Prispevki različnih avtorjev Prispevki različnih avtorjev Od predsednika nove slovenske Vlade RS Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Od predsednika nove slovenske Vlade RS Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

VZPOSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE

1. Povojni umori brez sodbe - GENOCID in odstranitev komunističnih simbolov z vseh javnih mest po državi

tito.velenje.jpg - 8.07 Kb

  
  Diktator Tito v Velenju                   Komunistični ideolog Kardelj v Velenju

             
Komunistični ideolog Kidrič v centru Lj         Kardelj na Trgu republike v Ljubljani

Praznovanje komunističnih laži s simboli enoumja leta 2011 nad Ribnico

Začeti bo treba pri diktatorju in zločincu Josipu Brozu - TITU, ki mu pripada ime komunistični diktator, ki je tudi v Sloveniji vpeljal totalitarni režim, ki ga mora Ivan Janez Janša dokončno in nedvoumno označiti kot takega. To pa ne pomeni nič drugega kot to, da se končno iztrgamo iz objema jugoslovanskega diktatorskega režima oziroma odpravimo njegovo dediščino na simbolen in konkreten zakonski način, ko je potrebno sprejeti zakonodajo, ki bo odvzela vse neupravičene privilegije nosilcem in nadaljevalcem prejšnjega totalitarnega režima tudi po letu 1990, in onemogočila, da bi se duh in vzorci enoumja vlekli za nami še naprej.

Javno naj obsodi vse zločine, ki so se zgodili v času komunističnega enoumja in prepove uporabo vseh komunističnih simbolov na javnih mestih, ki jih naj umaknejo v muzeje v opomin zdajšnji in naslednjim generacijam.

Vlada RS mora takoj zagotoviti formiranje mednarodne strokovne ekipe za preiskavo genocida nad slovenskim narodom na naših tleh od leta 1941 do leta 1945, ki bo odkrila in s pomočjo ustreznih služb izkopala vse ostanke trupel iz različnih brezen, jarkov in jam po Sloveniji, ugotovila DNK umorjenih  ljudi, da bodo lahko pristojni organi izdali mrliške liste, ko bodo potem svojci končno izvedeli, kje so svojo življenjsko pot končali njihovi dragi in jih bodo lahko pokopali, kjer bodo oni želeli. Za vse, ki ne bo moč ugotoviti idenitete, ali nimajo več svojcev, naj jih pokoplje država  v skupne grobnice z najvišjimi državnimi častmi.

Država, ki ni sposobna pokopati svojih mrtvih, ni pravna, niti pietetna, ampak je barbarska država.


                                                 Barbara rov v Hudi jami pri Laškem
  
Mednarodna strokovna komisija, sestavljena iz preiskovalcev, tožilcev in pravnikov ter zgodovinarjev naj ugotovi odgovornost za izvršene zločine genocida, ki (tega se je treba zavedati) še niso zastarali. Če ni ustreznih arhivov, ki bi morali obstajati doma ali v tujini, se tudi za to ugotovi nesporna odgovornost vseh, ki so jih bili dolžni varovati, pa jih niso. Odgovornost pa naj se ugotovi tudi za vse tiste od davkoplačevalcev plačane tožilce, ki niso uvedli preiskav ali pa so preprečevali korektno preiskavo odgovornosti za ta okrutna kazniva dejanja. Vse zastaralne roke s tega področja naj Vlada RS nemudoma ukine.

