Od predsednika nove slovenske Vlade RS Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

VZPOSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE

1. Povojni umori brez sodbe - GENOCID in odstranitev komunističnih simbolov z vseh javnih mest po državi

tito.velenje.jpg - 8.07 Kb

  
  Diktator Tito v Velenju                   Komunistični ideolog Kardelj v Velenju

             
Komunistični ideolog Kidrič v centru Lj         Kardelj na Trgu republike v Ljubljani

Praznovanje komunističnih laži s simboli enoumja leta 2011 nad Ribnico

Začeti bo treba pri diktatorju in zločincu Josipu Brozu - TITU, ki mu pripada ime komunistični diktator, ki je tudi v Sloveniji vpeljal totalitarni režim, ki ga mora Ivan Janez Janša dokončno in nedvoumno označiti kot takega. To pa ne pomeni nič drugega kot to, da se končno iztrgamo iz objema jugoslovanskega diktatorskega režima oziroma odpravimo njegovo dediščino na simbolen in konkreten zakonski način, ko je potrebno sprejeti zakonodajo, ki bo odvzela vse neupravičene privilegije nosilcem in nadaljevalcem prejšnjega totalitarnega režima tudi po letu 1990, in onemogočila, da bi se duh in vzorci enoumja vlekli za nami še naprej.

Javno naj obsodi vse zločine, ki so se zgodili v času komunističnega enoumja in prepove uporabo vseh komunističnih simbolov na javnih mestih, ki jih naj umaknejo v muzeje v opomin zdajšnji in naslednjim generacijam.

Vlada RS mora takoj zagotoviti formiranje mednarodne strokovne ekipe za preiskavo genocida nad slovenskim narodom na naših tleh od leta 1941 do leta 1945, ki bo odkrila in s pomočjo ustreznih služb izkopala vse ostanke trupel iz različnih brezen, jarkov in jam po Sloveniji, ugotovila DNK umorjenih  ljudi, da bodo lahko pristojni organi izdali mrliške liste, ko bodo potem svojci končno izvedeli, kje so svojo življenjsko pot končali njihovi dragi in jih bodo lahko pokopali, kjer bodo oni želeli. Za vse, ki ne bo moč ugotoviti idenitete, ali nimajo več svojcev, naj jih pokoplje država  v skupne grobnice z najvišjimi državnimi častmi.

Država, ki ni sposobna pokopati svojih mrtvih, ni pravna, niti pietetna, ampak je barbarska država.


                                                 Barbara rov v Hudi jami pri Laškem
  
Mednarodna strokovna komisija, sestavljena iz preiskovalcev, tožilcev in pravnikov ter zgodovinarjev naj ugotovi odgovornost za izvršene zločine genocida, ki (tega se je treba zavedati) še niso zastarali. Če ni ustreznih arhivov, ki bi morali obstajati doma ali v tujini, se tudi za to ugotovi nesporna odgovornost vseh, ki so jih bili dolžni varovati, pa jih niso. Odgovornost pa naj se ugotovi tudi za vse tiste od davkoplačevalcev plačane tožilce, ki niso uvedli preiskav ali pa so preprečevali korektno preiskavo odgovornosti za ta okrutna kazniva dejanja. Vse zastaralne roke s tega področja naj Vlada RS nemudoma ukine.

Vse to in druge stvari, ki so ostale do danes nerazčiščene iz polpretekle zgodovine, naj se rešuje v skladu in duhu resolucije Sveta Evrope 1096 in 2009 ter že danimi smernicami in zahtevami največje vladajoče stranke SDS, ki jo že do nekdaj vodi Ivan Janez Janša in jih imajo zapisane v Resoluciji na svoji spletni strani, ki jih citiramo v nadaljevanju:  

 "Resolucija o odnosu do totalitarne preteklosti

Komunistična partija Slovenije je zlorabila svobodoljubna in narodna čustva za izvedbo revolucije in polastitve oblasti. Izhajajoč iz zgodovinskih dejstev in iz analize ter priporočil Resolucije 1096 parlamentarne skupščine Sveta Evrope (1996) 5. kongres SDS ugotavlja:

1. Komunistični totalitarni režim je sistematično in trajno kršil človekove pravice in temeljne svoboščine, odvzemal državljanom možnosti svobodnega izražanja politične volje in kršil temelje pravne države.

2. Zlorabljal je lastne zakone in z akti, objavljenimi v tajnih uradnih listih, vzpostavljal vzporedni pravni sistem, s čimer je postavil delovanje komunistične partije oziroma zveze komunistov in njenih predstavnikov nad zakon.

