HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Alois Kolar,B.HSc.

Pandemija je u?inkovit na?in, da se znebite brezkoristnih, neuporabnih jedcev, ne da bi uni?ili njihovo premoenje.
---Nemki id, Heinz Alfred Kissinger, poznan kot Henry Kissinger, Ameriki politik, geopoliti?ni svetovalec


Heinz Alfred Kissinger alias Henry Kissinger

e v preteklosti je farmacevtska industrija skupaj z doktorji junk-science pri promociji vakcin izbirala taktiko zastraevanja prebivalcev, preko radia, televizije in tiska (dokler se ni pojavil internet za splono uporabo 1995, medtem ko ga je Sovjetska zveza uporabljala v znanstvene in tehni?ne namene e leta 1986 - za prenos podatkov v Varavskem paktu, na Kubi, Mongoliji in Vietnamu), zdaj ni mogo?e odpreti spletne strani, da ne bi bila omenjena sicerneobstoje?a pandemija COVID-19, prav tako tudi na vseh straneh farmacije, medicine in seveda portvovalnih in hudo neodvisnih mainstream novinarjev prav taknih medijev.

.

Narejeno v ZDA University North Carolina at Chapel Hill leta 2015.

Informacije ohudih virusnih epidemijah so seveda bilelane neko? kot solane dananji ?as. Zastraevanje v primeru Plandemije COVID-19 potencirajo do skrajnih meja razuma,podatki o domnevno okuenih niso resni?ni,podatki o umrlih za COVID ne morejo biti resni?ni (v resnici niza COVID-om umrl nih?e), potencirajo fakePCR testiranje, za katerega je znano, da ne more odkritivirusa, ki itak ne obstaja, niti diagnosticirati strano pandemijo COVID-19 in kar je najvaneje:PCR test nikoli ni bil klini?no potrjen! Vlada in doktorji junk-science po Planu neprestano potencirajo hudo nevarnost okuenosti z virusom SARS CoV-2, za katerega sta pred dnevi celo ameriki korporativni in koruptivni, kriminalni organizacijiCDC in FDA priznali, da ni na razpolago izolatov virusa. To pomeni, da smrtno nevaren virus SARS CoV-2 ne obstaja. Kajne?Tisto, kar so naredile ZDA v laboratorijih Univerze North Carolina at Chapel Hill e leta 2015 in patentirali, ni virus, pa? pa bioloko oroje za uporabo v Chemtrailih za zastrupljanje vodnih virov, hrane in uporabljeno v vakcinah!

kolar2.jpg - 15.39 Kb

Doktorica ne ve, zakaj ljudje zbolijo Definitivno ne zbolijo zaradi zlobnih, zahrbtnih virusov!

Prav zaradi tega virusa nas je tiranska vlada z doktorji junk-science iz NIJZ-a (skupaj aktivno sodelujeta v projektu Globalne, teroristi?ne, medicinsko-politi?ne mafije) ponovnoprisilila biti v lockdownu, omejeni na pokrajine-ob?ine, in zdravim ljudem ukazalanositi idiotske maske povsod, tudi zunaj.

Kljub eksperimentalno dokazanim dejstvom, da maske ne ?itijo pred vdorom virusov v telo, kljub dokazanim trditvam, damaske kodijo moganom zaradi pomanjkanja kisika, politiki in doktorji junk-science lani, vendar splono priznani strokovnjaki potiskajo svoje tiranske zahteve po vsem svetu. Maske za obraz ali plenice za obraz so prakti?no neuporabne pri za?iti vas in drugih pred delci koronavirusa, ki menda letijo po zraku. Plenice za obraz so orodje za vao pokornost tiranom, ne orodje za zdravje!

Maske za obraz ne govorijo o zdravju in varnosti; gre za nadzor, skladnost s kon?nim ciljem genocida.

Vlada in medicinski tirani skupaj mazohisti?no maltretirajo stareje ljudi, delavce stare in otroke, vnuke, saj ne morem verjeti celopolicijska ura je tu, zaprti lokali, ole, fakultete, vse v imenu zgreene, lane znanosti, medicinske junk-science... Za zaprtje otrokih vrtcev, ol celo v argonu junk-science ni bilo nikoli nobenegazdravstvenega razloga, saj je tveganje za bolezen in prenos bolezni pri otrocihizjemno nizko. Prav tako ninobenega razloga za manje tevilo u?encev v razredu,noenje brezkoristnih mask ali socialno distanciranje v olah, pa seveda vakciniranje sCovid vakcinami, katerega vam odlo?no odsvetujem

Zakaj potemta dva moka nikoli ne nosita mask? In zakaj e nista v zaporu?

