640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)


Prevod:

"Dobrodoli na Kanalu Prebujenja!

Lahko se zgodi, da nas bodo drubena omreja cenzurirala. V preteklosti je Facebook e brisal nae objave in Youtube nas ta trenutek cenzurira. V tem primeru greste lahko direktno na nao spletno stran awakeningchannel.com, kjer se lahko tudi prijavite na novice, tako da ostanemo v stiku. Prav tako boste lahko izkoristili velike koli?ine fundacij, ki jih bomo dobili, da izpeljemo humanitarne in ekoloke projekte po vsem svetu. Zmaga svetlobe!

Napovedovalec: Kot smo rekli, smo izjemno veseli, da vam lahko sporo?imo, da smo v stiku z zunaj parlamentarno preiskovalno komisijo, ki smo jo ustanovili z namenom obojestranskega sodelovanja, ki bo pomagalo nai drubi in ki bo uveljavil razumne in sorazmerne ukrepe, ki so moni v nastali situaciji, ki smo ji pri?a po vsem svetu. Prav tako smo vzpostavili stike z zelo podobnimi skupinami strokovnjakov in posameznikov iz Argentine, Kolumbije, Mehike, ZDA itd. Na koncu bomo izdali skupno objavo Zdravniki sveta za resnico, ker se u?enje na ta na?in eksponentno pomnoi. Torej, najprej povabimo zdravnika splone medicine, dr. Heika Schninga, da pove par besed. V ?ast nam je, da je z nami tu. Dajmo mu zaploskati.

(aplavz)

Ola! Buenos dias?

Ta govor bom moral opraviti v angle?ini. Moje ime je Heiko Schning, sem zdravnik iz Hamburga v Nem?iji in sem tudi eden od ustanoviteljev Doctors for Enlightenment (op. p. Zdravniki za razsvetljenje), v nem?ini rzte fr Aufklrung. To je javna organizacija v Nem?iji, Avstriji in sedaj e po vsem svetu, Medicos por la verdad (zdravniki za resnico v paniji). V veliko veselje in ?ast mi je, da vas lahko danes podprem in vam govorim. V Nem?iji nas podpira 500 zdravnikov in priblino 2000 imamo podpornikov.

(napovedovalec strne pravkar povedano v pan?ini)

Imamo 500 zdravnikov v naem zdruenju in vsi so javno imenovani na nai spletni strani: https://www.rzte-fr-aufklrung.de

Ustanovili smo tudi mednarodno preiskovalno komisijo o COVID-19. Imenuje se The COVID-19 extraparliamentary enquiry committee (op.p. COVID-19 izven-parlamentarna preiskovalna komisija).

(napovedovalec strne pravkar povedano v pan?ini)

Tako, vpraanje je, zakaj smo ustanovili COVID-19 izven-parlamentarno preiskovalno komisijo? Zato, ker parlamentarna komisija ne opravlja svojega dela. Politiki niso uvedli preiskave o COVID-19 ne v Nem?iji, ne v Avstriji, ne v paniji, ne nikjer po svetu. Zato je sedaj na nas, dravljanih, da opravimo to delo, in opraviti ga moramo tako kot je prav.

(napovedovalec strne pravkar povedano v pan?ini)

In vpraanje je, za koga to po?nemo? To po?nemo za ljudi. To po?nemo za nae druine, za nae paciente, za nae otroke, za nae paciente kot zdravniki.

(napovedovalec strne pravkar povedano v pan?ini)

In rad bi poudaril, da ne gre za politiko, tu ne gre za desne ali leve, ne gre za moke ali enske, ne gre za gor ali dol, za debele ali suhe, gre za ljudi, gre za nas prebivalce.

(napovedovalec strne pravkar povedano v pan?ini)

Mi, zdravniki, imamo resne pomisleke, da je uradna zgodba o COVID-19 resni?na. Pravzaprav imamo veliko dokazov, da je zgodba zlagana po vsem svetu.

(napovedovalec strne pravkar povedano v pan?ini)

Za nas zdravnike je zelo o?itno, ker imamo dokaze o tem. Zdravniki vam skupno sporo?amo, da ni treba, da vas skrbi COVID-19, ker ta virus ni ni? druga?en od navadne sezonske gripe, ki se pojavi vsak leto.

(napovedovalec strne pravkar povedano v pan?ini)

?e imamo zdravstvene dokaze, da gre za goljufijo, da gre za lai, da to preprosto ni resnica, se moramo vpraati, ZAKAJ. Zakaj, zakaj, zakaj? In vpraati se moramo tudi, CUI BONO, kdo ima dobi?ek od tega?

