VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024

Spoštovane Slovenke in dragi Slovenci, cenjene vse dobromisleče državljanke in spoštovani državljani!Pred vami je:

Pripravili smo osnutek VIZIJE za Slovenijo do leta 2024. V teh dneh pa bomo predstavili še korake, ki jih bomo naredili v tem časovnem obdobju za uresničitev VIZIJE do leta 2024, vsi, ki nam ni vseeno in se zavedamo, da je moč vsakega naroda samo tolikšna, kolikor je enoten in povezan med sabo. Prosimo vas, da podate predloge, vprašate, da konstruktivno predlagate izboljšavo tega predloga VIZIJE za Slovenijo do leta 2024. Ob tem vas prosimo, da tudi predlagate korake, ki bodo po vašem prepričanju potrebni, da skupaj zapisano uresničimo. Zavedajmo se, da brez prvega ne bo naslednjih zaporednih korakov za  napredovanje, ko je vsak pomemben in je vsak potreben. Prvi je tako rekoč narejen, CILJ je zapisan. Ko se poenotimo, da je to to, bomo naredili vse potrebno za naprej.

Hočemo to? Je to prava vizija, ki jo bomo uresničili korak za korakom v 10 letih ali pa že prej?

Če je vaš odgovor DA, vas pozivamo, da to skupaj naredimo, ker če bo samo en manjkal in ne bo opravil svojega dela, bo trud vseh nas ne tako učinkovit in bo uspeh manjši, časovno obdobje do uresničitve pa daljše. Torej to je zavestna odločitev, ker verjamemo, da se da priti tudi na najvišji svetovni vrh in je skrajni čas, da se tja odpravimo in ga korak za korakom osvojimo.

Morda še vprašanje, ko imamo trenutno zelo aktualen zgled naše Črnjanke gospe Tine Maze. Mislite, da je že v začetku, ko se je podala na to zahtevno in strmo pot, verjela v svoj uspeh? Jo bomo vprašali, kaj vse je naredila, da ji je uspelo? Mislite, da je tarnala, se sama sebi smilila, da se to ne da, da bo to težko, nemogoče celo??? Ona se je na tem vrhu videla skozi svojo ambiciozno vizijo, potem je naredila vse potrebno in še več, da jo je uresničevala. To delajo pogumni in odločni ljudje - ZMAGOVALCI, ki vedo, kaj hočejo v svojem življenju. Osvojila je svetovni vrh. ZAKAJ GA NE BI ŠE MI SKUPAJ, KOT NAROD? VZEMIMO SI NAZAJ PRAVICO SANJATI SVOJE SANJE, PA NE SAMO EN DAN, VSESKOZI, DOKLER SVOJIH SANJ NE URESNIČIMO!!!

Namenoma smo postavili ambiciozen cilj. Deset let je dolga doba, je pa po drugi strani v primerjavi z večnostjo to zelo kratko časovno obdobje. Ne bo lahko, ampak znamo, imamo delovne in poštene ljudi, imamo voljo in sredstva ter naravne danosti, čudovito geostrateško lego, potrebne izkušnje, odlične vzglede v tujini, da to naredimo. Kdor si ne postavi ambicioznih ciljev, bo vedno tam doli v nekem sivem povprečju. Morda se kje zalomi, morda bo kakšno leto ali dve zmanjkalo, ampak pri pametnem delu bomo natančno vedeli, zakaj se je to zgodilo, kdo je odgovoren, morda bo višja sila tista, ki nam bo vzela nekaj naboja in hitrosti, morda kaj drugega. Toda vedite, KDOR NE NAČRTUJE VISOKIH CILJEV, TA NAČRTUJE NEUSPEH! ODPRAVIMO SLABOSTI, OKREPIMO KREPKOSTI! VSAK SAM JE MOČAN, SKUPAJ SMO NEPREMAGLJIVI!

Vizija za SLOVENIJO DO LETA 2024 je pred nami, uresničimo jo!!!

Naj ponovimo in rečemo še enkrat:

SLOVENIJA BO V ČASOVNEM OBDOBJU NAJKASNEJE DESETIH LET POSTALA SAMOSTOJNA, V VSEH POGLEDIH MOČNA, NEODVISNA IN SUVERENA DRŽAVA ZADOVOLJNIH IN USTVARJALNIH LJUDI. V NJEJ BO POLNO DELOVALA PRAVIČNA PRAVNA DRŽAVA. VSE POMEMBNE POLOŽAJE V DRŽAVI IN DRUŽBI BODO ZASEDALI NAJBOLJŠI KADRI, IZBRANI PO PRINCIPU POZITIVNE KADROVSKE SELEKCIJE, RESNIČNE STROKE TER DOBRE MORALE IN ETIKE. V SLOVENIJI BOMO LJUDJE SVOBODNI, VARNI, USPEŠNI TER DUHOVNO IN MATERIALNO BOGATI. SAMI  BOMO ODLOČALI O VSEH   POMEMBNIH VPRAŠANJIH ZA NAŠO USODO, SREČNI BOMO Z LJUBEZNIJO V DRUŽINAH  IN NASPLOH S SOLJUDMI. NAŠE ŽIVLJENJE IN DELO BO POTEKALO V SIMBIOZI Z NARAVO, KI BO VSE BOLJ ČISTA IN JO BOMO SKRBNO OHRANJALI ZA NASLEDNJE RODOVE.

