vrednotami, s pripravljenostjo slehernega posameznika se učiti in se izboljševati ter duhovno rasti, bo Slovenija postajala vse bolj država po meri delovnega in poštenega slovenskega človeka.

ŽELITE TO ALI PA POHOD NAPREJ V PREPAD IN PROPAD?

ČE ŽELITE USPEH, SREČO, NAPREDEK, BLAGOSTANJE, SPOŠTOVANJE, VESELJE, ZASE, ZA SVOJE POTOMCE, ZA SLOVENSKI NAROD, ZAČNITE DELOVATI, SODELOVATI IN UKREPATI. BREZ ODLAŠANJA. BREZ OMAHOVANJA. V SKLADU Z VIZIJO ZA SLOVENIJO DO LETA 2023. (Preberite, prosimo, TUKAJ)

VSAK SAM JE MOČAN, SKUPAJ SMO NEPREMAGLJIVI, ZDRUŽIMO SE ZA!

Kliknite na fotografijo-plakat spodaj, podpišite ljudsko pobudo in povejte vsem ostalim, da se tukaj ZDRUŽUJEMO za nov plebiscit za Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije! 864 NAS JE ŽE. NAREDIMO, DA NAS BO 8.640 IN TUDI 864 TISOČ IN VEČ OD 80% NE-PRIVILEGIRANIH. GREMO SLOVENIJA! NE OKLEVAJ, DELUJ TAKOJ!!!

Ekipa OPS

 

Komentarjev 

 
#1 Jon Zyvikull 08:02 05-06-2014
Jon Zyvikull 07:47 05-06-2014
Zahtevam , da Kučan , B učar, Stanovnik odgovarjajo za zločine in poboje.Za sežigalnico do leta 91 na primorskem kjer so kurili politicne nasprotnike.Za zastrupljanje politicnih nasprotnikov kot sem jaz.Za groznje kriminalsitov in agentov sove s smrtjo, norsnico, zaporom za groznje s smrtjo moje sestre.Kriminalisti mi sledijo na vskem koraku že 3 x jim je spodletelo izvesti napad na uradno osebo dve smrtonosni zastrupitvi -sodolujejo z nekaterimi lokali ki imajo pripravljen strup za politicne nasprotnike za strice iz ozadja skrbno hlapčujejo kriminalisti in agenteje sove katere face že skoraj vse poznam.
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali že razumete, da je KORONA PLAN-DEMIJA začetek ODKRITE vojne SATANISTOV zoper celotno človeštvo?
 
Trenutno je na strani
Prisotni 72 gostov .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili

Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?