Vse to in druge stvari, ki so ostale do danes nerazčiščene iz polpretekle zgodovine, naj se rešuje v skladu in duhu resolucije Sveta Evrope 1096 in 2009 ter že danimi smernicami in zahtevami največje vladajoče stranke SDS, ki jo že do nekdaj vodi Ivan Janez Janša in jih imajo zapisane v Resoluciji na svoji spletni strani, ki jih citiramo v nadaljevanju:  

 "Resolucija o odnosu do totalitarne preteklosti

Komunistična partija Slovenije je zlorabila svobodoljubna in narodna čustva za izvedbo revolucije in polastitve oblasti. Izhajajoč iz zgodovinskih dejstev in iz analize ter priporočil Resolucije 1096 parlamentarne skupščine Sveta Evrope (1996) 5. kongres SDS ugotavlja:

1. Komunistični totalitarni režim je sistematično in trajno kršil človekove pravice in temeljne svoboščine, odvzemal državljanom možnosti svobodnega izražanja politične volje in kršil temelje pravne države.

2. Zlorabljal je lastne zakone in z akti, objavljenimi v tajnih uradnih listih, vzpostavljal vzporedni pravni sistem, s čimer je postavil delovanje komunistične partije oziroma zveze komunistov in njenih predstavnikov nad zakon.

3. Zlorabljal je državne organe in njihove ustanove, še posebej tajno policijo, pravosodni sistem in državno upravo, tako da je moril, zapiral in mučil državljane, ustanavljal posebna taborišča na podlagi tajnih aktov, odvzemal premoženje, omejeval potovanja v tujino in nekaterim preprečeval vrnitev, dodeljeval privilegije tistim, ki so organizirali in izvajali nasilje nad državljani.

4. Politično, pravno in moralno odgovornost za vse totalitarne ukrepe komunističnega režima v letih od 1945 do 1990 nosi vodstvo Komunistične partije Slovenije oziroma Zveze komunistov Slovenije.

5. Po letu 1990 in vse do danes slovenska država ni izvedla doslednih ukrepov za odpravljanje dediščine totalitarnega sistema. Ugotovitev Resolucije 1096 Sveta Evrope, da v primeru "žametne restavracije" zavlada "oligarhija namesto demokracije, korupcija namesto pravne države in organiziran kriminal namesto človekovih pravic", "v najslabšem primeru pa bi lahko prišlo celo do strmoglavljenja porajajoče se demokracije" in do "obnove totalitarnega režima" (3. točka resolucije), velja v polni meri tudi za Slovenijo.

6. Socialdemokrati zahtevamo, da slovenska država dosledno odpravi dediščino totalitarnega komunističnega režima, vzpostavi pravni red in zavaruje demokratično ustavno ureditev Republike Slovenije, pri čemer mora dosledno upoštevati načela Resolucije 1096 parlamentarne skupščine Sveta Evrope o ukrepih za razgradnjo dediščine nekdanjih komunističnih totalitarnih sistemov."

Celotno Resolucijo SDS si lahko preberete s klikom na logo SDS 

To, kar povsem upravičeno zahtevamo in pozivamo novega predsednika Vlade RS Ivana Janeza Janšo, je prvi najpotrebnejši korak za odpravljanje globoke moralne krize slovenskega naroda, ki je posledica vseh ostalih kriz. Gre za to, da brez razčiščene preteklosti ni srečne sedanjosti in ne bo srečne prihodnosti. Potrebno pa je razumeti, da vsako govorjenje o pravični pravni državi ne vzdrži kritične presoje, dokler se pravična pravna država ne vzpostavi z obsodbo tako absurdnih zločinov kot je genocid nad narodom. In še, ni mogoče zaživeti v spravi in enotnosti, če še vedno ogromno ljudi ne ve, kje imajo pokopane svoje ljube domače.

Da bi ta potreben korak končno naredili in da bomo naredili tudi vse potrebne naslednje korake do preporoda Slovenije, povsem upravičeno pozivamo predsednika vlade, da parlamentu nemudoma ponovno predlaga v sprejem Zakon OPS, ki smo ga lani 28.04.2011 že vložili v Parlament RS skupaj z Zvezo domoljubnih društev Hervardi in pri tem doživeli popolno medijsko in parlamentarno blokado.  

