Ta dokaz smo dodali v Gibanju OPS, kar objavlja ali ne objavlja RTV SLO, je skupno dobro, ker jo pla?ujemo prisilni pla?niki RTV "prispevka" in ni zasebna RTV.

SPOŠTOVANI!

Mnogi že vemo, da so najve?ji slovenski mediji podaljšana roka velikih svetovnih medijev, ki so vsi v lasti svetovne elite, zato je raziskovalno novinarstvo dejansko povsem izgubilo pomen (cenzura in samocenzura pa najbolj cenjena vrlina med novinarji). Prav iz tega razloga jih mnogi med nami ne gledamo in ne beremo ve?, tisti ozaveš?eni, ki jih, pa poizkušajo brati (slišati) med vrsticami.

 

?esar pa ne vemo (ali nismo vedeli) mnogi, dokler nismo poizkušali prodreti tudi v tako imenovane in samooglaševane "neodvisne" in "necenzurirane" medije z resnico, ki bi naj bila dostopna vsem nam s svobodnim izražanjem tistih, ki jo izražajo na miren in kulturen na?in s preverljivimi podatki, tako da se vanje lahko prepri?a vsak, ki želi raziskovati v tej smeri, v kolikor ne verjame samemu viru.

 

 

Poleg poplave lažnih in potvorjenih poro?anj naj bi imeli ljudje možnost slišati tudi drugo stran, da bi jim bilo s tem omogo?eno kriti?no razmišljanje, pa se žal to onemogo?a tudi v teh samooklicanih "neodvisnih in necenzuriranih" medijih, kar lahko z gotovostjo trdim in imam tudi dokaze, kako ignorantsko se obnašajo.

Obrnila sem se namre? na številne, glede na to, kar pišejo, kako se imenujejo, pa sem v prav vseh naletela na gluha ušesa. Še z odgovorom ali kakršnimkoli pojasnilom se jim ni dalo izgubljati ?asa.

Tako se sedaj res sprašujem, ali sploh imamo kakšen od vseh politi?nih opcij v državi neodvisen medij, pa sem nekako prišla do lai?nega zaklju?ka, da tak medij sploh ne obstaja. Prosim, razsvetlite me, v kolikor se motim.

Naivno sem tudi pri?akovala, da ?e se bom vklju?ila v Facebook skupine, še posebno tiste, ustanovljene v bližnji preteklosti v podporo resnici in vseslovenstva, da se bo v njih  razpravljalo o rešitvah in pozitivnih spremembah, ki si jih vsi želimo, in omogo?ala enakopravna objava vseh dobronamernih ?lanov.

Žal to ni tako, saj se onemogo?ajo objave mnogim resnicoljubnim in miroljubnim, ki si prizadevamo ?lanstvu prikazati resnico, do katere smo se dokopali z raziskovanjem, ko smo spoznali, kaj zloveš?ega se nam pripravlja.

Nasprotno pa kljub opozorilom na to obilno svojega prostora podarjajo tistim, ki objavljajo kopije ?lankov medijev, ki jim resnicoljubni ne zaupamo(jo),  o?itno z namenom, da preusmerja pozornost ljudi od najbolj pere?ih problemov in planov naše vrle vazalske politike. S tem se v neproduktivnih debatah uspešno dosega delitev ljudi in s tem spodbujanje sporov, sovražnosti in pozivanja k nasilju, kar spodbujajo provokatorji v skupinah. Resni?no vas prosim, ne dajte se sprovocirati, saj bi to vladi še kako ustrezalo, da bi zlorabila represivne ukrepe.

Najbolj zanimivo pri vsem skupaj pa je to, da ima ena od teh skupin že v svojih pravilih odkrito zapisano (druge cenzurirajo enako, le bolj prikrito), da je pri njih, v današnjem ?asu v svetu in tudi v Sloveniji najbolj pere?a problematika neželena vsebina, s ?imer posredno zavestno (kot nevidna lovka globoke globalne države) ali nezavestno (pred sodnikom te nepoznavanje zakonov ne odreši kazni) pridno cenzurira iste vsebine, kakor mediji svetovne elite.

