Koga ali kaj mi to pla?ujemo???

Vsi imamo po Ustavi RS pravico prejemati informacije javnega zna?aja. Da nam jih posreduje, pa je v prvi vrsti zadolžena RTV SLO, ki je Zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena. Pla?ujemo ta javni zavod vsi, ki pla?ujemo tudi porabo elektri?ne energije. Vsak mora pla?ati na leto 152,40 €.

Kako morajo delati, pa jim narekuje tudi ta ?len Zakona o RTV SLO:

"5. ?len

Novinarke in novinarji (v nadaljnjem besedilu: novinarji), urednice in uredniki (v nadaljnjem besedilu: uredniki) RTV Slovenija in drugi, ki so neposredno udeleženi pri ustvarjanju ali pripravljanju RTV programov, morajo pri svojem delu še posebej:

- spoštovati na?elo resni?nosti, nepristranskosti in celovitosti informacij;

- spoštovati ?lovekovo osebnost in dostojanstvo;

- spoštovati na?elo politi?ne uravnoteženosti ter svetovnonazorskega pluralizma;

- spoštovati na?ela ustavnosti in zakonitosti pri oblikovanju programov, vklju?no s prepovedjo spodbujanja kulturne, verske, spolne, rasne, narodne ali druge oblike nestrpnosti;

- zagotavljati nepristransko in celovito obveš?enost, tako da imajo državljani možnost svobodnega oblikovanja mnenj;

- spoštovati na?elo politi?ne neodvisnosti in avtonomnosti novinarjev;

- uveljavljati profesionalno etiko poro?evalcev, dosledno razlo?evanje informacij in komentarjev v novinarskih prispevkih;

- varovati otroke in mladino pred vsebinami, ki bi lahko škodljivo vplivale na njihov duševni in telesni razvoj, ter spoštovati ob?e ?loveške vrednote."

Tole se zdi v tej KORONA MEDIJSKI HISTERIJI POSEBEJ POUDARITI:

"-spoštovati na?elo resni?nosti, nepristranskosti in celovitosti informacij;"

"- zagotavljati nepristransko in celovito obveš?enost, tako da imajo državljani možnost svobodnega oblikovanja mnenj;"

Tukaj na tej spletni strani in drugje na spletu je objavljenih desetine, stotine prispevkov razli?nih doma?ih in tujih strokovnjakov, znanstvenikov, ki trdijo, da je KORONA prevara.

KAKO TOREJ NAS OBVEŠ?A RTV SLO, KI JO PLA?UJEMO IZ LASTNIH ŽEPOV??? NEPRISTRANSKO IN CELOVITO, DA BI SI LAHKO SAMI SVOBODNO USTVARILI SVOJE MNENJE???

RTV SLO ZGANJA POPOLNO ENOUMJE IN TO JE ZLO?IN NAD ?LOVEŠKIM UMOM!


Pišite, kli?ite po telefonu odgovorne na RTV SLO in jih sprašujte, do kdaj mislijo služiti MAFIJI oz. SATANISTOM, in ali se zavedajo, kdo jih pla?uje in komu bi morali služiti.

DOVOLJ LAŽI, MASKE DOL!

DELI!

Ekipa OPS