VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024

Spoštovane Slovenke in dragi Slovenci, cenjene vse dobromisleče državljanke in spoštovani državljani!Pred vami je:

Pripravili smo osnutek VIZIJE za Slovenijo do leta 2024. V teh dneh pa bomo predstavili še korake, ki jih bomo naredili v tem časovnem obdobju za uresničitev VIZIJE do leta 2024, vsi, ki nam ni vseeno in se zavedamo, da je moč vsakega naroda samo tolikšna, kolikor je enoten in povezan med sabo. Prosimo vas, da podate predloge, vprašate, da konstruktivno predlagate izboljšavo tega predloga VIZIJE za Slovenijo do leta 2024. Ob tem vas prosimo, da tudi predlagate korake, ki bodo po vašem prepričanju potrebni, da skupaj zapisano uresničimo. Zavedajmo se, da brez prvega ne bo naslednjih zaporednih korakov za  napredovanje, ko je vsak pomemben in je vsak potreben. Prvi je tako rekoč narejen, CILJ je zapisan. Ko se poenotimo, da je to to, bomo naredili vse potrebno za naprej.

Hočemo to? Je to prava vizija, ki jo bomo uresničili korak za korakom v 10 letih ali pa že prej?

Če je vaš odgovor DA, vas pozivamo, da to skupaj naredimo, ker če bo samo en manjkal in ne bo opravil svojega dela, bo trud vseh nas ne tako učinkovit in bo uspeh manjši, časovno obdobje do uresničitve pa daljše. Torej to je zavestna odločitev, ker verjamemo, da se da priti tudi na najvišji svetovni vrh in je skrajni čas, da se tja odpravimo in ga korak za korakom osvojimo.

Morda še vprašanje, ko imamo trenutno zelo aktualen zgled naše Črnjanke gospe Tine Maze. Mislite, da je že v začetku, ko se je podala na to zahtevno in strmo pot, verjela v svoj uspeh? Jo bomo vprašali, kaj vse je naredila, da ji je uspelo? Mislite, da je tarnala, se sama sebi smilila, da se to ne da, da bo to težko, nemogoče celo??? Ona se je na tem vrhu videla skozi svojo ambiciozno vizijo, potem je naredila vse potrebno in še več, da jo je uresničevala. To delajo pogumni in odločni ljudje - ZMAGOVALCI, ki vedo, kaj hočejo v svojem življenju. Osvojila je svetovni vrh. ZAKAJ GA NE BI ŠE MI SKUPAJ, KOT NAROD? VZEMIMO SI NAZAJ PRAVICO SANJATI SVOJE SANJE, PA NE SAMO EN DAN, VSESKOZI, DOKLER SVOJIH SANJ NE URESNIČIMO!!!

Namenoma smo postavili ambiciozen cilj. Deset let je dolga doba, je pa po drugi strani v primerjavi z večnostjo to zelo kratko časovno obdobje. Ne bo lahko, ampak znamo, imamo delovne in poštene ljudi, imamo voljo in sredstva ter naravne danosti, čudovito geostrateško lego, potrebne izkušnje, odlične vzglede v tujini, da to naredimo. Kdor si ne postavi ambicioznih ciljev, bo vedno tam doli v nekem sivem povprečju. Morda se kje zalomi, morda bo kakšno leto ali dve zmanjkalo, ampak pri pametnem delu bomo natančno vedeli, zakaj se je to zgodilo, kdo je odgovoren, morda bo višja sila tista, ki nam bo vzela nekaj naboja in hitrosti, morda kaj drugega. Toda vedite, KDOR NE NAČRTUJE VISOKIH CILJEV, TA NAČRTUJE NEUSPEH! ODPRAVIMO SLABOSTI, OKREPIMO KREPKOSTI! VSAK SAM JE MOČAN, SKUPAJ SMO NEPREMAGLJIVI!

Vizija za SLOVENIJO DO LETA 2024 je pred nami, uresničimo jo!!!