3. Zlorabljal je državne organe in njihove ustanove, še posebej tajno policijo, pravosodni sistem in državno upravo, tako da je moril, zapiral in mučil državljane, ustanavljal posebna taborišča na podlagi tajnih aktov, odvzemal premoženje, omejeval potovanja v tujino in nekaterim preprečeval vrnitev, dodeljeval privilegije tistim, ki so organizirali in izvajali nasilje nad državljani.

4. Politično, pravno in moralno odgovornost za vse totalitarne ukrepe komunističnega režima v letih od 1945 do 1990 nosi vodstvo Komunistične partije Slovenije oziroma Zveze komunistov Slovenije.

5. Po letu 1990 in vse do danes slovenska država ni izvedla doslednih ukrepov za odpravljanje dediščine totalitarnega sistema. Ugotovitev Resolucije 1096 Sveta Evrope, da v primeru "žametne restavracije" zavlada "oligarhija namesto demokracije, korupcija namesto pravne države in organiziran kriminal namesto človekovih pravic", "v najslabšem primeru pa bi lahko prišlo celo do strmoglavljenja porajajoče se demokracije" in do "obnove totalitarnega režima" (3. točka resolucije), velja v polni meri tudi za Slovenijo.

6. Socialdemokrati zahtevamo, da slovenska država dosledno odpravi dediščino totalitarnega komunističnega režima, vzpostavi pravni red in zavaruje demokratično ustavno ureditev Republike Slovenije, pri čemer mora dosledno upoštevati načela Resolucije 1096 parlamentarne skupščine Sveta Evrope o ukrepih za razgradnjo dediščine nekdanjih komunističnih totalitarnih sistemov."

Celotno Resolucijo SDS si lahko preberete s klikom na logo SDS 

To, kar povsem upravičeno zahtevamo in pozivamo novega predsednika Vlade RS Ivana Janeza Janšo, je prvi najpotrebnejši korak za odpravljanje globoke moralne krize slovenskega naroda, ki je posledica vseh ostalih kriz. Gre za to, da brez razčiščene preteklosti ni srečne sedanjosti in ne bo srečne prihodnosti. Potrebno pa je razumeti, da vsako govorjenje o pravični pravni državi ne vzdrži kritične presoje, dokler se pravična pravna država ne vzpostavi z obsodbo tako absurdnih zločinov kot je genocid nad narodom. In še, ni mogoče zaživeti v spravi in enotnosti, če še vedno ogromno ljudi ne ve, kje imajo pokopane svoje ljube domače.

Da bi ta potreben korak končno naredili in da bomo naredili tudi vse potrebne naslednje korake do preporoda Slovenije, povsem upravičeno pozivamo predsednika vlade, da parlamentu nemudoma ponovno predlaga v sprejem Zakon OPS, ki smo ga lani 28.04.2011 že vložili v Parlament RS skupaj z Zvezo domoljubnih društev Hervardi in pri tem doživeli popolno medijsko in parlamentarno blokado.  

To je javen poziv novi slovenski Vladi in predvsem predsedniku Ivanu Janezu Janši, ki bo moral razumeti, da se urejanje finančnih, gospodarskih, socialnih težav ne začne reševati s strogim varčevanjem pri državljankah in državljanih, temveč tam, kjer so nastali ključni vzroki za moralni kolaps naše družbe. Povrnitev zaupanja ljudi v pravico in resnico je šele pogoj za karkoli drugega in začetek ter vzpostavitev zaupanja je razčiščenje ene največjih travm v naši polpretekli zgodovini.

2. Razčiščenje ilegalne trgovine z orožjem

  
Tudi to poglavje novejše slovenske zgodovine je še vedno pometeno pod preprogo. Špekulacij o tem je ogromno, vtis pa je, da akterji prej opisane travme držijo v šahu akterje teh dogodkov in se zadeve ne razčistijo.

Vprašanja Ivanu Janezu Janši, na katere še ni odgovoril, si lahko preberete na tej POVEZAVI

Zahtevamo, da se z vseh dokumentov umaknejo oznake ZAUPNO in STROGO ZAUPNO, ko naj se v parlamentu sprejme odločitev na predlog Vlade RS, da se v zvezi s trgovino z orožjem ukinejo v zvezi z morebitnimi kaznivimi dejanji vsi zastaralni roki. Zagotovo je interes še posebej novega predsednika Vlade Ivana Janeza Janše, da se tudi s pomočjo mednarodne strokovne preiskovalne komisije razišče vse okoli ilegalne mednarodne trgovine z orožjem, ko naj se zasliši vse relevantne priče, pregleda vso dokumentacijo, da enkrat končno zaključimo špekulacije in zlonamerna podtikanja zoper Ivana Janeza Janšo s tem v zvezi.

