Kaj pravi zakonodajalec?

 

DRŽAVNI ZBOR RS

Službe za odnose z javnostmi

Šubičeva ulica 14

1000 LJUBLJANA

Številka: 005-01/10-10/2
Datum: 18. 5. 2010

 

Osveščeni Prebivalci Slovenije - OPS
Ladislav Troha - predsednik

Ruska 2
1000 Ljubljana

 

Zadeva: Odgovor na dopis "Izvedba zakonodajnega referenduma po Zakonu o referendumu in ljudski iniciativi (št. 1149/2010, 12. 5. 2010)"


Ustava Republike Slovenije v 88. členu določa, da ima zakonsko iniciativo poleg poslancev in vlade tudi najmanj 5000 volivcev. Način uresničevanja te pravice je uredil Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (v nadaljevanju ZRLI) v členih 57 do 59. Tako lahko v skladu z 59. členom ZRLI pobudo volivcem za vložitev predloga zakona poda vsak volivec, politična stranka ali drugo združenje državljanov. O svoji pobudi pobudnik obvesti predsednika Državnega zbora.

Če je pobuda vložena v skladu z zakonom, predsednik Državnega zbora v sedmih dneh po njenem prejemu obvesti ministrstvo, pristojno za vodenje evidence volilne pravice, in določi koledarski rok za zbiranje podpisov, ki je šestdeset dni (drugi odstavek 59. člena ZRLI). O določitvi roka predsednik Državnega zbora obvesti tudi pobudnika. Volivec lahko da svojo podporo predlogu na enega izmed načinov, ki so določeni v 16.b členu ZRLI .

Če je v določenem roku zbranih najmanj 5000 podpisov podpore, predstavnik volivcev posreduje predlog zakona (in zbrane podpise) Državnemu zboru. 58. člen ZRLI določa, da mora predlog zakona vsebovati sestavine, ki jih določa Poslovnik Državnega zbora (v nadaljevanju Poslovnik) v 115. členu, in sicer uvod, besedilo členov in obrazložitev. Dalje Poslovnik podrobneje določa sestavine uvoda in obrazložitev ter postopek, če predlog ne vsebuje vseh predpisanih sestavin; v slednjem primeru predsednik Državnega zbora pozove predlagatelja, da predlog zakona najkasneje v petnajstih dneh dopolni, sicer se bo štelo, da predlog ni bil vložen (tretji odstavek 115. člena Poslovnika).

V nadaljevanju postopka predsednik Državnega zbora obvesti poslanke in poslance o začetku zakonodajnega postopka. Državni zbor obravnava predlog zakona, ki ga vložijo volivci po enakem postopku kot zakone, ki jih predlagajo drugi nosilci zakonske iniciative vlada, poslanec ali Državni svet. Zakonodajni postopek podrobno ureja Poslovnik v členih 114 do 154.

Postopke v zvezi z referendumom prav tako ureja Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi. Zakon v 12. členu določa, da Državni zbor razpiše zakonodajni referendum, če to zahteva najmanj tretjina poslancev, Državni svet ali najmanj štirideset tisoč volivcev.

Najmanj štirideset tisoč volivcev lahko vloži zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma pod pogojem, da pobudnik zahteve v sedmih dneh po sprejemu zakona obvesti o svoji pobudi predsednika Državnega zbora na način, ki je določen v 16. členu ZRLI, pri čemer se obvestilo lahko vloži do izteka poslovnega časa pristojne službe Državnega zbora na zadnji dan roka za vložitev obvestila (12.a člena ZRLI).

Pobudnik o svoji pobudi obvesti predsednika Državnega zbora. Obvestilo o pobudi in podpisi se vložijo neposredno v Državnem zboru, in sicer v Oddelku za delo z gradivi in pošto. Poslovni čas Državnega zbora, v katerem se sprejemajo tudi osebno prinesena pisanja, je vsak dan razen ob sobotah, nedeljah in praznikih od 8. do 16. ure.

Pobuda mora vsebovati opredeljeno zahtevo v skladu s 16.c členom ZRLI in mora biti podprta s podpisi najmanj 2500 volivcev, ki morajo biti zbrani na posebnem seznamu. Na vsakem listu podpisanega seznama mora biti opredeljena vsebina zahteve ter osebni podatki podpisnikov, potrebni za preverjanje verodostojnosti podpisov in obstoja podpisnikov: osebno ime, datum rojstva, naslov in občina stalnega prebivališča, lastnoročni podpis ter datum podpisovanja seznama (drugi odstavek 16. člena ZRLI).

