Peticija za podporo PEKU SLOVENIJA KOOPERATIVA


 


Vprašanja na katera še nismo prejeli odgovorov. Poslano g. Tadeju Slapniku, državnemu sekretarju in gospe Tadeji Tamše, ste?ajni upraviteljici Peko d.d. v ste?aju, 1.03.2016 po elektronski pošti.


VPRAŠANJA ZA VLADO RS NA SESTANKU Z DRŽAVNIM SEKRETARJEM, ZADOLŽENIM ZA VZPOSTAVLJANJE STIKOV S CIVILNO DRUŽBO IN KOORDINATORJEM ZA LJUDSKE POBUDE IN SOCIALNO PODJETNIŠTVO, GOSPODOM TADEJEM SLAPNIKOM in STE?AJNO UPRAVITELJICO, GOSPO TADEJO TAMŠE V ZVEZI S PONOVNIM ZAGONOM PEKA.

1. Kdo so najve?ji in drugi upniki Peka d.d.?

2. Kaj je s h?erinskimi družbami? Peko INDE, PEKO HRVAŠKA, PEKO SKOPJE?

3. Kdaj bo in zakaj ni že npr. Ra?unsko sodiš?e opravilo revizijo poslovanja v tem državnem podjetju in ali se bo to s strani katere vladne službe zgodilo? ?e nimajo ?asa, nam dajte odobritev in bomo to storili mi. Gre tudi za naše podjetje. Po naših dosedanjih raziskavah je šlo tudi v Peku za hude nepravilnosti in sum je, da tudi za kazniva dejanja. Pijavke so izsesale Peko, to isto se je dogajalo v vseh drugih državnih podjetjih in se še vedno dogaja. Alpina v teh dneh izgublja zavest zaradi iz?rpanosti. Povedali smo vam na sestanku, nobeno podjetje ne bo ve? propadlo na na?in kot je Peko. Ne bomo dovolili.

Kar se ti?e pa revizij poslovanja Peka za nekaj let nazaj, pa smo vam povedali, da v kolikor nimate zmožnosti, ?e organi ne smejo, no?ejo ali ne morejo, na ?elu s ste?ajno upraviteljico, povejte in nam dajte teden dni ?asa, da mi izvršimo skrben pregled, da celotni slovenski javnosti predstavimo škodljive pogodbe in pla?ane fiktivne fakture. Povejte in nehajte se sprenevedati, ker smo vam povedali, da je sprenevedanje zlo?in. Torej zahtevamo nedvoumen odgovor od vas in od ste?ajne upraviteljice, magistre – znanstvenice prava, gospe Tadeje Tamše, kdaj in na kakšen na?in bo opravljen skrben pregled, revizije (najmanj za 10 let nazaj) poslovanja družbe Peko d.d., ki je vseskozi v ve?inski državni, torej ljudski lasti? Prosimo za terminski na?rt in kdo bo to od organov RS to po?el.

Naj ne bo pozabljeno opraviti revizijo cenitve in izbora najboljšega ponudnika za odkup ve?inskega deleža v Peko Skopje. Celotno revizijo roparskega poslovanja zahtevamo za Peko Split in poslovanje v Srbiji.

4. Ali obstaja in ali lahko vidimo ugotovitve ste?ajne upraviteljice o tem, kaj je ugotovila s skrbnim pregledom preteklega poslovanja Peko d.d., in za koliko nazaj do sedaj in ali je kot dober gospodar kaj v to smer naredila?

5. Kaj je z nepremi?ninami v tujini, predvsem tistimi, ki še niso bile vrnjene Peku, pa bi že zdavnaj morale biti?

6. Kaj lahko pri?akujemo od Vlade RS za pomo? pri zagonu socialnega podjetja Peko Slovenija Kooperativa? Radi bi povsem konkretne zaveze. Subvencije najemnin, stroški elektrike, telefona, ogrevanja pri državnih podjetjih? Vsaj za dve leti, ker se šele postavljamo na noge.

7. Kaj lahko dobimo iz Peka (kolekcije, vzorce, zaloge materialov), ali nam to lahko Vlada RS podari, da s tega naredimo koristen zagonski kapital za nov zagon? Danes smo ugotovili nova oškodovanja družbe Peko d.d. v ste?aju. Dogaja se namre? razprodaja obutve do 60% in ve?. Npr. ?evlji za 250 Eur se prodajajo za cca 16 Eur?! Zakaj se tako mudi z razvrednotenjem minulega dela izkoriš?anih delavcev Peka? Kaj se greste??? ?e vi niste nikoli kaj pametnega delali, ne znate in ne morete ceniti dela drugih in tudi ne izdelkov, ki so jih marljive roke naredile.

