Prispevki različnih avtorjev Prispevki različnih avtorjev To so grobarji slovenskega naroda, države Slovenije!

To so grobarji slovenskega naroda, države Slovenije!

Takšni politiki - politikanti in...ostalo tovorišijsko sorodstvo

Nedavni dogodki v Iraku in Iranu, v povezavi z ZDA oziroma predsednikom Trumpom in poveljnikoma slovenske vojske Pahorjem in Erjavcem, so pokazali, da je zaupanje oblasti in orožja kariernim in častihlepnim političnim pobalinom pogubno za varnost, mir, enakopravnost in preživetje človeštva na tem planetu. Enake osebnostne, ideološke, strokovne in karierno-pohlepne lastnosti kot Trump in Iranski politiki imajo tudi slovenski, ko jim je malo mar za ugled države, za blaginjo in zadovoljstvo državljanov, za njih so pomembni le njihovi privilegiji, njim podložni privilegiranci za katere skrbijo, njihova kariera in obvladovanje oblastniških foteljev za vsako ceno na račun trpljenja državljanov.

Prihaja čas, ko bo Pahorju, Šarcu, Židanu, Janši in tovarišiji zmanjkalo idej  za razne oblike organiziranih propagandnih srečanj kjer sejejo laži o dejanskem stanju v Sloveniji katero lahko primerjamo s stanjem v greznici. Na teh srečanjih s svojim leporečenje in prirejenimi statističnimi podatki skrivajo resnico, silijo nas, da naj ljubimo to državo z namenom, da bodo oni imeli zadosti možnosti pleniti, lagati in opravljati državniške funkcije.

Celo narodnozabavna glasba, katero posluša največji odstotek slovenskega naroda, je postala del te politične propagande. Vsaka druga pesem govori o lepotah Slovenije, kar je res, vendar se to ne sme zlorabljati v politične namene, da ta lepota služi politični eliti za prikazovanje njenega uspešnega dela. Vsaka država je po svoje lepa, vendar se te države propagirajo s svobodo, z pogoji svobodnega izražanja, podjetniške svobode in podobnimi demokratičnimi standardi. Ti standardi pa so za slovenski narod in Slovenijo le sanje, v Sloveniji velja titoistična demokracija, to pa vemo, da ta temelji na demokratičnem centralizmu in kolektivni odgovornosti, ko nobeden politik, funkcionar, uradnik za nič ni kriv, če povzroči neprivilegiranemu državljanu namerne krivice.

Čimprej jim bo zmanjkalo idej za ta demagoška zborovanja tem bolje, saj je to pogubno za Slovenijo in slovenski narod. Seveda drugega vzvoda, kot medijsko lažno propagando, več nimajo, da bi to politično, moralno in etično greznico prikazali kot raj. Tudi titoizem pred letom 1990 je bil le uspešen na temelju vsesplošne negativne propagande.

Koliko je Pahor kot človek in politik moralno in etično pokvarjen, kaže s svojimi zahrbtnimi nastopi na teh zborovanjih in v medijih. Zavzema se za enotnost in humanitarnost, lajšanje bolezni in bolečin otrokom z redkimi boleznimi, ne omeni pa niti z besedo, da je potrebno popraviti namerno storjene krivice neprivilegiranim državljanom v zadnjih tridesetih letih, s strani titoistične  politične elite, kateri sam pripada. Bolečine in pomanjkanje katere  doživljajo ti ljudje so za Pahorja in tovarišijo samoumevne, nekaj normalnega in pravno dovoljenega, saj so bili na ta način kaznovani ker so se zoperstavljali njihovi, torej titoisitčni tiraniji in blaznosti. Na ta način on in ostala slovenska politčna elita izkazujejo patološko moralo in etičnost.

Takšno pravosodje

Pred dnevi je Vrhovno sodišče RS razveljavilo sodbo katero so izrekli »pravni strokovnjaki«  leta 1946 in so domobranskega generala in sodelavca nacistov Leona Rupnika zaradi izdaje in sodelovanja z okupatorjem obsodili na smrt in so smrtno kazen tudi izvršili. To so sedanji vrhovni sodniki pod vodstvom Branka Masleša storili na temelju njihove ugotovitve, da takratna sodba v nekaterih točkah ni bila utemeljena. Vrhovni sodniki so razveljaviti to sodbo zaradi njene slabe obrazložitve, ni pa povedalo in ugotovilo, da Rupnik ni bil izdajalec in sodelavec okupatorja. Naciste in sodelavce so na smrt obsojali tudi zavezniki, Američani.