Vidite, tako globoko sega cenzura pri nas po mojem skromnem spoznanju. Poizkusite pa lahko tudi sami, ?e meni ne verjamete.

Toliko za tokrat, morda bolj konkretno o dogajanjih na to temo naslednji?.

Želim vam ohranjanje miru in spokojnosti v srcu, veliko objemov in  ljubezni za ohranitev telesnega in mentalnega zdravja v teh norih ?asih.

Z ljubeznijo, TonkaZA KOGA DELAJO ADMINISTRATORJI "RESNICOLJUBNIH IN NECENZURIRANIH" SKUPIN

 

SPOŠTOVANI!

Tokrat pa malo bolj podrobno o novodobnih skupina v podporo znanilcev resnice.

Iz naslovov teh skupin in tega, kar so dovoljevali objaviti v preteklosti, povpre?en sledilec pri?akuje, da svojim ?lanom vsaj v njih dovolijo pravico svobodnega izražanja, ki bi nam naj izhajala že iz USTAVE, pa nam jo tako lahkotno in vehementno kratijo prav vsi, kakor se jim zazdi tudi v teh skupinah.

Že ve?krat sem tudi glede na proteste in nezadovoljstvo vse ve?jega dela prebivalstva predlagala združitev skupin z istimi cilji v eno in tako posledi?no združitev mo?i pri resni?nem uveljavljanju pravi?ne družbe. Pravega posluha za to ni bilo, kar navaja na misel, da ima vsaka svoje (morda tudi) osebne interese ali vsaj zastopa interese nekoga. Ker se zavestni že zavedamo, da so vse dosedanje politi?ne opcije iste in da samo z zamenjavo na vrhu ne bomo dosegli prav ni?esar, saj pravzaprav vse delujejo v interesu globalnega kapitala in ne ljudstva, kateremu so odgovorni le še po ustavi, ki pa je za njih o?itno le mrtev tekst.

Nastalo situacijo sem najbolje spoznala, ko sem želela objaviti miroljubne apele ljudstvu (tudi policistom, vojakom in gasilcem) in še posebej 4 klju?nim skupinam.

Tako mojih apelov na primer, ko jih je bilo še pet, sploh ni objavila in me tudi ni obvestila skupina Podpora Ivanu Galetu, kasneje pa, ko sem jih združila in izlo?ila za lastnika FB (ki zastopa globalno elito) sporne besede, pa z obrazložitvijo, da gre za teorijo zarote. A lahko to verjamete? Cel svet se upira tej pravi ZAROTI, oni pa še vedno kot papige ponavljajo frazo, ki so si jo izmislili prav "mogo?niki" o TEORIJE le te?!? A so morda padli z lune in ne vedo, kaj se dogaja? Resni?no dvomim.

Ni mi jasno pri Galetovi skupini, zakaj so objavili mojo objavo "Kako globoko seže cenzura v slovenskem prostoru". A so morda hoteli pokazati, da v moji objavi ne govorim tudi o njih? Seveda so bili spet gluhi, ko sem jih v komentarju vprašala, zakaj pa potem niso objavili mojih apelov.

Skupina, ki se je prej imenovala Podpora dr. Knaflji?u ali nekako tako, se je (tudi) na mojo pobudo preimenovala v Podpora in poklon pogumnim (v to bi se zaradi primernega imena z lahkoto združile tudi ostale). Moje mnenje je namre?, da se z drobljenjem v skupine spet onemogo?a združevanje isto misle?ih, kar si pravzaprav ŽELI VSAKA SEDANJA POLITI?NA OPCIJA, saj jim je s tem olajšano, da bi nas sami delili.

