Danes Slovenija in nikdar več? Dr. France Bučar pred mnogimi leti piše...

KAKO NAPREJ?

Na temelju predloga španskega predsedstva Evropske zveze jeseni 1995 in odločitve slovenskega parlamenta 11. aprila 1996 so sklenili sporazum o pridruženem članstvu Slovenije EZ. Na temelju tega sporazuma naj bi Slovenija med drugim odpravila svoje ustavno določilo, ki tujcem ne dovoljuje lastnine zemljišč v Sloveniji. Hkrati naj bi dogovoru o pridružitvi priložila posebno pismo, v katerem se zavezuje, da bo vsem državljanom iz EZ, ki so najmanj tri leta živeli v sedanji Sloveniji (op. Dejansko to pomeni predvsem Italijanom), za dobo štirih let zagotovila predkupno pravico do zemljišč (kar pomeni kjerkoli v Sloveniji, ne samo v bivši coni B). Sporazum mora pred njegovo veljavnostjo ratificirati Evropski parlament (ki je to že storil), vse članice EZ in seveda Slovenija.

Formalnopravno gre pri tem za dve povsem različni in ločeni zadevi.
Na eni strani gre za sporazum o pridruženem članstvu EZ, ki sam po sebi ne terja spremembe ustave, razen če bi EZ kaj takega terjala kot pogoj za pridružitev od slehernega kandidata. Če samo od nas, bi to pomenilo našo vnaprejšnjo diskvalifikacijo in pristanek na drugorazredni status države. Vprašanje polnopravnega članstva v EZ je šele naslednji korak.

Nekaj povsem drugega je tako imenovani »španski kompromis«.  Ta z našim pridružitvenim sporazumom formalno nima nobene neposredne zveze. Ima pa seveda nadvse pomembno posredno zvezo. Ko smo pristali na španski predlog, smo Italiji plačali posebno ceno, da je odstopila od svojega veta na našo pridružitev EZ, za kar ima Italija kot njena članica polno pravico. Kaj ta cena pomeni, je formalno obseženo v slovenskem pristanku na tako imenovani španski kompromisni predlog (ki pa v pisni obliki ni bil nikoli nedvoumno jasno formuliran). Ocena tega predloga v njegovih stvarnih posledicah pa seveda bistveno presega samo njegovo formalno stran in razloge, s katerimi je Italija formalno utemeljevala svoje zahteve. Italija je pred javnostjo nastopala kot država, ki ji je Slovenija prizadejala vrsto krivic, ki so delno nepopravljive in zahteva zato vsaj formalno zadoščenje (fojbe). Gre pa tudi za vrsto krivic, ki se dajo popraviti in jih je tudi treba popraviti, če naj nadaljujemo življenje v EZ kot dobri in medsebojno spravljeni sosedje.

Če Italija uporablja proti Sloveniji svojo pravico do veta, dela to kot odgovorni član EZ: član EZ ne more biti nekdo, ki je moralno obremenjen in ki predvsem ni pripravljen popraviti tistega, kar se popraviti da. Z neporavnanimi računi ni mogoče oblikovati nove evropske skupnosti. In kaj je tisto, kar je možno in potrebno popraviti? Italijanski prebivalci slovenske Istre so  menda morali ob prihodu komunistične Jugoslavije zapustiti svoja stoletna ognjišča, bili so pregnani, njihova posest zaplenjena. Tem ljudem je treba omogočiti, da se vrnejo na svoje domove in da se jim vrne njihova nepremična imovina.

Tudi če odmislimo formalno stran tega vprašanja: Jugoslavija Italijanov iz Istre ni izganjala. Nasprotno, želela je, da ostanejo, v nasprotju z Italijo, ki jih je nagovarjala, naj se izselijo. Obe sta imeli svoje politične račune. Ena da dokaže svojo demokratičnost in pripravljenost za mednarodno sodelovanje, druga svojo privrženost Zahodu in se pokaže kot žrtev komunizma. Tako so Istrani italijanskega porekla, ki so odšli v Italijo in zapustili svoje premoženje, to storili formalno prostovoljno. Optirali so za Italijo. In na drugi strani: Jugoslavija se je, sicer dosti pozneje, z Ozimskimi sporazumi zavezala, da bo za premoženje esulov Italiji plačala odškodnino, za katero sta se sporazumeli. Tako je tudi s te strani formalno vse v redu.

Lahko se strinjamo, da so bili prizadeti begunci (tako imenovani esuli) dejansko žrtev igre, ki sta jo igrali dve politični sili in s katerima oni v glavnem niso imeli nič opraviti in so bili le objekt političnih manipulacij. In so to še danes, kljub v mnogočem spremenjenim razmeram. Če na zadevo gledamo s povsem človeške strani, neodvisno od pravnih in političnih pomislekov, bi lahko gladko pristali na to, da so jim bile prizadejane krivice in da naj se jim popravijo z vzpostavitvijo prejšnjega stanja, kolikor je to seveda še mogoče. Vrnitev prejšnjega stanja pa zanje seveda pomeni tudi sprejem slovenskega državljanstva. Kot slovenski državljani bi imeli pravico do lastnine zemljišč, upravičeni bi bili do denacionalizacije itd., skratka do vseh pravic, ki jih uživajo slovenski državljani. Vsi formalni zahtevki za spremembo naše zakonodaje bi kot brezpredmetni odpadli. Državi bi se morali sporazumeti le o pripravljenosti na tako ureditev.

