Zahteva ZA prepoved poseganja v telesno in duševno integriteto otroka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOTEKA DOC. ZA TISK DOPISA S KLIKOM NA FOTOGRAFIJO

TUKAJ SE TOLERANCA STARŠEV PRENEHA!

Izjava starša ali zakonitega zastopnika

o prepovedi poseganja v duševno in telesno integriteto učenke/učenca/dijakinje/dijaka_____________________________in napoved kazenske ovadbe proti ravnateljici/ravnatelju OŠ/SREDNJE ŠOLE _________________________________ ga./g. ________________________

Pozivam/pozivava vas, da

učencu/učenki/dijakinji/dijaku_____________________________ nedvoumno pojasnite, da ji v času obiska pouka maske ni obvezno nositi in da zaradi tega ne bo z vaše strani ali strani vaših podrejenih ali vrstnikov kakorkoli šikanirana. (s strani NIJZ je vseskozi maska samo priporočena)

Sporočam/spročava svoje stališče na podlagi aktualnih predpisov in napoved mojega/najinega ravnanja v zvezi s tako imenovano epidemijo domnevne bolezni covid-19 zaradi tako imenovanega virusa SARS-CoV-2.

1. Moj/najin otrok _____________________________

- ne bo nosila/nosil maske nikjer,

- se ne bo testirala na noben način,

- ne bo podvržena nobenim drugim medicinskim posegom, še posebej ne cepljenju,

- ne bo uporabljala nobenih razkužil.

Ne želim/želiva se spuščati v nasprotujoča si stališča zagovornikov in podpornikov vladnih ukrepov, zahtevam/zahtevava pa, da varujete nedotakljivost telesne in duševne integritete _____________________ NE DOVOLIM/ NE DOVOLIVA, da od nje/njega zahtevate nošnjo maske (med poukom, na hodnikih, v jedilnici, kjerkoli), NE DOVOLIM/ NE DOVOLIVA segregacije zaradi nenošenja maske, NE DOVOLIM/ NE DOVOLIVA ločevanja na cepljene in necepljene, NE DOVOLIM/ NE DOVOLIVA kakršnegakoli posega v otrokovo telo v času pouka in šolskega varstva v celoti, v šoli in v okolici šole. NE DOVOLIM/ NE DOVOLIVA izvajanja kakršnihkoli programov s strani tretjih oseb ali inštitucij (NIJZ, zdravstveni dom, druge državne ali zasebne zdravstvene inštitucije, ki imajo pooblastila za obveščanje o cepljenju in pooblastila za TESTIRANJE IN cepljenje. Seznam ni dokončen, ampak samo nakazuje naravo prepovedi.). Kar ni posebej in pisno dovoljeno, je PREPOVEDANO.

Vsakršno ravnanje s strani zaposlenih v šoli ali zunanjih sodelavcev, morebitnih drugih služb, ki bi v času pouka otroka kakorkoli nagovarjal, mu svetoval ali ga celo silil v kakršenkoli tak poseg, bova smatrala kot napad na mojega/najinega otroka in se na to odzval/odzvala s silobranom, nadalje pa predal/predala vaše ravnanje organom pregona in bom/bova uporabil/uporabila VSA pravna sredstva, da to v nadaljevanju preprečim/preprečiva in  sankcioniram/sankcionirava.

V nadaljevanju vam pošiljam/pošiljava obrazložitev in napotila, da boste lažje razumeli pravna in vsebinska dejstva v zvezi s t. i. korono ter se pravilno odločali in ravnali v zvezi s tem, saj ste le vi lahko tista oseba, ki boste morebiti izvajali protipravna in nezakonita dejanja, ki lahko tudi trajno telesno in duševno poškodujejo mojega/najinega otroka, ne glede na to, od koga prejemate navodila.

Ker vemo, da državni odloki in zakoni niso nad Ustavo RS in da ne smejo kršiti določil mednarodnih pogodb in paktov, z zakonom ratificirane Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kodeksov kot je Nürnberški zakonik, evropskega prava in direktiv ter resolucij Evropskega parlamenta ter Evropske sveta in komisje, Vas opozarjam/opozarjava, da ne dovoliva izvajanja zahtevanih ukrepov nad __________________________!

