Prispevki različnih avtorjev Prispevki različnih avtorjev Refleksija ob prvomajskih praznikih

Refleksija ob prvomajskih praznikih

Janko Toškan, u.d.i.g. - 041 778 213
Kubed 56 a
6272 Gračišče

Kubed, 22.05.2012


DRŽAVNI ZBOR RS
Državni zbor, Šubičeva ulica 4, p. p. 636, SI-1102 Ljubljana
Elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


JAVNI POZIV DZ

 

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

Kot  sem se nedavno izrazil, je bistvo obhajanja praznikov ozaveščanje efektov/principov dogodkov, ki so se v neki preteklosti zgodili in pustili pečat v človeškem življenju in ki se ob takih trenutkih vedno znova poustvarjajo.

Če sem takrat govoril o Velikonončnih praznikih, govorim sedaj o Prvomajskih praznikih.Tako sem se 2.maja zjutraj zbudil, kot po navadi, in ob ležernem razmišljanju o nekem svojem  problemu poležaval še nekaj časa. Zanimivo je to, da se je razvoj dogodkov tega razmišljanja obrnil v neko svojo smer, ki z realnim stanjem ni imela nobene povezave. Ko sem vstal, da rešim novo nastali problem, sem se zavedal, da novonastalega problema  sploh ni, oz. da je bil ustvarjen v moji glavi, v mojih mislih (očitno sem zasanjal), torej fikcija.

Kakšno zvezo ima ta dogodek s 27. aprilom oz. 1. majem? Poglejmo. 27. april in 1. maj nista direknto povezana, imata pa kar nekaj skupnega. Namreč v primeru 27. aprila govorimo o samozavedanju »pravic« enega, sicer »marginalnega« naroda, Slovenskega, v odnosu do ostalih, »nobilitetnih« držav (Nemčija, Italija, Avstoogrska, …) do samoodločbe oz. lastne identitete. V primeru 1. maja gre za podobno zadevo zagotovitve  osnovnih pravic delavcev, prav tako marginaliziranega dela družbe (čeprav večinskega), t.j. uveljavljanje identitete vsakega posameznika v svetu. (Vsa čast ljudem, ki so te stvari, že takrat, razumeli in jih inicirali!). V obeh primerih gre za revolucijo – v 1. primeru najmanj spreminjanja administrativnega sistema državnih meja, v drugem primeru spreminjanja medčloveškega družbeenoekonomskega sistema! Prav tako sta v obeh primerih etablirana vladajoča sistema govorila, da to ni mogoče! Več kot očitno je, da je bila to laž!

Jasno, nobeden človeško ustvarjeni sistem ni realen sam po sebi, je stvar dogovora, ima pa realne posledice (tako, kot sem sam vstal, da rešujem problem, ki ga ni!) Torej, v domeni človeškega dogovora se da narediti vse!

Danes, ob krizi, se soočamo z nečim podobnim, torej z izmišljenim, dogovorjenim, fiktivnim problemom, da ni denarja. To je navadna laž! Denarja je kolikor ga hočete! Če mi EU/svetovna banka dovoli koncesijo tiskanja denarja, vam zlahka dokažem, da je to res! Če že, manjka »dogovorjenega« denarja oz. pravilno, DOGOVORA O DENARJU! Torej, ne manjka denarja samega po sebi, temveč manjka dogovor, oz. je dosedanji dogovor, za katerega ne vem, kdo ga je sploh sklenil in kakšen sploh je, slab, oz. najmanj neprimeren/neadekvaten današnji situaciji.

