Se sploh zvedate, kaj pomeni oblastniški poseg v 90.člen Ustave???

 


Kaj pravi veljavni člen 90. člen USTAVE RS

"90. člen

(zakonodajni referendum)

Državni zbor lahko o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom, razpiše referendum. Državni zbor je vezan na izid referenduma.


Državni zbor lahko razpiše referendum iz prejšnjega odstavka na svojo pobudo, mora pa ga razpisati, če to zahteva najmanj tretjina poslancev, državni svet ali štirideset tisoč volilcev.

Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi državljani, ki imajo volilno pravico.

Predlog je na referendumu sprejet, če zanj glasuje večina volilcev, ki so glasovali.

Referendum se ureja z zakonom, ki ga sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev."


Politikanti, ki že od leta 1990 krožijo okoli oblastniškega korita, so se včeraj 28. maja. 2012 družno dogovorili, da bodo posegli v USTAVO RS in to v del, ki je izredno pomemben za ljudsko odločanje. Saj ta ista USTAVA naše Slovenije pravi v svojem 3. členu naslednje:

"3. člen

Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe.

V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno."

KAKO BOMO OBLAST, KI NAJ BI JO IMELI V SVOJIH ROKAH, MI LJUDSTVO  (vemo kdo jo ima - KLINITE TUKAJ) UDEJANJALI, ČE NAM HOČEJO VZETI MOŽNOST TO POČETI Z REFERENDUMI. ODLOČANJE O FINANČNIH STVAREH NE MORE BITI TEMA O KATERI LJUDSTVO NE SME ODLOČATI, SAJ V TAKIH PRIMERIH NIKAKOR NE MORE ITI ZA KRŠENJE TEMELJNIH ČLOVEKOVH PRAVIC IN SVOBOŠČIN, KI SO EDINE LAHKO PREDMET NEDOVOLJENEGA  REFERENDUMA, ČE BI BILE PRI TEM KRŠENE. A O TEM VSAKOKRATNO ODLOČA USTAVNO SODIŠČE.


NAJPREJ PRED NEKAJ TEDNI SO SE IZGOVARJALI, DA BODO POSEGLI V USTAVO ZATO, KER MORAJO VANJO VNESTI "ZLATO PRAVILO" PO KATEREM SE SLOVENIJA NAJ NEBI PREKOMERNO ZADOLŽEVALA ŠE NAPREJ. NO, OD TEGA SO ZDAJ ODSTOPILI IN TO SAMO ZARADI ENEGA SAMEGA RAZLOGA, KI GA SEVEDA NE BODO POVEDALI JAVNOSTI. PO IZRAČUNIH SO ZGROŽENI UGOTOVILI, DA TO SPLOH NI MOŽNO IN NAS BODO NE GLEDE NA CENO KREDITOV MZADLOŽEVALI ŠE NAPREJ, SAJ SI SAMO TAKO LAHKO ŠE ZA NEKAJ MESECEV PODALJŠAJO SVOJO AGONIJO.

VEDETI MORATE, DA SO PRI T.I. VARČEVALNIH UKREPIH POZABILI IZVESTI KLJUČEN UKREP, TO PA JE VRAČANJE POKRADENEGA PREMOŽENJA NARODU. TEGA NISO MOGLI NAREDITI, KER BI MORALI SEBE IN SVOJO ŽLAHTO NAJPREJ PO ZDRAVJU VPRAŠATI. TO NE GRE, KER BO TO LAHKO NAREDILA PRVA NEODVISNA RES OD LJUDSTVA IZBRANA VLADA. POTEM, KO BOSTE IMELI TUDI VI DOVOLJ LEVIH IN DESNIH NAMEŠČENCEV MAFIJE, KI VSESKUPAJ KREIRA IN VODI IZ OZADJA.

