Ali homoseksualni lobi v navezi z UDBO vlada slovenskemu narodu?Prepis iz rokopisa (drugo pismo)

"Pripoved o kardinalu in policaju

Nevidna mo? - Boj se tistih, ki se organizirano pretvarjajo Nedavno tega je desni?arska revija Reporter lansirala zgodbo o ljubici predsednika drave dr. Danila Trka. Celotna Slovenija se je ukvarjala z dr. Vasilko Sancin in moralizirala o domnevni eti?ni spornosti predsednikovega ravnanja. Tudi ?e bi predsednik imel razmerje z drugo ensko, je to predvsem stvar njegove druine. Drube ali celo drave to v nobenem primeru ne ogroa, zato so bila svetohlinska zgraanja ve? kot bizarna.

(Prekaljen partijec, pripomba OPS)Temu je tako e posebej zato, ker obstaja v Sloveniji mnogo nevarneja povezava, katera je prerasla v nevidno mo?. Reporter je ne bo nikoli kritizitral, kajti njegov urednik je njen del, prav tako sodelavec Vinko Vasle in njegov prijatelj Matja Erznonik. Ta nevidna mo? vpliva na slovensko politiko, gospodarstvo, javna ob?ila, sodstvo, univerzitetno sceno in na katoliko cerkev.

(Ima dosje UDBE, pripis ops)

Uteleena je v ljudeh, ki se navzven prikazujejo druga?ni, kot dejansko so. ira okolica, ve?ina prijateljev, njihove druine, sodelavci, in kolegi ne poznajo njihove prave usmerjenosti. Ta je istospolna. Slovenska ustava jam?i enakopravnost vsem dravljanom ne glede na spolno usmerjenost. Diskriminacija je prepovedana. Kljub temu je v Sloveniji zelo malo znanih osebnosti, ki se javno razglaajo za homoseksualce. Verjetno je temu kriva globoko zakoreninjena konzervativnost Slovenskega ivlja, ki prevladuje alibog tudi na tistem polu, ki se ima za levico.

Zaradi tega in tevilnih drugih vzrokov imamo tako v dravi veliko tevilovplivnih javnih ali znanih osebnosti, predvsem mokih, ki tajijo svojo spolno usmerjenost in jo izivljajo skrivaj. Mnogi med njimi so celo poro?eni, imajo otroke in navzven na vse na?ine zakrivajo svoje bistvo. Do tu je vse skupaj tako kot pri predsedniku drave in njegovi domnevni ljubici vse e vedno njihova zasebna stvar in v primeru poro?enih problem njihovih partnerjev ali druin.

Za drubeno skupnost in dravo problem nastopi zaradi dejstva, da se ti vplivni posamezniki v veliki meri poznajo med seboj, si pomagajo, informirajo in se ?itijo ter tako tvorijo nevidno mreo, ki je izjemno mo?na in predstavlja elemente vzporedne oblasti v dravi. Glede na ve?jo tolerantnost levice do homoseksualnosti je posameznikov, ki prihajajo iz tega politi?nega pola, nekoliko manj, saj jih njihovo politi?no okolje bolje sprejema, so pa e vedno kar tevilni.

Razumljivo pa? je, da je taknih prikritih oseb ve? na desnem polu, tradicionalno so e dolgo zasidrani predvsem v katoliki cerkvi. Opus Dei je popolnoma v njihovih rokah. Medtem ko desni?arji blodijo o nekakni udbomafiji, se mrea, ki je mnogo bolj nevarna, vsak dan krepi. Ker presega delitve na levo in desno in pokriva vse, ob tem pa je strogo tajna, je mnogo bolj nevarna za drubo kot kaken Ku?anov ali Janin klan. In e posebej je nevarna za levoliberalno opcijo v Sloveniji, saj ima najtrdneje temelje na desnici. To pa privede do tega, da omreje nevidne mo?i krepi prav ozadje te opcije, ?eprav deluje preko levodesne razmejitve.

V nadaljevanju so predstavljene nekatere najvplivneje osebnosti omreja Nevidne mo?i, razporejene po formalnem poloaju in vplivu v dravi in ire. Mnogi se med seboj poznajo in sodelujejo. tevilni se poznajo in ne sodelujejo, nekateri so celo sprti med seboj. A o usmerjenosti svojih sovranikov tudi oni mol?ijo kot grob. Celo ve?: kadar grozi razkritje, si med seboj pomagajo pri zakrivanju. Tipi?en primer taknega odnosa je razmerje Kresal Golobi? ali Vasle Pogorevc. Morebitnega izdajalca ?aka neusmiljeno izob?enje in ma?evalnost, ki je lahko izredno kruta.