Za vse dogovore velja, da so lahko dobri ali slabi, pošteni ali nepošteni in zanimivo, izvedljivi ali pa enostavno neizvedljivi! Namreč, če se z vami dogovorim, da bom poskrbel, da se bo jutri sonce začelo vrteti okrog zemlje, je to absurd, je nelogično in nemogoče. Dogovor sem pa sklenil! Poglejmo (poenostavljeno) denarni sistem. Denarni sistem se je začel nekaj tisoč let nazaj in kljub temu, da je takrat vsaj dišal po realnosti (zlatniki, srebrniki, …) je bil vedno stvar dogovora (direktive) – kaj je koliko vredno! V naslednji fazi so ta, sam po sebi vreden material (zlatniki, srebrniki …) zamenjale obveznice – poceni kovanci in še bolj poceni papir (zagotovilo bank, da je nek kapital – »zlato«) na razpolago v zameno za te obveznice. Na koncu so ukinili tudi »zlato« rezervo in začeli emitirati denar na osnovi tistega, kar se dela oz. tistega, kar naj bi se naredilo – BDP.

Kaj BDP sploh pomeni, vam ne bo nobeden ekonomist vedel točno povedati! Namreč, mati, ki skrbi za svojega otoka, ne ustvarja BDP – ne izstavi fakture (to je pač njena dolžnost!?), varuška, ki skrbi za materinega otroka (ni njena dolžnost), isto delo, pa ustvarja BDP, ker izda fakturo! Tudi BDP (kot gospodarska rast, dodana vrednost in ostali ekonomski izumi), je zgolj stvar dogovora! Nadaljujem, BDP je torej odvisen od izdanih faktur? Hočemo dvigniti BDP – izdajmo fiktivne fakture! Smešno? Niti približno! Točno to počnejo borze in razni »finančni produkti«! In lahko bi rekli, da zahteve politike po gospodarski rasti in rasti BDP ne pomenijo nič drugega kot to, da za preživetje potrebujemo več takega dela, katerega sploh nismo dolžni opravljati (izdajanje faktur)? O temu bi bilo za diskutirati, kdaj drugič.

Kot sem rekel, današnji sistem emisije denarja temelji na BDP oz. gospodarski rasti, ki je, kot eksponentna (%), že v krajšem obdobju fizično nemogoča. Praktično pa izgleda tako: Zamislimo si, da je ves svet ena država, en narod. Emitent denarja – tiskarna denarja (svetovna banka, FED, MMS, … zanimivo, v privatnih rokah, ne v državnih?), posameznim bančnim institucijam dodeli finančna sredstva z npr. 0,25% obrestno mero. Slednje ta denar posredujejo tako državi sami, kot tudi ostalim pravnim in fizičnim osebam po npr. 2% obrestni meri.

1. vidimo, kakšen je zaslužek bank in emitenta denarja!

2. kar je bistveno, kako lahko teh 2,25% (če k temu dodam inflacijo je to cca 3%.  Seveda bodo ekonomisti rekli da se to tako ne računa (in tudi res je). Je pa princip še kako točen in tudi številke niso daleč od potrebnega stanja!) družba sploh vrne, če nima pooblastila tiskanja denarja?

(Kdo to pooblastilo sploh ima?) Seveda zgolj s tem, da povečuje proizvodnjo in BDP ter tako pride do nove emisije denarja in s tem krije stare obveznosti in ustvarja nove dolgove, ki jih družba nikakor ne more odplačati (pri čemer govorim zgolj o obrestih, ne pa o glavnici sami!), ali pa z razprodajo »srebrnine« - narodnega bogastva (nafta, rudnine, ali pa lastništvo). (Lažem? Točno o tem pišejo mediji glede sanacije ameriških bank!). Koliko časa lahko vse to traja?

Še enkrat si zamislimo, da obstajata zgolj dve državi, npr. Slovenija in Hrvaška. Če Slovenija posluje dobro in ustvari zunanji trgovinski presežek, lahko s tem krije obveznosti do svetovne banke. Toda v tem primeru Hrvaška posluje negativno in tako obveznosti do Slovenije kot tudi do svetovne banke ne more poravnati. Vidimo, da je v takem monetarnem sistemu t.i. »grški« sindrom nerešljiv. Jasno, govorim o dogovoru, ki ne more biti izvedljiv. V pravni praksi je tak dogovor ničen in ne bi bilo nespametno tudi sprožiti sodni spor s tem v zvezi. Logično, če k temu dodam še naslednje države in ugotovim podobno, po induktivnem sklepanju ugotovim da – SISTEM NE ZDRŽI.