POSEG V 90. ČLEN USTAVE POMENI, DA LJUDSTVO NE BO MOGLO VEČ ODLOČATI, KO BO V PARLAMENTU SPREJET KAKŠEN ZAKON, KI SE BO DOTIKAL JAVNIH FINANC. KAR POMENI, DA BODO PO TEKOČEM TRAKU SPREJELI VSE ŠE TAKO PROTILJUDSKE ZAKONE IN JIH MI NE BOMO MOGLI VEČ PREPREČITI Z REFERENDUMOM. NAPRIMER PRIPRAVILI BODO ZAKON O POKOJNINSKI REFORMI, VANJ BODO VNESLI ČLEN PO KATEREM BOMO MORALI DELATI DO SMRTI IN TEGA ZAKONA, KI IMA V SVOJI SESTAVI TUDI TAKO MORILSKE ČLENE, NE BOMO MOGLI DATI NA REFERENDUM.

ŠE POSEBEJ BI MORALI O VSAKEM ZAKONU, KI SE TIČE JAVNIH FINANC AVTOMATIČNO ODLOČATI NA REFERENDUMU. SAJ DENAR V SKUPNO BLAGAJNO DAJEMO DAVKOPLAČEVALCI, VEN PA GA JEMLJEJO NAMEŠČENCI MAFIJE, KI SO SI VZELI TO PRAVICO. ZDAJ NAS HOČEJO PA KAR SE TEGA ODLOČANJA TIČE POVSEM ODREZATI.

ZA VSAKO NOVO ZADOLŽITEV BI NAS MORALI VPRAŠATI, ZA VSAKO NOVO NABAVO PREKO NAPR. 10 MILIJON EVROV BI NAS MORALI VPRAŠATI. KDO SI ŽELI NAKUP OKLEPNIH VOZIL, MEDTEM PA BREZPOSELNI NIMAJO KAJ JESTI??? KDO HOČE TEŠ 6, KO NAM VSI PAMETNI ENERGETIKI GOVORIJO, DA JE TO POPOLNOMA POLITIČEN PROJEKT, DA SI BODO ENI NAPOLNILI SVOJE ŽEPE. TEHNOLOGIJO JE PA ŽE ZDAVNAJ POVOZIL ČAS.

POSEG V 90. ČLEN USTAVE NA TA PRITLEHEN NAČIN, KER VEDO, DA MORAJO ZA SVOJE PREŽIVETJE, KER SO V 20. LETIH ZAVOZILI, SPREJETI ZDAJ NA VRAT NA NOS, VSE T.I. REFORME, KI JIM MIRNO LAKO PO DOMAČE REČEMO, ZATEGOVANJE PASOV ŽE TAKO OBUBOŽANEMU NARODU. IN TA PAS NE BO VEČ ZATEGNJEN V SREDNJEM DELU NARODOVEGA TELESA, TEMVEČ GA NARODU ŽE VEČ KOT DVAJSET LET ZATEGUJEJO ZA VRATOM.

POSEG V USTAVO S POSTAVITVIJO KVORUMA PA POMENI ŠE NOVO VAROVALKO TOTALITARNIH OBLASTNIKOV, KO BODO S SVOJIM PROPAGANDNIM STROJEM PODIRALI VSE KAR JIM NE BO PO GODU IN BO NA REFERENDUMU TAKO, DA BODO POZIVALI PREKO SVOJIH PLAČENCEV K BOJKOTU.

ZAKAJ PA NEBI DVAKRAT NA LETO IZVEDLI PO EN REFERENDUM O VEČ VPRAŠANJIH, KI BI SE NABRALA V ČASU POL LETA, DA BI LJUDSTVO OLOČILO??? V ŠVICI KJER SE NE BOJIJO ODLOČITEV NARODA, AMPAK SI POLITIKI NE DRZNEJO, DA NEBI ODLOČAL NAROD, DELAJO TAKO. (dodano naknadno na podalgi sugestije komentatorja na tej spletni strani z imenom "kmet")

