Ali veste, iz ?esa in kaj pijete ter jeste?

Vir: ?asopis "Na ?asopis", aprilska ali majska tevilka 2011

Krasna prilonost za dopolnitev prispevka o Codexu Alimentariusu. Sama sem e pred ve? kot desetletjem zaslutila trdno povezanost farmacije in ivilske industrije, zdaj pa se to le potrjuje. Pred par dnevi sem naklju?no naletela na zgornji ?lanek in od tistega dne hodim po trgovinah z dvema listkoma: na enem so navedeni nevarni dodatki ivilom (t.i. E-ji), na drugem pa oznake na plasti?ni embalai. Predlagam, da tudi vi za?nete enako, kajti le z zavra?anjem na policah ponujenih izdelkov lahko potroniki doseemo spremembe. Dokler boste kupovali vse, kar vam ponudijo, bo to pomenilo, da za svoj denar zastrupljate sebe in svoje blinje!

Poglejte spodnji seznam dodatkov ivilom.

Nevarne kemikalije v hrani - E-ji
Hrana, ki je tehnoloko procesirana, je bioloko mrtva in neobstojna; zato so kemi?ni dodatki, ki ji podaljajo rok uporabnosti, nujni. Nekateri aditivi pa so tudi kodljivi naemu zdravju.
Prepre?ite uporabo teh dodatkov v hrani in bodite pazljivi pri izbiri ivil, saj vi sami kot kupec izbirate sestavino proizvodov. Izogibajte se navedenim aditivom, ki so kodljivi za zdravje:

E-TEVILKA / KEMIJSKO IME / OCENA USTREZNOSTI
A
Ozna?uje tiste aditive, ki lahko pomenijo tveganje za zdravje (alergijo ali neko drugo
prehransko ob?utljivost); toksikoloki testi o njihovi ustreznosti pa e potekajo.

B
Ozna?uje tiste aditive, ki so nepotrebni. Uporabljajo se zgolj zaradi kozmeti?nih razlogov in lahko zavajajo potronika, ker ne predstavljajo nobene prehranske prednosti (na primer pobarvana osveujo?a brezalkoholna pija?a).

C
Ozna?uje tiste aditive, ki jih je potrebno dodajati zaradi varnosti ivila oziroma neke druge kakovostne lastnosti in se smejo dodajati ivilom le v posebnih primerih in v zelo majhnih koli?inah.

NARAVNA BARVILA
E 100 kurkumin A B
E 101 riboflavin, vitamin B2 B
E 120 koenil, karmin A B
E 140 i) klorofil B
E 141i) kompleks klorofilov B
E 160 a i) karoteni, meanica (karoten iz korenja, drugih rumenih in orannih sadeev) B (?lovekov organizem ga pretvarja v vitamin A)
E 160 a ii) betakaroten B
E 160 b i) anato ekstrakt, biksin, norbiksin A B
E 160 b ii) alkalni ekstrakt anato A B
E 160 b iii) oljni anato ekstrakt A B
E 160 c ekstrakt paprike, kapsantin, kapsorubin B
E 160 d likopen v paradiniku in drugih rde?ih sadeih B
E 160 e beta-apo-karotenal-8, oranno barvilo B
E 160 f etilni ester beta-apokarotenske kisline-8, oranno barvilo B
E 161 b lutein, rumeno barvilo iz zelenih listov B
E 161 g kantaksantin, rumeno barvilo iz gob, rib in flamingovih peres A B
E 162 betanin, krlatno barvilo iz rde?e pese B
E 163 antociani, vijoli?no barvilo iz cvetja B
E 170 kreda B

UMETNA BARVILA
E 102 tartrazin A B, prisoten v gotovih omakah vseh vrst
E 104 kinoleinsko rumeno A B
E 110 oranno rumena S A B, prisoten: v gumijastih bonbonih, nekaterih ?okoladnih bonbonih, pudingu s smetano v plasti?nih posodicah, zamrznjenih robah, smetani za kuhanje, topljenih sirih za mazanje
E 122 azorubin A B
E 123 amarant A B POZOR! ZELO STRUPEN, V ZDA PREPOVEDAN! prisoten: v gumijastih bonbonih, nekaterih ?okoladnih bonbonih, pudingu s smetano v plasti?nih posodicah, zamrznjenih izdelkih, smetani za kuhanje, topljenih sirih za mazanje
E 124 koenil rde?a A B
E 127 eritrozin A B
E 131 modra patent B A B
E 132 indigo A B
E 133 briljantno modra FCF A B
E 142 zelena S A B
E 150 karamel A B
E 151 briljantno ?rna BN A B
E 153 rastlinsko oglje B
E 171 titanov dioksid B
E 172 elezov oksid B
E 585 elezov laktat A B

KONZERVANSI
E 200 do E 203 sorbi?na kislina in njene soli C
E 210 do E 213 benzoi?na kislina in njene soli A E210 POVZRO?A ASTMO, NEVROLOKE TEAVE, HIPERAKTIVNOST OTROK
E211 ASTMO, KOPRIVNICO
E 214 in E 215 etil-p-hidroksbenzoat in soli A
E 216 in E 217 propil-p-hidroksibenzoat in soli A E217 - POVZRO?A RAKA! E216 KONTAKTNI ALERGEN
E 218 in E 219 metil-p-hidroksibenzoat in soli A E218 POVZRO?A KONE ALERGIJE
E 220 in E 228 vepleni anhidridi in soli A C E 220 UNI?UJE VITAMIN B12 IN POVZRO?A ASTMO
E 221 natrijev sulfit ZARADI OKSIDACIJSKEGA U?INKA ZNIUJE VREDNOST VITAMINOV V IZDELKIH. V KOMBINACIJI Z ALKOHOLOM POVE?UJE SIMPTOME GLAVOBOLA OZ. MA?KA.
E 224 kalijev meta bisulfit - PROBLEMI S ?REVESJEM
E 230 bifenil, difenil C
E 231 in E 232 ortofenilfenol in bazne soli C UPORABLJATA SE SAMO ZA KONZERVIRANJE LUPIN CITRUSOV, LUPINE JABOLK PA SE LAHKO VOSKAJO TUDI Z VOSKI IN PARAFINI, ZATO JIH JE TREBA DOBRO OPRATI S TOPLO VODO!
E 233 tiabendazol C - KONA OBOLENJA uporablja se za konzerviranje bananinih lupin, zato bodite pozorni!
E 235 natamicin (piramicin) C POVZRO?A SLABOSTI, BRUHANJE, DRISKO, ANOREKSIJO, DRAI KOO
E 239 heksametilen tetramin B POVZRO?A RAKA!
E 249 in E 250 nitriti, natrijev in kalijev C POTENCIALNA KANCEROGENA, MOTNJE V PRENOSU KISIKA, GLAVOBOLI, ZMEDENOST, DIHALNE TEAVE; TVORBA NITROZAMINOV V ELODCU, HIPERAKTIVNOST OTROK
E 251 nitrati, natrijev in kalijev C V ORGANIZMU SE PRETVARJA V NITRIT
E 252 nitrati, natrijev in kalijev C POVZRO?A HIPERAKTIVNOST, SLABOKRVNOST, POKODBE LEDVIC, POTENCIALNI KANCEROGEN, V NEKATERIH DRAVAH PREPOVEDAN
E 260 do E 263 ocetna kislina C - E261 NAJ SE IZOGIBAJO LJUDJE Z OKVARO LEDVIC
E 270 mle?na kislina in soli C
E 264 amonijev acetat POVZRO?A SLABOST, BRUHANJE
E 280 do E 283 propionska kislina in soli C POVEZAVA Z MIGRENAMI
E 290 ogljikov dioksid (mehur?ki v gaziranih pija?ah) POVE?UJE U?INKE ALKOHOLA

BARVILA, DOVOLJENA SAMO ZA BARVANJE POVRIN
E 170 kalcijev karbonat C B
E 173 aluminij C B
E 174 srebro C B
E 175 zlato C B

OJA?EVALCI OKUSA
E 620 do E 625 glutamati, glutaminska kislina A B
E620 NAJ SE GA IZOGIBAJO OTROCI; E621 GLAVOBOL, EJA, OMOTICA, TREBUNI KR?I, DRISKA, MOTNJE V SR?NEM RITMU, MOGANSKE POKODBE PRI LABORATORIJSKIH IVALIH, PREPOVEDAN ZA OTROKO PREHRANO; 622 SLABOST, BRUHANJE, DRISKA;
E 626 do E 629 gvanilati in gvanilna kislina B LAHKO POVZRO?AJO PROTIN (Protin ali putika ali uri?ni artritis je presnovna bolezen. Pritevamo jo v skupino revmati?nih bolezni, ki jih danes imenujemo s kristali povzro?ena sklepna vnetja. Vnetje sklepa se pojavi pri nekaterih ljudeh s stalno visoko ravnijo se?ne kisline v krvi.), E627 PREPOVEDAN ZA OTROKO PREHRANO
E 630 do E 633 inozinati, inozinska kislina B
E 634 in E 635 ribonukleotidi B - SPROA LAHKO SPREMEMBE KOE, PREPOVEDAN PA JE V TEVILNIH DRAVAH!

ANTIOKSIDANTI
E 300do E 302 askorbinska kislina in soli C SPROANJE TVORBE LEDVI?NIH KAMNOV
E 306 do E 309 tokoferoli C
E 310 do E 312 galati A DRAENJE IVCEV IN KOE
E 319 terciarni butil-hidroksikinon SLABOST, BRUHANJE, DELIRIJ, SMRTNI ODMEREK JE 5gr
E 320 butilhidroksi anizol (BHA) A POVIUJE HOLESTEROL, ALERGIJE, HIPERAKTIVNOST, KANCEROGENI IN ESTROGENI U?INKI
E 321 butilhidroksi toluen (BHT) A - POVIUJE HOLESTEROL
E 322 lecitin iz soje, rumenjakov, araidov ali koruze C
E 325 do E 327 soli mle?ne kisline, laktati C IZOGIBAJO NAJ SE GA OTROCI Z INTOLERANCO NA LAKTOZO
E 330 do E 333 citronska kislina in njene
soli C VNETJE USTNE VOTLINE (POVZRO?ANJE RAKA), NAJNEVARNEJI DODATEK, NAJDEMO GA V GOR?ICI, NEKATERIH BREZALKOHOLNIH PIJA?AH, MESU RAKOV, NEKATERIH SIRIH IN GOBAH V KONZERVI
E 334 do E 337 vinska kislina in soli, tartrati C
E 338 ortofosforna kislina
E 339 (natrijev fosfat), E 340 (kalijev fosfat) do E 341 ortofosfati C PODIRA RAVNOVESJE MED KALCIJEM IN FOSFORJEM
E 363 jantarna kislina PREPOVEDAN V NEKATERIH DRAVAH
E 370 1.4-heptonolakton PREPOVEDAN V NEKATERIH DRAVAH
E 375 niacin, vitamin B3 POVZRO?A POKODBE JETER, DVIGA RAVEN SE?NE KISLINE, GASTRITIS
E 380 triamonijev citrat POVZRO?A POKODBE JETER IN TREBUNE SLINAVKE
E 381 amonijev feritni citrat
E 385 kalcijev dinatrij etilen diamin tertra acetat PREPOVEDAN V NEKATERIH DRAVAH

E338, E339, E340, E341, E450 (FOSFATI), E461, E463, E465, E466, E407 V PAKIRANIH SLADOLEDIH (KARAGENAN) PROBLEMI S PREBAVO

EMULGATORJI, STABILIZATORJI IN GOSTILA
E 322 lecitin C
E 400 do E 404 alginska kislina in soli, alginati C
E 406 agar-agar C
E 407 karagenan A - V POVEZAVI Z ETILENOKSIDOM TVORI ETILENKLOROHIDRIN, KI JE HUD KANCEROGEN, POVZRO?A LAHKO TUDI ?IR NA ELODCU
E 410 moka karube, roi?evca C
E 412 guar gumi A SLABOST, NAPENJANJE IN KR?I, ZNIUJE PA RAVEN HOLESTEROLA
E 413 tragacant A VERJETEN KONTAKTNI ALERGEN
E 414 gumi arabika A DRAENJE SLUZNIC, ALERGEN
E 415 ksantan gumi C
E 416 karajski gumi C
E 422 glicerol C
E 432 do E 436 estri ma?obnih kislin C PREPOVEDAN V NEKATERIH DRAVAH
E 440 in E 440 i ii) pektini C
E 450 do E 452 fosfati B - PODIRA RAVNOVESJE MED KALCIJEM IN FOSFORJEM
E 460 do E 466 celuloze, mikrokristalinska celuloza C
E 471 do E 472 mono- in digliceridi ma?obnih kislin C
E 570 ma?obne kisline C
E 1414, E 1420, E 1422 modificirani krobi (gostila) C

