Odmev državljanja g. Karla Kozica na izvajanje dr. Ernesta Petriča v oddaji Faktor

Dr. Ernest Petrič: "Moja skrb je, da napredujemo (pre)počasi. Naša sposobnost voditi državo je skromna. Kakor da je vsak za vse sposoben ..."

Nisem presenečen, če kaj takšnega kot ste vi tu povedali,razlagajo z namenom političnega populizma, manipulacij, zavajanja in laganja kot Pahor, Židan, Potrč, Cerar, Zemljarič, Kučan, Janša, Peterle, Rupel, zgrožen pa sem, ko se tovrstne vsebinske retotike poslužujete vi dr. Ernest Petrič, kateri se ponosno nastavlja z najvišjim akademskim izobrazbenim pragom in to celo na področju pravne znanosti.

Dr Ernest Petrič, vse je zajeto v naslovu, ni treba brati celotne vsebine in se lahko komentira. Zakaj zavajate dr. Petrič in ne poveste resnice, da je vse to posledica dediščine titoističnega političnega sistema katerega se leta 1990 nismo znebili. V titoizmu pa je bil vsakdo za vse sposoben samo da je bil naš. Tudi danes je tako, sposobni pa, kateri znajo razmišljati, pa so sovražniki države in ne smejo biti postavljeni na vodstvena delovna mesta. Tudi vi v tem prispeku  govorite kot da ste za vse sposobni, da ste sposobni za opravljanje vseh funkcij pa čeprav ste vešči le titoisitčnega pravnega reda, mednarodnega SICER POZNATE VENDAR JE ZA VAS TITOISITČNI POLITIČNI in revolucionarni pravni SISTEM BIL CELO ŽIVLJENJE VODILO, SAJ GA JE BILO NAJLAŽJE UVELJAVLJATI IN NA TEMELJU NJEGA SODITI IN ODLOČATI, SAJ NI BILO POTREBNO RAZMIŠLJATI AMPAK LE ODLOČITI KOT VAM JE PASALO, kot je pasalo parttiji in njeni eliti.

Ste morda tu in tam kaj ugovarjali titoističnemu sistemu vendar ste se vseeno spustili s tokom, ne pa da bi stremeli za resnimi sistemskimi spremembami, tudi ne po letu 1990. Tudi kot ustavni sodnik ste odločali tako, da se zaščitijo udbovci in partijska elita iz preteklosti in se postavijo za krive tisti kateri se borimo za obelodanjenje teh njihovih zločinov v preteklosti in v sedanjosti. Imam izkušnje v tem primeru z vašimi odločitvami. Tudi to, da ste vi glavna medijska zvezda in le vaš glas velja še danes pomeni, da še vedno stojimo globoko zasidrani v titoizmu, ko drugi nihče ne ve nič boljše od vas, še vedno vi veste vse najboljše čeprav ste otrok titoizma in vam titoizem teče po žilah. To kar poizkušate biti drugačni je le vaša sposobnost manipulacij, da bi na ta način sebe prikazali, da ste res drugačni, s tem pa ščitite svojo partijo in titoizem.

Kot veste, da to, da ste ste doktor znanosti ne pomeni, da ste snedli vso znanje sveta. Akademski naziv doktor si pridobiš le za specialnost na določenem ozkem področju. Slovenija za vodenje potrebuje ljudi s širokim znanjem, ne pa komediante kot se to prakticira v njej že 28 let, ko so bili in so ves čas na visokih državniških funkcijah raznorazni komedianti, titoistični kot so bili Kučan, Drnovšek, Turk, potem mladinski titoistični kot je bil Janša, zabavljaški kot je Pahor , cmerasti Cerar, manekenska Bratuškova in sedaj poklicni komediant Šarec. Vse to so vzroki za to, da je sposobnost vodenja država skromna. Na plan niso mogli priti  po letu 1990 ljudje z znanjem ampak so titoisti leta 1990 tako zahrbtno prevarantsko predali vodenje države svojim podrejenim sodelavcem v bivšem sistemu Janši, Peterletu, Ruplu, Omanu, Bavčarju kot glavnim. Tako so dosegli, da se je ves kader državne uprave in politike iz bivšega sistema prenesel v samostojno Slovenijo, tudi vi.