SRAMOTA, SRAMOTA , GNUSNA SRAMOTA JE TAKŠNO POSEGANJE Z UMAZANIMI OBLASTNIŠKIMI PARKLJI V TEMELJNI PRAVNI AKT DRŽAVE. KO NIMAŠ IDEJ ZA RAZVOJ, NAPREDEK PAČ UVAJAŠ REPRESIJO, PREPOVEDI, OMEJITVE, POLICIJSKO DRŽAVO IN SPREMINJAŠ KAR USTAVO V SVOJO PRID. KAM GREMO LJUDJE, NAPREJ??? NE TO JE VRAČANJE V TOTALITARIZEM. IN KAJ STE DRUGEGA PRIČAKOVALI OD LJUDI, KI SO LETA 1990 UZURPIRALI OBLAST, SE PRERAZPOREDILI, ZAVZELI POZICIJE LEVO DESNO IN ZAČELI DOKONČEN UNIČUJOČ POHOD ZOPER SLOVENSKI NAROD.

TO JE ZDAJ TISTA ŠVICA, KI SO NAM JO VSI OBLJUBLJALI POLNIH 20 LET. NAMESTO RAZVOJA, VSAJ NEMŠKEGA STANDARDA, NAPREDKA, SREČNIH IN USPEŠNIH DRŽAVLJANOV, NAM JEMLJEJO PRAVICO ODLOČATI O FINANČNIH VIDIKIH NAŠE DRŽAVE. KDO IMA TOREJ OBLAST V SVOJIH ROKAH NAMESTO NAS???

IN KAKO SE GREJO ODLOČANJE O SVOJI USODI V DRŽAVI, KI SO NAM JO OBLASTNIKI DAJALI ZA ZGLED IN NAM GOVORILI KAKO BOMO BOLJŠI, NAJBOLJŠI, SVTILNIK SVETA???"ŠVICA - DEŽELA REFERENDUMOV


Švica, mala alpska državica, že ves čas v zgodovini unikatno vodi različne politike znotraj države in tudi navzven. Bodisi sistem nevtralnosti v prvi in drugi svetovni vojni, bodisi praktiko številnih referendumov znotraj politike države. Sedaj je Švica med prvimi, ki se z elektronskimi volitvami ukvarja v praksi.

Švica prakticira sistem neposredne demokracije. Neposredno demokracijo definiramo kot sistem demokracije, vodene s strani državljanov in sicer na način močne participacije le-teh v procesih zakonodaje.

Izvor neposredne participacije v Švici sega daleč nazaj, v pozni srednji vek, torej v čas ustanovitve stare konfederacije v leto 1291. Moderna praksa neposredne demokracije sega v 19. stoletje z formaliziranimi javnimi anketami in pogostimi referendumi.

Švica je konfederacija, sestavljena iz 26 kantonov. Ustava kantonom dopušča zelo veliko aktivnost pri oblikovanju zakonov, saj je vse, kar ni natančno določeno v ustavi, stvar presoje vsakega kantona.

Vsak zvezni zakon gre proceduralno skozi tri do štiri korake.

1. Prvi osnutek je pripravljen s strani strokovnjakov v zvezni administraciji.

2. Drugi osnutek je predstavljen velikemu številu ljudi v obliku javne ankete; Na ta osnutek lahko pripombe in predloge sprememb podajajo naslednji členi: zvezne vlade, politične stranke, nevladne organizacije in društva civilne družbe.

3. Rezultati prejšnjih dveh korakov so predstavljeni komisiji v obeh zbornicah parlamenta, debatirano do potankosti za zaprtimi vrati in na koncu debatirano javno v obeh zbornicah parlamenta. Člani parlamenta so dolžni upoštevati rezultate iz drugega koraka, kajti v primeru ignorance je korak štiri neizbežen.

4. Četrti korak predstavlja možnost veta. V primeru 50.000 podpisov za referendum, je referendum v roku treh mesecev neizbežen in mandatoren. Za pozitivni izid referenduma je potrebna večina pozitivnih glasov s strani državljanov na ravni države, in ne večina pozitivnih glasov državljanov znotraj kantonov.

Več kot 12 referendumov na nek zakon na leto v Švici ni nenavadno število.