Ni znano, ali je slovenska vlada o taki rešitvi sploh razmišljala. Vsekakor bi bilo v našem interesu, da bi tak predlog ponudila. Če bi ga Italija odklonila, bi izgubila sleherno možnost uveljavljati kakršnekoli nasprotne zahteve tako z moralne kot s pravne strani.
In Italija bi ga gotovo odklonila – kot lahko sklepamo iz njenih korakov, kakor so sledili. Vsekakor tudi Italija tega ni predlagala, kar bi lahko in kar bi bilo tudi najbolj naravno pričakovati, če je dejansko hotela doseči nekaj povsem drugega: esule vrniti v Istro kot italijanske državljane. Prav zato tudi ni bila pripravljena odpreti računa, kamor naj bi Slovenija, v tem primeru kot naslednica Jugoslavije, plačevala dogovorjeno odškodnino za premoženje esulov. Torej, esuli so ponovno postali predmet politične igre, in to z italijanske strani. Italiji je bilo samo do tega, da v Istri »ponovno vzpostavi italijanstvo«. To je bil cilj italijanske politike, ne skrb za esule. Prizadevanje za vzpostavitev italijanstva v Istri v taki obliki pa seveda pomeni bistveno več, kot se zdi na prvi pogled. Pomeni, da se Italija ni sprijaznila z vključitvijo slovenskega dela Istre v Slovenijo, da se ni odrekla svojemu iredentizmu in da nadaljuje svojo staro imperialno politiko. Esuli naj bi bili samo korak k jasno začrtanemu cilju.

To je za slovensko vlado izjemno pomembno opozorilo, kateremu bi morala posvetiti vso skrb in s tem dejstvom dolgoročno uskladiti slovensko zunanjo politiko. Zgodilo pa se ni nič. Parlament je sicer odločno zavrnil tako imenovani oglejski sporazum, na temelju katerega naj bi Slovenija v celoti ustregla italijanskim zahtevam. Vlada je dogodek izkoristila za notranji strankarski obračun med LDS in SKD – nato pa nadaljevala isto politiko popuščanja italijanskim zahtevam. Kljub nasprotnemu stališču parlamenta. V takšnem protislovnem položaju, ko sta vlada in parlament ob enem najpomembnejših nacionalnih vprašanj stala na nasprotnih bregovih, ni bilo več mogoče oblikovati in še manj voditi usklajene zunanje politike, ki bi odražala življenjske interese slovenske države ob njeni jasno razvidni ogroženosti.

Še več, najvišji državni interesi so pristali na drugem mestu, za strankarskimi in celo osebnimi nekaterih politikov. Žrtev je postala celo ustavna ureditev, saj je za določanje osnovnih političnih usmeritev pristojen državni zbor. Če naj vlada uveljavi politiko,ki je v temelju nasprotna tisti, ki jo je sprejel državni zbor, mora tako politiko skrivati pred javnostjo, nastopati z demagogijo, potvarjanjem dejstev, lažnim prikazovanjem državnih interesov in tem prirejeno politiko – zavajati zlasti državni zbor, predvsem pa omajati njegov status najvišjega predstavniškega organa v državi. In do tega je dejansko prišlo. Erozija ustavne ureditve je dodatna velikanska negativna postavka v tako ali tako splošno negativni bilanci naše zunanje politike.

Italijanom seveda ni bilo težko spregledati vezanosti nekaterih naših politikov na pridruževanje EZ in so v tem videli predvsem svoj lastni politični uspeh in na tem gradili svojo politično kariero. Ta je dobila prednost pred vsem drugim, zato pridruževanje za vsako ceno. Čim pa neka politika postane zavezana neki izbirni možnosti kot edino sprejemljivi, se je sama postavila v brezizhodni položaj in postala predmet izsiljevanja tistih, ki obvladujejo pristop do dobrine, ki se ji taka politika za nobeno ceno noče ali ne more odpovedati. Če ima naša politika vstop v EZ za cilj, ki se mu za nobeno ceno ne moremo odreči, vstop s svojim vetom nadzorujejo Italijani, je jasno, da brez njihovega pristanka vstopa ni. Če smo sprejeli tako logiko položaja in o drugih možnostih niti ne razmišljamo,je jasno, da moramo pristati na pogoje, ki nam jih narekujejo oni.

In do tega je dejansko prišlo. Italijani so svoj zahtevek bistveno razširili, naš zmanipulirani parlament, kjer so se LDS pridružili še komunisti in krščanski demokrati, pa ga je sprejel. S pristankom na t.i. španski kompromis, ki je v bistvu popolna kapitulacija naše politike, so Italijani dosegli, da je Slovenija pristala na nekaj, kar je italijanski državni sekretar v zunanjem ministrstvu Fassino (»Repubblica«, 6. junija 1996) v odgovoru na italijanske kritike označil kot izjemen uspeh, dosežek, na kar bi v podobnih razmerah ne pristali niti Čehi niti Poljaki.