Če je pobuda vložena v skladu z zakonom (vsebovati mora referendumsko vprašanje v skladu s 16.c členom ZRLI in mora biti podprta z najmanj 2500 podpisi), predsednik Državnega zbora v sedmih dneh po njenem prejemu obvesti o dani pobudi ministrstvo, pristojno za vodenje evidence volilne pravice, in določi koledarski rok, v katerem se zbirajo podpisi volivcev za podporo zahtevi za razpis referenduma. O določitvi tega koledarskega roka predsednik Državnega zbora istočasno obvesti tudi pobudnika zahteve (16.a člen ZRLI). Rok za zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi je petintrideset dni. Zahteva volivcev se lahko vloži najpozneje v sedmih dneh po preteku roka za zbiranje podpisov (tretji odstavek 12.a člena ZRLI).

V tem primeru, torej po določitvi 35-dnevnega roka za zbiranje podpisov volivcev v podporo zahtevi, volivec odda svojo podporo na enega izmed načinov, ki jih določa 16.b člen ZRLI: volivec lahko npr. podpiše obrazec podpore osebno pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice, ne glede na kraj stalnega prebivališča ali pa podpiše obrazec preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. ZRLI določa tudi nekatere druge možnosti dajanja podpore zahtevi: npr. možnosti oseb, ki zaradi bolezni, invalidnosti, prestajanja zaporne kazni ali drugih podobnih oblik zadržanosti ne morejo osebno pri upravnem organu izraziti podpore referendumski zahtevi, možnosti oseb, ki so v času zbiranja podpisov v podporo referendumski zahtevi v tujini, da od tam izrazijo takšno podporo, in podobno. (16.b člen ZRLI). Ne glede na način oddaje podpore lahko da vsak volivec k posamezni zahtevi za razpis referenduma samo enkrat.

Če Državni zbor meni, da bi z odložitvijo uveljavitve zakona ali zaradi zavrnitve zakona lahko nastale protiustavne posledice (21. člen ZRLI), lahko zahteva, da naj o tem odloči ustavno sodišče. S tem se zbiranje podpisov in potek roka za njihovo zbiranje do odločitve sodišča zadrži.

Državni zbor razpiše referendum v sedmih dneh po vložitvi zahteve za razpis referenduma oziroma po predložitvi dopolnjene oziroma popravljene zahteve, ali po sprejetju sklepa o razpisu referenduma po odločitvi državnega zbora ali po prejemu odločitve ustavnega sodišča (22. člen ZRLI). Zakon je na referendumu potrjen, če zanj glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali (23. člen ZRLI).

Priloženo vam v pomoč posredujemo tudi neuradno prečiščeno besedilo Zakona o referendumu in ljudski iniciativi ter povezave na spletne strani z dodatnimi informacijami.


S spoštovanjem.

Karmen Uglešić
vodja Službe za odnose z javnostmi
Priloga:
- zakon.


Povezave:
- Poslovnik Državnega zbora
http://www.dz-rs.si/index.php?id=99&docid=31&showdoc=1,
- Poslovni čas služb Državnega zbora
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dz-rs.si%2Findex.php%3Fid%3D16&h=b6ec2,
- Spletna stran Ministrstva za javno upravo (referendum, upravne enote, obrazci)
http://www.mju.gov.si/
http://www.upravneenote.gov.si/
http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=389
http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=844,
- http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fzakonodaja.gov.si%2Frpsi%2Fr04%2Fpredpis_ZAKO324.html&h=365e7o6uDeY4JbrMAKAmSA40Mpw


V vednost:
- predsedniku republike,
- predsedniku Vlade.