?e ne obstaja virus, katerega so potencirali kar 8 mesecev, potem tudipandemije COVID-19 ne more biti in verjemite mi, prosim: Ni je!Diagnosticirana pa je bila vseh osem mesecev in je e. ?eprav pandemije COVID-19 ni, doktorji junk-science in zblojeni politiki zahtevajoprisilno vakciniranje. Tiranska vlada Republike Slovenije in doktorji junk-science iz NIJZ pa noro vztrajajo, tudi s fakePCR testiranjem.

Za to veliko prevaro,korupcijsko dejavnost, zavajanja,manipulacije, lai, maltretiranja, omejevanja, zastraevanja, prisilnonoenje mask, imamo dokument CDC in FDA, ki navaja, da SARS CoV-2 virus ni bil izoliran to pomeni, da ni mogel povzro?iti pandemije COVID-19, imamo testiranja tudi mnoi?na,s klini?no nepotrjenim PCR testom, neprestano grozijo in stopnjujejo pritisk, gronje,z vakcinami, zatomorajo kazensko odgovarjati, to so zlo?ini proti ?lovetvu! Vsi mednarodni, ne samo slovenskiorganizatorji plandemije pa v zapor do konca ivljenja!

Rotschilds & Rockefellers very rich but very unhappy psychos enemies of humanity.

Korona virus je popolno oroje, vendar ne zato, ker bi bil nevaren ali celo smrten, ampak zato, ker je ve? kot 90 odstotkov prebivalstva v vsaki dravi nasedlo eni najve?jih masovnih manipulacij v do sedaj poznani zgodovini ?lovetva. Tiranske vlade in doktorji junk-science pa to stanje obilno izrabljajo.

Uspena pot manipulacije zgreene medicinske znanosti vedno vedno vklju?uje naslednje klju?ne korake: izumljanje tveganja za strano epidemijo, inkriminiranje nedostopnega patogena, ignoriranje vseh toksi?nih vzrokov za pojav bolezni, manipuliranje epidemiologije z nepreverljivimi tevilkami zato, da se pove?a lano dojemanje neposredne katastrofe in za konec, naju?inkoviteje reevanje strane epidemije z novimi vakcinami in obvezno prisilno vakciniranje. Kemi?no-farmacevtska industrija in popolnoma zgreena medicinska junk-science to po?neta e stoletje, al pa imajo ljudje tako zelo, zelo kratek spomin

ivimo v ?asu, ko globalizacija ni (kot je bilo pri?akovati na za?etku) ustvarila svet, ki bi ga bilo bolje upravljati, ki bi bil pravi?neji, pregledneji, ampak nasprotno, ustvarila je sistem, ki ga je teje razvozlati in razumeti ter je vsemogo?en. Ta meanica vsemogo?nosti, skrivnostnosti sistema in popolne odpornosti na demokrati?ne preiskave, je smrtonosna. To je danes najve?ja gronja za ?lovetvo.

Rockefellerja nesramno bogata sovranika ivljenja ?lovetva

V dobro globalni organizirani Plandemiji COVID-19, Drugi val, ki poteka po Planu v vseh dravah isto?asno, zlahka prepoznamo dejanje genocida. Planerji in organizatorji plandemije kot so Elitni del najbolj gnile amerike drube:Rotschildi,Rockefellerji, Du Ponti, Bush(man)i, Morgani, ki obvladujejo finan?no in druga?e BigPharmo, WHO (Svetovna zdravstvena organizacija), UN (Zdrueni narodi), CDC (Centri za kontrolo bolezni),FDA (Zvezna administracija za droge), NHI (Nacionalni zdravstveni intitut), NIAID (Intitut za alergije in infekcijske bolezni) in politike ve?ino kongresnikov v kongresu ZDA. ZDA pa s finan?nimi vzvodi, vojsko, s pomo?jo CIA-e izvajajo menjavo reimov v posameznih dravah, torej disciplinirajo Planet po lastni meri, oziroma po meri prej omenjene psihoti?ne, gnile Zahodne Amerike Elite.

