Objavljamo zanimiv prispevek iz ?asopisa DELO in se sprašujemo kje so in kaj po?nejo novinarji DELA v teh tednih, ko vedo, da gre za še eno akcijo svetovne in SLOVENSKE mafije, da bi uvedli celo obvezno cepljenje (?IPIRANJE s teko?im ?ipom) s katerim nas ho?ejo v povezavi z novo tehnologijo 5G in 6G vse imeti na povodcu in pod kontrolo. Prispevek je bil objavljan sicer 24.07.2010, a je danes še kako znova aktualen, avtor pa je g. Branko Soban. Le kaj danes meni avtor tega prispevka in njegovi kolegi na DELU, ste kje zasledili?

"ZLO?IN NAD DAVKOPLA?EVALCI

"Lansko vro?e poletje je minilo v znamenju strahu pred virusom praši?je gripe, ki so mu nasedli mnogi ugledni strokovnjaki in tudi najresnejši svetovni mediji.

 

Vsa industrija ?je ?akala na pandemijo … Tom Jefferson , epidemiolog

"Združeni narodi in biznis potrebujejo drug drugega. Potrebujemo vašo inovativnost, vašo pobudo, vaš tehnološki pogum. Toda tudi biznis potrebuje Združene narode. ?Pri iskanju idealnega okolja, v katerem bi posli lahko cveteli …" Ban Ki Mun, generalni sekretar OZN

Lansko vro?e poletje je minilo v znamenju strahu pred virusom praši?je gripe, ki so mu nasedli mnogi ugledni strokovnjaki in tudi najresnejši svetovni mediji. Bržkone zato, ker je virus H1N1, ki so ga najprej odkrili v Mehiki, tedaj v resnici nezadržno osvajal svet. Do konca lanskega aprila, v pi?lih nekaj dneh po odkritju, je prav na hitro okužil devet držav. Sredi junija 2009 so ga zaznali že v 74 državah. Samo dva tedna pozneje, bilo je v prvih dneh lanskega julija, je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) zaskrbljeno sporo?ila, da virus mori že v 120 državah. V za?etku letošnjega maja je bil njegov prakti?no ves svet. H1N1 so namre? odkrili v 214 državah in ?ezmorskih ozemljih.

Scenariji, ki so jih pletli po lanskem izbruhu praši?je gripe v Mehiki, so bili sprva naravnost grozljivi: virus H1N1 bo okužil najmanj dve milijardi ljudi, mrtvih bo na stotiso?e … Samo v ZDA so za zdravila pri pri?i porabili dve milijardi dolarjev, vlada pa je za preventivo namenila še dodatnih 7,5 milijarde dolarjev. Toda apokalipti?ne napovedi se niso uresni?ile. Kot se niso ne pri sarsu in ne pri pti?ji gripi. Do za?etka letošnjega maja je zaradi okužbe z virusom resda umrlo 17.919 ljudi, toda navadna sezonska gripa po svetu praviloma vzame najmanj desetkrat ve? življenj. Zaradi nje je – po podatkih WHO – vsako leto od 250.000 do 500.000 mrtvih. Neodvisni strokovnjaki pravijo, da se je ta »strašna« nova gripa izkazala celo za najmilejšo obliko te bolezni, odkar uradno beležijo izbruhe gripe v svetu …

Panika z ozadjem


Panika je bila torej odve?. Kdo jo je potemtakem sprožil in kdo je imel od nje najve? koristi? Na dlani je, da je Svetovna zdravstvena organizacija v tej zgodbi ukrepala neznanstveno in neracionalno, opozarja britanski poslanec Paul Flynn, poro?evalec ( rapporteur ) Sveta Evrope o tej temi. Že maja lani so jo Kitajska, Britanija, Japonska in nekatere druge vplivne države, kot je tedaj poro?al Associated Press , glasno opozorile, naj bo previdna z objavami o širjenju bolezni, saj bi lahko prišlo do nepotrebne panike in zmede. Toda v Ženevi, kjer je sedež WHO, tovrstnih nasvetov niso upoštevali. Še istega meseca so najprej spremenili definicijo pandemije (smrtnost po novem sploh ni bila ve? pomembna; do takrat je zaradi virusa H1N1 v svetu umrlo vsega 144 ljudi) in nato 11. junija 2009 novo bolezen v resnici razglasili za pandemijo.

