Kaj pravi zakonodajalec?

 

DRŽAVNI ZBOR RS

Službe za odnose z javnostmi

Šubičeva ulica 14

1000 LJUBLJANA

Številka: 005-01/10-10/2
Datum: 18. 5. 2010

 

Osveščeni Prebivalci Slovenije - OPS
Ladislav Troha - predsednik

Ruska 2
1000 Ljubljana

 

Zadeva: Odgovor na dopis "Izvedba zakonodajnega referenduma po Zakonu o referendumu in ljudski iniciativi (št. 1149/2010, 12. 5. 2010)"


Ustava Republike Slovenije v 88. členu določa, da ima zakonsko iniciativo poleg poslancev in vlade tudi najmanj 5000 volivcev. Način uresničevanja te pravice je uredil Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (v nadaljevanju ZRLI) v členih 57 do 59. Tako lahko v skladu z 59. členom ZRLI pobudo volivcem za vložitev predloga zakona poda vsak volivec, politična stranka ali drugo združenje državljanov. O svoji pobudi pobudnik obvesti predsednika Državnega zbora.

Če je pobuda vložena v skladu z zakonom, predsednik Državnega zbora v sedmih dneh po njenem prejemu obvesti ministrstvo, pristojno za vodenje evidence volilne pravice, in določi koledarski rok za zbiranje podpisov, ki je šestdeset dni (drugi odstavek 59. člena ZRLI). O določitvi roka predsednik Državnega zbora obvesti tudi pobudnika. Volivec lahko da svojo podporo predlogu na enega izmed načinov, ki so določeni v 16.b členu ZRLI .

Če je v določenem roku zbranih najmanj 5000 podpisov podpore, predstavnik volivcev posreduje predlog zakona (in zbrane podpise) Državnemu zboru. 58. člen ZRLI določa, da mora predlog zakona vsebovati sestavine, ki jih določa Poslovnik Državnega zbora (v nadaljevanju Poslovnik) v 115. členu, in sicer uvod, besedilo členov in obrazložitev. Dalje Poslovnik podrobneje določa sestavine uvoda in obrazložitev ter postopek, če predlog ne vsebuje vseh predpisanih sestavin; v slednjem primeru predsednik Državnega zbora pozove predlagatelja, da predlog zakona najkasneje v petnajstih dneh dopolni, sicer se bo štelo, da predlog ni bil vložen (tretji odstavek 115. člena Poslovnika).

V nadaljevanju postopka predsednik Državnega zbora obvesti poslanke in poslance o začetku zakonodajnega postopka. Državni zbor obravnava predlog zakona, ki ga vložijo volivci po enakem postopku kot zakone, ki jih predlagajo drugi nosilci zakonske iniciative vlada, poslanec ali Državni svet. Zakonodajni postopek podrobno ureja Poslovnik v členih 114 do 154.

Postopke v zvezi z referendumom prav tako ureja Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi. Zakon v 12. členu določa, da Državni zbor razpiše zakonodajni referendum, če to zahteva najmanj tretjina poslancev, Državni svet ali najmanj štirideset tisoč volivcev.

Najmanj štirideset tisoč volivcev lahko vloži zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma pod pogojem, da pobudnik zahteve v sedmih dneh po sprejemu zakona obvesti o svoji pobudi predsednika Državnega zbora na način, ki je določen v 16. členu ZRLI, pri čemer se obvestilo lahko vloži do izteka poslovnega časa pristojne službe Državnega zbora na zadnji dan roka za vložitev obvestila (12.a člena ZRLI).

Pobudnik o svoji pobudi obvesti predsednika Državnega zbora. Obvestilo o pobudi in podpisi se vložijo neposredno v Državnem zboru, in sicer v Oddelku za delo z gradivi in pošto. Poslovni čas Državnega zbora, v katerem se sprejemajo tudi osebno prinesena pisanja, je vsak dan razen ob sobotah, nedeljah in praznikih od 8. do 16. ure.

Pobuda mora vsebovati opredeljeno zahtevo v skladu s 16.c členom ZRLI in mora biti podprta s podpisi najmanj 2500 volivcev, ki morajo biti zbrani na posebnem seznamu. Na vsakem listu podpisanega seznama mora biti opredeljena vsebina zahteve ter osebni podatki podpisnikov, potrebni za preverjanje verodostojnosti podpisov in obstoja podpisnikov: osebno ime, datum rojstva, naslov in občina stalnega prebivališča, lastnoročni podpis ter datum podpisovanja seznama (drugi odstavek 16. člena ZRLI).

Če je pobuda vložena v skladu z zakonom (vsebovati mora referendumsko vprašanje v skladu s 16.c členom ZRLI in mora biti podprta z najmanj 2500 podpisi), predsednik Državnega zbora v sedmih dneh po njenem prejemu obvesti o dani pobudi ministrstvo, pristojno za vodenje evidence volilne pravice, in določi koledarski rok, v katerem se zbirajo podpisi volivcev za podporo zahtevi za razpis referenduma. O določitvi tega koledarskega roka predsednik Državnega zbora istočasno obvesti tudi pobudnika zahteve (16.a člen ZRLI). Rok za zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi je petintrideset dni. Zahteva volivcev se lahko vloži najpozneje v sedmih dneh po preteku roka za zbiranje podpisov (tretji odstavek 12.a člena ZRLI).

