Predstavitev Gibanja OPS

SPOZNANJA NOVE DUHOVNOSTI

Spreminjanje sveta in naše zavesti. Na našem planetu se pojavlja novo gledanje na svet, ki nas obdaja in, ki v njem živimo. Vendar novi duhovni pogledi niso nekakšna kopica novih intelektualnih dejstev, ta nova zavest je veliko bolj intuitivna in iskustvena. Premik je pred vsem v občutenju življenja ter gledanja nanj in manj v spremembi življenjske filozofije, čemur bi lahko na kratko rekli kar zdrava pamet.

Novo duhovnost spoznavamo vsi hkrati, njeno vraščanje v našo zavest pa je zahteven in dolgotrajen proces, ki poteka od človeka do človeka. Razvoj nove zavesti po svetu je namreč zasluga nekaterih posameznikov, ki so se znali za korak odmakniti in prepoznati, da je življenje bolj skrivnostno kot smo mislili doslej. Vendar je treba prelomiti dosedanje navade skepticizma in zanikanja, da bomo lahko odkrili svoje pravo poslanstvo in lastni intuitivni način sodelovanja pri razvoju sveta.

PRIČAKOVANE SPREMEMBE

Pomembne kozmične spremembe. Smo na začetku novega tisočletja, ki bo v marsičem bistveno drugačno od prejšnjega. To je mogoče upravičeno sklepati tudi na podlagi nekaterih kozmičnih spremeb, saj bo Sonce v tem tisočletju prestopilo iz ozvezdja Rib v ozvezdje Vodnarja. Njune poglavitne astrološke značilnosti pa so si skoraj v popolnem nasprotju. Prevladovati bo začel blagodejni vpliv ozvezdja vodnarja (zlasti glede razsvetljenosti in čustvenih vrednot). Zato so stare prerokbe predvidevale apokalipso prav ob prelomu tisočletja, nakar naj bi nastopilo "tisočletje miru in ljubezni".

Premik v duhovnem razvoju. Z "okužbo" z novo duhovnostjo se bo širilo tudi razumevanje, da smo tu in zdaj zaradi svojega duhovnega razvoja in ne zaradi ustvarjanja in kopičenja materialni dobrin. Rezultat tega razumevanja bodo vibracijske spremembe naše duhovne energije, iskanje pa vodi v nov življenjski slog. Ko bo dosežena kritična masa ljudi, ki razumejo in tudi udejanjajo spoznanja nove duhovnosti, se bo to razumevanje razširilo po vsem planetu.

Sledilo bo obdobje intenzivnega vpogleda navznoter, v smislu zavedanja vrednot etike človeštva in udejanjanja dobrega. Ljudje začenjamo dojemati lepoto in dragocenost naravnega sveta, kar nas spodbuja k ohranjanju in čaščanju naravnega okolja. Tako ozaveščeni ljudje novega tisočletja ne bomo več dopuščali take gospodske dejavnosti, ki bi ogrožala naše življenjsko okolje in obstoj naših potomcev.

Da bi mogli prisluhniti vsaki novi resnici, se bomo bistveno upočasnili in postali sprejemljivi za nova srečanja. Z dojemanjem intuitivnih prebliskov o tem, kdo smo in kaj naj bi sploh počeli, bomo začeli menjavati zaposlitve in si tako omogočali nadalnjo rast. Vsak posameznik bo korak za korakom sledil svoji usodi in po vsem naravno doživljal intuitivne prebliske, povezane tudi z reševanjem družbenih problemov in problemov okolja.

Razvoj duhovne doktrine. Doslej se je religija ukvarjala s človeštvom, ki išče odnos z višjim virom duhovne enegije. Šlo je za zaznavo Boga znotraj vernikov, ki naj bi jih izpolnjevala in jim dajala večji pomen. Vendar se je ta zaznava izkrivila, ko so začeli cerkveni vodje razlagati "božjo voljo", namesto, da bi ljudem pokazali, kako je mogoče najti to smer v sebi. Sedanje religiozne dogme se bodo morale spremeniti in zajeti tudi evolucijo posameznika.