Otroci in starši smo osebe civilnega prava, kar pomeni, da v kolikor ni nekaj izrecno prepovedano ali zapovedano, je dovoljeno. Šola je pravna oseba javnega prava, kar pomeni, da vse, kar ni izrecno dovoljeno, je prepovedano.

Vse, kar nekdo izvaja izven tega, je prekoračitev pooblastil in kršenje zakonodaje, vprašanje je le, ali je nekaj prekršek ali kaznivo dejanje.

Navajam/navajava naslednja dejstva:

2. Nošnja maske

2.1. Nošnja maske je nezakonita, nima nikakršne znanstvene ali vsebinske podlage in ne ščiti pred virusi. Siljenje k nošnji maske je kaznivo dejanje.

2.2. Nošnja maske je škodljiva in lahko pusti nepopravljive posledice za otroka. Gre lahko tudi za povzročitev hude telesne poškodbe, kar je hudo kaznivo dejanje.

2.3. Nošnja maske v razredu s strani učitelja predstavlja ustrahovanje, kar je kaznivo dejanje.


Ad 2.1:

Omembe mask ne boste našli v ZNB. Tako tudi noben podrejen predpis ne more zahtevati od ljudi, da jih nosijo. O tem priča tudi sodba višjega sodišča v Kopru. Povezava: https://www.sodisce.si/viskp/odlocitve/2015081111446778/

Izdaja vladnih odlokov, okrožnic ipd. predstavlja prekoračitev pooblastil in je kaznivo dejanje, izvajalce pa vsebinsko napeljuje k povzročitvi lahke telesne poškodbe po 122. členu Kazenskega zakonika ali celo hude telesne poškodbe po 123. členu Kazenskega zakonika, kar je kaznivo dejanje, ki se kaznuje bodisi z zaporom od enega do treh let ali celo do 10 let v drugem primeru.

Ustavno sodišče je razveljavilo 2., 3. in 4. odstavek 39. člena ZNB-C.

Ad 2.2:

Nemška raziskava Univerze Witten/Hardecke je v online registru zbrala poročila 20.353 ljudi, ki so do 26. 10. 2020 poročali o nošnji mask pri 25.930 otrocih, ki so v povprečju nosili masko po 270 minut na dan. Kar v 68 % so poročali o poškodbah: pri 60 % razdražljivost, 53 % glavobol, 50 % težave s koncentracijo, 49 % manj občutka sreče, 44 % zavračanje odhoda v vrtec/šolo, 42 % slabo počutje, 38 % oslabljeno učenje, 37 % zaspanost in utrujenost.

Opazovanja so opravili starši in pedagogi.

Količina ogljikovega dioksida, ki je varna in jo najdemo v dobro ventiliranih prostorih, je med 200 in 1000 ppm. Med 1000 in 2000 ppm se že pritožujemo, da je zrak slab. Vse, kar je več kot 2000, že povzroča glavobol, zaspanost, brezvoljnost, zaostajanje v razmišljanju, pospešen srčni utrip in podobno. Nad 5000 ppm pa velja že kot toksično.

V maski se koncentracija CO2 dvigne nad raven 5000 v manj kot 45 sekundah.

Maske so zgolj priporočilo NIJZ in jih tudi oni kot domnevno strokovna inštitucija na to temo ne zapovedujejo.

Ad 2.3:

Če ne posedujete dokumentov pod Ad 1 in Ad 2, ki bi dokazovali nasprotno, predstavlja nošnja maske zaposlenih v šoli nepotrebno oviro pri delu in je zavajanje, češ da nošnja maske pomeni zaščito, hkrati pa povzroča pri otrocih strah in travme. Dejansko pomeni nošnja maske ustrahovanje otrok, kar je kaznivo dejanje.

Prisiljenje je kaznivo dejanje po 132. členu Kazenskega zakonika in se kaznuje z zaporom do enega leta.

Opozarjava še, da imava kot zakonita zastopnika - starša in skrbnika otroka pravico preveriti, v kakšnih razmerah se šola moj otrok, in jih po potrebi tudi bova.