Naj ponovimo in rečemo še enkrat:

SLOVENIJA BO V ČASOVNEM OBDOBJU NAJKASNEJE DESETIH LET POSTALA SAMOSTOJNA, V VSEH POGLEDIH MOČNA, NEODVISNA IN SUVERENA DRŽAVA ZADOVOLJNIH IN USTVARJALNIH LJUDI. V NJEJ BO POLNO DELOVALA PRAVIČNA PRAVNA DRŽAVA. VSE POMEMBNE POLOŽAJE V DRŽAVI IN DRUŽBI BODO ZASEDALI NAJBOLJŠI KADRI, IZBRANI PO PRINCIPU POZITIVNE KADROVSKE SELEKCIJE, RESNIČNE STROKE TER DOBRE MORALE IN ETIKE. V SLOVENIJI BOMO LJUDJE SVOBODNI, VARNI, USPEŠNI TER DUHOVNO IN MATERIALNO BOGATI. SAMI  BOMO ODLOČALI O VSEH   POMEMBNIH VPRAŠANJIH ZA NAŠO USODO, SREČNI BOMO Z LJUBEZNIJO V DRUŽINAH  IN NASPLOH S SOLJUDMI. NAŠE ŽIVLJENJE IN DELO BO POTEKALO V SIMBIOZI Z NARAVO, KI BO VSE BOLJ ČISTA IN JO BOMO SKRBNO OHRANJALI ZA NASLEDNJE RODOVE.

Ko bo to določeno, kam sploh hočemo, bomo razumeli, da brez potrebnih korakov do tega cilja sploh ni mogoče priti. In še rek: »KDOR NE VE KAM, MU NOBEN VETER NE POMAGA!« Če bi leta 1990 vedeli kam, ne bi potovali s tem slovenskim Titanikom proti ledeni gori. Vprašajte se, kdo je ta Titanik upravljal, kdo se je brez kompetenc in sposobnosti prerinil za člane posadke??? Oziroma bolje rečeno, kdo je postavil in menjal vsake toliko člane in vodje nesposobnih posadk za krmilom???

Vabimo vse zainteresirane posameznice, posameznike, društva, združenja, gibanja, neparlamentarne politične skupine, da se pridružijo v Gibanje OPS, da skupaj na podalgi predlagane VIZIJE sooblikujemo podrobnosti v začrtanih korakih za uresničitev, kar bo pripeljalo do vrhunskega PROGRAMA za zmago na novih volitvah. Zmaga začrtanega programa (koalicije KARANTANIJA) bo pomenila zmago LJUDSTVA. Veliko dela je pred nami, zato vsaka pametna beseda pride prav, vsaka ideja pa je lahko velik pripomoček k tej plemeniti gradnji. Ni neumnih idej, ni neumnih vprašanj, so samo neumni odgovori na podane preloge ali na zastavljena vprašanja. Torej žogica je na vaši strani.

Tukaj nakazani koraki, ki jih bomo naredili, da bi čim prej uresničili pričujočo VIZIJO:

Korak številka 1 - VIZIJA in nujni opravki v zvezi z njo - TUKAJ

Korak številka 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE - TUKAJ

Še en zapis o zelo pomembnem koraku številka 2, brez katerega ne bo možno nadaljevati - TUKAJ

Korak številka 3 - POSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE - TUKAJ

Korak številka 4 - UVEDBA VSE VEČ NEPOSREDNE DEMOKRACIJE - TUKAJ

Korak številka 5 - ZAGON VSEH INTELEKTUALNIH IN GOSPODARSKIH POTENCIALOV, RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARTVA - TUKAJ

Korak številka 6 - PREHRANSKA, VODOOSKRBNA IN ENERGIJSKA SAMOZADOSTNOST IN ČISTEJŠE OKOLJE - TUKAJ

Korak številka 7 - DUHOVNI, ETIČNI IN MORALNI PREPOROD SLOVENSKE DRUŽBE - TUKAJ

DELUJMO, SODELUJMO IN GRADIMO ZA Očiščenje in Preporod Slovenije!

KOALICIJA KARANTANIJA


OPolitikiSLO.jpg - 8.64 Kb Prostor še za druge skupine, društva, gibanja, stranke

Osvobodimo, Očistimo in Prenovimo Slovenijo!

Ekipa OPS

P.s.

KORAK ŠTEVILKA 2, LAHKO PREBERETE TUKAJ!