Na ta način sedanje slovensko pravosodje pere svojo dušo zaradi slabo obrazloženih in krivičnih sodb, katere je izdalo v zadnjih 30. Letih na vseh nivojih in svojih predhodnikov in vzgojiteljev iz obdobja med letom 1945-90. Ta odločitev Vrhovnega sodišča ima zagotovo propagandni namen in je brez pravne vrednosti v smislu mednarodnega pravnega reda. Bodo Rupniku zdaj še enkrat sodili? To bi morali storiti, kljub temu, da je mrtev. Na novo izdano sodbo bi morali obrazložiti, da bi prestala presojo na temelju mednarodnega pravnega reda, veljavnega tedaj in danes.

Rupnik je bil ubit in če ni kriv za to zaradi česa so ga obsodili in usmrtili, potem morajo tisti kateri so to sodbo izrekli, posthumno odgovarjati za zločin, prav tako mora nositi posledice takrat veljavni titoisitčni politični režim. Ta odločitev zdaj vsebinsko pomeni isto kot je sodba v zadevi patria, ko so slovenska sodišča poskrbela za to, da je zadeva zastarala in so sodelujoči akterji krivi in niso krivi po pregovoru, koza cela in volk sit. Ta odločitev kaže vso bedo, pristranskost in politično motiviranost slovenskega pravosodja, saj je nepopolna, dvoplastna in predvsem dvolična (kažejo se drugačne, kot so), kot so to mnoge njihove sedanje odločitve, posebej ko gre za sojenje ljudem kateri odkrivajo pretekle in sedanje titoistične udbovske zločine nad neprivilegiranimi in politično nepravovernimi državljani.

Isti Vrhovni sodniki in sodniki v rednih postopkih (Okrajna, Okrožna in Višja sodišča), danes izrekajo mnogo podobnih politično motiviranih sodb in dvoličnih sodb, ko ščitijo nekdanje partijce, visoke državne funkcionarje in uradnike in sodelavce UDBE-SDV, ki je bila titoistična zločinska združba katere naloga, te naloge pa so opravljali njeni uslužbenci in zunanji sodelavci, je bila zaščita titoističnega zločinskega režima, ne pa kot zdaj slovenska elita hoče prikazati, da je to bila zahodnim obveščevalnimi in varnostnim službam enaka služba in obsojajo tiste kateri  to resnico razkrivajo. Isti Vrhovni sodniki tudi ščitijo pripadnike titoistični oblastniški eliti obeh blokov, kateri že 30 let povzročajo namerno krivice kritikom in nasprotnikom njihovega današnjega titoističnega režima in njemu podrejenega veljavnega titoisitčnega pravosodja.

Žrtve tega pravosodja so večinoma reveži, saj jim je že trideset let onemogočeno, da bi dobili zaposlitev ali bi opravljali samostojno delo in si tako zagotovili finančno neodvisnost. Slovensko pravosodje, posebej pa sodniki Vrhovnega sodišča vedo, da ti ljudje nimajo denarja, da bi si plačali odvetnika, zato brez obravnav njihove zahteve za varstvo zakonitosti enostavno odbijejo z obrazložitvijo, da jih ni vložila oseba katera ima izobrazbo pravnika. Tudi te sodbe sodišč v rednem postopku so skoraj praviloma slabo obrazložene in utemeljene.

Cinizem brez primera je, ko Vrhovno sodišče v svoji obrazložitvi zavrnitve vloge še doda, da denar ni potreben, saj si lahko vsakdo priskrbi brezplačno pravno pomoč. Iz prakse je znano, da je tovrstna pravna pomoč v Sloveniji le farsa za katero titoistični režim skriva pred mednarodno javnostjo dejstvo, da je Slovenija nepravna država. Odvetniki jo namreč neradi in tudi mnogokrat površno opravljajo, saj dobijo plačano od države le polovično stroškov in morda še manj. Tako je usoda teh žrtev titoisitčnega režima zapečatena, nimajo pravice se pritožiti na Vrhovno sodišče in tudi ne na Ustavno sodišče, saj jih to odbija z obrazložitvijo, da nimajo pravnega interesa in niso izrabili vseh pravnih sredstev. Na ta način jim sodišča kršijo Ustavne pravice zagotovljene na temelju Ustave Republike Slovenije in Evropske konvencije za človekove pravice in svoboščine. S tem jim je onemogočeno, da bi se pritožili na Evropske in mednarodne sodne institucije.