In na kaj smo pristali?

Pristali smo na to, da imajo Italijani štiri leta predkupno pravico pred drugimi tujimi državljani za slovenska zemljišča kjerkoli v Sloveniji. Meje bivše cone B tržaškega ozemlja so tako pomaknili ne samo do stare jugoslovansko – italijanske meje pred drugo svetovno vojno, ampak kar  na vso Slovenijo. S tem smo formalno pristali na stališče, da je Slovenija posebno vplivno in interesno področje Italije, Slovenija pa vsaj v odnosu do Italije drugorazredna, napol kolonialna država. Italijanska iredenta slavi svoj popoln triumf. Nakup zemljišč sam po sebi je postal sredstvo za bistveno višje  cilje italijanskega imperializma. Za tako visoko ceno pa ob vsem tem postanemo šele pridruženi, ne polnopravni član EZ. 

Do podobnih zahtevkov pa so sedaj upravičeni tudi nekateri drugi naši sosedje, s katerimi imamo prav v teh zadevah dosti slabih izkušenj. Ironija tega položaja je še posebej v tem, da to našo nacionalno katastrofo njeni ideologi in izvajalci prikazujejo kot svoj veliki politični uspeh, ki jih že samo s tem in sam po sebi kvalificira za najvišja mesta v državi. Iz te kaše se sedaj ne morem kar na lahko izvleči, če želimo v evropski javnosti ohraniti položaj verodostojnega partnerja. Zato bi bilo vsaj vnaprej potrebno izdelati dobro premišljeno pravno in politično strategijo, kako iz te polomije rešiti vsaj tisto, kar se še rešiti da. Vsaj ne nadaljevati brezglave politike in vsakogar, ki zahteva kolikor toliko trezen razmislek, že vnaprej ožigosati z evroskeptikom. Ali pa vsaj iz tega izvleči potreben nauk, da v prihodnje ne bi več počenjali takih norosti. A kaj, ko se s tistim, česar se pametni sramuje, nespametni še baha!


Poglavje Kako naprej? iz knjige »Danes Slovenija in nikdar več?«, stran33, izdalo in založilo društvo Gibanje 23. december v 1000 izvodih leta 1997

Komentar OPS: Gospod Bučar je že vsa leta ob oblastniškem koritu. Besede so eno, dejanja pa čisto nekaj drugega. Njegovo pisanje (in pisanje drugih avtorjev omenjene knjige) je čisti dokaz besedičenja s figo v žepu, značilno za ljudi, ki pripadajo isti politični nomenklaturi zadnjih 20 let na nekaj desetletij podlage. Podatka o tem, ali je France Bučar na seznamu UDBE oz. SDV, ni moč najti, kajti v enem viru so ravno pri črkah BU- pokvarjene datoteke, v drugem viru pa manjkajo nekatere cele mape. Menimo, da dodaten komentar ni potreben.

 

 

Komentarjev 

 
#1 Pinter Aleš 09:00 24-05-2011
"Oče naroda", mnensjki voditelj je po osamosvojitvi dejal, da bodo lustracijo izvedli samo preko njegovega trupla. OZNOvec je pač moral tako govoriti.
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali že razumete, da je KORONA PLAN-DEMIJA začetek ODKRITE vojne SATANISTOV zoper celotno človeštvo?
 
Trenutno je na strani
Prisotni 114 gostov .
AKTUALNO

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Tako se je začelo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NAČRT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HOČEMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašistična tiranija se že izvaja,revščina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Senčar, dr. medicine, VSA ČAST!

OPOZORILO ČLOVEŠTVU!

Priče smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še načrtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo različni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zločinu zoper človeštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo največji zločin zoper človeštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVEČJA LAŽ V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


Črni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci domače in svetovne masonerije že začeli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odločno zoper NWO, razkril vsote podkupnine, če bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na največji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janežič Ambrožič?

Zastrašujoča RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že začelo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija ječi pod tiranijo fašističnh državnih organov. To čaka tudi Slovenijo!

TO BO POVZROČILO CEPLJENJE-ČIPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo doseči popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KONČANA!

V Nemčiji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TURČIJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

Čipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠČITNE" maske?

Naša nova članica, gospa profesorica Monika Maku sporoča oblastnikom

Kako je mogoče, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega začetka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj načrt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resničnega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper človeštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega značaja!

Vseslovenski zbor Osveščenih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ČIPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠČITNE" MASKE VOJNIH DOBIČKARJEV

Virusov, ki bi skakali iz človeka na človeka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJOČIM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižgač" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDEČI VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv miličnikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvijač, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas hočejo ČIPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zločin nad človeštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokončno spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hlače!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tisoče milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si čiste vode, KORONA VIRUS je največja
prevara človeštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse več pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?