 

Zadnjič posodobljeno (Torek, 06 Julij 2010 01:27)

 

Komentarjev 

 
#88 Kevinsiz 21:16 21-01-2021
cialis 30 day trial coupon: http://www.muojok.com/home.php?mod=space&uid=111543 for cialis dosages: http://www.kixdatest.com/home.php?mod=space&uid=119885 for the cost of cialis: http://xn--pgbo2e.pichak.net/member.php?1473595-gzhkuzro for cialis dosage: http://gleamz.net/home.php?mod=space&uid=76144 for where to get cialis sample: http://raeuchermischungen-online.com/home.php?mod=space&uid=105372 for is generic cialis safe: http://tc.k33888.cn/home.php?mod=space&uid=1079222 for which is better - cialis or viagra: http://www.1gmoli.com/home.php?mod=space&uid=111742 for 30ml liquid cialis: http://www.heartharbornet.com/home.php?mod=space&uid=71669 for expired cialis 3 years: http://www.zsaev.com/home.php?mod=space&uid=77567 for generic cialis no doctor's prescription: http://weigongyi.cc/home.php?mod=space&uid=1020531 for safe alternatives to viagra and cialis: http://hamsafon.tj/user/apgxjkxq/ for coupons for cialis: https://www.fbnewspost.com/index.php?action=profile;u=234586 for lowest cialis prices: http://jiuhaoyy.com/space-uid-985524.html for warnings for cialis: http://loveplay123.com/dz/home.php?mod=space&uid=29792 for cialis samples request: http://www.hzgyx.vip/home.php?mod=space&uid=102685 for generic cialis tadalafil: http://iruankao.com/home.php?mod=space&uid=154022 for does medicaid cover cialis: http://foodqschina.com/home.php?mod=space&uid=82430 for cialis pills for sale: http://www.cteuros.com/member.php?559656-bxfoudaw
cialis coupon: http://poredak.netfreehost.com/posting.php?mode=quote&p=2186960 beedgrdw
does viagra or cialis help with pe: http://protee.guru/viewtopic.php?f=11&t=72659&p=1251996#p1251996 ghomdpct
otc cialis: http://redzmaja.phpbbweb.com/posting.php?mode=quote&p=352787 xugnmetp
Citat
 
 
#87 Sidneymok 19:46 21-01-2021
cialis 20mg price: http://sdhszqw.com/home.php?mod=space&uid=166940 or canadian cialis: http://www.cuanda.net/home.php?mod=space&uid=97126 or side effects of cialis: http://www.cduran.net/home.php?mod=space&uid=91985 or cialis or viagra: http://vstvault.net/home.php?mod=space&uid=121803 or real cialis without a doctor prescription: http://apple.minfish.com/home.php?mod=space&uid=893222 or cialis coupons 2019: http://www.vi4e.com/home.php?mod=space&uid=85478 or cheapest cialis: http://pt.hqtoutiao.com/home.php?mod=space&uid=1687295 or generic cialis: http://ky.sgz8.com/home.php?mod=space&uid=88852 or cialis vidalista: http://www.wixin.vip/home.php?mod=space&uid=9654 or cheapest cialis: http://jinrixundian.com/home.php?mod=space&uid=878612 or how long does 20mg cialis keep in system: http://www.ubisq.com/home.php?mod=space&uid=100747 or cialis 20 mg best price: http://yqwbbs.com/home.php?mod=space&uid=78216
liquid cialis source reviews: http://poredak.netfreehost.com/posting.php?mode=quote&p=2979873 gfyrgymw
cialis or viagra: http://www.redzmaja.phpbbweb.com/posting.php?mode=quote&p=386823 kcwotxwa
$200 cialis coupon: http://poredak.netfreehost.com/posting.php?mode=quote&p=2789267 xebcoiys
Citat
 
