https://www.youtube.com/watch?v=Fh2YNq4Pevk

PODPIŠI PETICIJO, DA SE PRAVICA O SVOBODNEM ODLO?ANJU GLEDE CEPLJENJA VPIŠE V USTAVO

Predvidevamo, da bo ta video zelo kratek ?as na voljo za ogled. Ampak bomo našli drugo rešitev za objavo. Hkrati ga objavljamo tudi na Facebok spletni strani Gibanja OPS, da vidimo, kje bo dlje ?asa zdržal. Starši, ki ste cepili - ?ipirali svoje otroke, vedite, da že imajo v svojih telesih nano delce (?IP), ki bodo manipulirani preko 5G tehnologije, ki so jo medtem, ko so bili otroci doma, namestili v šolah. Seveda bodo trdili, da imajo obi?ajen wi-fi.

TUDI TA VIDEO, KOT SMO NAPOVEDALI, JE YOUTOBE ZBRISAL, DELUJE PA ŠE VEDNO NA FACEBOOK-u.

TUKAJ

V Gibanju OPS pa predlagamo, da se skupaj vsi kot eden upremo svetovni zaroti zoper ?loveštvo. Poglejte ta video prav do konca, potem pa si dodatno odprite o?i na teh straneh od zgoraj navzdol lepo po vrsti. In se vidimo 12. junija na Glavnem trgu v Kranju ob 18.00 in nato 25. junija s pri?etkom ob 12.00 na Trgu republike v Ljubljani.

DELITE NA VSO MO?! MASONI V SLOVENIJI, KI SO PODREJENI SVETOVNI MASONERIJI IN SATANISTOM, SO NAM NAPOVEDALI VOJNO! REŠITEV JE MNOŽI?EN INTELIGENTEN UPOR VSEH NAS V SKLADU Z OSVOBODILNIM PROGRAMOM NARODNE ENOTNOSTI OOPS. NJIHOV PLAN B JE NETENJE NASILJA, UVEDBA IZREDNIH RAZMER IN PRISILNO ?IPIRANJE VSEH IN VSAKOGAR.

V Nem?iji potres - iz policije ušlo tajno poro?ilo: KORONA VIRUS JE GLOBALNA LAŽNA OPERACIJA

Za Facebook dogodek kliknite na vabilo in na ZBOROVANJE POVABITE ?IM VE? sorodnikov, prijateljev, znancev in sodelavcev.


Za Facebook dogodek kliknite na vabilo in na ZBOROVANJE POVABITE ?IM VE? sorodnikov, prijateljev, znancev in sodelavcev.

Lubi SLOVENCI!

Minilo je 30 let, odkar smo se Slovenci na plebiscitu odlo?ili ZA samostojno in neodvisno državo, kar je bilo razglašeno v Državnem zboru 25.junija 1991.

Ko potegnemo ?rto in se osvobodimo manipulacij in laži po prehojeni poti 30 let od plebiscita in prehojeni poti 29 let po razglasitvi samostojnosti 25. junija 1991, lahko ugotovimo, da smo še vedno ujetniki stare zanikrne miselnosti totalitarne oblasti, ki nam je ukradla državo.

Namesto da bi si vladali Slovenci sami s pomo?jo temeljih postulatov neposredne demokracije - INICIATIVA, REFERENDUM in ODPOKLIC, nam vlada peš?ica kriminalcev, ki jih brez najmanjšega zadržka lahko imenujemo ORGANIZIRANA KRIMINALNA ZDRUŽBA.

Ta organizira, režira ter že najmanj 28 let ustvarja razdor, razkol in delitev slovenskega naroda. Predvsem na ideoloških podlagah, ko to po?ne celo z zlorabo žrtev, umorjenih v povojnih množi?nih umorih, kar je ponoven zlo?in nad našimi pokojnimi rojaki.