Frau Merkel uni?evalka Nem?ije in Evrope

V popolnosti obvladujejo prav tako gnilo, nedemokrati?no, vedno manj funkcionalno umetno tvorbo EU, kjer so po ve? desetletnem pripravljanju imbecilnih politikov na prevzem oblasti kot na primerFrau Merkel, Ursula Gertrud Von der Leyen, Macron in vsi vzhodni kljukci: Baltike drave, Ukrajina, ?eka, Bolgarija, Poljska namestili same pro-amerike politike in tako je celotna EU postala ubogi vazal Zdruenim dravam Amerike oziroma njihovim lastnikom: Eliti.ZDA so v resnici korporacija, s katero upravljajo gnile, tiranske, zlobne psihoti?ne Amerike Elite innjihovi frontmani. ZDA niso drava!

Bill-Kill Gates z moem Melindo

VPlandemiji COVID-19 Drugi Val zastraevanje in gronje potencirajo do maksimuma, zapiranje (Lockdown) tovarn, otrokih vrtcev, ol, restavracij, hotelov, tovarn, gronjez obveznim maskiranjem zdravih ljudi celo zunaj na prostem, name?anjem aplikacije za COVID-19 na pametne telefone, tiho spreminjanje zakonodaje za neoviran vdor v stanovanje, hio mnoi?noprisilno PCR testiranje, prisilno vakciniranje doma in na kontrolnih to?kah zmRNK vakcinami Bill-KillGatesa in njegovega moa Melindeka, frontmanov zgoraj opisanih starih, impotentnih in zato zlobnih Amerikih pokvek.

Torej, kdaj bo Svet za?el kazensko preganjati psihoti?nega Billa Gatesa & Melindo za vnaprej planiran mnoi?ni genocid? Kdaj?

e enbiser imamo v zgodovini virusnih bolezni. Ta zares predstavlja ves bli? in bedo kemi?no-farmacevtske industrije, politike in medicinske junk-science z njihovimi infekcijskimi, virusnimi boleznimi. Imenovali so ga panska gripa.

Ve?ina ljudi in doktorjev medicine e vedno verjame, da je bila panska gripa nalezljiva in da jo je povzro?al mutirani virus, videli pa bomo, da ni ne za eno niti za drugo trditev nobenih dokazov. Drasti?ni ukrepi (maske, karantena in samo-izolacija) niso bili u?inkoviti!

Zelo malo ljudi ve, da je bila najhuja epidemija panske gripe iz leta 1918 v ZDA posledica mnoi?ne kampanje za vakcine. Zdravniki so ljudem povedali, da bolezen povzro?ajo mikrobi. Mikrobi, bakterije in virusi skupaj z bacili in e nekaj drugimi nevidnimi organizmi so vedno greni kozli, katere doktorji junk-science okrivijo za stvari, katerih ne razumejo, pravzaprav veliko, veliko stvari ne razumejo.

?e preverimo zgodovino obdobja smrtonosne infekcijske gripe iz leta 1918, vidimo, da je udarila tik po koncu prve svetovne vojne, ko so se Ameriki vojaki vra?ali iz tujih boji?. To je bila prva vojna, v kateri so vse do takrat znane vakcine bile vsiljene vsem vojakom, brez izjeme. Ta brozga strupenih drog, tekih kovin, beljakovin, formaldehida, kloroforma, acetona, iz katerih so bile vakcine sestavljene (podobno kot je njihova sestava danes), je med vojaki povzro?ila hude razirjene oblike bolezni in smrt.

Medicinsko osebje je z vakcinami pobilo ve? vojakov kot so jih pobili streli iz sovranikovih puk. tevilo bolnih in umrlih med cepljenimi vojaki je bila tirikrat vija kot med necepljenimi civilisti. Toda, to ni ustavilo promotorjev vakcin. Vakcine so e takrat bile ogromen posel, zato so ga vztrajno nadaljevali in ga nadaljujejo e danes.

Cepljenje proti panski gripi v ZDA

Ker se je vojna kon?ala prej kot so proizvajalci vakcin na?rtovali, so promotorji vakcin imeli na zalogi veliko neuporabljenih vakcin, med njimi tudieksperimentalnih, katere so eleli prodati z visokim dobi?kom. Naredili so, kar obi?ajno naredijo, sklicali so sestanek za zaprtimi vrati in za?rtali celoten program: cepljenje po Ameriki in po vsem svetu z uporabo vseh vakcin. Ljudem pa so povedali, da se vojaki vra?ajo domov s tevilnimi stranimi boleznimi, inficirani v tujih dravah in da jedomoljubna dolnost vsakega mokega, enske in otroka, da se za?itijo pred infekcijskimi boleznimi tako, da se odpravijo v centre za cepljenje, za vsa cepiva. Vlada ZDA je uporabila ?loveko populacijo kot laboratorij za raziskave in razvoj za terensko testiranjeeksperimentalnih cepiv.