To je javen poziv novi slovenski Vladi in predvsem predsedniku Ivanu Janezu Janši, ki bo moral razumeti, da se urejanje finančnih, gospodarskih, socialnih težav ne začne reševati s strogim varčevanjem pri državljankah in državljanih, temveč tam, kjer so nastali ključni vzroki za moralni kolaps naše družbe. Povrnitev zaupanja ljudi v pravico in resnico je šele pogoj za karkoli drugega in začetek ter vzpostavitev zaupanja je razčiščenje ene največjih travm v naši polpretekli zgodovini.

2. Razčiščenje ilegalne trgovine z orožjem

  
Tudi to poglavje novejše slovenske zgodovine je še vedno pometeno pod preprogo. Špekulacij o tem je ogromno, vtis pa je, da akterji prej opisane travme držijo v šahu akterje teh dogodkov in se zadeve ne razčistijo.

Vprašanja Ivanu Janezu Janši, na katere še ni odgovoril, si lahko preberete na tej POVEZAVI

Zahtevamo, da se z vseh dokumentov umaknejo oznake ZAUPNO in STROGO ZAUPNO, ko naj se v parlamentu sprejme odločitev na predlog Vlade RS, da se v zvezi s trgovino z orožjem ukinejo v zvezi z morebitnimi kaznivimi dejanji vsi zastaralni roki. Zagotovo je interes še posebej novega predsednika Vlade Ivana Janeza Janše, da se tudi s pomočjo mednarodne strokovne preiskovalne komisije razišče vse okoli ilegalne mednarodne trgovine z orožjem, ko naj se zasliši vse relevantne priče, pregleda vso dokumentacijo, da enkrat končno zaključimo špekulacije in zlonamerna podtikanja zoper Ivana Janeza Janšo s tem v zvezi.

Prepričani smo, da bodo vsi v koaliciji, ki sestavlja novo Vlado RS, takoj za takšen predlog.

3. Ureditev lastninskih razmerij v Republiki Sloveniji 

Vsem ali pa vsaj večini državljank in državljanov je dobro poznano, da se je po letu 1990 začela v Sloveniji dogajati privatizacija in tudi, da so bile v tej privatizaciji izvršene mnoge anomalije in tudi kazniva dejanja, ki pa niso dobile epiloga. Zato je parlament leta 2000 sprejel zakon o nezastaranju kaznivih dejanj s prodročja divjih privatizacij. Ob vzpostavitvi pravne države bo treba opraviti tudi nekatere revizije teh postopkov, iz katerih se bo nedvoumno pokazalo, da je šlo v nekaterih primerih za špekulacije in poneverbe, zaradi katerih oz. s pomočjo njih so nekateri posamezniki neupravičeno obogateli na račun drugih. To pa je nepravično in te nepravičnosti je Vlada RS dolžna odpraviti. 


V izogib dolgim in dragim pravnim postopkom dokazovanja takih  primerov zahtevamo, da Vlada s svojimi organi nadzora kot je Davčna uprava Republike Slovenije in drugih nemudoma prične z ugotavljanjem izvora premoženja pri vseh posmeznikih, ki imajo po oceni DURS ali koga drugega premoženjsko stanje višje od 500 tisoč evrov. Pričakovati je, da mnogi ne bodo mogli dokazati izvora tega premoženja, kar pomeni, da jim ga mora država zapleniti. Od dela izkupička prodaje takšnega nezakonito pridobljenega premoženja  pa naj Vlada RS ustanovi finančno policijo, ki bo poskrbela za zakonski nadzor nad finančnimi dogodki raznih na hitro obogatelih posameznikov. Na zahtevo za to odgovornih institucij države naj se pregledajo tudi računi v tujini.

Tudi v tem primeru smo prepričani, da se Vlada RS zaveda svoje odgovornosti in si želi urediti tudi to področje pravične pravne države, v kateri ne bo mogel nihče več ustvarjati svojega velikega premoženja na nezakonit, netransparenten način in to celo na račun drugih. Ob doslednem izvajanju pregledov izvora premoženja smo prepričani, da bo začel proračun RS pridobivati nazaj vse tisto, kar je bilo s pomočjo korupcije in klientelističnih privilegiranih položajev iz njega nenadzorovano odnešeno.