Ustavni sodnik DDr. Jaklič je v eni od svojih ločenih mnenj zapisal: »Eden prvih aksiomov, ki ga študent prvega letnika ustavnega prava na univerzi katere od držav demokratične tradicije zahoda sliši je, da ustavni ustroj zavor in ravnovesij med vejami oblasti (checks and balances) ne temelji na medsebojnem zaupanju vej oblasti, ampak na njihovem nezaupanju. Eno od bistev delovanja ločenih vej oblasti je v medsebojnem nadzoru zoper zlorabe«.

Pri nas v Sloveniji, pa še vedno vladajo razmere političnih in ideoloških izkušenj iz preteklosti kjer prevladuje subjektivizem funkcioniranja  države na temelju definicije, država to sem pa jaz kot despot ali kot kolektivni despotizem katerega sestavljajo politčni funkcionarji s podporo funkcionarjev in uradnikov na čelu institucij  države, ki se medsebojno ščitijo. Na ta način onemogočajo funkcioniranje države Slovenije kot nje definicija je, da smo državljani država in zanikajo objektivizem države, torej upoštevanja resnice in trpljenje državljanov zaradi subjektivizma vzporedne države kot kolektivne titoistične diktature. Zato je razvpito večstopenjska organiziranost in večstopenjsko odločanje v upravnih in sodnih postopkih, o katerem govori titoisitčna poliitčna in upravno-sodna elita, le farsa in zavesa za skrivanje tiranije slovenskega titoističnega političnega in državno upravnega režima.

Šarec kateri v tem trenutku opravlja funkcijo predsednika vlade je v »Rižarni« povedal, da smo Slovenci miroljuben narod. Ta njegova izjava in pa zgoraj opisano mešetarsko obnašanje slovenskega pravosodja dokazuje sprego med politično elito in pravosodno elito (saj so pravosodje sodniki ne pa stavbe v katerih ti sodniki izrekajo svoje sodbe). Slovenski narod je res miroljuben, politična elita h kateri spada tudi Šarec pa sploh ni miroljubna, ko pa s pomočjo vseh institucij države brani svoje pretekle in sedanje zločine nad tem miroljubnim narodom in noče priznati teh zločinov. Institucije države, posebej pa pravosodje katero zavlačujejo z odločitvami v tovrstnih primerih, namesto, da bi to pravosodje s svojimi odločitvami pravočasno odločalo in obsodilo ljudi kateri te zločine počno in bi tako njihove žrtve dobile pravočasno za njihovega življenja  zadovoljenje, odškodnino in rehabilitacijo. Namesto tega, sodišča odločajo v korist institucij države in njihovih uradnikov in funkcionarjev. Odločajo v korist privilegirancev in zločincev iz svojih elitnih vrst v preteklosti in sedanjosti.

Slovenija je podpisnica mednarodnih pogodb, zato odgovarja za zločine in storjene krivice v Titovi Jugoslaviji s strani titoističnega režima in ker se je ta režim preselil tudi v samostojno Slovenijo, je ta tudi odgovoren za storjene zločine v tej državi. Če ta režim v imenu države Slovenije z namenom propagande in metanja peska v oči domači, predvsem pa tuji javnosti, da popravlja krivice v preteklosti, postavlja v ta namen spomenike sredi Ljubljane, v Kočevskem Rogu, na Teharjah in morda še kje,  potem je ta režim v imenu države tudi dolžan na temelju mednarodnih pogodb popraviti namerno storjene krivice s strani institucij države oziroma njihovih uradnikov, funkcionarjev, politikov, mnogim državljanom v samostojni Sloveniji.

