Od predsednika nove slovenske Vlade RS Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

VZPOSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE

1. Povojni umori brez sodbe - GENOCID in odstranitev komunističnih simbolov z vseh javnih mest po državi

tito.velenje.jpg - 8.07 Kb

  
  Diktator Tito v Velenju                   Komunistični ideolog Kardelj v Velenju

             
Komunistični ideolog Kidrič v centru Lj         Kardelj na Trgu republike v Ljubljani

Praznovanje komunističnih laži s simboli enoumja leta 2011 nad Ribnico

Začeti bo treba pri diktatorju in zločincu Josipu Brozu - TITU, ki mu pripada ime komunistični diktator, ki je tudi v Sloveniji vpeljal totalitarni režim, ki ga mora Ivan Janez Janša dokončno in nedvoumno označiti kot takega. To pa ne pomeni nič drugega kot to, da se končno iztrgamo iz objema jugoslovanskega diktatorskega režima oziroma odpravimo njegovo dediščino na simbolen in konkreten zakonski način, ko je potrebno sprejeti zakonodajo, ki bo odvzela vse neupravičene privilegije nosilcem in nadaljevalcem prejšnjega totalitarnega režima tudi po letu 1990, in onemogočila, da bi se duh in vzorci enoumja vlekli za nami še naprej.

Javno naj obsodi vse zločine, ki so se zgodili v času komunističnega enoumja in prepove uporabo vseh komunističnih simbolov na javnih mestih, ki jih naj umaknejo v muzeje v opomin zdajšnji in naslednjim generacijam.

Vlada RS mora takoj zagotoviti formiranje mednarodne strokovne ekipe za preiskavo genocida nad slovenskim narodom na naših tleh od leta 1941 do leta 1945, ki bo odkrila in s pomočjo ustreznih služb izkopala vse ostanke trupel iz različnih brezen, jarkov in jam po Sloveniji, ugotovila DNK umorjenih  ljudi, da bodo lahko pristojni organi izdali mrliške liste, ko bodo potem svojci končno izvedeli, kje so svojo življenjsko pot končali njihovi dragi in jih bodo lahko pokopali, kjer bodo oni želeli. Za vse, ki ne bo moč ugotoviti idenitete, ali nimajo več svojcev, naj jih pokoplje država  v skupne grobnice z najvišjimi državnimi častmi.

Država, ki ni sposobna pokopati svojih mrtvih, ni pravna, niti pietetna, ampak je barbarska država.


                                                 Barbara rov v Hudi jami pri Laškem
  
Mednarodna strokovna komisija, sestavljena iz preiskovalcev, tožilcev in pravnikov ter zgodovinarjev naj ugotovi odgovornost za izvršene zločine genocida, ki (tega se je treba zavedati) še niso zastarali. Če ni ustreznih arhivov, ki bi morali obstajati doma ali v tujini, se tudi za to ugotovi nesporna odgovornost vseh, ki so jih bili dolžni varovati, pa jih niso. Odgovornost pa naj se ugotovi tudi za vse tiste od davkoplačevalcev plačane tožilce, ki niso uvedli preiskav ali pa so preprečevali korektno preiskavo odgovornosti za ta okrutna kazniva dejanja. Vse zastaralne roke s tega področja naj Vlada RS nemudoma ukine.

Vse to in druge stvari, ki so ostale do danes nerazčiščene iz polpretekle zgodovine, naj se rešuje v skladu in duhu resolucije Sveta Evrope 1096 in 2009 ter že danimi smernicami in zahtevami največje vladajoče stranke SDS, ki jo že do nekdaj vodi Ivan Janez Janša in jih imajo zapisane v Resoluciji na svoji spletni strani, ki jih citiramo v nadaljevanju:  

 "Resolucija o odnosu do totalitarne preteklosti

Komunistična partija Slovenije je zlorabila svobodoljubna in narodna čustva za izvedbo revolucije in polastitve oblasti. Izhajajoč iz zgodovinskih dejstev in iz analize ter priporočil Resolucije 1096 parlamentarne skupščine Sveta Evrope (1996) 5. kongres SDS ugotavlja:

1. Komunistični totalitarni režim je sistematično in trajno kršil človekove pravice in temeljne svoboščine, odvzemal državljanom možnosti svobodnega izražanja politične volje in kršil temelje pravne države.