Naše trdno prepričanje je, da je treba najprej za stanje, v katerem se Slovenija nahaja že nekaj let, ugotoviti in definirati prave vzroke, jih onemogočiti in odpraviti, potem pa se lotiti odprave še nakopičenih negativnih posledic - problemov, ki so v teh letih nastali in se z  njimi dnevno srečujemo za to nič krivi državljanke in državljani.

Prosimo vse, ki vam ni vseeno, da zahtevate od nove Vlade RS in njenega Predsednika Ivana Janeza Janše, da začne takoj z odpravo vseh ključnih vzrokov, ki so nas pahnili v to zares nezavidljivo situacijo. Če tega niso sposobni, naj to povedo javno in se umaknejo, da bomo to naredili ljudje, ki se še kako zavedamo, kaj je treba najprej storiti in na kateremu koncu je treba zagrabiti v blato pogreznjen voz, da ga izvlečemo na plano.

S spoštovanjem, ekipa OPS

Očistimo in Prenovimo Slovenijo!

 

Komentarjev 

 
#34 Theresa 08:53 27-02-2020
Im Theresa Oliver po imenu. vendar živim v ZDA, pred nekaj meseci sem bil finančno obremenjen in zaradi obupa me je prestrašilo več spletnih posojilodajalce v. in zaradi mojega poklica, ker sem mati samohranilka, z dvema otrokoma in cel svet se mi je zdelo, kot da visi na meni, in se pritožujem in se pogovarjam s prijateljico v družabnih medijih, ki živi v (POLJSKA), ki me je napotil k zelo zanesljivemu posojilodajalcu , imenovanemu (gospa Antonia Rowan), iz (CREDIT-SUISSE) posojilnih storitev, je bila rešiteljica BOG, ki je rešila mojo družino s posojilom v višini 85.000,00 USD s 3-odstotno obrestno mero, brez stresa, pokličite
Citat
 
 
#33 SUSAN BENSON 13:58 04-12-2019
Pozdravljene dame in gospodje, ali nujno potrebujete osebno posojilo ali komercialna posojila ali posojilo za zagon projekta ali nakup hiše ali avtomobila ali potrebujete posojilo za kakršen koli namen? Če je odgovor da, vam svetujem, da se obrnete na Sunshine Financial Group prek {Email: sunshinefinanci algroupinc@gmai l.com} ali {WhatsApp: +447903159998}.

Sunshine Financial Group je celovito podjetje za finančne storitve, ki si prizadeva pomagati izboljšati dolgoročne finančne uspehe. Naši prilagojeni programi so zasnovani tako, da pomagajo rasti, zaščititi in ohraniti vaše bogastvo z zagotavljanjem prilagojenih storitev in strokovnega znanja.

Razlog, zakaj se obrnite na Sunshine Financial Group;
- Prijavite se kadarkoli in kjer koli.
- prejemanje gotovine v manj kot 24 urah
- Lahko si izposodite do 20 milijonov evrov
- Brez skritih stroškov.
- subvencionirana obrestna mera 3%
- Dobite možnost, da izberete datum vračila, tedensko, mesečno ali letno, v trajanju 1-30 let.
- Ponujamo zavarovana in nezavarovana posojila

Če vam je bilo težko dobiti posojilo za lastniški kapital pri lokalnih bankah ali drugih finančnih inštitutih, ne skrbite več, saj je to podjetje pomagalo številnim posameznikom in organizacijam, ki se po vsem svetu soočajo s finančnimi težavami. Ko se prijavite pri Sunshine Financial Group, se prijavite pri zaupanja vrednem podjetju, ki skrbi za vaše potrebe po financiranju. V celotnem postopku boste poskrbeli.

