Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

Kliknite na zgornjo sliko ali pa TUKAJ

 

G. Ladislav Troha me je vprašal, kaj me moti, kaj mi ni všeč v OPS viziji Slovenija 2013-2023. Še tukaj objavljam utrinke, v katerih so pomisleki, predlogi in izrazi strinjanja pa nekaj vprašanj tudi:

Ljudi se lahko obvladuje prek občutkov krivde in strahu. Zato, za začetek: čim manj vzbujanja teh občutij v ljudeh. Kaj? Izhajati iz tega, kar smo v tem trenutku. Da se ne bi krivili za to, kar nismo. Iz tega, kar sedaj potrebujemo in želimo. Kako? Doseči vsakega človeka, ki ima stalno dovoljenje za prebivanje v Sloveniji ali je državljan, državljanka Slovenije (vse generacije, bolj ali manj sposobni za samostojno življenje, zaposleni, brezposelni – brez izključevanja) in na nek prijazen način od njega osebno izvedeti, kako bi rad živel – prek pogovora, ankete, elektronske in običajne itd (bi se dodelalo in prilagodilo posamezniku).

Odgovor Troha: »Ljudi se obvladuje prek občutkov krivde in strahu« pravite. To drži in to je nujno odpraviti. Morali bi navesti citat, da bi nas opozorili, kje natančno mi to počnemo. Oblastniki pač to počnejo dosledno in redno. To se še najbolj kaže v tem, ko mnogi pravijo, da se s politiko ni dobro ukvarjati, ker je politika k...a. Ta bojazen se kaže tudi v tem, da se ljudje ne upajo izpostavljati, saj vedo, kako smo obravnavani tisti, ki si upamo povedati, za kaj v Sloveniji pravzaprav gre.

Doseči vsakogar in ga vprašati, kako bi rad živel, je najbrž res precej utopično in zamudno početje. Zato smo se lotili izdelave VIZIJE, ki je tako obča in samoumevna, da je res zagotovo približana sleherniku. Kdo ne želi zadovoljno in ustvarjalno živeti, v urejeni in napredni državi, kjer je zagotovljena varnost in vse druge temeljne vrednote za uspevanje vsakogar, ki to želi? Pa še druge stvari so zapisane, ki si jih res želi vsakdo. In, če je to to, potem je samo še vprašanje, kaj in kako narediti, da do tega pridemo čim prej. "

Od države neodvisna skupina ljudi, družboslovcev in ekonomistov in … bi vse to analizirala, sintetizirala in javno predstavila rezultate in na tem temelju bi napravili NOVO ustavo, ki bi bila lahko res pogodba ljudstva. In potem naprej. Tako bi se meni zdelo prav. Če tega procesa (in ga ne bo) ne bojo želele izpeljat institucije, ki za to so, bo to »morala« izpeljat civilna družba sama, s svojimi strokovnjaki. Na koncu pa bi o NOVI ustavi odločalo ljudstvo na referendumu. Res pa ne vem, kako je zdaj pravno s tem.

Odgovor Troha: Potrebna bo nova družbena pogodba in o njej, ko bo predlog zunaj, bo zagotovo nujna široka javna razprava, morda tudi anketa, da bi dobili čim širši konsenz in ga potrdili na referendumu. Računati na to, da bo to storjeno s strani obstoječih institucij, kar bi morala biti dolžnost glede na pritiske ljudstva, je očitno težko pričakovati. Zato je po mojem prepričanju treba zastaviti delo kar v za to interesni skupini strokovnjakov in prostovoljcev, ki jih to področje zanima. Zato vabim, da postavimo tako skupino in skupine na drugih področjih, da se pristopi k pošteni oceni trenutnega stanja na nekem področju, se pri tem izpostavi dobro in slabo, dobre zglede iz tujine in se začne z izdelavo načrtov - kratkoročnih, srednjeročnih, dolgoročnih za izboljšanje situacije, postavitvijo novih temeljev, če je to potrebno, in še prej k izdelavi vizij in strategij na določenem področju.


Prebrala sem vizijo OPS za Slovenijo 2013-2023. Med branjem so se mi utrinjale misli in jih bom tudi tukaj napisala. Nisem praktičen človek, tudi strokovnjakinja ne za ekonomijo, pravo itd, ampak, dobro, vprašali ste me, odgovarjam kot zmorem. Kar lahko trdim, Ladislav in vsi, ki ste ta delovni program v nastajanju oblikovali, je, da ste se potrudili in resno razmišljali in zapisali, kako in kam po vaše naprej. Zajema veliko področij življenja, nekatere ste bolj dodelali, nekatere bi bilo dobro, ko bi jih še drugi. Zgoraj sem sicer napisala, kakšna pot je zame EDINA legitimna pot spreminjanja družbenega, političnega in ekonomskega sistema. Ste me pa vprašali, kaj mi ni všeč v viziji OPS in dobro, bom to napisala, hkrati pa izpostavila tisto, kar se mi zdi zelo dobro. Grem po vrsti.