Povabiva vas tudi, da preberete nekaj dodatnih znanstvenih člankov na temo na tej povezavi:

https://www.rcreader.com/commentary/still-no-conclusive-evidence- justifying-mandatory-masks

(viri so v angleščini).


3. Razkužila

3.1 Razkužila v ničemer ne preprečujejo, da otroci ne bi kazali simptomov, in ne preprečujejo prenosa bolezni, niti domnevnega covida-19. Razkužila so visoko potenten strup in nevarne snovi, ki povzročajo dihalne, hormonske in kognitivne motnje, lahko tudi neplodnost.

3.2 Otroci niso usposobljeni za ravnanje s tovrstnimi snovmi in je na navodilih za uporabo na njih navedeno, da jih je treba hraniti izven dosega otrok. Otroci jih tako sploh ne smejo uporabljati. Šolski delavci niste usposobljeni za delo s takimi snovmi, niti nimate prostorov za hrambo tovrstnih snovi.

3.3 Inhaliranje aerosolnih delcev ob izhlapevanju razkužil ali celo uporaba s spreji je najhujša nevarnost za dihalne organe otrok, nevrologijo in njihove kognitivne sposobnosti. Nevarno je tudi za poškodbe kože in drugih organov.

Ad 3.1:

Zahtevam/zahtevava, da v okviru Zakona o informacijah javnega značaja posredujete vse varnostne liste razkužil, ki jih uporabljate, načrt hranjenja, navedbo vaše usposobljenosti za ravnanje s temi snovmi ter vsebinsko in pravno podlago, na podlagi katere jih uporabljate. Za take snovi v domači uporabi piše, da jih treba hraniti izven dosega otrok.

Ad 3.2:

Umaknite VSA razkužila v dosegu otrok (v razredu) in ne silite otrok k uporabi kot pod ena.

Ad 3.3:

V razkužilih je najmanj alkohol, v mnogih primerih pa še potentnejši strupi, ki so nevarni za ljudi in okolje. Vdihavanje hlapov povzroča hude telesne poškodbe, inhalacija teh strupov pa se zgodi že ob minimalnih koncentracijah pri uporabi in ob izhlapevanju z razkuženih površin. Zato je vaša dolžnost preprečiti vsakršno vdihavanje teh snovi, kar de facto pomeni, da jih pač ne smete uporabljati.

Sklep:

Prepovedujem/ prepovedujeva, da si najin otrok razkužuje roke ali druge površine, kjer sedi ali je. Razkužila so lahko nevrološki motilci in lahko povzročajo trajno okvaro sinaps, motnje v hormonskem ravnovesju, tudi neplodnost ter motnje v telesnem razvoju in razvoju možganov.

To se lahko smatra za poizkus povzročitve posebno hude telesne poškodbe.


4. Segregacija

Kakršnokoli omejevanje najinega otroka, izključevanje ali podobno bova smatrala kot kaznivo dejanje segregacije in bova zoper osebo, ki bi tako ravnanje izvajala, podala ustrezno kazensko prijavo na podlagi 131. člena Kazenskega zakonika.


5. Testiranje, zdravljenje, cepljenje, premeščanje

V nobenem primeru ne dovolim/dovoliva nikakršnega testiranja, niti merjenja telesne temperature v šoli, še posebej ne z infrardečim termometrom, še manj kakršnegakoli drugega poseganja v otrokovo telesno integriteto. V primeru le tega bom/bova razumel/razumela to kot fizični napad na otroka, na kar se bom/bova ustrezno odzvala, odvisno od situacije.

Človeško telo je skladno z Ustavo RS nedotakljivo, vsakršen poseg pa je treba obrazložiti in pojasniti skladno z ZPacP. Šola ni inštitucija, ki bi lahko opravljala medicinske posege, niti za to ne more najemati podizvajalcev. 

