Prispevki različnih avtorjev Prispevki različnih avtorjev Nekajkrat opeharjen slovenski narod

Nekajkrat opeharjen slovenski narod

 Afero JBTZ so delali oblastniki s Kučanom na čelu morda celo ob pomoči JLA s takratnim generalom Adžičem na čelu, saj so hoteli ohraniti Jugoslavijo pod vodstvom Kučana kot Tita po Titu. Pomagali so mu Janša in tovarišija, da več tega procesa ponovno ne naštevam in opisujem. Tisti dogodki v Mariboru v primeru Kangler so bili sproženi in izvajani pod taktirko takrat aktualne oblasti, seveda je poleg tudi Kučan, kateri je dejanski vodja Slovenije. V obeh primerih niso imeli nasprotnikov, nasprotnega političnega pola. Primerjati Islandijo in Slovenijo je nemogoče, saj v Islandiji vladajo demokratične razmere in je ta država tudi pravna kljub napakam katere so dovoljevale korupcijo in druge nečednosti v državi. V Sloveniji je Policija režimska ne glede na nezadovoljstvo v vrstah policije. Še manj je verjetno, da bi se prostovoljno umaknili titoistični politično motivirani in vzpodbujani lopovi in lažnivci. Je pa velika verjetnost, da bodo Janševi in Kučanovi titoisti ponovili vajo iz leta 1988 in ponovno sami sprožili vstajo, če jim bo začela tečti voda v grlo, z nekimi novimi ljudmi in bodo spet skupaj zbobnali desettisoče ljudi in bodo tako spet ulovili desetletje ali dve mirnega vladanja, ker bodo »ta novi« (seveda iz njihovih inkubatorjev) spet futrali državljane z reformami, kot ti od leta 1990 do danes.

Slovenski narod je v svoji zgodovini bil na desetine krat opeharjen. Opeharjen je bil leta 1920, ko so ga namesto v samostojnost Korošec in sodelavci zaradi tega, ker so dobili državne funkcije v Beogradu namesto na Dunaju odpeljali v naročje Srbov. Ta takratna slovenska tovarišija ni niti znala delati drugače kot hlapčevsko, ko so namesto propadlega gospodarja poiskali drugega gospodarja, namesto, da bi vsaj posnemali nekatere takratne buditelje in borce za slovensko ozemlje in slovenski narod kot so bili general Meister, Slavič in Jerič v borbi za Prekmurje in drugi neimenovani v zgodovinskih zapisih brez katerih imenovani nebi uspeli. Rezultat tega, kar so ti takratni hlapčevsko motivirani politiki s Korošcem na čelu počeli, je bila izguba Slovenskega Koroškega ozemlja in Primorske skoraj do Ljubljane. Morda je res, da ni bilo možnosti izboriti samostojne Slovenije s celotnim njenim etničnim ozemljem, vendar je pa tudi res, da se nihče za to takrat niti ni zavzemal, saj so takratni politiki le poznali voditi politiko podrejenosti drugim gospodarjem.

Največkrat pa je bil Slovenski narod opeharjen v letih od 1941 do danes. Prvič leta 1941 s tisto OF, ko so ukinili večstrankarski sistem in se je začelo politično, duhovno in oblastniško enoumje katero še traja. Potem med letom 1941-45, ko so titoisti izkoriščali boj domoljubov proti trem okupatorjem (njihovo vodstvo je med tem večkrat paktiralo z Nemci, kljub temu pa to za njih ni problem, problem pa je za njih danes, da so domobranci paktirali z Nemci) in so te poimenovali z partizani. Ko je bilo vojne konec so ta boj prilastili sebi v prid in so prevzeli oblast, dejanske partizane, od katerih jih je bilo malo v partiji ali je z njo simpatiziralo, pa so spoznali za izdajalce, ko so na koncu vojne povedali, da se oni niso borili za titoisitčno zločinsko ideologijo in na temelju te diktatorsko urejeno državo. Torej borbo teh ljudi so zlorabili za prevzem oblasti. Kot že večkrat rečeno se je naslednja prevara zgodila z JBTZ leta 1988 in tretja leta 1991 s postavitivijo Peterletove vlade, po vzoru tiste Kidričeve iz leta 1945, kjer je starosta titoizma Kučan izbral predsednika vlade in ministre. Vmes pa so zgodile še manjše in večje parcialne prevare s strani titoističnih oblastnikov kateri nam vladajo vseh teh skoraj 80 let. Problem pri tem vsem nastaja, ko sodelavci Kučana takrat kateri so se poimenovali pomladniki in osamosvojitelji v zaporih in drugod pišejo zlagano zgodovino o teh dogodkih po vzoru svojih vzgojiteljev, da bodo naslednje generacije slovenskega naroda še naprej živele z zlagano zgodovino kot to mi že 80 let živimo z zlagano zgodovino od leta 1941 naprej. To moramo preprečiti, da pa nam to uspe mora vsak kateri pozna dogodke, kot so se dogajali, zapisati in jih javno objaviti.