V tem primeru, torej po določitvi 35-dnevnega roka za zbiranje podpisov volivcev v podporo zahtevi, volivec odda svojo podporo na enega izmed načinov, ki jih določa 16.b člen ZRLI: volivec lahko npr. podpiše obrazec podpore osebno pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice, ne glede na kraj stalnega prebivališča ali pa podpiše obrazec preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. ZRLI določa tudi nekatere druge možnosti dajanja podpore zahtevi: npr. možnosti oseb, ki zaradi bolezni, invalidnosti, prestajanja zaporne kazni ali drugih podobnih oblik zadržanosti ne morejo osebno pri upravnem organu izraziti podpore referendumski zahtevi, možnosti oseb, ki so v času zbiranja podpisov v podporo referendumski zahtevi v tujini, da od tam izrazijo takšno podporo, in podobno. (16.b člen ZRLI). Ne glede na način oddaje podpore lahko da vsak volivec k posamezni zahtevi za razpis referenduma samo enkrat.

Če Državni zbor meni, da bi z odložitvijo uveljavitve zakona ali zaradi zavrnitve zakona lahko nastale protiustavne posledice (21. člen ZRLI), lahko zahteva, da naj o tem odloči ustavno sodišče. S tem se zbiranje podpisov in potek roka za njihovo zbiranje do odločitve sodišča zadrži.

Državni zbor razpiše referendum v sedmih dneh po vložitvi zahteve za razpis referenduma oziroma po predložitvi dopolnjene oziroma popravljene zahteve, ali po sprejetju sklepa o razpisu referenduma po odločitvi državnega zbora ali po prejemu odločitve ustavnega sodišča (22. člen ZRLI). Zakon je na referendumu potrjen, če zanj glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali (23. člen ZRLI).

Priloženo vam v pomoč posredujemo tudi neuradno prečiščeno besedilo Zakona o referendumu in ljudski iniciativi ter povezave na spletne strani z dodatnimi informacijami.


S spoštovanjem.

Karmen Uglešić
vodja Službe za odnose z javnostmi
Priloga:
- zakon.


Povezave:
- Poslovnik Državnega zbora
http://www.dz-rs.si/index.php?id=99&docid=31&showdoc=1,
- Poslovni čas služb Državnega zbora
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dz-rs.si%2Findex.php%3Fid%3D16&h=b6ec2,
- Spletna stran Ministrstva za javno upravo (referendum, upravne enote, obrazci)
http://www.mju.gov.si/
http://www.upravneenote.gov.si/
http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=389
http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=844,
- http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fzakonodaja.gov.si%2Frpsi%2Fr04%2Fpredpis_ZAKO324.html&h=365e7o6uDeY4JbrMAKAmSA40Mpw


V vednost:
- predsedniku republike,
- predsedniku Vlade.

 

Zadnjič posodobljeno (Torek, 06 Julij 2010 01:27)

 

Komentarjev 

 
#26 AgustinTense 11:38 23-10-2020
side effects for cialis: http://www.gefanwx.com/home.php?mod=space&uid=25287 for cialis 20mg: http://www.pandaro.cn/home.php?mod=space&uid=35104 for cialis or viagra: http://www.wdmoli.com/home.php?mod=space&uid=43827 for real cialis without a doctor's prescription: http://loveplay123.com/dz/home.php?mod=space&uid=20411 for fastest delivery of cialis buying online: http://caclp.cn/home.php?mod=space&uid=1646442 for generic cialis at walmart: http://www.kbaqri.com/home.php?mod=space&uid=5217 for cialis 20mg price: http://m.doutubu.cn/home.php?mod=space&uid=100841 for normal dose cialis: http://xngzhan.com/space-uid-3552018.html for generic cialis at walmart: http://asboz.com/home.php?mod=space&uid=29465 for cialis canada: http://www.itshecto.com/home.php?mod=space&uid=175144 for does viagra or cialis help with pe: http://ilovephoco.com/home.php?mod=space&uid=47080 for cialis coupon code: http://106.52.21.180/home.php?mod=space&uid=43067 for cialis in canada: http://kfgvo.net/home.php?mod=space&uid=7425 for cialis daily: https://www.itbang.net/space-uid-4484.html for buy cialis online: http://jiuhaoyy.com/space-uid-522060.html for warnings for cialis: http://hsioo.com/home.php?mod=space&uid=44361 for legitimate cialis by mail: http://centasarim.com/home.php?mod=space&uid=49310 for cialis cost: https://medsif.com/index.php?action=profile;u=72003 for normal dose cialis: http://www.hucancaikuizu.com/home.php?mod=space&uid=420943 for how much does cialis cost: http://www.ms1tt.com/home.php?mod=space&uid=117020 for real cialis without a doctor prescription: http://bbs.mumayi.net/space-uid-10395332.html for the effects of cialis on women: http://members.forumgratis.com/index.php?mforum=Gian&showuser=28356 for free cialis: http://6123128.com/space-uid-80739.html for cialis lowest price: http://aeuvi.net/home.php?mod=space&uid=41898 for take cialis with or without food: http://srflt.zhtjwh.top/home.php?mod=space&uid=94773 for п»їcialis: https://board.bmwcarmag.com/index.php?action=profile;u=660757 for when is the best time to take cialis: http://bbs.myz.cn/home.php?mod=space&uid=144130 for canadien cialis: http://www.laami.net/home.php?mod=space&uid=12897 for canada price on cialis: http://www.littlefx.com/member.php?344587-ntbnnshg for cialis headaches afterwards: http://365shoujizhuan.xyz/home.php?mod=space&uid=48242 for coffee with cialis: http://raspberry.io/users/cqgxptlk/ for cialis coupon: http://www.mao.org.cn/home.php?mod=space&uid=1248501 for cheap cialis: http://www.vnleak.com/home.php?mod=space&uid=518 for cialis tolerance: http://borrosa.net/home.php?mod=space&uid=33026 for where to bay cialis (tadalafil) pills 80mg: http://luntan.wangwangyutang.com/home.php?mod=space&uid=433570
http://puerto-penasco.com/bboard/posting.php?mode=reply&t=799
https://www.restaurantpost.nl/uncategorized/afternoon-tea/?unapproved=147788&moderation-hash=0ca8f35567d43d716ac0a768ae5f82bf#comment-147788
https://www.emipeluquerosmalaga.com/latin-brides-forum-where-did-the-lasso-is-got-by/?unapproved=10291&moderation-hash=e1838da8cf3d224260bdf450c0b2f47b#comment-10291
http://contest.japias.jp/tqj2007/90019/cgi-bin/yybbs.cgi/25407736/0369
https://dishub.solokkab.go.id/berita-rapat-koordinasi-forum-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-.html
Citat
 