V Švici se prav zaradi nenehnih referendumov trudijo v neposredno demokracijo vnesti elemente e-demokracije. Število referendumov je veliko, prav zaradi tega pa na lokalni ravni, torej znotraj kantonov, uspešno preizkušajo elektronske volitve.

Leta 2003 so najprej v Ženevi in kasneje tudi v Neuchâtlu in Zürichu, začeli z nizom testiranj e-volitev. S preizkušanjem so končali lani 27. novembra, ko so v 15 mestih v kantonu Zürich na več referendumskih vprašanj volivci lahko glasovali preko SMS sporočil in preko Interneta. V kantonu Zürich, v mestih Bertschikon, Bülach in Schlieren je 24 % volilnih upravičencev glasovalo elektronsko, predvsem preko Interneta.

Glasovanje preko SMS sporočil je potekalo na naslednji način – Kdor je želel glasovati preko SMS sporočil, je dobil kodo in volilno kartico po pošti. Z mobilnih telefonov so potem volivci poslali kodo na določeno telefonsko številko, skupaj s številko, ki je predstavljala njihovo odločitev (za ali proti).

Marcus Notter, svetnik v Zürichu, je takoj po volitvah dejal, da niso zabeležili nobenih težav.

Januarja so napovedali, da bo zvezna administracija na podlagi poročil pripravila končno poročilo, Zvezni Svet pa bo kasneje sprejel odločitev ali bodo spremenili zvezni zakon, ki bi omogočil e-volitve ali ne.

Nedavno je bila izpeljana anketa, v kateri so tiste, ki so lani glasovali na e-volitvah, spraševali ali bi ponovili to dejanje. Pozitivno je odgovorilo več kot 90% vprašanih. V anketo so vključili tudi vse ostale volilce. Okoli 50 % vprašanih je odgovorilo, da bi podprlo vpeljavo e-volitev. Ti rezultati so sedaj v preučevanju v zvezni vladi.

Max Klaus, federalni svetnik je v avgustu za nemški politik-digital zagovarjal vpeljavo e-volitev in dejal, da bi z e-volitvami, prav zaradi velikega števila referendumov, tudi prihranili. Prihranek bi bil 1.61 švicarskih frankov, oziroma okoli 240 tolarjev na glas. V ta izračun pa niso všteti prihranki pri poštnih storitvah.

Vir: IDABC, Direct Democracy

Komentar E-demokracija.si: Nedavno so v Švici sprejeli nove smernice e-vlade, v katerih se zavedajo koristi informacijske tehnologije. Zanimivo pa bo videti poročilo obljubljeno v januarju, v katerem bodo odločili ali bodo spremenili volilni zakon ali ne. Morda bo anketa, ki so jo nedavno izpeljali, k temu pripomogla. Počakajmo."

vir: e-demokracija.si

POZIVAMO K UPORU ZOPER POSEGANJE V USTAVO REPUBLIKE SLOVENJE. V TA NAMEN JE NA FACEBOOK-u ODPRTA SKUPINA, KI JE PODLAGA ZA PREPREČITEV TAKŠENGA DEJANJA BREZBRIŽNIH OBLASTNIKOV. VČLANITE SE IN POVABITE ŠE DRUGE, KI RAZUMEJO KAJ TAK ENOSTRANSKI NAČIN POMENI. ORGANIZIRALI PA SE BOMO TUDI ZA NAKNADNI REFERENDUM, KO BODO TA PREDLOG ZAKONA ZA SPREMEBO USTAVE VLOŽILI V PARLAMENT!!!

ČE JE OSTALO V VAS SAJ TROHICO DRŽAVLJANSKE ZAVESTI, TEGA NE BOSTE DOVOLILI!!!


ČAS JE ZA UVAJANJE VSE VEČ NEPOSREDNE DEMOKRACIJE, NE PA OMEJEVANJE IN ONEMOGOČANJE UVELJAVLJANJE LJUDSKE VOLJE.


Ekipa OPS

 

 

Onemogočimo Politikantsko Samovoljo!

