Odprto pismo izbrancem "slovenskega naroda"

Dopis smo poslali danes z naslednjim pripisom:

Spoštovani!

V prilogi Vam pošiljamo dopis, na katerega želimo odgovor, to je preseglo vse meje dobrega okusa. Verjamemo, da boste ukrepali in to takoj.

Pravica do obveščenosti – temeljna človekova pravica

Ustava RS v drugem odstavku 39. člena daje vsakomur pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon. Pravica do svobodnega izražanja, ki vključuje tudi pravico sprejemanja in sporočanja obvestil in idej brez vmešavanja javne oblasti (10. člen konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin Sveta Evrope) oziroma pravico prostega iskanja, sprejemanja in širjenja vsakovrstnih informacij in idej (19. člen mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah OZN) nedvomno sodi med temeljne človekove pravice.

Vse dobro in lepo pozdravljeni!

Andrej Šiško, Zveza domoljubnih društev Hervardi

Ladislav Troha, Gibanje Osveščenih Prebivalcev Slovenije

Gibanje Osveščeni Prebivalci Slovenije
Ruska 2
1000 LJUBLJANA

Zveza Domoljubnih Društev Hervardi
Ruška 100
2000 MARIBOR

Državni zbor Republike Slovenije

Datum: 01. 05. 2011

Spoštovana gospa poslanka/poslanec,

obveščamo Vas, da smo dne 28. 04. 2011 v parlamentarno proceduro vložili Zakon o Odpravi Privilegijev Socializma in 20 let trajajoče škodljive tranzicije. Ob tem dogodku se je zgodil nezaslišan škandal. Zakon OPS je deležen skoraj popolne medijske cenzure. Vložitev Zakona OPS v Državni zbor RS je posnelo več medijskih hiš, med katerimi tudi obe največji televizijski hiši, nacionalna RTV Slovenija ter POP TV, vendar nihče, s častno  izjemo portala vest.si, ni ničesar objavil. Več o tem si lahko preberete in pogledate tukaj:

http://www.gibanje-ops.com/prispevki-razlicnih-avtorjev/41-prispevki-razlicnih-avtorjev/307-nezasliana-medijska-cenzura-oz-medijska-svobodo-po-slovensko

Prav tako lahko na tem spletnem mestu preberete tudi vse v zvezi z vložitvijo Zakona OPS in njegovo vsebino.

Prosimo Vas, da nam v roku 8 dni pisno odgovorite, kaj menite o očitni medijski cenzuri, na katero jasno kaže ta dogodek. Hkrati nam tudi sporočite ali boste s svojim podpisom podprli vložitev Zakona OPS v nadaljnjo  parlamentarno proceduro po hitrem postopku. Prepričani smo, da ste kot poslanec/poslanka proti kakršnimkoli neupravičenim privilegijem, zato upravičeno pričakujemo Vaš podpis podpore k Zakonu OPS.

V kolikor tega ne boste naredili, in če Zakona OPS morebiti ne podpirate, Vas prosimo, da pojasnite razloge, zakaj je takšno Vaše stališče.

Za Vaš cenjeni odgovor se Vam najlepše zahvaljujemo, objavili pa ga bomo na naših spletnih mestih.

Vse dobro in lepo pozdravljeni!

Zveza Domoljubnih Društev Hervardi               Gibanje Osveščenih Prebivalcev Slovenije
Andrej Šiško                                                      Ladislav Troha