Še danes se na slovenskih sodiščih dogajajo prizori kot so se dogajali pred letom 1990, posebej po letu 1945. Pred nos ti porinejo kos papirja in ti rečejo, podpiši, da se strinjaš, saj nimaš nobene možnosti, da bi dosegel pravico in bi ti bile storjene krivice, katere so pristne, popravljene in bi za to dobil odškodnino. Država za to ne odgovarja ampak posamezne institucije države in te moraš tožiti. Priče pa bodo vse to zanikale, da so ti povzročale namerno krivice kot političnemu disidentu. Če ne podpišeš, potem boš plačal visoke sodne stroške.

To, kar se dogaja v tem trenutku v sodstvu na Poljskem, se v Sloveniji že izvaja 30 let. Nekateri sodniki v Sloveniji so morda res nemočni, so pa tudi oportunisti in rajši odločajo v korist titostičnega režima in njegove elite in imajo dobro plačane službe in privilegiran status v državi, kot pa da bi se temu uprli, kot so se to uprli Poljski sodniki, pa tudi Turški se upirajo Erdoganu. S takšno ureditvijo kot se sedaj uvaja na Poljskem  je Slovenija s prevaro stopila v Evropsko Unijo. Miroljubni državljani smo upali, da bodo vodilni funkcionarji EU reagirali in bodo pravosodje v Sloveniji uredili. Izkazalo se je, da je tovrstno titoistično pravosodje za razmere Evropske Unije postalo pozitivna vrednota.

Ti evropski voditelji, med njimi Merklova in Steinmeier, že skoraj dve desetletji nasedajo tej slovenski  titoistični hibridni levo-desni politčni eliti in poudarjajo načelo pravne države, enotnosti in svobode znotraj EU. Teh načel ne more nihče doseči na ta način, da ti EU politiki slavijo in se družijo s slovenskimi titoističnimi politiki kateri državljanom kratijo svobodo, pravno varnost, izvajajo cenzuro, da se nebi pisalo in govorilo o njihovih preteklih in sedanjih zločinih. Za nobeno ceno nočejo popraviti krivice iz preteklosti in sedanje storjene v zadnjih 30. Letih nad državljanih katere so določili za žrtve, ker niso politično na njihovi valovni dolžini. Ko bodo EU politiki poskrbeli za to, da bodo v Sloveniji veljali Evropski pravni standardi, šele potem lahko govorijo o pravnosti, svobodi in enakosti znotraj Evropske Unije. V sedanjih razmerah je takšno njihovo obnašanje licemernost in posmeh v obraz slovenskemu narodu, državljanom Slovenije in laganje državljanom EU.

Režimu prodane duše in povzpetniki

V Sloveniji so kršene človekove pravice in svoboščine s strani politične elite, pravosodja, državnih uradnikov in funkcionarjev in ti izvajajo cenzuro nad mediji. Do besede kot kritiki tega stanja pridejo le s strani titoističnega režima za to določeni ljudje, katerim je dovoljeno to elito in sodstvo javno kritizirati, zbirati podpise za razne referendume in jih imitirati. To nalogo je v preteklosti opravljal tudi Marjan Šarec, zato je postal predsednik vlade. Kot tretjerazredni komedijant je bil orodje v rokah titoističnega režima. Predpisali so mu kaj lahko govori, koga imitira, da so zavajali domačo in tujo javnost češ, poglejte  kakšna svoboda govora je v Sloveniji.

Ti namensko postavljeni kritiki služijo temu, da vladajoča titoistična elita doma in posebej na mednarodni sceni dokazuje, da je Slovenija demokratična in pravna država. Ti dirigirani kritiki pa onemogočajo in kompromitirajo dejanske buditelje državljanov Slovenije, kateri vedo rešiti problem imenovan Slovenija, zrušiti titoizem v Sloveniji ter državo preurediti v urejeno zahodno civilizacijsko skupnost.

Velika večina teh dirigirancev je odcepljencev od obeh polov (Kučanov in Janšev) titoističnih političnih strank. Ti odcepljenci ustanavljajo svoje stranke brez kakršnegakoli programa. Večina njih se odcepi, ker v stranki niso mogli doseči sprememb ali niso uspeli priti do vodilnih funkcij. Kot vemo, je večina političnih strank v Sloveniji diktatorsko vodenih, zato ne more priti do kadrovskih sprememb, saj diktatorja ne more nihče zamenjati z znanjem.

