PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Nanopatolog Dr. Stefano Montanari


Virus izoliran ali ne ?

Objavil/a achilles arrow, dne 2020-10-11 ob 17:19:11

Novinarka Byoblu Virginia Camerieri gosti legendarnega vrhunskega strokovnjaka nanopatologa Stefana Montanarija. Stefano Montanari je doivel cenzuro represivnega diktatorskega sistema, ki ne dovoli irjenja resnice o kolosalni prevari z imenom coronavirus.

Uporaba mask na prostem, cepivo anticovid-19, izolacija virusa, zdravstveni protokoli, hini pripor, brisi in e veliko ve?. To so vpraanja, pri katerih je javna RTV oblastnike cenzure naredila skoraj vse, da se dr. Stefano Montanari ne bi mogel izraziti. Zdi se, da je v ?asu Covid-19 svoboda izraanja resni?no postala problem in ivimo v sistemu absolutne cenzure faisti?nega represivnega aparata.Byoblu je omrena platforma, ki se bori za ohranjanje svobode govora in razirjanje resnice.Byoblu se je odlo?il, da bo raziskovalca intervjuval in mu bo dal monost, da pove vse tisto, ?esar mu na javni politi?ni televiziji niso dovolili. Z novimi pravili, ki veljajo od letonjega oktobra, je namre? na Youtube-u nemogo?e izpeljati celoten, neokrnjen intervju, ki ni v skladu s politi?no linijo oblastnikega laganja in zavajanja (nekateri govorijo o mehki diktaturi).

Raziskovalec je bil pred nekaj dnevi povabljen k posredovanju v oddaji Rete4. Medtem, ko so vsi ostali gostje sodelovali v ivo iz studia ali v povezavi, je bila intervencija dr. Montanarija zgolj posneta in seveda izrezana iz konteksta.V njegovem laboratoriju se je pojavila oddajna ekipa, ki ji je zdravnik dal dolg intervju v trajanju priblino 90 minut.

A predvajanje intervjuja je trajalo le minuto in pol z o?itno video montao zelo kratkih fragmentov (drobcev) izven konteksta, brez kakrne koli razlage in zato nerazumljivo.

Byoblu je tako dr. Montanarija povabil, naj odgovori na ista vpraanja, vendar brez kakrne koli cenzure. e v ?lanku o hinav?ini Alojza Ihana in celotnem slovenskem oblastnikem prevarantskem konglomeratu, ki poganja to ostudno la o coronavirusu in epidemiji, sem vis a vis Karla Lanka navedel tudi dva vrhunska italijanska strokovnjaka vzporedno z Stefanom Montanarijem e kandidata za Nobelovo nagrado Stefana Scoglia, ki je podobno kot Montanari kategori?no izjavil, da virus ni bil nikoli izoliran in da je vse le diktatura lanih brisov, ki jo poganja medijski pomp.

Slovenski prevod na vpraanje o resni?nem obstoju virusa. Njegov odgovor je identi?en tistemu, kar sam ves ?as objavljam in kar trdi The Fullerton Informer Joe Imbriano.

Naravni virus ne obstaja, to, kar "lovijo", je laboratorijsko narejen patogen, injiciran nazaj v ?loveko telo.

19:05 ?
Virginia Camerieri: "v tem famoznem intervjuju na vpraanje "novinarke": "a vi zanikate obstoj virusa ?" vi odgovarjate: "ga ne zanikam, pravim, DA VIRUSA E NIH?E NIKOLI NI VIDEL !". ...

Stefano Montanari: "NIKOLI E NI BIL IZOLIRAN! ...tisto, kar "prodajajo" za izolirane viruse, so v resnici le ko?ki RNA - ribonukleinske kisline. Ti niso nujno virusi. Lahko bi bili virusi, ampak potemtakem bi bili le ko?ki virusa.

Naj pojasnim, to je kot ?e bi rekel, da vas jaz poznam, a sem od vas videl le va mezinec. Ampak je ta mezinec va? Ali je od koga drugega? Na osnovi mezinca zelo teko lahko re?em, da ste to vi oz. vas ne morem poistovetiti z njim.

TOREJ TA VIRUS NI BIL NIKOLI IZOLIRAN !!!