Kardinal dr. Franc Rode (ima dosje UDBE, pripis OPS)
Njegov poloaj in njegove zveze v tujini sem opisal e v prvem pismu. V omreju za Slovenijo je dosegel najviji poloaj, pozna mnoge vplivne istospolno usmerjene dostojanstvenike visoko v Vatikanski cerkveni hierarhiji ter v Francoski, Nemki, Italijanski, Hrvaki in Brazilski cerkvi. Njegov vpliv tudi po upokojitvi see preko Slovenije. Velik vpliv ima vsekakor v slovenski cerkvi, kjer preko Koirja, Grila, tevilnih duhovnikov po upnijah in posameznikov v urednitvu katolikega ?asopisa Druine uveljavlja interese omreja. Poleg v nadaljevanju natetih pomembnih udov Nevidne mo?i ima veliko e neuveljavljenih obetajo?ih pozicij predvsem v desni politiki. Njegov glavni manager v Sloveniji je nekdanji poveljnik Slovenske policije Marko Pogorevc.

Marko Pogorevc (ima dosje UDBE, pripis OPS)
Je desna roka kardinala Rodeta in njegov vezni ?len za Slovenijo. Povezan je tako s posamezniki iz levega kot s posamezniki iz desnega politi?nega spektra. Na levici je njegov najpomembneji adut Miroslav Senica, na desnici pa Peter Jambrek in Gregor Virant. V ?asu, ko je bil direktor Slovenske policije, je v njej stkal gosto mreo istospolno usmerjenih, ki mu slui e danes. Tudi

Roman Rep, nekdaj komandir letalske enote policije, izhaja iz nje. Svojo mo? je ta mrea v policiji in mrea Nevidne mo?i v celoti pokazala ob aferi Vi?-Holmec, ko je odnesla z ministrskega stol?ka vplivnega politika LDS

Mirka Bandlja ,(ImadosjeUDBE,pripis OPS)

iz policije pa prav tako vplivnega in ni? krivega Draga Kosa, ki je bil s Pogorevcem v sporu e iz ?asov, ko sta oba slubovala na Korokem.

Marko Pogorevc je v ?asu, ko je bil kardinal Rode v Vatikanu e na poloaju, organiziral pri njem tevilne obiske politikov, novinarjev in gospodarstvenikov. Med drugim je peljal k kardinalu Ivana Zidarja, Miroslava Senico, Joeta (ne?itljivo), Hildo Tovak, Mirana Krambergerja, delegacijo novinarjev POP TV in e mnoge druge. Danes je zaposlen na Mobitelu, kjer je zadolen za varnost. S podatki o telefonskih klicih in SMS sporo?ilih oskrbuje prijatelje iz omreja in se zelo redko pojavlja v javnosti. V ?asu zadnjih predsednikih volitev je vodil volilni tab Lojzeta Peterleta in deloval tako, da je bil Peterle napihnjen od obeta gotove zmage, hkrati pa je poskrbel, da je po prvem krogu volitev v volilnem tabu zavladala popolna zmeda, zaradi katere je Peterle v kon?nici skoraj poslabal rezultat iz prvega kroga.

Ima vpliv iz ozadja na Jerneja Vrtovca , predsednika podmladka N.Si in tajnika N.Si

Robija Ilca ter nekdanjega vladnega predstavnika Janeve vlade

Valentina Hajdinjaka , ki prav tako skrivajo svojo istospolno usmerjenost, za katero pa Pogorevc dobro ve. Ima seznam s preko 3.500 imeni istospolno usmerjenih, ki ga je naredil po navodilu kardinala Rodeta. Najve? podatkov in imen so mu dostavili upravniki in vzgojitelji nekdanje policijske ole v Tacnu ter semeni?a v Ljubljani. Veliko povezav pozna iz vojake akademije JNA, ki jo je obiskoval ter iz policijskih kartotek, do katerih je imel neoviran dostop kot direktor policije.

