Prispevki različnih avtorjev Prispevki različnih avtorjev Danes Slovenija in nikdar več? Dr. France Bučar pred mnogimi leti piše...

Danes Slovenija in nikdar več? Dr. France Bučar pred mnogimi leti piše...

KAKO NAPREJ?

Na temelju predloga španskega predsedstva Evropske zveze jeseni 1995 in odločitve slovenskega parlamenta 11. aprila 1996 so sklenili sporazum o pridruženem članstvu Slovenije EZ. Na temelju tega sporazuma naj bi Slovenija med drugim odpravila svoje ustavno določilo, ki tujcem ne dovoljuje lastnine zemljišč v Sloveniji. Hkrati naj bi dogovoru o pridružitvi priložila posebno pismo, v katerem se zavezuje, da bo vsem državljanom iz EZ, ki so najmanj tri leta živeli v sedanji Sloveniji (op. Dejansko to pomeni predvsem Italijanom), za dobo štirih let zagotovila predkupno pravico do zemljišč (kar pomeni kjerkoli v Sloveniji, ne samo v bivši coni B). Sporazum mora pred njegovo veljavnostjo ratificirati Evropski parlament (ki je to že storil), vse članice EZ in seveda Slovenija.

Formalnopravno gre pri tem za dve povsem različni in ločeni zadevi.
Na eni strani gre za sporazum o pridruženem članstvu EZ, ki sam po sebi ne terja spremembe ustave, razen če bi EZ kaj takega terjala kot pogoj za pridružitev od slehernega kandidata. Če samo od nas, bi to pomenilo našo vnaprejšnjo diskvalifikacijo in pristanek na drugorazredni status države. Vprašanje polnopravnega članstva v EZ je šele naslednji korak.

Nekaj povsem drugega je tako imenovani »španski kompromis«.  Ta z našim pridružitvenim sporazumom formalno nima nobene neposredne zveze. Ima pa seveda nadvse pomembno posredno zvezo. Ko smo pristali na španski predlog, smo Italiji plačali posebno ceno, da je odstopila od svojega veta na našo pridružitev EZ, za kar ima Italija kot njena članica polno pravico. Kaj ta cena pomeni, je formalno obseženo v slovenskem pristanku na tako imenovani španski kompromisni predlog (ki pa v pisni obliki ni bil nikoli nedvoumno jasno formuliran). Ocena tega predloga v njegovih stvarnih posledicah pa seveda bistveno presega samo njegovo formalno stran in razloge, s katerimi je Italija formalno utemeljevala svoje zahteve. Italija je pred javnostjo nastopala kot država, ki ji je Slovenija prizadejala vrsto krivic, ki so delno nepopravljive in zahteva zato vsaj formalno zadoščenje (fojbe). Gre pa tudi za vrsto krivic, ki se dajo popraviti in jih je tudi treba popraviti, če naj nadaljujemo življenje v EZ kot dobri in medsebojno spravljeni sosedje.

Če Italija uporablja proti Sloveniji svojo pravico do veta, dela to kot odgovorni član EZ: član EZ ne more biti nekdo, ki je moralno obremenjen in ki predvsem ni pripravljen popraviti tistega, kar se popraviti da. Z neporavnanimi računi ni mogoče oblikovati nove evropske skupnosti. In kaj je tisto, kar je možno in potrebno popraviti? Italijanski prebivalci slovenske Istre so  menda morali ob prihodu komunistične Jugoslavije zapustiti svoja stoletna ognjišča, bili so pregnani, njihova posest zaplenjena. Tem ljudem je treba omogočiti, da se vrnejo na svoje domove in da se jim vrne njihova nepremična imovina.

Tudi če odmislimo formalno stran tega vprašanja: Jugoslavija Italijanov iz Istre ni izganjala. Nasprotno, želela je, da ostanejo, v nasprotju z Italijo, ki jih je nagovarjala, naj se izselijo. Obe sta imeli svoje politične račune. Ena da dokaže svojo demokratičnost in pripravljenost za mednarodno sodelovanje, druga svojo privrženost Zahodu in se pokaže kot žrtev komunizma. Tako so Istrani italijanskega porekla, ki so odšli v Italijo in zapustili svoje premoženje, to storili formalno prostovoljno. Optirali so za Italijo. In na drugi strani: Jugoslavija se je, sicer dosti pozneje, z Ozimskimi sporazumi zavezala, da bo za premoženje esulov Italiji plačala odškodnino, za katero sta se sporazumeli. Tako je tudi s te strani formalno vse v redu.

