Objavljamo zanimiv prispevek iz ?asopisa DELO in se sprašujemo kje so in kaj po?nejo novinarji DELA v teh tednih, ko vedo, da gre za še eno akcijo svetovne in SLOVENSKE mafije, da bi uvedli celo obvezno cepljenje (?IPIRANJE s teko?im ?ipom) s katerim nas ho?ejo v povezavi z novo tehnologijo 5G in 6G vse imeti na povodcu in pod kontrolo. Prispevek je bil objavljan sicer 24.07.2010, a je danes še kako znova aktualen, avtor pa je g. Branko Soban. Le kaj danes meni avtor tega prispevka in njegovi kolegi na DELU, ste kje zasledili?

"ZLO?IN NAD DAVKOPLA?EVALCI

"Lansko vro?e poletje je minilo v znamenju strahu pred virusom praši?je gripe, ki so mu nasedli mnogi ugledni strokovnjaki in tudi najresnejši svetovni mediji.

 

Vsa industrija ?je ?akala na pandemijo … Tom Jefferson , epidemiolog

"Združeni narodi in biznis potrebujejo drug drugega. Potrebujemo vašo inovativnost, vašo pobudo, vaš tehnološki pogum. Toda tudi biznis potrebuje Združene narode. ?Pri iskanju idealnega okolja, v katerem bi posli lahko cveteli …" Ban Ki Mun, generalni sekretar OZN

Lansko vro?e poletje je minilo v znamenju strahu pred virusom praši?je gripe, ki so mu nasedli mnogi ugledni strokovnjaki in tudi najresnejši svetovni mediji. Bržkone zato, ker je virus H1N1, ki so ga najprej odkrili v Mehiki, tedaj v resnici nezadržno osvajal svet. Do konca lanskega aprila, v pi?lih nekaj dneh po odkritju, je prav na hitro okužil devet držav. Sredi junija 2009 so ga zaznali že v 74 državah. Samo dva tedna pozneje, bilo je v prvih dneh lanskega julija, je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) zaskrbljeno sporo?ila, da virus mori že v 120 državah. V za?etku letošnjega maja je bil njegov prakti?no ves svet. H1N1 so namre? odkrili v 214 državah in ?ezmorskih ozemljih.

Scenariji, ki so jih pletli po lanskem izbruhu praši?je gripe v Mehiki, so bili sprva naravnost grozljivi: virus H1N1 bo okužil najmanj dve milijardi ljudi, mrtvih bo na stotiso?e … Samo v ZDA so za zdravila pri pri?i porabili dve milijardi dolarjev, vlada pa je za preventivo namenila še dodatnih 7,5 milijarde dolarjev. Toda apokalipti?ne napovedi se niso uresni?ile. Kot se niso ne pri sarsu in ne pri pti?ji gripi. Do za?etka letošnjega maja je zaradi okužbe z virusom resda umrlo 17.919 ljudi, toda navadna sezonska gripa po svetu praviloma vzame najmanj desetkrat ve? življenj. Zaradi nje je – po podatkih WHO – vsako leto od 250.000 do 500.000 mrtvih. Neodvisni strokovnjaki pravijo, da se je ta »strašna« nova gripa izkazala celo za najmilejšo obliko te bolezni, odkar uradno beležijo izbruhe gripe v svetu …

Panika z ozadjem


Panika je bila torej odve?. Kdo jo je potemtakem sprožil in kdo je imel od nje najve? koristi? Na dlani je, da je Svetovna zdravstvena organizacija v tej zgodbi ukrepala neznanstveno in neracionalno, opozarja britanski poslanec Paul Flynn, poro?evalec ( rapporteur ) Sveta Evrope o tej temi. Že maja lani so jo Kitajska, Britanija, Japonska in nekatere druge vplivne države, kot je tedaj poro?al Associated Press , glasno opozorile, naj bo previdna z objavami o širjenju bolezni, saj bi lahko prišlo do nepotrebne panike in zmede. Toda v Ženevi, kjer je sedež WHO, tovrstnih nasvetov niso upoštevali. Še istega meseca so najprej spremenili definicijo pandemije (smrtnost po novem sploh ni bila ve? pomembna; do takrat je zaradi virusa H1N1 v svetu umrlo vsega 144 ljudi) in nato 11. junija 2009 novo bolezen v resnici razglasili za pandemijo.