Prepričani smo, da bodo vsi v koaliciji, ki sestavlja novo Vlado RS, takoj za takšen predlog.

3. Ureditev lastninskih razmerij v Republiki Sloveniji 

Vsem ali pa vsaj večini državljank in državljanov je dobro poznano, da se je po letu 1990 začela v Sloveniji dogajati privatizacija in tudi, da so bile v tej privatizaciji izvršene mnoge anomalije in tudi kazniva dejanja, ki pa niso dobile epiloga. Zato je parlament leta 2000 sprejel zakon o nezastaranju kaznivih dejanj s prodročja divjih privatizacij. Ob vzpostavitvi pravne države bo treba opraviti tudi nekatere revizije teh postopkov, iz katerih se bo nedvoumno pokazalo, da je šlo v nekaterih primerih za špekulacije in poneverbe, zaradi katerih oz. s pomočjo njih so nekateri posamezniki neupravičeno obogateli na račun drugih. To pa je nepravično in te nepravičnosti je Vlada RS dolžna odpraviti. 


V izogib dolgim in dragim pravnim postopkom dokazovanja takih  primerov zahtevamo, da Vlada s svojimi organi nadzora kot je Davčna uprava Republike Slovenije in drugih nemudoma prične z ugotavljanjem izvora premoženja pri vseh posmeznikih, ki imajo po oceni DURS ali koga drugega premoženjsko stanje višje od 500 tisoč evrov. Pričakovati je, da mnogi ne bodo mogli dokazati izvora tega premoženja, kar pomeni, da jim ga mora država zapleniti. Od dela izkupička prodaje takšnega nezakonito pridobljenega premoženja  pa naj Vlada RS ustanovi finančno policijo, ki bo poskrbela za zakonski nadzor nad finančnimi dogodki raznih na hitro obogatelih posameznikov. Na zahtevo za to odgovornih institucij države naj se pregledajo tudi računi v tujini.

Tudi v tem primeru smo prepričani, da se Vlada RS zaveda svoje odgovornosti in si želi urediti tudi to področje pravične pravne države, v kateri ne bo mogel nihče več ustvarjati svojega velikega premoženja na nezakonit, netransparenten način in to celo na račun drugih. Ob doslednem izvajanju pregledov izvora premoženja smo prepričani, da bo začel proračun RS pridobivati nazaj vse tisto, kar je bilo s pomočjo korupcije in klientelističnih privilegiranih položajev iz njega nenadzorovano odnešeno.

Naše trdno prepričanje je, da je treba najprej za stanje, v katerem se Slovenija nahaja že nekaj let, ugotoviti in definirati prave vzroke, jih onemogočiti in odpraviti, potem pa se lotiti odprave še nakopičenih negativnih posledic - problemov, ki so v teh letih nastali in se z  njimi dnevno srečujemo za to nič krivi državljanke in državljani.

Prosimo vse, ki vam ni vseeno, da zahtevate od nove Vlade RS in njenega Predsednika Ivana Janeza Janše, da začne takoj z odpravo vseh ključnih vzrokov, ki so nas pahnili v to zares nezavidljivo situacijo. Če tega niso sposobni, naj to povedo javno in se umaknejo, da bomo to naredili ljudje, ki se še kako zavedamo, kaj je treba najprej storiti in na kateremu koncu je treba zagrabiti v blato pogreznjen voz, da ga izvlečemo na plano.

S spoštovanjem, ekipa OPS

Očistimo in Prenovimo Slovenijo!

 

Komentarjev 

 
#26 sintesi 18:04 12-11-2013
zdene, odlično si napisal in res, kdo ima toliko časa da take klobasa........in še o povojnih pobojih, je že tko da eden zmaga in kaj bi s čredo domobrancev, jih hranil, dal službe in stanovanja al kako. Svinjali so 4 leta s fašisti in pobijali partizane, še preveč jih je tax pobegnilo, danes to zelo občutimo......
Citat
 
 
#25 slovenec 05:16 09-04-2012
Kot je Stalin odgovoren za umore poljskih uradnikov, policije, vojnih zapornikov in intelektualcev leta 1940 v Katyn gozdu, tako je Diktator Tito odgovoren za množične umore v Kočevskem rogu, v Teharjih, v Hudi jami in vseh ostalih množičnih povojnih grobiščih. Vsi se zavedamo, da je bila komunistična partija visoka strukturna organizacija pod Titovo komando iz Beograda, katerih povelja so izvajali slovenski kolaborantje v Sloveniji proti slovenskemu narodu.

Odstranitev simbolov ta GOLAZEN!!
Citat
 
 
#24 slovenec 10:31 05-04-2012
Dejstvo - največi zločinci so komunisti!!