Lahko se strinjamo, da so bili prizadeti begunci (tako imenovani esuli) dejansko žrtev igre, ki sta jo igrali dve politični sili in s katerima oni v glavnem niso imeli nič opraviti in so bili le objekt političnih manipulacij. In so to še danes, kljub v mnogočem spremenjenim razmeram. Če na zadevo gledamo s povsem človeške strani, neodvisno od pravnih in političnih pomislekov, bi lahko gladko pristali na to, da so jim bile prizadejane krivice in da naj se jim popravijo z vzpostavitvijo prejšnjega stanja, kolikor je to seveda še mogoče. Vrnitev prejšnjega stanja pa zanje seveda pomeni tudi sprejem slovenskega državljanstva. Kot slovenski državljani bi imeli pravico do lastnine zemljišč, upravičeni bi bili do denacionalizacije itd., skratka do vseh pravic, ki jih uživajo slovenski državljani. Vsi formalni zahtevki za spremembo naše zakonodaje bi kot brezpredmetni odpadli. Državi bi se morali sporazumeti le o pripravljenosti na tako ureditev.

Ni znano, ali je slovenska vlada o taki rešitvi sploh razmišljala. Vsekakor bi bilo v našem interesu, da bi tak predlog ponudila. Če bi ga Italija odklonila, bi izgubila sleherno možnost uveljavljati kakršnekoli nasprotne zahteve tako z moralne kot s pravne strani.
In Italija bi ga gotovo odklonila – kot lahko sklepamo iz njenih korakov, kakor so sledili. Vsekakor tudi Italija tega ni predlagala, kar bi lahko in kar bi bilo tudi najbolj naravno pričakovati, če je dejansko hotela doseči nekaj povsem drugega: esule vrniti v Istro kot italijanske državljane. Prav zato tudi ni bila pripravljena odpreti računa, kamor naj bi Slovenija, v tem primeru kot naslednica Jugoslavije, plačevala dogovorjeno odškodnino za premoženje esulov. Torej, esuli so ponovno postali predmet politične igre, in to z italijanske strani. Italiji je bilo samo do tega, da v Istri »ponovno vzpostavi italijanstvo«. To je bil cilj italijanske politike, ne skrb za esule. Prizadevanje za vzpostavitev italijanstva v Istri v taki obliki pa seveda pomeni bistveno več, kot se zdi na prvi pogled. Pomeni, da se Italija ni sprijaznila z vključitvijo slovenskega dela Istre v Slovenijo, da se ni odrekla svojemu iredentizmu in da nadaljuje svojo staro imperialno politiko. Esuli naj bi bili samo korak k jasno začrtanemu cilju.

To je za slovensko vlado izjemno pomembno opozorilo, kateremu bi morala posvetiti vso skrb in s tem dejstvom dolgoročno uskladiti slovensko zunanjo politiko. Zgodilo pa se ni nič. Parlament je sicer odločno zavrnil tako imenovani oglejski sporazum, na temelju katerega naj bi Slovenija v celoti ustregla italijanskim zahtevam. Vlada je dogodek izkoristila za notranji strankarski obračun med LDS in SKD – nato pa nadaljevala isto politiko popuščanja italijanskim zahtevam. Kljub nasprotnemu stališču parlamenta. V takšnem protislovnem položaju, ko sta vlada in parlament ob enem najpomembnejših nacionalnih vprašanj stala na nasprotnih bregovih, ni bilo več mogoče oblikovati in še manj voditi usklajene zunanje politike, ki bi odražala življenjske interese slovenske države ob njeni jasno razvidni ogroženosti.

