Britanski uradniki in najvplivnejše osebnosti v javnem zdravstvu so bili obtoženi genocida, pri ?emer so se sklicevali na vrsto statisti?nih podatkov o vplivu "cepiv" in politik, uvedenih pod krinko "blaženja COVIDA".

Skupina, vklju?no z nekdanjim podpredsednikom družbe Pfizer, dr. Michaelom Yeadonom, je vložila tožbo pri Mednarodnem kazenskem sodiš?u (ICC) (vredno branja) v imenu britanskih državljanov proti Borisu Johnsonu in britanskim uradnikom, Billu in Melindi Gates, izvršnim direktorjem velikih farmacevtskih družb in izvršnemu direktorju Svetovnega gospodarskega foruma Klausu Schwabu in drugim za zlo?ine proti ?loveštvu.

Oglejte si poro?ilo o izbranih alternativnih pripovedih

ICC je zadevo sprejelo in dodelilo naslednjo referen?no številko OTP-CR-473/21.

Med obtoženimi so:

• dr. Anthony Fauci;
• Tedros Adhanom Ghebreyesus, generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO);
• June Raine, izvršni direktor Regulativne agencije za zdravila in zdravstvene izdelke (MHRA);
• dr. Radiv Shah, predsednik Rockefellerjeve fundacije; in
• dr. Peter Daszak, predsednik združenja EcoHealth Alliance, kot "odgovoren za številne kršitve Nürnberškega zakonika ... vojnih zlo?inov in zlo?inov agresije" v Združenem kraljestvu in drugih državah.
• Albert Burla, izvršni direktor družbe Pfizer
• Stephane Bancel, izvršni direktor AstraZeneca
• Pascal Soriot, izvršni direktor Moderne
• Alex Gorski, izvršni direktor družbe Johnson and Johnson
• Boris Johnson, predsednik vlade Združenega kraljestva
• Christopher Whitty, glavni zdravstveni svetovalec v Združenem kraljestvu
• Matthew Hancock, nekdanji britanski državni sekretar za zdravje in dobro po?utje
• Klaus Schwab, predsednik Svetovnega gospodarskega foruma

Po ve?kratnih neuspešnih poskusih, da bi zadevo sprožili pred angleškim pravosodnim sistemom, so tožilci zahtevali "nujno" za "ustavitev distribucije cepiv COVID, uvedbo nezakonitih potnih listov za cepljene in vse druge vrste nezakonitega vojskovanja" proti prebivalcem Združenega kraljestva.

Tožba skupine, vložena 6. decembra, trdi, da so bila "cepiva" proti eksperimentalni genski terapiji COVID-19 zasnovana na podlagi raziskav pove?ane koronarne aktivnosti virusa netopirjev, pri ?emer trdi, da so ta "cepiva" povzro?ila množi?ne smrti in poškodbe ter da Vlada Združenega kraljestva ni uspela raziskati takih prijavljenih smrti in poškodb.

• da je bilo število obolelih in umrlih COVID umetno napihnjeno; da so maske škodljive zaradi hipoksije, hiperkapnije in drugih posledic;
• in PCR testi so "popolnoma nezanesljivi" in "vsebujejo rakotvorni etilen oksid".

Poleg tega so trdili, da so bila u?inkovita zdravljenja za COVID-19 kot sta hidroksiklorokin in ivermektin, zatrta, kar je povzro?ilo bistveno ve?je število smrti zaradi COVID-19 kot je bilo pri?akovano.