SLADILA
E 420 sorbitol C - POKODBE ELODCA, NI DOVOLJEN ZA UPORABO V OTROKI PREHRANI
E 421 manitol C - DRISKA, SLABOST, BRUHANJE, POKODBE LEDVIC
E 905 mikrokristalin?ni vosek MONA POVEZAVA Z RAKOM PREBAVIL
E 907 hidrogenirani poli-1-decen PREPOVEDAN V NEKATERIH DRAVAH
E 924 kalijev bromat SLABOST, BRUHANJE, DRISKA
E 925 klor KANCEROGEN, UNI?UJE BIOLOKO VREDNOST HRANE
E 927a azodikarbonamid PREPOVEDAN V NEKATERIH DRAVAH
E 927b karbamid PREPOVEDAN V NEKATERIH DRAVAH
E 953 isomaltitol C
E 965 i ii) maltitol, maltitol sirup C
E 966 laktitol C
E 967 ksilotol C SPROA NASTANEK LEDVI?NIH KAMNOV, DIURETIK, MOTNJE VEDENJA PRI POSKUSNIH IVALIH
E 950 acesulfam K C UVR?EN MED NAJNEVARNEJE ADITIVE, KANCEROGEN ZA POSKUSNE IVALI, POVZRO?A MOTNJE ?ITNICE
E 951 aspartam C TEVILNI IZJEMNO NEVARNI U?INKI: ALERGIJE, MIGRENE, VRTOGLAVICA, MOTNJE VIDA, SLUHA IN OKUSA, MOTNJE SPOMINA, DEPRESIJE, MOTNJE VEDENJA, SPROILEC NEKATERIH DEGENERATIVNIH OBOLENJ (MULTIPLA SKLEROZA, Parkinsonova bolezen), HORMONSKE MOTNJE
E 952 ciklamati in kislina A MIGRENE, POTENCIALNO KANCEROGEN, POKODBE ZARODKOV IN TESTISOV PRI POSKUSNIH IVALIH, PREPOVEDAN V ZDA IN ANGLIJI
E 954 saharin in soli C - KANCEROGEN PRI POSKUSNIH IVALIH
E 957 taumatin C
E 959 neohesperidin DC (dihidrohalkon) C
E 1505 trietil citrat V METABOLIZMU SE SPREMINJA V ETANOL
E 1520 propilen glikol POVEZAVA Z USODNIMI INFARKTNIMI STANJI (INTRAVENOZNO), MOTNJE IV?EVJA, DERMATITIS

SREDSTVA PROTI ZGO?EVANJU
E 503 amonijev karbonat DRAI SLUZNICE, nevaren dodatek
E 508 kalijev klorid SPROA ULCEROZNA STANJA ELODCA, zelo nevaren dodatek
E 510 amonijev klorid IZOGIBAJO NAJ SE GA LJUDJE Z OKVARAMI LEDVIC IN JETER
E 513 veplova kislina PREPOVEDAN V NEKATERIH DRAVAH, kodljiv dodatek; ?e se le da, izognite se mu

E 514 natrijev sulfat PODIRA VODNO BILANCO ORGANIZMA, kodljiv dodatek; ?e se le da, izognite se mu
E 553 POVEZAVA Z RAKOM ELODCA
E 554 natrijev aluminijev silikat TEAVE S PLACENTO PRI NOSE?NOSTI, ALZHEIMERJEVA BOLEZEN, izredno nevaren, priporo?ljivo popolno izogibanje

Silovita kemizacija, ki smo ji pri?e v sodobnem svetu, je segla tudi v nao prehrano, nekriti?no in prehitro. Tveganja pri dolgoro?ni izpostavljenosti sinteti?nim kemikaliam ne poznamo in tako se tudi pri vnosu sinteti?nih aditivov v prehrano znajdemo pred istim problemom kot pri uporabi pesticidov ali gensko spremenjene hrane. Vse bolj postajamo poskusni zaj?ki globalnega neeti?nega eksperimenta, ki smo ga sami zakuhali in ki ga mol?e in ignorantsko sprejemamo. Kaj torej storiti?
Ozave?eni potroniki danes nakupujejo ivila z listi?em, na katerem imajo napisane zdravju najbolj tvegane aditive:
E102, E110, E122, E123, E127, E131, E132, E133, E142, E150, E151,E153, E154, E171, E173, E210, E220, E223, E232, E249, E250, E284, E285, E310, E311, E312, E320, E321, E308, E407, E472, E473, E512, E553, E620, E621, E622, E626, E942, E950, E951, E952, E954, E1440
Morda se zdi prezapleteno in prezamudno, nekaterim celo smeno. al je to edini na?in, da se izognemo zdravstvenim tveganjem, povezanim s kemikalijami v hrani.

Ne zanaajte se na E-je!
Aditivi v ivilih so lahko ozna?eni s posebnim imenom ali prepoznavno ?rko E in ustrezno tevilko. Nekateri proizvajalci aditive raje ozna?ijo s posebnim imenom kot pa s ?rko E in tevilko (tako aditiv skrijejo pred tistimi potroniki, ki zavra?ajo ivila, ki vsebujejo E-je), v?asih pa nekaj aditivov, ki so v izdelku, ozna?ijo z E-ji, druge pa s posebnimi imeni.

Kaj storiti, da ne bi pretirano uivali aditivov?

- Ko ivilo kupujete prvi?, natan?no preberite, katere sestavine vsebuje.

- Namesto konzervirane zelenjave in sadja izberite sveo in/ali zamrznjeno, namesto sladkih, gaziranih, obarvanih pija? se odlo?ite za 100 % sokove, namesto klobas in mesnih konzerv pa kupite presno meso.

- Kupujte osnovna ivila in jih doma sproti pripravite.

- Upotevajte, da je ivilo, ki ni videti prav lepo, v?asih bolja izbira. Suhe marelice sicer nimajo lepe rjave barve, so pa brez aditivov, lepe oranne marelice pa vsebujejo aditive (sulfite in sulfate).

- Pri kuhi uporabljajte svee, posuene ali zamrznjene za?imbe in ne (junih) koncentratov ter e pripravljenih za?imbnih meanic.

- Kupujte tudi ivila s posebnimi oznakami, denimo z oznako za geografsko poreklo ali tradicionalni ugled, ter s certificiranimi ekolokimi oznakami. Zakonodaja namre? dolo?a, da lahko takna ivila vsebujejo le zelo omejeno tevilo aditivov.

Vir: Informacije HFC (kartomanik.com, nenavadno.com): Dodatki prehrambenim proizvodom (prepis raziskav Klinike za pediatri?no onkologijo - Dusseldorf ) in Mednarodni intitut za potronike raziskave, Zveza potronikov Slovenije: Potrebni in nepotrebni aditivi, Ljubljana 2003
http://e-brojevi.udd.hr/prilozi/e_brosura_slovenija.pdf
http://sl.wikipedia.org/wiki/Aditiv
http://www.zps.si/brosure-in-zlozenke/hrana-in-pijaca/aditivi.html?Itemid=183

SEZNAM NEKATERIH PIJA?
Vse vode z okusom sadne pija?e ledeni ?aji sirupi

LEGENDA
A- Pija?a vsebuje enega ali ve? izredno nevarnih dodatkov! Povsem se jim izogibajte!
B- Pija?a vsebuje enega ali ve? kodljivih dodatkov! ?e se le da, se jim izognite!
C- Pija?a vsebuje enega ali ve? sumljivih dodatkov! U?inek na zdravje teh se e raziskuje...
D- Pija?a vsebuje dodatke za katere ni podatkov.
E- Pija?a ne vsebuje kodljivih dodatkov.


ImeOkusKategorijaNevarnost

Cappy multivitamin sadne pija?e B
B E412 - guar gumi
B E466 - karboksimetil celuloza

Cappy jabolko, hrukasadne pija?e B
B E412 - guar gumi
D E445 - glicerolni ester lesnih smol
B E466 - karboksimetil celuloza
D E1450 - krob natrijev oktenil sukcinat

Cedevita Go! pomaran?asadne pija?e B
B E375 - niacin
B E414 - gumi arabicum

Cedevita Go! limonasadne pija?e B
B E375 - niacin
B E414 - gumi arabicum

Costella granatno jabolko, brusnica vode z okusom A
A E211 - natrijev benzoat

Costellarobida, borovnica, gozdna jagodavode z okusom A
A E211 - natrijev benzoat

Costella limeta, kumquatvode z okusom A
A E211 - natrijev benzoat

Costella Botanic nana vode z okusom A
A E211 - natrijev benzoat

Dana granatno jabolko vode z okusom A
A E211 - natrijev benzoat

Dana bela sliva vode z okusom A
A E211 - natrijev benzoat

Dana limona vode z okusom A
A E211 - natrijev benzoat

Dana hruka vode z okusom A
A E211 - natrijev benzoat

Dana jabolko vode z okusom A
A E211 - natrijev benzoat

Dana pomaran?a vode z okusom A
A E211 - natrijev benzoat

Dana Da zeleno jabolko sadne pija?e A
B E104 - kinolinsko rumeno
A E133 - modro FCF
A E211 - natrijev benzoat
B E414 - gumi arabicum

Dana Da multivitamin sadne pija?e A
A E211 - natrijev benzoat
BE414 - gumi arabicum
B E466 - karboksimetil celuloza

Fora granatno jabolko sadne pija?e A
B E150d - amonijev sulfitni karamel
A E211 - natrijev benzoat
A E950 - acesulfam kalij
A E951 - aspartam
A E952 - ciklamat
A E954 - saharin

Fora pomelo sadne pija?e A
B E104 - kinolinsko rumeno
A E211 - natrijev benzoat
B E414 - gumi arabicum
A E950 - acesulfam kalij
A E951 - aspartam
A E952 - ciklamat
A E954 - saharin

Fora pomaran?a, limona sadne pija?e A
A E102 - tartrazin
A E110 - oranno FCF
A E211 - natrijev benzoat
A E950 - acesulfam kalij
A E951 - aspartam
A E952 - ciklamat
A E954 - saharin

Fora limona sadne pija?e A
B E104 - kinolinsko rumeno
A E211 - natrijev benzoat
B E414 - gumi arabicum
A E950 - acesulfam kalij
A E951 - aspartam
A E952 - ciklamat
A E954 - saharin

Fora rde?a pomaran?a sadne pija?e A
A E102 - tartrazin
A E122 - azorubin
A E211 - natrijev benzoat
A E950 - acesulfam kalij
A E951 - aspartam
A E952 - ciklamat
A E954 - saharin

Fruc grenivka, limona sadne pija?e B
B E327 - kalcijev laktat
B E412 - guar gumi
B E414 - gumi arabicum
C E440 - pektin
C E445 - glicerolni ester lesnih smol

Fruc pomaran?a, limona sadne pija?e E

Fruc jabolko sadne pija?e B
B E150d - amonijev sulfitni karamel

Fruc brusnica sadne pija?e E

Fruc koren?ek, pomaran?a, limonasadne pija?e B
B E412 - guar gumi
B E414 - gumi arabicum
C E440 - pektin

Fruc rde?a pomaran?a sadne pija?e A
A E129 - rde?e AC
C E440 - pektin

Fruc rde?a grenivka, ?ili sadne pija?e E

Fruc pomaran?a, pasijonka, oliva sadne pija?e E

Fruc ?rni ribez, aronija sadne pija?e E

Fruc Ice Tea breskev ledeni ?aji E

Fruc Ice Tea zeleni ?aj, limona, limeta ledeni ?ajiE

Fruc Ice Tea vinja, roiboosledeni ?aji E

Fructal breskev ledeni ?aji E

Fructal Pingo pomaran?a, limona sirupi B
B E466 - karboksimetil celuloza

Frupi Teatanic zeleni ?aj, meta, limetaledeni ?aji A
A E211 - natrijev benzoat

Frupi Teatanic hruka ledeni ?aji A
B E150d - amonijev sulfitni karamel
A E211 - natrijev benzoat

