Pismo Sabine Sen?ar, dr. med., spec. ginekologije in porodništva, spec. družinske medicine državni sekretarki Tini Bregant.

Spoštovana kolegica, državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, dr. Tina Bregant, dr. med.,

naslavljam vas v zvezi z vašimi zadnjimi ukrepi, ki ste jih naložili celotni slovenski populaciji. Otroci se spet šolajo od doma, uvedena je omejitev gibanja in združevanja, ukinjene so športne aktivnosti in uvedeno je obvezno nošenje mask na prostem.

Ljudje zdravnikom še vedno zaupajo. Verjamejo, da so za ukrepi, ki jih predlagamo, trdni znanstveni dokazi.

Preiskala sem vse znanstvene vire, ki bi po vaših besedah dokazovali, da nošenje mask na prostem znatno prepre?i širjenje Korona virusa. Ker takega ?lanka nisem našla, sem poprosila kolege, ki jim zaupam, da ga poskusijo najti zame. Izkupi?ka iskanja ni, zato vam bom hvaležna, ?e mi posredujete naslove revij in ?lanke, na katere se naslanjate, ko uvajate tako restriktivne, represivne ukrepe.

Precej ?lankov sem našla o verjetni dobrobiti nošenja zaš?itnih obraznih mask pri rokovanju z okuženimi ali potencialno okuženimi ljudmi, kar sem vedno verjela in spoštovala. Zadnji ukrepi nošenja mask na prostem za zdrave ljudi pa so smešni po vseh znanstvenih merilih.

Ideja o lebde?em virusu, ki ure in ure kljubuje dežju, vetru in ultravijoli?ni svetlobi, ki preprosto lebdi v zraku in ?aka na novega gostitelja, na nedolžnega sprehajalca s psom, je znanstvena fantastika. Ker ni ?lankov, ki bi dokazovali kaj tako trapastega, se zanašam na datoteko “Zdrava pamet”.

Virus je vez med živo in neživo naravo. Ker virus nima svoje primarne celice ali telesa, ki bi mu zagotavljal energijo za preživetje, lahko obstane in preživi le znotraj gostiteljeve žive celice. Sam nima svojih organelov. Virus nima mitohondrijev, ki bi mu omogo?ali dihanje ali pridobivanje vsaj minimalne energije za življenje. Nima ribosomov za prepis dednega materiala v uporabno beljakovino, nima ni?esar, kar bi mu omogo?ilo sekunde preživetja in razmnoževanja zunaj gostiteljeve žive celice. Nima torej ni?esar, da bi prežal in lebdel v obla?ku zraka in po?akal na gostitelja, kaj šele, da bi zasidrano kljuboval vetru in dežju nekje v zraku. Tej ideji o preže?em virusu bi se od srca nasmejala, ?e mi ne bi v resni?nosti pošteno prikrajšala svobodo in dobro voljo.

Dokazov za dobrobit nošenja mask v naravi ali pod vedrim nebom odprtih življenskih prostorov ni. Kako si lahko sicer razložim dobrobit zra?enja prostorov, ?e bi vaša znanstveno-fantasti?na ideja lebde?ega virusa zares držala. Živim namre? v centru »rde?e cone«.

Dosedanji ukrepi so se izkazali za neu?inkovite. Vi trdite, da ukrepi ne delujejo zato, ker se jih nismo držali, ne zato, ker bi bili slabi. Takih pristopov doslej znanost ni poznala. Uporabila bom slikovit, a povsem izmišljen primer za ilustracijo. Moja izmišljena hipoteza bi bila, da cvetovi travniške ivanjš?ice upo?asnijo izpadanje las. Poskus bi izvedla brez kontrolne skupine. Ker sem odvisna od preiskovancev, vedno lahko v razpravi povem, da je sicer ivanjš?ica zares u?inkovito sredstvo, a se preiskovanci niso držali protokolov, niso redno jedli ivanjš?ic. Ker preiskovancev nisem zalotila pri tem, da so izpuš?ali obroke Ivanjš?ic, niti da so jih res uživali po priporo?ilu, se odlo?im pa? v smeri, ki bi mojo teorijo podprla. Odlo?im se, da je hipoteza odli?na, a so preiskovanci slabi. Mislim, da mi v starih ?asih take študije ne bi objavila nobena resna revija. Obrazne maske so sicer odli?no sredstvo za zajezitev širjenja Korona virusa, a ljudje se nošenja ne držijo ali pa se ga vsaj ne držijo pravilno. Študija je odli?na, na hipotezo sem ponosna, rezultat je vnaprej znan, a izvedba šepa.

Ne jaz, ne vi, gospa dr. Bregant, nisva infektologinji in ne mikrobiologinji, zato po nasvetu prim. Jelke Reberšek Gorišek, dr. med., spec. infekt., predsednice Odbora za pravno eti?na vprašanja na Zdravniški zbornici, se nobena od naju ne bi smela oglašati v zvezi s svojimi razmišljanji. (“Razli?na razmišljanja zdravnikov so dobrodošla tudi v ?asu epidemije COVID-19, vendar naj jih izražajo kompetentni strokovnjaki, usposobljeni za delo na podro?ju infekcijskih bolezni. Zato zdravniška zbornica vsem, ki se s svojimi razmišljanji oglašajo v javnosti, priporo?a, da se najprej seznanijo z argumenti stroke. Le tako bomo ohranili zaupanje ljudi v zdravnike in v nacionalne ukrepe in s pomo?jo  zaupanja javnosti  bistveno pripomogli k zajezitvi okužbe.” (Prim. Jelka Reberšek Gorišek, dr. med., spec. infekt., Predsednica Odbora za pravno eti?na vprašanja pri Zdravniški zbornici Slovenije).