Vi vsi kot titoisitčni kader pa ste bili že osebnostno, politično, strokovno moralno in etično titoistično izoblikovani  ljudje in pri letih katere ste tedaj imeli več ni bilo možnosti, da bi se dejansko osebnostno in miselno spremenili. Za potrebe zavajanje mednarodne skupnosti ste se sprevračali vendar ste se vedno znova, ko je bilo potrebno braniti bivši sistem, Tita in partijo stopili na stara pota in ste vse ljudi kateri so mislili drugače dobesedno »pobili« s pomočjo institucij države, rekli ste , da govorijo sovražni govor, ker vam nasprotujejo. V teh 28. Letih ste si vzgojili rod naslednikov in jih postavili kot vaša zamenjava, zato tudi danes Slovenija ima skromni potencial človeškega faktorja za vodenje države, politike, gospodarstva.

Zato ste vi dr. Petrič eden od glavnih krivcev za to kar ste v naslovu napisali ali strnjeno povedali. Ste svetovalec predsednika Države Pahorja, kateri je osebnostno poklicni zabavljač, kar je v preteklosti dokazal s svojimi nastopi v javnosti, ne pa da bi bil predsednik države. Zakaj mu potem ne svetujete, da bi bil  sposoben vodja države. Ali vi niste sposobni ali pa se gibljete le po poti manjšega odpora in dobro živite na račun obubožanih državljanov katere sta skupaj s Pahorjem v preteklih desetletjih kot državna funkcionarja in diplomata, pahnila v revščino ter vsesplošen zaostanek v razvoju države, družbe in tehnologije. Če pa se Pahor ne da spremeniti, zakaj potem vztrajate, odidite in domači ter tuji javnosti povejte, da je Pahor skromen kader za vodenje države, torej nesposoben in ga je treba nujno zamenjati. Tega ne boste naredili, saj vas veže preteklost in molk katerega ste obljubili partiji in njenemu zaščitnemu ešalonu imenovanemu bolj razumljivo ponarodelo UDBA ali SDV in med tema dvema ni razlike, oboje je tajna politična policija-milica ne pa obveščevalna služba kot jo nekateri hočejo prikazati domači in tuji javnosti, morda ste med njimi tudi vi. Muči vas številka 0014261-00000 registriran sodelavec SDV. Prav tako Pahorja 0013588-00015 poseben vir (resident) SDV. V Nemčiji so odločili, da bodo še nadalje kontrolirali, da nebi nekdanji registrirani sodelavci in uslužbenci STASY dobili kakšne državne uradniške ali celo državniške funkcije, v Sloveniji pa je to kot izgleda privilegij

Zato vidite dr. Petrič, ne more priti do sistemskih sprememb v državi, ker morate s foteljev funkcionarjev države ščititi svojo in svojih sotovarišev preteklost in s tem hočete svojim otrokom in vnukom zamolčati to preteklost in jim omogočiti neomadeževano prihodnost. Omogočate jim, da prevzemajo razne politične, državniške in uradniške funkcije čeprav morda niso za to sposobni, sposobni zaradi teh nesposobnih pa odhajajo v tujino.

Takrat ste lahko zgradili klinični center, ker ste najemali posojila in dobivali šenkan denar z zahoda ter seveda največja pomoč pa vam je bila najbolj rentabilna tovarna v takratni vaši Jugi tiskarna in kovnica denarja na Topčiderju v Beogradu. Nihče takrat ni govoril o tržnem gospodarstvu, o tržnosti, o rentabilnosti, o finančni vzdržnosti o finančnen pokritju investicije pred gradnjo. Koliko je pač stalo je stalo. Torej ni bilo nujno, da se je toliko proizvajalo, da je bilo zadosti denarja za to in druge politične investicije, gradnjo stanovanj, političnih cest za potrebe titoistične propagande doma in v tujini. Vedno ko ste pripravili obiske tuje delegacije ste asfaltirali novo cesto v ta namen ali celo zgradili tovarno. Vse to je bila politična propaganda titoizma z namenom, da s e mednarodni javnosti prikaže titoizem v luči, da je titoizem politični sistem bodočnosti, večnosti (se spomnite, da so nacisti to počeli kleta 1936 z olimpijskimi igrami in so jim nekateri celo nasedli med njimi tudi američani).