2. Zlorabljal je lastne zakone in z akti, objavljenimi v tajnih uradnih listih, vzpostavljal vzporedni pravni sistem, s čimer je postavil delovanje komunistične partije oziroma zveze komunistov in njenih predstavnikov nad zakon.

3. Zlorabljal je državne organe in njihove ustanove, še posebej tajno policijo, pravosodni sistem in državno upravo, tako da je moril, zapiral in mučil državljane, ustanavljal posebna taborišča na podlagi tajnih aktov, odvzemal premoženje, omejeval potovanja v tujino in nekaterim preprečeval vrnitev, dodeljeval privilegije tistim, ki so organizirali in izvajali nasilje nad državljani.

4. Politično, pravno in moralno odgovornost za vse totalitarne ukrepe komunističnega režima v letih od 1945 do 1990 nosi vodstvo Komunistične partije Slovenije oziroma Zveze komunistov Slovenije.

5. Po letu 1990 in vse do danes slovenska država ni izvedla doslednih ukrepov za odpravljanje dediščine totalitarnega sistema. Ugotovitev Resolucije 1096 Sveta Evrope, da v primeru "žametne restavracije" zavlada "oligarhija namesto demokracije, korupcija namesto pravne države in organiziran kriminal namesto človekovih pravic", "v najslabšem primeru pa bi lahko prišlo celo do strmoglavljenja porajajoče se demokracije" in do "obnove totalitarnega režima" (3. točka resolucije), velja v polni meri tudi za Slovenijo.

6. Socialdemokrati zahtevamo, da slovenska država dosledno odpravi dediščino totalitarnega komunističnega režima, vzpostavi pravni red in zavaruje demokratično ustavno ureditev Republike Slovenije, pri čemer mora dosledno upoštevati načela Resolucije 1096 parlamentarne skupščine Sveta Evrope o ukrepih za razgradnjo dediščine nekdanjih komunističnih totalitarnih sistemov."

Celotno Resolucijo SDS si lahko preberete s klikom na logo SDS 

To, kar povsem upravičeno zahtevamo in pozivamo novega predsednika Vlade RS Ivana Janeza Janšo, je prvi najpotrebnejši korak za odpravljanje globoke moralne krize slovenskega naroda, ki je posledica vseh ostalih kriz. Gre za to, da brez razčiščene preteklosti ni srečne sedanjosti in ne bo srečne prihodnosti. Potrebno pa je razumeti, da vsako govorjenje o pravični pravni državi ne vzdrži kritične presoje, dokler se pravična pravna država ne vzpostavi z obsodbo tako absurdnih zločinov kot je genocid nad narodom. In še, ni mogoče zaživeti v spravi in enotnosti, če še vedno ogromno ljudi ne ve, kje imajo pokopane svoje ljube domače.

Da bi ta potreben korak končno naredili in da bomo naredili tudi vse potrebne naslednje korake do preporoda Slovenije, povsem upravičeno pozivamo predsednika vlade, da parlamentu nemudoma ponovno predlaga v sprejem Zakon OPS, ki smo ga lani 28.04.2011 že vložili v Parlament RS skupaj z Zvezo domoljubnih društev Hervardi in pri tem doživeli popolno medijsko in parlamentarno blokado.  

To je javen poziv novi slovenski Vladi in predvsem predsedniku Ivanu Janezu Janši, ki bo moral razumeti, da se urejanje finančnih, gospodarskih, socialnih težav ne začne reševati s strogim varčevanjem pri državljankah in državljanih, temveč tam, kjer so nastali ključni vzroki za moralni kolaps naše družbe. Povrnitev zaupanja ljudi v pravico in resnico je šele pogoj za karkoli drugega in začetek ter vzpostavitev zaupanja je razčiščenje ene največjih travm v naši polpretekli zgodovini.

2. Razčiščenje ilegalne trgovine z orožjem

  
Tudi to poglavje novejše slovenske zgodovine je še vedno pometeno pod preprogo. Špekulacij o tem je ogromno, vtis pa je, da akterji prej opisane travme držijo v šahu akterje teh dogodkov in se zadeve ne razčistijo.