Nemški epidemiolog dr. Wolfgang Wodarg, ki je s svojo pobudo z naslovom Lažna pandemija – nevarnost za zdravje decembra lani v Svetu Evrope pravzaprav prvi za?el resno strokovno razpravo o tej temi, je trdno prepri?an, da se v Ženevi za razglasitev pandemije niso odlo?ili iz skrbi za zdravje, ampak je šlo za skrbno na?rtovano potezo, ki naj bi spodbudila predvsem prodajo cepiva. »Za to, kar se je zgodilo, preprosto ni druge razlage. Zakaj bi sicer spreminjali definicijo pandemije?« je bil tedaj neusmiljen Wodarg, ki zdaj ni ve? v Svetu Evrope. Ker na zadnjih nemških volitvah ni bil izvoljen v Bundestag, ni ve? ?lan nemške delegacije v parlamentarni skupš?ini Sveta Evrope (PACE). Zato je njegovo poslanstvo prevzel Britanec Paul Flynn, ki je skupaj z Nemcem za junijsko zasedanje PACE v Strasbourgu pripravil zares izvrstno in nadvse kriti?no poro?ilo. Nad njim bi se morale resno zamisliti vse evropske vlade, ki so v tej zgodbi (ne)hote nasedle strokovnjakom in zaslužkarjem iz farmacevtske industrije.

Virus iz vietnamske vojne

V Svetovni zdravstveni organizaciji so H1N1 razglasili za popolnoma nov in doslej neznan virus. Toda praksa je zelo hitro razkrila, da to ne drži. Bolniki, starejši od 65 let, so namre? na virus reagirali bistveno druga?e kot pa mlajši od njih. To bi lahko pomenilo, da so se neko? že sre?ali z njim in si tako ohranili imuniteto. To je v Strasbourgu potrdil tudi prof. dr. Ulrich Keil iz epidemiološkega inštituta pri univerzi v Münstru. Po njegovih besedah so ta virus že v sedemdesetih letih v ZDA prinesli vojaki, ki so se vra?ali iz vietnamske vojne.

Bolezen so že takrat krstili za azijsko praši?jo gripo. Panika je bila precejšnja. V Ameriki so tedaj cepili blizu 40 milijonov ljudi, saj so se zbali, da gre za virus, podoben povzro?itelju španske gripe, ki je po prvi svetovni vojni pomoril nekaj deset milijonov ljudi. Toda cepljenje so ustavili tisti hip, ko so ugotovili, da gre v bistvu za zelo blago bolezen. Takratna praši?ja gripa je namre? v ZDA zahtevala samo eno smrt, zaradi cepiva pa je umrlo najmanj 30 ljudi. Stranski u?inki so bili uni?ujo?i. Kar nekaj sto Ameri?anov je namre? po cepljenju zbolelo za neozdravljivim Guillain-Barrovim sindromom, ki povzro?a tudi paralizo.

Tudi tokrat so bile primerjave s špansko gripo povsem odve?, dodaja dr. Keil. Ta se je namre? dogajala v zgodovinskem kontekstu prve svetovne vojne. Prenašali so jo vojaki, ki so bili zaradi podhranjenosti, izmu?enosti, ran in pomanjkanja zdravil, kakršna denimo poznamo danes, lahek plen za vse mogo?e viruse in bolezni. Takratne smrtne žetve zato preprosto ni mogo?e primerjati z današnjimi ?asi, saj je medicina danes vendarle povsem druga?na od zdravstva pred skoraj sto leti, opozarja dr. Keil.

Dejstvo je, da so tisti, ki so odlo?ali o pandemiji, pretiravali. Kaj so s tem hoteli dose?i, vedo samo oni. Panika je bila namre? strašna. Karin Andersen, poslanka iz Norveške, je v Strasbourgu denimo povedala, da so se ljudje v vrstah pred zdravstvenimi domovi dobesedno tepli za cepivo. In obsojali politike, ker da niso pravo?asno poskrbeli za zadostno število doz.

Toda težava je bila tudi v tem, da zaradi panike celo zdravniki marsikje niso ve? lo?evali med gripo in gripo podobnimi boleznimi, ki jih povzro?a vsaj dvesto razli?nih virusov. Epidemiolog Tom Jefferson iz Cochrane Collaboration denimo pravi, da je le 7 do 15 odstotkov bolnikov s simptomi gripe zares zbolelo za praši?jo gripo. V mnogih državah so zato nastale resne težave pri lo?evanju med bolniki, ki so umirali s praši?jo gripo (imeli so simptome gripe, a so umrli zaradi drugih patologij), in bolniki, ki so umrli izklju?no zaradi praši?je gripe (ta je bila glavni vzrok smrti). Zmeda je bila torej popolna, razmere za potvarjanje statistik – in ribarjenje v kalnem – pa tudi zaradi tega naravnost idealne.

