Glasujte proti UDBOKAPITALISTOM - kajti s tem glasujete za vsestranski pozitiven preporod SLOVENIJE


 

Gibanje Osveščenih Prebivalcev Slovenije - OPS se je tudi uradno vključilo v referendumsko kampanjo, ko bomo 5. junija 2011 glasovali kar o dveh zakonih – Zakonu o pokojninski reformi in Zakonu o preprečevanju dela na črno ter noveli Zakona o arhivih.


Gibanje OPS odločno nasprotuje obema predlaganima zakonoma in predlagani noveli zakona z naslednjimi utemeljenimi razlogi:

Udbokapitalistični oblastniki (ki so se po letu 1990 prelevili iz udbokomunistov), ki so nam ukradli državo in jih podpira samo še do 18% njihovih privilegiranih somišljenikov, nimajo nikakršne legitimne pravice predlagati kakršenkoli zakon! Gospodar, ki je zavozil grunt, ni faktor, ki bi ga reševal iz situacije, v katero ga je sam pripeljal. Ključni vzrok za katastrofalno stanje, v katerem se Slovenija nahaja, so stari titoistični povzpetneži, ki še vedno držijo vse vzvode v svojih rokah. Imenovani so ključni del problema, zato je njihova edina racionalna poteza lahko samo njihov takojšen kolektivni odhod s pozicij odločanja, kar bi morali narediti vsaj leta 1990, ko so namesto tega zavzeli oblast. Sami predlogi zakonov in novele so samo še nove gasilske akcije, ko gasijo požare, ki jih sami povzročajo s pohlepom, napuhom, negativno kadrovsko selekcijo, z nesposobnostjo in neznanjem. 

1. POKOJNINSKA REFORMA
 

V zakon o pokojninski reformi niso vnesli ključnega člena zakona in sicer odprave izplačevanja pokojnin privilegirancem, ki nikoli niso vplačevali v pokojninsko blagajno oz. so vanjo vplačevali zelo malo, prejemajo pa pokojnine, ki izhajajo iz komunističnih privilegijev, ki so bili podeljeni izbrancem za revolucionarne zasluge in pripadnost komunistični partiji oz. zvezi komunistov in njej podrejenim organizacijam, tudi zločinski UDBI oz. SDV.

Trditev, da mora že danes en zaposlen vzdrževati enega upokojenca, je "laž". To ni res in s tem se skuša skaliti odnose med mlado in staro generacijo. Najprej je treba ugotoviti število dejanskih upokojencev in dejansko število zaposlenih. Definirati je tudi potrebno, kdo je sploh upokojenec. Upokojenci so se na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pojavili na podlagi posebnih zakonov, ki so jih sprejemali prej udbo-partijski delegati, zdaj pa udbo-kapitalistični nameščenci v DZ, ki največkrat sploh ne razumejo, o čem odločajo - glasujejo.

Tako se je pojavilo kar nekaj različnih privilegiranih upokojenskih skupin: španski borci, spomeničarji, športniki, umetniki, policisti in oficirji ter drugi, ki so bili upokojeni, nekateri tudi v svojih rosnih mladih letih. Naj spomnimo samo na razvpit primer poveljnika specialne enote policije g. Vinka Beznika ter šefa takratne kriminalistične službe gospoda Mitja Klavore, ki nista imela niti 40 let starosti, a sta skupaj še z nekaterimi končala v udobni pokojnini. Takih in podobnih primerov je na stotine, celo tisoče in privilegiji so dedni oz. prenosljivi na ožje družinske člane.

To niso upokojenci, kvečjemu državni podpiranci, ki prejemajo denar od drugih. Najprej izločite iz evidence zgoraj omenjene. V času "komunizma"je bilo v pokojninski blagajni zaradi polne zaposlenosti toliko presežka denarja, da se ni vedelo, kaj z njim početi. S TEM DENARJEM SE JE GRADILO MARSIKAJ IN TA DENAR NI BIL NIKOLI VRNJEN TJA, OD KODER JE BIL VZET (z ustreznimi obrestmi). Baje se je kupovalo tudi orožje. V času tajkunstva se je na veliko kradlo delavcem, kradel se je tudi denar, namenjen pokojninski in invalidski blagajni. Kdo je to dovolil??? Pahor in Svetlik, prenehajte lagati in zavajati uboge ljudi!
Tako kot druge so tudi pokojninski sklad izropali na različne načine. Pokradeno naj vrnejo  in ne bo nikakršne potrebe po reformah na "ho ruk", ki že tako bedne pokojnine, ki jih prejema do 85% ne privilegiranih (drugorazrednih) upokojencev, še zmanjšuje.