Ste pa vi, gospa dr. Bregant, specialistka pediatrije in tu je vaše mnenje povsem umestno. Vaši ukrepi omejevanja izobraževanja, gibanja in socializacije otrokom od 6. razreda osnovne šole do vsaj konca srednje šole je vaš resor. Po vašem mnenju ne bodo ukrepi in ne njihovo zaostrovanje imelo nikakršnega negativnega vpliva na zdravje otrok. Tudi te študije bi rada poiskala in tudi tokrat brez uspeha. Prosim vas, ?e mi pomagate in javno objavite študijo, iz katere ste ?rpali znanje za ponovno morebitno povzro?eno škodo otrokom.

Spet sem zaradi pomanjkanja dokazov odprla datoteko “Zdrava pamet”. Odkar svet stoji, je bilo za otroke zdravo gibanje na svežem zraku, treniranje možganskih povezav v šolah, kreativnost skozi izkušnje, ?loveškost preko socializacije, šport za vzpostavitev nevronsko miši?nih povezav. Otroci so plesali, so si podajali žogo, tekli, skakali in brali. Predihani otroci so imeli boljši imunski sistem, ve? vitamina D, imeli so boljše ravnotežje, boljšo koncentracijo in v znanstvenih revijah najdete milijon ?lankov, ki dokazujejo dobrobit gibanja in svežega zraka (zdrav življenjski slog!) na odraš?ajo?e otroke. Vi verjamete v svoje teorije, to pa je dale? od z dokazi podprte medicine. Z dokazi je podprto le to, da otrokom z vašimi ukrepi škodimo.

Ne infektologija, ne epidemiologija, mikrobiologija ali pediatrija niso moja podro?ja. Sem ginekolog in zdravnik splošne prakse. Pri nas v našem besednjaku “sterilnost” pomeni pomenljivo: neplodnost. Lahko da je besedno naklju?je, a resni?no. Virusi in bakterije so bili na svetu dolgo pred nami. So del imunskega sistema, ne zgolj sovražnik. V svojem socialnem okolju poteka živahen ples menjave nevidnih prebivalcev okolja, mikrobov in garaškega dela ?loveškega imunskega sistema. Imunski sistem razpoznava mikrobe, ki so prijatelji, jih lo?i od vsiljivcev, ki so sovražniki našega telesa, in celo razpozna naše lastne celice (karcinomske) in jih pobija.

To imunski sistem dela že od za?etka ?loveštva. V ginekologiji je tveganje za izmenjavo vsiljivih bakterij in virusov najvišje, saj spolni odnos, od katerega je odvisno ?loveštvo, ne le en ?lovek, zahteva tesen stik in izmenjavo telesnih teko?in. V imenu ?loveštva “social distancing” zaš?itna sredstva in prepovedi druženja vodi v povsem nesprejemljivo diagnozo: sterilnost. Epidemiološko gledano, dolgoro?no in evolucijsko, je za ?loveštvo sterilnost veliko hujša diagnoza kot plju?nica. Plju?nica ubije enega ?loveka, sterilnost pa celo ?loveštvo.

Medicina se z vso silo bori proti naravi, a narava je brezkompromisni zmagovalec. Narava zmaguje na dolgi rok. Veseli me, da smo v dolgih mesecih soo?anja s Korona virusom ugotovili vsaj to, da naši otroci in mladi niso ogroženi. Smrtnost okuženih otrok s Korona virusom je do 18. leta starosti prakti?no 0. Prihodnost je torej svetla, saj ima ta populacija v rokah prihodnost ?loveštva. Obolevnost in s tem povišano smrtnost bomo otrokom z ukrepi povzro?ili torej mi, ne virus. Jaz te vloge ne bi sprejela, ?e želim biti ?ez deset let ponosna na svojo zdravniško aktivnost.

In nenazadnje sem izra?unala strošek obraznih mask za svojo pet?lansko družino. Predvidevam, da pravilno nošenje mask zahteva minimalno pet mask na osebo dnevno. Svoje profesionalne zaš?itne opreme nisem vštela zraven. 5 obraznih mask na dan pomeni 750 obraznih mask v krajšem mesecu, ?e jih nosimo po priporo?ilih. Paket 50ih obraznih mask stane približno 33 evrov. Na mesec bi morala moja družina odšteti 500 evrov za obrazne maske. 500 evrov bi porabili družinskega denarja, pa še ne bi niti zajtrka pojedli, ne bi se umili, umili zob, se oblekli v oprana obla?ila. Ali res še verjamete, da so ukrepi za družinsko gospodinjstvo še dobri in smiselni? Možni so edinole, ?e jih pošteno, obubožano prebivalstvo krši.

Prosim vas, ?e javno objavite študije, ki podpirajo vaše izjave, da je nošenje obraznih mask na prostem in izolacija zdravih otrok v dobrobit ?loveka in ?loveštva. Z dokazi podprta medicina je še vedno za vse nas edini temelj. Sicer vas pozivam, da ponovno pretehtate vaš predlog ukrepov in ga omilite z bolj smiselnimi, predvsem takimi, ki ne bodo prinašali ve?je škode kot jo je sposoben narediti hudobni lebde?i obla?ek Korona virusov v zraku, ki nas obdaja.

Hvala lepa in lep pozdrav, Sabina Sen?ar, dr. med., spec. ginekologije in porodništva, spec. družinske medicine.

dan d 5 november.jpg - 40.36 Kbislandci sloveniji.jpg - 53.51 Kb