Če potrebujete nujno posojilo v 24 urah, nam za več informacij vljudno napišite spodaj
Kontakt po e-pošti: (sunshinefinanc i algroupinc@gmai l.com)
Kontakt za WhatsApp: +447903159998
Citat
 
 
#32 sara 20:50 29-10-2019
Pozdravljeni vsi skupaj!
Sem SARA, trenutno živim v Mariboru, slovensko. Trenutno sem vdova z dvema otrokoma in sem se septembra zataknila v finančni situaciji in sem morala refinancirati in plačati račune. Poskušal sem iskati posojila pri različnih posojilnih podjetjih, zasebnih in podjetniških, vendar nikoli uspešno, in večina bank mi je kredit zavrnila. A kot bi ga imel Bog, me je v zadrugo vodil božji mož, zasebni posojilodajalec , ki mi je dal posojilo v višini 80.000evrov in danes sem lastnik podjetja in moji otroci trenutno dobro napredujejo, če obrniti se morate na katero koli podjetje glede zavarovanja posojila brez zavarovanja, neplačilnega preverjanja, nobenega sopodpisnika s samo 2-odstotno obrestno mero in boljšimi plačilnimi načrti in urnikom, prosimo, da se obrnete na gospoda Danteja Paola po e-pošti: dantecooperativ Ne ve, da to počnem, ampak zdaj sem tako vesel in odločil sem se, da bom o njem vedel več ljudi, prav tako pa želim, da bi ga Bog več blagoslovil. Z njim se lahko obrnete preko e-pošte: dantecooperativ za hiter klic v klepetu ali whatsapp / +35677926593

Hvala
SARA
Citat
 
 
#31 nop 14:08 19-06-2019
DOBAR DAN MOJI SLOVENSKI LJUDI
MOJA PRIJAVA NA KAKO sem dobila posojilo za nakup HIŠE IZ REALNE IN GENUINE PODJETJA ZA POSOJILO JOSE LUIS POSOJILO COMPANY, SREČNO SREČNO DANES IN BOG BLAGOSLI JOSE LUIS POSLOVNO PODJETJE

Moje ime je (KATICA), sem iz SLOVENINE, v zadnjih 5 mesecih iščem pravo podjetje za posojila, da kupim hišo, vse kar sem dobila je bilo veliko prevar, ki so me prisilili, da jim zaupam in na koncu Dan, so vzeli moj denar brez dajanja ničesar v zameno, vse moje upanje je bilo izgubljeno, dobil sem zmedeno in razočarano, nikoli nisem hotel imeti nič opraviti s podjetji za posojila na internetu, zato sem odposlal denar od prijatelja , sem ji povedal vse, kar se je zgodilo, in rekla je, da mi lahko pomaga
pozna podjetje za posojila, ki mi lahko pomaga pri kakršnem koli znesku posojila
ki jo potrebujem z zelo nizko obrestno mero 2%, da je pravkar dobila
posojilo od njih, me je usmerila, kako se prijaviti za posojilo, sem
tako kot mi je povedala, sem se z njimi prijavila na Email: (joseluisloans@ gmail.com), nikoli nisem verjela, ampak sem se potrudila in na moje največje presenečenje sem dobila posojilo v 24 urah, nisem mogla verjeti,
Znova sem srečna in bogata, in se zahvaljujem Bogu za to posojilo
podjetja, kot je ta, še vedno obstajajo na teh prevareh,
prosim, svetujem vsem tam zunaj, ki potrebujejo posojilo svoje email
(joseluisloans@ gmail.com) vas ne bodo nikoli odpovedali, in
Vaše življenje se bo spremenilo, kot je moje. Hitro se povežite (joseluisloans@ gmail.com) danes in dobite posojilo od njih, Bog blagoslovi posojilno podjetje Jose Luis za njihovo resnično ponudbo posojil.
 Poskrbite, da se za vaše posojilo obrnete na JOSE LUIS KREDITI, ker mi je to posojilo uspešno prejelo brez stresa., Obiščite njihov elektronski naslov (joseluisloans@ gmail.com)
Citat
 