Še več, najvišji državni interesi so pristali na drugem mestu, za strankarskimi in celo osebnimi nekaterih politikov. Žrtev je postala celo ustavna ureditev, saj je za določanje osnovnih političnih usmeritev pristojen državni zbor. Če naj vlada uveljavi politiko,ki je v temelju nasprotna tisti, ki jo je sprejel državni zbor, mora tako politiko skrivati pred javnostjo, nastopati z demagogijo, potvarjanjem dejstev, lažnim prikazovanjem državnih interesov in tem prirejeno politiko – zavajati zlasti državni zbor, predvsem pa omajati njegov status najvišjega predstavniškega organa v državi. In do tega je dejansko prišlo. Erozija ustavne ureditve je dodatna velikanska negativna postavka v tako ali tako splošno negativni bilanci naše zunanje politike.

Italijanom seveda ni bilo težko spregledati vezanosti nekaterih naših politikov na pridruževanje EZ in so v tem videli predvsem svoj lastni politični uspeh in na tem gradili svojo politično kariero. Ta je dobila prednost pred vsem drugim, zato pridruževanje za vsako ceno. Čim pa neka politika postane zavezana neki izbirni možnosti kot edino sprejemljivi, se je sama postavila v brezizhodni položaj in postala predmet izsiljevanja tistih, ki obvladujejo pristop do dobrine, ki se ji taka politika za nobeno ceno noče ali ne more odpovedati. Če ima naša politika vstop v EZ za cilj, ki se mu za nobeno ceno ne moremo odreči, vstop s svojim vetom nadzorujejo Italijani, je jasno, da brez njihovega pristanka vstopa ni. Če smo sprejeli tako logiko položaja in o drugih možnostih niti ne razmišljamo,je jasno, da moramo pristati na pogoje, ki nam jih narekujejo oni.

In do tega je dejansko prišlo. Italijani so svoj zahtevek bistveno razširili, naš zmanipulirani parlament, kjer so se LDS pridružili še komunisti in krščanski demokrati, pa ga je sprejel. S pristankom na t.i. španski kompromis, ki je v bistvu popolna kapitulacija naše politike, so Italijani dosegli, da je Slovenija pristala na nekaj, kar je italijanski državni sekretar v zunanjem ministrstvu Fassino (»Repubblica«, 6. junija 1996) v odgovoru na italijanske kritike označil kot izjemen uspeh, dosežek, na kar bi v podobnih razmerah ne pristali niti Čehi niti Poljaki.

In na kaj smo pristali?

Pristali smo na to, da imajo Italijani štiri leta predkupno pravico pred drugimi tujimi državljani za slovenska zemljišča kjerkoli v Sloveniji. Meje bivše cone B tržaškega ozemlja so tako pomaknili ne samo do stare jugoslovansko – italijanske meje pred drugo svetovno vojno, ampak kar  na vso Slovenijo. S tem smo formalno pristali na stališče, da je Slovenija posebno vplivno in interesno področje Italije, Slovenija pa vsaj v odnosu do Italije drugorazredna, napol kolonialna država. Italijanska iredenta slavi svoj popoln triumf. Nakup zemljišč sam po sebi je postal sredstvo za bistveno višje  cilje italijanskega imperializma. Za tako visoko ceno pa ob vsem tem postanemo šele pridruženi, ne polnopravni član EZ. 

Do podobnih zahtevkov pa so sedaj upravičeni tudi nekateri drugi naši sosedje, s katerimi imamo prav v teh zadevah dosti slabih izkušenj. Ironija tega položaja je še posebej v tem, da to našo nacionalno katastrofo njeni ideologi in izvajalci prikazujejo kot svoj veliki politični uspeh, ki jih že samo s tem in sam po sebi kvalificira za najvišja mesta v državi. Iz te kaše se sedaj ne morem kar na lahko izvleči, če želimo v evropski javnosti ohraniti položaj verodostojnega partnerja. Zato bi bilo vsaj vnaprej potrebno izdelati dobro premišljeno pravno in politično strategijo, kako iz te polomije rešiti vsaj tisto, kar se še rešiti da. Vsaj ne nadaljevati brezglave politike in vsakogar, ki zahteva kolikor toliko trezen razmislek, že vnaprej ožigosati z evroskeptikom. Ali pa vsaj iz tega izvleči potreben nauk, da v prihodnje ne bi več počenjali takih norosti. A kaj, ko se s tistim, česar se pametni sramuje, nespametni še baha!