Slovenski narod še dobro pomni leto 1990, ko se je izvajala osamosvojitev in (dejanski) navidezni padec titoizma. Tu slovenci pomnijo posebej usode dejanskih pomladnikov katerim je bil cilj najprej zrušiti bivši politični sistem. Tudi jaz sem med njimi in sem doživel direktno razočaranje. Ko smo se pogovarjali, sem vedno poudarjal, da je potrebno najprej zrušiti titoistični sistem in se bomo potem že pogovarjali o funkcijah in drugih delovnih mestih. Vsi so mi pritrjevali in rekli nedvoumno, »vsi s tabo vred se borimo za zlom titoizma, ti samo delaj v tej smeri«. Takšne kot sem bil jaz so potrebovali, saj so nam ljudje verjeli in so v nas videli upanje, da bomo zrušili zasovražen titoistični lopovski in lažnivi sistem kateri jih je do takrat 45 let uničeval. In veste kaj se je zgodilo na koncu, ko je bilo vsega konec, potem so si ti moji »kolegi« skupaj v dogovoru z titoisti razdelili državniške in druge uradniške funkcije, mene in meni enake pa so pahnili v žrelo titoisitčno urejenih institucij države in njihovih funkcionarjev. Da sem z družino lahko preživel, sem moral spet kot leta 1971 iti s trebuhom za kruhom v Avstrijo, doma pa so se spravili na družino in so mi jo razbili. Še bolj tragično pa je, da so bili najbolj krvoločni in so takšni še danes, do mene tisti s katerimi smo skupaj delali in so rekli, da so na moji strani. Dejansko pa so se za mojim hrbtom dogovarjali in so titoistom vse, moje in mojih kolegov dejanskih pomladnikov plane, obelodanili in razložili Kučanovim titoistom.

To je vidite problem nezaupanja slovenskega naroda v dejanske buditelje danes v Sloveniji, saj jih ima za enake kot sem zgoraj opisal obnašanje titoistične dvokomponentne elite od leta 1990 naprej, ko so se samo politično poimenovali in razdelili na takoimenovane leve in desne, njihov sistem dela pa izhaja iz istega korena kateri srka za njih sok titoizma za njihovo funkcioniranje. Narod jim noče ponuditi pomoči, saj smatra, da se bo enako zgodilo njim kot se je zgodilo nam v času okrog leta 1990, njih kot pomočnike bodo po spremembi odstranili, sami s svojimi priležniki pa si bodo spet razdelili državniške funkcije kot so to storili leta 1990 Kučanovi in Janševi Titoisti.

Peterle in njegova titoistična tovarišija kateri so ljudi nategovali, da bo Slovenija druga Švica, je naslednja prevara slovenskega naroda. Slovenija mora ostati Slovenija s svojim demokratičnim sistemom po padcu titoizma, Švica pa naj ostane Švica. Nobena država katera je demokratična noče biti enaka kot Švica ampak ščiti svoje nacionalne interese in svoje državljane. Švica je postala bogata in dolgo neodvisna in nevtralna, ker so na njenih tleh mnogi diktatorji, samodržci in drugi roparji naroda shranjevali pokraden denar kateri je bil tudi krvav. Med temi je tudi RKC in njeni vladarji, cela stoletja dolgo. Slovenija osvobojena od titoizma mora graditi svojo samostojnost, neodvisnost in nevtralnost na temelju gospodarstva in solidarnosti ter spoštovanju dela in ustvarjanja.