Seveda se je pa takrat učilo tudi krasti in ta navada se je obdržala do danes. Takrat se kraje zaradi opisanega pojmovanja ekonomije niso poznale, danes pa se poznajo, saj ni šenkanega denarja od nikoder, počasi tudi več posojil ne bo, proizvodnja in storilnost pa je premala, da bi zadovoljilo finančno investiije in kradljivce, roparje državnega denarja in premoženja. Zato ne zavajajte ker to ne pristaja človeku kateri se ima za intelektualca in se baha z najvišjim akademskim nazivom.

Vaša najvišja stopnja akademske izobrazbe bi vam lahko vsaj toliko koristila in razsvetlila vaše osebnostne lastnosti v tej smeri, da vi, kateri ste to državo samostojno Slovenijo pomagali pripeljati v to stanje, da napredujemo slabo, da je naša sposobnost voditi državo skromna, da je vsak sposoben za vse, niste kader kateri lahko spremeni stanje in izpelje sistemske spremembe v tej državi in družbi v pozitivno smer. Titoizma se ne da reformirati, saj ga reformirate že 74 let in je stanje še vedno takšno kot ga ocenjujete v naslovu, to bi lahko kot pravnik vedeli. Zato bi morali imeti toliko človeških pozitivnih vrednot, da sami odidete in in še naprej ne kontaminirate slovenske družbe in države  in ne perete mladim ljudem možganov s titoisitčno logiko in teorijo in na ta način ščitite svojo preteklost in preteklost drugih ljudi kateri so z vami vred do tega stanja Slovenijo pripeljali.

Ne morem razumeti, da se imate za intelekrualca pa vendar ne vidite, da vaši nasveti ne koristijo razvoju Slovenije in sistemskim sprememban. To je stopicanje na mestu kar vi predlagate in svetujete. Svetovalci morajo biti mladi intelektualci z dejanskim znanjem za prihodnost in široko razgledanostjo, ne kot je vaše za preteklost.. To ne velja le za vas, mnogo sotrpinov za preteklost vas je katere se nenehno sprašuje kako rešiti Slovenijo, ne vpraša pa se tistih kateri imajo razgledanost in vedo kako to storiti. Seveda ste vi še vedno privilegiran partijski kader in ta partija čeprav razdružena v več frakcij ima nadzor nad mediji da se tako ščiti  vaša preteklost katera je negativno katastrofalna za razvoj Slovenije katera je zajeta v naslovu. Zaradi vas morajo  ljudje s širokim znanjem in razgledanostjo  za bodočnost zapuščati Slovenijo.

Čeprav ste se morda izobraževali ali izpopolnjevali v tujini je jasno, da ste morali delati kot je hotela partija in ste morali pri svojem delu ves čas, tako v Jugoslaviji kot v samostojni Sloveniji, da ste ohranili status privilegiranega intelektualca, uporabljati titoistični revolucionarni pravni sistem katerga ste se tudi najprej naučili in prevzeli pri svojem izobraževanju. Le tako ste do vaše starosti do današnjih dni lahko ostali privilegiran član te današnje titoisitčne skromne sposobnosti.

Zato za konec dr. Petrič, da imamo skromno sposobnost vodenja države, da je vsakdo sposoben za vse, da napredujemo prepočasi ali bolj natančno nazadujemo, ste krivi vi, kadri iz bivšega sistema kateri ste z prevaro leta 1990 zavzeli vse politične, pravosodne, državnoupravne funkcije v samostojni Sloveniji. Slovenski narod je takrat glasoval na plebiscitu za samosotjno Slovenijo brez titoizma in enako je bilo po celi Jugoslaviji, saj so se vsi ti narodi hoteli znebiti titoizma v prvi vrsti.

Karel Kozic, dne 14.06.2019