Zanimiv je njegov odnos do

Petra Jambreka, (ima dosje UDBE, pripis OPS)

ki ni istospolno usmerjen, je pa neznansko pohlepen na denar. Pogorevc mu pomaga z nasveti in zvezami omreja, Jambrek pa mu v zameno pie politi?ne ocene ter pla?uje nekatere Pogorev?eve intimne prijatelje. Pogorevc mu je svetoval, naj v ?asu Pahorjeve vlade navee tesneje stike z Golobi?em in mu to uredil s pomo?jo oltesa, ki je v zameno postal predavatelj na Jambrekovi fakulteti. Prav tako mu je preko

dr. Andreja Ani?a (ima dosje UDBE, pripis OPS)

priskrbel stik z odvetnikom

?eferinom, (ima dosje UDBE, pripis OPS)

ki mu pomaga iskati luknje v zakonih, v zameno pa mu je Jambrek prodal dele v svoji fakulteti. Da bi e bolj poglobil odnos z viri denarja, je kot predavatelja zaposlil celo

Cirila Ribi?i?a, (ima dosje UDBE, prip. OPS)

sina Mitje Ribi?i?a in zadnjega predsednika ZKS. Zveza med Pogorevcem in Jambrekom je dobro zakrita, obema pa prinaa velike materialne koristi.

Pogorevc je bil vmean v prikrivanje tevilnih kaznivih dejanj ?lanov omreja, nekatera je izpeljal osebno. Pri brisanju ra?unalnika v lasti duhovnika homoseksualca, ki je pred leti v sumljivih okoli?inah umrl v tujini, domnevno naj bi storil samomor, so ga v upni?u v Dravljah skoraj zalotili. Zaradi (ne?itljivo) frazli?na ugibanja. Pogorevc je tudi nagovoril Jambreka, da je na svoje mesto na ?elo Zbora za republiko postavil velikega upa omreja Gregorja Viranta.


Roman Rep (Matej Ra?an in Janez krabec)
Je dolgoletni partner Marka Pogorevca. Z njim je potoval po svetu tudi v ?asu, ko sta bila oba e poro?ena. Ko je njuna intimna zveza zaradi Repovega druenja z igo Debeljakom kripala in je bil Marko ljubosumen, ga je ?akal po koncu delovnega ?asa kar pred stolpnico, kjer so domovale Delo Revije. Roman Rep je bil tam na povabilo Mateja Ra?ana njegova desna roka in preko partnerja Pogorevca veza do Miroslava Senice in Katarine Kresal. Na teh relacijah se je organiziralo imenovanje Kresalove za Slovenko leta v Jani in za Obraz leta po izboru revije Obrazi. Rep je prijeten sogovornik in sposoben ter olan operativec, ki deluje iz ozadja. Pogorevc ga pripravlja za svojega naslednika.

Matej Ra?an
Velik del svojega premoenja je ustvaril s pomo?jo omreja. Gospodarska kriza je prepre?ila na?rt, po katerem bi omreje s pomo?jo desnice in krediti NKBM skualo prevzeti tudi Delo in Ve?er. V zameno za pomo? je Matej Ra?an skual v popularnih edicijah Dela Revij promovirati njene ?lane. Kadar so se o kateremu izmed njih razirile govorice, da je homoseksualec in je grozilo razkritje, je Ra?an organiziral v Jani, Lady ali Obrazih dopadljiv prispevek o vzornem druinskem ivljenju te osebe iz omreja ter .(ne?itljivo). Hkrati je Rep poskrbel, da se je poskualo z objavami polresnic diskreditirati tiste, ki so o tej osebi irili takne govorice.

Podatke iz policijskih evidenc in klice iz njihovih GSM tevilk mu je priskrbel Pogorevc. Zaradi zblianja med Repom in Ra?anom ter nato Repom in Debeljakom je Pogorevca pol leta kar odnaalo in omreje je bilo takrat prvi? resno ogroeno. Veliko informacij, ki so prile v nae koluarje, bi za vedno ostalo skritih, ?e ne bi bilo ob?asnih izpadov ljubosumja med posamezniki v omreju zaradi menjave partnerjev. Javno pa si spregovoriti ni upal nih?e, kajti kazen bi bila neusmiljena.

Borut Koir
Neko? direktor kofovih zavodov, kjer je imel Marko Pogorevc svoj tab. Bila sta tudi partnerja. Tam je imel Pogorevc skrito pisarno v ?asu, ko je bil direktor slovenske policije. Sedaj je preneena v Koirjevo hio blizu stolne cerkve v centru Ljubljane. Hia oziroma stanovanjski del monsignorja Koirja je razkono opremljen na stroke Mobitela. Koir poleg s prostori Pogorevca oskrbuje z informacijami o dogajanjih v nadkofiji, obiskovalcih metropolita dr. Stresa in dogajanjih po terenu, kjer imata oba med nekaterimi duhovniki prijatelje.