Zahtevamo, da z razprodajami takoj prenehate, zaprete trgovine z obvestilom do nadaljnjega in vse zaloge ljudje, ki se zavedajo vrednosti kakšnih 50 tiso? parov in se na to spoznajo, jih sortirajo na kurantne in nekurantne, da se bomo potem dogovorili, kako v skladu z dobrim gospodarjenjem izvršiti prodajo, da ne bo oškodovanja. Ni? ni v Peku d.d. v ste?aju od gospe Tamše niti od koga drugega, vse, kar je v Peku d.d., ki ste ga s politi?nim kadrovanjem spravili na kolena in skoraj v grob, je od davkopla?evalcev, dolgovi, ki so jih s klošarskim poslovanjem povzro?ili politi?no nameš?eni predsedniki uprav, nadzorni sveti in pametnjakovi?i nameš?enci v bankah, pa bodo morali pasti na njihova ramena.

Enkrat bo treba zaklju?iti to lomastenje po našem ljudskem premoženju. Napo?il je ?as, se vam ne zdi? Na kateri strani boste vi, je vaša stvar, mi prostovoljci smo na strani pravice in resnice ter na strani ljudstva.

8. Zahtevamo dogovor, kdo in kdaj bo sprožil kazenske preiskave, da se ugotovi nesporna kazenska odgovornost prej omenjenih.

9. Kako boste oz. na podlagi katerih kriterijev boste oddali v najem prostore Peka d.d. in ali je prednost skupine, ki ima povsem jasno izkazan namen, da se združijo mo?i in se naredi socialno podjetje? V primeru, ?e bi kdo najel vse prostore Peka, zahtevamo, da se ugotovi njegov izvor denarja, ker gre lahko za opran denar iz kraj našega premoženja, prenesen tudi iz tujine. Predlagamo, da se na mizo zložijo pri izboru poslovni na?rti, da so na predstavitvah prisotni strokovnjaki in se na podlagi tega oceni, kdo ima rešitev za trajnostni obstoj in razvoj Peka s posebnim zagotovilom, da ne bo izkoriš?anja delavcev, ko bi po našem prepri?anju moral biti pogoj, da najemnik ustanovi socialno podjetje, kar mi danes tukaj zagotavljamo in imamo poslovni na?rt izdelan v osnutku za tako podjetje.

10. Kako lahko inštitucije države pomagajo pri razvoju Peka? Fakultete, ZRMK, Inštitut Jožef Štefan in druge. Je možno dobiti kakšne popuste, ker gre za tako reko? novo podjetje in bomo potrebovali veliko podpore in sodelovanja na razvoju novih materialov, raziskavah, uvajanju novih tehnologij itd? Osnovne in srednje šole, organizacija nate?ajev za oblikovanje obutve, obleke, drsalk, pasov, torbic, ostale galanterije.

11. Kje državna podjetja naro?ajo delovno obutev za svoje zaposlene? Krka, Gorenje, Telekom, UKC –ji, bolnišnice itd?

12. Kako je z možnostjo naro?il za državna podjetja in institucije, kar se ti?e delovne zaš?itne obutve?

13. Kateri stroji so bili odpeljani iz Peka, ker ste prekinili pogodbe? Kdo je bil najemodajalec, koliko in po kakšni ceni in koliko ?asa so bili najeti?

14. Ali je možno najeti blagovno znamko oziroma ali nam jo lahko Vlada RS kot slaba upraviteljica našega – ljudskega premoženja in glavna upnica, ki je sama za to kriva oz. tisti, ki so se to šli s položajev, podari , da bo vsaj enkrat, kar se ti?e Peka, naredila plemenito dejanje. Vabimo vas in vse ostale, da postanete zadružnik Peka, še prej pa prostovoljec, da se nam pridružite in naredite kaj ZA SKUPNO DOBRO, NE DA BI BILI ZA TO PLA?ANI IZ NAŠEGA DAVKOPLA?EVALSKEGA DENARJA, KAJ KONKRETNO LAHKO NAREDITE KOT PROSTOVOLJEC? 

ALI OBLJUBITE, DA BOSTE PRIŠLI 9. marca v Trži? oz. okolico NA PREDSTAVITVENO KONFERENCO NOVEGA POSLOVNEGA NA?RTA PEKO SLOVENIJA KOOPERATIVA? Prosimo, da na odgovore odgovorita oba, ki sta dobila ta vprašanja, vi gospod Slapnik in gospa Tamše. ?e ne morete odgovoriti, napišite, prosimo, kdo je kompetenten za odgovore na vprašanja, na katera ne morete, ne upate, ne znate ali no?ete odgovoriti vi, namesto vaju.

Vse dobro!

Prostovoljci za ponovni zagon Peka, zanje Ladislav Troha

Na Vrhniki, 1.03.2016


P.S.

Ker je pred nami, da stremo še nekaj zahtevnih orehov, vabimo zdaj prioritetno k sodelovanju ra?unalni?arje oz. IT strokovnjake z znanjem in izkušnjami internetnega marketinga, ker imamo namen izdelati vrhunsko spletno stran z internetno trgovino, ki bo pregledna, enostavna in skratka nekaj vrhunskega. Oglasite se entuziasti, ki delate s srcem, da skupaj naredimo nekaj, kar bo izjemno za ponovni zagon Peka. Peko Slovenija Kooperativa. Pišite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript. ali pokli?ite na telefon O31 274 419.