 

Komentarjev 

 
#4 Sicfppheno 23:01 26-10-2021
уф печать на металле москва: https://signprint24.ru/services/uf-pechat-po-lyubym-materialam/na-krashennom-metalle/
Tegs: уф печать на металле цена https://signprint24.ru/services/uf-pechat-po-lyubym-materialam/na-krashennom-metalle/

печать на пвх
печать на пвх пластике
прямая печать на пвх
Citat
 
 
#3 kMET 13:22 30-05-2012
Pa še to, akr so opsovci morda pozabili zapisati okoli kvoruma.

VSAKA SKRB, DA UDEČLEŽBE NA REFERENDUMU NE BO ODPADE, ČE SE NA VSAKE POL LETA IZVEDE EN REFERENDUM O VEČIH VPRAŠANJIH, KI SE V POL LETA NABEREJO.

BOLNIKI PREDLAGAJO KVORUM, AJA ZA VSAK REFERENDUM POSEBEJ, ZAKAJ ŽE ZA VSAKEGA PSOBEJ, ČE LAHKO VEČ VPRAŠNJ REŠIMO DVAKRAT V LETU IN BO ZAGOTOVO PRIŠLO NA VOLIŠČA PREKO 50% LJUDI.

KAJ PA E-REFERENDUMU PO VZGLEU ŠVICE. HEJ OBLASTNIKI POČASI BO TREBA PRITI IZ VOTLIN, SVET GRE NAPREJ, NE NAZAJ.
Citat
 
 
#2 kMET 07:31 30-05-2012
Politikanti čvekajo kako so bili referendumi zlorabljeni. Aja, kaj res, kdo pa jih je zlorabljal??? Prav oni so se šli metanje kosti za rajo, da so preusmerjali pozornost od svojih lopovščin. (Umetno oplojevanje samskih žensk...)

Čvekanje o tem, da bo poseg preprečeval o tem, da bi odločali o davkih je pa res čisti poden.

O tem ali bom o plačevali davke ali ne ni dvoma, o tem ne bomo odločali, ker vsak tepec ve, da je davke treba plačevati, nas bolj zanima kako in zakaj se naš davkoplačevalsk i denar porablja in o tem kakšno višino bom plačevali davkov pa gotovo sodi na referendum.

Tega ne more in ne sme nobeno teslo določiti kar samo. Vse preveč je bilo samovolje politikantov, ko so kar odločili, odgovarjal za posledice pa ni nihče.
Citat
 
 
#1 joze roskaric 13:12 29-05-2012
Treba je onemogocit to mafijona vladi,kakor tudi ostale tajkune.
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali razumete, da je corona plan-demija največji zločin zoper človeštvo
 
Trenutno je na strani
Prisotni 275 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, če pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Tako se je začelo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NAČRT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HOČEMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašistična tiranija se že izvaja,revščina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Senčar, dr. medicine, VSA ČAST!

OPOZORILO ČLOVEŠTVU!

Priče smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še načrtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo različni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zločinu zoper človeštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo največji zločin zoper človeštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVEČJA LAŽ V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


Črni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci domače in svetovne masonerije že začeli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odločno zoper NWO, razkril vsote podkupnine, če bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na največji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janežič Ambrožič?

Zastrašujoča RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že začelo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija ječi pod tiranijo fašističnh državnih organov. To čaka tudi Slovenijo!

TO BO POVZROČILO CEPLJENJE-ČIPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo doseči popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KONČANA!

V Nemčiji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TURČIJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

Čipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠČITNE" maske?

Naša nova članica, gospa profesorica Monika Maku sporoča oblastnikom

Kako je mogoče, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega začetka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj načrt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resničnega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper človeštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega značaja!

Vseslovenski zbor Osveščenih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ČIPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠČITNE" MASKE VOJNIH DOBIČKARJEV

Virusov, ki bi skakali iz človeka na človeka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJOČIM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižgač" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDEČI VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv miličnikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvijač, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas hočejo ČIPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zločin nad človeštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokončno spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hlače!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tisoče milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si čiste vode, KORONA VIRUS je največja
prevara človeštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse več pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?