 
#30 no 14:03 19-06-2019
DOBAR DAN MOJI SLOVENSKI LJUDI
MOJA PRIJAVA NA KAKO sem dobila posojilo za nakup HIŠE IZ REALNE IN GENUINE PODJETJA ZA POSOJILO JOSE LUIS POSOJILO COMPANY, SREČNO SREČNO DANES IN BOG BLAGOSLI JOSE LUIS POSLOVNO PODJETJE

Moje ime je (KATICA), sem iz SLOVENINE, v zadnjih 5 mesecih iščem pravo podjetje za posojila, da kupim hišo, vse kar sem dobila je bilo veliko prevar, ki so me prisilili, da jim zaupam in na koncu Dan, so vzeli moj denar brez dajanja ničesar v zameno, vse moje upanje je bilo izgubljeno, dobil sem zmedeno in razočarano, nikoli nisem hotel imeti nič opraviti s podjetji za posojila na internetu, zato sem odposlal denar od prijatelja , sem ji povedal vse, kar se je zgodilo, in rekla je, da mi lahko pomaga
pozna podjetje za posojila, ki mi lahko pomaga pri kakršnem koli znesku posojila
ki jo potrebujem z zelo nizko obrestno mero 2%, da je pravkar dobila
posojilo od njih, me je usmerila, kako se prijaviti za posojilo, sem
tako kot mi je povedala, sem se z njimi prijavila na Email: (joseluisloans@ gmail.com), nikoli nisem verjela, ampak sem se potrudila in na moje največje presenečenje sem dobila posojilo v 24 urah, nisem mogla verjeti,
Znova sem srečna in bogata, in se zahvaljujem Bogu za to posojilo
podjetja, kot je ta, še vedno obstajajo na teh prevareh,
prosim, svetujem vsem tam zunaj, ki potrebujejo posojilo svoje email
(joseluisloans@ gmail.com) vas ne bodo nikoli odpovedali, in
Vaše življenje se bo spremenilo, kot je moje. Hitro se povežite (joseluisloans@ gmail.com) danes in dobite posojilo od njih, Bog blagoslovi posojilno podjetje Jose Luis za njihovo resnično ponudbo posojil.
 Poskrbite, da se za vaše posojilo obrnete na JOSE LUIS KREDITI, ker mi je to posojilo uspešno prejelo brez stresa., Obiščite njihov elektronski naslov (joseluisloans@ gmail.com)
Citat
 
 
#29 BestKennith 08:50 29-10-2018
I have noticed you don't monetize your page, don't waste your traffic, you can earn additional bucks
every month. You can use the best adsense alternative for any type of website (they approve
all websites), for more info simply search in gooogle: boorfe's tips monetize your website
Citat
 
 
#28 BestValerie 07:13 24-10-2018
I have noticed you don't monetize your blog, don't waste your traffic, you
can earn extra bucks every month. You can use the best
adsense alternative for any type of website (they approve
all websites), for more details simply search in gooogle: boorfe's tips monetize your website
Citat
 
 
#27 sintesi 18:04 12-11-2013
zdene, odlično si napisal in res, kdo ima toliko časa da take klobasa........in še o povojnih pobojih, je že tko da eden zmaga in kaj bi s čredo domobrancev, jih hranil, dal službe in stanovanja al kako. Svinjali so 4 leta s fašisti in pobijali partizane, še preveč jih je tax pobegnilo, danes to zelo občutimo......
Citat
 
 
#26 slovenec 05:16 09-04-2012
Kot je Stalin odgovoren za umore poljskih uradnikov, policije, vojnih zapornikov in intelektualcev leta 1940 v Katyn gozdu, tako je Diktator Tito odgovoren za množične umore v Kočevskem rogu, v Teharjih, v Hudi jami in vseh ostalih množičnih povojnih grobiščih. Vsi se zavedamo, da je bila komunistična partija visoka strukturna organizacija pod Titovo komando iz Beograda, katerih povelja so izvajali slovenski kolaborantje v Sloveniji proti slovenskemu narodu.