Pravkar so se navidezno sporekli Ustavno sodišče in tisti kateri so sodnike tega sodišča s svojim glasom v parlamentu postavili. Zdaj ti tiste katere so sami postavili poimenujejo z »mafijo« in jim pripisujejo, da ščitijo mafijo. Seveda morajo ustavni sodniki ščititi tiste kateri so jih postavili, saj so se zavezali, da bodo to delali če bodo izbrani. To opletanje z Ustavnimi sodniki kot mafijci je le naslednji poizkus prevare Slovenskega naroda, namenjen pa je le za ohranitev oblastnih foteljev obeh dovoljenih hibridnih desnih in levih titoistov z Janšo in Kučanom na čelu. Nehigienično in nedostojno za politike v državi katera se ima za »demokratično« je, da ti tiste katere so postavili na mesto sodnikov US imenujejo mafija, torej dokazujejo, da so neverodostojni in nesposobni, da odločajo v imenu volilcev, saj mafijce postavljajo za tako visoke sodne funkcionarje. Namreč oboji titoistični hibridi so glasovali za vse ustavne sodnike, ne samo vsak za svojega. Predhodno so se tako dogovorili in so postavili vsak svoje glede na politično moč v DZ. Seveda so v tem pogledu eni slabši od drugih in močnejši jih preglasujejo.

To govorjenje o mafiji tudi dokazuje, da če bi bilo obratno bi šlo isto za preglasovanje v korist druge strani. Ta sestava US dokazuje, da delajo le v korist svojih hibridnih levih in desnih gospodarjev kateri so jih postavili. Hitro in nedvoumno se odloča o primerih v katerih so udeleženi njihovi gospodarji, ta tretji pa morajo počakati leta, da morda odločijo. Poraženci med  ustavnimi sodniki potem pišejo ločena mnenja in to je vse. Moramo tudi vedeti, da v Sloveniji ta politična elita deli državljane na naše in vaše, to so njihovi od obeh hibridnih titoistov in potem ostanemo mi večina »ostalih, drugorazrednih«. To tudi pomeni, da tako kot pred letom 1990, v Sloveniji manjšina odloča o večini, saj mi dejanska opozicija (v Sloveniji ni opozicije v smislu zahodnih demokratičnih ureditev), nas 60 odstotkov, nimamo svojih predstavnikov v DZ. Slovenski režimski mediji na veliko govorijo kako Putin v Rusiji onemogoča opozicijo, da ne smejo postaviti svojih ljudi na volitvah. Razlike ni med Slovenijo kjer vlada kolektivna diktatura in Putinom kot samodržcem, kar se tiče tega sistema. Razlika pa je v sistemu uveljavlenja tovrstnega onemogočanja. Putin to dela transparentno brez dlake na jeziku, slovenski hibridni titoisti pa to delajo na temelju dobre režije, s pomočjo cenzure medijev in Udbovskih prijemov.

Iz odločb tako sestavljenega US, kjer obravnavajo naše pritožbe in zahteve za ustavnost zakonov, je razvidno, da za nas »ostale« ne veljajo isti vatli in zakoni pri odločanju. Iz lastnih izkušenj vem, saj sem vložil na desetine ustavnih pritožb in zahtev za ustavnost zakonov, da je najpogostejši odgovor na vloge, da sploh teh ne obravnavajo ampak zapišejo, da je pritožba ali zahteva zavrnjena ker pravna sredstva niso izčrpana, ker nimaš pravnega interesa ali da ne gre za posamičen akt državnega organa (kot da sodišče ni državni organ, »samo za zadnji primer moje ustavne pritožbe«), organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil, s katerim bi bilo odločeno o pritožnikovi pravici obveznosti ali pravni koristi. Zakon o ustavnem sodišču pa temu nalaga, da lahko obravnava pritožbe in zahteve tudi pred izčrpanjem pravnih sredstev, predčasno ali tudi po izteku roka (da ne bom citiral tukaj ZUstS vsaj od 50. Do 55. Člena). Vendar se to sklicuje največkrat na »nimaš pravnega interesa« česar ne znajo razložiti niti pravni strokovnjaki kaj to pomeni, tako je pomen teh besednih zvez raztegnjen. Torej so si to besedno zvezo izmislili, da se na najlažji način rešijo nas »ostalih« in sploh ne odločajo o naših problemih, kršenjih naših človekovih pravic s strani hibridnemu titoisitčnemu režimu podrejenih institucij države in politikov.

