Glasujte proti UDBOKAPITALISTOM - kajti s tem glasujete za vsestranski pozitiven preporod SLOVENIJE


 

Gibanje Osveščenih Prebivalcev Slovenije - OPS se je tudi uradno vključilo v referendumsko kampanjo, ko bomo 5. junija 2011 glasovali kar o dveh zakonih – Zakonu o pokojninski reformi in Zakonu o preprečevanju dela na črno ter noveli Zakona o arhivih.


Gibanje OPS odločno nasprotuje obema predlaganima zakonoma in predlagani noveli zakona z naslednjimi utemeljenimi razlogi:

Udbokapitalistični oblastniki (ki so se po letu 1990 prelevili iz udbokomunistov), ki so nam ukradli državo in jih podpira samo še do 18% njihovih privilegiranih somišljenikov, nimajo nikakršne legitimne pravice predlagati kakršenkoli zakon! Gospodar, ki je zavozil grunt, ni faktor, ki bi ga reševal iz situacije, v katero ga je sam pripeljal. Ključni vzrok za katastrofalno stanje, v katerem se Slovenija nahaja, so stari titoistični povzpetneži, ki še vedno držijo vse vzvode v svojih rokah. Imenovani so ključni del problema, zato je njihova edina racionalna poteza lahko samo njihov takojšen kolektivni odhod s pozicij odločanja, kar bi morali narediti vsaj leta 1990, ko so namesto tega zavzeli oblast. Sami predlogi zakonov in novele so samo še nove gasilske akcije, ko gasijo požare, ki jih sami povzročajo s pohlepom, napuhom, negativno kadrovsko selekcijo, z nesposobnostjo in neznanjem. 

1. POKOJNINSKA REFORMA
 

V zakon o pokojninski reformi niso vnesli ključnega člena zakona in sicer odprave izplačevanja pokojnin privilegirancem, ki nikoli niso vplačevali v pokojninsko blagajno oz. so vanjo vplačevali zelo malo, prejemajo pa pokojnine, ki izhajajo iz komunističnih privilegijev, ki so bili podeljeni izbrancem za revolucionarne zasluge in pripadnost komunistični partiji oz. zvezi komunistov in njej podrejenim organizacijam, tudi zločinski UDBI oz. SDV.

Trditev, da mora že danes en zaposlen vzdrževati enega upokojenca, je "laž". To ni res in s tem se skuša skaliti odnose med mlado in staro generacijo. Najprej je treba ugotoviti število dejanskih upokojencev in dejansko število zaposlenih. Definirati je tudi potrebno, kdo je sploh upokojenec. Upokojenci so se na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pojavili na podlagi posebnih zakonov, ki so jih sprejemali prej udbo-partijski delegati, zdaj pa udbo-kapitalistični nameščenci v DZ, ki največkrat sploh ne razumejo, o čem odločajo - glasujejo.

Tako se je pojavilo kar nekaj različnih privilegiranih upokojenskih skupin: španski borci, spomeničarji, športniki, umetniki, policisti in oficirji ter drugi, ki so bili upokojeni, nekateri tudi v svojih rosnih mladih letih. Naj spomnimo samo na razvpit primer poveljnika specialne enote policije g. Vinka Beznika ter šefa takratne kriminalistične službe gospoda Mitja Klavore, ki nista imela niti 40 let starosti, a sta skupaj še z nekaterimi končala v udobni pokojnini. Takih in podobnih primerov je na stotine, celo tisoče in privilegiji so dedni oz. prenosljivi na ožje družinske člane.

To niso upokojenci, kvečjemu državni podpiranci, ki prejemajo denar od drugih. Najprej izločite iz evidence zgoraj omenjene. V času "komunizma"je bilo v pokojninski blagajni zaradi polne zaposlenosti toliko presežka denarja, da se ni vedelo, kaj z njim početi. S TEM DENARJEM SE JE GRADILO MARSIKAJ IN TA DENAR NI BIL NIKOLI VRNJEN TJA, OD KODER JE BIL VZET (z ustreznimi obrestmi). Baje se je kupovalo tudi orožje. V času tajkunstva se je na veliko kradlo delavcem, kradel se je tudi denar, namenjen pokojninski in invalidski blagajni. Kdo je to dovolil??? Pahor in Svetlik, prenehajte lagati in zavajati uboge ljudi!
Tako kot druge so tudi pokojninski sklad izropali na različne načine. Pokradeno naj vrnejo  in ne bo nikakršne potrebe po reformah na "ho ruk", ki že tako bedne pokojnine, ki jih prejema do 85% ne privilegiranih (drugorazrednih) upokojencev, še zmanjšuje.