Za povrh ta virus e mutira z izjemno hitrostjo, kar je e ena od stvari, ki sem jih povedal.Povedal sem tudi, zakaj tako bliskovito mutira. Mutira, ker je virus proizveden v laboratoriju. To vemo zanesljivo, saj je BIL PATENTIRAN V LETU 2015! Metodologija je na razpolago na 98 straneh (?e se ne motim) in dostopna in tam je tudi obrazloeno delovanje virusa! TOREJ GRE ZA NEKAJ UMETNEGA! Narava ne sprejema ne?esa, kar je izven domene naravnega !

Toliko let od tega smo naredili ovco Dolly. "Rodila" se je iz treh celic drugih ovac. Torej ni bila generirana v fiziolokem na?inu. Ampak ta ov?ka je bila defektna, tako da je potem narava "poskrbela" za to, da je kmalu umrla zaradi plju?nih zapletov.Vse, kar je izven domene naravnega, narava ne sprejema, ampak zavra?a. Torej ta stvar (laboratorijski virus - umetni patogen) i?e svoje ravnoteje znotraj narave, ki ga nikoli ne najde. Ta "virus" i?e svoj "ekvilibrij" s tem, da konstantno mutira. To ga dela izredno "izmuzljivega".

Namre? bliskovito uhaja (ga ne moremo nikakor "ujeti" ali "zgrabiti").Torej vi ga zasledujete z vakcino ali s ?emer e ho?ete, ampak ga ne dohitite, ker je prehiter za vas! Spreminja se izredno hitro.Ne vem, koliko vrst teh RNA so e videli ali "odkrili".To je eden od razlogov, zakaj so vse te vakcine absurdne - totalni nesmisli! Kot ?e bi s kolesom sledili formuli, ne boste nikdar uspeli !"

22:34 ?
Virginia Camerieri: "glede na to, da ste odprli poglavje vakcin, kaj mislite o vseh teh stranskih u?inkih, ki jih imajo prostovoljci kot posledico testiranja vakcin ?"

Stefano Montanari: " Reakcije so povsem normalne, namre? vakcine niso testirane, niti jih ni mogo?e testirati.Monost tehni?ne eksperimentacije je ni?na! Namre? ko injiciramo vakcino - ta "zmazek" v zdravega ?loveka (tega ne morete testirati na ivalih, ker stvari niso kompatibilne in so povsem nesmiselne, ker gre za ekskluzivno ?loveke bolezni), pri tem ne vemo, kako bo ta zdravi ?lovek reagiral na dobljeno vakcino.

Kar lahko vidimo, je le, ?e v zelo kratkem ?asu te vakcine povzro?ajo stranske u?inke. Problem vakcin je, da srednjero?nih in dolgoro?nih stranskih u?inkov (po cepljenju) ne moremo nikakor predvideti (imam primere deklet, ki so bile cepljene za papiloma virus, v?eraj je imela epilepsijo, danes je neplodna! ipd. takih primerov je ogromno!). Torej iz teh testiranj poznamo le kodo, ki smo jo naredili v zelo kratkem roku. Dejstvo je, da o teh vakcinah ne vemo absolutno ni? in logi?no je, da lahko pri?akujemo zaplete ter teave in ti zapleti in teave seveda obstajajo!!! "

24:54 ?
Virginia Camerieri: "Ali je res, da ste posredovali uradno novico vijega zdravstvenega intituta in e eno ameriko poro?ilo, kjer je dokazano, da brisi niso zanesljivi ?"

Stefano Montanari: "Ja, to poro?ilo, ki sem ga dostavil, pravi celo, da so ti brisi nezanesljivi - (zdaj ok terapija) do 95% ! KATASTROFA, S KAKNO LAJO JAVNI MEDIJI PUMPAJO MEGLO PROPAGANDE !!!!!

Dajo do 95% lano pozitivnih! To je ogromno! 95% pomeni, da je na 100 brisov, ki se "kaejo" pozitivni, lahko do 95 lanih!!!Torej niste absolutno pozitivni na test. Tu se ne kon?a, namre? "pozitiven" ne pomeni bolan, ampak ?isto nekaj drugega!Kar je povedal e avtor PCR testa Kary Mullis (1944 - 2019), da namre? ni zanesljiv in se ne bi smel uporabljati za diagnosticiranje.