Zdaj pa k tistemu, kar me zanima. Dr. Mencinger je v nekem inervjuju povedal, da je UTD (univerzalni temeljni dohodek) realna ekonomska opcija. Ni edini. Kar nekaj »znanih ekonomistov in osebnosti« je izjavilo podobno. Na tem je v državni upravi delala/dela dr. Vasilija Korošec.

Prednosti UTD-ja je kar nekaj:

1. Pomeni socialno varnost in sprostitev nastale psihoze in ustvarjalne depresije.

2. Pomeni tudi bolj človeško ureditev družbe.

3. Ukinja ostale subvencije in poenostavlja ter reducira administracijo, ki je na to vezana.

4. Omogoča bistveno lažje funkcioniranje delovnih razmerij (tako je odpuščanje delavcev lažje – bonus delodajalca, prav tako delavec ne bo več vztrajal v nemogočih delovnih pogojih – bonus zaposlenega.

5. Povečuje kupno moč in s tem daje vzgon gospodarstvu.

6. Omogoča lažjo osebno zaposlitev (ob zagotovljeni eksistenci se lahko posvetim npr. poljedelstvu, karitativnim dejavnostim, obrtništvu, umetnosti, …)

7. Vnaša red v družbene odnose. Namreč, v primeru nekega prekrška, se namesto kazni lahko zniža UTD oz. ukine, kar je za storilca bistveno slabše. Če se sedaj storilec pri neplačilu kazni izgovarja na neprejemanje os. dohodka in »pokvarjenost« države (moderni Robin Hood), v primeru UTD tega ni več. Nobeden si sploh ne bo predstavljal več delati na »črno«.

8. Žal je tudi UTD eden od načinov prerazporeditve materialnega bogastva, kar pa seveda vladajoči kasti sigurno ni všeč! Kar je zanimivo je to, da praktično vsi omenjeni razumejo UTD kot realno ekonomsko možnost, hkrati dvomijo v njeno politično realizacijo! Logično. Teoretično ekonomija dopušča tisoče različnih sistemov organiziranja družbe, politika pa je stvar preference in zagotavljanja osebnih položajev, ki vladajoči kasti pomenijo več, kot dejansko blagostanje družbe.

Ker je DZ najvišji državni politični organ, ki očitno vpliva na družbeno/ekonomski sistem, ga tako pozivam:

1. Da mi odgovori na vprašanje glede UTD, ali ga je možno realizirati, kdaj in kako? Če smo ugotovili, da je denar stvar dogovora je seveda bolj pametno kot razmišljati o temu, kako naj denar privarčujemo, razmišljati o temu, kako naj ga vsem zagotovimo. Sploh pa, kako se da varčevati z DOGOVOROM O DENARJU?

2. Vse poslance DZ pozivam k striktni uporabi dikcije: namesto ni denarja, pošteno povejte, ni dogovora o denarju. Namreč, če človek tisočkrat sliši in prebere, da denarja ni, v to verjame in to sprejme kot realnost, čeprav gre samo za sistem!. Ker to ni res, pomeni, da nas zavajate in s tem povzročate zločin proti človeštvu. Če bo človek zgolj nekajkrat slišal, da ni dogovora o denarju, vam bo dal jasno vedeti, da se končno o temu dogovorite/dogovorimo! Tudi o tej zadevi bi bilo smiselno uvesti pravni postopek, namreč kaj je res in kaj ne!

V razmislek:

1. Jezen sem na vse politike, ki kandidirajo za poslance (in so potem izvoljeni) brez kakršnekoli vizije, znanja, izkušenj, modrosti, etike,…, ki razumejo delo poslanca zgolj kot dobro plačano službo za osebno promocijo (ego) brez prevzemanja kakršnekoli odgovornosti! Žalim poslance? Predlagam naslednje: 90 najboljših (v gospodarskem in etičnem smislu) direktorjev pošljemo v DZ, člane DZ namestimo na mesta teh direktorjev in opazujmo, kaj se bo zgodilo. Prepričan sem, da bi novi DZ v par letih poštimal zakonodajo v nulo, kaj bi se zgodilo z 90 podjetji, pa res ne vem.