PCR pa je dokazano nezanesljiv saj ne dokazuje nikakršnega virusa: 

Sodba nadzorstvenega portugalskega sodišča: 
http://www.gibanje-ops.com/dejavnosti-gibanja-ops/drugacna-politika/1509-vse-omejitve-lovekovih-pravic-in-corona-ukrepi-zoper-ljudi-temeljijo-na-podlagi-97-nezanesljivih-pcr-testov-je-s-sodbo-ugotovilo-portugalsko-vije-sodie-.html

Ugotovitev ameriške uprave za hrano in zdravila: 
https://gibanjeops.si/post/608262/se-en-neizpodbiten-dokaz-pcr-test-je-lazen


SMRTNA NEVARNOST PCR TESTA

Raziskava laboratorija Slovaške republike vsebine paličic za testiraje: 

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A43906706-4cb9-4ffb-9320-694379f42671&fbclid=IwAR1mK2xDOpGG6l1MLEIXyUMldB8eVsI7j_1XTDjhYFLxXu3LGpZo6ethpBw#pageNum=11


ZAHTEVEK

Na podlagi določil 15., 21., 34., 35., 41., 53., 54., 56. in 57. člena Ustave RS in na podlagi 6., 7., 135., 136., 137., 145., 151. in 154. člena Družinskega zakonika

mati  _____________________ in (ali) oče______________________ ali kot zakoniti zastopnik/zastopnica____________________starš/starša/zakonita zastopnica/zastopnik_______________________mladoletnega otroka ______________________

izjavljam/izjavljava,

da PREPOVEDUJEM/PREPOVEDUJEVA kakršnokoli poseganje v duševno in telesno integriteto mojega/najinega  mladoletnega otroka. Brez pisnega soglasja obeh staršev ni dovoljen noben poseg v telesno ali duševno celovitost mladoletnega otroka, še posebej pa ne npr. sledeči posegi:

- merjenje temperature s katerimkoli tehničnim sredstvom ali načinom,

- zdravniški ali drug medicinski pregled,

- odvzemanje vzorcev ali delcev telesnega tkiva, telesnih tekočin ali katerihkoli drugih snovi iz telesa, še posebej pa iz grla, nosu ali krvi,

- kakršenkoli poseg na telesu ali v telo, s katerimkoli sredstvom, skozi telesno odprtino, kožo ali na katerikoli drug način, npr. s palčko skozi nos, usta, ušesa itd., z grgranjem, z iglo itd.,

- cepljenje,

- zbiranje in/ali obdelovanje in/ali posredovanje osebnih podatkov kakršnekoli vrste, še posebej pa zdravstvene oz. medicinske, v katerikoli namen,

- kakršnakoli omejitev osebne svobode ali gibanja, npr. zapiranje mladoletnega otroka v izolacijsko sobo.

Vsak tak poseg med drugim predstavlja protipraven škodni poseg, ki ima med drugim za posledico nastanek nepremoženjske škode, za povračilo katere storilec odškodninsko odgovarja.

Prav tako opozarjam/opozarjava, da je kakršnokoli diskriminiranje, sankcioniranje, neenakopravna obravnava, šikaniranje ali podobna škodljiva protipravno ravnanje, ki bi bila posledica zgornjih prepovedi posegov v telesno in duševno celovitost, kaznivo dejanje, ki bo imelo za posledico kazenski pregon in odškodninsko odgovornost storilca.

Zahtevam/zahtevava, da naju o kakršnihkoli napovedanih dejavnostih, ki niso v skladu z zgoraj napisanim, pravočasno pisno obvestite. To pomeni vsaj 1 teden prej, da se lahko pravočasno odzovem/odzoveva na pošto in odreagiram/odreagirava.

V tem trenutku so vam odvzeta vsa morebitna prej pridobljena pooblastila, ki niso striktno vezana na izvajanje šolskega učnega programa.

Ker ste dolžni varovati pravice učencev tudi skladno z ZOFVI-NPB19, pozivam/pozivava svet šole in posamično tudi predstavnike lastnika zavoda, da se o zadevi izjasnejo in napišejo stališče lastnika zavoda.