26:54 ? Virginia Camerieri: "Ta nazalni bris je varen ali obstajajo tveganja ?"

Stefano Montanari: "Ne ne, obstajajo tveganja in to ne majhna! K meni je prila gospa, ki so ji pal?ko potisnili do grla in je dobila teko reakcijo, po?utila se je izredno slabo! Druga gospa je za?ela krvaveti iz nosu itd. Tega je ogromno, samo kar meni poro?ajo, a je le vrh ledene gore. To se dogaja, ker to opravljajo neizurjene osebe! Pali?ico potisnejo grobo do mukoze in povzro?ajo veliko kode, z njo zadevajo tudi tanko steno ethmoida, ki lo?uje nosno votlino od moganov! Ne ravno pametno, kaj!?

Moje logi?no vpraanje je, ?e moram stati najmanj na metru razdalje, ker iz mojega nosu in ust lahko potujejo ti virusi, resni?ni ali fantomski, kakorkoli e, potem zakaj mi morate vrtati v nosno votlino v te globine. ?e lahko pride na meter razdalje v nosnicah na nekaj cm, mar ne !? Ta bris je v resnici nevaren!

testiranje kovid 1.jpg - 30.04 Kb

29:15? Virginia Camerieri: "protokol, ki je odrejal ve?mese?no intubacijo bolnikov, se je izkazal za napa?nega - presene?a me, da se ta skrajno resna novica ni pojavila med glavnimi predstavniki obve?anja".

Stefano Montanari: "Gre za odmevno sramotno napako, ker je lo v resnici za pulmonalne (plju?ne) tromboembolije in ne za plju?nice, ki jih je treba zdraviti na ?isto druga?en na?in. Tako klini?no, anatomsko, zdravstveno. Glejte, jaz sem delal 20 let na plju?nih tromboembolijah, torej kakno zamisel zagotovo imam. Ma nisem delal na internetu ali knjigah, ampak "hands on", konkretno na ivih resni?nih primerih. Skreiral sem tudi sisteme za prepre?evanje plju?ne tromboembolije, torej sem delal zares na tem.

Oni v veliko primerih niso razumeli ?isto ni? in se jim ni niti sanjalo. Izvajali so intervencije, ki ne samo, da so bile neuporabne, ampak definitivno kontraproduktivne. li so oksidirati plju?no tkivo in poslabali patologijo, bolezen, ki je bila plju?na tromboembolija, se pravi, gre za kri, ki ni prihajala do plju?nih mehur?kov (alveoli polmonari).

Torej bi moral biti poseg?isto druga?en!

Morali bi zdraviti s heparinom (antikoagulantna droga "zdravilo"), ?e se strdki e niso formirali, sicer pa z urokinazo, ?e so bili strdki e formirani. To vemo vsi!

e od februarja smo sumili, da gre za plju?no tromboembolijo in smo o tem tudi poro?ali, danes smo v oktobru, pa se malo zamislite nad to vlado!!?? In smo zahtevali, da se vrijo obdukcije na truplih, da vidimo, za kaj gre! Jaz sem to povedal in to je bila ena od stvari, ki sem jih povedal in ki jih je oblast cenzurirala: (DRAVNA MAFIJA DELA PO NAVODILIH SVETOVNE SATANISTI?NE KABALE - NOBENE EPIDEMIJE NI, KER NI NOBENEGA NARAVNO PRENOSLJIVEGA VIRUSA !!!!).

Moja ena (Antonietta Gatti) stopi v kontakt z bolninico v Bergamu (Papa Giovanni 23), kjer so nam pokazali vse te mrtve, te krste, te tako straljive stvari. Pa vpraamo, zakaj ne delajo avtopsij, zdravniki odvrnejo, da bi bilo to zelo v redu, ampak, da je ministrstvo za zdravstvo izdalo okronico, v kateri odsvetuje opravljanje avtopsij (spet smrdljive tace svetovne kabale).

Odsvetovati avtopsije je skrajno neodgovorna poteza, ki jo znanost ne pozna - absolutno ne!