Nemški epidemiolog dr. Wolfgang Wodarg, ki je s svojo pobudo z naslovom Lažna pandemija – nevarnost za zdravje decembra lani v Svetu Evrope pravzaprav prvi za?el resno strokovno razpravo o tej temi, je trdno prepri?an, da se v Ženevi za razglasitev pandemije niso odlo?ili iz skrbi za zdravje, ampak je šlo za skrbno na?rtovano potezo, ki naj bi spodbudila predvsem prodajo cepiva. »Za to, kar se je zgodilo, preprosto ni druge razlage. Zakaj bi sicer spreminjali definicijo pandemije?« je bil tedaj neusmiljen Wodarg, ki zdaj ni ve? v Svetu Evrope. Ker na zadnjih nemških volitvah ni bil izvoljen v Bundestag, ni ve? ?lan nemške delegacije v parlamentarni skupš?ini Sveta Evrope (PACE). Zato je njegovo poslanstvo prevzel Britanec Paul Flynn, ki je skupaj z Nemcem za junijsko zasedanje PACE v Strasbourgu pripravil zares izvrstno in nadvse kriti?no poro?ilo. Nad njim bi se morale resno zamisliti vse evropske vlade, ki so v tej zgodbi (ne)hote nasedle strokovnjakom in zaslužkarjem iz farmacevtske industrije.

Virus iz vietnamske vojne

V Svetovni zdravstveni organizaciji so H1N1 razglasili za popolnoma nov in doslej neznan virus. Toda praksa je zelo hitro razkrila, da to ne drži. Bolniki, starejši od 65 let, so namre? na virus reagirali bistveno druga?e kot pa mlajši od njih. To bi lahko pomenilo, da so se neko? že sre?ali z njim in si tako ohranili imuniteto. To je v Strasbourgu potrdil tudi prof. dr. Ulrich Keil iz epidemiološkega inštituta pri univerzi v Münstru. Po njegovih besedah so ta virus že v sedemdesetih letih v ZDA prinesli vojaki, ki so se vra?ali iz vietnamske vojne.

Bolezen so že takrat krstili za azijsko praši?jo gripo. Panika je bila precejšnja. V Ameriki so tedaj cepili blizu 40 milijonov ljudi, saj so se zbali, da gre za virus, podoben povzro?itelju španske gripe, ki je po prvi svetovni vojni pomoril nekaj deset milijonov ljudi. Toda cepljenje so ustavili tisti hip, ko so ugotovili, da gre v bistvu za zelo blago bolezen. Takratna praši?ja gripa je namre? v ZDA zahtevala samo eno smrt, zaradi cepiva pa je umrlo najmanj 30 ljudi. Stranski u?inki so bili uni?ujo?i. Kar nekaj sto Ameri?anov je namre? po cepljenju zbolelo za neozdravljivim Guillain-Barrovim sindromom, ki povzro?a tudi paralizo.

Tudi tokrat so bile primerjave s špansko gripo povsem odve?, dodaja dr. Keil. Ta se je namre? dogajala v zgodovinskem kontekstu prve svetovne vojne. Prenašali so jo vojaki, ki so bili zaradi podhranjenosti, izmu?enosti, ran in pomanjkanja zdravil, kakršna denimo poznamo danes, lahek plen za vse mogo?e viruse in bolezni. Takratne smrtne žetve zato preprosto ni mogo?e primerjati z današnjimi ?asi, saj je medicina danes vendarle povsem druga?na od zdravstva pred skoraj sto leti, opozarja dr. Keil.

Dejstvo je, da so tisti, ki so odlo?ali o pandemiji, pretiravali. Kaj so s tem hoteli dose?i, vedo samo oni. Panika je bila namre? strašna. Karin Andersen, poslanka iz Norveške, je v Strasbourgu denimo povedala, da so se ljudje v vrstah pred zdravstvenimi domovi dobesedno tepli za cepivo. In obsojali politike, ker da niso pravo?asno poskrbeli za zadostno število doz.

Toda težava je bila tudi v tem, da zaradi panike celo zdravniki marsikje niso ve? lo?evali med gripo in gripo podobnimi boleznimi, ki jih povzro?a vsaj dvesto razli?nih virusov. Epidemiolog Tom Jefferson iz Cochrane Collaboration denimo pravi, da je le 7 do 15 odstotkov bolnikov s simptomi gripe zares zbolelo za praši?jo gripo. V mnogih državah so zato nastale resne težave pri lo?evanju med bolniki, ki so umirali s praši?jo gripo (imeli so simptome gripe, a so umrli zaradi drugih patologij), in bolniki, ki so umrli izklju?no zaradi praši?je gripe (ta je bila glavni vzrok smrti). Zmeda je bila torej popolna, razmere za potvarjanje statistik – in ribarjenje v kalnem – pa tudi zaradi tega naravnost idealne.