Orkestrirana enotnost naroda leta 1990 - 1991 jim je služila samo za to, da so izvedli slepilni manever odcepitve od skupne države Jugoslavije in utrditev svoje oblasti z menjavo obrazov v vidnem polju avtoritarne oblasti. Po tem so se privilegirani udbo-partijci in ZSMS-jevci razdelili na Ku?aniste in na Janšiste, da so delili, sejali razdor in prepir, saj so samo tako brezbrižno vladali in plenili sadove žuljev generacij ve?ine marljivih generacij Slovencev.

Medtem ko se je narod spopadal med seboj, so nas oropali za preko 200 milijard premoženja in nas zadolžili za preko 20.000 evrov na vsakega Slovenca od zibeli do groba. Oropan si vsak Slovenec za preko 110.000,00 evrov in dolga imaš za 20.000,00 evrov.

Je treba še kaj dodati, da bi razumeli, kje se nahajamo Slovenci danes? Smo tik pred tem, da razglasijo bankrot in kolaps, potem pa celo morebiti razkosanje Slovenije in priklju?itev razkosanih delov Madžarski, Avstriji, Italiji in Hrvaški.

"Veliki" v svetu kot so ZDA govorijo vse bolj na glas, da je Slovenija v tem delu Evrope faktor nestabilnosti in da Slovenci ne znamo upravljati s svojo državo, zato je najbolje, da je sploh nimamo.

Slišite, za kaj gre?!? Pred tem, da se zgodi najbolj ?rn scenarij, pa je velika verjetnost, da bo prekinjeno financiranje Slovenije s krediti, kar bo pomenilo jezo in bes mnogih, ki so odvisni od nakazil iz državne blagajne. Posledi?no bodo oblastniki in režiserji iz ozadja poskušali zanetiti nasilje med narodom, ker vedo, da bodo samo na ta na?in preusmerili pozornost naroda od svoje odgovornosti za zavoženo Slovenijo.

Zato, ker to vemo, ker znamo logi?no sklepati, se organiziramo ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije z inteligentno organizacijo vseh neprivilegiranih Slovenk in Slovencev ter lojalnih državljanov, ki nas je okoli 80%, da v miru, z medsebojnim spoštovanjem, sodelovanjem, modrostjo, jasno besedo in Osvobodilnim programom narodne enotnosti ZA OOPS izvedemo prepotrebne, pozitivne družbene in politi?ne spremembe.

http://www.gibanje-ops.com/dejavnosti-gibanja-ops/drugacna-politika/1237-osvobodilni-program-narodne-enotnosti-oops.html

Vabimo vas, da o tem zapisu in programu temeljito premislite in se dvignete iz cone lažnega udobja ter se pridružite MIROLJUBNEMU ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije, da bomo vsi kot eden izvedli še zadnji del naše ve?letne organizacije v sklepno dejanje, ko bomo vsi v en glas lahko vzkliknili oblastniški oligarhiji ŠAH - MAT.

Prosimo, da se zavedate resnosti našega položaja, ki je nezavidljiv bolj kot je kdajkoli bil, saj je slovenski narod s strani svetovnih in doma?ih MASONOV obsojen na SMRT in UNI?ENJE. Na to dejstvo kažejo številna dejanja njihovih nameš?encev pri vzvodih odlo?anja, saj sprejemajo odlo?itve, zakone, uredbe in podpisujejo mednarodne pogodbe ter ukrepe, ki tvorijo izvajanje direktnega GENOCIDA ali RODOMORA nad našim narodom.

Pika na i temu je izvedba KORONA PLAN-DEMIJE PREVARE, ki skriva v ozadju prisilno cepljenje oz. ?ipiranje, kar nas bo z novo tehnologijo 5G spravilo v popolno podrejenost in suženjstvo, mnoge Slovence bodo umorili.