(napovedovalec strne pravkar povedano v pan?ini)

elim vas spodbuditi, nae gibanje je staro ele priblino 10 tednov, toda dosegli smo e zelo, zelo veliko. Demonstracije imamo po vsej Nem?iji, po vsej Evropi.

(napovedovalec strne pravkar povedano v pan?ini)

Tako, samo en primer je na tedenski ?asopis v Nem?iji, ki ima 500 000 izvodov. To je pol milijona tiskanih izvodov tedensko.

(aplavz)

Ta aplavz je za vas, za vas dravljane. Mi lahko naredimo zelo veliko, najprej pa povejmo resnico. Zakaj to po?nemo? Zakaj jaz to po?nem? Lahko vam povem, zakaj. Najprej zaradi dveh ljudi, ki sedita danes tukaj. To sta moja otroka. Jaz sem o?e, sem zdravnik, poleg tega sem upokojeni ?astnik nemke vojske. Zato ho?emo braniti nae druine, ho?emo braniti nae dravljane.

(napovedovalec strne pravkar povedano v pan?ini)

Kot zaklju?ek bi rad povedal, da je zgodba zelo preprosta. ?e pogledamo za zaveso, ?e pogledamo medicinska dejstva, vidimo, da je vsa ta zgodba v zvezi s COVID-19 goljufija in prevara. Zato se moramo vpraati, kdo ima dobi?ek od vsega tega, kdo ima takno mo?, da lahko ustvari tako lano zgodbo?

(napovedovalec strne pravkar povedano v pan?ini)

Tar?e ste vi. Tar?e ste vi prebivalci in gospodarstvo. Gre za gospodarstvo. COVID-19 je samo pretveza. Torej, kar sedaj potrebujemo, je solidarnost. Hvala vam, Medicos por la verdad Espagna. Kar po?nemo tukaj, je solidarnost. To je dobro sporo?ilo vsem vam. Sedaj imamo zelo veliko prilonost.

(napovedovalec strne pravkar povedano v pan?ini)

(aplavz)

Da, s tem bi rad zaklju?ili. Prosim, poglejte, na eni strani imamo to grozno zgodbo o COVID-19 in paniko, ki se dogaja zaradi nje. To nas je stalo e mnogih ivljenj v Nem?iji, ker je bilo veliko operacij odpovedanih. Med nami imamo danes tu tudi kirurga. 90% operacij v Nem?iji je bilo odpovedanih. To so uradne tevilke Ministrstva za notranje zadeve. Marca in aprila letos je bilo odpovedanih 90% vseh operacij v Nem?iji. Sedaj bodo ljudje umrli zaradi tega.

(napovedovalec strne pravkar povedano v pan?ini)

Za konec - imamo mednarodno spletno tran: https://acu2020.org/international/

Vsebino smo prevedli e v 10 jezikov. Najlepa vam hvala. Imamo ve? kot 3 milijonov klikov na Youtube-u. Kar potrebujemo sedaj, je solidarnost. Najlepa vam hvala. Uspelo nam bo!"

SLOVENCI, A BOMO E VEDNO PODLONI HLAPCEM DOMA?E IN SVETOVNE MAFIJE, KI NAM Z NORIMI UKREPI OMEJUJEJO SVOBODO, NAM NATIKAJO NAGOB?NIKE IN NAS BODO SKUALI VSE ?IPIRATI, DA BOMO POPOLNI SUNJI?!? ODLO?ITE SE! ZA IVLJENJE!

Teden dni pred za?etkom VSESLOVENSKEGA ZBOROVANJA ZA STATI, OBSTATI IN IVETI BOMO OBJAVILI NA?RT ZBOROVANJA IN CILJE, KI JIH BOMO SKUPAJ DOSEGLI NA POVSEM MIROLJUBEN, A ODLO?EN IN BREZKOMPROMISEN NA?IN.
Vabimo vse strokovnjake s podro?ja zdravstva in ljubitelje, ki na tem podro?ju delujete in raziskujete, da se oglasite, saj elimo na zborovanju ZA IVELJENJE najprej predstaviti vae raziskave in dognanja, da tudi Slovenija prispeva k razkrinkanju prevare. Najbr ste prebrali oz. posluali, kaj so povedali vai kolegi na konferenci, ?astno bi bilo, da stopite iz cone lanega udobja tudi vsi slovenski zdravniki in javno poveste, kaj se dogaja. Vsakemu viga?u jam?imo 100% za?ito ljudstva.
SKUPAJ ZMAGAMO! USPELO NAM BO!

DELI TA VIDEO IN ZAPIS, DA SE SLII RESNICA!

Ekipa OPS