Poglavje Kako naprej? iz knjige »Danes Slovenija in nikdar več?«, stran33, izdalo in založilo društvo Gibanje 23. december v 1000 izvodih leta 1997

Komentar OPS: Gospod Bučar je že vsa leta ob oblastniškem koritu. Besede so eno, dejanja pa čisto nekaj drugega. Njegovo pisanje (in pisanje drugih avtorjev omenjene knjige) je čisti dokaz besedičenja s figo v žepu, značilno za ljudi, ki pripadajo isti politični nomenklaturi zadnjih 20 let na nekaj desetletij podlage. Podatka o tem, ali je France Bučar na seznamu UDBE oz. SDV, ni moč najti, kajti v enem viru so ravno pri črkah BU- pokvarjene datoteke, v drugem viru pa manjkajo nekatere cele mape. Menimo, da dodaten komentar ni potreben.

 

 

Komentarjev 

 
#1 Pinter Aleš 09:00 24-05-2011
"Oče naroda", mnensjki voditelj je po osamosvojitvi dejal, da bodo lustracijo izvedli samo preko njegovega trupla. OZNOvec je pač moral tako govoriti.
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali ste za to, da se ukine prisilno plačevanje RTV dajatve, ker RTV SLO dokazano ne deluje v skladu z zakoni in USTAVO RS
 
Trenutno je na strani
Prisotni 91 gostov .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Podpišite, če želite živeti v najkrajšem možnem času najkasneje pa v 10-ih letih v taki državi Sloveniji!
****************************
****************************

Sprenevedanje oblastnika in novinarke, odlika takih ljudi je, da kar jim ne ustreza preprosto ignorirajo

Kazenska prijava zoper osumljenega g. Mira Cerarja

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 25-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Začnite RAZMIŠLJATI in DELOVATI!

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Po petnajstih letih aktivnega delovanja se Gibanje OPS prvič predstavi na RTV SLO


Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Zaseben pogovor z gospodom tovarišem Borisom Štefanecom, kdo je v resnici, si boste iz te korespondence vtis ustvarili sami

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

NEZASLIŠANO: Eden od elementov podtalnega genocida nad slovenskim narodom je tudi dvojno obdavčevanje slovenskih delovnih migrantov v Avstrijo!

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

BRUTALNA TIRANIJA NAD DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE, KOT BI BILI KRIMINALCI

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Voz je boljševikom ušel po bregu!

Karakterne lastnosti BOLJŠEVIKOV

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Ustavimo mučenje gospe Milene Tanko!

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

IZJAVA ZA JAVNOST

1. dan gladovne stavke+DNEVNIK nadaljevanja

Ladislav Troha o svojem "incidentu" na RTV SLO, stavkovnih zahtevah in pričakovanih novih poizkusih diskreditacij režimskih medijskih trobil in udbovskih plačancev

Kratka kronologija

ZAHTEVAMO ODGOVORNOST OD LETA 1990 DO DANES - GLADOVNA STAVKA DO UVELJAVITVE ZAHTEV LADISLAVA TROHE

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

ZBOR SLOVENSKEGA NARODA ZA OSVOBODITEV RTV SLO

Združimo vse zdrave sile v Sloveniji in naše ljudi iz tujine v KOALICIJI KARANTANIJA

Bo Slovenija vstala od mrtvih?

slovenija na kriu1.bmp - 1.60 Mb

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

PETICIJA - REKLAMACIJA ZA ZAVRNITEV PLAČEVANJA VSILJENEGA RTV PRISPEVKA

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

Kaj storiti, da pridemo Slovenci iz te blodnje v temi, razlaga prvega in drugega koraka za uresničitev VIZIJE za Slovenijo do leta 2024

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Bo Ivan Janez Janša odšel v zapor?

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

Drugačne in boljše Slovenije ne moremo graditi brez vas

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

OPS srečanje v Mariboru

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

OBRAČAMO SE NA VAS, KER VEMO, DA BOSTE RAZUMELI IN BOSTE POMAGALI, ZAUPAMO VAM IN VAS SPOŠTUJEMO

Bili smo na srečanju OPS z odločnimi Ljudmi v Luciji pri Portorožu

O dobrodelnosti na slovenskem

DELAMO ZA SLOVENIJO, NAŠO ŠIRŠO DRUŽINO, KATERE ČLANI IN ČLANICE STE TUDI VI!

