Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

 

Spoštovani!

Včeraj se je posveta na lastno iniciativo (povabljeni seveda nismo bili) udeležilo tudi Gibanje Osveščenih Prebivalcev Slovenije oz. predsednik, Ladislav Troha.

Že kmalu po uvodnem nastopu gospoda Vebra je bilo jasno, da je namen tega sestanka javnosti nametati nove količine peska v oči, češ zdaj je praksa drugačna, saj ima tudi civilna družba možnost sodelovati v razpravi. Po drugi strani pa je vehementno pred vsemi zatrdil, da je obravnava predloga zakona o spremembi 90. člena v taki fazi, da ga ni več mogoče spreminjati. Proti tem smo protestirali družno vsi prisotni. Gospod Ladislav Troha je v svojem nagovoru povedal naslednje:

"Sem Ladislav Troha iz Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije, katero je medijsko načrtno blokirano ali pa cenzurirano, to moram najprej povedati.

V Gibanju OPS smo prepričani, da je nujno takoj ustaviti takšno parcialno poseganje v Ustavo RS v delih, kjer oblastniki želite omejiti odločanje ljudstva. Nujno pa je potreben nov družbeni dogovor, kako sploh naprej, in ko bomo dosegli v konsenzu, kam sploh Slovenci in državljani želimo, kako "porušeno" državo na novo, od temelja navzgor in po pameti zgraditi, bo potreba najprej ne samo popraviti obstoječo Ustavo, ampak bomo sprejeli novo.

Gibanje OPS je v ta namen pripravilo vizijo za naslednje 10 letno obdobje ter potrebne korake, kako jo čimprej uresničiti, 7 jih je, in v tretjem, ki smo ga poimenovali POSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE, bo prva stvar sprejem nove Ustave RS, ki bo narejena po vzgledu najbolje demokratično urejenih držav in na podlagi naših izkušenj življenja in dela v RS.

Seveda pa bodo odgovorna mesta naprej prevzeli ljudje, ki bodo Ustavo striktno spoštovali. Kot smo slišali maloprej s strani gospoda Blaža, smo že od leta 2005 v protiustavnem stanju, saj je takrat Ustavno sodišče RS črtalo nekatere člene iz Zakona o referendumu in ljudski iniciativi in je naložilo zakonodajalcu, da popravi te člene, ki se tičejo predhodnega zakonodajnega referenduma, a do danes tega zakonodajalec ni storil. Kje je torej Ustavno sodišče ves ta čas, ki dovoljuje protiustavno stanje??? Nič se ne zgodi.

Predlagamo in ponavljamo, da se takoj preneha s parcialnim poseganjem v Ustavo RS in se začne zbirati najboljše predloge za sprejem nove, ki jo bomo v doglednem času preko javne razprave pripravili in bo med drugim zelo jasno določila tudi odgovornost poslancev. Skrajni čas pa je tudi, da postavimo Slovenijo v pokrajinsko ureditev oz. postavimo kantone po vzgledu Švice, da končno prenehamo s to neznosno centralizacijo. Hvala Lepa!"

Po nagovoru gospoda Trohe, je gospod Blaž Babič iz politične organizacije Prapor svobode, podal proceduralni predlog, da vsi prisotni glasujemo o predlogu sklepa, ki ga naj predsednik državnega Zbora gospod Janko Veber preda v DZ, vsebina pa pravi, da zahtevamo takojšnjo ustavitev poseganja v 90. člen ustave. Predlog smo izglasovali soglasno, brez glasu proti.

Kako je o tem dogodku poročala nacionalna TV oziroma MMC RTV SLO internetni portal, pa presodite sami. Seveda so morali gospoda Troho spet ujeti v objektiv v delu mimike, ki bi ga naj diskreditirala (češ, glej ga kako se bedasto reži). O tem, kaj je povedal, pač niso niti črhnili.  

Cenzura z manipulacijo se torej nadljuje. Do kdaj še???

Ekipa OPS