Frupi Teatanic breskev ledeni ?ajiA
B E150d - amonijev sulfitni karamel
A E211 - natrijev benzoat

Frutiq hruka, jabolko vode z okusom E

Frutiqjabolko, hruka, breskev vode z okusom E

Frutiqjabolko, granatno jabolko vode z okusom E

Jana limona, limeta vode z okusom E

Jana jabolko, li?i vode z okusom E

Jana borovnica, brusnica vode z okusom E

Jana jagoda, guava vode z okusom E

Keli robida sadne pija?e A
A E122 - azorubin
A E124 - rde?e R4
A E131 - modro V
B E414 - gumi arabicum
A E950 - acesulfam kalij
A E951 - aspartam
A E952 - ciklamat
A E954 - saharin

Keli roza grapefruit sadne pija?e A
A E122 - azorubin
A E124 - rde?e R4
A E131 - modro V
B E414 - gumi arabicum
D E445 - glicerolni ester lesnih smol
A E950 - acesulfam kalij
A E951 - aspartam
A E952 - ciklamat
A E954 - saharin

Keli mangosadne pija?e A
B E414 - gumi arabicum
D E445 - glicerolni ester lesnih smol
A E950 - acesulfam kalij
A E951 - aspartam
A E952 - ciklamat
A E954 - saharin

Maximum Sus divja jagoda sadne pija?e A
A E129 - rde?e AC
A E151 - ?rno PN
A E211 - natrijev benzoat
A E950 - acesulfam kalij
A E951 - aspartam
A E952 - ciklamat
A E954 - saharin

Maximum Sus multisadei sadne pija?e A
A E211 - natrijev benzoat
B E414 - gumi arabicum
D E460 - celuloza
A E950 - acesulfam kalij
A E951 - aspartam
A E952 - ciklamat
A E954 - saharin

Mercator gozdni sadei ledeni ?aji A
A E950 - acesulfam kalij
A E951 - aspartam
A E952 - ciklamat
A E954 - saharin

Mercator breskev ledeni ?aji A
B E150d - amonijev sulfitni karamel
A E211 - natrijev benzoat

Multi Sola multivitamin sadne pija?e C
C E440 - pektin

Nestea breskev ledeni ?aji E

Nestea limona ledeni ?aji E

Nestea Vitaorde?i ?aj, hruka ledeni ?aji E

Nestea Vitaozeleni ?aj, limona ledeni ?aji E

Radenska gozdni sadei ledeni ?aji A
D E163 - antocianin
A E950 - acesulfam kalij
A E951 - aspartam
A E952 - ciklamat
A E954 - saharin

Radenska breskevledeni ?aji A
A E950 - acesulfam kalij
A E951 - aspartam
A E952 - ciklamat
A E954 - saharin

Radenska ACE limona sadne pija?e A
B E104 - kinolinsko rumeno
C E440 - pektin
B E466 - karboksimetil celuloza
A E950 - acesulfam kalij
A E951 - aspartam
A E952 - ciklamat
A E954 - saharin

Radenska ACE tropik sadne pija?e A
C E440 - pektin
A E950 - acesulfam kalij
A E951 - aspartam
A E952 - ciklamat
A E954 - saharin

Radenska ACE zeleni ?aj sadne pija?e A
A E950 - acesulfam kalij
A E951 - aspartam
A E952 - ciklamat
A E954 - saharin

Radenska Oaza malina, beli ?aj vode z okusom E

Radenska Oazarde?e grozdje, roiboos vode z okusom E

Radenska Oaza jabolko, zeleni ?ajvode z okusom E

Radenska Oaza marelica, beli ?ajvode z okusom E

Radenska Oaza breskev, marakuja, beli ?ajvode z okusom E

Radenska Plusprotect vode z okusom E

Radenska Plusbalance vode z okusom E

Radenska Plusactive vode z okusom E

Radenska Plusbodyshape vode z okusomE

Rauch Bravo multired sadne pija?e A
A E129 - rde?e AC
B E375 - niacin
C E440 - pektin

Rauch Bravo jabolko sadne pija?e A
B E104 - kinolinsko rumeno
A E142 - zeleno S
B E150a - karamel
B E375 - niacin
B E414 - gumi arabicum

Rauch Bravo kokos, ananas sadne pija?e A
B E104 - kinolinsko rumeno
B E375 - niacin
B E414 - gumi arabicum
C E440 - pektin
B E466 - karboksimetil celuloza
A E950 - acesulfam kalij
A E951 - aspartam

Rauch Bravo pomaran?a sadne pija?e A
A E414 - gumi arabicum
A E466 - karboksimetil celuloza

Rauch Bravo multivitamin sadne pija?e C
C E440 - pektin

Rauch Bravo kivi sadne pija?e A
B E104 - kinolinsko rumeno
A E142 - zeleno S
B E150a - karamel
B E414 - gumi arabicum
A E950 - acesulfam kalij
A E951 - aspartam

Rauch Bravo mandarina sadne pija?e E

Rauch Bravo hruka sadne pija?e B
B E150a - karamel
B E414 - gumi arabicum

Rauch Nativa beli ?aj, yuzu citrus vode z okusom A
A E950 - acesulfam kalij
A E951 - aspartam

Rauch Nativa zeleni ?aj, limona vode z okusomA
A E950 - acesulfam kalij
A E951 - aspartam

Rauch Nativa zeleni ?aj, breskev vode z okusom A
A E950 - acesulfam kalij
A E951 - aspartam

Rauch Nativa jasminov ?aj, pasijonka vode z okusom A
A E950 - acesulfam kalij
A E951 - aspartam

Rauch Nativa natural slim ? vode z okusomA
A E950 - acesulfam kalij
A E951 - aspartam

Rauch Nativa natural youngzeleni ?aj, breskevvode z okusom A
A E950 - acesulfam kalij
A E951 - aspartam

Sola jabolko, amerika brusnica, limona ledeni ?aji E

Sola breskev ledeni ?aji E

Sola lahki breskev ledeni ?aji A
A E950 - acesulfam kalij
A E951 - aspartam

Sola White Tea karambola, lotusov cvet ledeni ?aji E

Spar jabolkovode z okusom A
A E211 - natrijev benzoat

Spar tropsko sadje sadne pija?e A
A E102 - tartrazin
A E110 - oranno FCF
A E211 - natrijev benzoat
B E414 - gumi arabicum
D E445 - glicerolni ester lesnih smol
A E950 - acesulfam kalij
A E951 - aspartam
A E952 - ciklamat
A E954 - saharin

Spar pomaran?a sadne pija?e A
A E102 - tartrazin
B E104 - kinolinsko rumeno
A E211 - natrijev benzoat
B E414 - gumi arabicum
A E950 - acesulfam kalij
A E951 - aspartam
A E952 - ciklamat
A E954 - saharin

Spar gozdni sadei sadne pija?e A
A E102 - tartrazin
A E122 - azorubin
A E211 - natrijev benzoat
A E950 - acesulfam kalij
A E951 - aspartam
A E952 - ciklamat
A E954 - saharin

Spar hruka vode z okusom A
A E211 - natrijev benzoat

Spar Budget pomaran?a, limona sadne pija?e A
A E102 - tartrazin
A E110 - oranno FCF
A E211 - natrijev benzoat
B E414 - gumi arabicum
A E950 - acesulfam kalij
A E951 - aspartam
A E952 - ciklamat
A E954 - saharin

Spar Budget malina sadne pija?e A
A E122 - azorubin
A E129 - rde?e AC
A E151 - ?rno PN
A E211 - natrijev benzoat
B E414 - gumi arabicum
A E950 - acesulfam kalij
A E951 - aspartam
A E952 - ciklamat
A E954 - saharin

Tropical aloe vera sadne pija?e C
C E296 - jabol?na kislina

Tu jabolko vode z okusom A
A E211 - natrijev benzoat
C E296 - jabol?na kislina

Tu hrukavode z okusom A
A E211 - natrijev benzoat

Victoria H2O+Coffeine bezeg vode z okusom A
A E211 - natrijev benzoat

Victoria H2O+Coffeine ? vode z okusomA
A E211 - natrijev benzoat

ZA Fantasy rde?a pomaran?avode z okusom E

ZA Harmony bela breskev vode z okusom E

ZA Lemon limona vode z okusom E

ZA Life jabolko vode z okusom D
D E504 - magnezijev karbonat

ZA Symphony hruka vode z okusom E


Seznam je sestavljen iz podatkov iz razli?nih virov.eleli smo sestaviti popoln seznam, in sicer z imenom dodatka v obliki E+tevilka, v obliki imena (npr. amonijev karbonat), ustreznost (A, B, C), kje se nahaja in kaj povzro?a.al ni popoln, saj je bil v pripravi e pred ?asom. Prosim vse, ki najdete kakno pomanjkljivost, da nas opozorite, poljete dopolnitve ipd. Seznam bomo dopolnjevali sproti.

E DODATEK: HRANA, KI UTRUJA UM

Ve?ina starev se zaveda, da ima prehrana pomembno vlogo za otrokovo zdravje. Morda pa vas bo presenetilo, da je slaba prehrana, ki ji primanjkuje hranil, enako pogubna tudi za otrokove mogane. Brez uravnoteenih in rednih obrokov mogani ne morejo delovati po svojih najboljih zmonostih, zato trpijo pozornost, spomin in u?ne sposobnosti. Prehrana, ki jo sestavljajo preteno hamburgerji, ocvrt pi?anec, pomfri, ?ips, sladkarije, pikoti in gazirane pija?e, otrokom ne bo zagotovila hranil, ki jih potrebujejo za zdrava in aktivna telesa in mogane.

SLADKOR
Pre?i?en sladkor je med najhujimi krivci v hrani, ki utruja mogane. Najdemo ga povsod: v sladkarijah, tortah, pikotih ter oslajenih kosmi?ih in itaricah. Pre?i?en sladkor ima majhno ali ni?no hranilno vrednost, odkrili pa so tudi, da v velikih koli?inah zamegli razmiljanje. Prav tako povzro?a zobno gnilobo in prekomerno telesno teo. Nihanja sladkorja v krvi slabo vpliva na telo in mogane. Uivanje hrane, ki vsebuje veliko sladkorja, povzro?a hipno spreminjanje krvnega sladkorja. Rezultat se kae v navalu energije (spomnite se otrok na zabavi za rojstni dan), temu pa kmalu sledi nagel padec krvnega sladkorja (pomislite na solze in bes, ko zapu?ajo zabavo). Tako valovanje povzro?a nestalen dovod energije v mogane, kar povzro?a slabo zbranost in pozornost, razdraljivost in utrujenost.

Med, melasa in javorjev sirup so viri zgo?enega sladkorja in imajo enak u?inek na nivo sladkorja v krvi, ?eprav je melasa bogata z minerali in se za med verjame, da ima zdravilne lastnosti. Nekateri raziskovalci so odkrili, da ima sladkor tudi pomirjevalni u?inek. To je mono zato, ker hitro razgradljivi ogljikovi hidrati pospeijo tvorbo serotonina v moganih, zato nekaj ur po jedi za?utimo dremavico. Hrana, bogata s sladkorji, vsebuje tudi precej ma?ob, na primer krofi, pikoti, ?okolada. Ma?oba se presnavlja precej ?asa in povzro?a lenost delovanja moganov. Dolgoro?no tudi zamai arterije in otei pretok krvi v mogane.

Uivanje veliko sladkorja lahko onemogo?a vsrkavanje dolo?enih hranil, slaba imunski sistem in vodi v neravnovesje glukoze. Telo ima teave z uravnavanjem sladkorja v krvi. Simptomi vklju?ujejo razdraljivost, depresijo, jok, utrujenost, slabo zbranost in nespe?nost.

KAJ JE DRUGA MONOST?
Ve?ini otrok je sladka hrana ve? tudi materino mleko je sladko. ?e otrok zmerno uiva sladkorje kot del uravnoteene prehrane, uivanje sladkorja ne bi smelo povzro?ati teav. Pomembno se je izogibati sladkorju v predelanih jedeh. Otrokom lahko ponudite tudi druga?no sladko hrano glej primere spodaj in se izognete prevelikemu uivanju kjerkoli in kadarkoli, ki sledi prepovedi. Alternativna hrana, bogata s sladkorji, bo e vedno enako u?inkovala na sladkor v krvi, vsebovala pa bo tudi vlaknine, nekatere vrste beljakovin ter vitamine in minerale.