Tajni odbor iz Ženeve

Eden glavnih organov, ki se v Svetovni zdravstveni organizaciji ukvarja z epidemijami in pandemijami, je tako imenovana Strateška svetovalna skupina ekspertov (SAGE). Toda generalna direktorica WHO – to nalogo zdaj opravlja dr. Margaret Chan, ki pa se proti gripi ni cepila, saj za to menda ni imela ?asa – lahko ob resnih zapletih imenuje tudi poseben odbor za izredne razmere ( Emergency Committee ). Ta se je v ?asu od izbruha bolezni v Mehiki in ZDA aprila lani do maja 2009 sestal kar osemkrat. In o?itno usodno vplival, da so se v Ženevi potem odlo?ili za razglasitev pandemije.

Toda ko je Svet Evrope od WHO zahteval imena ?lanov tega odbora, ki so po dogovoru tajna, je bil odgovor iz Ženeve negativen. Z obrazložitvijo, da bi ti ljudje po razkritju njihove identitete postali žrtve strašnega pritiska razli?nih podjetij in interesnih skupin … Podobno so Strasbourgu odgovorili tudi iz Evropskega centra za nadzor in prepre?evanje bolezni (ECDC), ki od leta 2005 deluje v Stockholmu. Tudi ta ustanova namre? ni hotela razkriti imen strokovnjakov, ki so bili pri odlo?itvah o pandemiji o?itno na istih valovnih dolžinah s kolegi iz Ženeve. Transparentnost delovanja, na kateri pravzaprav temelji Evropa, je pri praši?ji gripi grdo padla na izpitu. Škandal je bil s tem popoln.


Spe?e pogodbe

V razli?nih evropskih državah so na pandemijo reagirali razli?no. Nekatere vlade so že po (povsem neškodljivi) pti?ji gripi s farmacevtskimi podjetji podpisale tako imenovane »spe?e pogodbe«, ta pa so jih aktivirala takoj, ko je WHO razglasila pandemijo praši?je gripe. Toda cepivo zanje s tem še ni bilo zagotovljeno. Podjetja so ga namre? za?ela dobavljati po na?elu »kdor prvi pride, prvi melje«, cene pa so bile dvakrat do trikrat ve?je od cepiva za obi?ajno sezonsko gripo. V ta »paket« je sodilo tudi jasno opozorilo, da bodo za morebitne stranske u?inke cepiva ve?ji del odgovornosti nosile kar vlade same …

Britanska vlada je po besedah Paula Flynna za cepivo namenila 570 milijonov funtov. Ogromna vsota, ki pa je bila ob izbruhu praši?je gripe po svoje logi?na, saj so v britanskem ministrstvu za zdravstvo napovedovali, da bo virus H1N1 na Otoku pobral najmanj 65.000 življenj. Do letošnje pomladi je zaradi gripe umrlo manj kot 500 Britancev …

Podobno so reagirali tudi v Franciji, kjer so sprva naro?ili 94 milijonov doz cepiva, vrednega 365 milijonov evrov. Toda ker se je virus izkazal za manj strašnega, kot so ga prikazovali, je uradnemu Parizu uspelo razveljaviti pogodbo za 50 milijonov doz. Proti gripi se je namre? cepilo vsega 5,7 milijona Francozov. Nekaj cepiva so prodali drugim državam, toda v skladiš?ih je še vedno 25 milijonov doz, ki jim bo rok potekel konec tega leta. Vlada je torej zaradi pandemije, ki je ni bilo, vrgla pro? ogromno denarja. Pravi zlo?in nad davkopla?evalci.

Poljska je rekla ne

Podobne drame so se dogajale tudi v drugih evropskih državah. Edina svetla izjema je bila Poljska, ki po zaslugi odlo?ne ministrice za zdravstvo Ewe Kopacz, nekdanje pediatrinje, ni kupila cepiva. Varšava je to sicer nameravala storiti. Kupili naj bi ga za približno dva milijona najbolj ogroženih ljudi. Toda pogoji, ki so jih za nakup postavljala farmacevtska podjetja, so bili za ministrico nesprejemljivi. Trgovci so namre? zahtevali, naj vlada prevzame odgovornost za vse morebitne stranske u?inke. »Od vas ne bom kupovala zdravil, za katera ne jam?ite. Ko namre? pišete recept, si morate najprej zastaviti tole vprašanje: Bi to zdravilo predpisali svojim otrokom ali svoji mami?« je bila odlo?na Ewa Kopacz in farmacevtski velikani so iz Varšave odšli z dolgim nosom. Poljska ministrica je bila ena redkih v svetu, ki je pravo?asno ugotovila, da pandemija praši?je gripe ni tako resna, kot jo prikazujejo, in da za njo o?itno ti?ijo predvsem veliki finan?ni interesi.