Kadar imamo opravka s sumljivo obliko smrti, potem avtopsija ni "nekaj, kar bi se lahko naredilo", ampak postane mandatorno, nekaj, kar se mora opraviti obvezno!

Vendar odsvetovati ne pomeni prepovedati. Insistiramo, oni se za?nejo izmikati, da jih je strah, da se bodo okuili pri opravljanju avtopsij. Ampak "strokovnjaki", za katere se sami imajo, ne vedo, da se virusi razmnoujejo le v ivih tkivih. V mrtvih celicah se ne reproducirajo. Mrtvec je po definiciji mrtev, torej ni iv (aksiom), torej virus ni nevaren. Ampak vseeno se odlo?imo, da podarimo bolninici aparaturo, ki izolira zdravnika od trupla. Z dementno birokracijo smo porabili en mesec za sprovedbo darovanja (dementni birokrati, ki razen jest zastonj in srat na wc-ju ter komplicirat ivljenje ljudi, drugega ne znajo - saj je v Sloveniji ?isto enako - vse za polit z bencinom in skurit - pa ne se zgraat, ker se ni kaj za zgraat).

13. aprila je bil aparat dostavljen, torej se avtopsije vrijo. Medtem je neka rimska organizacija podarila ve? deset tiso? eur bolninici v Bergamu, da bi lahko pla?ala stvarne stroke za observacijo mikrobov teh avtopsij pod elektronskim mikroskopom. Torej Bergamo ima izvrene avtopsije, vzorce in denar za pla?ilo observacij. Torej imajo vse. Toda k nam ni prispelo ni?, kljub dogovoru, da nam poljejo izsledke avtopsij!!!

Prispelo pa je pismo, v katerem sporo?ajo, da ne bodo dali ni?!

(POKRADLI SO OPREMO, PORLI DESETINE TISO?E EUR IN NI? - MEDICINSKA MAFIJA, KI JO POZNAMO TUDI V SLOVENIJI).

?e mislijo, da so vse res naredili korektno, zakaj nam ne posredujejo avtopsij?

?e vas jaz vpraam, da mi odprete omaro, da vidim, ?e imate tam skrito drogo, ne boste imeli nikakrnega razloga, da mi ne bi razkazali omare. ?e pa imate tam skrito drogo, se boste izmikali! Tako je tudi v tem primeru. Skrivajo avtopsije, ker bi dokazale, da ni nikakrnih okub s coronavirusom, ampak so ljudje umirali zaradi katastrofalnih zdravnikih napak pri zdravljenju plju?ne tromboembolije.

36:10?Virginia Camerieri: "WHO je pred ?asom govorila o stopnji smrtnosti 3%, ampak danes taista organizacija zatrjuje, da je okub vsaj 20krat ve?. Torej se stopnja smrtnosti drasti?no zmanja in pade na 0,14%. Ali lahko zagovarjamo vse te hine pripore, vso to kodo, ki so jo povzro?ili v lu?i teh podatkov?"

Stefano Montanari: "Soo?amo se z ni?em!!! Soo?amo se z ne?im, ki tudi ?e ima neko resni?no smrtnost, o ?emer pa jaz imam zelo veliko dvomov, a se bom omejil le na dvome. Imamo pred sabo stvar, ki ima nijo stopnjo od normalne in najbolj vulgarne gripe! Gre za velik nesporazum ter hkrati velikonamensko medijsko manipulacijo. Biti pozitiven na test ne pomeni, da si zbolel za virusom. Pozitivni ste na enormno tevilo naravnih virusov, ki mirno pohajkujejo v vaem organizmu, ne da bi vam kakorkoli kodovali !

To je tudi ena od drugih stvari, katere sem povedal. ?e bi vam karkoli storili ti tiso?i, milijoni virusov... ne vemo niti, koliko jih v resnici je, potem bi ?loveka vrsta sploh ne obstajala !!!

To je virus, ki (?E SPLOH OBSTAJA) biva v vaem organizmu brez, da bi storil karkoli!

Veste, kdorkoli, ki se "izkae pozitiven" in umre - po njihovi metodologiji rezultira mrtev zaradi coronavirusa.