Če podpirate komunistične zločince ko so kruto pobili slovenske družine tudi ženske in otroci, to je SRAMOTA in BARBARSKO!!

Slovenski komunisti so bili izdajalci in MORILCI ki so sodelovali z balkanske okupatorji.
Citat
 
 
#23 Jaka Torkar 14:51 01-04-2012
Zdene, žal vam lahko rečem samo to, da imate popolnoma oprane možgane, če bi si hoteli odpreti oči, bi malce bolj prebrali te zapise, bi ugotovili, da ni še nihče prižgal luči, ker so nas titoisti, isti, ki so zafurali jugoslavijo še bolj potisnili v temo. No medtem so nas še popolnomaokradl i in zadolžili.

Tukaj je vse pravzaprav pojasnjeno, a butalc, ki razume zgolj tri besedi v smislu "grem na pir" tega očitno ne more razumeti, ker so ga naredili funkcionalno nepismenenega. Partijci so od nekdaj rabili zabit in zmanipuliran folk in v to smer so delovali vsi, šole, mediji, služba in družine...
Citat
 
 
#22 Slovenec 03:26 20-02-2012
Ponosni Slovenci, ki ljubijo svojo domovino, niso nikdar podpirali diktatorja Tita, ker je nasprotoval slovenski svobodi in samostojnosti. Dejstvo je, da je pod Titovim režimom vsak Slovenec, ki je zagovarjal svobodno in samostojno Slovenijo, bil strogo kaznovan.

Dejstvo je, da je Tito kot Hitler in Stalin bil morilec in brutalen diktator, ki je kršil človeške pravice Slovencev. Kot vodja komunistične partije je bil popolnoma odgovoren za dejanja njegove partije, kot sta bila odgovorna Hitler in Stalin za vse, kar se je dogajalo prod njunim vodstvom.

Kot je Stalin odgovoren za umore poljskih uradnikov, policije, vojnih zapornikov in intelektualcev leta 1940 v Katyn gozdu, tako je Diktator Tito odgovoren za množične umore v Kočevskem rogu, v Teharjih, v Hudi jami in vseh ostalih množičnih povojnih grobiščih. Vsi se zavedamo, da je bila komunistična partija visoka strukturna organizacija pod Titovo komando iz Beograda, katerih povelja so izvajali slovenski kolaborantje v Sloveniji proti slovenskemu narodu.

Odstranitev simbolov ta golazen!!
Citat
 
 
#21 simona 00:01 18-02-2012
#15 Peters 20:44 14-02-2012

Evo ti barvne TV, res jo imajo marsikje.
http://www.kps.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=558:sve-za-qamericki-sanq&catid=7&Itemid=105

Že leta berem različne članke, kdor trdi, da mu je v nekaj dneh vse jasno, je lažnivec. Icke in Estulian svetovne dogodke spremljata in analizirata že 20 let, pa priznavata, da včasih prideta do napačnega sklepa, ker je med dokumenti polno poneverb. So ljudje, ki se trudijo, redki so, pri nas v Sloveniji sem zasledila samo OPS- cari ste, kapo dol, pa še mogoče Hervardi in SEM SI.
Neumno pa se mi zdi, da me nek Peters obtožuje, da ljudi spravljam v apatijo. Če so apatični in anemični, so zaradi neiformiranosti ali še huje, zaradi masovne manipulacije, situacijo prikazujejo mediji tako črno, sami pritiski, grožnje, da ljudje tudi dihati več ne upajo. Še za dva dni naprej ne upajo delat planov, nikar da bi kje videli prihodnost. Ko bi ljudje spregledali, od kje prihaja sovražnik, bi se lahko lažje organizirali. Ni sovražnik samo na dvorišču, tu so le mali nepomembni pijuni. Če se jih hočemo otresti, samo dvakrat po 5 g Pb, za opozorilo, ostalo pa hotel Dob. Brez sojenja, kot se dela v moderni Demokraciji (poglejte si ameriško zakonodajo, nedavno podpisal najbolj DEMOKRATIČEN predsednik Obama-Na zadnji dan leta 2011 je predsednik Obama podpisal zakon S1867 in s tem zaobšel ustavo ZDA, izničil Bill of Right, preklical Habeas Corpus. Amerške sanje so sedaj uradno mrtve.
Saj vem, boste spet govoril, da to pa ni demokratično. No, kdor se še naprej sklicuje na demokracijo, temu je treba potipat čelo. Z demokracijo se toliko opleta in manipulira, da te stisne, čeprav z eno besedo je to satanizem.
Samo široko odprtih oči, ušes in z zdravim razumom bomo dojeli in začeli spreminjati. Nisem ravno uspešna, ker ljudje nočejo biti svobodni. NOČEJO. Prava svoboda ni anarhija, ampak odgovornost. Strah pred svobodo pa povzroča spanje trnuljčice.
Citat
 