Odgovor Troha: Zajeli smo področja, ki so po našem mnenju ključna in zelo vplivajo na vsa ostala. Začeli pa smo s kadrovskimi problemi, saj se zavedamo, da je kadrovanje eno najbolj ključnih stvari, ker ljudje urejajo vsa področja. Bolj so usposobljeni, kompetentni, srčni, večje je zagotovilo, da bo področje urejeno, da bodo napredki in bo delovalo v korist soljudi oziroma v korist celotne skupnosti. Nismo se na primer ukvarjali s socialnim področjem, ker se zavedamo, da učinkovit sistem gospodarstva, racionalne uprave zelo vpliva na to področje. Ko uredimo oziroma zaženemo gospodarstvo, da bodo ljudje imeli delo in zaslužek, bo ukvarjanje s socialnimi problemi potrebovalo veliko manj pozornosti. To pa seveda ne pomeni, da področja sociale ni potrebno po enakih principih analizirati, dograditi in urediti, da bo delovalo po najboljših možnosti.

Kaj bi spremenila? Slovenija bo do leta 2023 samostojna … krepostnih in zdravih ljudi. Namesto tega bi napisala zadovoljnih in ustvarjalnih ljudi. Ker vsi ljudje se celo rodijo ne zdravi. Krepostni? Morda nadljudje. Zadovoljni in ustvarjalni pa se mi zdi kar realno. Moralo bi izpustila (ker obstaja več različnih moral, nekatere moralne zapovedi, recimo v RKC, so celo proti zdravju ljudi), ohranila bi etiko. Tako naj nam Bog stoji ob strani, pišete. V kolikor nagovarjate samo verujoče, je to ok, v kolikor nagovarjate vse, bi ga bilo dobro izpustiti. Glede imena Koalicija Karantanija. Osebno bi pustila Karantanijo (s spoštovanjem) v zgodovini, ki se je zavedam in bi raje uporabila kar Slovenijo. Pišete, da bi zmaga Koalicije Karantanije pomenila zmago ljudstva. Po moje je treba ljudstvo najprej vprašati, kaj si želi in ne projecirati tistega, kar sami mislite, da je dobro za ljudstvo, vanj. Po moje je prav, da se ljudstvo najprej samo izjasni (da se pristopi do vsakega človeka), kaj hoče in potem šele oblikovati program. Vem, da je navada, da se napravi nek osnutek ali pa kar program in se potem gre z njim med ljudi in se jih prepričuje, zakaj je dober zanje ipd, ampak, meni ta način ni všeč. Tudi v drugih vstajniških skupinah opažam to (v nekaterih) in sem prav zaradi tega izstopila.

Odgovor Troha: Imate prav, kar se tiče besed krepostnih in zdravih ljudi. Ko smo zapisali te besede, smo mislili na preventivno skrb za zdravje ljudi, ki bo izhajalo s pozitivnimi spodbudami, pozitivnimi zgledi in na vse druge možne načine. To bi peljalo v smer vse več zdravih ljudi, ki so zaradi tega tudi krepostni oziroma trdni. Ampak, ker je res, da so nekateri že v startu svojega življenja hendikepirani, je to lahko problem, ker bi se kdo lahko čutil avtomatsko zapostavljenega, ker tega cilja ne bo mogel doseči.
Zato je bila ta vaša pripomba upoštevana in vnesena v osnovno vizijo. Kar se tiče morale, bo kar ostala, saj tukaj res mislimo na to, kaj je moralno in kaj ni moralno. To pač znamo ločiti. Če je RKC zoper zdravje ljudi (ne vem sicer, kje ste to zasledili?), je to pač nemoralno in neetično. Da bi bilo bolj jasno, za kakšno moralo gre, smo v viziji poudarili pozitivno moralo.


Bog je v svetu in tudi v Sloveniji ena največkrat uporabljenih besed in boga se vse prevečkrat povezuje z RKC, ki ga ta po mojem osebnem prepričanju že veliko časa zlorablja za blagor malhe svoje. Kar se tiče OPS, boga mislimo kot nekaj dobrega in ljudem blizu, še posebej, če je Bog mišljen kot tisto dobro, kar bi moralo biti v vsakemu človeku. Izhajali smo tudi iz tega, da mnogokrat verni in neverni rečemo, o Bog pomagaj…o Bog…

Ker pa je obremenjenost ljudi v Sloveniji ravno zaradi RKC tako močna, bi to lahko pomenilo odvračanje ljudi od tega, da sodelujejo pri uresničevanju vizije, ker bi nas zaradi nevednosti avtomatično povezali z RKC ali pa vsaj, da za nami stoji RKC, smo ta zadnji stavek umaknili iz teksta VIZIJE.