Ve?ina ljudi verjame svojim zdravnikom in vladnim uradnikom in zato naredijo, kar jim je re?eno. Skoraj celotna populacija se je prepustila cepljenju, toda minilo je le nekaj ur, ko so ljudje za?eli padati prvi mrtvi, v agoniji, medtem ko so mnogi drugi pridobili hude pokodbe.

Imeli so vse zna?ilnosti bolezni, proti katerim so bili vakcinirani: visoko vro?ino, mrzlico, bole?ine, kr?e, drisko, tifus in plju?nico, zastoji difterije v plju?ih in grlu ter bruhanje, glavobol, ibkost in hepatitis zaradi cepiv proti dungelski vro?ici, skupaj s paralizo.

panska gripa v ZDA

Doktorji junk-science so bili zmedeni, trdili so, da ne vedo, kaj je povzro?ilo nenavadno in smrtonosno bolezen, ?eprav so zelo dobro vedeli, da je bil glavni vzrok vakciniranje, saj se je pred tem enako dogajalo vojakom. Vakcine proti tifusu so povzro?ile tifusno mrzlico, e hujo obliko bolezni, ki so jo poimenovali pardon: diagnosticirali kot para-tifus. Nato so poskuali simptome tega zatreti e z mo?nejo vakcino, kar je povzro?ilo e hujo obliko bolezni. Ta je ubila in onesposobila veliko tevilo prej zdravih mokih. Kombinacija vseh vakcinalnih strupov skupaj je v telesih fermentirala in povzro?ila tako hude reakcije, da so vakcinirani ljudje umirali v velikem tevilu.

Doktorji junk-science seveda niso hoteli, da bi se ta mnoi?na bolezen pokazala kot posledica njihovih vakcin, zato so se med seboj dogovorili, da jo bodo poimenovali panska gripa. panija je bila dovolj dale? od ZDA in nekateri vojaki so bili tam. Zato se jim je zdela dobra ideja, dober na?in, da krivdo preusmerijo na nekoga drugega. panci so to Ameri?anom zamerili, saj so vedeli, da gripa ne izvira iz njihove drave.

In zdaj sledi najpomembneji del tega prispevka

Natolcevanja o mutiranem virusu "panske" gripe so popolnoma neresni?na; naj prosim navedem e neuspeen poizkus izdelave u?inkovitega cepiva za za?ito pred tako imenovano "pansko gripo", ki naj bi bila vzrok, da je med jeseni 1918 in pomladjo 1919 v ZDA umrlo 568.452 ljudi - seveda so za to v skladu s svojo takratno doktrino (ki se ni spremenila niti do danes, okrivili zloben, zahrbten, skrivnostni, znanosti nepoznan virus). Medicinski "strokovnjaki" so se v Bostonskem pristani?u v vojakem zaporu na Deer Islandu strahovito trudili, da bi izdelali omenjeno cepivo. Zapornikom so obljubili amnestijo, ?e bodo preiveli njihove preiskave in poskuse; zapornikom so najprej vbrizgali okueno plju?no tkivo, odvzeto mrtvim, ki naj bi zboleli in umrli zaradi virusa "panske gripe", v njihove o?i, usta in nos so razprevali e okuen aerosol, v usta pa so jim e dodatno vnaali izlo?ke umirajo?ih in mrtvih ljudi. Doktorji medicine so izmed 300 prostovoljcev izbrali 62 zapornikov.

Rezultat omenjenih poizkusov je: niti eden izmed 62 zapornikov, nad katerimi so izvajali gnusne poskuse, ni zbolel za "pansko gripo", niti en sam! Umrl pa je en doktor medicine, zaradi sr?ne kapi. Zgolj e ena potrditev, da bolezen ni nalezljiva, prenosljiva, ne povzro?ajo je neobstoje?i virusi!

