Ali homoseksualni lobi v navezi z UDBO vlada slovenskemu narodu?Prepis iz rokopisa (drugo pismo)

"Pripoved o kardinalu in policaju

Nevidna mo? - Boj se tistih, ki se organizirano pretvarjajo Nedavno tega je desni?arska revija Reporter lansirala zgodbo o ljubici predsednika države dr. Danila Türka. Celotna Slovenija se je ukvarjala z dr. Vasilko Sancin in moralizirala o domnevni eti?ni spornosti predsednikovega ravnanja. Tudi ?e bi predsednik imel razmerje z drugo žensko,  je to predvsem stvar njegove družine. Družbe ali celo države to v nobenem primeru ne ogroža, zato so bila svetohlinska zgražanja ve? kot bizarna.

 

(Prekaljen partijec, pripomba OPS)Temu je tako še posebej zato, ker obstaja v Sloveniji mnogo nevarnejša povezava, katera je prerasla v nevidno mo?. Reporter je ne bo nikoli kritizitral, kajti njegov urednik je njen del, prav tako sodelavec Vinko Vasle in njegov prijatelj Matjaž Erznožnik. Ta nevidna mo? vpliva na slovensko politiko, gospodarstvo, javna ob?ila, sodstvo, univerzitetno sceno in na katoliško cerkev.

(Ima dosje UDBE, pripis ops)

Utelešena je v ljudeh, ki se navzven prikazujejo druga?ni, kot dejansko so. Širša okolica, ve?ina prijateljev, njihove družine, sodelavci, in kolegi ne poznajo njihove prave usmerjenosti. Ta je istospolna. Slovenska ustava jam?i enakopravnost vsem državljanom ne glede na spolno usmerjenost. Diskriminacija je prepovedana. Kljub temu je v Sloveniji zelo malo znanih osebnosti, ki se javno razglašajo za homoseksualce. Verjetno je temu kriva globoko zakoreninjena konzervativnost Slovenskega življa, ki prevladuje žalibog  tudi na tistem polu, ki se ima za levico.

Zaradi tega in številnih drugih vzrokov imamo tako v državi veliko številovplivnih javnih ali znanih osebnosti, predvsem moških, ki tajijo svojo spolno usmerjenost in jo izživljajo skrivaj. Mnogi med njimi so celo poro?eni, imajo otroke in navzven na vse na?ine zakrivajo svoje bistvo. Do tu je vse skupaj tako kot pri predsedniku države in njegovi domnevni ljubici vse še vedno njihova zasebna stvar in v primeru poro?enih problem njihovih partnerjev ali družin.

Za družbeno skupnost in državo problem nastopi zaradi dejstva, da se ti vplivni posamezniki v veliki meri  poznajo med seboj, si pomagajo, informirajo in se š?itijo ter tako tvorijo nevidno mrežo, ki je izjemno mo?na in predstavlja elemente vzporedne oblasti v državi. Glede na ve?jo tolerantnost levice do homoseksualnosti je posameznikov, ki prihajajo iz tega politi?nega pola, nekoliko manj, saj jih njihovo politi?no okolje bolje sprejema, so pa še vedno kar številni.

Razumljivo pa? je, da je takšnih prikritih oseb ve? na desnem polu, tradicionalno so že dolgo zasidrani predvsem v katoliški cerkvi. Opus Dei je popolnoma v njihovih rokah. Medtem ko desni?arji blodijo o nekakšni udbomafiji, se mreža, ki je mnogo bolj nevarna, vsak dan krepi. Ker presega delitve na levo in desno in pokriva vse, ob tem pa je strogo tajna,  je mnogo bolj nevarna za družbo kot kakšen Ku?anov ali Janšin klan. In še posebej je nevarna za levoliberalno opcijo v Sloveniji, saj ima najtrdnejše temelje na desnici. To pa privede do tega, da omrežje nevidne mo?i krepi prav ozadje te opcije, ?eprav deluje preko levodesne razmejitve.