Osveščenost prebivalstva je tista, ki bo znala ločiti, kaj je zanj dobro in kaj ne. Po moje je bolj težava v tem, da nimamo vsi istih možnosti preko medijev predstaviti vizije in programov, za katere menimo, da bi jih bilo dobro uresničiti. To je tudi edina možna pot, da se vsakdo seznani. In vsekakor so programi različnih skupin, strank in društev različni, kar izraža samo pestrost razmišljanja. To se mi ne zdi slabo, slabo se mi zdi to, da nekateri ne ločijo med vzroki in posledicami in se zaradi tega ukvarjajo raje z odpravo posledic, kot pa z odpravo vzrokov, ki jih povzročajo. Kot že rečeno, je VIZIJA tista, ki je zagotovo pisana na kožo večine državljank in državljanov, le poti, kako jo uresničijo, so možne različne. Res bi bilo po moje zelo zapleteno vprašati vsakogar, kako bi rad živel. Namreč teoretično se lahko zgodi, da bo vsak navedel svoje želje, ki jih enostavno ne bo mogoče uresničiti. Če pa se mu bo zdela pričujoča ali katera druga prava zanj in bo celo navdušen, da si to tudi sam želi, bo s pravo spodbudo tudi sam delal, da jo skupaj uresničimo.


Korak 1.
VIZIJA
Verjetno ste pisali drugje bolj natančno o neupravičenih privilegijih, ki bi jih ukinili. Morda bi bilo dobro, da jih konkretno naštejete tudi v programu. Glede umaknitve ljudi, ki so odgovorni in soodgovorni za zavoženo Slovenijo. Kdo pa ni? Razpad oblastniških lobijev, klik, škodljivih združb. Katere so te združbe? Pišete o gospodarskem razvoju. Dodala bi intelektualni in znanstveni razvoj, s tem, da dobi več pravic do sredstev tudi posameznik, ki raziskuje in ne zgolj institucija, ne glede na formalno izobrazbo, merilo naj bo ocena stroke glede njegovega dela. Glede razvoja znanosti si osebno želim ne le znanosti v podporo podjetjem, ampak tudi popolnoma avtonomne akademske znanosti (spoznavanje resnice, ne glede na uporabnost).
ZELO PODPIRAM zahtevo po DEBLOKADI MEDIJEV!
Glede tretje zahteve sem že zgoraj nekaj pisala. O postavitvi vizije.


Odgovor Troha: Da, v Zakonu OPS, ki je dve leti blokiran tako parlamentarno kot medijsko, so navedeni privilegiji, ki so v demokratični družbi neupravičeni in jih bomo ukinili. Navajati te podrobnosti v VIZIJO bi pomenilo nekaj, kar bi potem pripeljalo, da v gozdu ne bi več videli posamičnih dreves. Privilegiji so nekaj, do česar ni nihče upravičen, razen če gre za posebne zasluge za narod in je tako opredeljeno v zakonu, ki ga je sprejela večina. Leta 1991 smo postavili novo državo, kar pomeni, da bi privilegiji iz naslova kreiranja in delovanja za nedemokratičen režim morali avtomatsko ugasniti. Pa niso in še vedno veljajo.

Glede umaknitve ljudi z odgovornih mest je pa tako. Kolektivna krivda za stanje v državi ne more prenesti kritične presoje. To je veljalo v enopartijskem režimu, da so se odgovorni za probleme, ki so jih sami povzročili, skrili za kolektivno odgovornost. Ne bo šlo. Namreč, davkoplačevalci smo plačevali davke in iz tega naslova so bili plačani ljudje, da bi na odgovornih mestih v sistemu javne in državne uprave delovali v našo korist. Da je država, kjer je, je torej krivda na tistih, ki so ali delali proti narodu ali pa so opustili dolžna ravnanja, da se nekatere stvari ne bi zgodile. Poslanke in poslanci so sprejemali Zakonodajo, ki je potem delovala v korist tistih, ki so tako zakonodajo podtaknili v DZ. Na  primer zakonodajo, ki je omogočila legalno uničevanje našega gospodarstva, kmetijstva, volilnega sistema, ki je omogočil diskriminacijo vsakogar, ki bi bil zares neodvisen in še kaj. Ljudje na odgovornih mestih v institucijah nadzora so gledali vstran, ko so iz države nekateri odnašali milijarde. Vse govorjenje o tem, da so se trudili, da so delali, je vredno nič, saj je treba gledati predvsem rezultat takega početja ali pa opuščanje dolžnih ravnanj. Milijarde so izpuhtele, nikogar niso prijeli.