Miroslav Senica
Predstavlja pravni steber omreja. Prijateljem nudi usluge zastonj, preko svojih zvez na sodi?ih poskrbi tudi za pravnomo?ne reitve. Izjemno sposoben pravnik in poslovne, najbolj spreten v celotnem omreju. Pri instaliranju Kresalove na ?elo LDS mu je omreje izdatno pomagalo. Njegov najmo?neji adut, preko katerega krepi mo? omreja, ni Kresalova, ampak pravosodni minister Ale Zalar, ki ni ?lanistospolnega omreja, je pa bil nekaj ?asa zaposlen v njegovi pisarni. Skupaj sta izpeljala ve? nepremi?ninskih poslov, povezana sta bila tudi preko

Bari?evi?a.

Manj pomembne pravne posle za omreje Senica prepu?a Mirku Bandlju, ki je odvetniko kariero pri?el pri njemu, e prej pa mu je kot generalni sekretar vlade omogo?il ugodno pridobitev vile v centru Ljubljane, v kateri je prej delovala vladna sluba za zakonodajo. Bandelj ne prenese Pogorevca, zato ima v nekaterih povezavah Senica odlo?ilno besedo.

V gospodarstvu so najpomembneji aduti Senice

Janez krabec,

iga Debeljak

in Toma Orei?.

S krabcem sta bila nekaj ?asa intimna partnerja. krabec je sam pomemben del omreja, s Senico sta skupaj izpeljala v Rusiji transferje gotovine in vlagala v nepremi?nine. Senica in Pogorevc sta pred afero Bari?evi? skovala na?rt o tem, kako s kombinacijo desnih in levih strank pod vodstvom Kresalove in Viranta in neposrednim vplivom omreja Nevidna mo? v naslednjem mandatu popolnoma obvladovati bodo?o vladno koalicijo.

Afera Bari?evi?

je sanje o Kresalovi kot levem politi?nem stebru omreja dokon?no pokopala, vendar omreje i?e novega aduta, ki bi ga reklamirala znotraj novonastajajo?e leve ve?inske liste ali stranke. Senica je omenjal oltesa, nekaj ?asa Petri?a, tudi krabca, nagovarjali so direktorja Krke,nikoli pa ni omenjal Jankovi?a. Za omreje on nikoli ni bil prava izbira, saj kljub javno izraenim simpatijam v privatnem krogu o homoseksualcih govori zelo zani?ljivo. Celo svojega ljubljenca v Mercatorju Debeljaka je Jankovi? v?asih v njegovi odsotnosti zbadljivo klical Pinky.


Gregor Virant (Ima dosje UDBE, pripis OPS)
Svojo usmerjenost nekaj ?asa niti ni preve? skrival, kajti zaradi poro?enega statusa se je po?util povsem varnega. Druenje s Pogorevcem in Repom po posebnih sobah ljubljanskih lokalov so si mnogi o?ividci znali razloiti po svoje, vsak dvom pa je za poznavalce odpadel, ko si je Virant v vlogi ministra v Janevi vladi po nasvetu Pogorevca za dravnega sekretarja izbral ravno Romana Repa. Z njim sicer nista imela intimne zveze, kajti Virantov intimni partner je bil takrat ambasador EU v Sloveniji Foure. Ta svoje istospolne usmerjenosti ni pretirano skrival. Med drugim je bil vsako leto svojega mandata gore? govornik na ljubljanskih paradah ponosa.

Po ko?anem mandatu v Sloveniji je Foure sluboval v Makedoniji, Virant pa si je po volitvah 2008 nemudoma organiziral svetovalno delo pri Makedonski vladi. Skopje, kjer je Virant po cele tedne u?il Makednonce evropskih navad, je bilo skupaj z rezidenco ambasadorja Foureja idealno mesto za skrivno intimno zvezo. Velikokrat pa sta se sestala tudi v Bruslju. Ustanove EU so zaradi odmaknjenosti od doma?ega okolja in razmeroma velike anonimnosti posameznikov v labirintih desettiso?ih birokratov prav tako kot druge velike mednarodne institucije ugodno okolje za prikrito zadovoljevanje skrite spolne usmerjenosti.