Potrebna je ustrezna institucija, ki z združevanjem pozitivno mislečih odpira možnosti nadaljnji rasti naše zavesti. Prepričani smo, da je treba v našem okolju storiti precej več kot samo prevesti tuja spoznanja nove duhovnosti v slovenščino in jih nato razširjati, nadaljnje dogajanje pa bi bilo prepuščeno naključju in posamezniku. Potrebujemo samostojno institucionalno obliko, kjer bi se zamisli nove duhovnosti uspešno razvijale in krepile. Sedanji prostor slovenske civilne družbe je razdrobljen, kar odseva tudi naša značilna miselnost-"vrtičkarstvo".

Smernice gibanja OPS. Zamisli in spoznanja nove duhovnosti so temeljno vodilo pri naših zamislih, ki jih skušamo razvijati v taki meri in obliki, da jih bo moč tudi izvajati. V zadnjem času je na vseh koncih sveta veliko pogovorov o duhovnem življenju. Vendar v teh začetnih letih oz. mescih novega tisočletja ne gre za odkrivanje novih duhovnih izkustev, temveč bolj za tehtanje in presojanje takih, nad katerimi smo še pred nedavnim zamahnili z roko ali pa jih jemali kot povsem samoumevna.

Stari Newtonski svetovni nazor temelji na zamisli, da je vesolje velik materialistični stroj. Na podlagi novih v človeka usmerjenih pogovorov pa se počasi razvija gledanje, da je svet vendarle veliko več. Postaja nam vedno bolj jasno, da je svet inteligenten duhovni kraj, kjer ljudje razvijajo svojo zavest, čutijo vodstvo intuicije in presenetljivih naključij ter začenjajo spoznavati poslanstvo, s katerim smo se rodili. Zato ustanovljeno gibanje na načelih te nove duhovnosti spodbuja in združuje vse ozaveščene ter dobromisleče državljanke in državljane Slovenije, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja z njimi, z njihovim življenjskim in delovnim okoljem in našo domovino Slovenijo.

Takšna skrb postaja vse potrebnejša, saj sta naše neposredno okolje kot tudi ves planet Zemlja čedalje bolj ogrožena, v nenehnem hlastanju po materialnih dobrinah pa odločno premalo naredimo za ohranitev okolja tudi za naše potomce. Preusmerili se bomo od brezglavega ropanja naravnih virov k taki obliki gospodarskih dejavnosti, ki si bo prizadevala za obnovo virov in na vsakem koraku posnemala naravne sisteme ter postala simbioza podjetja, porabnika in ekologije.

Bolj se bomo potrudili za zavestne medsebojne odnose in delovali bolj celostno, le tako bomo pospešili svoj osebnostni razvoj kot tudi razvoj naslednjih rodov.

Ključ za sprožitev svoje zavesti v tej smeri je v vsakem izmed nas.

Vsebina gibanja OPS. Prve zamisli za naše gibanje so nastale že leta 1988. Zdaj izbrano ime, "Gibanje Osveščeni Prebivalci Slovenije" oz. na kratko Gibanje OPS, opredeljuje tudi poglavitno dejavnost. Geslo gibanja: "Očistimo in Prenovimo Slovenijo" pa je naš dolgoročnejši cilj v materialnem in duhovnem smislu.

Iz kratice OPS je moč razviti tudi druga podobna rekla, ki bodo pojasnjevala posamezna prizadevanja Gibanja OPS. Lahko se nanašajo na prizadevanja posameznikov ("Očistimo in Prenovimo Se")

ali pa na naše širše okolje ("Očistimo in Prenovimo Svet" torej planet Zemljo).

Prav zaradi slednjega je Gibanje OPS registrirano kot mednarodno gibanje (društvo), saj bo tako lažje sodelovalo s podobnimi mednarodnimi civilnimi družbami (denimo z Greenpeace-om).

Ugankarji vedo, da kratica "OPS" pomeni tudi mitološko boginjo rodovitnosti in žetve, kar temu novemu gibanju tudi simbolno zagotavlja uspešnost in učinkovitost.