Ko bo to določeno, kam sploh hočemo, bomo razumeli, da brez potrebnih korakov do tega cilja sploh ni mogoče priti. In še rek: »KDOR NE VE KAM, MU NOBEN VETER NE POMAGA!« Če bi leta 1990 vedeli kam, ne bi potovali s tem slovenskim Titanikom proti ledeni gori. Vprašajte se, kdo je ta Titanik upravljal, kdo se je brez kompetenc in sposobnosti prerinil za člane posadke??? Oziroma bolje rečeno, kdo je postavil in menjal vsake toliko člane in vodje nesposobnih posadk za krmilom???

Vabimo vse zainteresirane posameznice, posameznike, društva, združenja, gibanja, neparlamentarne politične skupine, da se pridružijo v Gibanje OPS, da skupaj na podalgi predlagane VIZIJE sooblikujemo podrobnosti v začrtanih korakih za uresničitev, kar bo pripeljalo do vrhunskega PROGRAMA za zmago na novih volitvah. Zmaga začrtanega programa (koalicije KARANTANIJA) bo pomenila zmago LJUDSTVA. Veliko dela je pred nami, zato vsaka pametna beseda pride prav, vsaka ideja pa je lahko velik pripomoček k tej plemeniti gradnji. Ni neumnih idej, ni neumnih vprašanj, so samo neumni odgovori na podane preloge ali na zastavljena vprašanja. Torej žogica je na vaši strani.

Tukaj nakazani koraki, ki jih bomo naredili, da bi čim prej uresničili pričujočo VIZIJO:

Korak številka 1 - VIZIJA in nujni opravki v zvezi z njo - TUKAJ

Korak številka 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE - TUKAJ

Še en zapis o zelo pomembnem koraku številka 2, brez katerega ne bo možno nadaljevati - TUKAJ

Korak številka 3 - POSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE - TUKAJ

Korak številka 4 - UVEDBA VSE VEČ NEPOSREDNE DEMOKRACIJE - TUKAJ

Korak številka 5 - ZAGON VSEH INTELEKTUALNIH IN GOSPODARSKIH POTENCIALOV, RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARTVA - TUKAJ

Korak številka 6 - PREHRANSKA, VODOOSKRBNA IN ENERGIJSKA SAMOZADOSTNOST IN ČISTEJŠE OKOLJE - TUKAJ

Korak številka 7 - DUHOVNI, ETIČNI IN MORALNI PREPOROD SLOVENSKE DRUŽBE - TUKAJ

DELUJMO, SODELUJMO IN GRADIMO ZA Očiščenje in Preporod Slovenije!

KOALICIJA KARANTANIJA


OPolitikiSLO.jpg - 8.64 Kb Prostor še za druge skupine, društva, gibanja, stranke

Osvobodimo, Očistimo in Prenovimo Slovenijo!

Ekipa OPS

P.s.

KORAK ŠTEVILKA 2, LAHKO PREBERETE TUKAJ!

 

Komentarjev 

 
#317 Assessments for Adhd 20:37 25-01-2022
Yes, I realize planning ahead takes all the fun out it.
Or does that? Missing the first 25 minutes with the movie or
having to hook the next plane to Los Angles sometime tomorrow is superior.My web site ... Assessments for Adhd: http://invescoprivate.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.iampsychiatry.uk%2Fadult-adhd-assessments-and-treatments%2F
Citat
 
 
#316 Glass fitters London 19:57 25-01-2022
Double Glazing London is a reputable company that installs
double-glazed for offices and homes. Double Glazing Glass fitters London: https://vfy.at/ardissheehan's highly trained technicians are some of the best in the business.
They utilize high-tech components and the most modern equipment.
Citat
 
 
#315 Buy Hemp Online 19:42 25-01-2022
CBD security is a hot topic in the medical field. Although the numerous
benefits of CBD are well-known, there are still concerns.
CBD is not yet recognized as a safe for human consumption.

