Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

 

Spoštovani prijatelji svobode! TUDI NOVINARSKE SVOBODE!

Nemalokrat naši mediji razlagajo, da ni alternativ, da ni idej, predlogov, vsiljujejo mnenje, da se nič ne da spremeniti...Pa je res tako??? Se kdaj vprašate ali te trditve sploh držijo? Z vso odgovornostjo mi  trdimo, da to počno zaradi tega, da vas prepričujejo, kako nihče drug ne more nič narediti kot le obstoječa kvazi elita, ki je v 21-ih letih naše države pripeljala to družbo in državo na rob prepada. Dokazala je, da ne zna, noče in ne sme delovati v korist skupnosti, ko bi se morala zavedati, da bi bila le tako deležna pozitivnosti tudi sama. Delati dobro na odgovornem položaju za skupnost šele pripelje do dobrih učinkov tudi za tistega, ki ima položaj. Danes je v večini tako, da oblastniki delajo ali bolje rečeno mahinirajo, da je dobro njim, za narod jih pač ne briga kaj dosti oziroma NIČ.

Da ni alternativ, morajo govoriti tisti, ki se bojijo lastne sence in zato služijo organizirani roparski kriminalni združbi, ki uničuje državo in slovenski narod. Če si kadrovan tudi sam iz do 20% PRIVILEGIRANEGA kadrovskega bazena, moraš govoriti, da ni drugih kadrov, ko je jasno, da smo deprivilegirani ignorirani in nimamo nobenih možnosti za dobre službe, kaj šele položaje, četudi smo nekajkrat pametnejši in sposobnejši od privilegirancev.

Skrajni čas je, da h konkretnemu delu pristopite tudi drugi, ki vidite in razumete, da samo še korak naprej pod njihovim vodstvom pomeni za nas vse prosti pad v prepad. TEGA NE BOMO DOVOLILI!

Enega okenskega stekla ne bomo razbili, nobene fasade niti vrat ne bomo poškodovali, ker smo prepričani, da bi bilo to uničevanje, kar so generacije  s pridnimi rokami ustvarjale stoletja. Do prepotrebnih korenitih sprememb, Očiščenja in Preporoda Slovenije, bomo prišli na civilizacijski način. Vzorec je  predstavljen v teh dveh video posnetkih. To naj bo zgled kako, ko manjka samo še konstruktivna razprava s sogovorniki. Tudi do te pridemo, brez skrbi.

 

S predlogi, idejami, konstruktivnimi kritikami, s poenotenjem stališč, s konsenzom in pametnimi življenjskimi ter učinkovitimi zakonskimi ureditvami so možne  mirne in dobre, tudi odlične rešitve za vse nas.

Če si kdo želi krvave revolucije, ki se bo zgodila, če še pravočanso ne stopimo skupaj, naj se spomni, kaj so take krvave revolucije v zgodovini prinesle. Mnoge nepotrebne žrtve in uničeno narodovo imetje ter nove samodržce na oblasti, gospe in gospodje. Samodržci ponavadi vržejo s prestola samodržce, zato se zgodovina vsakih toliko let ponovi. Celo tega se je bati, da obstoječi samodržci angažirajo svoje nove samodržce, da bi zadovoljili narod, ki hoče spremembe in zaščitili sebe pred odgovornostjo za zavoženo situacijo.

Se je morda kaj drugega zgodilo leta 1990? Pomislite malce, kako so prišli v ospredje Janše, Bavčarji, Pahorji, Golobiči, Podobniki, Peterleti, Kučani, Drnovški,  in še mnogi drugi preverjeni in vzgajani mladinci - komsomoljci, da so brez pretresov za stare nedemokratične oblastnike, ki so bili odgovorni za sistematično kršenje temeljnih človekovih pravic, nasledili njih.

Ostali so vzorci razmišljanja, govorjenja in delovanja tudi potem, ker je problem vzgoja ljudi, ki so prevzeli in še to zgolj navidezno, saj je stari gospodar še vedno vse vodil in vodi iz ozadja. Rezultat tega sebičnega in nerazumnega početja je vsak dan bolj viden. Še en zavožen grunt je rezultat.

Si res kdo želi krvave revolucije? Če si, potem je velika pomoč k temu, da ne naredite ničesar. Mi si tega ne želimo, zato delujemo na način kot je predstavljen v pričujočih video posnetkih. Ko nas bo še več, bomo oblikovali področja, vsa družbena področja bomo obravnavali na način poštene ocene stanja in predlaganje odličnih rešitev ter nadgradnjo morebitnih že dobro zastavljenih. Tudi dobre prakse iz tujine so pomembne. Vsakdo lahko pride, sodeluje, ker nihče ni tukaj že postavljen vodja. Je, ampak zgolj začasno, do potrebne kritične mase. Potem bodo novi izbori kadrov. Skozi delo se bo pokazalo, kdo je tisti, ki ga bodo skupine izbrale za svoje vodje.

Še več bo sestankov, še več pobud, predavanja širom cele Slovenije, le sodelujte, ker je to delovanje, sodelovanje in ukrepanje za Očiščenje in Preporod Slovenije - NAŠE DEŽELE, ko bo to vedno ostala. Toda ne brez delujočih in odgovornih državljank in državljanov. Zbudite se, za vašo družino gre.

Vizija je predstavljena s strani gospoda Trohe, to je tudi naša VIZIJA, VIZIJA žal že pokojnega magistra Janeza Ščeka, ki je v temelju avtor ideje za slovenski narodni preporod.


Če želite, da skupaj prebijemo berlinski medijski zid, pojdite nemudoma na najbližjo Upravno enoto in izpolnjen obazec P1 - TUKAJ, ki vam ga overijo brezplačno, pošljete na naslov:

Ladislav Troha, Stara vrhnika 116, 1360 VRHNIKA


S tem boste omogočili, da te in druge ideje, kritike in predlogi pridejo do vas in drugih tudi preko množičnih medijev, saj bo gospod Troha Z VAŠO PODPORO prišel na soočenja tudi in predvsem na nacionalno TV in radio, ki jih mi vsi plačujemo, da bi poročali tudi o rešitvah in ne samo o škandalih, ki jih počnejo tisti, ki so v sestavi privilegiranih oblastniških struktur s popolno zaščito pred njihovimi organi pregona.

NE ODLAŠAJTE, KER NIHČE DRUG NE BO TEGA NAREDIL NAMESTO VAS, ŠTEJE PA VSAK PODPIS. VEČ JIH BO, MOČNEJŠE BO LJUDSTVO ZASTOPANO V KANDIDATU ZA PREDSEDNIKA, KI NATANČNO VE, KAJ NAREDITI, KO BO V SOOČENJIH IN MOREBITNIH INTERVJUJIH TUDI PODAL DODATNE INFORMACIJE IN NAVODILA ZA UKREPANJE.

Hvala, ker tudi vi že delujete, sodelujete in ukrepate za Očiščenje in Preporod Slovenije!

VEMO, V KATERO SMER, DVIGNIMO JADRA, DA JIH NAPOLNI MOČAN VETER! KDOR NE VE KAM, MU NOBEN VETER NE POMAGA!


VSAK SAM JE MOČAN, SKUPAJ SMO NEPREMAGLJIVI!


Očistimo in Preporodimo Slovenijo!