Po knjigi Gibanje novega tisočletja-duhovni preporod, avtorja
Janeza Ščeka

V knjigah avtorja Janeza Ščeka, magistra poslovno organizacijskih znanosti in univerzitetno diplomiranega ekonomista  z naslovoma Duhovni preporod in drugačna politika, s skupnim naslovom OPS - Gibanje novega tisočletja, najdete še več v zvezi s tu predstavljenim slovenskim Gibanjem.

G. Šček je v teh knjigah zapustil Slovenkam in Slovencem, oz. vsem prebivalcem Slovenije, svoje življenjsko delo z namenom, da njegove izvirne zamisli udejanjimo v tem novem tisočletju in se kot klen, pokončen in samozavesten narod ohranimo in okrepimo. Seveda nikakor na škodo drugih narodov.

Hvala gospod Šček!

Pojavljanje Gibanja OPS je tako: hitimo počasi, premišljeno, elastično a vedno odločno. Prilagajamo, ne podrejamo, se trenutni situaciji! Probleme obravnavamo kot zanimive situacije na poti k cilju. Za OPS iščemo sodelavce, entuziaste, izkušene strokovnjake z vseh področij, ki se dotikajo našega življenja in dela.

Iščemo in spodbujamo dličnost.

Ljudi, ki zaradi ne vemo kakšnega razloga niso javno in jasno do sedaj uspeli uveljaviti svoja, z argumenti podkrepljena spoznanja in stališča. Ljudi, ki imajo ideje, ki so jih v prvi vrsti sami pripravljeni začeti uresničevati. Ljudi, ki so ta trenutek pripravljeni začeti spreminjati Sebe, Slovenijo in svet na bolje t.j. brezpogojno pozitivno naravnane ljudi. Ljudi, ki so našli dobro v sebi in to dobro negujejo, plemenitijo in brezpogojno razdajajo. Ljudi s pripravljenostjo na delo kadarkoli, karkoli in kolikorkoli, seveda po svojih najboljših zmožnostih t.j. ne na svojo škodo, če gre za dobro pozitivno delovanje. Ljudi, ki so oz. čutijo, da lahko postanejo svobodni od navlak starega sveta in hočejo stopiti na višjo duhovno raven in višjo raven zavesti. Ljudi, ki jim ni vseeno, KAJ človek povzroča sebi, soljudem in naravi. Ljudi, ki neomajno zaupajo in verjamejo vase v prihodnost svojega naroda in vsega človeštva.

Veseli bomo, ko se boste odločili za sodelovanje in se pridružili izgradnji NOVEGA SVETA.

Navedeno so le grobi orisi za ustvarjanje prvega vtisa pri vseh, ki ste prebrali tole predstavitev. Zdaj ste se gotovo že okužili z "virusom OPS" in to je dobro. Nekateri, ki smo bili te "okužbe" deležni pred časom, že dejavno sodelujemo pri vzpostavljanju temeljnih podlag za kasneješe celovitejše delovanje in razmah Gibanja OPS. Vse kar je nastalo do sedaj v zvezi z Gibanjem, je nastalo zaradi posameznikov, ki vedo, da nihče ne bo spremenil tega sveta na bolje, če tega ne bomo naredili sami. Verjamemo, da boste tudi vi začutili odgovornost za bodoče ravnanje.

Pri tej kompleksni gradnji hiše, je dela za vse dovolj, če ga le hočemo videti. Vabimo vVs, da se pridružite svojemu Gibanju OPS in poleg dobrih misli, ki jih imate ob tem, tudi z dobrimi dejanji pokažete, da vam ni vseeno...

Z visokim spoštovanjem,

OPS-ovci

Nasilja, ki grozi vsem živim bitjem, se človek osvobodi, ko premaga samega sebe.
Goethe

OPS je mitološka Boginja rodnosti in žetve.

Predstavitev malo drugače

 

 
OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali že razumete, da je KORONA PLAN-DEMIJA začetek ODKRITE vojne SATANISTOV zoper celotno človeštvo?
 
Trenutno je na strani
Prisotni 125 gostov .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili

Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?