Podana še ena kazenska prijava za pregon storilcev kaznivih dejanj zaradi zločina zoper človečnost in rodomora nad slovenskim narodom

Obsežno kazensko ovadbo si lahko preberete TUKAJ

Memorandum eksperiment covid si lahko preberete TUKAJ

 

 

ČASTNA ZAVEZA

SODELUJOČIH ZA DOSEGO SVOBODE SLOVENSKEGA NARODA

Podpisniki te častne zaveze se zavezujemo, da bomo v skupnem boju vseh zavednih domoljubov ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije:

 

1. Z močnim miroljubnim, a odločnim pritiskom organiziranega enotnega ljudstva dosegli odprtje medijskega prostora na RTV SLO, da bo RESNICA o vseh prevarah prišla v slovenske domove. Posledično bodo organi pregona prisiljeni izvesti aretacije, najprej vseh odgovornih odločevalcev in izvajalcev covid plan-demije, ki je zločin zoper človečnost in rodomor ali genocid nad slovenskim narodom, potem pa tudi vse, ki so slovenskemu narodu škodovali trideset let.

2. Vzpostavili bomo Začasni narodni državni zbor, ki ga bo sestavljalo po 5 predstavnikov iz 9-ih slovenskih pokrajin in 5 namestnikov, ki bo že na prvi seji sprejel Zakon o prepovedi covid ukrepov, novi Zakon o RTV Slovenija in Osvobodilni program narodne enotnosti OOPS – Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije.

3. Začasni narodni državni zbor slovenskih pokrajin bo z naborom s pomočjo javnih razpisov vzpostavil začasno tehnično ljudsko Vlado narodne enotnosti, sestavljeno iz 9-ih ministrov in predsednika, ki bo imela nalogo uresničiti 1. točko Osvobodilnega programa narodne enotnosti OOPS - PRIPRAVA IN SPREJEM NOVE DRUŽBENE POGODBE in poskrbeti za tekoče posle države ter za varnost državljank in državljanov do prvih poštenih volitev po novih pravilih neposredne demokracije, zapisanih v novi družbeni pogodbi in Zakonu o volitvah.

4. Ta naloga bo pripraviti novo družbeno pogodbo - USTAVO RS, organizirati javno razpravo in urediti vse potrebno za izvedbo ustavodajnega referenduma, na katerem se bo dalo v sprejem ljudstvu tudi Zakon OPS – Odprava Privilegijev Socializma in vseh ostalih oblastniških privilegijev, ki so si jih v času 30 let trajajoče neuspele in za večino škodljive tranzicije uredili posamezniki in nekatere privilegirane skupine na račun vseh nas.

5. V nadaljevanju bomo skupaj naredili še 4 korake, IZKORENINJENJE NEGATIVNE KADROVSKE SELEKCIJE, POSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE, RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA, DUHOVNI, ETIČNI IN MORALNI PREPOROD SLOVENSKEGA NARODA, kakor je zapisano v Osvobodilnem programu narodne enotnosti OOPS – Osvoboditev, Očiščenje in Preporod, ki je priloga te ČASTNE ZAVEZE. Vsi različni, a enakopravni pa se zavezujemo uresničevati VIZIJO SLOVENIJA 2030, ki je prav tako priloga k tej ČASTNI ZAVEZI.

 

Posameznik, Skupina, društvo, gibanje, politična stranka:_______________________________________________________,


naslov, bivališča ali sedeža________:___________________________________________________________________________,


odgovorna oseba:_________________________________________________, podpis;________________________________

 

Na/v______________________________, dne:___________________________Lepo povabljeni vsi, ki dobro v srcu mislite. Vse skupine, društva, gibanja, politične stranke, stanovske organizacije in posamezniki, da se pridružite v ZAVEZNIŠTVU ZA SVOBODO. Lahko se včlanite v Gibanje OPS z izpolnitvijo PRISTOPNE IZJAVE ali pa nam pišite na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , če ste skupina, da se srečamo in pred sodelovanjem razjasnimo morebitna vprašanja. Lahko pa tudi telefonirate na telefonsko številko:

031 274 419.


OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI OOPS

(Osvoboditev Očiščenje in Preporod Slovenije)

Na podlagi 3. člena Ustave RS, Osveščeni Prebivalci Slovenije izjavljamo in prisegamo pred slovenskim narodom, da bomo v skladu z VIZIJO - SLOVENIJA 2030, uresničili pričujoči program, ki ZAGOTAVLJA, ob pogoju sodelovanja večine dobromislečih, strokovnih in srčnih članov naše družbe, da se bo Slovenija izvila iz primeža organizirane kriminalne združbe, ki nam je ugrabila vse institucije države ter gospodarske družbe v večinski državni lasti. Slovenski narod bo tako končno postal svoboden, Slovenija pa zares demokratična, v vseh pogledih močna, suverena in neodvisna, uspešna evropska država svobodnih, zadovoljnih in uspešnih ljudi.