V nadaljevanju so predstavljene nekatere najvplivnejše osebnosti omrežja Nevidne mo?i, razporejene po formalnem položaju in vplivu v državi in širše. Mnogi se med seboj poznajo in sodelujejo. Številni se poznajo in ne sodelujejo, nekateri so celo sprti med seboj. A o usmerjenosti svojih sovražnikov tudi oni mol?ijo kot grob.  Celo ve?: kadar grozi razkritje, si med seboj pomagajo pri zakrivanju. Tipi?en primer takšnega odnosa je razmerje Kresal – Golobi? ali Vasle – Pogorevc. Morebitnega izdajalca ?aka neusmiljeno izob?enje in maš?evalnost, ki je lahko izredno kruta.

Kardinal dr. Franc Rode  (ima dosje UDBE, pripis OPS)
Njegov položaj in njegove zveze v tujini sem opisal že v prvem pismu. V omrežju za Slovenijo je dosegel najvišji položaj, pozna mnoge vplivne istospolno usmerjene dostojanstvenike visoko v Vatikanski cerkveni hierarhiji ter v Francoski, Nemški, Italijanski, Hrvaški  in Brazilski cerkvi. Njegov vpliv tudi po upokojitvi seže preko Slovenije. Velik vpliv ima vsekakor v slovenski cerkvi, kjer preko Koširja,  Grila, številnih duhovnikov po župnijah in posameznikov v uredništvu katoliškega ?asopisa Družine uveljavlja interese omrežja. Poleg v nadaljevanju naštetih pomembnih udov Nevidne mo?i ima veliko še neuveljavljenih obetajo?ih pozicij predvsem v desni politiki. Njegov glavni manager v Sloveniji je nekdanji poveljnik Slovenske policije Marko Pogorevc.

Marko Pogorevc   (ima dosje UDBE, pripis OPS)      
Je desna roka kardinala Rodeta in njegov vezni ?len za Slovenijo. Povezan je tako s posamezniki iz levega kot s posamezniki iz desnega politi?nega spektra. Na levici je njegov najpomembnejši adut Miroslav Senica, na desnici pa Peter Jambrek in Gregor Virant. V ?asu, ko je bil direktor Slovenske policije,  je v njej stkal gosto mrežo istospolno usmerjenih, ki mu služi še danes. Tudi

Roman Rep, nekdaj komandir letalske enote policije, izhaja iz nje.  Svojo mo? je ta mreža v policiji in mreža Nevidne mo?i v celoti pokazala ob aferi Vi?-Holmec, ko je odnesla z ministrskega stol?ka vplivnega politika LDS

Mirka Bandlja ,(Ima dosje UDBE, pripis OPS)

iz policije pa prav tako vplivnega in ni? krivega Draga Kosa, ki je bil s Pogorevcem v sporu še iz ?asov, ko sta oba službovala na Koroškem.

Marko Pogorevc je v ?asu, ko je bil kardinal Rode v Vatikanu še na položaju, organiziral pri njem številne obiske politikov, novinarjev in gospodarstvenikov. Med drugim je peljal k kardinalu Ivana Zidarja, Miroslava Senico, Jožeta (ne?itljivo), Hildo Tovšak, Mirana Krambergerja, delegacijo novinarjev POP TV in še mnoge druge. Danes je zaposlen na Mobitelu, kjer je zadolžen za varnost. S podatki o telefonskih klicih in SMS sporo?ilih oskrbuje prijatelje iz omrežja in se zelo redko pojavlja v javnosti. V ?asu zadnjih predsedniških volitev je vodil volilni štab Lojzeta Peterleta in deloval tako, da je bil Peterle napihnjen od obeta gotove zmage, hkrati pa je poskrbel, da je po prvem krogu volitev v volilnem štabu zavladala popolna zmeda, zaradi katere je Peterle v kon?nici skoraj poslabšal rezultat iz prvega kroga.

