PRVA DOBLJENA TOŽBA V NEMČIJI!

VIDEOPOSNETEK Dr. Reiner Füllmich

Govori dr. Reiner Füllmich - prirejen POVZETEK

»Sodniku je bilo zelo jasno, da pomen tega sodnega primera presega Weimar in je pomemben za vso Nemčijo, morda tudi za ves svet. Rezultat sodbe bodo posredovali tudi pravnikom v USA in drugam. Sodnik je natančno ponazoril, zakaj ni dejanske osnove za te ukrepe. Edini oprijemljiv razlog bi bil, da obstaja epidemija nacionalne razsežnosti. Parlament se je zanjo odločil brez pravega premisleka. Bistvo vse zgodbe ali uvedbe epidemije je predpostavka, da bi epidemija lahko povzročila preobremenjenost ali zlom zdravstvenega sistema.

Takšna nevarnost zdravstvu ni nikoli grozila. Nasprotno. V tem času je moralo zapreti veliko bolnišnic, ki so sedaj v insolventnem postopku. Obenem so odstranili tudi tisoče postelj na intenzivni negi. Vprašanje je, kdo to dela. Po eni strani je panika, da se bo zrušil zdravstveni sistem, po drugi strani pa se odstranjuje postelje na intenzivni negi. Tako je sodnik prišel do zaključka, da so vsi ukrepi protipravni in tudi protiustavni ter posledično nični. Zelo natančno je dokazal, da so resnične posledice koronskih ukrepov res „smrtne“ v pravem pomenu besede in neštetokrat presegajo korona žrtve. Poudaril je, da se je demokracija v Nemčiji zamajala in pove, da je osnovna pravica vseh nas, da se družimo in to z ljudmi, s katerimi si to želimo. Države ne sme zanimati, s kom, kje in koliko časa.

Pove tudi, da je izjemno stanje za nekatere postalo že normalno. Navedel je, kakšna nepopravljiva gospodarska kot tudi zdravstvena škoda je nastopila zaradi napačnih odločitev vlade. Doda, da bo veliko škode možno oceniti in ta škoda je nepopisljiva.

Zaključek je neizprosen: „Ni dvoma, da smrtni primeri, ki so nastali zaradi lock-downa enormno presegajo število mrtvih zaradi korone. Sledijo še posredne in neposredne omejitve svobode, gigantska finančna škoda, gromozanska zdravstvena škoda. Gre za veliko NESORAZMERNOST.

Pri odločitvi vlade v zvezni državi Türingen, v kateri je bil v prvem in drugem lock-downu osnovi ukrep prepoved socialnih kontaktov, gre za napačno politično odločitev s katastrofalnimi in dramatičnimi posledicami za skoraj vsa življenjska področja.“

Revščina narašča, kar potrjuje tudi WHO. Med lock-downom so najbolj trpeli in še trpijo tisti, ki so že pred korono bili revni.

Gre za jasno, dogmatično sestavljeno sodbo nekega nemškega sodnika. Pravosodje očitno še ni čisto izgubljeno. Gre za prvi primer takšne sodbe v Nemčiji.

Nekaj podobnih je bilo na primer lep primer iz Dortmunda, bilo je tudi nekaj sodb iz upravnih sodišč, v katerih so (presrani, to jim moram očitati) sodniki ovinkarili . V tej sodbi pa se je prvič govorilo o bistvu. Obstaja podobna sodba, ki pa ni iz Nemčije, temveč iz Ekvadorja, ki nam je pokazala, kako mora sodstvo delovati. Po devetih mesecih ni več moč samo strašiti, temveč je potrebno imeti dokaze, ki pa jih ni ne v Ekvadorju niti pri nas. Zato g. Reitschuster tudi ni dobil odgovore na svoja vprašanja, ki jih je zastavljal v parlamentu ali so se jim izmaknili.

Sodba iz Weimarja nazorno opiše, zakaj ni nobene podlage za epidemijo ter zakaj je škoda, ki je nastala, nenadomestljiva.

Zaključek: katastrofalna napačna politična odločitev.

V spominu mi je ostala spodletela odločitev ustavnega sodišča v Bremnu glede protestov, ki so jih prepovedali in s tem prekršili eno izmed osnovnih demokratičnih pravic do izražanja svojega mnenja. Odločitev so sprejeli za zaprtimi vrati samo trije sodniki, vključno s spornim Stefanom Habarthom. Sramota za pravosodje in sramota za nemško demokracijo.

Sodstvo v Weimarju pa je pokazalo, kako lahko in mora delovati pravosodje v nasprotju z ustavnim sodiščem v Bremnu, ki je dokazalo, kako grozno se lahko konča, če se obrača v smeri leta 1933.

(kopirano od Tjaša Vuzem)