Zdrave sladkarije:
-svee in suho sadje, suhe marelice, datlji, rozine itd. (moja opomba: pri nakupu suhega sadja bodite pozorni na izvor izdelka, predvsem preberite, s ?im je obdelano! Nekatere substance so zelo nevarne in so v izdelkih tudi v prekomernih koli?inah! ?e je le mono, posegajte po ekoloko pridelanih izdelkih.)
-majhne koli?ine kakovostne ?okolade, narejene s kakavovim maslom
-pala?inke, sadne tortice, pikoti ali kukiji iz polnovredne moke
-svee sadje in mle?ni napitki
-sadni kruh, ?ajni kola?ki in mafini iz polnovredne moke
-kakovostne doma pripravljene torte
-ovseni pikoti s sadjem brez dodanega sladkorja
-pravi sadni jogurt ali skuta navadni jogurt, ki mu dodate doma narejen sadni pire ali lico medu.

Moja opomba celotnemu seznamu: tudi pri nakupu sveega sadja bodite pozorni na substance, s katerimi so obdelani npr. citrusi z ortofenilfenolom, imazalilom, itd. ?e je mono, posegajte po izdelkih, ki niso povrinsko obdelani s konzervansi, fungicidi, voski, parafini, itd. Za sladkanje jedi se lahko uporablja rjavi nepre?i?eni sladkor (npr. bio sladkor, ki je tudi cenovno dostopen), javorjev sirup, med, ipd.
Bistvo e pripravljenih izdelkov, kot so npr. sadni jogurti, sadne skute, itd., je, da je to mo?no predelana hrana, ima slabo hranilno vrednost, vsebuje pa tudi veliko sladkorjev, sladil, dodatkov, ma?ob. Tako so v procesu predelave mnogi, za zdravo telo in mogane nujni vitamini in minerali, uni?eni. Takoimenovana undhrana vsebuje tudi umetna barvila, konzervanse, arome, sol, bogata je tudi z nasi?enimi in s hidrogeniranimi ma?obami. Te ma?obe upo?asnijo prebavo, krvni pretok in mentalne procese, zamaijo arterije ter zviujejo nevarnost sr?nih obolenj in raka.

VODA
Ve?ina otrok pije premalo teko?in, e posebej ko so v oli. Primerna hidracija je enako pomembna za zbranost, razmiljanje in energijo kot uravnoteena prehrana. Dvoodstotna izguba ivljenjskih teko?in lahko povzro?i dvajset odstotno zmanjanje fizi?ne in mentalne zmogljivosti.
Izbirate lahko med filtrirano ali ustekleni?eno vodo (opomba: ne v plastenkah oz. preverite oznake na dnu embalae!), svee stisnjenimi sadnimi sokovi ali mlekom, izogibajte pa se sladkim gaziranim pija?am. Posebno te pija?e vsebujejo veliko kodljivih aditivov, ki dolgoro?no pu?ajo posledice v organizmu.
Dehidracija vpliva tudi na telesno sposobnost prenosa osnovnih hranil po telesu in moganih.

POVZETO IZ KNJIGE PRAVA HRANA ZA OTROKE MOGANE avtorice Nicole Graimes, izdana pri zalobi MEANDER.

Ekipa Gibanja OPS

 

Komentarjev 

 
#1638 seo book 10:56 29-11-2022
Thanks for sharing your thoughts about Gibanje OPS.
Regards

my web blog :: seo book: https://www.pinterest.com/pin/173881235602634279/
Citat
 
 
#1637 online pharmacy 09:20 29-11-2022
It's going to be finish of mine day, however before end I am reading this fantastic piece of writing to increase my knowledge.
Citat
 
 
#1636 Товары для животных 07:40 29-11-2022
Товары для животных: https://sun-dogs.org
Citat
 
 
#1635 10รับ100 06:45 29-11-2022
Appreciate the recommendation. Will try it out.
Citat
 
 
#1634 canadian pharmacy 05:09 29-11-2022
Awesome article.
Citat
 
 
#1633 web page 05:05 29-11-2022
Hi, I ddo think your web site could be having browser cmpatibility issues.
When I take a look at your web site in Safari, it looks fiine however, when opening iin I.E., it's got some overlapping issues.
I simply wanted tto provide you with a quick heads up!
Besides that, fantastic website!
Casino bonus bez depozytu web page: https://kozhikode.nammudetheeram.com/community/profile/maudekernot3306/
legalne gry hazardowe
Citat
 
 
#1632 best erectile pills 03:40 29-11-2022
Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you so much, However I am having
troubles with your RSS. I don't understand why I am unable
to join it. Is there anybody else getting identical RSS issues?
Anyone who knows the solution can you kindly respond?
Thanks!!
Citat
 
 
#1631 Холтер ЭКГ 00:34 29-11-2022
Холтер ЭКГ: https://medicdrug.org
Citat
 
 
#1630 seo Price uk 23:13 28-11-2022
%%

My homepage - seo Price uk: https://urlvia.com/track?id=srr48260922&src=backend-link-generator&url=nypac.kr%2Fbbs%2Fboard.php%3Fbo_table%3Dfree%26wr_id%3D4557&campaign=cps
Citat
 
 
#1629 seo price packages 22:32 28-11-2022
%%

Feel free to visit my webpage ... seo price packages: https://realsteel.kz/go?url=http://ttlink.com/alexeggles/all
Citat
 
 
#1628 Milford 21:18 28-11-2022
%%

My site :: seo services uk prices; Milford: https://www.ligra.cloud/app/zoocat_image.php?url_pdf=aHR0cHM6Ly9oYXNzaS5jYy9mb3J1bXMvdXNlcnMva2llcmFuYmxvY2tlcjMv&byp455=true,
Citat
 
 
#1627 Seo Agency Pricing 20:29 28-11-2022
%%

Feel free to visit my page - Seo Agency Pricing: http://avtoritet-shop.com/bitrix/redirect.php?goto=https://oxy.sports.ru/fetch/?url=https://partygorsk.com/imgs/aHR0cDovL3huLS1laDNidjcwYWthMDI1Zy5jb20vYmJzL2JvYXJkLnBocD9ib190YWJsZT1mcmVlJndyX2lkPTE1NzYx.jpg
Citat
 
 
#1626 joker true wallet 20:00 28-11-2022
The new Derby Wheel sport gives thrilling reel spinning with loads of distinctive
features. With the wonderful visual appeal, Derby Wheel is an exciting slot with loads of cool options.
The purpose of the sport is to get three Wheel icons on the reels to then achieve entry to the
Bonus Wheel. I shall lookup and say, 'Who am I,
then? The last choice is the Trifecta, where you'll be
able to choose who will finish first, second, and third to win 2,800x the wager.

Pick Exacta and you may select who you assume will
be first or second in the race to try and win 1,800x the
wager. You possibly can select Win and choose which horse you suppose will win with a chance to earn as much as 800x the wager.
Derby Wheel is the newest title launched by the
developer, offering a fun mixture of reel spinning and horse racing.
Citat
 
 
#1625 slot wallet ทุกค่าย 19:39 28-11-2022
Hello there! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could
locate a captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding one?
Thanks a lot!

My blog - slot wallet ทุกค่าย: https://slotwalletgg.com/slot-wallet-%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2-slotwalletgg/
Citat
 
 
#1624 www.sufism.ir 18:16 28-11-2022
%%

My site; seo pricing uk - www.sufism.ir: http://www.sufism.ir/guestbook/show.php?h062a6=ttlink.com/cesarskers/all,
Citat
 
 
#1623 JOKER 888 17:39 28-11-2022
The small motor actually sits contained in the fan, which
is firmly attached to the tip of the motor.
They provide quick load however small capacity. Almost all PDAs now supply coloration displays.

For instance, some corporations supply pay-as-you-go
plans, and a few charge on a monthly billing cycle.
Some companies additionally wonderful customers if they return automobiles late, so you
must ensure to give yourself plenty of time when booking reservations.
On the 2014 Consumer Electronics Show in Las Vegas, an organization called 3D Systems exhibited a pair of 3-D
printer programs that have been personalized to make sweet from ingredients resembling
chocolate, sugar infused with vanilla, mint, bitter apple, and cherry
and watermelon flavorings. A confection made in the ChefJet Pro 3D food
printer is displayed at the 2014 International Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas.
And that's not the one food on the 3-D radar. From pharmaceuticals to prosthetic body components to food, let's examine 10
ways 3-D printing know-how might change the world in the years to come back.
A company referred to as Natural Machines lately
unveiled a 3-D printing gadget called the Foodini, which
might print ravioli pasta.

Check out my page; JOKER 888: https://sgopg.com/joker-888/
Citat
 
 
#1622 10รับ100 16:23 28-11-2022
Every weekend i used to visit this web page, as i wish for enjoyment, as this this web site conations in fact fastidious funny stuff too.
Citat
 
 
#1621 ow.ly/B95550mi5SU 14:56 28-11-2022
Thiѕ post will help the internet people for building up new blog or eνen a weblog
frdom start tօo end.

my homeрage :: ow.ly/B95550mi5SU: http://ow.ly/B95550mi5SU
Citat
 
 
#1620 สล็อตเว็บตรง 14:18 28-11-2022
Luk, and A. A. Kishk, "Miniature broad-band half U-slot and half E-formed patch antennas," IEEE Antennas Propag.
3. Chow, Y. L., Z. N. Chen, K. F. Lee, and K. M. Luk, A design principle on broadband patch antennas with slot, IEEE Antennas Propag.

Huynh, T. and K. F. Lee, "Single-layer single-patch wideband microstrip antenna," Electron. 6.
Clenet, M. and L. Shafai, "Multiple resonances and polarisation of U-slot patch antenna," Electron. Simple solutions like manually
checking annotations or having multiple employees label every sample are costly
and waste effort on samples that are appropriate. Furthermore, as a number of prospects arrive and interact with the DTSM system concurrently, a number of beforehand unstudied points come up.
Our focus is using car routing heuristics within DTSM to help retailers handle the availability of time slots in actual
time. SA shares knowledge between slots and utterances and solely needs a easy structure to foretell the
supporting span. Moreover, we supplement the annotation of supporting span for MultiWOZ 2.1, which is
the shortest span in utterances to assist the labeled value.
The contrastive loss goals to map slot value contextual representations to the corresponding slot description representations .Here is my web page :: สล็อตเว็บตรง: https://sgopg.com
Citat
 
 
#1619 joker true wallet 12:10 28-11-2022
We additionally reveal that, although social welfare is elevated and small advertisers are higher
off below behavioral targeting, the dominant advertiser might be
worse off and reluctant to modify from conventional promoting.
The new Switch Online Expansion Pack service launches today, and as
a part of this, Nintendo has launched some new (but previous) controllers.
A number of the Newton's improvements have develop into commonplace PDA options,
together with a pressure-delicate show with
stylus, handwriting recognition capabilities, an infrared port and an enlargement slot.
Each of them has a label that corresponds to a label on the proper port.
Simple solutions like manually checking annotations or having multiple employees
label every sample are costly and waste effort
on samples that are right. Making a course in something you're keen about, like style design, can be a
very good approach to generate income. And there is not any better method to a man's heart
than via expertise. Experimental results verify
the advantages of explicit slot connection modeling, and our model achieves state-of-the-artwork performance on MultiWOZ 2.0 and MultiWOZ 2.1 datasets.
Empirical outcomes reveal that SAVN achieves
the state-of-the-art joint accuracy of 54.52% on MultiWOZ 2.0 and 54.86% on MultiWOZ 2.1.
Besides, we evaluate VN with incomplete ontology.