 
#20 France 14:38 17-02-2012
"Res so se na tajnem sestanku v Tacnu leta 1987, na katerem je sodeloval praktično celoten slovenski partijski vrh in tudi voditelji represivnih institucij z razvpito SDV oz. Udbo na čelu. Zgornje besede je izrekel tedaj formalno najmočnejši človek v republiki, namreč predsednik CK ZKS Milan Kučan, ki je v kontekstu omenil tudi t. i. pisateljsko ustavo. Mimogrede, gradivo za ustavo je izšlo ravno leta 1988 v Časopisu za kritiko znanosti (ČKZ), ki ga je skupaj z Igorjem Bavčarjem urejal Janez Janša, v ČKZ pa je malo prej izšel tudi dnevnik Staneta Kavčiča, ki je prav tisto leto umrl. In če se vrnemo k seji - po citiranem Kučanovem govoru je republiški sekretar za notranje zadeve Tomaž Ertl, sedaj najbolj znan kot Türkov odlikovanec, zaključil sestanek z naslednjimi stavki: »Mislim, da je po tem nastopu v bistvu razložen program slovenskih komunistov kako situacijo reševati. Tovariš predsednik, ker smo to snemali te prosimo za dovoljenje, da magnetogram pošljemo za osebno rabo vsem tu prisotnim, ker si gotovo niso uspeli vsega zapisati.«"
A res je tudi da se je bila Kardeljeva zaplenjena vila na Seunigovi, kjer je bil tudi sedež TO ozvočena s strani beograjskih služb... Torej je šlo le za farso kako to preiti in se lotiti potrebnega jedra!!!
Sicer obsodba na vojaškem sodišču v Ljubljani in kasneje v Beogradu je morda nezakonita in da dejanja niso predstavljala kršitev zakonov niti po zakonodaji SRS in SFRJ, ki je veljala leta 1988 v kolikor ne jemljemo VELE-IZDAJE ."
Tudi kasnejši primeri napadov JLA se zavoljo kazenske zakonodaje niso mogli razplesti drugače zavoljo pomanjkanja bistvenega celotnega poglavja, ki so ga copy-paste le prenesli v slovenski uradni list(v letu 1991 imamo pač dva različna!)
Torej še razumete očitno oplenjenje za katerega še dandanes ni nihče ODGOVOREN IN NIČ NE VE in enostavno gledajo stran, kljub temu , da že leta pristojni za MARLJIVO, VESTNO, STROKOVNO IN POŠTENO DELO PREJEMAJO PLAČ(k)E....REZULTATI PA SO IZ DNEVA V DAN BOLJ PORAZNI TER FRAPANTNI!!!
Citat
 
 
#19 France 14:38 17-02-2012
pomanjkanju deviz in natiskani topćiderski dinarski hiperinflaciji...
V kolikor bi strukture takrat delovale brez podkupnin zagotov ne bi zgrmeli...
Žal se ve za ozadje Mire Marković ter ambicioznega Slobodana Miloševića.(le tega so v začetku uporabile tudi ameriške službe in ga na koncu pustile na cedilu!). Seveda ni odveč omeniti, da je slednji brutalno obrtačunal tudi s svojim političnim mentorjem Stambolićem, ki ga je dal v oblastiželjnost i tudi umoriti. Sveda je Tđmana na hrvaškem dvigal Ivan Gošnjak, kar pa se je podobno dogajalo z drugo osebo tudi v SRS(loveniji).
In namesto krvavega hochstapler-ja Tita so spremenili zvestobo le podkupnini(druž e MITO mi ti se kunemo, da sa tvog puta ne skrenemo)!
Seveda je ključno vprašanje čaščenja lika in dela osebe, ki gre preko "trupel in kosti" in z vsemogočimi manipulacijami stremi po oblasti ter je PIETETA ŠE VEDNO ZAMOLČANA ZA VSE POBITE (LE SPOMNITE SE KAK SO NATEGNILI DOBROVERNEGA Alojzija Šuštarja na skupinski maši pod Krenom na namerno napačnem sosednjem najdišču!....)
22. januarja 1990 delegacija iz Slovenije zapustila kongres XIV. kongres ZKJ v Beograjski dvorani , kjer Sava ravno ne teče sPOKOJno?) (drugovi i drugarice" posebice plakajuća Sonja Lokar", ajmo da napustimo ovo sjednicu..."). Vodja ZK Srbije, Slobodan Milošević, je predlagal, da se kongres nadaljuje brez slovenskih predstavnikov, vendar se hrvaški delegati s tem niso strinjali. Skupaj s Hrvati so kongres zapusili tudi predstavniki Makedonije ter Bosne in Hercegovine. To je eden izmed ključnih dogodkov, ki je pospešil razpad Jugoslavije. VENDAR BI BILI DRUGAČE LIBERALNO DEMOKRATIČNO PREGLASOVANI s spremenjenim režimom upoštevanja še SAP Vojvodine in Kosmeta kot tranzitnih marionet.
Torej to je le pomenilo spreminjanje zaknitih pravil igre, pri čemer ni odveč niti delovanje v okviru Podvinske "pRAVNE" skupine....
Se sprašujete kako je to bilo mogoče in čigavo orodje so v resnici bli forsirani "demokratični" procesi, pri čemer se le spomnite znanih kraj imovine še takratnega sindikalista Franceta Tomšiča (sedaj naslednica KNSS) v Litostroju v vsej alegoriji štrajka starotrških rudarjev v Cankarjem domu(še pomnite BANANE, ki jih še danes ne morejo pozabiti v Srbiji? ;posle tita chiquia bonita?), Le kakšno vloho pri vsem tem ima nemska služba ter naknadna potem stranka SDSS (sedanjo SDS lahk v hecu berete po prevzemu "Sove" kod Služba Državne Sigurnosti)
Citat
 