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

RESNICA NAS BO OSVOBODILA! PREDLOG DELOVANJA ODLOČNIH LJUDI ZA VNOVIČNO ZDRUŽITEV SLOVENSKEGA NARODA!

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Osvoboditev, Očiščenje, Preporod Slovenije!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

Ali ti veliki Čas je prešinil srce in razum, ali stoletni tvoj strah je izginil, prevzel te pogum?

Srečanje za dogovor KAJ STORITI

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

ZAKAJ MORA UPOKOJENI ŠVICARSKI PODJETNIK DR. ČANŽEK PRI SVOJIH 85 LETIH DEŽURATI NA INTERNETU IN BLATITI VSAKOGAR, KI JE TRN V PETI UDBO-KOMUNISTIČNI NOMENKLATURI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

OBVESTILO IN OPRAVIČILO!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 100 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

KOALICIJA KARANTANIJA OPERIRA Z LAŽNIMI PODATKI PRAVIJO NEKATERI, KI SE BOJIJO, DA BI SLOVENSKI NAROD SPREGLEDAL IN ZMAGAL!

LADISLAV TROHA POJASNI KAKO SE JE UGRABIL SAM

PRIHAJA ČAS ZA TRDNO, NEOMAJNO IN ODLOČNO ALTERNATIVO VSEM OBSTOJEČIM LEVO DESNO ANGAŽIRANIM STRANKAM, KI SO V 22 LETIH DELOVANJA SPRAVILE SLOVENIJO IN SLOVENSKI NAROD V GROZLJIV POLOŽAJ

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

POZIV ZA ORGANIZACIJO PREDSTAVITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA NASLEDNJE DESETLETNO OBDOBJE! 2013 - 2023

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Nov poizkus diskreditacije iz obupa, lakaji uničevalcev Slovenije pisarijo ostudne pamflete

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024

korak 1 - 27.paril.jpg - 50.40 Kb

KORAK ŠTEVILKA 1 ZA URESNIČITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA OBDOBJE 2014 - 2024


KORAK ŠTEVILKA 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024, KORAK ZA URESNIČITEV ŠT. 2 - DODATNA ARGUMENTACIJA IN OPIS


KORAK ŠTEVILKA 3 - POSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE, ONEMOGOČANJE PRAVIH TATOV, VRAČANJE POKRADNEGA, ODPRAVA KRIVIC


KORAK ŠTEVILKA 4 - UVEDBA VSE BOLJ NEPOSREDNE DEMOKRACIJE - VLADAVINE LJUDSTVA


korak t. 5.jpg - 30.37 Kb

KORAK ŠTEVILKA 5 - ZAGON VSEH INTELEKTUALNIH IN GOSPODARSKIH POTENCIALOV, RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

KORAK ŠTEVILKA 6 - PREHRANSKA, VODOOSKRBNA IN ENERGIJSKA SAMOZADOSTNOST IN ČISTEJŠE OKOLJE

KORAK ŠTEVILKA 7 - DUHOVNI, ETIČNI IN MORALNI PREPOROD SLOVENSKE DRUŽBE

opslogo.jpg - 5.00 Kb

cirk1.jpg - 3.18 Kb

Z nakupom izjemno zanimive knjige za razumevanje sedanjosti, pomagate delovanju Gibanja OPS

Intervju Ladislava Trohe za internetni kanal "ZDAJ PA DOST!"

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

KOALICIJA KARANTANIJA ZA ZMAGO NA PARLAMENTARNIH VOLITVAH

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA udbofašistoidna prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Stare igralce je treba umakniti, nastaviti pa mlade-"nove obraze", a sistem bo šel naprej svojo pot kot do sedaj...?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Vlado RS nove revolucionarne tehnologije za izboljšanje kakovosti življenja ne zanimajo

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili


Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Radio LASER iz Slovenj gradca podira slovenski medijski zid

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?