Naslednja prevara je, ko gre za obravnavo lopovov in kršilcev človekovih pravic v državi, zlorab položajev in podobnih zločinov nad državo in »ostalimi, drugorazrednimi državljani«, da to pripisujejo temu, da se v Sloveniji vsi poznamo. Torej se za Slovenijo imajo le oni titoistični dvobarvni hibridi, ki se medsebojno poznajo. Saj jaz ne poznam skoraj nikogar na primorskem, gorenjskem, dolenjskem, če pa poznam pet ali deset ljudi pa ne poznam vseh. Potem razširjajo, da je slovenski narod eden drugemu nevoščljiv. Ja, obstaja to vendar z razlogom, saj so titoisti ustvarili takšno ozračje v državi, ko so Udbovci ljudi naredili za vohljače, da so ljudje eden drugega morali ovajati. Če tega niso hoteli potem je bilo po njih in niso mogli več normalno živeti in to vodi k nevoščljivosti. V tem pogledu pomena nevoščljivosti gredo tako daleč, da o tem prepevajo že slovenski narodnozabavni ansambli.

Eno od večjih prevar pa je Slovenski narod doživel s strani Evropske Unije (dalje EU). Po osamosvojitvi smo se dejanski pomladniki in demokratično usmerjeni državljani borili za to, da se Slovenija čimprej priključi EU kot polnopravna članica. Vedeli smo, da lustracije in s tem rešitve izpod titoističnega režima in njene kadrovske elite, sami v državi ne bomo dosegli, ne bomo mogli izpeljati. V tej smeri smo upali na vsestransko pomoč vodstva EU in voditeljev zahodnih demokratičnih držav. Zgodilo se je nasprotno.

Znano je, da so titoisti obeh titoističnih barv poklicni lažnivci. Medsebojno se doma obkladajo z žaljivkami, zdaj že z mafijo, vendar ko gre za njihove obojestranske interese potem tulijo in lažejo v isti rog. Tako so vodilne ljudi v Bruslju in politike v zahodnih državah prepričali v njihovo resnico, da je Slovenija demokratična in pravna država, da se v Sloveniji cedite med in mleko, da je naša resnica nas »ostalih« le namenjena temu, da bi jih spravili z oblasti, da smo skrajneži, da bi jim škodovali in bi si državo podredili svojim interesom. Torej se gredo Marx-Heglove sprege kjer Marx na glavo obrača Heglovo teorijo. Tisto kar delajo oni kot kolektivni diktatorji pripisujejo nam »ostalim« demokratično in proevropsko usmerjenim državljanom. S tem so Evropske voditelje spravili v dvom in seveda oni pač verjamejo državnim oblastnikom, saj so ti v njihovih državah verodostojni zastopniki svojih državljanov na mednarodni sceni, na žalost. Če bi njih na laži ujeli državljani vsaj enkrat, potem je z njihovo politično kariero konec. Oni to ne morejo verjeti, da so slovenski hibridni titoisti takšni lažnivci.

Ti zahodni politiki so tudi preveč usmerjeni in obremenjeni z ekonomsko logiko čeprav na ta način kršijo človekove pravice svojim državljanom, kar se kaže v vzponu ekstremističnih političnih gibanj ali starih nacistično-fašističnih grupacij, zato jim paše, da Slovenijo zapuščajo sposobni in izobraženi ljudje in se zaposlujejo pri njih in jim prinašajo veliko dodano vrednost. Zadovoljni so tudi, da svoje, večkrat drugo ali tretjerazredne izdelke prodajajo pri nas v trgovskih centrih. Titoisti jim tudi nudijo za to, da jim verjamejo, odpustke kot nekoč RKC grešnikom. Izžemajo svoj narod, da ta živi v revščini (pravijo, da v Sloveniji živi pod pragom revščine 15 odstotkov ljudi, zdaj je pravkar izšel podatek, da v Avstriji živi 14 odstotkov ljudi, torej v Sloveniji po avstrijskih standardih živi 60 odstotkov ljudi v revščini), ob nizlih plačah, socialnih transferjih in pokojninah.