Tajni odbor iz Ženeve

Eden glavnih organov, ki se v Svetovni zdravstveni organizaciji ukvarja z epidemijami in pandemijami, je tako imenovana Strateška svetovalna skupina ekspertov (SAGE). Toda generalna direktorica WHO – to nalogo zdaj opravlja dr. Margaret Chan, ki pa se proti gripi ni cepila, saj za to menda ni imela ?asa – lahko ob resnih zapletih imenuje tudi poseben odbor za izredne razmere ( Emergency Committee ). Ta se je v ?asu od izbruha bolezni v Mehiki in ZDA aprila lani do maja 2009 sestal kar osemkrat. In o?itno usodno vplival, da so se v Ženevi potem odlo?ili za razglasitev pandemije.

Toda ko je Svet Evrope od WHO zahteval imena ?lanov tega odbora, ki so po dogovoru tajna, je bil odgovor iz Ženeve negativen. Z obrazložitvijo, da bi ti ljudje po razkritju njihove identitete postali žrtve strašnega pritiska razli?nih podjetij in interesnih skupin … Podobno so Strasbourgu odgovorili tudi iz Evropskega centra za nadzor in prepre?evanje bolezni (ECDC), ki od leta 2005 deluje v Stockholmu. Tudi ta ustanova namre? ni hotela razkriti imen strokovnjakov, ki so bili pri odlo?itvah o pandemiji o?itno na istih valovnih dolžinah s kolegi iz Ženeve. Transparentnost delovanja, na kateri pravzaprav temelji Evropa, je pri praši?ji gripi grdo padla na izpitu. Škandal je bil s tem popoln.


Spe?e pogodbe

V razli?nih evropskih državah so na pandemijo reagirali razli?no. Nekatere vlade so že po (povsem neškodljivi) pti?ji gripi s farmacevtskimi podjetji podpisale tako imenovane »spe?e pogodbe«, ta pa so jih aktivirala takoj, ko je WHO razglasila pandemijo praši?je gripe. Toda cepivo zanje s tem še ni bilo zagotovljeno. Podjetja so ga namre? za?ela dobavljati po na?elu »kdor prvi pride, prvi melje«, cene pa so bile dvakrat do trikrat ve?je od cepiva za obi?ajno sezonsko gripo. V ta »paket« je sodilo tudi jasno opozorilo, da bodo za morebitne stranske u?inke cepiva ve?ji del odgovornosti nosile kar vlade same …

Britanska vlada je po besedah Paula Flynna za cepivo namenila 570 milijonov funtov. Ogromna vsota, ki pa je bila ob izbruhu praši?je gripe po svoje logi?na, saj so v britanskem ministrstvu za zdravstvo napovedovali, da bo virus H1N1 na Otoku pobral najmanj 65.000 življenj. Do letošnje pomladi je zaradi gripe umrlo manj kot 500 Britancev …

Podobno so reagirali tudi v Franciji, kjer so sprva naro?ili 94 milijonov doz cepiva, vrednega 365 milijonov evrov. Toda ker se je virus izkazal za manj strašnega, kot so ga prikazovali, je uradnemu Parizu uspelo razveljaviti pogodbo za 50 milijonov doz. Proti gripi se je namre? cepilo vsega 5,7 milijona Francozov. Nekaj cepiva so prodali drugim državam, toda v skladiš?ih je še vedno 25 milijonov doz, ki jim bo rok potekel konec tega leta. Vlada je torej zaradi pandemije, ki je ni bilo, vrgla pro? ogromno denarja. Pravi zlo?in nad davkopla?evalci.

Poljska je rekla ne

Podobne drame so se dogajale tudi v drugih evropskih državah. Edina svetla izjema je bila Poljska, ki po zaslugi odlo?ne ministrice za zdravstvo Ewe Kopacz, nekdanje pediatrinje, ni kupila cepiva. Varšava je to sicer nameravala storiti. Kupili naj bi ga za približno dva milijona najbolj ogroženih ljudi. Toda pogoji, ki so jih za nakup postavljala farmacevtska podjetja, so bili za ministrico nesprejemljivi. Trgovci so namre? zahtevali, naj vlada prevzame odgovornost za vse morebitne stranske u?inke. »Od vas ne bom kupovala zdravil, za katera ne jam?ite. Ko namre? pišete recept, si morate najprej zastaviti tole vprašanje: Bi to zdravilo predpisali svojim otrokom ali svoji mami?« je bila odlo?na Ewa Kopacz in farmacevtski velikani so iz Varšave odšli z dolgim nosom. Poljska ministrica je bila ena redkih v svetu, ki je pravo?asno ugotovila, da pandemija praši?je gripe ni tako resna, kot jo prikazujejo, in da za njo o?itno ti?ijo predvsem veliki finan?ni interesi.