 
#25 Robertvaw 11:10 23-10-2020
https://veritasmedios.org/dudoso-veritas/sexualidad-vida/aborto-y-caso-guanajuato.html
http://puerto-penasco.com/bboard/posting.php?mode=reply&t=799
http://puerto-penasco.com/bboard/posting.php?mode=reply&t=799
https://infusionsoft.makingexperience.com/topic/crear-y-administrar-categorias-de-etiquetas/#comment-840221
http://puerto-penasco.com/bboard/posting.php?mode=reply&t=799

cialis before and after: http://qlegd.net/home.php?mod=space&uid=6972 and generic cialis bitcoin: http://members.forumgratis.com/index.php?mforum=Gian&showuser=28413 and taking l-citrulline and cialis together: http://icompsol.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com and liquid cialis source reviews: http://architecturalwooddoors.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com and viagra vs cialis vs levitra: http://myemployeesmortgage.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com and cialis 20mg price: http://www.jcdqzdh.com/home.php?mod=space&uid=40987 and how to take cialis: http://moimkr.com/home.php?mod=space&uid=35821 and cialis without a doctor prescription: http://so-shoku.net/home.php?mod=space&uid=41481 and does cialis make you bigger: http://qlegd.net/home.php?mod=space&uid=6970 and does cialis lower blood pressure: https://www.xiuritaimu.com/home.php?mod=space&uid=87567 and cialis 20mg: http://goandsee.cn/home.php?mod=space&uid=71753 and prices of cialis: http://www.jginis.net/home.php?mod=space&uid=16406 and canadian viagra cialis: http://galileosailing.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com and herbal replacement for viagra/cialis/levitra...: http://forum.muhoangkim.vn/member.php?69806-sccldzyj and low cost cialis: http://ub40.global/forum/member.php?u=727402 and $200 cialis coupon: http://thiswitness.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com and safe alternatives to viagra and cialis: http://triziadesign.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com and how does cialis work: http://watershedven.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com and fastest delivery of cialis buying online: http://cyberanthro.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com and viagra or cialis: http://clearmountainbanks.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com and cheapest cialis: http://rgmorseassociates.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com and best liquid cialis: http://buyorsellwyoming.com/redirect.php?url=https://cialmen.com and real cialis online with paypal: http://kredimakinasi.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com and coffee with cialis: http://www.tt123.cc/home.php?mod=space&uid=79939 and fastest delivery of cialis buying online: http://nqbtv.com/home.php?mod=space&uid=1968779 and tadalafil vs cialis: http://bbs.long-d.cn/users/206078/ and when is the best time to take cialis: http://nqbtv.com/home.php?mod=space&uid=1969941 and high blood pressure and cialis: http://junglehutcafe.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com and cialis vs levitra: http://www.direct-forum.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=42236 and cialis tadalafil 20 mg: http://sjwatches.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com and generic for cialis: http://www.cxzlk.com/home.php?mod=space&uid=16856 and cialis vs viagra: http://ywmoli.com/bbs/home.php?mod=space&uid=922643 and cialis lowest price: http://rosecom.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com and how much does cialis cost: http://www.xshzn.com/bbs/upload/home.php?mod=space&uid=69852 and cialis and interaction with ibutinib: https://www.vodahost.com/vodatalk/members/1882787-jzhrutwc and cialis maximum dosage: http://www.123haiti.com/home.php?mod=space&uid=29617
Citat
 