2. Jezen sem na vse ekonomiste, ki celotno družbo podrejajo sistemu, za katerega še sami ne vedo, kakšne rezultate bo ta prinesel! (Imamo npr. dve Nobelovi nagradi za praktično diametralna ekonomska sistema!). Človeško življenje podrejajo (kdo jim daje to pravico) sistemu denarja namesto obratno. Denar je derivat človeka in niti približno ne more biti to, kar nam današnja ekonomsko/politična elita skuša dopovedati, t.j., da je človek derivat denarja.

3. Jezen sem na vso izobraženo srenjo, ki se ukvarja zgolj s svojim »vrtom« in to (dostikrat jalovo) početje glorificira v nebeške višave, pri čemer niso sposobni pogledati dlje od svojega plota. In potem jočejo, ker jih nobeden ne razume in ni družbenega denarja.

Še posebej sem jezen na izobražence tehničnih strok, čigar del sem tudi sam! Ogromno časa izgubljajo/mo npr. za dokaz, ali Bog je, ali ga ni, kar je nekako tako, kot da bi se prepirali o temu, kako izgleda vožnja s hitrostjo svetlobe! Logično, nobeden ne ve (in še kar nekaj časa ne bo vedel) in praktično vsaka ugotovitev nima prav nobenega vpliva na človeško življenje! Pri tem pa si ne morejo vzeti 2 min. časa, da razmislijo o odružbenoekonomskem sistemu, ki direktno vpliva na njihovo življenje!

Dr. Dragan Marušič je izjavil (Žurnal), da si Adam Smith ni zamišljal takega sistema – torej očitno tudi po Adamu Smithu obstaja nek drugačen ekonomski sistem! In zakaj ga potem ne ustvarimo? Zanimivo je to, da vsi t.i. »racionalisti«, še posebej ekonomisti in politiki, dajejo denarnemu sistemu »biblijsko/mistične« vrednote; »To je zgodovinski trenutek« (Borut Pahor ob uvedbi »zlatega?« fiskalnega pravila; »Kapital ne sme biti reguliran, pustiti mu je treba prosto pot, tako da lahko sam uravnava družbeno življenje kot naravni zakon« (Milton Friedman, Nobelov nagrajenec, opa. In seveda neoliberalisti). Očitno pomeni kapital »esenco« družbe, ki kot naravni zakon uravnava družbo/človeka?

Torej nas je nekaj desettisločletna zgodovina človeštva pripeljala do ugotovitve, da vsi znanstveniki, umetniki, inženirji, …, nismo sposobni uravnavati skupnega družbenega življenja, temveč, da to lahko uredi zgolj denar? Pa smo končno prišli do Boga samega, otipljivega, ki je tukaj in ne v nebesih. Žal, ga ni za vse dovolj, zato ljudje, otroci umirajo od lakote. Ljudje se pobijamo med sabo in pazi, celo sami sebe ubijamo zaradi »sramote« pomanjkanja!. Beda na kvadrat. Mogoče si pa človeštvo, krona stvarstva, resnično zasluži izbris iz vesoljske kronike.

4. Jezen sem na študente. Razumem (iz lastnih izkušenj), da hormoni v tem obdobju ubirajo svojo pot, a vseeno bi, npr. ob čik pauzi, lahko vsaj razmišljali o temu. Navsezadnje so polnoletni.

5. Jezen sem na Cerkev (čeprav Kristjan, oz. prav zaradi tega), ker za svoje pridiganje o Bogu jemlje ljudem in plačuje koncesijo hudiču (T2).

6. In na koncu, jezen sem na vse nas, ki zgolj buljimo v TV in cmizdimo ob telenovelah, podobno kot politiki cmizdijo, da ni denarja (oboje je fikcija), namesto, da končno rečemo bobu – bob in tudi kaj naredimo!

Smo se zbudili, ali še sanjamo? Ugotovite sami.

Janko Toškan l.r.

