Zakon OPS bo omogočil

Sprejetje Zakona o Odpravi Privilegijev Socializma in vseh, ki so jih pridobili posmezniki in skupine v času škodljive 22 let trajajoče tranzicije, bo omogočilo:

1. Dejanski hkratni sestop vseh kadrov s položajev s katerih se odloča o naši usodi, ki so bili člani zločinske organizacije UDBE in  KOMUNISTIČNE PARTIJE ter KOS (Kontra obveščevalna služba JA) tudi po juniju leta 1988, ko se je na Roški cesti začela slovenska pomlad, kajti vsi, ki so ostali zvesti člani UDBE in PARTIJE ter KOS tudi po dogodkih na Roški so zelo dobro vedeli, da bodo spremembe v bistvu zgolj navidezne in bodo ostali na položajih še naprej. To se je v veliko primerih tudi dejansko zgodilo. 

Zaradi skoraj popolnoma zavoženega stanja Slovenije morajo po tem zakonu odstopiti z vseh vodilnih in vodstvenih položajev v celotni državni in javni upravi ter v vseh gospodarskih družbah v večinski državni lasti vsi kadri do tretjega nivoja vodenja. Vodje, namestniki in pomočniki. Ti so odgovorni za stanje zaradi tega, ker so delali zoper slovenski narod ali pa zato, ker so opustili dolžna ravnanja in niso ukrepali, da do take nevzdržne situacije nebi prišlo.

2. Vpeljavo pravične pravne države z neodvisnimi in učinkovitimi institucijami, ki bodo obravnavale vse posameznice in posameznike po enakih merilih v skladu z evropsko pravno stroko,  pravico, resnico ter moralo in etiko. Zagotovitev popolne enakosti pred zakonom, kar bo mogoče po uresničitvi prve točke;

3. Odpravo preteklih krivic in ukinitev vseh neupravičenih privilegijev vsem, ki so jih doživeli bodisi v prejšnjem komunističnem  režimu ali pa v 20 let trajajoči, za večino državljank in državljanov, škodljivi  tranzicijski tiraniji. Ukinjeni bodo vsi privilegiji, privilegirane pokojnine, izjemne pokojnine, ki so bile podeljene zaradi vzdrževanja in pomoči pri vzdrževanju totalitarnega režima. Vsi, ki so delali v režimskih organih, milici, udbi, vojski, tožilstvu sodstvu, pravobranilstvu in so se predčasno upokojili, bodo dobili samo toliko pokojnine, koliko so vplačali v pokojninsko blagajno.

4. Razrešitev lastninskih  problemov špekulativnega kapitalizma, ki ga je omogočilo nedelovanje pravne države - vrnitev izropanega družbenega in zasebnega premoženja prvotnim lastnikom ter odgovornost vseh, ki so izvajali ropanje družbenega in zasebega premožena in vseh, ki so ščitili takšno početje;

5. Kadrovsko prenovo družbe, kajti po sprejemu Zakona OPS bodo na vsa odgovorna mesta prihajali izključno ljudje na podlagi ostrih meril pozitivne kadrovske selekcije s potrebnim strokovnim znanjem, delovnimi izkušnjami ter ne vprašljivimi moralnimi in etičnimi lastnostmi. Srčno kulturo. Izvedene bodo nove kvalifikacije za vsa vodstvena in vodilna delovna mesta v javni in državni upravi ter gospodarskih družbah v večinski ljudski lasti, a tokrat zares po vnaprej znanih merilih v katerih bo popolnoma izključena in izkoreninjena strankarska - partijska pripadnost in sistem uporabe VEZ IN POZNANSTEV - VIP.

6. Bistveno višjo strokovnost in posledično učinkovitost na vseh nivojih v javni upravi, visoko profesionalizacijo, bistveno racionalizacijo javne uprave, nižanje skupne javne porabe in posledično davkov za državljanke in državljane ter za podjetja. Končno bomo presegli oblastniško miselnost in bodo javni in državni uslužbenci sprejeli zavedanjem, da so plačani od ljudi in bodo za korist ljudi tudi strokovno, učinkovito ter marljivo prijazno delali.

7. Razpad oblastniških lobijev, klanov, klik in škodljivih združb.

8. Zagon, razvoj in spodbujanje mnogih še neizkoriščenih potencialov, strateško načrtovanje vseh potrebnih elementov za preudaren in hiter ter učinkovit razvoj. Razcvet našega gospodarstva.

9. Uvedbo prave demokracije, ki bo ob navdušujočem in učinkovitem usposabljanju za aktivno delovanje v družbi vsakega posameznika, že v osnovnih šolah, postajala vse bolj neposredna. Postopna uvedba e-referendumov in e-volitev kar bo prineslo najmanj 70% racionalizacijo. S pozitivnimi zgledi nove politične skupine Osveščenih Politikov Slovenije bo videno in in spoznano, da je politika lahko tudi strokovna, odgovorna, ustvarjalna in deluje izključno v korist državljank in državljanov.

10. Slovenski moralni in duhovni preporod. Nenazadnje kaže računati tudi z dejstvom, da se je s spoznanji nove duhovnosti vsak okužil že tedaj, ko je prvič slišal zanje, bodisi  iz knjige ali pa na internetnih straeh. Tovrstne okužbe  namreč ne more nihče več preprečiti, čeprav se bodo mnogi verjetno trudili v to smer. Zdravila proti njej namreč ni in ga zagotovo ne bodo nikoli iznašli. Spoznanjem nove duhovnosti lahko že kar sedaj rečemo "kuga novega tisočletja", ki bo zagotovo vplivala tudi na prenovo slovenske družbe.

Z delovanjem politične skupine OPS se bodo ti vplivi le še stopnjevali, saj bodo mnogi odslej gledali na svoje delovno in bivanjsko okolje povsem drugače, kot so do sedaj. Svoje pa bo opravila tudi kritična masa te vedno bolj obsežne in čedalje močnejše duhovne energije. Temeljne človekove vrednote bodo spet prevladale in bodo umeščene v vsakdanje življenje in delo sleherne posameznice ali posameznika.

KLIKNITE NA PLAKAT IN PODPIŠITE POBUDO ZA SPREJETJE ZAKONA OPS

Očistimo in Prenovimo Slovenijo!

"Oblast" Prepustimo Stroki, morali in etiki!

Omogočimo Preporod Slovenije!

Hvala, ker že delujete za moralni, gospodarski, finančni, socialni in vsestranski preporod Slovenije!

Zadnjič posodobljeno (Četrtek, 29 Junij 2017 09:48)