Podobne eksperimente so izvedli e v San Franciscu s 50 zaporniki, pod precej strojimi pogoji. Izvajali so tudi poizkuse z zdravimi konji, ki so jih skuali okuiti z izlo?ki bolnih konjev. Nih?e ni zbolel, ne zaporniki, niti konji! Dr. M. Rosenau je takrat rekel: Mislili smo, da poznamo vzrok bolezni, in bili prepri?ani, da se bolezen prenaa z osebe na osebo. A nau?ili smo se, da v bistvu ne vemo, ali sploh kaj vemo o bolezni.

ZDA: bolniki s pansko gripo leijo v vojaki bolninici. Obrazi mokih so zakriti z namenom prepre?evanja prenaanja virusne bolezni, doktorji so bili prepri?ani, da je nalezljiva. Je morda danes kaj druga?e?

Po mojem mnenju je najve?ji problem v tem, da medicinska junk-science od takrat od leta 1918 pa do danes ni napravila niti pol koraka naprej. e vedno vehementno dokazuje, da so mikrobi in virusi tisti, ki povzro?ajo nalezljive, virusne bolezni in da za prepre?itev nalezljivih, virusnih bolezni potrebujemo odreujo?e vakcine. Toda,vakcine, ki so vse brez izjeme visoko toksi?ne in ne ?itijo pred boleznijo, ravno nasprotno, povzro?ajo jo!

Mnenja o tem, koliko ljudi je umrlo zaradi epidemije panske gripe, so razli?na, prav tako viri. Civilisti so umirali na enak na?in kot vojaki. Domneva pa se, da je po vsem svetu umrlo ve? kot 20.000.000 ljudi tako dale?, kot je bilo izvedeno vakciniranje.Gr?ija in nekatere druge drave, ki vakcin niso sprejele, so bile edine, ki jih panska gripa ni prizadela. Ali to ni dovolj jasen dokaz?

V ZDA je bila situacija enaka; edini, ki so se izognili panski gripi, so bili tisti, ki so cepljenje zavrnili.

tevilo prebivalcev Slovenije, planirano za 2025: kar 300.000 Slovencev bo po Planu izginilo. Eksterminirano?

Kakna bi lahko bila primerjava med pansko gripo in (neobstoje?o) pandemijo COVID-19? Do zdaj doivete neumnosti, katere po?nejo vlade in doktorji junk-science, kaejo samo na prvi del, torej, na osnovi lanih argumentov in prisile dose?i, da se bodo prebivalci prostovoljno vakcinirali zvakcinami Bill-Kill Gatesa, in samo s temi, z nobenimi drugimi vakcinami (s precej manj kodljivimi ruskimi na primer)ni mogo?e, ni dovoljeno! Za tiste, ki se ne bomo, bodo izbrali ve? vrst prisile, Zakon o nalezljivih boleznih je e sprejet in pove namere faistoidne vlade Republike Slovenije ter doktorjev junk-science iz NIJZ, sodelujo?ih hlapcevGlobalne teroristi?ne medicinsko-politi?ne mafije. Po cepljenju z mRNA vakcinami pa bo primerjava z pansko gripo precej identi?na.

e nekaj pomembnih stvari, ki se bodo zgodilev skrbno na?rtovani blinji prihodnosti v Plandemiji COVID-19: popoln zapor (lockdown) se bo zgodil do konca decembra letos. Februarja 2021 bo znova udarila planirana Plandemija, tokrat se bo imenovalaCOVID-21 (SARS CoV-2 virus bo namre? mutiral povnaprej izdelanem planu), po planu bo prikazana visoka stopnja smrtnosti. Ker nas bo vlada skupaj z doktorji fake-junk-science na vsak na?in hotela zavarovati pred planiranim Tretjim valom plandemije COVID-21, bodo izvedli zaklepanje brez potovanj v sosednja mesta, e manj v regije in to v maju 2021. Proti koncu junija 2021 lahko pri?akujemo veliko ekonomsko nestabilnost z vnaprej planiranimi hudimi motnjami v oskrbi s hrano. Vojska in policija bosta varovali prometne kontrolne to?ke, mesta, banke. Toliko za zdaj, ve? v prihodnjem ?lanku

Kadar ?lovek kiha ali kalja, ima blago vnetje o?i zaradi rinitisa, ima vnete sinuse, vneto grlo, blago obliko plju?nice, ve?ina ljudi misli, da zlobni, zahrbtni, morilski mikrobi, identiteto nenehno spremenjujo?i virusi letajo po zraku, preijo za vogalom, na ulici, v trgovinah, celo prodajalnah drog (lekarnah), zdravstvenih ambulantah, hotelih, bazenih, restavracijah in bolninicah, ?akajo na kljukah vhodnih vrat, ?akajo vas na denarju, preskakujejo z enega ?loveka na drugega, z ivali na ?loveka in obratno, na vse pretege i?ejo in napadajo ljudi z namenom, da bi jih okuili ubili. Tako nastanek bolezni razlagajo doktorji medicinske junk-science.