TO JE SVETA RESNICA in ROTIMO VAS, DA SE ZBUDITE TER NE NASEDATE UGRABLJENIM MEDIJEM, KI VAS VSAK DAN PREPRI?UJEJO, MANIPULIRAJO IN VAM LAŽEJO, DA SKRBIJO ZA VAŠE ZDRAVJE. V RESNICI JE RAVNO OBRATNO. V resnici gre za ustrahovanje, laži in prikrivanje dejstev, da bi vas pripravili ?imve? do prostovoljnega ?ipiranja.

Vabimo vas, da se dogovorite in pošljete na ZBOROVANJE vsaj enega ?lana iz vaše družine, kar bo pomenilo, da nas bo združenih ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije vsaj 780.000 (približno toliko je v SLO družin) Slovenk in Slovencev v Ljubljani, od koder ne bomo odšli, dokler ne bo Slovenija OSVOBOJENA.

Vedite, da že dejstvo, da se 25. junija sprožijo potoki in reke ljudi v Ljubljano iz celotne Slovenije, bodo glavni režiserji in razdiralci Slovenije pobrali šila in kopita in pobegnili iz države.

Nato bomo po scenariju ISLANDSKEGA UREJANJA NAKOPI?ENIH PROBLEMOV Slovenci v skladu z Osvobodilnim programom narodne enotnosti na podlagi sprejete nove družbene pogodbe - USTAVE za?eli graditi Slovenijo na tem novem zdravem temelju, da bo vzgled celotnemu svetu.

Uni?evalci in razdiralci ter roparji pa bodo na koncu kon?ali v zaporih (ograjenih njivah, kjer bodo s poljedelskim orodjem do konca življenja obdelovali zanemarjeno rodovitno zemljo), na Zavodih za zaposlovanje in na smetiš?u zgodovine z njihovimi uni?evalskimi ideologijami vred.

Vsak bo moral sprejeti odgovornost pred obli?jem pravi?ne pravne države, ki jo bomo vzpostavili, za svoja pretekla zla dejanja zoper narod ali pa za to, da so na položajih opustili dolžna ravnanja, ko niso ukrepali ali pa so gledali stran, ko so njihovi botri uni?evali vse, kar je pomembno za našo dobro prihodnost. Ko vzpostavimo pravi?no pravno državo, jim bo vse nakradeno premoženje zaseženo, ?e ga ne bodo do postavljenega roka prostovoljno vrnili.

Upamo, da je popolnoma jasno zapisano in vas bo tudi ta naš zapis spodbudil, da še v zadnjem trenutku naredite, kar vam bo velevalo srce, in ne pozabite, VSI SMO TUDI REDITELJI.  Da bdimo nad morebitnimi provokatorji, ki jih bodo poslali med nas, da bi zanetili nemire in nasilje.

Na MIROLJUBNO ZBOROVANJE ZA OOPS s seboj prinesite nekaj za sedenje (zložljiv stol, blazino ipd.), da se bomo povsem umirili in se v miru, v tišini za?eli pogovarjati in dogovarjati za najboljše poteze, ki jih bomo storili, da ?im prej kon?amo to kalvarijo in za?nemo stopati vsi skupaj po poti v SVETLO PRIHODNOST.

ZDAJ GRE ZA VSTATI INU OBSTATI, LUBI SLOVENCI!

SKUPAJ ZMAGAMO!

KDOR NI Z NAMI, JE ZA NAMI!

DELIMO, SPODBUJAMO IN UKREPAJMO ZA OOPS!

http://www.gibanje-ops.com/dejavnosti-gibanja-ops/drugacna-politika/1237-osvobodilni-program-narodne-enotnosti-oops.html

25. junija pa vsi v Ljubljano, GREMO DO KONCA, DO Osvoboditve Slovenije. Ob 12.00 za?nemo na Trgu republike in kon?amo, ko bomo zagotovo videli, da so glavni akterji tudi zadnje prevare v preiskovalnih zaporih.

Ekipa OPS