Zaradi teh odcepljencev državljani ne verjamejo tudi tistim, kateri se trudijo izpeljati dejanske spremembe in delati v korist države in državljanov. Resni kritiki režima nikakor ne dosežejo tega, da bi dobili kakšno minuto prostora v medijih, da bi razkrili resnico o dejanskem stanju v državi in bi državljanom obelodanili svoje poglede in jim ponudili rešitve. Elitneži slovenskega titoisitčnega režima pravijo, da je narod butast, tiste kateri pa se dvignejo v bran tega butastega naroda in so dejanski kritiki režima pa imenujejo »špice« katere oni porežejo. Znano pa je kako to »rezanje« špic poteka, z udbovskimi metodami tako, da jim sodijo, saj je po njihovem ta kritika njih, sovražni govor in rušenje ustavnega reda v državi, ti resni kritiki ne dobijo svoji izobrazbi primerne ali nikakršne službe, ovirajo jih na vsakem koraku pri podjetniški dejavnosti, jim prisluškujejo, sledijo, jim preprečijo se oglašati na socialnih medijih kot je Facebook in drugi. Na ta način zastrašujejo, ta po njihovem butast neprivilegiran slovenski narod, da se še bolj zapre sam vase in molči.

Zgodovinsko zgrešene primerjave

Človek, kateri razmišlja realno in z zdravo pametjo, ne more povedati, da smo v Sloveniji-Jugoslaviji imeli komunizem ali celo socializem, saj je to zgodovinska neresnica. To razlago ne prenese nobena objektivna analiza delitev politčnih sistemov. Imeli smo poseben politični sistem imenovan »Titoizem«.

Leta 1937 se je zbralo nekaj somišljenikov okrog Josipa Broza iz Kumrovca (vsaj po zgodovinskih zapisih naj bi bil iz Kumrovca, pravijo pa tudi, da je Rus ali Poljak) in so se dogovorili o ustanovitvi poliitčne združbe v imenu katere se bodo borili za oblast, jo osvojili in jo z nikomer ne bodo  deliti. Vse to so delali pod zaveso komunizma, potem pa so si prisvojili še socializem da so se lahko prikazovali kot demokrati.

Že komunizem in socializem sta ideološko in vsebinsko zelo nasprotna politična sistema, nimata pa nič skupnega s sistemom katerega smo doživeli od leta 1945 do leta 1990 in ga živimo zadnjih 30 let. Torej režimski zgodovinarji in desničarski zgodovinarji v Sloveniji zaradi osebnih in politično ideoloških vzrokov lažejo slovenskemu narodu. Prvi skrivajo pod zaveso komunizma in socializma svoje zločine, ta drugi pa s tem, ko komunizem in socializem pripisujejo oblastniški strukturi pred letom 1990 in teh zadnjih 30 let v Sloveniji, komunizem in socializem, na ta način kompromitirajo oba politična sistema, da sta zločinska, da je levica zločinska, nedržavotvorna in nedomoljubna. Namen takšnega podtikanja s strani teh ljudi je, da bi državljani sprejeli samo njihov desničarski »krščanski« kapitalistični politični sistem in bi na ta način oni v Sloveniji prevzeli popolnoma oblast v svoje roke in je nebi z nikomer delili. Torej v Sloveniji poteka boj med Titoistično demokracijo in kapitalistično-Krščansko demokracijo, komunizma ali socializma ni nikjer in ga ni bilo od leta 1945 do danes. Torej po letu 1990 so se privilegirani TITO-isti razdelili na Kučaniste in na Janšiste in samo to obstaja. Narod pa naj se odloči, levo ali desno, oboji pa so alergični in pripravljeni narediti vse, da se vse kar ni pod kontrolo levih ali desnih oz. tistih, ki iz ozadja režirajo to tragikomedijo, da se vsako pobudo združevanja naroda izven njihove kontrole v kali zatre.

Oportunisti

Večina državnih uradnikov in funkcionarjev je oportunistov. So režimu predani oportunisti in oportunisti zaradi osebnih koristi. Prvi so nepoboljšljivi, drugi pa bi lahko odpovedali poslušnost titoistični politični eliti in se mu uprli, kot se to kolektivno uprejo v demokratičnih državah.

