Danes Slovenija in nikdar več? Mag. Andrej Aplenc pred mnogimi leti piše...

SLOVENIJA, LASTNINJENJE IN EVROPSKA ZVEZA

Lastninske preobrazbe, ki potekajo v državah srednje in vzhodne Evrope, bodo opredelile dolgoročna gospodarska in politična razmerja med njimi in ostalim svetom, predvsem z EZ in z ZDA. Cilji gospodarskopolitičnih strategij držav EZ in ZDA so se odražali v razpravah, teoretičnih modelih in kasneje v aktivnem svetovanju zahodnih strokovnjakov in finančnih ustanov v tranzicijskih državah Evrope. To svetovanje se je nanašalo in se še nanaša na vsa področja gospodarstva, bančništva in drugih finančnih ustanov obnove gospodarstva in odgovarjajoče zakonodaje. Osnova te nadgradnje pa je proces lastninjenja in končna, zaželena oblika lastništva. V srednji in vzhodni Evropi se tako gradi nova gospodarska, finančno lastniška struktura držav, ob aktivni vlogi in svetovanju strokovnih in pravnih ustanov EZ in ZDA.

Vse lepo in prav, če bi bili ob tej gradnji gospodarskih struktur upoštevani tudi dejavniki, ki so odločilni za državno neodvisnost in demokracijo tranzicijskih držav. A ni tako. Lastninjenje in gospodarsko finančna struktura, zunanja politika in prehod iz prejšnjega režima v demokratično ureditev se obravnavajo kot popolnoma ločeni problemi, kot da med njimi ne bi bilo nikakršnih vzročnih povezav.

Tako se neoliberalna gospodarska stališča prikazujejo kot edina mogoča v procesu reform v srednji in vzhodni Evropi. Ta vključujejo umik države iz ekonomije, radikalno privatizacijo, borzno – finančne ureditve po zahodnem vzoru ter omejeno socialno politiko. Lastninjenje se obravnava kot način razdelitve družbenega premoženja državljanom, ki naj bi bilo zavezano kasnejšim konsolidacijam in koncentracijam lastništva. Ob pogledu na različne oblike lastništva naj bi notranje lastništvo po mnenju nekaterih ekonomistov obsojalo podjetja na propad zaradi domnevnega pomanjkanja dotoka potrebnega kapitala in nenaklonjenosti bank do takšnih podjetij. Zato naj bi bilo nujno potrebno, da pride do spremembe lastniške strukture, to je, da postanejo lastniki podjetij tako imenovani zunanji lastniki in tujci po neoliberalističnem kapitalističnem vzoru.

Poleg takih stališč ekonomistov obstojajo še resne težave pri vzpostavitvi pravne države in zaradi kriminalne dejavnosti v procesu lastninjenja tranzicijskih ekonomij. Ti pojavi so še posebej izraziti v Sloveniji, in to zaradi njene majhnosti, zaradi nedržavotvorne zunanjepolitične strategije ter nenazadnje zaradi tega, ker ob tem času pri nas poteka borba za oblast – ali bolje rečeno – borba za ohranitev oblasti prejšnjih političnih sil. Ti osnovni slovenski tranzicijski problemi so zakriti z navidezno strokovnim, v resnici pa populističnim in propagandnim razglabljanjem o tem kaj je in kaj ni kraja družbenega premoženja, o nujnosti čim prejšnje pridružitve k EZ, o nujnosti prodaje gospodarstva tujcem, o vključitvah v svetovne borzne trge in o podobnem. Vendar so dejstva drugačna.

Na dlani je, da je za uspešno reševanje tranzicijskih problemov potrebna dolgoročna strategija, ki zajema poleg notranjih tudi zunanje, političnogospodarske dejavnike. Pri načrtovanju take strategije si je treba zastaviti vprašanje: kaj naj bo osnovni cilj naše gospodarskopolitične strategije? Odgovor na to je lahko samo eden, in to je,  da je cilj politična suverenost in gospodarska samostojnost Slovenije. Splošno priznano dejstvo je, da sta državna neodvisnost in gospodarska samostojnost ogroženi, če delež tujega kapitala v gospodarstvu začne presegati eno tretjino.

Pri velikih državah ta nevarnost sploh ne obstoja, tako na primer znaša tuje lastništvo v nemškem gospodarstvu 4%. V našem, slovenskem primer pa je drugače, in to zaradi naše majhnosti. Razmere v Sloveniji niso take, kot so drugje v Evropi. Slovenije je komaj za predmestje ali občino kateregakoli evropskega ali ameriškega velemesta. Mi ne moremo nekritično posnemati vse zahodne finančne, pravne in lastninske strukture in obenem upati, da lahko funkcioniramo kot predmestje Londona, Pariza ali New Yorka ob dejstvu, da je to predmestje neodvisna država.