Torej je kadrovska prenovitev nujna, ko vsi dobro vemo, da negativna kadrovska selekcije pri nas deluje že od leta 1945. In s tem je nujno prekiniti takoj. Spet naj spomnim na Zakon OPS, ki bo to uredil v trenutku, ko bo sprejet. Z novim družbenim dogovorom bo kadrovanje potekalo zgolj in samo na podlagi strokovnih, etičnih in moralnih meril. Imamo več lobijev, ki pa izvirajo domala vsi iz časov enoumja, ko niso razpadli leta 1990, pa bi, če bi v Sloveniji izvedli LUSTRACIJO. To se ni zgodilo in v sistemu so na domala vseh položajih ostali kadri, ki so bili tam tudi v enoumju. Kaj potem lahko pričakujete drugega kot nadaljevanje po starem. To pomeni, da se še vedno dogovarjajo o ključnih rečeh v ozadju na tajnih sestankih, potem pa te tajne dogovore uresničujejo preko svojih dolgoletnih prijateljev in bivših sodelavcev, ki so na pozicijah. Cestni lobi, farmacevtski lobi, lesarski lobi, zdravniški lobi in drugi lahko danes preko nameščencev v sistemu in vplivanju na odločitve v DZ uničijo celotno državo. In prav to se nam dogaja. Treba se je zavedati, da se je po letu 1990 zaradi uvedbe kapitalizma sprostil pohlep vseh, ki so imeli v rokah škarje in platno, a do leta 1990 niso smeli in mogli pokazati kapitala, ki bi ga nagrabili. Po letu 1990 se je ta možnost odprla, saj je biti bogat nekaj, kar je v kapitalizmu samoumevno. Težava je le v tem, da imamo v Sloveniji v prvi vrsti opravka s špekulativnim kapitalizmom. Zato je govora, kako je treba ukiniti ta grdi kapitalizem, popolnoma deplasirano. Ukiniti je nujno špekulacije in špekulante in jim odvzeti vse pokradeno nam premoženje. To bomo naredili tako, da bomo presekali poti delovanja lobijev na način, da iz vseh odgovornih mest umaknemo ljudi, ki so jih na odgovorna mesta namestili lobiji, stranke ali pa kdo tretji in niso opravili svojega poslanstva. Plačevali smo jih mi, delovali pa so proti nam. Tudi ne delovati pomeni sodelovati z zlom.

KORAK št. 2
V koraku številka 2 Kadrovska prenova slovenske družbe (sedem jih je), pod točko 5 Izobraževanje in usposabljanje … izključno v korist davkoplačevalcev … Namesto tega bi jaz napisala: v korist skupnosti (nezaposleni ne plačujejo davkov, so pa del družbe). V isti točki naprej … da so oblast, ampak servis za državljanke in državljane (jaz bi napisala prebivalke in prebivalce, saj pri nas živijo tujci z začasnim, stalnim dovoljenjem za bivanje in prosilci za azil).
Odgovor Troha: Kar se tega tiče, imate prav. Bo upoštevano pri čistopisu, počakamo še pripombe drugih.

Glede 7 točke. Jaz ne bi dajala nagrade za nekaj, kar je samo po sebi umevno – za prijavo korupcije itd.

Odgovor Troha: Tukaj pa gre za to, da končno in dokončno presežemo strah pred prijavo anomalij, ki jih nekdo opazi na svojem delovnem mestu. Če povem zase, sem obelodanil javnosti in s tem organom velike škodljive zadeve, ki so oškodovale proračun vojske za večmilijonske zneske. Kaj se je zgodilo? Izgubil sem zaposlitev in kariero. To se ne bi smelo nikomur več zgoditi. Ampak, ker ljudje vedo, kaj se ti v tem sistemu lahko zgodi, raje pogledajo vstran in molčijo. S tem pa avtomatsko postajajo isti kot tisti, ki škodo delajo. Zato bi poleg 100% zaščite prijavitelji dobili tudi nagrado. Prepričan sem, da se na ta način da izkoreniniti korupcijo, klientelizem in nepotizem in vsakršno krajo. Glede na to, da smo najbolj skorumpirana država na svetu, je tak ukrep tudi zaradi našega povračila kredibilnosti v Svetu nujen.

V programu dajete za zgled Švico. Ampak v Švici ne živi tako malo ljudi, ki jih ogroža revščina.
Posebej so v Švici ogroženi ali socialno izključeni še posebej tisti nad 65 let. Podatki za 2010: Samo še v Bolgariji, Romuniji, Latviji, Litvi je bilo slabše. Osebno tako ali tako nisem za kapitalizem, ker temelji na tem, da je profit pomembnejši od človeka. Verjamem ljudem, ki pravijo, da kapitalizem s prijaznim obrazom ne obstaja. Če bi, to ne bi bil več kapitalizem. Osebno bi raje dala za zgled Venezuelo (ne mislim kar v vsem, zagotovo pa v skrbi za javno dobro, za revne, bolne). Hm, ja, te primerjave strategij delovanja v družbi z medicinskimi posegi so sicer slikovite, lahko delujejo kot logične, človeku se zazdi, da stvar razume, saj zvenijo preprosto. Ampak, gre za nekaj, kar je veliko bolj zapleteno in ki je odvisno od bog vedi katerih stvari vse.


Odgovor Troha: Omenjate Boga…haha… V koraku pri vzpostavitvi pravične pravne države smo že popravili, ko smo v prvi različici navedli samo vzgled Švice. Imamo v svetu še druge države, ki imajo demokratične ustave, je pa pri pisanju nove družbene pogodbe potrebna tudi naša pamet in izkušnje do sedaj. Tržna ekonomija z upoštevanjem socialne note je po mojem prepričanju prava pot in vse več neposredne demokracije. Seveda pa tudi spodbujanje ljudi, tudi tistih, ki so sposobni zaradi svojih sposobnosti ustvarjati več, da se zavedajo, da je kopičenje materialnega nekaj, kar ne osrečuje. Osrečuje pač to, da imajo vsi toliko, da normalno živijo v danih razmerah, in prepričan sem, da do tega ideala Slovenci in vsi, ki tukaj živimo, lahko pridemo. Morali bi se zavedati in gledati, kaj je z našim najšibkejšim členom: ko bo ta okrepljen in zadovoljen, bo tudi splošna trdnost še boljša. Vračanje v neke preživele utopične sisteme, ki so se sesuli sami vase takoj, ko je zmanjkalo tujega denarja, ko je tudi v Venezueli za nekatere zelo hudo. Večina pa tako in tako živi enakih v pomanjkanju.