 
#86 StevenDig 15:49 21-01-2021
cialis dosage 40 mg dangerous: http://forum.meogames.com/home.php?mod=space&uid=1980859 and cialis prices: http://201803.qianlai8.com/home.php?mod=space&uid=1079335 and cheapest cialis: http://mb.lckpw.org/home.php?mod=space&uid=2284837 and switching from tamsulosin to cialis: http://xxstk.com/home.php?mod=space&uid=63355 and cialis 20 mg: http://www.tecdee.com/home.php?mod=space&uid=221597 and cialis canada: http://glgsnw.com/home.php?mod=space&uid=277583 and п»їcialis: http://wlfbsa.org/home.php?mod=space&uid=2157739 and buy cialis: https://www.host199.com/space-uid-71275.html and 5 mg cialis coupon printable: http://www.e-tahmin.com/members/bktzuddd.html and price of cialis: http://www.sk1999.com/mktbbs/space-uid-1656483.html and cialis generic availability: http://sioneb.com/home.php?mod=space&uid=111738 and buy viagra cialis: http://www.ucaiyy.com/home.php?mod=space&uid=136067 and cialis 200mg: http://ilovephoco.com/home.php?mod=space&uid=122170 and cialis 20 image: http://sdhszqw.com/home.php?mod=space&uid=167369 and generic cialis at walmart: http://www.thoigia24h.net/members/rnrfbuhx-1835680.html and cialis dosage: http://xijiandanlin.com/home.php?mod=space&uid=112469 and 30 day cialis trial offer: http://allied-social.ca/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=873248 and cialis coupons printable: https://huisdierengids.nl/author/gxxvgebi/ and generic for cialis: http://www.chinesejian.com/home.php?mod=space&uid=799320
herbal replacement for viagra/cialis/levitra...: http://www.poredak.netfreehost.com/posting.php?mode=quote&p=2953670 jdvvmjvb
cheapest cialis: http://redzmaja.phpbbweb.com/posting.php?mode=quote&p=928456 mbckxvyg
fda warning list cialis: http://poredak.netfreehost.com/posting.php?mode=quote&p=2562656 gjafucbp
Citat
 
 
#85 Kevinsiz 14:59 21-01-2021
cialis for peyronie: http://foodingsushibar.com/home.php?mod=space&uid=96615 for cialis free trial: http://yuripv.net/home.php?mod=space&uid=69259 for tiujana cialis: http://ronggong.net/home.php?mod=space&uid=97712 for cialis 5mg coupon: http://psiplonline.com/home.php?mod=space&uid=107279 for best liquid cialis: http://www.mengsns.com/home.php?mod=space&uid=1839966 for cialis pills: http://jacquesfamilyhair.com/home.php?mod=space&uid=71362 for lowest cialis prices: http://www.jmquan.net/home.php?mod=space&uid=186756 for cialis 20 mg best price: http://sczgfm.com/home.php?mod=space&uid=103438 for cheapest cialis web prices: http://www.yymoli.cn/home.php?mod=space&uid=2030162 for the cost of cialis: https://www.hraovat.com/author/pblyynij/ for what is cialis: http://masazlodz.com/home.php?mod=space&uid=122173 for what is cialis: http://dobcat.com/home.php?mod=space&uid=84511 for generic cialis black 800mg: http://dobcat.com/home.php?mod=space&uid=84270 for what are the side effects of cialis: http://www.chiapaspictures.com/profile.php?uid=1338141 for generic cialis at walgreens pharmacy: http://www.sygk100.cn/home.php?mod=space&uid=4872297 for cialis tadalafil 20 mg: http://www.1gmoli.com/home.php?mod=space&uid=111795 for cheapest cialis web prices: http://raspberry.io/users/txeamddp/ for safe alternatives to viagra and cialis: http://luntan.wangwangyutang.com/home.php?mod=space&uid=841686
cialis for daily use: http://bbs.aimcenter.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=22705&pid=246714&page=34&extra=page%3D1#pid246714 zxqxbjnq
free cialis medication for providers: http://poredak.netfreehost.com/posting.php?mode=quote&p=2877520 yjyqgczm
cost of cialis 20mg tablets: http://forum.mutanbinh.com/showthread.php?197-proscar-over-the-counter-schmiedefeld%2Akyq&p=476438&posted=1#post476438 yrmhwqtb
Citat
 
 
#84 Sidneymok 13:07 21-01-2021
does cialis lower your blood pressure: http://jedlykastan.cz/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=95522 or low cost cialis: http://www.petralene.com/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=908442 or cialis online pharmacy: http://www.phycn.com/bbs/home.php?mod=space&uid=426157 or cialis 30 day trial coupon: http://cnoocim.com/space-uid-763658.html or cheap cialis: http://www.yxsanhu.com/home.php?mod=space&uid=1041530 or fastest delivery of cialis buying online: http://lovechorus.com/home.php?mod=space&uid=2994719 or cialis tolerance: http://hmkpw.com/home.php?mod=space&uid=44056 or viagra vs cialis: http://lanbao666.com/space-uid-16117.html or cialis coupons 2019: http://www.5izcai.com/home.php?mod=space&uid=38064 or free cialis medication for providers: http://lz.625555.net/home.php?mod=space&uid=2557655 or cialis online pharmacy: http://sczgfm.com/home.php?mod=space&uid=103448 or cialis or viagra: http://forum.mutanbinh.com/member.php?39234-xebgxtff
cialis tadalafil 20 mg: https://freelancetd.com/viewtopic.php?f=2&t=177124 nunvkkld
what is cialis used for: http://qa.rmutto.ac.th/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=1303324 subormvg
cialis coupons printable: http://www.redzmaja.phpbbweb.com/posting.php?mode=quote&p=835869 adwzgioj
Citat
 