 
#24 AnthonyClono 10:57 23-10-2020
buy cialis: http://chiropracticservices.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or tiujana cialis: http://cutiesmandarins.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or cialis coupons: http://bbs.beidouauto.com/space-uid-1858567.html or cialis coupon: http://www.elusyv.com/home.php?mod=space&uid=44963 or cheapest cialis web prices: http://sacreddestinations.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or cost of cialis 20mg tablets: http://eandyou.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or where to get cialis sample: http://aactransport.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or $200 cialis coupon: http://whatsbuggingyou.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or how much does cialis cost: http://islamicbookslibrary.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or the cost of cialis: http://47.107.54.46/home.php?mod=space&uid=79075 or low cost cialis: http://jinrixundian.com/home.php?mod=space&uid=584164 or cialis professional: http://wx.yinuo1000.cn/home.php?mod=space&uid=2737964 or cialis 30 day trial voucher: http://www.urrck.com/home.php?mod=space&uid=23833 or cialis lowest price 20mg: http://www.wanghongmoli.com/bbs/home.php?mod=space&uid=89820 or cialis discount card: http://cash2cache.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or cialis lowest price 20mg: http://www.5izcai.com/home.php?mod=space&uid=7845 or cialis professional: https://www.bahismaster.com/member.php?744926-fomppnvh or low cost cialis: http://bbs.idhcn.com/home.php?mod=space&uid=13690 or how to take cialis: http://www.zkiyah.net/home.php?mod=space&uid=13943 or cialis without doctor prescription: http://arkblog.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or tiujana cialis: http://gromada.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=406641 or cialis erection penis: http://addisintellectualcapital.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or cialis 20 mg: http://missiontripcruises.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or generic cialis: http://www.fzpsi.com/home.php?mod=space&uid=39555 or tadalafil vs cialis: http://qfbxgv.net/home.php?mod=space&uid=26233 or cialis samples request: http://adk-photo.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or cialis at a discount price: http://www.2020smmm.com/home.php?mod=space&uid=14879cialis 30 day trial voucher: http://ultimatefightclub.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or buy cialis online canadian: http://tc.pszc.com/home.php?mod=space&uid=32531 or low cost cialis: http://www.chutiyi.com/home.php?mod=space&uid=11097 or expired cialis 3 years: http://bbs.kongyangguoxue.com/home.php?mod=space&uid=392831 or cialis side effects: http://tc.xmwsq.cn/home.php?mod=space&uid=422567 or where to get cialis sample: http://lemines.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or tiujana cialis: http://eyexamofca.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or cialis 20mg price: http://severbarberstore.com/home.php?mod=space&uid=28672 or current cost of cialis 5mg cvs: http://www.skiiga.com/home.php?mod=space&uid=41490 or where to get cialis sample: http://103.85.21.192/home.php?mod=space&uid=69500 or cialis samples request: http://qazian.com/home.php?mod=space&uid=28831 or cialis 20 mg: http://destinationkohler.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or cialis online: http://roommatevillage.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or can you have multiple orgasms with cialis: http://www.nxfhc.cn/bbs/home.php?mod=space&uid=669023 or when is the best time to take cialis: http://hisjuliet.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or cialis coupons printable: https://www.bahismaster.com/member.php?744953-lwudjszh or normal dose cialis: http://fbc-nj.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or side effects for cialis: http://osservamedia.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or cialis ingredient: http://euteck.net/home.php?mod=space&uid=39156 or generic cialis at walmart: http://www.520yfbb.me/home.php?mod=space&uid=1045001 or canada cialis: http://aiai2015.com/home.php?mod=space&uid=46517 or warnings for cialis: http://price-verify.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or how long does 20mg cialis keep in system: http://fairycaller.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or cialis or viagra: http://mypharmarep.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or generic for cialis: http://qmogul.net/home.php?mod=space&uid=10879 or free cialis medication for providers: http://zhuli.icoolcn.com/home.php?mod=space&uid=2189079 or buy cialis: http://halohul.com/member.php?460897-xhcrdtxx
Citat
 
 
#23 HectorSorce 10:30 23-10-2020
https://thelilyhoneylife.com/guest-post-london-proper/?unapproved=891230&moderation-hash=af5650f1dcb1260de29045c04fc009be#comment-891230
https://famousinternetgirls.com/video/beth-spiby-onlyfans-leak-5/#comment-538729
http://users.atw.hu/fibernet/index.php?site=guestbook
https://aacbooking.com/paris-hilton/
http://contest.japias.jp/tqj2007/90019/cgi-bin/yybbs.cgi/32888979/1096

cialis 30 day trial voucher: http://thehandbookforboys.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or side effects for cialis: http://www.ylcto.cn/home.php?mod=space&uid=35207 or where to bay cialis (tadalafil) pills 80mg: http://www.958gm.com/home.php?mod=space&uid=14625 or cialis coupons 2019: http://www.uicsg.com/home.php?mod=space&uid=33111 or real cialis online with paypal: http://spiritfilledpress.com/home.php?mod=space&uid=31216 or warnings for cialis: http://moimkr.com/home.php?mod=space&uid=35801 or how to take cialis: http://hr1corp.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or cost of cialis: http://www.tingxixi.com/home.php?mod=space&uid=28053 or buy cialis online: http://lawofexposure.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or cialis generic: http://bbs.syqy365.com/home.php?mod=space&uid=30833 or cialis lowest price: http://elitehomecarers.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or cialis canada: http://plus-3at.ir/members/140568-lstfzgyt or high blood pressure and cialis: http://jamieloveschloe.com/home.php?mod=space&uid=38563 or cialis side effects: https://forum.soccer-star.ru/member.php?u=1060850 or daily use cialis cost: http://ocaitv.net/home.php?mod=space&uid=30193 or cialis side effects: http://scorpvss.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or how long does 20mg cialis keep in system: http://property.malaysiamostwanted.com/profiles/gjkvxnnp or buy viagra cialis: http://123.57.20.165/home.php?mod=space&uid=64858 or 30 mg cialis what happens: http://www.hyphoto.net/space-uid-724414.html or cialis money order: http://www.qishitattoo.com/home.php?mod=space&uid=33847 or daily use cialis cost: http://epokernews.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or cialis professional: http://www.newjdml.com/bbs/home.php?mod=space&uid=23400 or fda warning list cialis: http://gongkao888.com/space-uid-1695667.html or cialis erections: http://mx0916.com/home.php?mod=space&uid=370252 or samples of cialis: http://equitypros.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or how long does it take cialis to take effect: https://www.tigangyundong.org/pc/home.php?mod=space&uid=14119 or herbal replacement for viagra/cialis/levitra...: http://aiam.7mry.com/member.php?u=359063 or liquid cialis: http://tkint.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or cialis professional: http://www.reygit.com/home.php?mod=space&uid=40746 or real cialis without a doctor prescription: http://wolaizao.com/home.php?mod=space&uid=27125 or real cialis without a doctor prescription: http://raspberry.io/users/qdrpwhpy/ or cialis side effects: http://qwencher.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or canadien cialis: http://littleoldsouls.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or how much does cialis cost at walmart: http://www.hyphoto.net/space-uid-724599.html or canadian cialis: http://gemorigin.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or taking l-citrulline and cialis together: http://mundointernet.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or warnings for cialis: http://www.zanyzi.com/home.php?mod=space&uid=46637
Citat
 