Vsakokratno neupoštevanje mojih/najinih navodil vodi v predlog za kazenski pregon proti vam, ravnateljica/ravnatelj, proti razredničarki/razredniku in članom sveta zavoda. Ovadba se bo sklicevala na delikte iz 101., 105., 122., 123., 128., 131. in 132. člena KZ-1.

Tako kot vojak ali policist imate tudi vi pravico in dolžnost zavrniti izvajanje katerega koli protiustavnega, ustavno nelegitimnega, protizakonitega neživljenjskega in škodljivega ukaza.

Pozivam/pozivava Vas, da od svojih nadrejenih zahtevate naslednje informacije, ki vam bodo v pomoč pri lastni oceni, ali ste dolžni spoštovati odloke in navodila nadrejenih:

1. dokument o izoliranem virusu SARS-CoV-2 po Kochovih postulatih. Na zahtevo je seveda mogoče zahtevati tudi ustrezno dokumentacijo pred posegom, npr. tako, ki govori in dokazuje, da je npr. SARS-CoV-2 izoliran in da je dokazana prenosljivost s človeka na človeka, ter, da v resnici povzroča domnevno bolezen KOVID 19;
2. dokumente, ki dokazujejo, da so PCR testi nedvomno in nezmotljivo natančni pri dokazovanju prisotnosti virusa SARS-CoV-2;
3. dokumente, ki upravičujejo število ciklov PCR metode podvojevanja RNA nad 25, kar je sicer bila vedno zgornja meja, ki se uporablja v znanosti;
4. dokumente, ki dokazujejo, da je število ciklov podvojevanja na 40, ki se uporablja v Sloveniji, nezmotljivo. Obenem tudi utemeljitev, zakaj v Sloveniji ne upoštevamo priporočil Svetovne zdravstvene organizacije glede zgornje meje 28 ciklov;
5. dokumente, ki dokazujejo skladnost incidence s številom okužb;
6. dokumente, ki dokazujejo natančnost, smiselnost in stroškovno upravičenost hitrih antigenskih testov;
7. znanstvene dokaze o asimptomatskem prenosu okužb;
8. strokovne dokaze, ki dokazujejo korelacijo med številom umrlih in številom domnevno okuženih;
9. dokumente, ki pojasnjujejo, koliko oseb je umrlo s SARS-CoV-2 in koliko jih je umrlo zaradi SARS-CoV-2.
10. dokaze, s katerimi so znanstveno utemeljili nadomestitev dokazovanja vzroka smrti z obdukcijo po novem na PCR teste; 
11. dokumente, ki dokazujejo, da so osebe, beležene kot smrt zaradi SARS-COV-2, tudi dejansko umrle zaradi SARS-CoV-2;
12. dokumente, ki upravičujejo stroge ukrepe v Sloveniji napram tistim državam, kjer so bili ukrepi manj strogi;
13. dokumente, ki dokazujejo bistveno višjo smrtnost v državah, kjer niso imeli strogih ukrepov;
14. dokaze, da je zdravstveni sistem v državah brez strogih ukrepov kolapsiral oziroma bil bistveno bolj obremenjen napram prejšnjim letom v tej isti državi;
15. dokumente, v katerih ugotavljajo, da so se prognoze o višji umrljivosti v državah brez strogih omejitev dejansko uresničile;
16. dokaze, da dosedanje sezonske gripe niso bile epidemije oz. pandemije po novi definiciji Svetovne zdravstvene organizacije;
17. znanstvene študije, iz katerih je razvidno, da je edino cepljenje rešitev;
18. dokumente, ki dokazujejo, da osebe, umrle po prejemu cepiva, niso umrle zaradi cepiva;
19. znanstvene dokaze, ki potrjujejo, da se čredne imunosti ne da doseči brez cepljenja;
20. dokumente, ki dokazujejo, zakaj je nujno potrebno, da se vsi cepijo pred koncem pandemije;
21. dokumente, ki dokazujejo, da dolgotrajna nošnja mask ne zmanjša vsebnosti kisika v pljučih in posledično krvnem obtoku;
22. dokumente, ki dokazujejo nezadostno učinkovitost do sedaj uporabljenih zdravil za viroze;
23. dokumente, ki upravičujejo večmilijonski strošek sledenja kontaktom domnevno okuženih oseb;
24. dokumente, ki dokazujejo, da odprte šole pripomorejo k širjenju okužb;
25. dokumente, ki dokazujejo, da socialna distanca ne škodi duševnemu razvoju otrok;
26. dokaze, ki dokazujejo večjo korist lockdowna napram stanju brez ukrepov.
V kolikor se sklicujejo na znanost, verjamem, da ne bodo imeli težav predstaviti obsežnih in strokovno utemeljenih znanstvenih študij, s katerimi tako grobo posegate v z Ustavo zagotovljene pravice in svoboščine. 
Dokazno breme za omejevanje človekovih pravic in svoboščin je na vaši strani.