V teh njenih razmišljanjih je bilo zelo veliko logike. Rezultati finan?nega poslovanja velikih farmacevtskih podjetij, ki so proizvajala cepivo, so namre? v resnici izkazali velikanske dobi?ke. Po ocenah znane investicijske banke JP Morgan naj bi podjetja samo s prodajo cepiva v letu 2009 ustvarila dobi?ke, ki se vrtijo med 7 in 10 milijardami evrov. V JP Morganu so imeli prav. Sanofi-Aventis je denimo v za?etku letošnjega leta objavil, da je podjetje lani ustvarilo kar 7,8 milijarde evrov ?istega dobi?ka. V veliki meri zaradi uspešne prodaje cepiva proti praši?ji gripi.

Netestirano cepivo

Dr. Wolfgang Wodarg trdi, da je pandemija farmacevtskim podjetjem prav zaradi dobrih »poslovnih zvez« z WHO omogo?ila, da so (tajne) pogodbe z vladami malodane ?ez no? prelile v velike kupe denarja. Farmacevti so se namre? temeljito pripravili na ta dogodek. Tudi z razvojem super hitrih – na novo patentiranih in zato donosnejših – metod za izdelovanje cepiva v bioreaktorjih s pomo?jo hitrorasto?ih celic, podobnih rakastim. Toda ta cepiva niso bila klini?no testirana in so zato lahko zelo nevarna. Z njimi ne bi smeli cepiti ne otrok in ne nose?nic, svari Wodarg. V Nem?iji so zato, na primer, zavrnili Novartisov optaflu .
Na dlani je, da se je v zadnjih letih med Ženevo in farmacevtskimi velikani stkala mo?na in nadvse trdna korupcijska mreža. Z enim samim ciljem: ?im ve?ji zaslužki. V WHO to vztrajno zanikajo, toda dokazov za to niso predložili nobenih. Nekateri mediji so zato že pred ?asom krenili v pravi lov za vplivnimi ljudmi v Svetovni zdravstveni organizaciji, ki so imeli hkrati tesne povezave tudi s farmacevtsko industrijo. Eden takšnih je bil dr. Albert Osterhaus, ?lan strateške ekspertne skupine svetovalcev pri WHO, ki je imel prste pri vseh pani?nih reakcijah na viruse, ki so jih odkrivali v zadnjem desetletju. Zato se ga je oprijel vzdevek Dr. Flu  …

Pod pritiski javnosti, tudi Sveta Evrope, so se v Ženevi junija letos le odlo?ili, da bodo tudi sami za?eli preiskavo o morebitnih nespodobnih povezavah. Toda problema so se spet lotili zelo nenavadno. Izkazalo se je namre?, da je v preiskovalni komisiji kar šesterica ?lanov že omenjenega odbora za izredne razmere, ki je v bistvu sprejemal vse klju?ne odlo?itve. Teh šest mož naj bi torej razsojalo o odlo?itvah, ki so jih sami predlagali najožjemu vodstvu WHO. Farsa brez primere. Ko je ta podrobnost prišla v javnost, sta dva sporna ?lana preiskovalne komisije takoj odstopila, preostalih štirih pa ta konflikt interesov še vedno prav ni? ne moti.

Pravi ubijalci civilizacije

Lažna pandemija praši?je gripe je razkrila vrsto zlorab in nepravilnosti, za katerimi danes boleha pravzaprav vsa sodobna družba: popolna netransparentnost pri sprejemanju pomembnih odlo?itev, korupcija, klientelizem, prepletenost poslovnih interesov. In kar je najhujše: zaslužek je bil v tej zgodbi pomembnejši od zdravja ljudi. Svetovna zdravstvena organizacija je v o?itni navezi s farmacevtsko industrijo, ki je tu zavohala priložnost za velike dobi?ke, vso pozornost, vpliv in (davkopla?evalski) denar preusmerila v povsem obrobno virozo, medtem ko se za najhujše ubijalce današnje civilizacije, kot so visoki krvni tlak, holesterol, depresije, diabetes, onkološke bolezni ali aids malodane sploh ne zmeni.