 
#22 AgustinTense 08:21 23-10-2020
which is better - cialis or viagra: http://www.chutiyi.com/home.php?mod=space&uid=11103 for cialis online pharmacy: https://forum.bloodmoon.fr/member.php?u=166387 for purchasing cialis on the internet: http://www.958gm.com/home.php?mod=space&uid=14579 for 30 day cialis trial offer: http://www.xshzn.com/bbs/upload/home.php?mod=space&uid=69701 for generic for cialis: http://huoyueba.com/home.php?mod=space&uid=470650 for which is better - cialis or viagra: http://jacquesfamilyhair.com/home.php?mod=space&uid=12184 for how to get cialis samples: http://xxx.dcxw.org/home.php?mod=space&uid=1515431 for canadian cialis: http://www.skiiga.com/home.php?mod=space&uid=41608 for cheap cialis: http://www.wm591.com/home.php?mod=space&uid=18132 for cialis without a doctor's prescription: http://chinabeetles.com/home.php?mod=space&uid=1489684 for liquid cialis source reviews: http://www.zhongxiangzhuan.com/space-uid-44446.html for side effects of cialis: http://m.bunbun000.com/bbs/home.php?mod=space&uid=3062532 for canada cialis: http://57xianbao.com/home.php?mod=space&uid=46818 for lowest cialis prices: https://www.donchillin.com/space-uid-31750.html for cialis reps: http://www.0510365.com/home.php?mod=space&uid=2510187 for samples of cialis: http://www.520yfbb.me/home.php?mod=space&uid=1045041 for generic for cialis: http://chunboshi.cn/home.php?mod=space&uid=1300104 for tadalafil vs cialis: http://foodqschina.com/home.php?mod=space&uid=12764 for buy cialis online canadian: http://hogsz.com/home.php?mod=space&uid=8159 for switching from tamsulosin to cialis: http://www.zhiwn.com/home.php?mod=space&uid=128841 for cost of cialis: http://yumingshallo.com/home.php?mod=space&uid=39506 for cialis cost: http://gromada.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=407062 for cialis dosage: http://raovatsoctrang.com/member.php?u=1604411 for generic names for cialis and viagra: http://www.hucancaikuizu.com/home.php?mod=space&uid=420619 for cost of cialis: http://severbarberstore.com/home.php?mod=space&uid=28555 for low cost cialis: http://www.lescarnetsdudesign.com/home.php?mod=space&uid=42553 for interactions for cialis: http://www.atawoo.com/home.php?mod=space&uid=43988 for current cost of cialis 5mg cvs: http://wx.jjj8.cn/zhubao/home.php?mod=space&uid=1888591 for liquid cialis: http://www.gguse.com/home.php?mod=space&uid=80785 for how does cialis work: http://severbarberstore.com/home.php?mod=space&uid=28674 for walgreens price for cialis 20mg: http://www.akibuy.net/home.php?mod=space&uid=36779 for cialis vs viagra effectiveness: http://tc.qzwsq.cn/home.php?mod=space&uid=43464 for does cialis lower blood pressure: https://forum.bloodmoon.fr/member.php?u=166334 for cialis dosage 40 mg dangerous: http://www.eurekaenv.com/home.php?mod=space&uid=1044045 for does cialis lower your blood pressure: http://sioneb.com/home.php?mod=space&uid=42854
http://contest.japias.jp/tqj2007/90019/cgi-bin/yybbs.cgi?list=
https://altaghier.tv/en/2017/01/18/florida-airport-shooting-suspect-inspired-by-isis/
https://f3news.in/2_policemen-hue-arrest-extortion-ke-case-mein-borivli_mumbai/?unapproved=2118750&moderation-hash=3032a2917d714684f0843e9b03819d30#comment-2118750
http://puerto-penasco.com/bboard/posting.php?mode=reply&t=799
http://internacao.com.br/component/k2/item/1">happens-<.html
Citat
 