Trdijo, da so bile blokade (razli?ne omejitve in zapore) izvedene pod krinko umetno napihnjenega števila okužb in smrti zaradi modificiranega virusa ter eksperimentalnih "cepiv", ki so povzro?ila:

• Ogromno kratkoro?no škodo in smrtnost z najmanj 395.049 prijavljenimi neželenimi u?inki na "cepiva" COVID samo v Združenem kraljestvu;
• mo?no pove?anje klicev na ChildLine ranljivih otrok med zaklepanjem;
• "Uni?enje bogastva in poslovanja" z vsiljenimi blokadami.
• "hud odvzem telesne svobode v nasprotju z osnovnimi pravili mednarodnega prava", vklju?no s prepovedjo potovanj in zbiranja, prisilno karanteno in samoizolacijo;
• apartheid zaradi segregacije z imetjem potnega lista za cepljene;
• in "pri?akovano zmanjšanje neplodnosti" po "cepljenju", med drugimi škodljivimi fizi?nimi in psihi?nimi u?inki.

Poleg tega so pritožniki trdili, da "zatiranje varnih in u?inkovitih alternativnih zdravil za Covid-19 pomeni umor in upravi?uje popolno sodno preiskavo".

Opozorili so, da poleg cenzuriranja spletnih informacij in promocije teh alternativnih na?inov zdravljenja "nekatere akademske revije blokirajo objavo študij, ki kažejo u?inkovitost zdravil kot sta ivermektin in hidroksiklorokin."

Tožniki so navedli tudi citate preživelih holokavsta, ki so potegnili "mo?ne vzporednice med omejitvami Covida in za?etkom holokavsta."

Preživeli holokavst so v odprtem pismu pozvali medicinske regulatorje, naj "takoj ustavijo ta nesveti medicinski eksperiment na ?loveštvu", za katerega trdijo, da krši Nürnberški zakonik.

Navajajo celo, da se "pred našimi o?mi dogaja še en velik holokavst". Ena preživela, Vera Sharav, je v intervjuju, navedenem v tožbi, dejala:

"Ostra lekcija holokavsta je, da kadarkoli zdravniki združijo mo?i z vlado in odstopajo od svojih osebnih, poklicnih in klini?nih obveznosti, da ne škodujejo posamezniku, lahko medicino izkrivijo iz poklica zdravljenje in skrb v aparat za ubijanje."

"Kar se holokavst razlikuje od vseh drugih množi?nih genocidov, je klju?na vloga zdravstvenega establišmenta, celotnega zdravstvenega establišmenta. Akademski in strokovni zdravstveni establišment je podpiral vsak korak postopka ubijanja.

"Zdravniki ter prestižna zdravniška društva in ustanove so dali furnir legitimnosti množi?nemu umoru civilistov."

Po mnenju tožnikov vse škodljive posledice "cepiv", zapora in virusov ustrezajo kriterijem genocida, zlo?inov proti ?loveštvu in vojnih zlo?inov nad britanskimi prebivalci, ker so krivci "?lani britanske vlade in svetovni voditelji imeli znanje in naklep glede teh domnevnih kaznivih dejanj."

Pravzaprav trdijo, da so uni?ujo?e posledice "cepiv", blokad in modificiranih virusov namerni poskusi depopulacije in družbene destabilizacije kot del globalno usklajenega na?rta za utrjevanje bogastva in mo?i v rokah nekaj posameznikov.

Zato trdijo, da ti ukrepi predstavljajo tudi "zlo?in agresije", torej poskus "u?inkovitega nadzora ali usmerjanja politi?nega ali vojaškega delovanja države".

V tem primeru je, kot trdijo, cilj "postopno razbiti vse demokrati?ne nacionalne države" in "uni?iti mala in srednja podjetja, s prenosom tržnih deležev na najve?je korporacije", ki so v lasti ultra bogatih, in dati tej "politi?ni eliti ve?ji denarni in monetarni nadzor.

Sprejem zadeve s strani sodiš?a, vklju?no z referen?no številko zadeve, najdete na spodnji povezavi, vse novosti v zvezi s primerom pa bodo objavljene tudi tukaj .

Prenesite kazensko prijavo na 46 straneh.

Vir: Nulta to?ka

Ekipa OPS

P.s. Naše prostovoljno delo lahko, ?e želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski ra?un: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen pla?ila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!