Kakšno je vaše stališče do članstva v EU in Natu?

Odgovor Troha: Mislim, da smo omenili nekje, da je nujno narediti revizijo pristopnih pogojev za EU in predlagati spremembe, če ne bodo uveljavljene take, ki so dobre za Slovenijo, je nujen takojšen izstop, ker je praksa pokazala, da so nekateri pogoji, ki so jih naši sprejeli, uničevalski.

NATO je organizacija, ki je namenjena sama sebi in vemo, kakšnim interesom. Takoj je treba začeti postopke za izstop, Slovenijo pa razglasiti kot nevtralno deželo, ki bo prva država v svetu, ki bo začela z uničevanjem vsega orožja, zavedajoča se, da je orožje eno največjih zla v svetu. S- LOVE-NIJA. Naj res postane dežela ljubezni in razumevanja.


PODPIRAM KADROVSKO PRENOVO družbe – na pošten način.
Ampak, kje potegniti mejo, kdo je odgovoren in soodgovoren za škodo, ki je bila storjena ljudem v Sloveniji? Kdo ni?


Odgovor Troha: V vsaki organizaciji, podjetju, celo družini so odgovorni za stanje tisti prvi. V organizacijah, podjetjih šefi, podšefi, pomočniki. O tem sploh ne more biti debate. Povejte, kaj sploh deluje v tej državi, to pa je nedvomno posledica katastrofalnega kadrovanja in pred tem si ne gre zatiskati oči. Je pa tukaj po mojem mnenju možen kompromis, da se ne bi kdo preveč bal za svojo pozicijo in bi mislil, da se mu godi krivica. Soglašati moramo samo v tem, da je ureditev kadrovskih problemov nujna, če hočemo sploh narediti naslednje korake. Tako se dogovorimo, da vsi dobijo odpoved. Formacije se racionalizirajo in začne se nova kadrovska selekcija z novimi javnimi razpisi. Ko poslej šteje samo še stroka, morala in etika, delovne izkušnje, kompetence in programi za reševanje težav. Nič več VIP, strankarska pripadnost. Grem staviti, da 90% danes nameščenih na vodilna mesta odpade.

Smo za to? Če razumemo, da danes poteka kadrovanje iz zgolj 20% kadrovskega bazena, je jasno, da ne more biti drugačnih rezultatov, medtem nam pa pametni, pravilno izobraženi  bežijo v tujino.


Osebno sem za več avtonomije manjšim skupnostim, vendar z manj birokracije.
ZELO PODPIRAM RACIONALIZACIJO, PREGLEDNOST, LOGIČNOST IN ENOSTAVNOST ZAKONODAJE!


Odgovor Troha: Vso zakonodajo bo potrebno po sprejemu temeljnega pravnega akta Ustave prilagoditi na nove razmere. Znano je, da imamo danes zapleteno, neživljenjsko in na mnogih področjih škodljivo zakonodajo. Enostavnost bo taka, da si bo vsak, ki ima srednjo šolo, znal pomagati brez odvetnika.

V koraku št. 3: Postavitev pravične pravne države pišete o sprejemu Ustave po švicarskem modelu. Zame je ta model eden izmed možnih modelov. Kako se meni zdi prav, sem napisala čisto na začetku.
Glede vračanja pokradenega premoženja narodu in posameznikom – je kot dolžnik všteta tudi RKC?

Odgovor Troha: Nihče ni kot potencialni dolžnik izključen, če se bo ugotovilo, da je vpleten v nečedne posle. RKC je dolžna prav gotovo, saj ob vsem svojem imetju, ki je v osnovi vprašljivega izvora, saj so na primer gozdovi od nekdaj družbeno dobro, ni plačevala davkov, mi pa za njihove delavce plačujemo prispevke za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje. To pa je popolnoma nepošteno. Kar se tiče ustave, sem povedal in imate prav.

Korak 4.
SEM ZA VEČ NEPOSREDNE DEMOKRACIJE.
Ampak to pomeni tudi, da je potrebno najprej vprašati ljudi, kaj bi radi in šele potem napisati ustavo in v njej opredeliti neposredno demokracijo.


Odgovor Troha: Vsekakor bo potrebno osveščanje, zakaj je dobro v širši družini delovati tako, da ima vsakdo vpliv, kako bo delovala. Prepričan sem, da bodo vsi za vse več neposredne demokracije, a šele, ko jim bo jasno, zakaj je to nujno in kako se naučiti, da je to sploh možno. Tukaj potem nastopijo novi šolski programi in pred tem še usposabljanje učiteljev in profesorjev, da bodo razumeli, zakaj tako in kako mlade ljudi usposobiti za aktivno državljanstvo.