Feel free to visit my site Buy Hemp Online: http://bradparsley.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.topscbdshop.com
Citat
 
 
#314 Drupalcustomized.com 19:29 25-01-2022
Psychiatry-Psychiatrist uk [Drupalcustomiz ed.com: http://drupalcustomized.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.iampsychiatry.uk] LLP provides a range of NHS and private health services.
The Care Quality Commission regulates the business and provides specialist and acute mental health
treatment.
Citat
 
 
#313 Jayden 18:45 25-01-2022
UK psychiatry is an attractive option for those who wish how to find a private psychiatrist uk (Jayden: http://www.cfrancis.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.iampsychiatry.uk) get experience in this area of
expertise. It is a 6-year training programme with three
years of core training and three years of more advanced specialist training.
Citat
 
 
#312 cannabidiol Usa 18:00 25-01-2022
CBD security is a hot subject in the medical world. Although the numerous advantages of CBD are widely known but there are some concerns.
For instance, CBD is not approved for human consumption.

Feel free to surf to my web site - cannabidiol Usa: http://wataninv.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.topscbdshop.com%2Fshop%2Fcbd-edibles%2Fcbd-softgel-capsules%2Fkushy-cbd-750-mg-sleep-caps-25mg-cbd-melatonin%2F
Citat
 
 
#311 Hemp near me usa 17:53 25-01-2022
Hemp is a plant family of Cannabis sativa cultivars that
is used in a wide range of items, from clothing to paper.

It is growing at a rapid rate Hemp near me
usa: http://star-child.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.topscbdshop.com%2Fshop%2Fcbd-oil-tinctures%2Ffull-spectrum-cbd-oil-tinctures%2Fedens-herbals-full-spectrum-cbd-oil-tincture-1000-mg%2F is harvested to create a wide range of items.
Citat
 
 
#310 glass Fitters london 17:52 25-01-2022
Whether your windows are falling in, or are damaged, London Sash Window Repairs Ltd will fix the problem.
They have experience replacing Sash windows in old buildings and can repair broken glass Fitters london: http://wwwondi.Josh%d.com?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.repairmywindowsanddoors.co.uk%2Flondon-windowrepair%2F%3Ewindows+london+repair+my+windows+and+doors%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.repairmywindowsanddoors.co.uk%2Flondon-windowrepair%2F+%2F%3E or
perished putty.
Citat
 
 
#309 Glass Fitters London 16:54 25-01-2022
A glazing Glass Fitters
London: http://.fr/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.repairmywindowsanddoors.co.uk%2Flondon-windowrepair%2F%3EWindows+Services+London%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.repairmywindowsanddoors.co.uk%2Flondon-windowrepair%2F+%2F%3E firm is an excellent place to find
new windows for your home. They are available in various colors and styles that can be a perfect
match with the other components of your house.
Citat
 
 
#308 Keluaran Hk 16:26 25-01-2022
Football is amongst many sports that give thrills to
the spectators. Really it is one quite exciting games that sports enthusiasts would
love to watch.

Here is my blog post: Keluaran Hk: https://onlineuniversalwork.com/togelsingapore896408
Citat
 
 
#307 glass Repairs london 13:55 25-01-2022
Based on the extent of the damages, you might need window glass Repairs london: http://@.gle.email.2.%5C%@.fr?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.repairmywindowsanddoors.co.uk%2Flondon-windowrepair%2F%3Ewindows+London%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.repairmywindowsanddoors.co.uk%2Flondon-windowrepair%2F+%2F%3E replacement London services.

It may be necessary to replace one window or even the entire house.
No matter how small or significant the damage, it's a
smart idea to hire professionals.
Citat
 
 
#306 stockmanage.win 13:46 25-01-2022
Glass Doctor London is your top choice for everything glass.
They offer a wide range of services ranging
from window repair to replacement installation. You can trust them for high-quality Window Repairs london (stockmanage.win: http://stockmanage.win/profile.php?id=158925) chip repair and replacement.
Citat
 
 
#305 upvc Windows London 12:08 25-01-2022
For many years, locksmiths have been the backbone for society.

In addition to providing repairs to locks in upvc Windows London: http://patrickandmonica.net/exit.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cucmVwYWlybXl3aW5kb3dzYW5kZG9vcnMuY28udWsvbG9uZG9uLXdpbmRvd3JlcGFpci8 They also
make new locks. Their work includes car lock installation, entrance door installation, and
security safes for homes.
Citat
 
 
#304 adult add assessment 11:07 25-01-2022
Let's say you're in construction a person want to be a foreman, or that you decide to work as a bank teller and love to be
in consumer lending, or that you might be a middle manager,
hoping to get to the upper part. It all works the unique way.Also visit my web blog adult add
assessment: http://faith-reason.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.iampsychiatry.uk%2Fadult-adhd-assessments-and-treatments%2F
Citat
 