Z Gregorjem Virantom sta Marko Pogorevc in Miroslav Senice imela velike na?rte in vanje je bil do afere Bari?evi? vklju?en velik del omreja. Virant bi kot elokventen govornik in sposoben organizator ter politik umirjenih stali? ob pomo?i omreja in morebitni eliminaciji Jane z afero Patria z lahkoto Zbor za republiko preoblikoval v stranko. Afera Bari?evi? in zavla?evanje sodnega razpleta s Patrijo je na?rte prekriala ali vsaj odloila, ?eprav se imeni Pogorevca in Viranta po velikem trudu celotnega omreja javno z Bari?evi?em nista povezovali. Virantov nekdanji intimni prijatelj je predsednik ra?unskega sodi?a Igor oltes, s katerim imata sicer e vedno redne stike.

Igor oltes (vnuk Edvarda Kardelja, v sorodu tudi z Ma?komMatijo, ki je bil neko? efudbe, pripis OPS)
Po strmoglavljenju Kresalove je skriti adut omreja za levi politi?ni pol. Sledi prakti?no v vsemu Gregorju Golobi?u, s katerim sta ob?asno intimna partnerja. Veza se je za nekaj ?asa ohladila zaradi Golobi?evih stikov z istospolnim parom iz Izole ter oltesovih z dr. Ani?em, s katerim skupaj predavata na Jambrekovi fakulteti. Ani? je bil pred upokojitvijo Pogorev?ev namestnik v policiji in tudi eden od njegovih partnerjev. Nekaj ?asa je bilo napeto zaradi

Vinka Gorenaka,(v udba.net ozna?en kot delavec RSNZ, pripis OPS) ki je prijateljeval s Pogorevcem in Ani?em, a trikotnik je kasneje razpadel. oltes in Senica sta bila nedavno v konfliktu zaradi poro?ila o NPU, pa je Senica iz pragmati?nih razlogov na zamero ve?inoma e pozabil.


Pavle Gantar (ima dosje UDBE, pripis OPS) in

Gregor Golobi? (ima dosje UDBE, pripis OPS) s svojim pretvarjanjem delata veliko kodo nai skupnosti. O njiju bi lahko veliko napisal, a je razo?aranje preveliko. Ga bom jutri premagal. Sli?en ob?utek imam zaradi pretvarjanja

Maria Galuni?a in

Dejana Ladike . Oseba, ki me je najbolj razo?arala, pa je

Franci But in tudi o njem v posebnem pismu.

al mi je tako za rtve orisanih pretvarjanj kot e posebej za njihove soproge. Medtem ko se Ra?an trudi, da bi svojo naivno iz Srbije uvoeno partnerko ?imve?krat pokazal javnosti, pa Pogorevc in Golobi? ter nekateri drugi soproge ne kaejo v javnosti, saj one deloma poznajo dvojna ivljenja svojih mo in so se z njimi, tudi za ceno tekih bolezni, sprijaznile.

Zoran Jankovi? (Ima dosje UDBE, pripis OPS), ki ga mnogi prikazujejo kot pokvarjenca in moralno sporno osebnost, je proti natetim osebam v bistvu velik potenjak. Ne skriva tega, kar je in ljudje ga sprejemajo kot taknega. Se ne pretvarja. Zaradi tega je v teh ?asih pomembno upanje, da se levica v Sloveniji pobere in med drugim naredi odlo?en konec omreju Nevidne mo?i, ki zaradi tevil?ne prevlade dejansko pomaga pri irjenju vpliva desnice. Ta pa je bistveno bolj homofobna kot levica in s toleriranjem ter omogo?anjem taknega stanja istospolno usmerjene osebnosti z levega pola omogo?ajo irjenje vpliva in politi?ne mo?i tistih, ki so dejansko krivi, da morajo ljudje svoja nagnjenja skrivati.

Osebno sem videl Pogorev?ev seznam in poznal sem e veliko ljudi, ki jih tu ne omenjam, ker si tega ne zasluijo, saj so rtve Pogorev?evih izsiljevanj. ?eprav skrivajo svojo istospolno usmerjenost, ne sodelujejo v prikritih po?etjih Pogorev?eve mree, razen ko so prisiljeni. Ve?inoma pa jih ne uporablja in sicver zato, ker niso na dovolj vplivnih poloajih. Jaz sem sodeloval in bil dolgo ?asa prepri?an, da imamo zaradi diskriminatornega odnosa ve?ine pravico do takne obrambe. Z leti pa sem videl, kako nekateri samo izkori?ajo omreje za lastne koristi, bogatenje, vpliv, pridobivanje partnerjev in manipulacije.