Ja, se strinjam s spremembo šolskih učbenikov za vzgojo aktivnega državljanstva – nujno pa bi bilo treba spremeniti tudi način poučevanja in BIVANJA v vrtcih in šolah. Otroci morajo imeti možnost neposredno demokracijo živeti, ne pa se o njej samo učiti. Spremenit je treba pravila igre in ne samo naslova igre.
Sem za uvajanje naprednih tehnologij za izvajanje ND …

Odgovor Troha: Enostavno rabimo šolo, ki bo mlade ljudi usposobila za življenje, vključujoč sprejemati odgovornost za svojo usodo v okviru države in nasploh. Potrebujemo razmišljujočega, uspešnega in vsestransko usposobljenega posameznika, ki se bo znal vključevati v organizacije civilne družbe in delovati dobro za skupnost, soodločati o vseh pomembnih vprašanjih, zavedajoč se, da je to pava pot, da bo v končni posledici dobro ali boljše tudi njemu.


Korak 5.
3. Ustanovljena bodo državna podjetja z najboljšimi kadri v vrhu … Predvidevate tudi zadruge, kooperative, podjetja v lasti delavcev?


Odgovor Troha: Veliko je pozitivnih vzgledov, ki lahko delujejo pod okriljem države ali zadrug in v lasti delavcev. Saj te možnosti so dane že danes. V nekem morda slabše delujočem podjetju se delavci odločijo za odkup osnovnega deleža, postavijo svoje vodstvo in so potem glede na vložen kapital deležni pri dobičku. Zakaj pa ne?

Mene tukaj bolj skrbi govorjenje o tem, kako je država slab lastnik. Država smo ljudje in mi nismo slabi lastniki, težava je, ker je nekdo v našem imenu v naši podjetjih nastavil sebi primerne in podrejene kadre, ki so izbrani po negativni kadrovski selekciji in je zaradi tega rezultat takšen kot je. Mnoga so zaradi tega že propadla, ko zaradi tega ni odgovarjal nihče. Se pravi, če so čista pravila igre in je definirana odgovornost za dobro in slabo, lahko poteka tudi drugače.

Res je neumnost, da več kmetov na primer ne uporablja od zadruge enega traktorja, enega kombajna, da bi si s tem znižali stroške pridelave, ko bi zadruga skrbela še za kaj drugega. Vse pa je odvisno od ustanoviteljev, vodij, kadrovanja, morale in etike. Vse se da, če so čisti računi.


4. Prilagoditev javne in državne uprave na tržne razmere? Tega ne razumem.
8. Pravzaprav, delo je delo. Vsak človek v 8 ali 10h urah delu nameni čas, pozornost, energijo. Ne razumem, zakaj nekomu pripada 10 tisoč evrov mesečno za to, drugemu pa 600e. Zaradi večje odgovornosti do drugih? Dobro, ja, velja. Razpon je pa kljub temu prevelik. Predlog 1/3 lastniku, 1/3 v razvoj in nakup tehnologij, 1/3 zaposlenim? Hm. Ja, kaj pa če je zaposlenih 100? Prevelik razpon za moj okus in občutek za pravičnost. Tudi zato, ker je do lastništva v vsej zgodovini prihajalo na tudi nepošten in tudi kriminalen način, z ropanjem dežel, ljudi.


Odgovor Troha: Če vsi delamo v realnem sektorju do 17.00 ure, ne more javna uprava delati do 15.00, ko je praksa, da nekaterim že ob 14.00 uri pade vse iz rok. Potem mora pa človek vzeti dopust, ker so tudi uradne ure, da uredi nekaj na upravni enoti ali pa na kakšnem drugem organu. Enostavno bi moral servis delovati takrat in seveda učinkovito prilagojeno uporabnikom v polni meri. Danes to ni praksa, ko je govora o kakovosti in učinkovitosti, pa smo upravičeno velikokrat žalostni. Miselnost mnogih delujočih v javni in državni upravi je še vedno v letih pred letom 1990. Se imajo za oblast.

Prepričan sem, da bi danes delavci pri dohodku 1.500 evrov in udeležbi pri delu dobička ne imeli nobenih pripomb, ko bi njihov nadrejeni dobil 10-krat več. Je pa spet tukaj stvar osebne morale in duhovne ravni, koliko je kdo pripravljen si vzeti, če ima to možnost. Veliko pogovora v šolah, preko medijev in v organizacijah, izpostavljanjem dobrih zgledov, kaj bogati in kaj siromaši oziroma zadržuje, da bi duhovno rasli, lahko zelo hitro spremeni razmišljanje lastnikov in menedžerjev podjetij.


Korak 6.
ZELO PODPIRAM prehransko, vodooskrbno in energetsko samozadostnost in čistejše okolje.
Naravni viri naj bojo ustavno zaščiteni in v skupni lasti. Glede varčevanja z energijo. Predvsem podjetja so problem, če sem prav informirana. Glede alternativnih virov. Slišala sem tudi za geo-termalne vire (žal drago črpanje iz globin, mislim), obstaja pa tudi polje ničte točke (fizika), v katerem je energije, da si predstavljati ne moremo, koliko.