Morda samo še razmislek o tem, koliko palač so zgradili za birokrate SPIZ, ki mnogi v udobnih in zelo dobro plačanih službah tam vedrijo in oblačijo in se vse to napaja iz denarja, ki je bil plačan s strani delavcev! Kje so vse te glavnice in obresti, predvsem od ljudi, ki pridno plačujejo prispevke polnih 40 let, potem pa že v prvi mesecih upokojitve umrejo???


Preberite ta izračun, da vam bo bolj jasno, za kaj pravzaprav gre - POVEZAVA

Preberite še naslednje - POVEZAVA


Razlog tega, kar počnejo prej omenjeni, je v obljubah Bruslju, da bodo uravnotežili proračun, ker je bil to pogoj za pridobitev 2 milijard (2 MLRD) novih kreditov za podaljševanje njihove agonije, ki se vleče že od leta 1990. Slovenijo so zavozili in čas je, da razjahajo ta narod in nehajo zlorabljati državo Slovenijo za svoje "rabote".

Opozarjamo jih tudi, naj nehajo strašiti slovenski narod, češ, kaj bo, če teh njihovih abotnosti ne bomo sprejeli, ampak naj se odstranijo z mest odločanja, ker so sami glavni vzrok za katastrofo in pravo razsulo na področju financ, gospodarstva, sociale in na področju moralnega stanja. Z namenom, da se ponovno vzpostavijo prave vrednote in normalno stanje na vseh področjih, smo 28. aprila 2011 v DZ vložili Zakon o Odpravi Privilegijev Socializma in 20 let trajajoče za večino škodljive tranzicije. Po pričakovanju "javni" mediji o tem dogodku niso poročali!2. ZAKON O PREPREČEVANJU DELA NA ČRNODelo na črno bo ukinjeno samo po sebi takoj, ko se bodo po sprejemu Zakona OPS začele odpravljati anomalije, ki jih je povzročila udbokapitalistična tiranija. Z zagonom vseh potencialov v družbi, še posebej pa v gospodarstvu, se bodo odpirala nova delovna mesta, ob zmanjšanju zdaj nevzdržne javne porabe, racionalizacijah v tej glomazni in neučinkoviti javni upravi, bomo zmanjšali davke, kar bo pripeljalo do zvišanja plač. Ko bo pa delavec pošteno plačan za svoje delo, ne bo imel nobene potrebe po delu na črno. Ob vzpostavitvi pravične pravne države, ko bodo s svojih mest po Zakonu OPS in novih kadrovskih selekcijah odšli akterji organiziranega državnega kriminala, ki je vzpostavil dvotirni pravni sistem in s tem neenakost pred zakonom, bodo ljudje razumeli, da se goljufati ne splača in  ni potrebno.

Glede poštenosti in pravičnosti bodo imeli vzglede po njihovi volji izbranih zastopnikih v javnih službah, ki se bodo zavedali svoje odgovornosti in bodo izbrani na podlagi strogih strokovnih, etičnih in moralnih meril. Institucije, zadolžene za nadzor, bodo po sprejetju Zakona OPS zares neodvisne in samostojne. Sosedje in prijatelji si bomo spet pomagali in nas zaradi tega ne bo preganjal noben aparatčik oblastnikov, ki jih nameravajo nad nas pošiljati brezbrižneži, da bi še naprej polnili proračun, iz katerega potem mafijci odnašajo vse, kar se da odnesti.3. NOVELA ZAKONA O ARHIVIH

 

Novela Zakona o arhivih je še ena od poskusov udbokapitalistične nomenklature, da bi prikrila svojo zločinskost, zločine in akterje ter sodelavce  prejšnjega režima, ki se nadaljuje tudi po letu 1990. Mnogi arhivi so bili tako in tako že prečiščeni in uničeni, za kar ni (še) NIHČE ODGOVARJAL. Zakon OPS ureja tudi to področje, ko je treba začeti ravno pri izvirnem grehu, ki so ga storili vodilni v Zvezi komunistov in v SDV, ko so uničili oz. ukazali uničevanje arhivskega gradiva naroda. Vsekakor je dodatno poseganje na to področje z njihovimi umazanimi rokami v smer dodatnega zapiranja arhivov, ki so sploh še ostali, treba nujno odločno zavrniti, kar bomo 5. junija 2011 tudi storili.