V manj razvitih državah samo zaradi podhranjenosti in ozdravljivih bolezni denimo vsak dan umre 26.000 otrok. To je skoraj deset milijonov mrtvih otrok na leto! Pretresljiva statistika, pravi dr. Wolfgang Wodarg, toda ne WHO in ne vlade razvitih držav ob tej strahotni številki ne ukrenejo ni?esar. Z reveži pa? ni profitov! Za spopad z ne posebej nevarnim virusom H1N1 pa so bile te iste vlade naenkrat pripravljene zapraviti milijarde javnega denarja. Res narobe svet.

Kdo ga bo spreobrnil? Tisti, ki o tem mol?ijo, zagotovo ne. ľ Fotografiji EPA Lažna pandemija praši?je gripe je razkrila vrsto zlorab in nepravilnosti, za katerimi danes boleha vsa sodobna družba. In kar je najhujše: zaslužek je bil v tej zgodbi pomembnejši od zdravja ljudi.

Iz tiskane izdaje Sobotne priloge

Pripis OPS:

?e ste opazili zdaj vsi osrednji mediji natolcujejo, da bodo ukrepi postopoma odpravljeni, a treba bo še naprej upoštevati distanco in nositi "zaš?itne" maske. V?eraj v TV ODMEVIH ugrabljene in lažnive RTV SLO so pripravili dolg prispevek o tem kako so v Nem?iji spodbudili izdelavo mask, celo tovarna avtomobilov BMW menda že izdeluje maske!? Ker seveda skušajo s tem sugerirati tudi našim ljudem, da, ?e bodo Nemci nosili maske, jih boste pa tudi vi Slovenci. Kmalu bodo za?eli širiti propagando, da nas lahko reši nošenje mask in konec distance med nami, samo CEPIVO. Spremljajte pozorno kako bodo to po?eli.

V Gibanju OPS smo zgroženi, ko gledamo to ogabno kapanjo KORONA VIRUS MARKETINGA ves ?as izvajajo vsi slovenski mediji in kako neverjetno je vse usklajeno s tem dogovorom iz oktobra 2019, kjeR so se dogovorili za izvedbo scenarija KORONA VIRUS MARKETNGA.

 OGABNO!


?e zdaj ne boste spregledali, spoštovani Slovenci in ostali tukaj žive?i ljudje, vam ni pomo?i. Ampak ni dovolj spregledati, ?e ho?emo kon?ati to boljševisti?no-fašisti?no tiranijo nad nami, se ke potrebno iz cone lažnega udobja aktiivirati v aktivno državljanstvo, se pridružiti Gibanju OPS, se organizirali in izpeljati ISLANDSKI SCENARIJ UREJANJA STVARI. MIrno, preudarno in po pameti. Na?rt za izvedbo prepotrebnih, pozitivnih, korenitih, politi?nh in družbenih sprememb, kin ga bomo ivedli po padcu ologarhije, ki vlada iz ozadja pa je TUKAJ.

Izpolnite PRISTOPNO IZJAVO in nam jo izpolnjeno pošljite na naš e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript. .

Ladja SLOVENIJA pod zvetjem BOGINJE rodnosti in žetve OPS se polni. Tudi za vas ?aka veslo, da bomo veslali vsi v smer, ki smo jo zapisali v VIZIJI. Brez vas bo plovba potekala po?asneje in vsi drugi bomo morali porabiti ve? svojih mo?i, da bomo prišli do ceilja. Ne pozabite tudi vi ste odgovorni in tudi vi lahko prispevate svojo mo? in znanje, da ladja prispe kamor želimo ?im prej, varno, mirno z vsemi potniki na krovu. CILJ je jasen in hvala BOGU, da imamo med narodom rojake, ki niso ves ta ?as od kar smo pluli v nevarne vode, mislili kot ve?ina samo za svojo zadnjico ampak so naredili na?rte, zgradili ladjo SLOVENIJA, da zdaj lahko ZA?NEMO POTOVANJE V SVETLO PRIHODNOST.

VKRCAJTE SE IN ZA?NITE VESLATI ZA OOPS

Klikni na sliko

SKUPAJ ZMAGAMO!

KDOR NI Z NAMI, JE ZA NAMI!

Ekipa OPS

 

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
OsveĹľi

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 143 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?