Odstranitev simbolov ta GOLAZEN!!
Citat
 
 
#25 slovenec 10:31 05-04-2012
Dejstvo - največi zločinci so komunisti!!

Če podpirate komunistične zločince ko so kruto pobili slovenske družine tudi ženske in otroci, to je SRAMOTA in BARBARSKO!!

Slovenski komunisti so bili izdajalci in MORILCI ki so sodelovali z balkanske okupatorji.
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali ste za to, da se ukine prisilno plačevanje RTV dajatve, ker RTV SLO dokazano ne deluje v skladu z zakoni in USTAVO RS
 
Trenutno je na strani
Prisotni 75 gostov .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Podpišite, če želite živeti v najkrajšem možnem času najkasneje pa v 10-ih letih v taki državi Sloveniji!
****************************
****************************

Sprenevedanje oblastnika in novinarke, odlika takih ljudi je, da kar jim ne ustreza preprosto ignorirajo

Kazenska prijava zoper osumljenega g. Mira Cerarja

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 25-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Začnite RAZMIŠLJATI in DELOVATI!

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Po petnajstih letih aktivnega delovanja se Gibanje OPS prvič predstavi na RTV SLO


Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Zaseben pogovor z gospodom tovarišem Borisom Štefanecom, kdo je v resnici, si boste iz te korespondence vtis ustvarili sami

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

NEZASLIŠANO: Eden od elementov podtalnega genocida nad slovenskim narodom je tudi dvojno obdavčevanje slovenskih delovnih migrantov v Avstrijo!

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

BRUTALNA TIRANIJA NAD DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE, KOT BI BILI KRIMINALCI

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Voz je boljševikom ušel po bregu!

Karakterne lastnosti BOLJŠEVIKOV

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Ustavimo mučenje gospe Milene Tanko!

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

IZJAVA ZA JAVNOST

1. dan gladovne stavke+DNEVNIK nadaljevanja

Ladislav Troha o svojem "incidentu" na RTV SLO, stavkovnih zahtevah in pričakovanih novih poizkusih diskreditacij režimskih medijskih trobil in udbovskih plačancev

Kratka kronologija

ZAHTEVAMO ODGOVORNOST OD LETA 1990 DO DANES - GLADOVNA STAVKA DO UVELJAVITVE ZAHTEV LADISLAVA TROHE

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

ZBOR SLOVENSKEGA NARODA ZA OSVOBODITEV RTV SLO

Združimo vse zdrave sile v Sloveniji in naše ljudi iz tujine v KOALICIJI KARANTANIJA

Bo Slovenija vstala od mrtvih?

slovenija na kriu1.bmp - 1.60 Mb

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

PETICIJA - REKLAMACIJA ZA ZAVRNITEV PLAČEVANJA VSILJENEGA RTV PRISPEVKA

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

Kaj storiti, da pridemo Slovenci iz te blodnje v temi, razlaga prvega in drugega koraka za uresničitev VIZIJE za Slovenijo do leta 2024

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Bo Ivan Janez Janša odšel v zapor?

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

Drugačne in boljše Slovenije ne moremo graditi brez vas

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

OPS srečanje v Mariboru

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

OBRAČAMO SE NA VAS, KER VEMO, DA BOSTE RAZUMELI IN BOSTE POMAGALI, ZAUPAMO VAM IN VAS SPOŠTUJEMO

Bili smo na srečanju OPS z odločnimi Ljudmi v Luciji pri Portorožu

O dobrodelnosti na slovenskem

DELAMO ZA SLOVENIJO, NAŠO ŠIRŠO DRUŽINO, KATERE ČLANI IN ČLANICE STE TUDI VI!