 
#83 Kevinsiz 08:02 21-01-2021
purchasing cialis on the internet: http://www.strtic.com/home.php?mod=space&uid=85050 for tiujana cialis: http://www.kalqja.com/home.php?mod=space&uid=103599 for generic cialis coming out: http://www.bbs.91tata.com/home.php?mod=space&uid=3606777 for cialis 20 mg: http://www.couponjy.com/author/rwcvcglr/ for otc cialis: http://skyscrapercity.me/member.php?u=305862 for cialis vs viagra effectiveness: https://ibbs.uu.cc/home.php?mod=space&uid=4275795 for cheapest cialis: http://vxtuishanghui3037192.tuivx.cn/home.php?mod=space&uid=1670935 for cialis erection penis: http://tc.xmwsq.cn/home.php?mod=space&uid=815378 for where to bay cialis (tadalafil) pills 80mg: http://www.skyeks.com/home.php?mod=space&uid=49603 for interactions for cialis: http://locei.net/home.php?mod=space&uid=95483 for cialis cost: http://ilovephoco.com/home.php?mod=space&uid=122038 for purchasing cialis on the internet: http://raspberry.io/users/pnumqguh/ for generic cialis bitcoin: http://www.ubisq.com/home.php?mod=space&uid=100783 for cialis coupon: http://bbs.mxchip.com/home.php?mod=space&uid=115546 for cialis 200mg: http://srflt.zhtjwh.top/home.php?mod=space&uid=103410 for cialis tolerance: http://wolaizao.com/home.php?mod=space&uid=89931 for cialis side effects: http://tipdigger.com/home.php?mod=space&uid=117428 for how often to take 10mg cialis: http://raspberry.io/users/lpwgyact/
cialis 200mg: https://areaforum.net/app.php/feed poyrhsrx
buy cialis online: http://www.redzmaja.phpbbweb.com/posting.php?mode=quote&p=942309 wbvlhyyo
lowest price cialis: http://poredak.netfreehost.com/posting.php?mode=quote&p=2935182 utmkxvll
Citat
 
 
#82 wallykeymn 06:35 21-01-2021
i am so satisfacted.my english is poor, sorry :). thx for approving my user greetings wally
Citat
 
 
#81 Sidneymok 06:21 21-01-2021
liquid cialis: http://www.zghaoqi.com/home.php?mod=space&uid=447118 or samples of cialis: http://www.jbt4.com/home.php?mod=space&uid=1559688 or cialis prices 20mg: http://bbs.94kk.net/home.php?mod=space&uid=203702 or free cialis: http://tianzong9.com/home.php?mod=space&uid=86599 or cialis canada: http://turpaahjul.com/forum/member.php?1776317-jutmkiut or price of cialis: http://www.6xcar.com/home.php?mod=space&uid=203132 or liquid cialis source reviews: https://game7vienngocrong.net/forum/profile.php?id=335220 or п»їcialis: http://apple.minfish.com/home.php?mod=space&uid=894709 or cialis 30 day trial coupon: http://www.tt123.cc/home.php?mod=space&uid=138666 or cialis coupon code: https://www.rvmac.net/forum/member.php?action=profile&uid=9089 or is cialis generic available: http://starfile.ru/forum/member.php?u=130723 or how to get cialis samples: https://forum.openfaldon.org/member.php?action=profile&uid=6797
where to bay cialis (tadalafil) pills 80mg: http://www.poredak.netfreehost.com/posting.php?mode=quote&p=372285 lvwsmigo
low cost cialis: http://eichu.cocolog-nifty.com/1/2005/01/post.html jwpbwwji
cialis ingredient: https://phpbbforums.xyz/viewtopic.php?f=2&t=141063 ubwelduw
Citat
 