 

Komentarjev 

 
#4 zaveden 20:21 28-05-2012
glede na pravila slovenščine naj bi to delali samo funkcionarji. torej je res lepa naša svoboda ja
Citat
 
 
#3 nejo 21:59 26-05-2012
Glede na to, da je bilo zlato (ali srebro) velik del človeške zgodovine plačilno sredstvo, ali bi bilo kaj drugače, če bi ves tiskan denar imel kritje v zlatu? Oziroma, da bi plačevali z zlatom?
Nisem ekonomist in ne finančnik. Samo vprašam.
Citat
 
 
#2 kMET 12:51 25-05-2012
A moreš bit kaj posebnega, da zraven napišeš, da si to lastno ročno napisal??? No, res bio bilo dobro se osvoboditi...če ni kaj drugega komentirati na tekst od tega je pa res žalostna vaša svoboda.
Citat
 
 
#1 zaveden 23:39 24-05-2012
nočem nič slabega, me pa zanima, a je ta g. janko kaj posebnega, da se kar z l.r. podpisuje? lp pa dejmo se osvobodit :)
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali ste za to, da se ukine prisilno plačevanje RTV dajatve, ker RTV SLO dokazano ne deluje v skladu z zakoni in USTAVO RS
 
Trenutno je na strani
Prisotni 97 gostov .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Podpišite, če želite živeti v najkrajšem možnem času najkasneje pa v 10-ih letih v taki državi Sloveniji!
****************************
****************************

Sprenevedanje oblastnika in novinarke, odlika takih ljudi je, da kar jim ne ustreza preprosto ignorirajo

Kazenska prijava zoper osumljenega g. Mira Cerarja

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 25-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Začnite RAZMIŠLJATI in DELOVATI!

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Po petnajstih letih aktivnega delovanja se Gibanje OPS prvič predstavi na RTV SLO


Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Zaseben pogovor z gospodom tovarišem Borisom Štefanecom, kdo je v resnici, si boste iz te korespondence vtis ustvarili sami

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

NEZASLIŠANO: Eden od elementov podtalnega genocida nad slovenskim narodom je tudi dvojno obdavčevanje slovenskih delovnih migrantov v Avstrijo!

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

BRUTALNA TIRANIJA NAD DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE, KOT BI BILI KRIMINALCI

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Voz je boljševikom ušel po bregu!

Karakterne lastnosti BOLJŠEVIKOV

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Ustavimo mučenje gospe Milene Tanko!

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

IZJAVA ZA JAVNOST

1. dan gladovne stavke+DNEVNIK nadaljevanja

Ladislav Troha o svojem "incidentu" na RTV SLO, stavkovnih zahtevah in pričakovanih novih poizkusih diskreditacij režimskih medijskih trobil in udbovskih plačancev

Kratka kronologija

ZAHTEVAMO ODGOVORNOST OD LETA 1990 DO DANES - GLADOVNA STAVKA DO UVELJAVITVE ZAHTEV LADISLAVA TROHE

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

ZBOR SLOVENSKEGA NARODA ZA OSVOBODITEV RTV SLO

Združimo vse zdrave sile v Sloveniji in naše ljudi iz tujine v KOALICIJI KARANTANIJA

Bo Slovenija vstala od mrtvih?

slovenija na kriu1.bmp - 1.60 Mb

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

PETICIJA - REKLAMACIJA ZA ZAVRNITEV PLAČEVANJA VSILJENEGA RTV PRISPEVKA

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

Kaj storiti, da pridemo Slovenci iz te blodnje v temi, razlaga prvega in drugega koraka za uresničitev VIZIJE za Slovenijo do leta 2024

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Bo Ivan Janez Janša odšel v zapor?

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

Drugačne in boljše Slovenije ne moremo graditi brez vas

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

OPS srečanje v Mariboru

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

OBRAČAMO SE NA VAS, KER VEMO, DA BOSTE RAZUMELI IN BOSTE POMAGALI, ZAUPAMO VAM IN VAS SPOŠTUJEMO

Bili smo na srečanju OPS z odločnimi Ljudmi v Luciji pri Portorožu

O dobrodelnosti na slovenskem

DELAMO ZA SLOVENIJO, NAŠO ŠIRŠO DRUŽINO, KATERE ČLANI IN ČLANICE STE TUDI VI!