 
#18 France 14:37 17-02-2012
Odbor je bil sicer uradno ustanovljen 31. maja 1988 po aretaciji Janeza Janše. Prvotno se je odbor imenoval Odbor za varstvo pravic Janeza Janše, toda po aretacijah drugih obtoženih v procesu proti četverici se je preimenoval, čeprav bi lahko govorili kar JeBiTeZ(vez"D"e). Seveda je to jezilo tudi Aleksandra Vasiljevića, ki je še dolgo sodeloval na liniji pranja denarja s ciprsko banko in nastavljeno Borko Vučić...Bi poiskali transferje tudi tam in ne le v avstriji švici. Luksemburgu ali še kakšni oazi?
Številni člani so bili v tem kontekstu le kamuflaža za večjo reprezentativno st in prepoznavnost !
Predsednik odbora je bil Igor Bavčar, medtem ko so kolegij Odbora sestavljali: Igor Bavčar, Bojan Korsika, Igor Omerza, Alenka Puhar, Gregor Tomc, Spomenka Hribar, Lojze Peterle, Dušan Keber, Franc Zagožen, Ali Žerdin, Slavoj Žižek, Srečo Kirn, Pavle Gantar, France Bučar, Mile Šetinc, Matevž Krivic, Anton Stres, Rastko Močnik, Dare Valič, Marko Hren, Boris Cavazza, Alojz Križman, Viktor Blažič, Rado Riha, Braco Rotar, Tomaž Mastnak, Drago Demšar, Veno Taufer, Igor Vidmar, Tone Remc, Franco Juri in Bojan Fink.
Vso smetano, s pomočjo Igorja Bavčarja, je pobiral ravno takratni "podjetnik in gospodarstvenik " Ivan Janez Janša. A štos nikakor ni bil v Janezu Janši. Takrat se je že kar nekaj časa sramežljivo govorilo o spremembi "federacije republik Jugoslavije" v "konfederacijo republik Jugoslavije", kar bi prineslo znatne spremembe v ustroju bivše države, saj bi ta sistem bil oblikovan na nekakšen vzorec ameriških zveznih držav, kar se pa ve, da prinaša precejšnjo samostojnost.
Zgodbica je še vedno aktualna, ker je vprašanje nasledstva in prave dediščine po SFRJ, saj so se ljudje na takratnem plebiscitu le odločali o samostojni in suvereni(le kje je sedaj NEODVISNI?) državi in to v okviru jugoslovanske konfederacije. To so pač morali še zminirati, da se je lahko začelo pospešeno lastninjenje nekdanjega zakritega ameriškega modela Markovićeve priHvatizacije. Še dobro, da so potem vsaj zavrnili Soros koncept, pri čemer ravno Mencinger ni prava perla! A tudi to še prihaja!!!
"Sledili so znani dogodki, ki so bili predvsem politična in civilna iniciativa tedanjih akterjev, pri katerem pa je Janez Janša igral dokaj marginalno vlogo, čeprav se je celo na Roški mastil s sladoledom. Pripisovanje zaslug je po svoje absurdno v vsej kategoriji poštenja.
Šlo je pač za koncept srboslavizacije in skorajšnje uvedbe le enega jezikovnega jedra!
Večina Slovencev in Slovenk, ki so takrat vedeli, da v Jugoslaviji ni več obstoja, saj je ta drvela v prepad, podoben današnjemu je s sedanjega zornega kota le farsa , saj so ves čas delovale tudi republiške službe po Dolančevem konceptu operacije Miljacka s dviganjem nacionalnosti ter drugih značilnih čustev! Se kdo sploh sprašuje tudi o vlagah glasbenikov s tako prepoznavnimi takratnimi besedili, ki jim ga je pripravljala SDV!
Le kaj je govoril znani politik o zapiranju tujih kreditnih pipic in stanju, še posebno ob znane
Citat
 