Vprašanja Ivanu Janezu Janši, na katere še ni odgovoril, si lahko preberete na tej POVEZAVI

Zahtevamo, da se z vseh dokumentov umaknejo oznake ZAUPNO in STROGO ZAUPNO, ko naj se v parlamentu sprejme odločitev na predlog Vlade RS, da se v zvezi s trgovino z orožjem ukinejo v zvezi z morebitnimi kaznivimi dejanji vsi zastaralni roki. Zagotovo je interes še posebej novega predsednika Vlade Ivana Janeza Janše, da se tudi s pomočjo mednarodne strokovne preiskovalne komisije razišče vse okoli ilegalne mednarodne trgovine z orožjem, ko naj se zasliši vse relevantne priče, pregleda vso dokumentacijo, da enkrat končno zaključimo špekulacije in zlonamerna podtikanja zoper Ivana Janeza Janšo s tem v zvezi.

Prepričani smo, da bodo vsi v koaliciji, ki sestavlja novo Vlado RS, takoj za takšen predlog.

3. Ureditev lastninskih razmerij v Republiki Sloveniji 

Vsem ali pa vsaj večini državljank in državljanov je dobro poznano, da se je po letu 1990 začela v Sloveniji dogajati privatizacija in tudi, da so bile v tej privatizaciji izvršene mnoge anomalije in tudi kazniva dejanja, ki pa niso dobile epiloga. Zato je parlament leta 2000 sprejel zakon o nezastaranju kaznivih dejanj s prodročja divjih privatizacij. Ob vzpostavitvi pravne države bo treba opraviti tudi nekatere revizije teh postopkov, iz katerih se bo nedvoumno pokazalo, da je šlo v nekaterih primerih za špekulacije in poneverbe, zaradi katerih oz. s pomočjo njih so nekateri posamezniki neupravičeno obogateli na račun drugih. To pa je nepravično in te nepravičnosti je Vlada RS dolžna odpraviti. 


V izogib dolgim in dragim pravnim postopkom dokazovanja takih  primerov zahtevamo, da Vlada s svojimi organi nadzora kot je Davčna uprava Republike Slovenije in drugih nemudoma prične z ugotavljanjem izvora premoženja pri vseh posmeznikih, ki imajo po oceni DURS ali koga drugega premoženjsko stanje višje od 500 tisoč evrov. Pričakovati je, da mnogi ne bodo mogli dokazati izvora tega premoženja, kar pomeni, da jim ga mora država zapleniti. Od dela izkupička prodaje takšnega nezakonito pridobljenega premoženja  pa naj Vlada RS ustanovi finančno policijo, ki bo poskrbela za zakonski nadzor nad finančnimi dogodki raznih na hitro obogatelih posameznikov. Na zahtevo za to odgovornih institucij države naj se pregledajo tudi računi v tujini.

Tudi v tem primeru smo prepričani, da se Vlada RS zaveda svoje odgovornosti in si želi urediti tudi to področje pravične pravne države, v kateri ne bo mogel nihče več ustvarjati svojega velikega premoženja na nezakonit, netransparenten način in to celo na račun drugih. Ob doslednem izvajanju pregledov izvora premoženja smo prepričani, da bo začel proračun RS pridobivati nazaj vse tisto, kar je bilo s pomočjo korupcije in klientelističnih privilegiranih položajev iz njega nenadzorovano odnešeno.

Naše trdno prepričanje je, da je treba najprej za stanje, v katerem se Slovenija nahaja že nekaj let, ugotoviti in definirati prave vzroke, jih onemogočiti in odpraviti, potem pa se lotiti odprave še nakopičenih negativnih posledic - problemov, ki so v teh letih nastali in se z  njimi dnevno srečujemo za to nič krivi državljanke in državljani.

Prosimo vse, ki vam ni vseeno, da zahtevate od nove Vlade RS in njenega Predsednika Ivana Janeza Janše, da začne takoj z odpravo vseh ključnih vzrokov, ki so nas pahnili v to zares nezavidljivo situacijo. Če tega niso sposobni, naj to povedo javno in se umaknejo, da bomo to naredili ljudje, ki se še kako zavedamo, kaj je treba najprej storiti in na kateremu koncu je treba zagrabiti v blato pogreznjen voz, da ga izvlečemo na plano.

S spoštovanjem, ekipa OPS

Očistimo in Prenovimo Slovenijo!