Tudi precejšen del slovenskega naroda se vede oportunistično, saj skrbi le za svoj vsakdan in ga ne zanima niti lastno trpljenje, kaj šele trpljenje nekaterih kateri to hočejo spremeniti. Nič ne storijo v tej smeri, da bi se skupaj uprli tej lažnivi, mešetarski, skorumpirani titoistični politični eliti. Namesto tega se rajši prilagajajo in »igrajo« poslušne klečeplaznikom in hlapce tem krvosesom in kršilcem človekovih pravic in svoboščin.

Oportunisti vseh družbenih slojev bodo morali svojo filozofijo spremeniti in se pridružiti večini, ne pa da samo skrbijo za svojo blaginjo in na ta način omogočajo, da krvosesi uživajo v uničevanju več kot 60 odstotkov državljanov


Lažni domoljubi

Titoistična elita se zaradi svojih osebnih interesov in v interesu titoističnega političnega sistema, na mednarodni sceni tudi obnaša klečeplazno in hlapčevsko. To je pred leti najbolj izrazito demonstriral takrat kot predsednik vlade Pahor, ko je nasedel čarom takratne predsednice vlade Hrvaške Kosorjeve, ko je med njima gorel ogenj in sta kot »zaljubljenca« podpisala arbitražni sporazum, kateri je že tedaj bil obsojen na neveljavnost, imel je le namen temu, da Hrvaška vstopi v EU (morda-zagotovo je za to prevaro vedel tudi Pahor). Pahor je na ta način svoje osebne občutke dvignil nad interes države in slovenskega naroda.

Enako bi lahko rekli tudi za Janeza Janšo, ko prijateljuje z madžarskim predsednikom Orbanom, ki je v EU in doma v državi okarakteriziran kot diktator, ker mu ta financira medije in morda še kaj. Misli, da mu je Orban prijatelj vendar se moti  ima ga za hlapca. V enaki meri se Orbanu prilizuje Peterle, ko je poudaril, da se je Madžarski po prvi svetovni vojni zgodila velika krivica zaradi razkroja njenega tedanjega ozemlja. Peterle ne pozna zgodovine zato tudi ne ve, da si je madžarski narod in njegovi predniki to ozemlje pridobilo v tisočletni zgodovini z nasiljem in uničevanjem manjših narodov, tudi slovenskega. Za Peterleta so torej Madžari žrtve! Joj, joj!

Zaradi takšnih slovenskih politikov lahko Orban kupuje Prekmurje v obliki neke pomoči madžarski manjšini v Sloveniji. Pri tem svojem podlem dejanju mu je dal podpis tudi predsednik Šarec in na veliko razglasil, da je s tem svojim podpisom utišal kritike na račun njegove politike in borce za ohranitev Prekmurja kot sestavnega dela Slovenije. Orban si torej prisvaja Prekmurje s pomočjo slovenske izdajalske politične elite s Kučanom in Janšo na čelu, Kučan kot pripadnik madžarski manjšini in Janša kot ekstremist in njegov bančni komitent.

Mediji

Slovenske medije ne zanimajo državljani in njihove težave, katerim njihovi lastniki in tutorji namerno povzročajo krivice. Medijem ni mar za dejanske  žrtve slovenskih sodišč, titoistične politične elite in drugih institucij države. Na sodiščih se ne pojavijo pa čeprav dobijo vabilo. Za njih so zanimive le navidezne in nastavljene žrtve s strani titoisitčne politične elite kot so Janša, Bavčar, Kangler in podobni, s pomočjo katerih titoistični režim domači in tuji javnosti meče pesek v oči z namenom dokazovanja, da slovensko pravosodje tudi preganja nekdanje in sedanje politične, institucionalne in ekonomske privilegirane elitneže.

Slovenski mediji se namesto slovenskih diktatorjev in krvosesov, ukvarjajo s tujimi diktatorji živečimi in že pokojnimi kot so Trump, Čaušesko, Lukašenko, Erdogan. Ukvarjajo se s tem v kakšni družini in v kakšnih odnosih je odraščal Trump. Nihče pa se ne vpraša v kakšnih odnosih je odraščal Milan Kučan in tovarišija, ki nam vlada zadnjih 30 let. Tudi v Sloveniji je bila in je diktatura. Ta oblika diktature, ki Slovenijo danes uničuje je še hujša kot tista pred letom 1990, ker je bolj zahrbtna in skrito funkcionira.