 
#21 AnthonyClono 07:19 23-10-2020
side effects of cialis: http://116.206.94.28/home.php?mod=space&uid=72584 or cialis coupons 2019: http://lumberville1740house.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or canadian viagra cialis: http://monarchnj.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or 5mg cialis: http://altura4health.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or 5 mg cialis coupon printable: http://myassociation.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or the cost of cialis: http://hancockcares.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or legitimate cialis by mail: http://www.512bbs.cn/home.php?mod=space&uid=47451 or hard erections cialis: http://youruoduckstore.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or cialis dosage 40 mg dangerous: http://qfbxgv.net/home.php?mod=space&uid=26183 or buy cialis online: http://shawqi.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or real cialis online with paypal: http://tc.xmwsq.cn/home.php?mod=space&uid=423517 or 30ml liquid cialis: http://www.ucaiyy.com/home.php?mod=space&uid=38726 or cheapest cialis: http://laughlinriverrun.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or cialis coupon: http://clearanceoutlets.co.uk/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or cialis 30 day sample: http://www.gguse.com/home.php?mod=space&uid=80979 or cialis erection penis: http://sunnylandsestate.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or how does cialis work: http://ezello.net/home.php?mod=space&uid=24338 or cialis or viagra: http://www.nflgec.net/home.php?mod=space&uid=38341 or cialis money order: http://keithlindner.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or viagra or cialis: http://bbs.guard-love.com/home.php?mod=space&uid=124760 or how much does cialis cost at walmart: http://stephenjamesbuckley.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or show cialis working: http://apebom.com/home.php?mod=space&uid=41528 or cialis daily: http://www.chonghuimoli.com/home.php?mod=space&uid=59671 or when will cialis go generic: http://serragmcbuick.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or when will cialis go generic: http://www.cuanda.net/home.php?mod=space&uid=28461 or cialis 20mg: http://g59relaytesting.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or cialis dosage: http://sheji.hzjy.com/home.php?mod=space&uid=2241lowest price cialis: http://appasp.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or interactions for cialis: http://www.stuartcarlyon.co.nz/ra.asp?url=https://cialmen.com/ or generic cialis available: http://plixsite.net/forum/member.php?action=profile&uid=139202 or fastest delivery of cialis buying online: http://www.haruichi.net/home.php?mod=space&uid=29530 or daily use of cialis: http://huntingtontutoringsolutions.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or cialis prices 20mg: http://www.miaoqiu8.com/home.php?mod=space&uid=15958 or cialis vs levitra: http://ika8.cn/home.php?mod=space&uid=80653 or cialis samples request: http://boards.brownpride.com/member.php?u=1185647 or lowest cialis prices: http://longhornsteaks.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or how much does cialis cost at walmart: http://www.123haiti.com/home.php?mod=space&uid=29564 or side effects of cialis: http://dobcat.com/home.php?mod=space&uid=15833 or buy cialis: http://139.159.252.49/upload3/home.php?mod=space&uid=634409 or free cialis: http://100percentpurequeer.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or average price cialis: http://zgp.weddingpoetry.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or does cialis lower your blood pressure: http://chinabeetles.com/home.php?mod=space&uid=1487885 or where to get cialis sample: http://apebom.com/home.php?mod=space&uid=41534 or current cost of cialis 5mg cvs: http://newmefinancial.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or lowest cialis prices: http://jiuhaoyy.com/space-uid-523332.html or cialis 5mg coupon: http://www.zsaev.com/home.php?mod=space&uid=16339 or cialis canada: http://www.ylcto.cn/home.php?mod=space&uid=35149 or cialis at a discount price: http://halohul.com/member.php?460926-qrxtbivo or free cialis: http://expertelections.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or daily use cialis cost: http://skyscrapercity.me/member.php?u=168430 or low cost cialis: http://www.zghaoqi.com/home.php?mod=space&uid=375057 or prices of cialis: http://jian.ll-kj.com/home.php?mod=space&uid=698604 or cialis 5mg coupon: http://www.petsittingwithkortnee.com/home.php?mod=space&uid=30870 or cialis for peyronie: http://journaldemontreal.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com
Citat
 
 
#20 Robertvaw 06:44 23-10-2020
http://www.rlparker.com/Forum/posts/415716.html
https://trendingdigitals.com/2020/06/12/how-to-get-a-hard-firm-erection-in-60-seconds/?unapproved=15572&moderation-hash=22181d5372e41bf49640ad17d73ca9e2#comment-15572
http://www.topcars.su/forum/messages/forum3/topic5808/message566143/?result=reply#message566143
https://patriotnotpartisan.com/general-commentary/independence-bedrock-upon-america-built/#comment-2176084
https://write-my-essays.org/galaxyessay-com-review/#comment-245794

how much does cialis cost at walmart: http://dqzivip.com/home.php?mod=space&uid=90320 and herbal replacement for viagra/cialis/levitra...: http://officialmayanresorts.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com and generic cialis at walmart: http://bbs.gsm93388.com/home.php?mod=space&uid=1583972 and cialis or viagra: http://visionsofmars.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com and cialis coupons: http://usbmotion.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com and does viagra or cialis help with pe: http://moimkr.com/home.php?mod=space&uid=36091 and canada price on cialis: http://ww35.imslp.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com and cialis or viagra: http://www.iq-max.cn/space-uid-110685.html and coupon for cialis by manufacturer: http://plus-3at.ir/members/140544-ysluxnau and cialis or viagra: http://sambds.com/home.php?mod=space&uid=25192 and viagra vs cialis: http://www.bloxpix.com/home.php?mod=space&uid=38148 and online cialis: http://180.76.161.234/home.php?mod=space&uid=437674 and cialis coupon: http://loveplay123.com/dz/home.php?mod=space&uid=20559 and cialis coupon: http://discoverymusicfestival.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com and samples of cialis: http://edu114.net/bbs/home.php?mod=space&uid=844461 and generic cialis at walmart: https://board.bmwcarmag.com/index.php?action=profile;u=657316 and cialis coupons 2019: http://ansdist.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com and cialis vidalista: http://dagenza.com/home.php?mod=space&uid=28522 and cialis dosage: http://bandiere24.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com and cost of cialis: http://www.pamoan.com/home.php?mod=space&uid=35405 and 5mg cialis: http://www.jginis.net/home.php?mod=space&uid=16286 and generic cialis at walgreens pharmacy: http://kfgvo.net/home.php?mod=space&uid=7427 and buy cialis online canadian: http://www.kbaqri.com/home.php?mod=space&uid=5237 and low cost cialis: http://sanicraft.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com and how much does cialis cost: http://worldcommoditiesmarket.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com and how much does cialis cost: http://www.canyinpengren.com/home.php?mod=space&uid=60861 and when is the best time to take cialis: http://bbs.zhizhuyx.com/home.php?mod=space&uid=2633938 and cialis side effects: http://lupusfoundation.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com and normal dose cialis: http://goandsee.cn/home.php?mod=space&uid=71484 and cialis pills: http://lingao8.com/home.php?mod=space&uid=215982 and buy viagra cialis: http://theazaleainn.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com and cialis 20 image: http://www.telvwang.com/home.php?mod=space&uid=543192 and samples of cialis: http://forum.mudevuong.vn/member.php?50689-yykvhfkv and generic cialis tadalafil: http://teleresults.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com and 30 mg cialis what happens: http://datuto.com/home.php?mod=space&uid=40862 and cost of cialis 20mg tablets: http://degreeinmanagement.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com
Citat
 