V teh njenih razmišljanjih je bilo zelo veliko logike. Rezultati finan?nega poslovanja velikih farmacevtskih podjetij, ki so proizvajala cepivo, so namre? v resnici izkazali velikanske dobi?ke. Po ocenah znane investicijske banke JP Morgan naj bi podjetja samo s prodajo cepiva v letu 2009 ustvarila dobi?ke, ki se vrtijo med 7 in 10 milijardami evrov. V JP Morganu so imeli prav. Sanofi-Aventis je denimo v za?etku letošnjega leta objavil, da je podjetje lani ustvarilo kar 7,8 milijarde evrov ?istega dobi?ka. V veliki meri zaradi uspešne prodaje cepiva proti praši?ji gripi.

Netestirano cepivo

Dr. Wolfgang Wodarg trdi, da je pandemija farmacevtskim podjetjem prav zaradi dobrih »poslovnih zvez« z WHO omogo?ila, da so (tajne) pogodbe z vladami malodane ?ez no? prelile v velike kupe denarja. Farmacevti so se namre? temeljito pripravili na ta dogodek. Tudi z razvojem super hitrih – na novo patentiranih in zato donosnejših – metod za izdelovanje cepiva v bioreaktorjih s pomo?jo hitrorasto?ih celic, podobnih rakastim. Toda ta cepiva niso bila klini?no testirana in so zato lahko zelo nevarna. Z njimi ne bi smeli cepiti ne otrok in ne nose?nic, svari Wodarg. V Nem?iji so zato, na primer, zavrnili Novartisov optaflu .
Na dlani je, da se je v zadnjih letih med Ženevo in farmacevtskimi velikani stkala mo?na in nadvse trdna korupcijska mreža. Z enim samim ciljem: ?im ve?ji zaslužki. V WHO to vztrajno zanikajo, toda dokazov za to niso predložili nobenih. Nekateri mediji so zato že pred ?asom krenili v pravi lov za vplivnimi ljudmi v Svetovni zdravstveni organizaciji, ki so imeli hkrati tesne povezave tudi s farmacevtsko industrijo. Eden takšnih je bil dr. Albert Osterhaus, ?lan strateške ekspertne skupine svetovalcev pri WHO, ki je imel prste pri vseh pani?nih reakcijah na viruse, ki so jih odkrivali v zadnjem desetletju. Zato se ga je oprijel vzdevek Dr. Flu  …

Pod pritiski javnosti, tudi Sveta Evrope, so se v Ženevi junija letos le odlo?ili, da bodo tudi sami za?eli preiskavo o morebitnih nespodobnih povezavah. Toda problema so se spet lotili zelo nenavadno. Izkazalo se je namre?, da je v preiskovalni komisiji kar šesterica ?lanov že omenjenega odbora za izredne razmere, ki je v bistvu sprejemal vse klju?ne odlo?itve. Teh šest mož naj bi torej razsojalo o odlo?itvah, ki so jih sami predlagali najožjemu vodstvu WHO. Farsa brez primere. Ko je ta podrobnost prišla v javnost, sta dva sporna ?lana preiskovalne komisije takoj odstopila, preostalih štirih pa ta konflikt interesov še vedno prav ni? ne moti.

Pravi ubijalci civilizacije

Lažna pandemija praši?je gripe je razkrila vrsto zlorab in nepravilnosti, za katerimi danes boleha pravzaprav vsa sodobna družba: popolna netransparentnost pri sprejemanju pomembnih odlo?itev, korupcija, klientelizem, prepletenost poslovnih interesov. In kar je najhujše: zaslužek je bil v tej zgodbi pomembnejši od zdravja ljudi. Svetovna zdravstvena organizacija je v o?itni navezi s farmacevtsko industrijo, ki je tu zavohala priložnost za velike dobi?ke, vso pozornost, vpliv in (davkopla?evalski) denar preusmerila v povsem obrobno virozo, medtem ko se za najhujše ubijalce današnje civilizacije, kot so visoki krvni tlak, holesterol, depresije, diabetes, onkološke bolezni ali aids malodane sploh ne zmeni.