Ima vpliv iz ozadja na Jerneja Vrtovca , predsednika podmladka N.Si in tajnika N.Si

 

Robija Ilca ter nekdanjega vladnega predstavnika Janševe vlade

Valentina Hajdinjaka , ki prav tako skrivajo svojo istospolno usmerjenost, za katero pa Pogorevc dobro ve. Ima seznam s preko 3.500 imeni istospolno usmerjenih, ki ga je naredil po navodilu kardinala Rodeta. Najve? podatkov in imen so mu dostavili upravniki in vzgojitelji nekdanje policijske šole v Tacnu ter semeniš?a v Ljubljani. Veliko povezav pozna iz vojaške akademije JNA, ki jo je obiskoval ter iz policijskih kartotek, do katerih je imel neoviran dostop kot direktor policije.

Zanimiv je njegov odnos do

Petra Jambreka, (ima dosje UDBE, pripis OPS)

ki ni istospolno usmerjen, je pa neznansko pohlepen na denar. Pogorevc mu pomaga z nasveti in zvezami omrežja, Jambrek pa mu v zameno piše politi?ne ocene ter pla?uje nekatere Pogorev?eve intimne prijatelje. Pogorevc mu je svetoval, naj  v ?asu Pahorjeve vlade naveže tesnejše stike z Golobi?em in mu to uredil s pomo?jo Šoltesa, ki je v zameno postal predavatelj na Jambrekovi fakulteti. Prav tako mu je preko

dr. Andreja Anži?a (ima dosje UDBE, pripis OPS)

priskrbel stik z odvetnikom

?eferinom, (ima dosje UDBE, pripis OPS)

ki mu pomaga iskati luknje v zakonih, v zameno pa mu je Jambrek prodal delež v svoji fakulteti. Da bi še bolj poglobil odnos z viri denarja, je kot predavatelja zaposlil celo

Cirila Ribi?i?a, (ima dosje UDBE, prip. OPS)

sina Mitje Ribi?i?a in zadnjega predsednika ZKS. Zveza med Pogorevcem in Jambrekom je dobro zakrita, obema pa prinaša velike materialne koristi.

Pogorevc je bil vmešan v prikrivanje številnih kaznivih dejanj ?lanov omrežja, nekatera je izpeljal osebno. Pri brisanju ra?unalnika v lasti duhovnika homoseksualca, ki je pred leti v sumljivih okoliš?inah umrl v tujini, domnevno naj bi storil samomor, so ga v župniš?u v Dravljah skoraj zalotili. Zaradi… (ne?itljivo) … frazli?na ugibanja. Pogorevc je tudi nagovoril Jambreka, da je na svoje mesto na ?elo Zbora za republiko postavil velikega upa omrežja Gregorja Viranta.


Roman Rep (Matej Raš?an in                                                                                                              Janez škrabec)
Je dolgoletni partner Marka Pogorevca. Z njim je potoval po svetu tudi v ?asu, ko sta bila oba že poro?ena.  Ko je njuna intimna zveza zaradi Repovega druženja z Žigo Debeljakom škripala in je bil Marko ljubosumen, ga je ?akal po koncu delovnega ?asa kar pred stolpnico, kjer so domovale Delo Revije. Roman Rep je bil tam na povabilo Mateja Raš?ana njegova desna roka in preko partnerja Pogorevca veza do Miroslava Senice in Katarine Kresal. Na teh relacijah se je organiziralo imenovanje Kresalove za Slovenko leta v Jani in za Obraz leta po izboru revije Obrazi. Rep je prijeten sogovornik in sposoben ter šolan operativec, ki deluje iz ozadja. Pogorevc ga pripravlja za svojega naslednika.

