Kravje mleko je za teli?ke, ne za ljudi

 

Krava daje mleko samo zato, da bi nahranila mladi?e. Zaradi ?loveških potreb pa živali pla?ujejo visok zdravstveni davek.

Krave so vzrejene tako, da njihov organizem proizvede ?im ve?jo koli?ino mleka. Foto: Arhivo

Zakaj dajejo krave mleko? Iz istega razloga kot ljudje: da bi nahranile svoje otroke. To pomeni, da mora krava roditi teli?ka, da lahko da mleko. Ko je krava stara približno dve leti, je prvi? umetno oplojena. Od rojstva prvega teleta naprej daje dvakrat dnevno mleko pri molži. Krava ne živi na zelenem travniku, ampak v zelo ozkem prostoru v ogromnih hlevih na tleh z letvami nad lastnimi iztrebki.

Krave so vzrejene tako, da njihov organizem proizvede ?im ve?jo koli?ino mleka. Nekatere krave dajo ve? kot 10.000 litrov mleka na leto, kar je skoraj triintrideset litrov na dan. Za primerjavo: za oskrbo teli?ka bi zadostovalo »samo« osem litrov. Zaradi vzrejene, popolnoma nenaravne prireje mleka, h kateri so krave vsakodnevno prisiljene, pla?ujejo živali visok zdravstveni davek. Živali, od katerih ljudje preve? zahtevajo, so namre? še posebno podvržene raznim boleznim.

Krave za enkratno uporabo
V?asih je bilo povsem obi?ajno, da je bila krava stara tudi do petnajst let. Danes so krave v povpre?ju stare le še štiri leta, a ne umrejo naravne smrti. Takoj ko se prireja mleka zmanjša, se krave znajdejo v klavnici.

In kaj se zgodi s teli?ki?
Teli?ki, ki bi morali pravzaprav piti mleko, morajo kmalu po rojstvu zapustiti svoje matere, kar je tako za mamo kot za otroka velika muka – od ?asa do ?asa mama dneve in dneve kli?e svojega otroka. Teli?ki pristanejo zaprti v ozkih lesenih lopah, kjer se komaj lahko premikajo. Tam jih živinorejci pitajo tako, da pridobijo najboljšo klavno težo. Namesto materinega mleka dobijo mastno belo brozgo, ki je sestavljena iz praška posnetega mleka, loja, kitove masti in veliko soli. Zaradi previsoke vsebnosti soli in pomanjkanja vode morajo teleta zaužiti ve? mle?nega nadomestka – kaše, tako pa se hitreje zredijo. Živinorejci živali umetno ohranjajo slabokrvne, in sicer tako, da jim ne dopuš?ajo, da bi zaužile kakršno koli obliko železa, saj sicer meso ne bi ostalo svetlo. Prav tako teleta iz istega razloga ne dobijo neprebavljive krme. Po petih ali šestih mesecih dosežejo teleta klavno težo približno 250 kilogramov.

Plakatna kampanja za krave
»Mleko. Vsak ga pije. Vsepovsod je – v trgovinah in v pogovorih politikov. Jezera mleka, prenizke cene mleka, kvote mleka. Vendar o tem, od kod mleko izvira, ne govori nih?e.« Da se mora to spremeniti, so prepri?ani pripadniki organizacije za zaš?ito živali ANIMALS' ANGELS, ki s plakatno kampanjo in brošurami osveš?ajo javnost o usodi krav mlekaric.

Vir: Freiheit für Tiere 1/2010, prevod: Manca Ho?evar
Vir slovenskega prevoda: revija Osvoboditev živali, april 2010

ZadnjiÄŤ posodobljeno (ÄŚetrtek, 01 Julij 2010 21:49)