Da ob naši majhnosti ohranimo državno neodvisnost, gospodarsko samostojnost in narodno identiteto, mora naša politično – gospodarska strategija zagotoviti, da sta in da ostaneta vsaj dve tretjini slovenskega gospodarstva v slovenski lasti. Z drugo besedo, v specifičnih slovenskih razmerah bi moralo lastninjenje izpolnjevati tri zahteve:
a) moralo bi biti državotvorno,
b) moralo bi biti socialnopolitično pravično,
c) moralo bi biti gospodarsko uspešno.

Naše sedanje lastninjenje na izpolnjuje nobene od navedenih zahtev.
Naša sedanja lastninska struktura v gospodarstvu je taka, da so – v celoti vzeto – podjetja z okoli 50% vsega olastninjenega kapitala neposredno odprta, da jih prevzame tuj kapital. Uradna politika označuje te prevzeme in kupovanje delnic na borzi kot nujen in zaželen pritok tujega kapitala, kar ni samo neresnična, ampak tudi nestrokovna in populistična trditev. Kupovanje delnic in prevzemi podjetij niso kapitalska vlaganja v gospodarstvo.

Edina narodno in gospodarsko zaželena  in koristna oblika pritoka tujega kapitala je neposredno vlaganje v posamezna podjetja, ki ne sme, kot smo ugotovili, v slovenskih razmerah v celoti presegati tretjine celotne vrednosti našega gospodarstva. Ta zahteva nikakor ne predstavlja kakršnekoli praktične omejitve dotoka tujega legitimnega kapitala, ki se želi udejstvovati v našem gospodarstvu v manjšinski vlogi. Celotna vrednost našega gospodarstva je bila ocenjena na okoli 14 milijard DEM. Tretjina te vrednosti je torej nekaj več kot 4 milijarde DEM, kar je torej vsota legitimnih tujih vlaganj, ki ne bi ogrozila naše neodvisnosti in samostojnega odločanja v gospodarstvu. Lahko tudi ocenimo, da bi taka vsota več kot zadostovala za obnovo slovenskega gospodarstva.

Oblika lastništva v gospodarstvu, ki dopušča taka tuja vlaganja in ki obenem zadovoljuje zahteve po državotvornosti, gospodarski uspešnosti in socialni pravičnosti, je tako imenovano notranje lastništvo, kjer so večinski lastniki podjetja zaposleni sami.
Tako lastništvo je državotvorno. Če smo se na plebiscitu odločili, da hočemo biti svoj gospodar, je za to potrebno, da imamo svojo zemljo, svoje gospodarstvo, svojo državo v svoji lasti. Če ne bomo imeli svojega gospodarstva s svoji lasti, bomo postali mezdni delavci in hlapci.

Tako lastništvo je socialnopolitično pravično. Če razdelimo narodno premoženje slovenskim državljankam in državljanom, razporeja lastništvo gospodarsko in s tem politično moč enakomerno in daje s tem osnovo za razvoj demokracije. Če tega ni, ni demokracije, pač pa je gospodarska moč koncentrirana v političnih oligarhijah. Takšno lastništvo je gospodarsko uspešno, kar lahko presojamo po uspešnosti, vidni v ameriškem gospodarstvu. Ob tem času je v Ameriki okoli 1500 podjetij v večinski lasti zaposlenih, okoli 10.000 velikih ameriških podjetij pa uvaja notranje lastništvo. Ta podjetja obsegajo več kot 60% vseh zaposlenih v Ameriki in njihove delnice so prisotne na vseh ameriških borzah. Do zdaj največji nakup delnic lastnega podjetja je pred nekaj leti opravilo 80.000 uslužbencev – od čistilk do pilotov – letalske družbe United Airlines. Ti so plačali skoraj 5 milijard dolarjev za nakup delnic United Airlines na newyorški borzi zato, da so postali večinski notranji lastniki podjetja, kjer so zaposleni. Dejstvo, da so obe ameriški politični stranki ter republikanski in demokratski predsednik podpirali zakonodajo, ki spodbuja notranje lastništvo, je dokaz, da vsi ameriški politiki vidijo v notranjem lastništvu nadaljnji razvoj njihovega kapitalističnega sistema v socialno smer ter da mu prisojajo gospodarsko učinkovitost.

Če ugotovimo, da sedaj okoli 50% kapitala v slovenskih podjetjih ni pod večinsko notranjo kontrolo, kar pomeni, da je odprt za zunanje gospodarske in politične vplive, potem moramo tudi ugotoviti, da sedanje lastninjenje ne izpolnjuje naših zahtev. Ni državotvorno, ne daje gospodarskopolitičnih osnov za razvoj demokracije in ni naravnano v moderne socialno kapitalistične usmeritve. Še več, ratifikacija španskega kompromisnega predloga za naše pridruženo članstvo v EZ bi v bližnji prihodnosti pomenila med drugim tudi neoviran pritok tujega kapitala. Vendar kakšnega?