Matej Raš?an
Velik del svojega premoženja je ustvaril s pomo?jo omrežja. Gospodarska kriza je prepre?ila na?rt, po katerem bi omrežje s pomo?jo desnice in krediti NKBM skušalo prevzeti tudi Delo in Ve?er. V zameno za pomo? je Matej Raš?an skušal v popularnih edicijah Dela Revij promovirati njene ?lane. Kadar so se o kateremu izmed njih razširile govorice, da je homoseksualec in je grozilo razkritje, je Raš?an organiziral v Jani, Lady ali Obrazih dopadljiv prispevek o vzornem družinskem življenju te osebe iz omrežja ter ….(ne?itljivo). Hkrati je Rep poskrbel, da se je poskušalo z objavami polresnic diskreditirati tiste, ki so o tej osebi širili takšne govorice.

Podatke iz policijskih evidenc in klice iz njihovih GSM številk mu je priskrbel Pogorevc. Zaradi zbližanja med Repom in Raš?anom ter nato Repom in Debeljakom je Pogorevca pol leta kar odnašalo in omrežje je bilo takrat prvi? resno ogroženo. Veliko informacij, ki so prišle v naše koluarje, bi za vedno ostalo skritih, ?e ne bi bilo ob?asnih izpadov ljubosumja med posamezniki v omrežju zaradi menjave partnerjev. Javno pa si spregovoriti ni upal nih?e, kajti kazen bi bila neusmiljena.

Borut Košir
Neko? direktor Škofovih zavodov, kjer je imel Marko Pogorevc svoj štab. Bila sta tudi partnerja. Tam je imel Pogorevc skrito pisarno v ?asu, ko je bil direktor slovenske policije. Sedaj je prenešena v Koširjevo hišo blizu stolne cerkve v centru Ljubljane. Hiša oziroma stanovanjski del monsignorja Koširja je razkošno opremljen na stroške Mobitela. Košir poleg s prostori Pogorevca oskrbuje z informacijami o dogajanjih v nadškofiji, obiskovalcih metropolita dr. Stresa in dogajanjih po terenu, kjer imata oba med nekaterimi duhovniki prijatelje.

Miroslav Senica
Predstavlja pravni steber omrežja. Prijateljem nudi usluge zastonj, preko svojih zvez na sodiš?ih poskrbi tudi za pravnomo?ne rešitve.  Izjemno sposoben pravnik in poslovnež, najbolj spreten v celotnem omrežju. Pri instaliranju Kresalove na ?elo LDS mu je omrežje izdatno pomagalo. Njegov najmo?nejši adut, preko katerega krepi mo? omrežja, ni Kresalova, ampak  pravosodni minister Aleš Zalar, ki ni ?lanistospolnega  omrežja, je pa bil nekaj ?asa zaposlen v njegovi pisarni. Skupaj sta izpeljala ve? nepremi?ninskih poslov, povezana sta bila tudi preko

Bari?evi?a.

Manj pomembne pravne posle za omrežje Senica prepuš?a Mirku Bandlju, ki je odvetniško kariero pri?el pri njemu, še prej pa mu je kot generalni sekretar vlade omogo?il ugodno pridobitev vile v centru Ljubljane, v kateri je prej delovala vladna služba za zakonodajo. Bandelj ne prenese Pogorevca, zato ima v nekaterih povezavah Senica odlo?ilno besedo.

V gospodarstvu so najpomembnejši aduti Senice

 

Janez Škrabec,

 

Žiga Debeljak

 

in Tomaž Oreši?.

 

S Škrabcem sta bila nekaj ?asa intimna partnerja. Škrabec je sam pomemben del omrežja, s Senico sta skupaj izpeljala v Rusiji transferje gotovine in vlagala v nepremi?nine. Senica in Pogorevc  sta pred afero Bari?evi? skovala na?rt o tem, kako s kombinacijo desnih in levih strank pod vodstvom Kresalove in Viranta in neposrednim vplivom omrežja Nevidna mo? v naslednjem mandatu popolnoma obvladovati bodo?o vladno koalicijo.