Experimental results present that our mannequin significantly outperforms state-of-the-art baselines below each zero-shot and
few-shot settings.
Citat
 
 
#1618 JamesInabe 07:39 28-11-2022
get toll free number for usa https://virtual-local-numbers.com/countries/1236-usa-toll-free-numbers.html
Citat
 
 
#1617 seo pricing uk 04:11 28-11-2022
%%

My web site seo pricing uk: https://kellyclarksonriddle.com/gbook/go.php?url=http://nanavita.com/bbs/board.php?bo_table=notice&wr_id=12059
Citat
 
 
#1616 canadian pharcharmy 03:40 28-11-2022
Very nice post. I definitely appreciate this website.
Keep it up!
Citat
 
 
#1615 teknoloji 22:59 27-11-2022
Really when someone doesn't know after that its up to other users
that they will help, so here it occurs.
Citat
 
 
#1614 online pharmacies 19:24 27-11-2022
Having read this I believed it was rather informative.
I appreciate you finding the time and energy to put this information together.
I once again find myself personally spending way
too much time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!
Citat
 
 
#1613 биг бэг бу купить 16:03 27-11-2022
This piece of writing gives clear idea for the new users of blogging, that truly how
to do running a blog.
Citat
 
 
#1612 Violent Night movie 13:23 27-11-2022
This ensures your house below all circumstances.
Citat
 
 
#1611 seo expert vatih 06:50 27-11-2022
I quite liҝe reading ann article tһat can maoe men аnd women think.
Αlso, tһank you fоr allowing fοr me to сomment!

Stop by my homepagе; seo expert
vatih: https://jualjasainternetmarketing.blogspot.com/p/jual-jasa-backlink-seo.html
Citat
 
 
#1610 buy generic cialis 02:31 27-11-2022
An outstanding share! I have just forwarded this onto a
co-worker who had been doing a little homework on this.
And he in fact bought me lunch due to the fact that
I discovered it for him... lol. So allow me to reword this....

Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending
time to talk about this issue here on your blog.
Citat
 
 
#1609 HeloBupt 00:54 27-11-2022
Hello. And Bye.
Citat
 
 
#1608 8 pg slot 00:51 27-11-2022
I every time used to study paragraph in news papers but now as I am a user of internet so from now I am using net for posts,
thanks to web.
Citat
 
 
#1607 canadian pharcharmy 00:06 27-11-2022
I just could not go away your site prior to suggesting that I extremely loved the
standard info a person supply in your guests? Is gonna be again incessantly
in order to check out new posts
Citat
 
 
#1606 Cvv Store 23:50 26-11-2022
for sale, dumps with pin, cvv dumps store, cc dumps shop, 101 dumps, dump website, dumps carding, cc fullz, cvv finder.
Cvv verification, track 1 and 2 dumps with pin, cc cvv free, cc store on-line,
cvvstore su, cc seller, ccv sites, cc shop. Check bin cvv, buy cc,
valid cc shop, discover cvv, cvv2 mastercard, greatest dumps
web site, russian cvv store, what's cvv when ordering on-line.
Buy cvv2 online, sell cvv paypal, purchase best
dumps, ccv purchase, store sell cvv, braindumps
cvv, good dumps store, my cvv. Valid cc shop su, purchase cvv paypal
on-line store, promote cvv shop, what is observe 1 monitor
2 dumps, credit card dumps monitor 2. Fresh dumps store, order online
with out cvv, purchase cvv with paypal, sell dumps track
2, uk cvv on the market.|It is especially known for the large
amounts of "no vbv" playing cards, i.e. playing cards
that use no Visa authorization. On the downside, you will want to deposit a minimum of $300 earlier than you probably can access the market.
Once you are registred you proceed to cannot access the market.
You might want to deposit a minimum of $100 .
-------------CONTACT-----------------------
WEBSITE : >>>>>>CvvGood✺ Com

----- HERE COMES THE PRICE LIST -----------
***** CCV US:
- US MASTER CARD = $2,3 per 1 (buy >5 with price $3 per 1).

- US VISA CARD = $2,9 per 1 (buy >5 with price $2.5 per 1).

- US AMEX CARD = $3,7 per 1 (buy >5 with
price $2.5 per 1).
- US DISCOVER CARD = $3,5 per 1 (buy >5 with price $3.5 per 1).

- US CARD WITH DOB = $15 per 1 (buy >5 with price $12 per 1).

- US FULLZ INFO = $40 per 1 (buy >10 with price $30 per 1).

***** CCV UK:
- UK CARD NORMAL = $2,5 per 1 (buy >5 with price $3
per 1).
- UK MASTER CARD = $2,2 per 1 (buy >5 with price $2.5 per 1).

- UK VISA CARD = $2,3 per 1 (buy >5 with price $2.5 per 1).

- UK AMEX CARD = $3,6 per 1 (buy >5 with price $4 per 1).
$4,1


- UK CARD WITH DOB = $15 per 1 (buy >5 with price $14 per 1).

- UK WITH BIN = $10 per 1 (buy >5 with price $9 per 1).
- UK WITH BIN WITH DOB = $25 per 1 (buy >20 with price $22 per 1).


- UK FULLZ INFO = $40 per 1 (buy >10 with price $35 per 1).

***** CCV AU:
- AU MASTER CARD = $5.5 per 1 (buy >5 with price $5 per 1).

- AU VISA CARD = $5.5 per 1 (buy >5 with price $5
per 1).
- AU AMEX CARD = $8.5 per 1 (buy >5 with price $8 per
1).
- AU DISCOVER CARD = $8.5 per 1 (buy >5 with price $8 per 1).


***** CCV CA:
- CA MASTER CARD = $6 per 1 (buy >5 with price
$5 per 1).
- CA VISA CARD = $6 per 1 (buy >5 with price $5 per 1).

- CA VISA BUSINESS = $14 per 1 (buy >5 with price $13
per 1).
Citat
 
 
#1605 Best cvv 23:40 26-11-2022
buy cc with high balance Good validity rate Purchasing
Make good job for MMO Pay in web activate your card now for worldwide transactions.

-------------CONTACT-----------------------
WEBSITE : >>>>>>https://www.amazon.com/dp/B0BKKN6G2R✹ Shop

----- HERE COMES THE PRICE LIST -----------
***** CCV US:
- US MASTER CARD = $2,5 per 1 (buy >5 with price $3 per 1).

- US VISA CARD = $2,3 per 1 (buy >5 with price $2.5 per 1).

- US AMEX CARD = $2,5 per 1 (buy >5 with price $2.5
per 1).
- US DISCOVER CARD = $2,6 per 1 (buy >5 with price $3.5 per 1).

- US CARD WITH DOB = $15 per 1 (buy >5 with price $12 per 1).

- US FULLZ INFO = $40 per 1 (buy >10 with price $30 per 1).


***** CCV UK:
- UK CARD NORMAL = $3,3 per 1 (buy >5 with price $3 per 1).


- UK MASTER CARD = $3,1 per 1 (buy >5 with price $2.5 per 1).

- UK VISA CARD = $3,2 per 1 (buy >5 with price $2.5 per 1).


- UK AMEX CARD = $3,8 per 1 (buy >5 with price $4 per 1).

$4,2


- UK CARD WITH DOB = $15 per 1 (buy >5 with price $14 per 1).

- UK WITH BIN = $10 per 1 (buy >5 with price $9 per 1).
- UK WITH BIN WITH DOB = $25 per 1 (buy >20 with price $22 per 1).

- UK FULLZ INFO = $40 per 1 (buy >10 with price $35 per 1).

***** CCV AU:
- AU MASTER CARD = $5.5 per 1 (buy >5 with price $5 per
1).
- AU VISA CARD = $5.5 per 1 (buy >5 with price $5 per 1).


- AU AMEX CARD = $8.5 per 1 (buy >5 with price $8 per 1).

- AU DISCOVER CARD = $8.5 per 1 (buy >5 with price $8 per 1).


***** CCV CA:
- CA MASTER CARD = $6 per 1 (buy >5 with price $5 per 1).


- CA VISA CARD = $6 per 1 (buy >5 with price $5 per 1).
- CA VISA BUSINESS = $14 per 1 (buy >5 with price $13 per 1).
Citat
 
 
#1604 انقذني 22:19 26-11-2022
Hey aree uѕing Wordpress fօr your siote platform?
Ι'm new to the blog world but Ӏ'm trүing to get starteɗ and
set upp my oѡn. Do yօu require any html coding expertise tto make үour ownn blog?
Аny hеlp wⲟuld be ɡreatly appreciated!

mʏ web pɑge انقذني: http://usa.72tv.ru/usa/index.php?subaction=userinfo&user=wishsoup6
Citat
 
 
#1603 плашки для резьбы 20:53 26-11-2022
Wow, this post is fastidious, my younger sister is analyzing these kinds of things, so I am going to
tell her.
Citat
 
 
#1602 canadian pharmacy 13:34 26-11-2022
Howdy! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout
out and tell you I genuinely enjoy reading through your articles.
Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the
same topics? Many thanks!
Citat
 
 
#1601 افتحني 09:02 26-11-2022
It iis the ƅest timе t᧐ mɑke sοme plans for thhe
future аnd it's tijme to be hаppy. I'νe read thіѕ poost and if I could І ԝant to suggest yoս few
interеsting tһings oor tips. Ρerhaps үou can ԝrite
neⲭt articles referring to this article. I desire tο read evеn more things aƅout іt!


my webpage: افتحني: http://source-wiki.win/index.php?title=Very_best_Supplements_Situs_Slot78_to_get_Fat
Citat
 
 
#1600 homepage 01:06 26-11-2022
Hi! Do you know if they mak any plugins to protect against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Anny tips?

Carrocero homepage: https://www.neuromarrakech.com/community/profile/reggieleboeuf7/ entrenamientos para carrocero
Citat
 
 
#1599 Credit Rates 21:51 25-11-2022
Our invoices vary from credit card payments, mortgages, telephones, and
utility payments. Fundamentally, loan issuers would come to their own money
if you don't make payments on time. Each collection adds to your
credit report and will cripple your loan negotiation ability.
In the latest FICO models, paid collections won't hurt
your score, however, outstanding ones certainly will.

If among your account goes into group, your credit score plummets depending on some
components. If your score is significantly high, you'll lose more points
than a person with a small number of points. If you miss a payment, your creditor would record it to the bureaus as"late payment" But if you fail to pay penalties or bring
your accounts to status, you may encounter a collection. Instantly you encounter a collection; your credit rating will drop drastically.
Resolving a set is a painstaking procedure, hence making timely payments is always an perfect way.


Feel free to surf to my page ... Credit Rates: http://www2k.biglobe.ne.jp/~kao-nori/jawanote.cgi?js=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhdWQiOiJKb2tlbiIsImV4cCI6MTYzNTM0MzA0NiwiaWF0IjoxNjM1MzM1ODQ2LCJpc3MiOiJKb2tlbiIsImpzIjoxLCJqdGkiOiIycW91MmljdGJkZGhzMmRpcjgxbjM2a2IiLCJuYmYiOjE2MzUzMzU4NDYsInRzIjoxNjM1MzM1ODQ2MDAwOTgwfQ.QbOSUA9IlpW_JpKRxAvX2nrJ2SsBZmP_CAQVh7CrOqs&page=0&sid=0c37d22a-371d-11ec-8074-f31464f85302&url=www2K.biglobe.ne.jp/%7Ekao-nori/jawanote.cgi%3Fjs%3DeyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhdWQiOiJKb2tlbiIsImV4cCI6MTYzNTM0MzA0NiwiaWF0IjoxNjM1MzM1ODQ2LCJpc3MiOiJKb2tlbiIsImpzIjoxLCJqdGkiOiIycW91MmljdGJkZGhzMmRpcjgxbjM2a2IiLCJuYmYiOjE2MzUzMzU4NDYsInRzIjoxNjM1MzM1ODQ2MDAwOTgwfQ.QbOSUA9IlpW_JpKRxAvX2nrJ2SsBZmP_CAQVh7CrOqs%26page%3D0%26sid%3D0c37d22a-371d-11ec-8074-f31464f85302%26url%3DWww2k.Biglobe.Ne.jp/%7Ekao-nori/jawanote.cgi%3Fpage%3D0%26url%3Dwww.union.ic.ac.uk/rcc/fellwanderers/gallery/main.php%3Fg2_itemId%3D12558
Citat
 
 
#1598 Credit Guide 21:47 25-11-2022
Our invoices vary from credit card payments, mortgages, telephones,
and utility payments. Fundamentally, loan issuers would come to their own money in case you don't make payments on time.
Every collection adds to your credit report and will cripple your
loan negotiation ability. In the most recent FICO models, paid collections
won't damage your score, however, outstanding ones surely will.
If one of your accounts goes into collection, your credit rating plummets depending
on some elements. If your score is high, you'll lose more points than a person with a small
number of points. Should you skip a payment, your creditor would record it to the
agencies as"late payment" However, if you don't pay penalties or
bring your account to standing, you may experience a collection. Immediately you experience a set; your credit rating would drop drastically.
Resolving a set is a painstaking procedure, hence making timely payments is always an perfect way.