Odgovor Troha: Tukaj ni kaj dodati. Gremo delat, VIZIJA, STRATEGIJA, NACIONALNI MAKRO IN MIKRO NAČRTI.

Korak 7.
Kaj mislite o homoseksualnosti?
Kakšen je vaš odnos do splava?
Do ločitve?


Našteli ste nekaj človeških lastnosti, ki v pretirani meri postanejo lahko škodljivi za človeka in okolico tudi kdaj. Verjetno se strinjate, da prav vsak človek, kdaj občuti jezo, zavist, je domišljav, požrešen, len, pohlepen in pohoten. Izkoreninit se tega ne bo dalo, razen, da se izkorenini človeka. Drugo pa je, ustvarjat take pogoje za življenje in razvoj človeka in skupnosti, da bo tega SPONTANO malo. Naj bo minimalna prisotnost teh občutenj STRANSKI UČINEK modro načrtovane politike in ne posledica represije. Ponavljam: čim manj vzpodbujanja občutkov neustreznosti, krivde, strahu. Čim manj moraliziranja, tega je itak že preveč (tudi v cerkvi in tudi na instant tečajih new agea). Bog je že v nas, smo del boga in ni se nam treba trudit za njegovo naklonjenost, on nam je vedno naklonjen. Če smo del ljubeče družine, bomo tudi sami ljubeči in res se nam ni treba kar naprej truditi, da bi bili boljši, smo že čisto dovolj dobri. Tistega pa, ki te sreče nima, nima smisla obtoževati na vse pretege in moralizirati, ampak mu ponuditi roko in svoj dobri zgled, skromno in brez moralne superiornosti.

Odgovor Troha: Da, gre za človeške lastnosti, ki so, če so v pretirani meri zastopane v človeku ali skupini, lahko škodljive za skupnost. Se vam ne zdi, da je danes tako. Zato se je nujno o tem pogovarjati, ta problem izpostavljati, osveščati in tudi onemogočiti ljudi, ki so prežeti s katero od teh negativnih lastnosti in s tem škodijo skupnosti.

Vsekakor vemo, da se tega izkoreniniti ne da, ampak smo prepričani, da je možno to omejiti na vzdržne meje.

Homoseksualnost je naša realnost. Tudi tukaj je premalo pogovora o tem, da bi se skupnost podučila o tem in problemih ljudi, ki so soočeni s svojo drugačnostjo. Zaradi premajhne osveščenosti prihaja do negativnih odklonov in trpljenja. Vsekakor pa nismo za to, da bi prav zaradi tega homoseksualci pridobili katerekoli posebne ugodnosti v družbi. Nekateri podatki kažejo, da so to ljudje, kateri se zaradi te svoje drugačne spolne usmerjenosti povezujejo med sabo, si pomagajo tudi do raznih pozicij, kar pa spet ni dobro za skupnost. Če o tem, ali bo nekdo dobil neko odgovorno delovno mesto, odloča njegova spolna usmerjenost in je prednost homoseksualnost, je to lahko velik problem. Morda je treba ob vsem pogledati tudi ta vidik. Zagotovo pa nismo za to, da bi homoseksualci posvojevali nemočne otroke. Kje bo odraščal tak otrok, mora v prvi vrsti odločati narava in starši,  poleg tega pa še kompetentne socialne službe, ko pride do zapletov in biološki starši tega niso več zmožni. Prepričani smo, da je pri rasti otroka izjemno pomembna energija moškega in ženske. Otrok je najbolj uspešen takrat, ko pri svoji rasti občuti energijo obeh spolov.


Splav? Treba se je vprašati, kje je vzrok, da se morajo ženske tolikokrat in tako množično odločati za splav? Mar ni vzrok v tem, da ljudje vse preveč zamenjujejo spolne odnose za ljubezen? Morda bi morali tudi na tem področju pristopiti popolnoma drugače, kot je to danes. Spolni odnos bi moral biti pika na i  med človekoma, ki sta se dobro spoznala, imata skupne cilje in načrte za prihodnost. Neodgovorna spolnost in še to pod vplivom alkohola, drog in še česa je pač potem posledica neželjene nosečnosti. Se vam ne zdi, da bi se dalo vse to spraviti na minimum, če bi spremenili naše odnose, naše relacije in z usposabljanjem mladih ljudi pri odraščanju? Definirati pa bi morali tudi, kdaj se šteje, da je v materinem telesu otrok. Takrat, ko začne utripati srce morda, ko je tako vzpostavljena vez med živim bitjem in kozmosom? Ni tako enostavno reči, ja splav je pač naša realnost in naj ženska sama odloča, ali bo rodila ali ne. Ko nekatere to sredstvo jemljejo že kar kot kontracepcijo. In še, veliko je odvisno, kako funkcionirajo ljudje v razmerah, ko je veselje, usmerjenost v svetlo prihodnost, urejene stvari v družbi, perspektiva za mlade in pozitivno vzdušje nasploh.