Torej ni nobeno presenečenje, da tolikokrat prevaran narod več ne verjame nikomur. Seveda takšno stanje gre na mlin teh hibridnih črno-rdečih titoisitčnih oblastnikov v Sloveniji, saj ne more prodreti s svojo resnico in z rešitvijo problemov v Sloveniji, na plano sposoben in zares izobražen človek, kateri bi bil domoljub, kateri bi se boril za nacionalne interese, za razvoj države in blaginjo državljanov. Torej Evropejci, predramite se in nehajte verjeti tem titoističnim krvosesom in priskočite na pomoč nam buditeljem kateri hočemo rešiti ta narod iz krempljev teh politikov in uradnikov. Dobro veste, ali pa ste toliko zaslepljeni z ekonomskimi kazalci, da se bolezen začne počasi širiti iz malega na veliko. Mar ne veste, da je bolj učinkovita preventiva kot kurativa, tvor se zdravi tako, da se odstrani njegov srž. Slovenija je majhna vendar politično in ekonomsko bolana in ta bolezen lahko za nekaj let pahne celo Evropo v kaos, saj se ljudje radi nalezejo slabih navad katere vladajo v Sloveniji. Da je to res se že kaže v vaših državah na političnem in ekonomskem problemu. To se kaže že tudi v sobanah EU v Bruslju kjer že vlada jugobalkanizem.


Karel Kozic, Ivanjševci, dne 17.11.2019

 

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali ste za to, da se ukine prisilno plačevanje RTV dajatve, ker RTV SLO dokazano ne deluje v skladu z zakoni in USTAVO RS
 
Trenutno je na strani
Prisotni 60 gostov .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Podpišite, če želite živeti v najkrajšem možnem času najkasneje pa v 10-ih letih v taki državi Sloveniji!
****************************
****************************

Sprenevedanje oblastnika in novinarke, odlika takih ljudi je, da kar jim ne ustreza preprosto ignorirajo

Kazenska prijava zoper osumljenega g. Mira Cerarja

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 25-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Začnite RAZMIŠLJATI in DELOVATI!

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Po petnajstih letih aktivnega delovanja se Gibanje OPS prvič predstavi na RTV SLO


Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Zaseben pogovor z gospodom tovarišem Borisom Štefanecom, kdo je v resnici, si boste iz te korespondence vtis ustvarili sami

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

NEZASLIŠANO: Eden od elementov podtalnega genocida nad slovenskim narodom je tudi dvojno obdavčevanje slovenskih delovnih migrantov v Avstrijo!

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

BRUTALNA TIRANIJA NAD DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE, KOT BI BILI KRIMINALCI

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Voz je boljševikom ušel po bregu!

Karakterne lastnosti BOLJŠEVIKOV

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Ustavimo mučenje gospe Milene Tanko!

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

IZJAVA ZA JAVNOST

1. dan gladovne stavke+DNEVNIK nadaljevanja

Ladislav Troha o svojem "incidentu" na RTV SLO, stavkovnih zahtevah in pričakovanih novih poizkusih diskreditacij režimskih medijskih trobil in udbovskih plačancev

Kratka kronologija

ZAHTEVAMO ODGOVORNOST OD LETA 1990 DO DANES - GLADOVNA STAVKA DO UVELJAVITVE ZAHTEV LADISLAVA TROHE

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

ZBOR SLOVENSKEGA NARODA ZA OSVOBODITEV RTV SLO

Združimo vse zdrave sile v Sloveniji in naše ljudi iz tujine v KOALICIJI KARANTANIJA

Bo Slovenija vstala od mrtvih?

slovenija na kriu1.bmp - 1.60 Mb

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

PETICIJA - REKLAMACIJA ZA ZAVRNITEV PLAČEVANJA VSILJENEGA RTV PRISPEVKA

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

Kaj storiti, da pridemo Slovenci iz te blodnje v temi, razlaga prvega in drugega koraka za uresničitev VIZIJE za Slovenijo do leta 2024

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Bo Ivan Janez Janša odšel v zapor?