1. SPREJEM NOVE DRUŽBENE POGODBE - USTAVE RS, s katero bomo vzpostavili nov družbeni red - NEPOSREDNO – DIREKTNO demokracijo s tremi osrednjimi stebri: INICIATIVA, REFERENDUM in ODPOKLIC, da bo o vseh pomembnih vprašanjih in o kadrih za vodenje države neposredno odločalo ljudstvo. Tako bo vzpostavljena resnična VLADAVINA LJUDSTVA oz. LJUDOVLADA.

2. UREDITEV KADROVSKIH PROBLEMOV z novim poštenim kadrovanjem iz celotnega slovenskega kadrovskega bazena bodo vsi vodilni in vodstveni kadri, ki so se na položaje prerinili s pomočjo negativne kadrovske selekcije, na podlagi ideološke ali strankarske pripadnosti oziroma s pomočjo zvez in poznanstev, izgubili položaje, s katerih se odloča o usodi slovenskega naroda. Namesto njih bodo vodilne in vodstvene položaje zasedli najboljši strokovnjaki različnih strok, izbrani po načelih pozitivne kadrovske selekcije, izkazane resnične strokovnosti, minulih delovnih izkušenj ter dobre morale in etike. Kot tudi na podlagi programov, ki jih bodo predstavili kadrovskim strokovnim komisijam in ljudstvu v času postopkov kandidiranja.

3. VZPOSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE, ki bo izvedla vse potrebne revizije z osrednjim ciljem vrnitve večjega dela narodu pokradenega premoženja. Zaseženo bo nagrabljeno premoženje vsem, ki ne bodo dokazali legalnega in zakonitega izvora. Kdor je kradel narodu, bo postavljen pred obličje pravične pravne države in bo moral po pravnomočni sodbi opraviti pokoro. Odgovornost pred vzpostavljeno PRAVIČNO PRAVNO DRŽAVO bodo morali prevzeti tudi vsi javni in državni funkcionarji ter uslužbenci, ki so opuščali dolžna ravnanja, ker niso po črki zakona prijavljali ali preganjali storilcev, ko je šlo za storjena kazniva dejanja zoper narod in se bodo znašli pod obtožbo narodovega izdajstva. Kazniva dejanja, storjena zoper slovenski narod,  nimajo zastaralnih rokov. Do najvišje možne mere bodo popravljene krivice vsem, ki so jih doživeli od leta 1990 do konca vladavine organizirane kriminalne nomenklature.

4. RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA se bo zgodil zaradi zagona vseh intelektualnih in delovnih potencialov Slovenije, zaradi povrnjenega večjega dela pokradenega premoženja, z racionalizacijo državne in javne uprave ter zaradi delovanja vseh državnih in javnih funkcionarjev ter uslužbencev v korist naše skupnosti. Vse plače javnih in državnih funkcionarjev ter zaposlenih bodo vezane v variabilnem delu na uspešnost slovenskega gospodarstva. Ustvarili bomo nova visoko kakovostna delovna mesta, ker bomo vrhunske slovenske izdelke, pridelke in storitve izvažali po celotnem 7 in več milijardnem trgu. Tako si bo lahko vsak v Sloveniji našel sebi primerno, dobro plačano delo. Znižani bodo davki in prispevki ter zvišani osebni prejemki vsem zaposlenim in upokojencem ter tistim, ki niso po svoji krivdi brez dela. Minimalna plača in minimalna pokojnina ne bo smela biti pod 1.500 današnjih evrov preračunano v novo slovensko trdno valuto KARANT ali SLOVEN.

5. DUHOVNI IN ETIČNI PREPOROD SLOVENSKEGA NARODA, zaradi strokovnih, etičnih ljudi z razvito srčno kulturo na vseh položajih v javni in državni upravi, klenih politikov, ki bodo srčno in strokovno delovali za SKUPNO DOBRO našega naroda in bodo vsi pozitiven zgled, zaradi korenite prenove našega vzgojno izobraževalnega sistema, zaradi neodvisnih medijev, ki bodo osveščali in kazali pozitivne zglede ter odločno opozarjali na anomalije v naši družbi, bo slovenski narod postopoma doživel pozitiven duhovni, moralni ter etični preporod. Zaradi česar bomo Slovenci končno zaživeli brez strahu, v sožitju, ljubezni v medsebojnem spoštovanju in na vseh ravneh z odličnim medsebojnim sodelovanjem z uspehi v duhovni in gmotni blaginji.

Osveščeni Prebivalci Slovenije, na vseslovenskem zboru v Ljubljani, Trg republike,

25. junija 2020


OPS - Očistimo in Prenovimo Se! 

OPS - Očistimo in Prenovimo Slovenijo! 

OPS - Očistimo in Prenovimo Svet!

SKUPAJ ZMAGAMO!

VSAK SAM NAJ BO MOČAN, SKUPAJ SMO NEPREMAGLJIVI!

Ekipa OPS

Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje, porabili ga bomo ZA SKUPNO KORIST NAŠEGA NARODA. HVALA, KER STE!