Uporabljatiobrazne maske nima nobenega smisla! Nizozemska vlada je svojim dravljanom javno objavila priporo?ilo, naj ne nosijo mask, kerni?emur ne sluijo! Nai doktorji fake junk-science in mazohisti?na tiranska vlada pa zahtevajo nasprotno, zdravi ljudje moramo zdajmaske nositi tudi zunaj, vsepovsod. To ni samo stvar materialnih koristi, ampak hudo, hudo dvomljivih motivov za ohranjanje zdravja prebivalstva Slovenije. Menim, da ljudje vVladi Republike Slovenije in doktorji fake junk-science v NIJZ-u morajoimeti neke o?itne razloge za takno tiransko ukrepanje v obdobju, ko organizirajo e Drugi val strane pandemije COVID-19, kaj menite? In vse to nam po?nejo samo zaradi obi?ajnih sezonskih prehladnih obolenj.

?e boste ali e ivite resni?no zdrav ivljenjski slog, morda celo Optimalnega poOsnovnih principih Naravne znanosti o zdravju, ne boste zboleli za nobeno obliko bolezni!

Zagotavljam vam, da sezlasti virusov niti mikrobov ni potrebno bati, prehladna obolenja ali kakna druga virusna zopet,infekcijska kot na primerrak na materni?nem vratu se ne razvijejo na tak na?in. Resni?ni osnovni vzrok zarazvoj bolezni je druga?en

Doktor medicine R. S. Mendelsohn je pravilno ocenil medicinsko stroko, ko je povedal in zapisal, da je medicinska znanost napa?na kar v 99 odstotkih, kamor spada tudi propaganda o virusih in virusnih bolezni. Epidemije povzro?ajo farmacevti in zdravniki sami!

kolar12.jpg - 24.90 Kb

Lahko no? vsem simpatizerjem resni?ne znanosti: Naravne znanosti o zdravju

Viri:

Dr. R. Carley

Dr. I. Honorof

Dr. E. McBean

Dr. S. Hazard

Dr. R.S. Mendelsohn

tudijsko gradivo Life Science Institute

Gina Kolata, Flu: The Story of the Great Influenza Pandemic of 1918 and the Search for the Virus That Caused It

CORONAVIRUS SARS-CoV-2 z COVID-19 objavljeno 15.03.2020.

?AS PO PRVEM DELU FANTOMSKE EPIDEMIJE IN PLANDEMIJE COVID-19 objavljeno 06.06.2020.

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA objavljeno 6.09.2020.

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19 objavljeno 29.09.2020.

PLANDEMIJA COVID-19, DRUGI VAL objavljeno 13.10.2020.

Velika Polana, 20.10.2020.

 

Komentarjev 

 
#5 Bros movie 23:44 22-09-2022
Keep your Bros news inside the suitable slots. Often place it into a completely new
one in. Well before your Bros film and do something diversely,
you could find that you should backtrack a certain place.
You could possibly not be able to do that solution in the
event you save many times inside the very same place.
Citat
 
 
#4 Smile full movie 17:46 22-09-2022
Even after you are from institution, it is
vital that you still understand new things.

You don't physical exercise brain cells that play a role in Smile movie when you neglect to attain new forms of information. If you don't extend your Smile movie consistently, it will likely be more challenging.
Citat
 
 
#3 Bros full movie 01:26 21-09-2022
Be sure you duck and get deal with if reloading your tool.
It's much easier to get pwned because they did not acquire adequate deal
with prior to reloading.You don't want this to become you!
Citat
 
 
#2 watch Nope online 18:03 16-09-2022
Hear extra on all of at present's must-see picks on EW'sWhat to Watchpodcast,
hosted by Gerrad Hall.
Citat
 
 
#1 Nope full movie 14:50 16-09-2022
Just as a end result of they're Emmy nominated doesn't suggest The Boys are pulling their punches.
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 151 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?