 
#19 AgustinTense 05:02 23-10-2020
cialis going generic in 2019 in us: http://yuripv.net/home.php?mod=space&uid=2818 for otc cialis: http://www.biquma.net/home.php?mod=space&uid=84560 for low cost cialis: http://plixsite.net/forum/member.php?action=profile&uid=139185 for viagra or cialis: http://www.hyphoto.net/space-uid-724687.html for generic cialis bitcoin: http://www.reyreview.com/home.php?mod=space&uid=42290 for generic names for cialis and viagra: http://vrcbs.net/home.php?mod=space&uid=36253 for where to bay cialis (tadalafil) pills 80mg: https://xe365.co/xe/profile.php?id=125294 for cialis or viagra: http://www.langbing.wang/home.php?mod=space&uid=69977 for coupons for cialis: http://www.163case.com/home.php?mod=space&uid=84544 for cheapest cialis web prices: https://www.vodahost.com/vodatalk/members/1884082-xmlxfkjj for cialis patent expiration: http://jacquesfamilyhair.com/home.php?mod=space&uid=11920 for cialis or viagra: http://fczj.tv/home.php?mod=space&uid=243336 for cialis dosage 40 mg dangerous: http://www.pushenbbs.com/home.php?mod=space&uid=273599 for cialis 100 mg lowest price: http://lctc.jmshq.top/home.php?mod=space&uid=86597 for cialis dosages: https://medsif.com/index.php?action=profile;u=71962 for show cialis working: http://www.jv9.cc/home.php?mod=space&uid=1596203 for generic cialis no doctor's prescription: http://shuizhiyun.aqnj.net/home.php?mod=space&uid=9883 for cialis erection penis: http://www.zsaev.com/home.php?mod=space&uid=16335 for cheapest cialis: http://tp.csjxdww.com/home.php?mod=space&uid=771851 for free cialis: http://chiax.net/home.php?mod=space&uid=7445 for the cost of cialis: http://qiyi18.com/home.php?mod=space&uid=568706 for how often to take 10mg cialis: https://www.zdzy88.top/home.php?mod=space&uid=6455 for otc cialis: http://www.chonghuimoli.com/home.php?mod=space&uid=59839 for daily use cialis cost: http://www.aipaogen.com/home.php?mod=space&uid=7519 for canadian viagra cialis: http://huoyueba.com/home.php?mod=space&uid=469789 for cialis for peyronie: http://www.mtsc234.com/home.php?mod=space&uid=79448 for cialis price: http://zhjl.yanruismart.com/home.php?mod=space&uid=88411 for daily use of cialis: http://raspberry.io/users/euzyhpns/ for cialis coupons: http://serengu.tmzxw.com/home.php?mod=space&uid=62148 for cialis prices: http://ipami.net/home.php?mod=space&uid=27438 for cialis headaches afterwards: http://centasarim.com/home.php?mod=space&uid=49224 for cialis and interaction with ibutinib: http://af5188.com/home.php?mod=space&uid=75344 for the cost of cialis: http://www.petralene.com/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=659282 for what are the side effects of cialis: http://brushpalace.com/home.php?mod=space&uid=33145 for is cialis generic available: http://www.cbsvr.net/home.php?mod=space&uid=32713
http://www.renshujo.jp/shirosato/bbs/yybbs.cgi%3Flist=thread
https://archiwum.pion.pl/web/node/597?page=119#comment-1957690
http://mynew-game.com/2019/05/lightning-link-casino-free-slots-games/?unapproved=312084&moderation-hash=d659b621fe5a2e08071c282f02a3e588#comment-312084
https://inizioart.com/serendipity/now-you-see-it-the-invisible-river-of-konkani-surrealism/#comment-109028
https://fizzonaentertainment.com/contactus.php?pageno=7236
Citat
 
 
#18 Robertvaw 04:28 23-10-2020
http://test.autovokzal.com/communication/forum/messages/forum5/topic4/message1545404/?result=reply#message1545404
http://users.atw.hu/koczkaaa/index.php?site=profile&action=guestbook&id=1]Teeter
https://www.inzayurveda.com/index.php/component/k2/item/39-portfolio-content-4?du=www.inzayurveda.com/index.php/component/k2/item/39-portfolio-content-4=DAB2D8B178A086DE17F5594B27E3367E
http://puerto-penasco.com/bboard/posting.php?mode=reply&t=799
http://www.topcars.su/forum/messages/forum3/topic5792/message565121/?result=reply#message565121