 
#80 Kevinsiz 01:33 21-01-2021
walgreens price for cialis 20mg: http://summer.idv.tw/home.php?mod=space&uid=147415 for cialis ingredient: http://www.yepushen.com/home.php?mod=space&uid=137116 for 30 day cialis trial offer: http://www.vi4e.com/home.php?mod=space&uid=85594 for cialis coupons 2019: http://thenightshiftgaming.com/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=642152 for cheapest cialis web prices: http://zandoulou.com/home.php?mod=space&uid=82064 for generic cialis: http://www.jingdianmoli.com/home.php?mod=space&uid=235195 for herbal replacement for viagra/cialis/levitra...: http://www.mahdio.com/home.php?mod=space&uid=67596 for cialis dosage: http://xnfgxh.com/bbs/home.php?mod=space&uid=2175600 for side effects of cialis: http://www.feifanxiyou.com/home.php?mod=space&uid=154430 for generic cialis at walmart: http://chiax.net/home.php?mod=space&uid=75917 for generic names for cialis and viagra: http://wolaizao.com/home.php?mod=space&uid=90076 for cialis in canada: http://www.skyeks.com/home.php?mod=space&uid=49290 for buy cialis online: http://www.gkjs108.com/bbs/home.php?mod=space&uid=2147644 for tadalafil vs cialis: http://www.dwincn.com/home.php?mod=space&uid=152358 for is cialis generic available: https://forums.factorio.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=140546 for does cialis lower blood pressure: http://www.weisheqi.com/home.php?mod=space&uid=1524440 for cialis prices 20mg: http://ipami.net/home.php?mod=space&uid=96254 for how much does cialis cost at walmart: http://shuizhiyun.aqnj.net/home.php?mod=space&uid=69873
cialis 20 image: http://qa.rmutto.ac.th/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=1300745 sfbpwuam
expired cialis 3 years: http://redzmaja.phpbbweb.com/posting.php?mode=quote&p=785394 istoqotl
viagra vs cialis: https://forum.cryptarch.wiki/viewtopic.php?f=5&t=397001 vwwnuvqh
Citat
 
 
#79 Wilsonfex 00:34 21-01-2021
chloroquine drug class
cloroquine: https://chloroquineorigin.com/#
does erectile dysfunction pills work
erectile 20170 elderly: https://erectiledysfunctionbjul.com/#
hydroxychloride 200 mg
covid cure: https://hydroxychloroquinex.com/#
can erectile dysfunction be revewsw
plaquenil blurry vision: https://plaquenilx.com/#
vidalista tadalafil 60 mg
buy tadalafil: https://tadalisxs.com/#
does zpack make you sleepy
zithromax z pak: https://zithromaxes.com/#
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali že razumete, da je KORONA PLAN-DEMIJA začetek ODKRITE vojne SATANISTOV zoper celotno človeštvo?
 
Trenutno je na strani
Prisotni 105 gostov in 1 član .
AKTUALNO

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Tako se je začelo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NAČRT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HOČEMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašistična tiranija se že izvaja,revščina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Senčar, dr. medicine, VSA ČAST!

OPOZORILO ČLOVEŠTVU!

Priče smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še načrtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo različni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zločinu zoper človeštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo največji zločin zoper človeštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVEČJA LAŽ V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


Črni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci domače in svetovne masonerije že začeli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odločno zoper NWO, razkril vsote podkupnine, če bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na največji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janežič Ambrožič?

Zastrašujoča RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že začelo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija ječi pod tiranijo fašističnh državnih organov. To čaka tudi Slovenijo!

TO BO POVZROČILO CEPLJENJE-ČIPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo doseči popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KONČANA!

V Nemčiji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TURČIJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

Čipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠČITNE" maske?

Naša nova članica, gospa profesorica Monika Maku sporoča oblastnikom

Kako je mogoče, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega začetka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj načrt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resničnega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper človeštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega značaja!

Vseslovenski zbor Osveščenih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ČIPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠČITNE" MASKE VOJNIH DOBIČKARJEV

Virusov, ki bi skakali iz človeka na človeka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJOČIM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižgač" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDEČI VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv miličnikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvijač, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas hočejo ČIPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zločin nad človeštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokončno spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hlače!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tisoče milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si čiste vode, KORONA VIRUS je največja
prevara človeštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse več pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?