 
#17 France 14:36 17-02-2012
Da bi z lahkoto odstavili ob resničnem namenu tako Kučana, Stanovnika, ter vse neasimilirano predsedstvo CK ZKS ni nobena skrivnost, kakor da bi lahko spremenili samo z bombadiranjem vitalne infrastrukture SLovenijo v kameno dobo.
Bistvo je, da je vseh šest frekvenčnih rumenozelenih mandeljcev nastavljenih v vseh SFRJ republikah imelo težnjo nadaljevanja pridobitev sistema ali kakor se v farsi prikazuje junijskem plenumu CK ZKS v korelaciji na znane dogovore s šrbskim SANU-jem (Čavoški, Čosić.. in političnega nadaljevanja posla še v Karađorđevu in Splitu).
Res je bil povod magnetogram namerno pozabljen s strani Jožeta Smoleta-Božička na 72. seji CK ZKJ z navedbami
verzije aretacij problematičnih članov ZSMS (a čemu so hodili ZSMS-jevci potem na Pokljuko na "to jour" priprave?). Seveda bi morali poznati tudi ozadje Hafnerja in dogovorov, ki so se dogajali v Škofji Loki oziroma na domačih lokacijah v Medvoškem koncu na Klancu(žal ni Cankarjev!).
Izjava, da mu je le ta ukraden bolj spominja na kakšno kasnejšo alegorijo amnezije kakšnih aktov admirala Broveta, ki jih je tudi naKLJUČ-no pozabil.
Vedeti je treba, da jih je Srbe v ključnem trenutku pustila brez akcije Rusija, saj so si "hlapci" izbrali nove gospodarje, ki so jim pustili na miru za vso preteklo krvavo rihto. Da se še danes plačuje ceha tako Nemčiji , kakor VAtikanu in še kaki državi ni tudi noben efekt(le kaj so se pred osamosvojitvijo pogovarjali v Korotanu NA DUNAJU IN KAJ SO JIM OBLJBILI KOT NAGRADO ZA MEDNARODNO PODPORO?)
MORDA NI ODVEČ SE VPRAŠATI, KAJ STA POČELA SODELAVCA PRI ZNANEM GOSTILNIČARJU NA ITALIJANSKI STRANI PRODANE GORIŠKE ?