Povozi vas avto do smrti, slu?ajno ste tri mesece prej bili pozitivni - umrli ste za coronavirusom. Umrete za rakom in ste umrli za coronavirusom. Umrete zaradi kapi in ste umrli za coronavirusom. Imajo grozanski diabetes ali umrejo zaradi kakrnegakoli vzroka, umrli so za coronavirusom. ZGOLJ ZATO, KER SO ONI ODLO?ILI DA BODO DELALI TAKO!

Kdorkoli se je izkazal kadarkoli pozitiven, bo umrl za coronavirusom.

TO JE ODMEVNA LA. TO JE ENA VELIKA IN RESNI?NA GOLJUFIJA.

Ker vas prepri?ujejo, da je bila vzrok smrti stvar, ki je sploh ni bilo. Obtoili so nedolnega za umor.

STOJIMO PRED TEVILKAMI, KI SO TOTALNO IZMILJENE! NI? OD TEGA NI RES ! NI? OD TEGA NI RESNI?NO.

Ko vas prepri?ujejo. da so milijoni mrtvih, to ni res! Je lano, absolutno lano!

39:10?Virginia Camerieri: "Torej nek zdrav mladeni?, ki stakne ta covid, je malo verjetno, da bi lahko umrl za covidom19"

Stefano Montanari: "Ne! Je nemogo?e! Poglejte, razen ?e ga povozi avto do smrti in re?ejo, da je bil vzrok covid.

NIH?E NI DOKAZAL, DA BI COVID UBIL ENEGA SAMEGA ?LOVEKA! Naj mi to dokaejo, bom vesel, ?e je to res!

39:10?Virginia Camerieri: "Da bi se popolnoma izjasnili, vemo, da so bolj izpostavljene tveganju, nevarnosti osebe dolo?enih starosti, recimo 80 letniki?"

Stefano Montanari: "Ma veste kaj, 80 letnik je brkone e prispel do konca ivljenja, bolj ali manj, ima e iztroeno limito.

In ta reve postane pozitiven z vsemi omejitvami pozitivnosti, je res ali ni, sploh ni pomembno, ima raka, tehta 120 kg, ima diabetes, je sr?ni bolnik,

DANES ZGLEDA, DA NE OBSTAJAJO VE? NOBENE SMRTNE BOLEZNI, ALI UMRE ZARADI COVIDA ALI PA NE UMRE!!!!

39:10?Virginia Camerieri: "kaj napovedujete za naslednje mesece, obstaja izhod iz te situacije ali bodo nadaljevali?"

Stefano Montanari: "Ne, nadaljevali bodo. DELAJO POSKUSE, DA BI VIDELI, KOLIKO PADEMO NA NJIHOVE PROVOKACIJE!

Prisilno noenje mask prav povsod je stvar, ki ni z naega sveta, nima nikakrnega pomena, vendar sem se zjutraj na poti v laboratorij ustavil na pumpi in vsi so nosili maske, penzionisti, preoble?eni v kolesarje na kolesih, vsi v maskah. Otroke peljejo v ole v maskah. Torej izvajajo eksperiment in ocenjujejo, do kakne to?ke lahko gredo.

V Modeni, kjer ivim, so ceste z velikim pretokom, kjer so omejili hitrost na 30km/h, kar je dementno, saj tvegate, da vas zmendra tuj vla?ilec. Eksperimentirajo, do katere to?ke smo se pripravljeni obnaati kot ?reda oz. kot ?redna ival. Resnica je, da se vsak dan bolj prilagajamo in podrejamo. Moja napoved je precej pesimisti?na. Na dolo?eni to?ki bomo naredili vse, kar nam bodo ukazali. Hodili bomo vzvratno, ?e bodo rekli, hodili bomo po rokah z nogami v zrak, ?e bodo tako rekli.

Rekli so, naj nosimo maske po domovih. Prepri?an sem, da e veliko ljudi nosi maske v kopalnicah.

Torej hodimo po zelo grdi poti. Moj privilegij je, da imam e polnih 71 let in nimam ve? veliko za ivet.

NE ZAVIDAM OTROKOM!

43:20?Virginia Camerieri: "upam, da so vae napovedi napa?ne!"

Stefano Montanari: "Tudi jaz upam!"


Prevedel in uredil, Vid Dobnikar 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 135 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?