Tudi v nacistični Nemčiji po letu 1933 se ni smelo nič objaviti, če tega vladajoči nacisti niso dovolili. Mediji so bili pod njihovo kontrolo, dosegljiva je bila le ena radijska postaja preko katere so širili svojo propagando.

Ljubi mediji in novinarji, zaradi tega oportunizma, ko dobesedno sledite volji svojih gospodarjev ter zahrbtnim diktatorjem in objavljate izkrivljene in oprane resnice, ne objavite pa resnico večine državljanov, vam bo sodila zgodovina. Kdor se ne upre nasilju ampak mu sledi in mu celo piše hvalospeve, ne more računati na to, da bi bil spoštovan. To se v zgodovini še ni zgodilo. Takšni novinarji in mediji bodo pristali na temni strani slovenske zgodovine.

Karel Kozic, dne 15.01.2020


Pripis OPS:


Kliknite na sliko!

 

Komentarjev 

 
#1 K51/96 Nova Gorica 17:29 19-01-2020
Oni obračajo 80% našega in 120% nakradenega
Boljševikom je ital 100% nakradenega premalo
naciboljševikom pa še 120% nakradenega ni dovolj
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali ste za to, da se ukine prisilno plačevanje RTV dajatve, ker RTV SLO dokazano ne deluje v skladu z zakoni in USTAVO RS
 
Trenutno je na strani
Prisotni 100 gostov .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Podpišite, če želite živeti v najkrajšem možnem času najkasneje pa v 10-ih letih v taki državi Sloveniji!
****************************
****************************

Sprenevedanje oblastnika in novinarke, odlika takih ljudi je, da kar jim ne ustreza preprosto ignorirajo

Kazenska prijava zoper osumljenega g. Mira Cerarja

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 25-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Začnite RAZMIŠLJATI in DELOVATI!

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Po petnajstih letih aktivnega delovanja se Gibanje OPS prvič predstavi na RTV SLO


Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Zaseben pogovor z gospodom tovarišem Borisom Štefanecom, kdo je v resnici, si boste iz te korespondence vtis ustvarili sami

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

NEZASLIŠANO: Eden od elementov podtalnega genocida nad slovenskim narodom je tudi dvojno obdavčevanje slovenskih delovnih migrantov v Avstrijo!

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

BRUTALNA TIRANIJA NAD DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE, KOT BI BILI KRIMINALCI

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Voz je boljševikom ušel po bregu!

Karakterne lastnosti BOLJŠEVIKOV

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Ustavimo mučenje gospe Milene Tanko!

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

IZJAVA ZA JAVNOST

1. dan gladovne stavke+DNEVNIK nadaljevanja

Ladislav Troha o svojem "incidentu" na RTV SLO, stavkovnih zahtevah in pričakovanih novih poizkusih diskreditacij režimskih medijskih trobil in udbovskih plačancev

Kratka kronologija

ZAHTEVAMO ODGOVORNOST OD LETA 1990 DO DANES - GLADOVNA STAVKA DO UVELJAVITVE ZAHTEV LADISLAVA TROHE

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

ZBOR SLOVENSKEGA NARODA ZA OSVOBODITEV RTV SLO

Združimo vse zdrave sile v Sloveniji in naše ljudi iz tujine v KOALICIJI KARANTANIJA

Bo Slovenija vstala od mrtvih?

slovenija na kriu1.bmp - 1.60 Mb

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

PETICIJA - REKLAMACIJA ZA ZAVRNITEV PLAČEVANJA VSILJENEGA RTV PRISPEVKA

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

Kaj storiti, da pridemo Slovenci iz te blodnje v temi, razlaga prvega in drugega koraka za uresničitev VIZIJE za Slovenijo do leta 2024

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Bo Ivan Janez Janša odšel v zapor?