ROPANJE NAŠEGA DENARJA ZA OBLASTNIŠKO PROPAGANDO


»Iz proračuna bo vlada za financiranje kampanje namenila 200.000 evrov, od tega 105.000 evrov za kampanjo o pokojninski reformi ter 95.000 evrov za kampanjo o zakonu o preprečevanju dela na črno. V ta namen bodo odprli dve ločeni proračunski postavki, sredstva pa bodo zagotovljena iz splošnih proračunskih rezervacij. Za kampanjo o arhivskem zakonu vlada ne bo namenila nobenih sredstev, javnost pa bo o tej temi obveščala v okviru svojih rednih komunikacijskih dejavnosti, so sporočili iz Ukoma. Vlada bo za vodenje kampanje o pokojninski reformi in zakonu o delu na črno najela agencijo Futura, s katero je sodelovala že pri referendumu o malem delu."

Vir: DELO, POVEZAVA

V Gibanju OPS za kampanjo ne namenjamo nobenih sredstev, ker jih preprosto nimamo. Glede na oblast, ki uporablja za propagando svojih umotvorov kar davkoplačevalski denar, smo popolnoma diskriminirani, kar je v prvi vrsti neustavno. Kljub temu, da je Zveza domoljubnih društev Hervardi že pri referendumu Zakona o malem delu vložila pritožbo na Ustavno sodišče, je Ustavno sodišče le-to zavrglo. Vemo pa, kdo Ustavno sodišče sestavlja. Udbovci in komunisti.

Stroške, ki bodo nastali zaradi prevozov na predreferendumska soočenja, bomo krili iz lastnih žepov. Vlada pa, kot vidite v navedbah zgoraj, bo za financiranje kampanje namenila 200 tisoč evrov davkoplačevalskega denarja. V tem znesku je izvzet še podatek za kampanjo predloga novele zakona o arhivih. MORALI PA SMO ODPRETI TRI LOČENE RAČUNE, KATERE MORAMO PO ŠESTDESETIH DNEH ZAPRETI IN POROČATI RAČUNSKEMU SODIŠČU  O POSLOVANJU NA NJIH. TO JE UDBOKAPITALISTIČNA SLOVENIJA. STROŠEK ZAPIRANJA RAČUNOV 75,00 EUR.

Gibanje OPS v vseh treh primerih referendumov (Zakon o pokojninski reformi, Zakon o preprečevanju dela na črno in predlog novele Zakona o arhivih) zastopa enako stališče:     

PROTI!!!

Razlogi so popolnoma enaki: vlada z vso nomenklaturo, ki je v 20-ih letih zavozila državo, izdala slovenski narod in pognala na tisoče izobraženih in sposobnih ljudi v tujino, povzročila povečanje revščine med prebivalstvom, uničila slovensko gospodarstvo, uničila in poteptala vse vrednote v družbi, ki je izvajala in še vedno izvaja organiziran državni kriminal nad drugače mislečimi, sposobnimi, delovnimi in poštenimi državljani Slovenije, NE SME IN NE MORE PREDLAGATI NOBENEGA ZAKONA VEČ! MANDAT IMA LAHKO LE ŠE ZA DOSLEDNO IZVEDBO LUSTRACIJE!!!

ČAS JE ZA NJIHOV ODHOD!

 

Ekipa Gibanja OPS

Očistimo in Prenovimo Slovenijo!

P.S.:

S tega mesta pozivamo vse spoštovane članice in člane Gibanja OPS ter ostale, ki se nam boste še pridružili ali pa želite zgolj sodelovati v kampanji, da nam sporočite vašo pripravljenost sodelovanja v referendumskih oddajah RTV SLO, da poveste svoje stališče do teh vprašanj v skladu z usmeritvami Gibanja OPS, ki ste jih prebrali in se z njimi identificirate.