Bila sem popolnoma prepri?ana, da je skupina s preimenovanjem dokazala, da je resni?no za resnico. Nenazadnje je tudi objavila vseh mojih 5 apelov, zato za dvom ni bilo mesta. Ljudem, ki so jih uspeli prebrati, so v glavnem odobravali vsebino (vše?ki in sr?ki), nesprejemljiva pa je bila za FB& COMPANY ("mogo?nike") nesprejemljivih besed, zaradi lažje uresni?itve njihovega plana, k še hitrejšemu brisanju  pa je pripomogla tudi prijava enega od provokatorjev v skupini, zato je bila v manj kot 24 urah moja objava zbrisana.

Vse apele sem tako združila v enega, izlo?ila "sporne" besede in še enkrat jih je ta ista skupina objavila. Tako sem še vedno bila prepri?ana, da so moderatorji te skupine pa ?isto zares neodvisni. Pa sem se zmotila. Ko sem napisala resnico o dogodkih v skupini Podpora Ivanu Galetu, mi je ena od administratork napisala, da ne morejo dovoliti objave o drugi skupini. To sem še nekako pogoltnila, a kaj kmalu sem ugotovila, da so ?isto potihoma zbrisali tudi moje apele, o ?emur administratorka ni spregovorila niti besede. Ko sem ji to napisala, pa ni bilo nobenega odgovora ve?.

Zelo zanimiva je tudi zgodba s skupino Vseslovenska vstaja. Ko sem namre? ugotovila, da so jo objavili, sem se jim ZAHVALILA, KER JIM JE MAR. Presene?ena pa sem takoj za tem ugotovila, da je moj komentar rde?e uokvirjen, nakar je z njihovega zidu izginila tudi moja objava apelov.

Druge, za današnje gibanje klju?ne novonastale skupine, mojih apelov sploh niso objavile, pa tudi vzroka nisem izvedela, lahko pa si mislim, da je enak. ?e sem objavo v še kateri skupini spregledala, se že vnaprej opravi?ujem, vendar pa dvomim, saj bi morala dobiti kakšne notifikacije o tem.

In veste, do kakšnega zaklju?ka sem po vsem tem prišla pri razmišljanju o namenu takšnega po?etja? O?itno se želi ljudi spet potegniti od bistva problema (prepeljati žejne preko vode)  in spraviti v neskon?ne debate in prepire. Torej JIH SKREGAŠ IN NATO MIRNO VLADAŠ NAPREJ.
Ali ?e uporabim stare rek:

PSI LAJAJO, KARAVANA GRE DALJE.

Edino pri vsem tem mi ni jasno, kako ne razumejo, da tudi njih ?aka ista usoda, saj so del naroda tako kot  tisti v vladi. Naj ponovim, da se slednji zaman tolažijo, da so v eliti. So le paraziti (nebodigatreba), ki jih (zaenkrat) še pla?uje poleg nas tudi elita, a ko bo vzrok za to odpravljen, tudi njih ne bodo ve? hranili. Le kdo ljubi parazite? Verjemite mi, da niti "mogo?niki" (mo?ni so samo toliko, kolikor jim sami v svojem udobju dovolimo) NE.

Vsekakor pa moram dodati, da je moje apele objavilo GIBANJE OPS, v govoru predstavnika gibanja gospoda Trohe pa sem opazila, da jih je javno tudi omenil, torej je vedel, kaj objavljajo v svoji skupini in prepri?ana sem, da ni bila pomota. Tako verjamem, da se to gibanje resni?no zavzema za dobrobit celotnega prebivalstva ne glede osebno opredelitev posameznika, saj se zaveda, da bomo posledice ?utili prav vsi.

Naj še enkrat ponovim, kar sem mislim da že zapisala v enem prejšnjih postov. RESNICO LAHKO IGNORIRAMO, TODA NJENIH POSLEDIC NE MOREMO.
Dragi/a prijatelj/ica!
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
OsveĹľi

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 95 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?