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

RESNICA NAS BO OSVOBODILA! PREDLOG DELOVANJA ODLOČNIH LJUDI ZA VNOVIČNO ZDRUŽITEV SLOVENSKEGA NARODA!

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Osvoboditev, Očiščenje, Preporod Slovenije!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

Ali ti veliki Čas je prešinil srce in razum, ali stoletni tvoj strah je izginil, prevzel te pogum?

Srečanje za dogovor KAJ STORITI

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

ZAKAJ MORA UPOKOJENI ŠVICARSKI PODJETNIK DR. ČANŽEK PRI SVOJIH 85 LETIH DEŽURATI NA INTERNETU IN BLATITI VSAKOGAR, KI JE TRN V PETI UDBO-KOMUNISTIČNI NOMENKLATURI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

OBVESTILO IN OPRAVIČILO!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 100 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

KOALICIJA KARANTANIJA OPERIRA Z LAŽNIMI PODATKI PRAVIJO NEKATERI, KI SE BOJIJO, DA BI SLOVENSKI NAROD SPREGLEDAL IN ZMAGAL!

LADISLAV TROHA POJASNI KAKO SE JE UGRABIL SAM

PRIHAJA ČAS ZA TRDNO, NEOMAJNO IN ODLOČNO ALTERNATIVO VSEM OBSTOJEČIM LEVO DESNO ANGAŽIRANIM STRANKAM, KI SO V 22 LETIH DELOVANJA SPRAVILE SLOVENIJO IN SLOVENSKI NAROD V GROZLJIV POLOŽAJ

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

POZIV ZA ORGANIZACIJO PREDSTAVITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA NASLEDNJE DESETLETNO OBDOBJE! 2013 - 2023

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Nov poizkus diskreditacije iz obupa, lakaji uničevalcev Slovenije pisarijo ostudne pamflete

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024

korak 1 - 27.paril.jpg - 50.40 Kb

KORAK ŠTEVILKA 1 ZA URESNIČITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA OBDOBJE 2014 - 2024


KORAK ŠTEVILKA 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024, KORAK ZA URESNIČITEV ŠT. 2 - DODATNA ARGUMENTACIJA IN OPIS


KORAK ŠTEVILKA 3 - POSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE, ONEMOGOČANJE PRAVIH TATOV, VRAČANJE POKRADNEGA, ODPRAVA KRIVIC


KORAK ŠTEVILKA 4 - UVEDBA VSE BOLJ NEPOSREDNE DEMOKRACIJE - VLADAVINE LJUDSTVA


korak t. 5.jpg - 30.37 Kb

KORAK ŠTEVILKA 5 - ZAGON VSEH INTELEKTUALNIH IN GOSPODARSKIH POTENCIALOV, RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

KORAK ŠTEVILKA 6 - PREHRANSKA, VODOOSKRBNA IN ENERGIJSKA SAMOZADOSTNOST IN ČISTEJŠE OKOLJE

KORAK ŠTEVILKA 7 - DUHOVNI, ETIČNI IN MORALNI PREPOROD SLOVENSKE DRUŽBE

opslogo.jpg - 5.00 Kb

cirk1.jpg - 3.18 Kb

Z nakupom izjemno zanimive knjige za razumevanje sedanjosti, pomagate delovanju Gibanja OPS

Intervju Ladislava Trohe za internetni kanal "ZDAJ PA DOST!"

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

KOALICIJA KARANTANIJA ZA ZMAGO NA PARLAMENTARNIH VOLITVAH

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA udbofašistoidna prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Stare igralce je treba umakniti, nastaviti pa mlade-"nove obraze", a sistem bo šel naprej svojo pot kot do sedaj...?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Vlado RS nove revolucionarne tehnologije za izboljšanje kakovosti življenja ne zanimajo

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili


Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Radio LASER iz Slovenj gradca podira slovenski medijski zid

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?