Vsled čimboljšega informiranja in razlage mojega/najinega zahtevka Vam prilagam/prilagava še Nürnberški zakonik z opombami:

Nürnberški kodeks št. 1:
Prostovoljno soglasje je pomembno. Nobena oseba ne sme biti prisiljena k medicinskemu poskusu brez privolitve. Številni mediji, vplivnejši predstavniki politike in splošne javnosti pozivajo ljudi k injiciranju. Ne zagotavljajo informacij o negativnih učinkih ali nevarnostih te genske terapije. Vse, kar slišimo od njih, je ‘varno in učinkovito’ in ‘koristi odtehtajo tveganja’ ipd. Države uporabljajo blokade, prisilo in grožnje, da bi prisilili ljudi, da si injicirajo to ‘rešitev’ v telo, ali pa jim prepovedujejo sodelovati v svobodni družbi, če nimajo ‘potnega cepilnega lista’ ali ‘zelene prepustnice’. Med procesom v Nürnbergu so bili tudi mediji preganjani in člani pobiti zaradi laganja javnosti, skupaj s številnimi zdravniki in nacisti, ki so bili obsojeni za zločine proti človeštvu.

Nürnberški kodeks št. 2:
Poskus mora dati plodne rezultate, ki jih ni mogoče doseči z drugimi sredstvi.
Kot smo že omenili, aktualna ‘genska tehnologija’ ne izpolnjuje meril za cepivo in ne ponuja imunosti na virus. Obstajajo tudi druga zdravila, ki dajejo plodne rezultate proti "covidu", kot so Ivermectin, vitamin D, vitamin C, cink in okrepljen imunski sistem za gripo in prehlad.

Nürnberški kodeks št. 3:
Osnovni poskusi morajo temeljiti na rezultatih poskusov na živalih in poznavanju zgodovine naravne bolezni. Ta genska tehnologija je preskočila poskuse na živalih in prešla neposredno na poskuse na ljudeh. V raziskavi mRNA, ki jo je uporabil Pfizer – kandidatna študija mRNA z opicami vrste makaki, ki uporabljajo mRNA BNT162b2 – so vse opice razvile vnetje pljuč, vendar so raziskovalci ocenili, da je tveganje majhno, ker je šlo za mlade zdrave opice, starosti 2 do 4 let. V Izraelu so uporabili Pfizer in Mednarodno sodišče je sprejelo zahtevo, da se 80 % prejemnikov s pljučnico injektira s to gensko terapijo. Kljub temu zaskrbljujočemu razvoju je Pfizer nadaljeval z razvojem svojega mRNA za covid-19 brez preskusov na živalih.

Nürnberški kodeks št. 4:
V poskusu se je potrebno izogniti vsemu nepotrebnemu trpljenju in poškodbam. Od začetka eksperimenta so v sistemu CDC VAERS (ki predstavlja bazo s stranskimi učinki cepiv in eksperimentalnih injekcij) v ZDA zabeležili več kot 4.000 smrtnih primerov in 50.000 poškodb zaradi cepiva. V EU poročajo o več kot 7000 smrtnih primerih in 365.000 poškodbah po injektiranju. To je resna kršitev tega kodeksa. 