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

Drugačne in boljše Slovenije ne moremo graditi brez vas

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

OPS srečanje v Mariboru

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

OBRAČAMO SE NA VAS, KER VEMO, DA BOSTE RAZUMELI IN BOSTE POMAGALI, ZAUPAMO VAM IN VAS SPOŠTUJEMO

Bili smo na srečanju OPS z odločnimi Ljudmi v Luciji pri Portorožu

O dobrodelnosti na slovenskem

DELAMO ZA SLOVENIJO, NAŠO ŠIRŠO DRUŽINO, KATERE ČLANI IN ČLANICE STE TUDI VI!

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

RESNICA NAS BO OSVOBODILA! PREDLOG DELOVANJA ODLOČNIH LJUDI ZA VNOVIČNO ZDRUŽITEV SLOVENSKEGA NARODA!

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Osvoboditev, Očiščenje, Preporod Slovenije!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

Ali ti veliki Čas je prešinil srce in razum, ali stoletni tvoj strah je izginil, prevzel te pogum?

Srečanje za dogovor KAJ STORITI

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

ZAKAJ MORA UPOKOJENI ŠVICARSKI PODJETNIK DR. ČANŽEK PRI SVOJIH 85 LETIH DEŽURATI NA INTERNETU IN BLATITI VSAKOGAR, KI JE TRN V PETI UDBO-KOMUNISTIČNI NOMENKLATURI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

OBVESTILO IN OPRAVIČILO!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 100 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

KOALICIJA KARANTANIJA OPERIRA Z LAŽNIMI PODATKI PRAVIJO NEKATERI, KI SE BOJIJO, DA BI SLOVENSKI NAROD SPREGLEDAL IN ZMAGAL!

LADISLAV TROHA POJASNI KAKO SE JE UGRABIL SAM

PRIHAJA ČAS ZA TRDNO, NEOMAJNO IN ODLOČNO ALTERNATIVO VSEM OBSTOJEČIM LEVO DESNO ANGAŽIRANIM STRANKAM, KI SO V 22 LETIH DELOVANJA SPRAVILE SLOVENIJO IN SLOVENSKI NAROD V GROZLJIV POLOŽAJ

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

POZIV ZA ORGANIZACIJO PREDSTAVITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA NASLEDNJE DESETLETNO OBDOBJE! 2013 - 2023

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Nov poizkus diskreditacije iz obupa, lakaji uničevalcev Slovenije pisarijo ostudne pamflete

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024

korak 1 - 27.paril.jpg - 50.40 Kb

KORAK ŠTEVILKA 1 ZA URESNIČITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA OBDOBJE 2014 - 2024


KORAK ŠTEVILKA 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024, KORAK ZA URESNIČITEV ŠT. 2 - DODATNA ARGUMENTACIJA IN OPIS


KORAK ŠTEVILKA 3 - POSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE, ONEMOGOČANJE PRAVIH TATOV, VRAČANJE POKRADNEGA, ODPRAVA KRIVIC


KORAK ŠTEVILKA 4 - UVEDBA VSE BOLJ NEPOSREDNE DEMOKRACIJE - VLADAVINE LJUDSTVA


korak t. 5.jpg - 30.37 Kb

KORAK ŠTEVILKA 5 - ZAGON VSEH INTELEKTUALNIH IN GOSPODARSKIH POTENCIALOV, RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

KORAK ŠTEVILKA 6 - PREHRANSKA, VODOOSKRBNA IN ENERGIJSKA SAMOZADOSTNOST IN ČISTEJŠE OKOLJE

KORAK ŠTEVILKA 7 - DUHOVNI, ETIČNI IN MORALNI PREPOROD SLOVENSKE DRUŽBE

opslogo.jpg - 5.00 Kb

cirk1.jpg - 3.18 Kb

Z nakupom izjemno zanimive knjige za razumevanje sedanjosti, pomagate delovanju Gibanja OPS

Intervju Ladislava Trohe za internetni kanal "ZDAJ PA DOST!"

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

KOALICIJA KARANTANIJA ZA ZMAGO NA PARLAMENTARNIH VOLITVAH

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA udbofašistoidna prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Stare igralce je treba umakniti, nastaviti pa mlade-"nove obraze", a sistem bo šel naprej svojo pot kot do sedaj...?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Vlado RS nove revolucionarne tehnologije za izboljšanje kakovosti življenja ne zanimajo

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili


Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Radio LASER iz Slovenj gradca podira slovenski medijski zid

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?