""Magnetogram, se je pozneje znašel v Janševi posesti - izvirni lastnik magnetograma je bil Jože Smole, kateremu so ukradli magnetogram, ki ga je dobil Igor Bavčar, le-ta pa ga je izročil Janši. Janša je 26. aprila magnetogram izročil Franciju Zavrlu (morda le ni bil namerno vtaknjeni člen informiranja RSNZ?;Kasneje dobi nagrado v obliki "NOVEGA" Pristopa), ki je nato postal osnova za članek Vlada Miheljaka "Noč dolgih nožev" v Mladini."
Zastavnik Ivan Borštner, je prinesel ali si sposodil začasno (ukradel) zaupni vojaški dokument in ga izročil Janezu Janši, ki je bil takrat zaposlen v Mikro Adi, ter aktiven ZSMS-jevec. Služba državne varnosti (SDV) je 27. aprila 1988 opravila tajno preiskavo prostorov podjetja Mikro Ade (Cankarjeva cesta 10), pri čemer so odkrili magnetogram in dva lista vojaškega dokumenta (ukaz generalpodpolko vnika Svetozarja Višnjiča, poveljnika 9. armade). Borštnerja so 31. maja 1988 aretirali pripadniki KOS-a in je bil kasneje obsojen na 4 (štiri) leta zapora. Janez Janša je bil obsojen na 18 (osemnajst) mesecev.
Med letoma 1986/87 sta Igor Omerza in Janez Janša ustanovila podjetje Mikro Ada, ki je nastalo pod okriljem družbeno politične organizacije ZSMS (Zveza socialistične mladine Slovenije). Mikro Ada se je ukvarjala s prodajo uporabne programske opreme domačih razvijalcev. Poleg tega se je ukvarjala z izobraževanjem in nudila tečaje za različno programsko opremo. Ada Graf, katere vodja je bil Igor Bavčar, se je ukvarjala z založništvom in grafično pripravo za tisk. Tako z Mikro Ado in kasneje z Mac Ado, je poslovno sodelovala Silva Predalič takratna partnerica Janeza Janše. Silva Predalič, kot predstavnica Mac Ade je sodelovala pri slovenjenju Mac OS sistema 7 v sodelovanju z Jabolkom, Fakulteto za računalištvo in svetom slovenske lingvistike. Takrat je delovala tudi Nova Orbita, prej Ada Orbita, ki se je ukvarjala s servisiranjem PC in Apple računalnikov, kasneje pa se je začela ukvarjati še z založništvom. Direktor Nove Orbite je Bojan Jovan, ki je poročen z Janševo sestro, hkrati pa je tehnični urednik slovenskega časnika.
V tistem času aretacij in priprtij, je bil ustanovljen tudi že v naprej pripravljeni Odbor za varstvo človekovih pravic in je bila zakrita organizacija civilne družbe, ki je delovala v času osamosvojitve Slovenije še vedno po smernicah slovenske partije. Ne mislite, da so zastonj direktorji in sindikati pozivali, naj se ljudje udeležijo potem protestov na Roški in kasneje tudi pred Kongresnim Trgom, kjer so ključne vajeti prevzeli vodeni kulturniki.
Le čemu so podjetja izginjala v stečaj slab teden pred prvimi domnevno svobodnimi volitvami v Sloveniji?In koliko je bilo dejansko potem neveljavnih glasovnic...
Odbor je bil sicer uradno ustanovljen 31. maja 1988 po aretaciji Janeza Janše. Prvotno se je odbor imenoval Odbor za varstvo pravic Janeza Janše, toda po aretacijah drugih obtoženih v procesu proti četverici se je preimenoval, čeprav bi lahko govorili kar JeBiTeZ(vez"D"e). Seveda je to jezilo tudi Aleksandra Vasiljevića, ki je še dolgo sodeloval na liniji pranja denarja s ciprsko banko in nastavljeno Borko Vučić...Bi poiskali transferje tudi tam in ne le v avstriji švici. Luksemburgu ali še kakšni oazi?
Številni člani so bili v tem kontekstu le kamuflaža za večjo reprezentativno st in prepoznavnost !
Predsednik odbora je bil Igor Bavčar, medtem ko so kolegij Odbora sestavljali: Igor Bavčar, Bojan Korsika, Igor Omerza, Alenka Puhar, Gregor Tomc, Spomenka Hribar, Lojze Peterle, Dušan Keber, Franc Zagožen, Ali Žerdin, Slavoj Žižek, Srečo Kirn, Pavle Gantar, France Bučar, Mile Šetinc, Matevž Krivic, Anton Stres, Rastko Močnik, Dare Valič, Marko Hren, Boris Cavazza, Alojz Križman, Viktor Blažič, Rado Riha, Braco Rotar, Tomaž Mastnak, Drago Demšar, Veno Taufer, Igor Vidmar, Tone Remc, Franco Juri in Bojan Fink.
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali razumete, da je corona plan-demija največji zločin zoper človeštvo
 
Trenutno je na strani
Prisotni 320 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, če pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Tako se je začelo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NAČRT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HOČEMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašistična tiranija se že izvaja,revščina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Senčar, dr. medicine, VSA ČAST!

OPOZORILO ČLOVEŠTVU!

Priče smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še načrtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo različni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zločinu zoper človeštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo največji zločin zoper človeštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVEČJA LAŽ V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


Črni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci domače in svetovne masonerije že začeli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odločno zoper NWO, razkril vsote podkupnine, če bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na največji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janežič Ambrožič?

Zastrašujoča RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že začelo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija ječi pod tiranijo fašističnh državnih organov. To čaka tudi Slovenijo!

TO BO POVZROČILO CEPLJENJE-ČIPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo doseči popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KONČANA!

V Nemčiji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TURČIJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

Čipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠČITNE" maske?

Naša nova članica, gospa profesorica Monika Maku sporoča oblastnikom

Kako je mogoče, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega začetka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj načrt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resničnega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper človeštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega značaja!

Vseslovenski zbor Osveščenih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ČIPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠČITNE" MASKE VOJNIH DOBIČKARJEV

Virusov, ki bi skakali iz človeka na človeka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJOČIM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižgač" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDEČI VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv miličnikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvijač, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas hočejo ČIPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zločin nad človeštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokončno spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hlače!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tisoče milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si čiste vode, KORONA VIRUS je največja
prevara človeštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse več pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?