Afera Bari?evi?

je  sanje o Kresalovi kot »levem« politi?nem stebru omrežja dokon?no pokopala, vendar omrežje iš?e novega aduta, ki bi ga reklamirala znotraj novonastajajo?e leve ve?inske liste ali stranke. Senica je omenjal Šoltesa, nekaj ?asa Petri?a, tudi Škrabca, nagovarjali so direktorja Krke, nikoli pa ni omenjal Jankovi?a. Za omrežje on nikoli ni bil prava izbira, saj kljub javno izraženim simpatijam v privatnem krogu o homoseksualcih govori zelo zani?ljivo. Celo svojega ljubljenca v Mercatorju Debeljaka je Jankovi? v?asih v njegovi odsotnosti zbadljivo klical Pinky.


Gregor Virant (Ima dosje UDBE, pripis OPS)
Svojo usmerjenost nekaj ?asa niti ni preve? skrival, kajti zaradi poro?enega statusa se je po?util povsem varnega. Druženje s Pogorevcem in Repom po posebnih sobah ljubljanskih lokalov so si mnogi o?ividci znali razložiti po svoje, vsak dvom pa je za poznavalce odpadel, ko si je Virant v vlogi ministra v Janševi vladi po nasvetu Pogorevca za državnega sekretarja izbral ravno Romana Repa. Z njim sicer nista imela intimne zveze, kajti  Virantov intimni partner je bil takrat ambasador EU v Sloveniji Foure. Ta svoje istospolne usmerjenosti ni pretirano skrival. Med drugim je bil vsako leto svojega mandata gore? govornik na ljubljanskih paradah ponosa.

Po ko?anem mandatu v Sloveniji je Foure služboval v Makedoniji, Virant pa si je po volitvah 2008 nemudoma organiziral svetovalno delo pri Makedonski vladi. Skopje, kjer je Virant po cele tedne u?il Makednonce evropskih navad, je bilo skupaj z rezidenco ambasadorja Foureja idealno mesto za skrivno intimno zvezo. Velikokrat pa sta se sestala tudi v Bruslju.  Ustanove EU so zaradi odmaknjenosti od doma?ega okolja in razmeroma velike anonimnosti posameznikov v labirintih desettiso?ih birokratov prav tako kot druge velike mednarodne institucije ugodno okolje za prikrito zadovoljevanje skrite spolne usmerjenosti.

Z Gregorjem Virantom  sta Marko Pogorevc in Miroslav Senice imela velike na?rte in vanje je bil do afere Bari?evi? vklju?en velik del omrežja.  Virant bi kot elokventen govornik in sposoben organizator ter politik umirjenih stališ?  ob pomo?i omrežja in morebitni eliminaciji Janše z afero Patria z lahkoto Zbor za republiko preoblikoval v stranko.  Afera Bari?evi? in zavla?evanje sodnega razpleta s Patrijo  je na?rte prekrižala ali vsaj odložila, ?eprav se imeni Pogorevca in Viranta po velikem trudu celotnega omrežja javno z Bari?evi?em nista povezovali. Virantov nekdanji intimni prijatelj je  predsednik ra?unskega sodiš?a Igor Šoltes, s katerim imata sicer še vedno redne stike.

Igor Šoltes  (vnuk Edvarda Kardelja, v sorodu tudi z Ma?kom Matijo, ki je bil neko? šef udbe, pripis OPS)
Po strmoglavljenju Kresalove je skriti adut omrežja za levi politi?ni pol. Sledi prakti?no v vsemu Gregorju Golobi?u, s katerim sta ob?asno intimna partnerja. Veza se je za nekaj ?asa ohladila zaradi Golobi?evih stikov z istospolnim parom iz Izole ter Šoltesovih z dr. Anži?em, s katerim skupaj predavata na Jambrekovi fakulteti. Anži? je bil pred upokojitvijo Pogorev?ev namestnik v policiji in tudi eden od njegovih partnerjev. Nekaj ?asa je bilo napeto zaradi

Vinka Gorenaka(v udba.net ozna?en kot delavec RSNZ, pripis OPS) ki je prijateljeval s Pogorevcem in Anži?em, a trikotnik je kasneje razpadel. Šoltes in Senica sta bila nedavno v konfliktu zaradi poro?ila o NPU, pa je Senica iz pragmati?nih razlogov na zamero ve?inoma že pozabil.