how much does cialis cost at walmart: http://raspberry.io/users/mnhlovnf/ and canada cialis: http://nashvillearena.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com and cialis generic availability: http://authentisign.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com and cheapest cialis web prices: http://www.28tongji.com/space-uid-22175.html and how much does cialis cost: http://chinabeetles.com/home.php?mod=space&uid=1487064 and online cialis: http://www.ju5.net/home.php?mod=space&uid=82632 and average price cialis: http://bbs.jsonapp.cn/home.php?mod=space&uid=1577685 and cialis before and after: http://www.x8ok.com/home.php?mod=space&uid=218268 and cialis coupon: http://www.kpagn.net/home.php?mod=space&uid=7436 and cialis 30 day trial coupon: http://hotbitch.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com and cialis samples request: http://oahuscubadivingclub.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com and cialis prices: http://moneybarblog.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com and cialis 20 mg best price: http://oupjournals.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com and buy cialis online canadian: http://loleit.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com and 30 day cialis trial offer: http://led-blimps.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com and when is the best time to take cialis: http://www.nflgec.net/home.php?mod=space&uid=38394 and buy viagra cialis: http://www.cuanda.net/home.php?mod=space&uid=28520 and real cialis online with paypal: http://medicalbooks.in/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com and expired cialis 3 years: http://www.tslinda.com/home.php?mod=space&uid=31589 and tadalafil vs cialis: http://www.receyo.com/home.php?mod=space&uid=12975 and cheap cialis: http://dr-shimada.com/home.php?mod=space&uid=43487 and 30ml liquid cialis: http://icitnow.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com and canadien cialis: http://lendingcorp.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com and taking l-citrulline and cialis together: http://gymnastics-skills.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com and cialis erections: http://rigteam.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com and does cialis make you bigger: http://yqwbbs.com/home.php?mod=space&uid=5808 and cialis price: http://kanq.cn/home.php?mod=space&uid=85161 and cheap cialis: http://wisdomville.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com and cialis dosages: http://www.857moli.com/1qu/bbs/home.php?mod=space&uid=55937 and canadian cialis: http://qzwgy.com/home.php?mod=space&uid=510181 and $200 cialis coupon: http://yq0799.com/home.php?mod=space&uid=2459 and cialis 30 day sample: http://euteck.net/home.php?mod=space&uid=39324 and daily use cialis cost: http://greatheadbeercompany.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com and 5 mg cialis coupon printable: http://zggdxy.com/home.php?mod=space&uid=337142 and real cialis online with paypal: http://www.bodiusa.com/home.php?mod=space&uid=29336 and 5mg cialis: http://simplynas.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com
Citat
 
 
#17 HectorSorce 04:21 23-10-2020
https://famousinternetgirls.com/video/lana-rhoades-and-lena-the-plug-lena-gets-her-asshole-ate-by-lana-premium-snapchat-leak/
http://puerto-penasco.com/bboard/posting.php?mode=reply&t=799
http://forum.ornisoft.com/viewtopic.php?f=4&t=3310&p=666678#p666678
http://hirose-ryoko.com/cgi/yybbs/yybbs.cgi?list=thread
http://travellogic.ru/community/forum/messages/forum2/topic172/message498445/?result=reply#message498445

low cost cialis: http://tampaairporthotel.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or what is cialis: http://marrylife.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or cheap cialis: http://www.haruichi.net/home.php?mod=space&uid=29478 or generic cialis coming out: http://forum.mugamethu.vn/member.php?65438-ktdyklcp or cialis erections: http://doutubu.cn/home.php?mod=space&uid=100957 or cialis in canada: http://vitalchurches.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or generic for cialis: http://so-shoku.net/home.php?mod=space&uid=41383 or interactions for cialis: http://czylos.com/home.php?mod=space&uid=27981 or cialis before and after: http://diendan.mu-hanoi.vn/member.php?50974-oyvelezw or cialis reps: http://ecogenius.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or canadien cialis: http://fromagekingsey.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or cialis lowest price: http://ugamba.net/home.php?mod=space&uid=8773 or cialis 5mg coupon: http://coby.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or cialis discount card: http://vrcbs.net/home.php?mod=space&uid=36105 or how long does 20mg cialis keep in system: http://www.myfule.com/home.php?mod=space&uid=505752 or generic cialis at walmart: http://202.51.128.183/forum/home.php?mod=space&uid=4158680 or safe alternatives to viagra and cialis: http://www.ubisq.com/home.php?mod=space&uid=31865 or cialis erections: http://wap.p30help.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or free cialis medication for providers: http://jzyt.net/space-uid-231015.html or cialis 100 mg lowest price: http://wixin.wang/home.php?mod=space&uid=1156321 or fda warning list cialis: http://skylightpayrollcards.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or fastest delivery of cialis buying online: http://www.cuanda.net/home.php?mod=space&uid=28417 or generic cialis black 800mg: http://www.uicsg.com/home.php?mod=space&uid=33211 or online cialis: http://www.btlsearch.com/home.php?mod=space&uid=1752132 or tiujana cialis: https://www.fbnewspost.com/index.php?action=profile;u=80436 or cialis 5mg coupon: http://cruisetel.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or what is cialis used for: http://professionallibility.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or generic cialis without prescription: http://twccenter.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or the effects of cialis on women: http://zhjl.yanruismart.com/home.php?mod=space&uid=88346 or how to take cialis: https://www.i56.cc/home.php?mod=space&uid=110795 or cialis 30 day trial coupon: http://thebookgeek.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or cialis patent expiration: http://cloudoffice.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or is generic cialis safe: http://wealth-management-guide.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or viagra vs cialis: http://luvinet.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialmen.com or is cialis generic available: http://www.miattosalumi.com/home.php?mod=space&uid=7117 or switching from tamsulosin to cialis: http://www.vnleak.com/home.php?mod=space&uid=474 or 30 mg cialis what happens: http://www.elusyv.com/home.php?mod=space&uid=44819
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali že razumete, da je KORONA PLAN-DEMIJA začetek ODKRITE vojne SATANISTOV zoper celotno človeštvo?
 
Trenutno je na strani
Prisotni 94 gostov .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili

Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?