Ni si treba delati utvar, da vsi legitimni evropski finančni centri komaj čakaj, da začnejo vlagati v to našo miniaturno Slovenijo. Denar, ki pa zares komaj čaka, da priteče v Slovenijo prek tujih finančnih družb, ki prikrivajo njegovo pravo lastništvo, je poleg tega, da je deloma umazan in deloma italijanski, tudi tisti slovenski in jugoslovanski, ki se je ves ta čas odlival v tujino. Zato je ne samo s pravnega, zunanjepolitičnega in narodnostnega, ampak tudi s finančnega stališča ratifikacija španskega kompromisnega predloga nesprejemljiva.

Vendar to ni dovolj. Poleg tega, da ne ratificiramo španskega kompromisnega predloga, potrebujemo take popravke sedanje lastninske zakonodaje, ki bodo omogočili efektivno notranje lastništvo v vsakem slovenskem podjetju. S temi popravki bi dosegli, da bi lastništvo v slovenskem gospodarstvu izpolnjevalo tri pogoje, ki smo jih postavili zgoraj.
Popravki sedanje lastninske zakonodaje so nujno potrebni, če naj Slovenci ohranimo našo državno suverenost in če naj bomo na svoji zemlji svoji gospodarji. Če slovenski parlament teh popravkov ne bo sposoben sprejeti in če bo ratificiral španski kompromisni predlog za naše pridruženo članstvo v EZ, bomo kmalu postali le mezdni delavci in hlapci.

Mag. Andrej Aplenc
Dosje SDV: -0055000-00000 - oznaka za bivše (opuščene) redne sodelavce SDV, - 0000762 – 00000 – neznana šifra

Poglavje »Slovenija, lastninjenje in Evropska zveza« iz knjige »Danes Slovenija in nikdar več?«, izdalo in založilo društvo Gibanje 23. december v 1000 izvodih leta 1997

Komentar OPS sledi v naslednjih dneh.

 

Komentarjev 

 
#1 Tatjana 18:09 25-07-2011
Kako smo lahko preslišali modrosti iz prakse in znanja domačih ljudi? Strinjam se z vsem besedilom gospoda Aplenca in izpostavim: " Da ob naši majhnosti ohranimo državno neodvisnost, gospodarsko samostojnost in narodno identiteto, mora naša politično – gospodarska strategija zagotoviti, da sta in da ostaneta vsaj dve tretjini slovenskega gospodarstva v slovenski lasti. Z drugo besedo, v specifičnih slovenskih razmerah bi moralo lastninjenje izpolnjevati tri zahteve:
a) moralo bi biti državotvorno,
b) moralo bi biti socialnopolitič no pravično,
c) moralo bi biti gospodarsko uspešno.

Naše sedanje lastninjenje na izpolnjuje nobene od navedenih zahtev.
Naša sedanja lastninska struktura v gospodarstvu je taka, da so – v celoti vzeto – podjetja z okoli 50% vsega olastninjenega kapitala neposredno odprta, da jih prevzame tuj kapital. Uradna politika označuje te prevzeme in kupovanje delnic na borzi kot nujen in zaželen pritok tujega kapitala, kar ni samo neresnična, ampak tudi nestrokovna in populistična trditev. Kupovanje delnic in prevzemi podjetij niso kapitalska vlaganja v gospodarstvo..."
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali že razumete, da je KORONA PLAN-DEMIJA začetek ODKRITE vojne SATANISTOV zoper celotno človeštvo?
 
Trenutno je na strani
Prisotni 77 gostov .
AKTUALNO

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Tako se je začelo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NAČRT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HOČEMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašistična tiranija se že izvaja,revščina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Senčar, dr. medicine, VSA ČAST!

OPOZORILO ČLOVEŠTVU!

Priče smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še načrtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo različni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zločinu zoper človeštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo največji zločin zoper človeštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVEČJA LAŽ V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


Črni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci domače in svetovne masonerije že začeli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odločno zoper NWO, razkril vsote podkupnine, če bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na največji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janežič Ambrožič?

Zastrašujoča RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že začelo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija ječi pod tiranijo fašističnh državnih organov. To čaka tudi Slovenijo!

TO BO POVZROČILO CEPLJENJE-ČIPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo doseči popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KONČANA!

V Nemčiji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TURČIJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

Čipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠČITNE" maske?

Naša nova članica, gospa profesorica Monika Maku sporoča oblastnikom

Kako je mogoče, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega začetka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj načrt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resničnega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper človeštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega značaja!

Vseslovenski zbor Osveščenih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ČIPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠČITNE" MASKE VOJNIH DOBIČKARJEV

Virusov, ki bi skakali iz človeka na človeka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJOČIM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižgač" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDEČI VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv miličnikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvijač, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas hočejo ČIPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zločin nad človeštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokončno spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hlače!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tisoče milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si čiste vode, KORONA VIRUS je največja
prevara človeštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse več pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?