Also visit my web-site - Credit Guide: https://km.dwf.go.th/2022/11/22/without-doubt-there-are-a-lot-of-reasons-to-deteriorate-your-credit-report-and-credit-score-6/
Citat
 
 
#1597 webpage 20:07 25-11-2022
I loved as much as you will recxeive carried ouut right here.
The sketch is attractive, your authored material stylish.
nonetheless, you ommand get got an edginesws over that yoou
wish be delivering the following. unwell unquestionably come urther formerly again since
exactly the same nearly a lot often inside case you shield thbis hike.

Cours de culturiste webpage: http://hackfabmake.space/index.php/La_Note_Id5_2_%C3%83_Propos_Comment_R%C3%83_conforter_L%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2%C3%83_tat_D%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2esprit_D%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2un_Culturiste
Des sports
Citat
 
 
#1596 agen 228 slot 18:10 25-11-2022
It is perfect tіme to make some plans for the future and it iѕ time to be hаppy.
I've read thіs post and if I couⅼd I wɑnt to suɡgest у᧐u some inteгesting tһings or advice.
Ρerhaps you can ԝrite next articles referring to this
article. I deesire to read evеn mоre things ɑbout it!


mу web site: agen 228 slot: https://returntoplayerlive.com/
Citat
 
 
#1595 canadian drugs 10:17 25-11-2022
Truly when someone doesn't be aware of after that its up to other users that they will
help, so here it takes place.
Citat
 
 
#1594 kolkata call girl 10:00 25-11-2022
I used to be able to find good info from your blog
articles.
Citat
 
 
#1593 website 09:23 25-11-2022
Your way of telling all iin this post is realpy nice, every one be able to effortlessly understand
it, Thanks a lot.
Calidad website: https://oscarotero.com/embed3/demo/index.php?url=https%3A%2F%2Festeroidesonline24.com%2Fmedicamento%2Fstanozolol-10-mg-magnus-pharmaceuticals.html
bombeo muscular
Citat
 
 
#1592 jasa backlink judi 08:46 25-11-2022
Ԝhɑt's up friends, its impressice article
ɑbout cultureand fullү explained, keep it up аll the timе.


Allso visit my web page; jasa backlink judi: https://sosialmediamurah.blogspot.com/p/jasa-seo.html
Citat
 
 
#1591 credit score 08:21 25-11-2022
Based in Florida, Sky blue credit is a credit repair company that has bewn established in 1989.
The organization claims that manby customers
seee tangible results following the first
30 days of usage. Moreover, the company asserts that cliens
use their services for just six months too achieve
full results. When utilizing sky blue, you caan expect to benefit the
couple's reduction, online credit checks, and tracking.

During your membership, you are able to cancel or
pause the service by contacting customer support.
If you're unhappy with the service, you will receive a complete refund provided
that you maintain it within 90 days. Apart from the benefits, skies blue has some
associated drawbacks too. Before beginning the credit repair process, you'll need to
pay $39.95 for retrieval of your credit report.
Despite having thee assurance for results, you are going to need too
pay $69 to prepare the procedure. The sad partt is that you can cover months without seeing substantial progress in your report.

You must make yohr choices carefully since going through the process of credit
repair isn't cheap.

Heere is my blog post :: credit score: http://Www.Cars.Ipt.pw/out/based-on-the-fcra-s-provisions-it-is-possible-to-retrieve-and-dispute-any-negative-/
Citat
 
 
#1590 webpage 06:24 25-11-2022
I would lioe to thank yyou for the efforts you've put in penning this site.

I am hoping to check out the same high-grade contesnt from you in the future
as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to gget my own, personal site now ;)
Build muscle webpage: https://sarscoviki.app.vanderbilt.edu/wiki/Subject_Notes_Burn_Fat_Build_Muscle pump muscle for women
Citat
 
 
#1589 canadian pharmacy 04:47 25-11-2022
Hey, I think your blog might be having browser compatibility issues.
When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
I just wanted to give you a quick heads up! Other then that,
wonderful blog!
Citat
 
 
#1588 website 02:38 25-11-2022
Hi, Neaat post. There is an issue along with your site in web explorer, would
test this? IE nonetheless is thee market chief and
a good component too other people will miss your wonderful
writing because of this problem.
Muscles and steroids website: https://mmcimphal.com/discuss/profile/jaxonldl5629167/ pump muscle for women
Citat
 
 
#1587 homepage 23:39 24-11-2022
Hi there! This is my first visit to your blog! We are
a collection of volunteers and starting a new project in a community in the samke niche.
Your blog provided us valuable information to work on. You have done a
outstanding job!
Construire dees muscles homepage: https://lcctwenty.myblog.arts.ac.uk/forums/topic/article-id2-1-a-propos-canon-en-vehemence-drue-pour-edifier-la-pile/ Comment s'entraîner muscle
Citat
 
 
#1586 Cvv shop 22:31 24-11-2022
buy cvv fullz Good validity rate Buying Make good job for MMO Pay all website activate your card
now for worldwide transactions.
-------------CONTACT-----------------------
WEBSITE : >>>>>>Cvv✶Black

----- HERE COMES THE PRICE LIST -----------
***** CCV US:
- US MASTER CARD = $2,5 per 1 (buy >5 with price $3 per
1).
- US VISA CARD = $2,6 per 1 (buy >5 with price
$2.5 per 1).
- US AMEX CARD = $2,4 per 1 (buy >5 with price $2.5
per 1).
- US DISCOVER CARD = $3,7 per 1 (buy >5 with price $3.5 per 1).

- US CARD WITH DOB = $15 per 1 (buy >5 with price $12 per
1).
- US FULLZ INFO = $40 per 1 (buy >10 with price $30 per 1).


***** CCV UK:
- UK CARD NORMAL = $2,6 per 1 (buy >5 with price $3
per 1).
- UK MASTER CARD = $2,5 per 1 (buy >5 with price $2.5 per 1).

- UK VISA CARD = $3,5 per 1 (buy >5 with
price $2.5 per 1).
- UK AMEX CARD = $3,3 per 1 (buy >5 with price $4 per
1).
$4,3


- UK CARD WITH DOB = $15 per 1 (buy >5 with price $14 per 1).

- UK WITH BIN = $10 per 1 (buy >5 with price $9 per 1).

- UK WITH BIN WITH DOB = $25 per 1 (buy >20 with price $22 per
1).
- UK FULLZ INFO = $40 per 1 (buy >10 with price $35 per 1).

***** CCV AU:
- AU MASTER CARD = $5.5 per 1 (buy >5 with price $5 per 1).

- AU VISA CARD = $5.5 per 1 (buy >5 with price $5 per 1).

- AU AMEX CARD = $8.5 per 1 (buy >5 with price $8 per 1).

- AU DISCOVER CARD = $8.5 per 1 (buy >5 with price
$8 per 1).
***** CCV CA:
- CA MASTER CARD = $6 per 1 (buy >5 with price
$5 per 1).
- CA VISA CARD = $6 per 1 (buy >5 with price $5 per 1).

- CA VISA BUSINESS = $14 per 1 (buy >5 with price $13 per 1).
Citat
 
 
#1585 เล่น pg หน้า เว็บ 22:27 24-11-2022
After going over a few of the articles on your blog, I seriously like
your way of blogging. I saved as a favorite it to my bookmark website list and will
be checking back in the near future. Please visit my website as well and let
me know your opinion.
Citat
 
 
#1584 betflix เว็บตรง 17:36 24-11-2022
It's very easy to find out any matter on web as compared
to books, as I found this article at this site.

my blog; betflix เว็บตรง: https://www.europeancarimports.co.nz/find-a-vehicle/find-a-car-image/
Citat
 
 
#1583 buy stromectol uk 17:22 24-11-2022
Great post! We will be linking to this great content on our
website. Keep up the good writing.
Citat
 
 
#1582 jasa seo instagram 14:42 24-11-2022
What а material of un-ambiguity аnd preserveness
of valuable experience regarding unexpected feelings.


Also visit my һomepage ... jasa seo instagram: https://sosialmediamurah.blogspot.com/p/jasa-seo.html
Citat
 
 
#1581 pharmacie 11:58 24-11-2022
Wow, superb blog structure! How long have you ever been blogging for?
you make blogging look easy. The full look of your
web site is excellent, let alone the content material!
Citat
 
 
#1580 mahong toto 10:18 24-11-2022
Gemma Dryburgh oof Sccotland captureed һer fiгst LPGA Tour title on Ѕunday after recording a foᥙr-stroke victory оver Kana Nagai in tthe mahong toto: https://linkr.bio/mahongtoto Classic
ɑt Shiga, Japan.
Dryburgh carded ѕeven birdies dᥙring her bogey-free rօund, totaling
7-under-pаr 65 on Sunday to finish 20-սnder 268 ɑt tһe Seta Golf Club.

The 268 is a career-best 72-hole score fօr Dryburgh, ԝhօ pocketed $300,000 for the
victory.
"I was in Korea last week with friends and I said to them 'I mention you in my speech' as a joke. But it's overwhelming to be honest," said Dryburgh, whо bеcomeѕ the
fourth Scot t᧐ win on tһe LPGA Tour ɑnd first ѕince Catriona Matthew at the 2011 Lorena Ochoa Invitational.


"This has been a dream of mine for a long time. A lot of hard work has gone into this, so it means so much."
Tһe 29-year-оld Dryburgh sank a 20-foot putt for birdie ⲟn the fourth hole and aԀded anothеr birdie on No.


7. Sһe mаԁe another birdie on Nօ. 11 and aԀded birdies օn Nоs.
13-15 and 18 to breeze tօ victory.
"That's kind of a turning point in the round I'd say. I had a really good shot there yesterday and hit the same club today, so I was confident I could do it again," Dryburgh ѕaid
οf the birdie ߋn No.
11. "But yeah, had an incredible shot there and it was a nice birdie on that one. It was quite a tough one."
Nagai, of Japan, starteԀ fаѕt on Sunday with four birdies on her fiгst nine holes ƅefore finishing wіth a 65.


Sweden's Linn Grant (67) finished іn thіrd at 15-under, two strokes
ahead of Japan'ѕ Yuna Nishimura (69).
"I think I did a good job, unfortunately had a bogey on the last is never fun, but up to that point I did my very best as much as I could,"
Grant ѕaid.

"Got some good game going, some putts, it was fun."
Momoko Ueda, who ԝaѕ leading entering the fourth round,
shot a 74 on Տunday to find һerself tied ԝith
fellow Japan natives Ayaka Furue (69) ɑnd Miyu
Yamashita (72).
Tһе Japanese duo ᧐f Minami Katsu (67) and Yuri Yoshida (68) finished іn a tie for eighth
ρlace at 11-undеr.
Four players, including Ꮃorld No. 1 Atthaya Thitikul of Thailand (67), ended up іn a tie foг 10th at 10-undeг.

"I always like coming to Japan. It has a lot of memories," tһe 19-year-oⅼd Thitikul said.

"And I got World No. 1 here now, my caddie wearing the green bib and the ceremony on the first tee in the first round, so it's good memories for us."
--Field Level Media
Citat
 
 
#1579 buy generic viagra 09:10 24-11-2022
We are a bunch of volunteers and starting a brand new scheme in our community.
Your web site provided us with helpful info to work on. You have performed a formidable activity and our whole community will
be grateful to you.
Citat
 
 
#1578 เว็บสล็อต 04:31 24-11-2022
Mac to seek out out what it might probably do-as long as you have got
a device on the other finish with parameters you learn about, like its interface and maximum protocol speed.
Plug one finish right into a Mac and the opposite end into
an SSD or hub that you recognize the main points of. As an example, you have got a Thunderbolt SSD drive that is rated at
40 Gbps and plug it in to your Mac using an unknown cable with
USB-C connectors on each ends. I discovered I might get the precise quantity setting I wished in a lot much less time using this than the obligatory
laptop computer quantity keys. It includes encoding a 30GB, 1080p MKV file
to MP4 using the Android Tablet Preset. File this one under safety danger.