Pavle Gantar (ima dosje UDBE, pripis OPS)   in

 

Gregor Golobi? (ima dosje UDBE, pripis OPS) s svojim pretvarjanjem delata veliko škodo naši skupnosti. O njiju bi lahko veliko napisal, a je razo?aranje preveliko. Ga bom jutri premagal. Sli?en ob?utek imam zaradi pretvarjanja

 

Maria Galuni?a in

 

Dejana Ladike . Oseba, ki me je najbolj razo?arala, pa je

 

Franci But in tudi o njem v posebnem pismu.

Žal mi je tako za žrtve orisanih pretvarjanj kot še posebej za njihove soproge. Medtem ko se Raš?an trudi, da bi svojo naivno iz Srbije uvoženo partnerko ?imve?krat pokazal javnosti, pa Pogorevc in  Golobi? ter nekateri drugi soproge ne kažejo v javnosti, saj one deloma poznajo dvojna življenja svojih mož in so se z njimi, tudi za ceno težkih bolezni, sprijaznile.

Zoran Jankovi? (Ima dosje UDBE, pripis OPS), ki ga mnogi prikazujejo kot pokvarjenca in moralno sporno osebnost, je proti naštetim osebam v bistvu velik poštenjak. Ne skriva tega, kar je in ljudje ga sprejemajo kot takšnega. Se ne pretvarja. Zaradi tega je v teh ?asih pomembno upanje, da se levica v Sloveniji pobere in med drugim naredi odlo?en konec omrežju Nevidne mo?i, ki zaradi števil?ne prevlade dejansko pomaga pri širjenju vpliva desnice. Ta pa je bistveno bolj homofobna kot levica in s toleriranjem ter omogo?anjem takšnega stanja istospolno usmerjene osebnosti z levega pola omogo?ajo širjenje vpliva in politi?ne mo?i tistih, ki so dejansko krivi, da morajo ljudje svoja nagnjenja skrivati.

Osebno sem videl Pogorev?ev seznam in poznal sem še veliko ljudi, ki jih tu ne omenjam, ker si tega ne zaslužijo, saj so žrtve Pogorev?evih izsiljevanj. ?eprav skrivajo svojo istospolno usmerjenost, ne sodelujejo v prikritih po?etjih Pogorev?eve mreže, razen ko so prisiljeni. Ve?inoma pa jih ne uporablja in sicver zato, ker niso na dovolj vplivnih položajih. Jaz sem sodeloval in bil dolgo ?asa prepri?an, da imamo zaradi diskriminatornega odnosa ve?ine pravico do takšne obrambe. Z leti pa sem videl, kako nekateri samo izkoriš?ajo omrežje za lastne koristi, bogatenje, vpliv, pridobivanje partnerjev in manipulacije.

Skušal sem izstopiti, to je privedlo do konflikta z mojim prijateljem, ki sem ga imel res rad in ni se dobro kon?alo. Vendar ne bi o tem. ?e boste to brali, pomeni, da sem že nekaj ?asa mrtev. Objavil pisma ne bo verjetno nih?e, saj ima mreža lovke povsod. V primeru, da se bo to zgodilo, bo sprožena mo?na akcija zanikanja, pri kateri ne bo razlike med desnimi in levimi ?asopisi. Mogo?e pa bo le prebral kdo, ki bo povezal eno z drugim in tudi za nazaj razumel dogodke, ki doslej niso imeli razumne razlage.

V avgustu 2011,

podpis"

Dodatek OPS:

Tole pismo smo prejeli danes 28. 09.2011 po elektronski pošti, fotografije smo ddali mi. Zanimivo je brati vse to in primerjati z našim seznamom UDBOVCEV IN PARTIJCEV na UDBA.NET. Povezave 100% delujejo, vse se ujema, kadrujejo po teh zvezah, homoseksualno-udbo-partijske naveze.

Naj se megla dvigne!

Ekipa OPS