Nürnberški kodeks št. 5:
Poskusov ni dovoljeno izvajati, če obstaja razlog za domnevo, da bo prišlo do poškodbe ali smrti. Glej št. 4. Na podlagi dejstev iz utemeljenih medicinskih podatkov ta genska tehnologija povzroča smrt in poškodbe. Prejšnje raziskave o mRNA kažejo tudi na več tveganj, ki so bila v tem trenutnem eksperimentalnem poskusu z gensko tehnologijo prezrta. Študija proteinov iz nohtov SARS-CoV-1 iz leta 2002 je pokazala, da povzročajo vnetje, imunopatologijo, krvne strdke in zavirajo izražanje angiotenzina 2. Ta poskus prisili telo, da proizvede te beljakovine, ki podedujejo vsa ta tveganja.

Nürnberški kodeks št. 6:
Tveganje ne sme nikoli presegati koristi.
Stopnja okrevanja pri covidu-19 je 98–99 %. Poškodbe zaradi eksperimentalnih injekcij, smrti in neželeni stranski učinki genske terapije z mRNA drastično presegajo to tveganje. ZDA in EU so za kmetijsko uporabo prepovedale uporabo nezanesljivih cepiv zaradi študije Marek Chicken, ki kaže, da se pojavljajo ‘vroči virusi’ in različice …, zaradi česar bolezen postane bolj smrtonosna. Kljub temu je CDC to za človeško uporabo prezrl, saj se zaveda, da tveganje za nove, bolj smrtonosne različice izhaja iz nezanesljivih cepljenj. CDC se popolnoma zaveda, da uporaba nezanesljivih ‘cepiv’ olajša pojav ‘vročih’ (oz. bolj smrtonosnih) sevov. Kljub temu pa tega niso upoštevali, ko gre za ljudi.

Nürnberški kodeks št. 7:
Zagotoviti je treba ustrezne priprave na še tako oddaljene možnosti poškodb, invalidnosti ali smrti. Priprav ni bilo. Ta genska tehnologija je preskočila poskuse na živalih. Lastne študije klinične faze treh farmacevtskih družb se bodo končale šele v letih 2022/2023. Ta cepiva so bila odobrena le za primere v sili ter so bila vsiljena napačno in preslabo obveščeni javnosti. Niso bila odobrena s strani FDA.

Nürnberški kodeks št. 8:
Eksperiment morajo izvajati znanstveno usposobljene osebe. Politiki, mediji in ostali akterji, ki trdijo, da je to varno in učinkovito ‘cepivo’, za to niso usposobljeni. Propaganda ni medicinska znanost. Številne prodajalne, kot so Walmart in ‘drive-in’ centri za cepiva, niso usposobljeni za izvajanje eksperimentalnih medicinskih genskih tehnologij na neinformirani javnosti.

Nürnberški kodeks št. 9:
Vsakdo mora imeti svobodo, da kadarkoli konča poskus. Kljub resnim opozorilom več kot 85.000 zdravnikov, medicinskih sester, virologov in epidemiologov pristojni poskusa ne končajo. Trenutno je v teku veliko poskusov spremembe številnih zakonov, ki bi jim omogočilo nadaljnje vsiljevanje injektiranja na svetovnem prebivalstvu. Sem sodijo obvezna in prisilna injektiranja. Eksperimentalno injektiranje celo načrtujejo vsakih šest mesecev, ne da bi upoštevali vse večje število smrtnih žrtev in poškodb, ki jih je že povzročil ta poskus. Te posodobljene slike bodo danes brez kakršnihkoli kliničnih preskušanj. 