V manj razvitih državah samo zaradi podhranjenosti in ozdravljivih bolezni denimo vsak dan umre 26.000 otrok. To je skoraj deset milijonov mrtvih otrok na leto! Pretresljiva statistika, pravi dr. Wolfgang Wodarg, toda ne WHO in ne vlade razvitih držav ob tej strahotni številki ne ukrenejo ni?esar. Z reveži pa? ni profitov! Za spopad z ne posebej nevarnim virusom H1N1 pa so bile te iste vlade naenkrat pripravljene zapraviti milijarde javnega denarja. Res narobe svet.

Kdo ga bo spreobrnil? Tisti, ki o tem mol?ijo, zagotovo ne. ľ Fotografiji EPA Lažna pandemija praši?je gripe je razkrila vrsto zlorab in nepravilnosti, za katerimi danes boleha vsa sodobna družba. In kar je najhujše: zaslužek je bil v tej zgodbi pomembnejši od zdravja ljudi.

Iz tiskane izdaje Sobotne priloge

Pripis OPS:

?e ste opazili zdaj vsi osrednji mediji natolcujejo, da bodo ukrepi postopoma odpravljeni, a treba bo še naprej upoštevati distanco in nositi "zaš?itne" maske. V?eraj v TV ODMEVIH ugrabljene in lažnive RTV SLO so pripravili dolg prispevek o tem kako so v Nem?iji spodbudili izdelavo mask, celo tovarna avtomobilov BMW menda že izdeluje maske!? Ker seveda skušajo s tem sugerirati tudi našim ljudem, da, ?e bodo Nemci nosili maske, jih boste pa tudi vi Slovenci. Kmalu bodo za?eli širiti propagando, da nas lahko reši nošenje mask in konec distance med nami, samo CEPIVO. Spremljajte pozorno kako bodo to po?eli.

V Gibanju OPS smo zgroženi, ko gledamo to ogabno kapanjo KORONA VIRUS MARKETINGA ves ?as izvajajo vsi slovenski mediji in kako neverjetno je vse usklajeno s tem dogovorom iz oktobra 2019, kjeR so se dogovorili za izvedbo scenarija KORONA VIRUS MARKETNGA.

 OGABNO!


?e zdaj ne boste spregledali, spoštovani Slovenci in ostali tukaj žive?i ljudje, vam ni pomo?i. Ampak ni dovolj spregledati, ?e ho?emo kon?ati to boljševisti?no-fašisti?no tiranijo nad nami, se ke potrebno iz cone lažnega udobja aktiivirati v aktivno državljanstvo, se pridružiti Gibanju OPS, se organizirali in izpeljati ISLANDSKI SCENARIJ UREJANJA STVARI. MIrno, preudarno in po pameti. Na?rt za izvedbo prepotrebnih, pozitivnih, korenitih, politi?nh in družbenih sprememb, kin ga bomo ivedli po padcu ologarhije, ki vlada iz ozadja pa je TUKAJ.

Izpolnite PRISTOPNO IZJAVO in nam jo izpolnjeno pošljite na naš e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript. .

Ladja SLOVENIJA pod zvetjem BOGINJE rodnosti in žetve OPS se polni. Tudi za vas ?aka veslo, da bomo veslali vsi v smer, ki smo jo zapisali v VIZIJI. Brez vas bo plovba potekala po?asneje in vsi drugi bomo morali porabiti ve? svojih mo?i, da bomo prišli do ceilja. Ne pozabite tudi vi ste odgovorni in tudi vi lahko prispevate svojo mo? in znanje, da ladja prispe kamor želimo ?im prej, varno, mirno z vsemi potniki na krovu. CILJ je jasen in hvala BOGU, da imamo med narodom rojake, ki niso ves ta ?as od kar smo pluli v nevarne vode, mislili kot ve?ina samo za svojo zadnjico ampak so naredili na?rte, zgradili ladjo SLOVENIJA, da zdaj lahko ZA?NEMO POTOVANJE V SVETLO PRIHODNOST.

VKRCAJTE SE IN ZA?NITE VESLATI ZA OOPS

Klikni na sliko

SKUPAJ ZMAGAMO!

KDOR NI Z NAMI, JE ZA NAMI!

Ekipa OPS