Morda samo še razmislek o tem, koliko palač so zgradili za birokrate SPIZ, ki mnogi v udobnih in zelo dobro plačanih službah tam vedrijo in oblačijo in se vse to napaja iz denarja, ki je bil plačan s strani delavcev! Kje so vse te glavnice in obresti, predvsem od ljudi, ki pridno plačujejo prispevke polnih 40 let, potem pa že v prvi mesecih upokojitve umrejo???


Preberite ta izračun, da vam bo bolj jasno, za kaj pravzaprav gre - POVEZAVA

Preberite še naslednje - POVEZAVA


Razlog tega, kar počnejo prej omenjeni, je v obljubah Bruslju, da bodo uravnotežili proračun, ker je bil to pogoj za pridobitev 2 milijard (2 MLRD) novih kreditov za podaljševanje njihove agonije, ki se vleče že od leta 1990. Slovenijo so zavozili in čas je, da razjahajo ta narod in nehajo zlorabljati državo Slovenijo za svoje "rabote".

Opozarjamo jih tudi, naj nehajo strašiti slovenski narod, češ, kaj bo, če teh njihovih abotnosti ne bomo sprejeli, ampak naj se odstranijo z mest odločanja, ker so sami glavni vzrok za katastrofo in pravo razsulo na področju financ, gospodarstva, sociale in na področju moralnega stanja. Z namenom, da se ponovno vzpostavijo prave vrednote in normalno stanje na vseh področjih, smo 28. aprila 2011 v DZ vložili Zakon o Odpravi Privilegijev Socializma in 20 let trajajoče za večino škodljive tranzicije. Po pričakovanju "javni" mediji o tem dogodku niso poročali!2. ZAKON O PREPREČEVANJU DELA NA ČRNODelo na črno bo ukinjeno samo po sebi takoj, ko se bodo po sprejemu Zakona OPS začele odpravljati anomalije, ki jih je povzročila udbokapitalistična tiranija. Z zagonom vseh potencialov v družbi, še posebej pa v gospodarstvu, se bodo odpirala nova delovna mesta, ob zmanjšanju zdaj nevzdržne javne porabe, racionalizacijah v tej glomazni in neučinkoviti javni upravi, bomo zmanjšali davke, kar bo pripeljalo do zvišanja plač. Ko bo pa delavec pošteno plačan za svoje delo, ne bo imel nobene potrebe po delu na črno. Ob vzpostavitvi pravične pravne države, ko bodo s svojih mest po Zakonu OPS in novih kadrovskih selekcijah odšli akterji organiziranega državnega kriminala, ki je vzpostavil dvotirni pravni sistem in s tem neenakost pred zakonom, bodo ljudje razumeli, da se goljufati ne splača in  ni potrebno.

Glede poštenosti in pravičnosti bodo imeli vzglede po njihovi volji izbranih zastopnikih v javnih službah, ki se bodo zavedali svoje odgovornosti in bodo izbrani na podlagi strogih strokovnih, etičnih in moralnih meril. Institucije, zadolžene za nadzor, bodo po sprejetju Zakona OPS zares neodvisne in samostojne. Sosedje in prijatelji si bomo spet pomagali in nas zaradi tega ne bo preganjal noben aparatčik oblastnikov, ki jih nameravajo nad nas pošiljati brezbrižneži, da bi še naprej polnili proračun, iz katerega potem mafijci odnašajo vse, kar se da odnesti.3. NOVELA ZAKONA O ARHIVIH

 

Novela Zakona o arhivih je še ena od poskusov udbokapitalistične nomenklature, da bi prikrila svojo zločinskost, zločine in akterje ter sodelavce  prejšnjega režima, ki se nadaljuje tudi po letu 1990. Mnogi arhivi so bili tako in tako že prečiščeni in uničeni, za kar ni (še) NIHČE ODGOVARJAL. Zakon OPS ureja tudi to področje, ko je treba začeti ravno pri izvirnem grehu, ki so ga storili vodilni v Zvezi komunistov in v SDV, ko so uničili oz. ukazali uničevanje arhivskega gradiva naroda. Vsekakor je dodatno poseganje na to področje z njihovimi umazanimi rokami v smer dodatnega zapiranja arhivov, ki so sploh še ostali, treba nujno odločno zavrniti, kar bomo 5. junija 2011 tudi storili.