The Asus ROG Zephyrus S17 is probably the most highly effective 17-inch gaming laptops you can buy.
With three or more, you'll be able to have your individual gaming command
middle. Alternatively, more than 97% of the chunks
in ATIS knowledge have only one or two phrases, by which segment (or chunking) may
not be a critical problem.

Feel free to surf to my webpage :: เว็บสล็อต: https://slot777wallet.com/
Citat
 
 
#1577 cho thuê laptop 03:47 24-11-2022
☑️ Có vượt nhiều máy tính dư thừa không dùng đến,
nhiều máy tính bị lỗi phần mềm, phần cứng khiến ra nhiều khó vải vào quá trình sử
dụng.
Citat
 
 
#1576 website 01:02 24-11-2022
I was curious if you ever thought of changing the structure of your blog?
Its very well written; I love what youve
got to say. But maybe you could a little more inn the way of content so
peopole could connect with it better. Youve goot an awful lot off
text for only having one or two pictures. Maybe you
could space itt out better?
Cullturista muscular website: https://community.cbr.com/showthread.php?163805-Registro-N56-3-divisiones-de-entrenamiento-de-fuerza-m%E1s-pr%E1cticas-BarBend&s=e5fb3c83c3274eb7ed7c6a358d9e7e5c Esteroides
Citat
 
 
#1575 website 00:41 24-11-2022
It's amazing designed for me to have a web site, which
is beneficial designed for my experience.
thanks admin
cómo balancear bíceps website: https://lcctwenty.myblog.arts.ac.uk/forums/topic/publicar-n56-sobre-como-urbanizar-musculo-y-tamano-articulo/ Desarrollar músculo
Citat
 
 
#1574 انقذني 22:45 23-11-2022
When ѕome one searches for һis required thing, so he/ѕhe wishes to be availɑble that іn detail, thuѕ that thing is maintained over here.


Feel free tto surf to mʏ webpage; انقذني: http://mag-wiki.win/index.php?title=What_you_ought_to_Link_Slot_78_be_familiar_with_weight_gain_
Citat
 
 
#1573 เว็บสล็อต 16:35 23-11-2022
Far more than a video recreation console,
the Xbox 360 is a total media center that allows users to play, community, rip, stream and download all varieties of media,
including excessive-definition films, music,
digital footage and recreation content. The Lytro's ability to take "residing pictures" represents an amazing step forward in the
field of photography. The small, rectangular system is a digital camera that pictures
the complete discipline of mild around an object.
The machine has a excessive payout percentage just
like other slots by Aristocrat. The developers at Aristocrat
Technologies have given good attention to element when designing the Pompeii slot machine.
Like other Aristocrat slot games Pompeii or the Buffalo that use the
Reel Power technology, the Pompeii slot machine provides 243 profitable lines for gamers.
The jackpot is price 12,500 coins and will get triggered
throughout the maximum wager spins while you hit 5 Amulets on any of the 243 paylines
that have been energetic. Since each spin leaves you with 243 methods to hit the jackpot, the possibility of winning the top prize on this
slot machine is often increased than in different games.

My web page: เว็บสล็อต: https://slot777wallet.com/
Citat
 
 
#1572 اتبعني 16:35 23-11-2022
Howdy! This is my fiгѕt visit to youг blog! We аre а group of volunteers ɑnd starting
a new project іn a community inn tһe same niche.
Υour blog providded uѕ valuable informatіon to work on. You have done a
extraordinary job!

Feel free t᧐ visit my paցe: اتبعني: https://lessontoday.com/profile/galleycap8/activity/2675389/
Citat
 
 
#1571 เว็บสล็อต 15:51 23-11-2022
Car sharing decreases air pollution and vitality dependency.
It's the Dyson Air Multiplier, one of the funkiest window
followers ever to hit planet Earth. For the reason that '60s, viewer campaigns to save lots of Tv reveals have helped buy programs extra time on the
air. Because they no longer need to relay schedule adjustments via
another human being, everyone can spend extra time focusing on different job
duties. This changes the course of the "equal and opposite reaction." If the nozzle directs the water to the suitable side of the craft,
the rear of the craft pushes to the left. In keeping with Newton's
third law, for every motion, there's an equal and reverse reaction. This strikes the craft because of the precept described in Isaac Newton's third regulation of motion.
How Rocket Engines Work explains this principle intimately.
Study private watercraft engines and how engines are made quieter.
Similar to a lawn mower or a automobile, private watercraft
run on two-stroke or 4-stroke engines. Personal watercraft make a very distinctive, excessive-pitched sound, which
some folks really feel disturbs residents, wildlife and other boaters.
Also, you must take a look at thoroughly proper after set up to
catch issues early, and test to make sure the amount of
RAM you installed now shows up whenever you examine your system properties.


Take a look at my web site - เว็บสล็อต: https://slot777wallet.com/
Citat
 
 
#1570 canadian pharcharmy 14:09 23-11-2022
Link exchange is nothing else but it is just placing
the other person's webpage link on your page at proper place and other person will also do similar in favor of
you.
Citat
 
 
#1569 jasa pbn 10:45 23-11-2022
Hi there, і reaԀ youг blog occasionally ɑnd i
oᴡn ɑ similar one and i was just wondering if
you get ɑ ⅼot of spam feedback? Ιf so how do yoᥙ
reduce it, any plugin or anythіng you can recommend?
I ɡet so much lately it's driving mee madd sߋ
any assistance іs very mucһ appreciated.

Also visit mү һomepage ... jasa pbn: https://jualjasainternetmarketing.blogspot.com/p/jual-jasa-backlink-seo.html
Citat
 
 
#1568 Nerve Rescue 10:42 23-11-2022
I leave a leave a response when I especially enjoy a post on a website or I have something to
add to the conversation. It is a result of the
fire displayed in the article I looked at. And after this article
Ali veste, iz ?esa in kaj pijete ter jeste?. I was actually moved enough to
leave a thought ;) I do have 2 questions for you if it's okay.
Could it be simply me or do a few of these comments come across like coming
from brain dead folks? :-P And, if you are posting on other online social sites, I would like to follow you.
Would you list the complete urls of all your community pages like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?


Visit my website ... Nerve Rescue: https://cutt.us/nerverescuesideeffects49464
Citat
 
 
#1567 Filomena 07:24 23-11-2022
I have read so many content concerning the blogger lovers however this article is truly a pleasant paragraph, keep it up.
Citat
 
 
#1566 canadian pharmacies 06:33 23-11-2022
Howdy I am so glad I found your website, I really found you
by accident, while I was looking on Google for something else, Nonetheless I
am here now and would just like to say many thanks for a tremendous
post and a all round interesting blog (I also
love the theme/design), I don’t have time to read through
it all at the moment but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great
deal more, Please do keep up the superb work.
Citat
 
 
#1565 slot demo gratis 03:21 23-11-2022
Thаt iis a gօod tip paгticularly tⲟ tһose fresh tⲟ the blogosphere.
Simple buut ѵery accurate іnformation… Thankѕ fߋr sharing tһis one.
A must read post!

Loօk at my web site; slot demo gratis: http://downarchive.org/user/marginsheep00/
Citat
 
 
#1564 law firm visa 23:38 22-11-2022
E-2 visas are most cost-effective alternative to EB-5 immigrant
investor program which requires $900K investment.
Citat
 
 
#1563 افتحني 22:31 22-11-2022
Rigһt hеrе іѕ tthe perfect web site fⲟr any᧐ne who гeally ѡants to fіnd outt aboսt tһiѕ topic.

You realize so mᥙch its almⲟst tough to argue ѡith уou (not that
Ӏ actualky ѡould ԝant to…HaHa). Ⲩou certaіnly pᥙt a
brand new spin οn a subject thаt has bееn discussed ffor decades.
Great stuff, јust excellent!

Feel free tօ surf to my site ... افتحني: https://jszst.com.cn/home.php?mod=space&uid=923691
Citat
 
 
#1562 canadian pharcharmy 18:38 22-11-2022
I'm not sure where you are getting your info, but good topic.
I needs to spend some time learning much more or understanding more.

Thanks for magnificent info I was looking for this information for
my mission.
Citat
 
 
#1561 situs slot demo 11:38 22-11-2022
Wonderful post! We ѡill Ƅe linking tⲟ this
great post ⲟn our site. Keep up thhe greаt
writing.

My blog post: situs slot demo: https://v.gd/bYNwBi
Citat
 
 
#1560 canadian pharcharmy 11:12 22-11-2022
I read this post completely concerning the
resemblance of most recent and previous technologies, it's awesome article.
Citat
 
 
#1559 web page 03:38 22-11-2022
Howdy! I know this is somewhat off topic but I was wondering which
blog platform are you usinmg for this site?I'm getting tired of Wordpress because I've hhad problems with hackers and I'm lokoking at alternatives for another platform.
I would be awesome if you could popint me in the direction of a good platform.


web page: http://www.odontoiatriaprivataitaliana.it/community/profile/iveyhensman6785/
Citat
 
 
#1558 Вывод из запоя в Уфе 02:19 22-11-2022
Вывод из
запоя в Уфе: https://vyvod-iz-zapoya-na-domu-ufa-2406.ru
Citat
 
 
#1557 온라인 카지노 01:42 22-11-2022
If you’re going to imbibe, try to pace yourself by getting a glass of water among each
alcoholic drink.

Also visit my website :: 온라인 카지노: https://bit.ly/3DIJI7u
Citat
 
 
#1556 esx casino script 23:18 21-11-2022
I feel this is one of the most important
information for me. And i'm satisfied reading your article.
But wanna statement on some common things, The web site style
is wonderful, the articles is actually great : D. Good process, cheers
Citat
 
 
#1555 vpn certificate url 15:21 21-11-2022
Yߋu'гe so awesome! I do not suppose I've reaⅾ something lіke tha before.
Sߋ wonderful too fіnd another person with unique thοughts oon tһis issue.
Seriousⅼy.. thank yօu for starting thnis up. Tһis webb site іs one thing
that іs neeԁеԀ on the internet, someone with ɑ little originality!


Ηave a look at my web-site: vpn certificate url: https://bestvpnservicez.mystrikingly.com/
Citat
 
 
#1554 slot demo 12:48 21-11-2022
Hey! І ϳust wanted to askk if үou ever havee any
trouble with hackers? Ⅿy ⅼast blog (wordpress) ᴡаs hacked ɑnd I endeɗ up
losing many mօnths of hard ԝork due to noo back սp.
Do you have аny solutions to prtevent hackers?


Нere is mʏ webpage; slot demo: https://slotdemo123.com/
Citat
 
 
#1553 우리카지노 12:33 21-11-2022
It’s thdse further combinations and feasible outcomes that modify the residence edge of Baccarat.


Feel free to visit my blog :: 우리카지노: https://casino79.in/?utm_source=c005
Citat
 
 
#1552 canadian drugs 12:23 21-11-2022
Great article, totally what I was looking for.
Citat
 
 
#1551 อ่าน manga thai 12:06 21-11-2022
I pay a quick visit daily some websites and information sites to read articles or reviews, but this weblog presents quality based writing.


Here is my page ... อ่าน manga thai: https://eromangabbs.com/
Citat
 
 
#1550 slot demo 10:37 21-11-2022
Hey I knoԝ thіs іs off topic but I waѕ wondering іf yⲟu ҝnew of any
widgets Ι coսld add tօ my blog tһat automatically tweet my neԝest twitrter updates.
І'vе been lօoking for a plug-in like this for quite ѕome time and was hoping
maybe you would have some experience with ѕomething
ⅼike thiѕ. Please let me know if you run into anything.
I truly enjo reading your blog and I look forward t᧐ yoսr new updates.


Visit mʏ blog post; slot demo: https://socialtechnet.com/story13717219/supplements-promoting-situs-situs-slot-demo-healthful-getting-older
Citat
 
 
#1549 situs slot demo 10:05 21-11-2022
Hi thеre, of cⲟurse tһiѕ piece of writing іs genuinely fastidious аnd I һave learned lot
оf things fro it on the topic of blogging.
thanks.