Nürnberški kodeks št. 10:
Raziskovalec mora poskus kadarkoli zaključiti, če obstaja verjeten vzrok za poškodbo ali smrt. Iz podatkov statističnega poročanja je razvidno, da ta poskus vodi do smrti in poškodb. Toda vsi politiki, farmacevtska podjetja in tako imenovani strokovnjaki ne poskušajo preprečiti, da bi ta eksperiment z gensko tehnologijo še naprej škodil ali poškodoval preslabo obveščeno javnost.
Opozarjam vas, da niti Vlada RS, niti Ministrstvo za zdravje, niti NIJZ ali katerikoli drug državni organ nima ustrezne strokovne in zakonske podlage za uveljavljanje tovrstnih zahtev ali ukrepov. Še posebej opozarjam, da so znanstvene inštitucije ugotovile, da PCR testi niso diagnostično orodje, da otroci niso prenašalci covida-19, niso rizična skupina, niti ne predstavljajo nevarnosti za druge in da ni nobene znanstvene ali strokovne podlage za testiranje s PCR, hitrimi ali drugimi testi. Zato dajejo navedene inštitucije samo priporočila, ki so brez znanstvene podlage. Ustavno sodišče RS je s Sklepom U-I.83/20-10 z dne 16. 4. 2020 odločilo, da mora Vlada vsaj vsakih sedem dni na temelju mnenja stroke preverjati, ali so uvedeni ukrepi še potrebni za doseganje ciljev, in jih ob upoštevanju strokovnih razlogov podaljšati, spremeniti ali odpraviti. O tem mora Vlada obvestiti javnost. Vlada ni izvedla nobenega strokovnega preverjanja, sprejeti ukrepi pa so v nasprotju z mnenjem strokovne skupine ter so brez strokovne in znanstvene podlage, samovoljni, protiustavni in zato neveljavni – kar je razvidno iz zapisnikov strokovne skupine.

Državni organi na ta način spretno preusmerjajo odgovornost na vašo ustanovo in vas, ki takšne ukrepe brez zakonske podlage izvajate v škodo naših otrok. Vedite, da je zločin proti otrokom najhujši zločin, zato vas opozarjam/opozarjava, da še enkrat premislite o vseh zdravju škodljivih ukrepih, ki so predlagani s strani ministrstva.

Sprenevedanje, da so odloki vlade samoumevno ustavni in v skladu s pravnim redom R Slovenije in Evropske unije, ni več mogoče. Nimate več pravice in možnosti ne dvomiti vanje in ste zato kot varuhi nedotakljivosti otrok DOLŽNI zahtevati ustavno presojo vseh. Sklicevanje na pravno zmoto po 31. členu KZ ni več mogoče. Vaše delovno mesto vam ne priznava pravice do nepoučenosti.
Prosim/prosiva in pričakujeva, da s tem pismom seznanite vse učitelje in učiteljice razreda v katerem je moj/najin otrok oz. kar vse učitelje in učiteljice vaše šole.

Lep pozdrav!

____________________  in  ______________________

Naslov stalnega ali začasnega bivališča:

______________________________________________________________

Poslano:
______________________________________________________________


V vednost: _________________________________________

DATOTEKA DOC. ZA TISK DOPISA


Ekipa OPS

P.s. Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. Hvala v naprej!

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali razumete, da je corona plan-demija največji zločin zoper človeštvo
 
Trenutno je na strani
Prisotni 278 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, če pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Tako se je začelo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NAČRT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HOČEMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašistična tiranija se že izvaja,revščina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Senčar, dr. medicine, VSA ČAST!

OPOZORILO ČLOVEŠTVU!

Priče smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še načrtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo različni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zločinu zoper človeštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo največji zločin zoper človeštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVEČJA LAŽ V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


Črni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci domače in svetovne masonerije že začeli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odločno zoper NWO, razkril vsote podkupnine, če bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na največji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janežič Ambrožič?

Zastrašujoča RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že začelo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija ječi pod tiranijo fašističnh državnih organov. To čaka tudi Slovenijo!

TO BO POVZROČILO CEPLJENJE-ČIPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo doseči popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KONČANA!

V Nemčiji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TURČIJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

Čipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠČITNE" maske?

Naša nova članica, gospa profesorica Monika Maku sporoča oblastnikom

Kako je mogoče, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega začetka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj načrt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resničnega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper človeštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega značaja!

Vseslovenski zbor Osveščenih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ČIPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠČITNE" MASKE VOJNIH DOBIČKARJEV

Virusov, ki bi skakali iz človeka na človeka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJOČIM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižgač" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDEČI VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv miličnikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvijač, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas hočejo ČIPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zločin nad človeštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokončno spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hlače!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tisoče milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si čiste vode, KORONA VIRUS je največja
prevara človeštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse več pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?