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

RESNICA NAS BO OSVOBODILA! PREDLOG DELOVANJA ODLOČNIH LJUDI ZA VNOVIČNO ZDRUŽITEV SLOVENSKEGA NARODA!

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Osvoboditev, Očiščenje, Preporod Slovenije!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

Ali ti veliki Čas je prešinil srce in razum, ali stoletni tvoj strah je izginil, prevzel te pogum?

Srečanje za dogovor KAJ STORITI

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

ZAKAJ MORA UPOKOJENI ŠVICARSKI PODJETNIK DR. ČANŽEK PRI SVOJIH 85 LETIH DEŽURATI NA INTERNETU IN BLATITI VSAKOGAR, KI JE TRN V PETI UDBO-KOMUNISTIČNI NOMENKLATURI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

OBVESTILO IN OPRAVIČILO!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 100 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

KOALICIJA KARANTANIJA OPERIRA Z LAŽNIMI PODATKI PRAVIJO NEKATERI, KI SE BOJIJO, DA BI SLOVENSKI NAROD SPREGLEDAL IN ZMAGAL!

LADISLAV TROHA POJASNI KAKO SE JE UGRABIL SAM

PRIHAJA ČAS ZA TRDNO, NEOMAJNO IN ODLOČNO ALTERNATIVO VSEM OBSTOJEČIM LEVO DESNO ANGAŽIRANIM STRANKAM, KI SO V 22 LETIH DELOVANJA SPRAVILE SLOVENIJO IN SLOVENSKI NAROD V GROZLJIV POLOŽAJ

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

POZIV ZA ORGANIZACIJO PREDSTAVITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA NASLEDNJE DESETLETNO OBDOBJE! 2013 - 2023

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Nov poizkus diskreditacije iz obupa, lakaji uničevalcev Slovenije pisarijo ostudne pamflete

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024

korak 1 - 27.paril.jpg - 50.40 Kb

KORAK ŠTEVILKA 1 ZA URESNIČITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA OBDOBJE 2014 - 2024


KORAK ŠTEVILKA 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024, KORAK ZA URESNIČITEV ŠT. 2 - DODATNA ARGUMENTACIJA IN OPIS


KORAK ŠTEVILKA 3 - POSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE, ONEMOGOČANJE PRAVIH TATOV, VRAČANJE POKRADNEGA, ODPRAVA KRIVIC


KORAK ŠTEVILKA 4 - UVEDBA VSE BOLJ NEPOSREDNE DEMOKRACIJE - VLADAVINE LJUDSTVA


korak t. 5.jpg - 30.37 Kb

KORAK ŠTEVILKA 5 - ZAGON VSEH INTELEKTUALNIH IN GOSPODARSKIH POTENCIALOV, RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

KORAK ŠTEVILKA 6 - PREHRANSKA, VODOOSKRBNA IN ENERGIJSKA SAMOZADOSTNOST IN ČISTEJŠE OKOLJE

KORAK ŠTEVILKA 7 - DUHOVNI, ETIČNI IN MORALNI PREPOROD SLOVENSKE DRUŽBE

opslogo.jpg - 5.00 Kb

cirk1.jpg - 3.18 Kb

Z nakupom izjemno zanimive knjige za razumevanje sedanjosti, pomagate delovanju Gibanja OPS

Intervju Ladislava Trohe za internetni kanal "ZDAJ PA DOST!"

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

KOALICIJA KARANTANIJA ZA ZMAGO NA PARLAMENTARNIH VOLITVAH

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA udbofašistoidna prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Stare igralce je treba umakniti, nastaviti pa mlade-"nove obraze", a sistem bo šel naprej svojo pot kot do sedaj...?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Vlado RS nove revolucionarne tehnologije za izboljšanje kakovosti življenja ne zanimajo

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili


Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Radio LASER iz Slovenj gradca podira slovenski medijski zid

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?