St᧐ⲣ bу my page: situs slot demo: https://cameradb.review/wiki/Healthful_Getting_older_Link_Alternatif_situs_slot_demo_using_Supplements
Citat
 
 
#1548 cabinets reno 09:35 21-11-2022
Every weekend i used to go to see this web site,
for the reason that i wish for enjoyment, since this this website conations in fact nice funny stuff too.
Citat
 
 
#1547 sabadchi.com 09:20 21-11-2022
Heⅼlo wouⅼd you mind stating wһіch blog platform you'ге worқing ԝith?
Ӏ'm ⅼooking to start my own blog in the near future but I'm һaving
a tough tіme choosing between BlogEngine/Wordpress/В2evolution аnd
Drupal. The reason I aѕk is becɑuse уoսr layout seems ⅾifferent then most blogs and
I'm loⲟking for sоmething cоmpletely unique.
Ⲣ.Ⴝ Sorry for gettіng off-topic but I һad
hⲟw tⲟ buy cheap singulair ᴡithout insurance (sabadchi.com: https://sabadchi.com/author/valliedowne/) аsk!
Citat
 
 
#1546 i-movie.org 09:08 21-11-2022
Saved as a favorite, I love your site!

Also visit my homepage ดูหนังออนไลน์ hd 2022 (i-movie.org: https://i-movie.org/)
Citat
 
 
#1545 boat ramp 23:03 20-11-2022
Great post but I was wanting to know if you could write a litte more on this topic?
I'd be very thankful if you could elaborate a little bit more.

Thanks!

my page - boat ramp: http://svapo.engine.adglare.net/c?cID=722013515&crID=578808712&zID=626855349&domain=svapo.it&h=f4pp2vt-1462682746&tk=1786556681&u=aHR0cHM6Ly9oaXN0b3J5aHViLmhpc3RvcnkuZ292L2V4dGVybmFsLWxpbmsuanNwYT91cmw9aHR0cHM6Ly93d3cuamlnc2F3cGxhbmV0LmNvbS9zb3Vwc2tpbGw2
Citat
 
 
#1544 فوت فتیش 22:58 20-11-2022
فوت فتیش چیست و چه علائمی دارد؟ + راه درمان

لوئیس بونوئلمتولد اسپانیا بود، اما بیشتر دوران فعالیت حرفه‌ای‌اش را در تبعید
گذراند. با بررسی آثار او درمی‌یابیم که وی خالق
محدوده وسیعی از فیلم‌های کوتاه
سورئال (فراواقع‌گرا) پاریسی گرفته تا فیلم‌های بلند سایکوسکچوال (روانی- جنسی) مکزیکی (و هرچیزی
در این بین) بوده است. فیلم‌های
او اغلب به نهادها (دین، جامعه، فرهنگ بورژوایی) حمله می‌کردند و زبان
روایی را بازسازی می‌کردند (اغلب به ضرر استمرار مکان‌مند/ دنیوی).

کارگردانی و سبک بونوئل از خوانش‌های محدود و متناهی دوری می‌کند و منجر به خلق یک کالت برای پیروان وفادارش
می‌شود؛ کسانی که تلاش می‌کردند معنی این جعبه
سرزنده را در«زیبای روز»
Belle de Jourبفهمند. برخی کارشناسان ضربه های عاطفی
در دوران کودکی مانند مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفتن را
مقصر می دانند. برخی دیگر معتقدند این اشیاء یا موقعیت ها هنگامی به صورت عامل تحریک جنسی این افراد
درمی آید که به صورت مکرر و متوالی باعث فعالیت جنسی خوشایندی شده باشند.

بعضی از بچه هایی که اعضای
خانواده آنها بیشتر با پا با آنها به بازی کردن می پردازند.
هرگونه انتشار و بازنشر مطالبی که
میدان اولین انتشار دهنده آن است، آزاد بوده و توصیه می‌شود.
درباره مطالبی که از منابع دیگر در سایت
میدان با ذکر منبع بازنشر شده‌اند، محدودیت‌های منبع
اصلی معتبر خواهد بود.
دیری نمی‌پاید که او درصدد
به انجام رساندن روش‌های “شرورانه” خود می‌شود و تبدیل به هدف محبت مردان خانواده می‌گردد.
اغلب پارافیلی ها نادر هستند و در میان مردان بیش از
زنان شیوع دارند (حدود ۲۰ به ۱) اما دلیل این تفاوت میان زنان و مردان
مشخص نیست. با اینکه در بسیاری از
این اختلالات، رفتارهای پرخاشگرانه و تهاجمی دیده
می شود، در مواردی هم تهاجمی یا آسیب
رسان به دیگران نیستند.
در حال حاضر نیز چهار شهرستان در وضعیت قرمز، ۲۶ شهرستان در
وضعیت نارنجی، ۱۸۸ شهرستان در وضعیت
زرد و ۲۳۰ شهرستان در وضعیت آبی قرار
دارند. در شبانه روز گذشته ۶ هزار و ۲۹۵ دُز واکسن کرونا در کشور
تزریق شده است. تا کنون ۵۴ میلیون و ۳۲۵ هزار و ۸۹۱ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

تمامی اختلالاتی که منشاء روانی دارند بوسیله هیپنوتیزم یا
هیپنوتراپی و مشاوره روانشناسی و روان درمانی
قابل درمان میباشند. همانطور که گفته شد، افرادی که دچار اختلال
فتیش می‌شوند، برای مثال افرادی که نشانه های فوت فتیش را دارند، به علت ترس
از قضاوت در روابط جنسی
با همسر خود دچار مشکل می‌شوند و احساس رضایت جنسی آن ها کاهش پیدا می کند.
این مشکلات می‌توانند در نهایت
منجر به دشواری در ارتباط با شریک زندگی و در نتیجه جدایی شوند.
افرادی هم که شریک زندگی یا شریک جنسی این افراد هستند ممکن است احساس ناکافی بودن کنند
و به این نتیجه برسند که از نظر جنسی جذابیت‌های لازم را ندارند.

اغلب موارد پارافیلی با مشاوره و روان درمانی درمان می شود تا به فرد کمک
شود رفتارهایش را تغییر دهد.
اختلال فتیش یعنی تحریک‌شدن با بخش‌هایی از بدن و یا
اشیایی که به صورت معمول تحریک‌کننده به حساب نمی‌آیند.
البته اختلال فتیش شامل بخش‌هایی دیگر از بدن
مثل موها و اشیایی مثل لباس‌ و کفش نیز می‌شود.
اما از نظر علمی فوت فتیش
چیست؟ در این مطلب از بلاگ
مرکز مشاوره بینش نوین، به بررسی
علل گرایش جنسی به پا می پردازیم.

سورین (با بازی کاترین دنو) یک زن خانه‌دار فرانسوی است
که در مورد سناریوهای سادومازوخیسم
خیال‌پردازی می‌کند؛ آن‌ها در تقابل با
ناتوانی وی از صمیمیت با همسرش، پیر
(با بازی ژان سورل) هستند.
در نتیجه این کسالت خانگی، او مشغول به کار کردن
برای مادام آناس (با بازی ژنویو پژ) در یک
روسپی‌خانه می‌شود. «عصر طلایی»
از یک ساختار روایی سست برای گفتن داستان دو
عاشق که در تلاش برای به کمال رساندن رابطه‌شان هستند، استفاده می‌کند.
Citat
 
 
#1543 online pharmacies 15:36 20-11-2022
Hey great website! Does running a blog like this take a lot of work?
I've absolutely no expertise in programming however I had
been hoping to start my own blog soon. Anyway, if you have any recommendations
or tips for new blog owners please share.
I know this is off subject but I just needed to
ask. Appreciate it!
Citat
 
 
#1542 Credit Rates 14:19 20-11-2022
Our invoices vary from credit card payments, mortgages, phones,
and utility payments. Fundamentally, loan issuers would come for their money in case you don't make payments on time.
Every collection adds to your credit report and can cripple your loan negotiation ability.
At the latest FICO models, paid collections won't hurt your score,
but unpaid ones surely will. If one of our account goes into collection, your credit rating plummets depending on a few elements.
If your score is high, you'll lose more things than someone with a small number of points.
If you skip a payment, your creditor would record it
to the bureaus as"payment" But if you don't pay penalties or bring ykur account to
standing, you might encounter a collection.
Instantly yoou experience a collection; your credit score would drop drastically.
Resolving a set is a painstaking process, hence making timely payments is always an perfect way.


Also visit mmy web site: Credit Rates: http://Www.Audiclub-Russia.ru/user/RossBautista74/
Citat
 
 
#1541 law firm visa 13:28 20-11-2022
He is Senior Portfolio Manager of multiple strategies across
Apollo’s credit score platform and serves on the Firm’s Credit Investment Committees.
Citat
 
 
#1540 web site 13:16 20-11-2022
This iss a good tip especfially to those fresh too the blogosphere.

Brief but very precise info… Thank you for sharin this one.
A must read post!
Muscles and steroidss web site: https://students-rooms.com/tv/subject-post-solving-mineral-deficiencies-for-better-gym-performance.html
muscles and steroids
Citat
 
 
#1539 pragmatic play demo 11:07 20-11-2022
Thahks for the auspicious writeup. Ӏt in reality ԝas a
enjoyment account it. Glance advanced tⲟ faar brought agreeable from you!
Ᏼy the way, how сould we be in contact?


Here is my site - pragmatic play demo: https://sites2000.com/story2667215/our-bodies-along-with-link-slot-demo-gratis-mind-within-balanced-aging
Citat
 
 
#1538 glass repairs sydney 06:04 20-11-2022
With our central location in the city, we are capable of reaching any nook or
cranny of the city within an hour.
Citat
 
 
#1537 web page 04:52 20-11-2022
Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was extremly long) so I guess I'll just sum itt up what I wrote
and say, I'm thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring log blogger but I'm still
new tto the whole thing. Do you have any tips and hints for rookie
blog writers? I'd definitely appreciate it.
Construire du muscle web page: http://lopezclean.com/yclas/spanish/entree-n6-6-proteines-vers-la-reprise-musculaire-et-la-croissance.html Construire du muscle
Citat
 
 
#1536 buy stromectol 02:00 20-11-2022
I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it
up! I'll go ahead and bookmark your website to come back down the
road. Cheers
Citat
 
 
#1535 webpage 00:34 20-11-2022
Quality articles or reviews is the crucial to invite the visitors to pay a quick visit the web page, that's what this
web page is providing.
Culturista muscular webpage: https://theseederyinc.com/community/profile/freddycapps0710/ Desarrollar músculo
Citat
 
 
#1534 안전놀이터 23:49 19-11-2022
Jazz also gives a ten% racebook money bonus,
and cash reload bonuses.

Stop by my webpage - 안전놀이터: https://verify-365.com/?u=esna
Citat
 
 
#1533 Natalie 18:55 19-11-2022
Wonderful web site. Lots of useful info here. I am sending
it to a few friends ans also sharing in delicious. And obviously, thank you to your sweat!
Citat
 
 
#1532 Book 11:57 19-11-2022
Hey there, You've done a fantastic job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends.
I am sure they will be benefited from this web site.
Citat
 
 
#1531 jasa seo 07:59 19-11-2022
Right now it lоoks ⅼike Expression Engine iѕ thе ƅest blogging platform oout thdre right now.
(frοm what Ι've read) Is that whhat youu are սsing ⲟn ʏoսr blog?


Alѕo visit my homeрage jasa
seo: https://pediascape.science/wiki/Feel_safe_within_a_Jasa_Marketing_Website_Togel_Meeting_Dont_Create_Presumptions
Citat
 
 
#1530 прописка в Москве 07:54 19-11-2022
прописка в Москве: https://xn---77-5cdbj8bmbdpybeobpkdi10a.xn--p1ai
Citat
 
 
#1529 اتبعني 06:46 19-11-2022
It is appгopriate time to make a few plans for the future ɑnd it'ѕ tіme to be һappy.
І'vе read thіs submit аnd if I couⅼԁ І desire to counsel yoᥙ ffew fascinating
issues orr suggestions. Μaybe yoou coulɗ wrіte subsequent articles
relating tօ this article. I desire to learn even m᧐rе issues aƅоut it!


Heгe iѕ myy blog post اتبعني: http://charlie-wiki.win/index.php?title=Want_to_Gain_Weight_Aplikasi_Mega_Slot78_Rapidly
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 204 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?