ROPANJE NAŠEGA DENARJA ZA OBLASTNIŠKO PROPAGANDO


»Iz proračuna bo vlada za financiranje kampanje namenila 200.000 evrov, od tega 105.000 evrov za kampanjo o pokojninski reformi ter 95.000 evrov za kampanjo o zakonu o preprečevanju dela na črno. V ta namen bodo odprli dve ločeni proračunski postavki, sredstva pa bodo zagotovljena iz splošnih proračunskih rezervacij. Za kampanjo o arhivskem zakonu vlada ne bo namenila nobenih sredstev, javnost pa bo o tej temi obveščala v okviru svojih rednih komunikacijskih dejavnosti, so sporočili iz Ukoma. Vlada bo za vodenje kampanje o pokojninski reformi in zakonu o delu na črno najela agencijo Futura, s katero je sodelovala že pri referendumu o malem delu."

Vir: DELO, POVEZAVA

V Gibanju OPS za kampanjo ne namenjamo nobenih sredstev, ker jih preprosto nimamo. Glede na oblast, ki uporablja za propagando svojih umotvorov kar davkoplačevalski denar, smo popolnoma diskriminirani, kar je v prvi vrsti neustavno. Kljub temu, da je Zveza domoljubnih društev Hervardi že pri referendumu Zakona o malem delu vložila pritožbo na Ustavno sodišče, je Ustavno sodišče le-to zavrglo. Vemo pa, kdo Ustavno sodišče sestavlja. Udbovci in komunisti.

Stroške, ki bodo nastali zaradi prevozov na predreferendumska soočenja, bomo krili iz lastnih žepov. Vlada pa, kot vidite v navedbah zgoraj, bo za financiranje kampanje namenila 200 tisoč evrov davkoplačevalskega denarja. V tem znesku je izvzet še podatek za kampanjo predloga novele zakona o arhivih. MORALI PA SMO ODPRETI TRI LOČENE RAČUNE, KATERE MORAMO PO ŠESTDESETIH DNEH ZAPRETI IN POROČATI RAČUNSKEMU SODIŠČU  O POSLOVANJU NA NJIH. TO JE UDBOKAPITALISTIČNA SLOVENIJA. STROŠEK ZAPIRANJA RAČUNOV 75,00 EUR.

Gibanje OPS v vseh treh primerih referendumov (Zakon o pokojninski reformi, Zakon o preprečevanju dela na črno in predlog novele Zakona o arhivih) zastopa enako stališče:     

PROTI!!!

Razlogi so popolnoma enaki: vlada z vso nomenklaturo, ki je v 20-ih letih zavozila državo, izdala slovenski narod in pognala na tisoče izobraženih in sposobnih ljudi v tujino, povzročila povečanje revščine med prebivalstvom, uničila slovensko gospodarstvo, uničila in poteptala vse vrednote v družbi, ki je izvajala in še vedno izvaja organiziran državni kriminal nad drugače mislečimi, sposobnimi, delovnimi in poštenimi državljani Slovenije, NE SME IN NE MORE PREDLAGATI NOBENEGA ZAKONA VEČ! MANDAT IMA LAHKO LE ŠE ZA DOSLEDNO IZVEDBO LUSTRACIJE!!!

ČAS JE ZA NJIHOV ODHOD!

 

Ekipa Gibanja OPS

Očistimo in Prenovimo Slovenijo!

P.S.:

S tega mesta pozivamo vse spoštovane članice in člane Gibanja OPS ter ostale, ki se nam boste še pridružili ali pa želite zgolj sodelovati v kampanji, da nam sporočite vašo pripravljenost sodelovanja v referendumskih oddajah RTV SLO, da poveste svoje stališče do teh vprašanj v skladu z usmeritvami Gibanja OPS, ki ste jih prebrali in se z njimi identificirate.

 

Komentarjev 

 
#2 Trilar Mrjan 09:45 16-05-2011
Privilegiji so za nekatere izbrance očitno dedni. zato tako kričijo na partijskih proslavah. Celo otroke zlorabljajo za partijsko propagando, jih oblačijo v boljševistične uniforme in jih nastavljajo pred kamere. Češ mladina je za našo stvar. Za bruhat.
Citat
 
 
#1 Rok 09:09 16-05-2011
Mi gremo s časom naprej, borcev je pa vedno več. Kako to? Kako je to mogoče? Druga Velika vojna se je končala leta 1945, mi pa imamo borce, ki so bli takrat stari recimo 10 let, al so bli rojeni med vojno, al pa celo jih še ni bilo. Sprašujem se, zakaj so tudi taki upravičeni do pokojin.
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali ste za to, da se ukine prisilno plačevanje RTV dajatve, ker RTV SLO dokazano ne deluje v skladu z zakoni in USTAVO RS
 
Trenutno je na strani
Prisotni 187 gostov in 1 član .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili

Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?