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

Drugačne in boljše Slovenije ne moremo graditi brez vas

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

OPS srečanje v Mariboru

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

OBRAČAMO SE NA VAS, KER VEMO, DA BOSTE RAZUMELI IN BOSTE POMAGALI, ZAUPAMO VAM IN VAS SPOŠTUJEMO

Bili smo na srečanju OPS z odločnimi Ljudmi v Luciji pri Portorožu

O dobrodelnosti na slovenskem

DELAMO ZA SLOVENIJO, NAŠO ŠIRŠO DRUŽINO, KATERE ČLANI IN ČLANICE STE TUDI VI!

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

RESNICA NAS BO OSVOBODILA! PREDLOG DELOVANJA ODLOČNIH LJUDI ZA VNOVIČNO ZDRUŽITEV SLOVENSKEGA NARODA!

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Osvoboditev, Očiščenje, Preporod Slovenije!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

Ali ti veliki Čas je prešinil srce in razum, ali stoletni tvoj strah je izginil, prevzel te pogum?

Srečanje za dogovor KAJ STORITI

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

ZAKAJ MORA UPOKOJENI ŠVICARSKI PODJETNIK DR. ČANŽEK PRI SVOJIH 85 LETIH DEŽURATI NA INTERNETU IN BLATITI VSAKOGAR, KI JE TRN V PETI UDBO-KOMUNISTIČNI NOMENKLATURI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

OBVESTILO IN OPRAVIČILO!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 100 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

KOALICIJA KARANTANIJA OPERIRA Z LAŽNIMI PODATKI PRAVIJO NEKATERI, KI SE BOJIJO, DA BI SLOVENSKI NAROD SPREGLEDAL IN ZMAGAL!

LADISLAV TROHA POJASNI KAKO SE JE UGRABIL SAM

PRIHAJA ČAS ZA TRDNO, NEOMAJNO IN ODLOČNO ALTERNATIVO VSEM OBSTOJEČIM LEVO DESNO ANGAŽIRANIM STRANKAM, KI SO V 22 LETIH DELOVANJA SPRAVILE SLOVENIJO IN SLOVENSKI NAROD V GROZLJIV POLOŽAJ

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

POZIV ZA ORGANIZACIJO PREDSTAVITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA NASLEDNJE DESETLETNO OBDOBJE! 2013 - 2023

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Nov poizkus diskreditacije iz obupa, lakaji uničevalcev Slovenije pisarijo ostudne pamflete

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024

korak 1 - 27.paril.jpg - 50.40 Kb

KORAK ŠTEVILKA 1 ZA URESNIČITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA OBDOBJE 2014 - 2024


KORAK ŠTEVILKA 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024, KORAK ZA URESNIČITEV ŠT. 2 - DODATNA ARGUMENTACIJA IN OPIS


KORAK ŠTEVILKA 3 - POSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE, ONEMOGOČANJE PRAVIH TATOV, VRAČANJE POKRADNEGA, ODPRAVA KRIVIC


KORAK ŠTEVILKA 4 - UVEDBA VSE BOLJ NEPOSREDNE DEMOKRACIJE - VLADAVINE LJUDSTVA


korak t. 5.jpg - 30.37 Kb

KORAK ŠTEVILKA 5 - ZAGON VSEH INTELEKTUALNIH IN GOSPODARSKIH POTENCIALOV, RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

KORAK ŠTEVILKA 6 - PREHRANSKA, VODOOSKRBNA IN ENERGIJSKA SAMOZADOSTNOST IN ČISTEJŠE OKOLJE

KORAK ŠTEVILKA 7 - DUHOVNI, ETIČNI IN MORALNI PREPOROD SLOVENSKE DRUŽBE

opslogo.jpg - 5.00 Kb

cirk1.jpg - 3.18 Kb

Z nakupom izjemno zanimive knjige za razumevanje sedanjosti, pomagate delovanju Gibanja OPS

Intervju Ladislava Trohe za internetni kanal "ZDAJ PA DOST!"

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

KOALICIJA KARANTANIJA ZA ZMAGO NA PARLAMENTARNIH VOLITVAH

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA udbofašistoidna prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Stare igralce je treba umakniti, nastaviti pa mlade-"nove obraze", a sistem bo šel naprej svojo pot kot do sedaj...?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Vlado RS nove revolucionarne tehnologije za izboljšanje kakovosti življenja ne zanimajo

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili


Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Radio LASER iz Slovenj gradca podira slovenski medijski zid

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?