 
#303 cannabidiol 10:15 25-01-2022
Cannabidiol: http://narcoticfreecolorectal.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.topscbdshop.com%2Fshop%2Fpets-cbd%2Fcbd-for-dogs%2Fedens-herbals-cbd-dog-biscuits-250mg-pure-cbd%2F was discovered for the first time in the late 1940s.
It's a phytocannabinoi d, and one of the 113 cannabinoids found in cannabis
plants. It is around 40 percent of the extract of the plant.
Citat
 
 
#302 glass fitters london 10:12 25-01-2022
Locksmiths have been the lifeblood of our society for many years.
They are not just able to repair locks in glass fitters london: http://com.uu.ru/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.repairmywindowsanddoors.co.uk%2Flondon-windowrepair%2F%3Eupvc+windows+london%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.repairmywindowsanddoors.co.uk%2Flondon-windowrepair%2F+%2F%3E but also install new locks.
Their work includes car lock installation, entrance doors, and security safes for homes.
Citat
 
 
#301 adhd Assessment cost 09:59 25-01-2022
Without proper treatment, talking with these addicts all day and and last and last
will be purely wasted time.

Also visit my web page: adhd Assessment cost: http://mycrain.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.iampsychiatry.uk%2Fadult-adhd-assessments-and-treatments%2F
Citat
 
 
#300 adult add assessment 09:34 25-01-2022
I first heard of one's young man from his aunt who attended a mom seminar I gave at a very
high school in another part of town.

My webpage adult add assessment: http://soyanews.info/bitrix/rk.php?goto=https://www.iampsychiatry.uk/adult-adhd-assessments-and-treatments/
Citat
 
 
#299 usa cannabidiol 09:03 25-01-2022
The safety of CBD is a topic of discussion in the medical community.
While the advantages of the herb are widely recognized however, there are some
questions. CBD is not yet accepted for consumption by humans.


My blog usa cannabidiol: http://symbologysystems.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.topscbdshop.com%2Fshop%2Fcbd-edibles%2Fdelta-8-gummies%2Fempe-usa-delta-8-infused-sour-gummies-300mg-30-pcs%2F
Citat
 
 
#298 Karry 08:24 25-01-2022
Excellent site. Lots of useful information here.
I am sending it to some pals ans also sharing in delicious.
And obviously, thank you for your effort!

Take a look at my web page ... private psychiatric (Karry: https://uk.kindofbook.com/redirect.php/?red=https://www.iampsychiatry.uk/private-consultant-psychiatrist/)
Citat
 
 
#297 Teresa 07:57 25-01-2022
UK psychiatry is how much does a psychiatrist cost uk (Teresa: http://totalenglishsnc.it/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.iampsychiatry.uk) popular career choice for doctors who want to
get experience in this area of expertise. It is a 6-year training programme with three years of core
training as well as three years of higher specialty training.
Citat
 
 
#296 Psychiatrist Uk 07:41 25-01-2022
The Psychiatry Psychiatrist Uk: http://greenmountainnational.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.iampsychiatry.uk LLP is a registered healthcare provider which
provides services to the NHS. It is the only private psychiatry organization in the nation that offers NHS services.
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali razumete, da je corona plan-demija največji zločin zoper človeštvo
 
Trenutno je na strani
Prisotni 255 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, če pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Tako se je začelo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NAČRT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HOČEMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašistična tiranija se že izvaja,revščina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Senčar, dr. medicine, VSA ČAST!

OPOZORILO ČLOVEŠTVU!

Priče smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še načrtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo različni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zločinu zoper človeštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo največji zločin zoper človeštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVEČJA LAŽ V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


Črni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci domače in svetovne masonerije že začeli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odločno zoper NWO, razkril vsote podkupnine, če bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na največji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janežič Ambrožič?

Zastrašujoča RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že začelo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija ječi pod tiranijo fašističnh državnih organov. To čaka tudi Slovenijo!

TO BO POVZROČILO CEPLJENJE-ČIPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo doseči popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KONČANA!

V Nemčiji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TURČIJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

Čipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠČITNE" maske?

Naša nova članica, gospa profesorica Monika Maku sporoča oblastnikom

Kako je mogoče, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega začetka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj načrt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resničnega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper človeštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega značaja!

Vseslovenski zbor Osveščenih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ČIPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠČITNE" MASKE VOJNIH DOBIČKARJEV

Virusov, ki bi skakali iz človeka na človeka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJOČIM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižgač" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDEČI VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv miličnikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvijač, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas hočejo ČIPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zločin nad človeštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokončno spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hlače!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tisoče milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si čiste vode, KORONA VIRUS je največja
prevara človeštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse več pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?