Skual sem izstopiti, to je privedlo do konflikta z mojim prijateljem, ki sem ga imel res rad in ni se dobro kon?alo. Vendar ne bi o tem. ?e boste to brali, pomeni, da sem e nekaj ?asa mrtev. Objavil pisma ne bo verjetno nih?e, saj ima mrea lovke povsod. V primeru, da se bo to zgodilo, bo sproena mo?na akcija zanikanja, pri kateri ne bo razlike med desnimi in levimi ?asopisi. Mogo?e pa bo le prebral kdo, ki bo povezal eno z drugim in tudi za nazaj razumel dogodke, ki doslej niso imeli razumne razlage.

V avgustu 2011,

podpis"

Dodatek OPS:

Tole pismo smo prejeli danes 28. 09.2011 poelektronski poti, fotografije smo ddali mi. Zanimivo je brati vse to in primerjati z naim seznamom UDBOVCEV IN PARTIJCEV na UDBA.NET. Povezave 100% delujejo, vse se ujema, kadrujejo po teh zvezah, homoseksualno-udbo-partijske naveze.

Naj se megla dvigne!

Ekipa OPS

 

Komentarjev 

 
#152 JxwwFreeprono 22:04 18-08-2022
author's thesis master's thesis examples which of the following most closely conveys the point of the sapir-whorf thesis? https://thesismetre.com/
Citat
 
 
#151 Ecrlialt 21:01 18-08-2022
what are the components of a thesis statement what does a thesis statement do thesis generator for research paper https://thesisabbess.com/
Citat
 
 
#150 Wgsadulk 17:05 18-08-2022
what is an example of a thesis statement? thesis vs topic analytical thesis statement examples https://thesismelon.com/
Citat
 
 
#149 website 06:15 17-08-2022
Very great post. I just stumbled upon your blog and
wished to say that I have truly enjoyed browxing your blog posts.

In any case I'll be subscribing to your feed
and I'm hoping you rite again soon!
Kasyno na pieniadze website: http://www.geocraft.xyz/index.php/Uwaga_N_8_6_-_%C4%86%C5%9B%C5%9B%C5%9B_..._Pos%C5%82uchaj_Czy_S%C5%82yszysz_D%C5%BAwi%C4%99k_Kasyna_Lvbet gry casino
Citat
 
 
#148 Ntceswive 23:03 16-08-2022
tadalafil 20 mg soft chewable tablets buy cialis generic online canada toronto cheap fase cialis https://pocialgo.com/
Citat
 
 
#147 Afxxtounc 04:14 16-08-2022
bad prescription drugs list pfizer viagra online pharmacy best canadian online pharmacy 2016 https://mgpharmmg.com/
Citat
 
 
#146 Jrnoswive 01:50 15-08-2022
tadalafil dosage 40 mg tadalafil peptide can you take cialis and viagra together https://qcialiuss.com/
Citat
 
 
#145 canada pharmacies 01:15 03-08-2022
I love it when individuals come together and share opinions.

Great website, stick with it!
Citat
 
 
#144 web site 22:20 01-08-2022
great put up, very informative. I ponder why the opposite experts of this sector
don't notice this. You should continue your writing.
I am sure, you have a great readers' base already!
web
site: https://datapraxis.net/community/profile/jerrellsisco31/

Most on-line casinos have all kinds of various slots which can be
centered around your favourite celebrities, films, animals, locations, and
hobbies - so you’ll be utterly spoiled for choice and at
all times able to pick out a new theme that coincides with your
fashion and bankroll. Casino corporations within the U.S.
For every guess positioned on a sport, a on line casino offers a payout, which
is the sum of money that you could count on to win a recreation.
Citat
 
 
#143 pharmacy uk 02:33 01-08-2022
Fantastic blog! Do you have any hints for
aspiring writers? I'm hoping to start my own blog soon but I'm
a little lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There
are so many options out there that I'm completely confused
.. Any tips? Thank you!
Citat
 
 
#142 pharmeasy 03:53 31-07-2022
Generally I do not learn article on blogs, but I would like to say that this
write-up very compelled me to check out and do it!
Your writing taste has been surprised me. Thanks, very nice article.
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 453 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?