Treba se je zavedati, da lahko v vsakem materinem telesu začne življenje bodoči genij. Če ne pride na svet in ne razvije svojih sposobnosti, tega genija ne bo. Ni vseeno, ali bo ali ne bo. In tukaj so vsi, ki nekritično podpirajo splav, na zelo spolzkem terenu. Pogovor, usposabljanje in vse ostalo, življenje pa je sveto. Zato smo tukaj.

Je pa zanimivo, da nekateri, ki ste strogo proti grdemu kapitalizmu neizmerno zagovarjate splav, ki je v veliki meri produkt prav tega. Ljudje se podijo za kopičenjem materialnega, njihovi otroci pa medtem iščejo ljubezen na ulici. Hmmm??? Potem je pa jok, ko mlada punca nezaželjeno zanosi.


Vse več ločitev in razpadov družin je zagotovo posledica tega, da se ljudje preden gremo skupaj živeti skupaj premalo poznamo in se hkrati vse premalo azvedamo kakšne vse pridobljene napačne vzorce prinašamo v odnos iz našega otroštva. Vse premalo je o tem govora v šolah, v medijih in drugače med samimi pari, ko so še v času spoznavanja. Vznesena zaljubljenost je nakaj sicer lepega, božanskega, a kaj, ko ta kmalu mine, potem pa hočemo drug drugega spreminajti po svoji podobi. Te pravice nima nihče in zato so trenja in razpadi. Eden hoče pokoriti drugega, hrast in cipresa pa ne moreta uspevati v senci drug drugega pravi star rek. No, seveda pa na naše odnose močno vpliva tudi stanje v družbi, saj trenja v družinah nastajajo tudi, ko gre za pomanjkanje denarja, ko nekdo ali oba izgubita službo. So pa tudi druge napetosti, ki povzročajo slabljenje osnovne celice. Ko ne smemo pozabiti, da je osnova vsakega odnosa med dvema človekoma medsebojno brezpogojno spoštovanje. Tega pa manjka na vseh ravne in v vseh relacijah.

Tolko,
Lp,
Marjeta Manfreda

Odgovor Troha: Najlepša hvala, da ste si vzeli čas in ste konstruktivno pristopili. Več ljudi več ve in samo tako lahko napredujemo v najboljšo smer. Kdor je član te družbe in se zaveda svoje odgovornosti, vas bo posnemal. Komur je vseeno, bo pač zamahnil z roko in dejal, ah kaj bi.

Kar se tiče pa vzbujanja slabe vesti, ki ste nekje omenili je tudi s tem tako, da določena doza ne more škoditi. Morda pa koga spodbudi, da kaj premakne v sebi, saj drugače sveta sploh ni možno spremeniti, razen tako, da začnemo to delati pri sebi.

Hvala za sodelovanje!

Ladislav Troha v imenu vseh v OPSP.s Dodala bi še pošteno in odgovorno zunanjo politiko in ravno takšno trgovanje z vsemi po svetu (brez izkoriščanja).

Odgovor Troha: DRŽI, bo upoštevano, lepo pozdravljeni!


Pripis OPS: Povabljeni ponovno vsi, da si vzamete čas in podate kakršnekoli, a konstruktivne pripombe in predloge. Saj gre vendar za našo skupnost, v kateri bivamo, delamo in bi naj napredovali. Naredimo potrebne korake, da bo naprej samo boljše. Tukaj je konkreten predlog in prepričani smo, da je temelj, na katerem je možno graditi, kar si od nekdaj želimo. Slovenijo po meri delovnega, poštenega in uspešnega slovenskega človeka.

Ekipa OPS

Delujmo, sodelujmo in ukrepajmo za Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije!

 

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali že razumete, da je KORONA PLAN-DEMIJA začetek ODKRITE vojne SATANISTOV zoper celotno človeštvo?
 
Trenutno je na strani
Prisotni 77 gostov .
AKTUALNO

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Tako se je začelo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NAČRT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HOČEMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašistična tiranija se že izvaja,revščina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Senčar, dr. medicine, VSA ČAST!

OPOZORILO ČLOVEŠTVU!

Priče smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še načrtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo različni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zločinu zoper človeštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo največji zločin zoper človeštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVEČJA LAŽ V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


Črni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci domače in svetovne masonerije že začeli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odločno zoper NWO, razkril vsote podkupnine, če bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na največji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janežič Ambrožič?

Zastrašujoča RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že začelo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija ječi pod tiranijo fašističnh državnih organov. To čaka tudi Slovenijo!

TO BO POVZROČILO CEPLJENJE-ČIPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo doseči popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KONČANA!

V Nemčiji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TURČIJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

Čipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠČITNE" maske?

Naša nova članica, gospa profesorica Monika Maku sporoča oblastnikom

Kako je mogoče, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega začetka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj načrt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resničnega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper človeštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega značaja!

Vseslovenski zbor Osveščenih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ČIPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠČITNE" MASKE VOJNIH DOBIČKARJEV

Virusov, ki bi skakali iz človeka na človeka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJOČIM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižgač" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDEČI VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv miličnikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvijač, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas hočejo ČIPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zločin nad človeštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokončno spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hlače!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tisoče milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si čiste vode, KORONA VIRUS je največja
prevara človeštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse več pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?